man‎Claes Hugo van Berckel‏‎
Gedoopt ‎28 mei 1573 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Broer Peter is geboren voor 1583.

Via
https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/zoeken?query=NT000802697
Identificatie NT000802697
Datum 28/5/1573
Soort Dopen
Toegang Dopen (DenBosch)
Bron DTB-002
Vindplaats GAHt
Kerk Jan
Kerkelijke Gezindte RK
Personen
Naam: Claes
Geslacht: m
Rol: Gedoopte
Wettig: ja
Naam: Berckel, van Huijch
Geslacht: m
Rol: Vader
Herkomst: Schijndel
Naam: Middegael, Goert van
Rol: Getuige
Naam: Culen, ijken Henrick van
Rol: Getuige
Naam: NN, NN
Geslacht: v
Rol: Moeder
Herkomst: Schijndel

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229923&miview=ldt
430 rekening ende bewijs voor Peter Hugo van Berkel ende Andries Ambrosius Willemss. als momboiren van de vijf onbejaerde kijnderen van wijlen Claes Hugo van Berkel ende Anneken dochter Ambrosius Willemss. tzamen verweckt, <======
ontfanck ende administratie tzedert het jair 1617 van den tijde der opbrekinge van de huijshoudinge wijlen Mechtelt naegelaten wedue Hugo van Berkel, vermeld worden alle posten met de resp. bedragen en meerdere persoonsnamen en functionarissen
Datering: 1620-1623
Pagina: 235
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229859&miview=ldt
366
...
….Sebastiaens, 23 juny 1622, testes Jan Henricx van Gerwen ende Jan Luijcas Janss. schepenen, Dirick Hugo van Berkel, ontvangstbevestiging,
Peter Hugo van Berkel synen broeder voogd van de onmundige kynderen wijlen Claes Hugo van Berkel, 16 juny 1622, testes Smits ende Dirick Janss. schepenen <== Dus overleden voor.
1620-1623

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229819&miview=ldt
326
Jan Luijcas Janss. ende Dirick Jans Bevers schepenen,
dezelfde namen als boven aangevuld met:
Andries Ambrosius Willemss. ende Peter Hugo van Berkel momboiren van de vijf onbejaerde kynderen wijlen Niclaes zoone Hugo van Berkel ende Mechtelt vs. verweckt by Anneken dochter Ambrosius Willemss., <=== ECHTGENOTE?
Adriaen Gijsbertss. vasn Croonenborch man van Mechelt dochter Jan Gerits van der Loo byden selven Jan ende Hilligon dochter Hugo van Berkel tsamen verwdckt, scheiding en deling, huijs schuer esthuijs hoff boomagert metten lande 11 lop. onder het Elsschot, wedue Gerits van de Ven, de gemeijnte, Eijmbert Eijmberts van den Vorstenbosch de Jonge, een mud rogge aen een gasthuijs binnen den Bosch bij Sint Anthoniscappelle genoemt Katersgasthuijs
Datering: 1620-1623
Pagina: 177v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229652&miview=ldt
159
Dirick zoone Henrick Dirick Roeloffs, vercocht,
Peter Hugo van Berkel als momboir der onmundige kynderen wijlen Claes Hugo van Berkel verweckt by Anneken dochter Ambrosius Willemss., <===== ECHTGENOTE?
uit scheiding en deling dd. 21 maart 1617, huijs ende hoff onder tWijbosch, Jan Verhoeven, Jan Dirick Roeloffs, erffgenamen Steven Janss., Roeloff zoone Henrick Dirick Roeloffs, 23 july 1620, testes Lambert Symons van der Haigen ende Ardt Janss. schepenen, in de marge: notitie dd. 21 january 1630, Peeter Hugo van Berkel, voldaen ende betaelt, Roelof Henricx, onbejaerde kynderen Claes Hugo van Berkel, quod attestor P. van Griensven secretaris 1630, 9 augustus 1620, Goyart Arien Pennincx, veraccordeert met Willem Henrick Daniels, P. van Griensven secretaris 1620
Datering: 1620-1623
Pagina: 87v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.65&minr=14229619&miview=ldt
126 Adriaen soone Ardt Pennincx, vernuecht ende betaelt, Jan Jans Michielss. synen schoonvader, actum et testes ut supra, Jan Ardt Reijnderss., betalingsgelofte, kijnderen wijlen Claes Huijgen van Berkel verweckt by Anneken dochter Ambrosius Willemss, Pauwels soone Claes Pauwels, huijs hoff metten lande 12 lop., Ruth Lambertss., 23 april 1620, testes Gijsbert Anthonis Smits ende Ardt Jans Geerlings schepenen, in de marge: Peter Huygen van Berkel, kynderen Claes Huygen syn broeder, 17 juny 1624,quod attestor P. van Griensven secretaris 1624
Datering: 1620-1623
Pagina: 69
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 65
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.69&minr=16051208&miview=ldt
54
Ambrosius zoon van Claes Hugo van Berckel,
Adriaen Rommen man van Marijken,
Joost zoon van Jan Jacops man van Hilleken beide dochters van Claes Hugo van Berckel ¼,
Peeter Hugo van Berckel en Andries Ambrosius Willems voogden van Nicolaia minderjarige dochter van genoemde Claes,
mede voor Ambrosius Adriaens en Joost Jans Verhagen (?),
hebben verkocht Jan en Hugo broers en Hilleken hun zuster kinderen van Jan Henricx van Gerwen, Gijsbert Peeter Gijsberts man van Marij dochter van Jan Henricx ieder 1/6, Michiel Huijbert Spierinxc man van Hendricxken dochter van Jan Henricx voor de andere 2/6 delen, uit de ½ van huis schuur esthuis schop hof boomgaard waarvan de andere helft is van de weduwe en kinderen van Jan Henricx groot ont geheel 12 lop. onder Delschot, met o.a. een rente aan het Catersgasthuis te ’s-Hertogenbosch en grondcijns aan de Heer van Helmond en betalingsgelofte
Datering: 10.2.1633
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 69
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd
[bron]
Genoemd in meerdere aktes. Zie notitie bij bruidgeom.
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com