man‎Jan Gerrits van de Loo‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 14 vn 18.4.1635. Zie notitie bij bruid.
met:

womanHillegunda Hugo van Berckel‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.71&minr=16051348&miview=ldt
14 Adriaen Gijsberts van Cronenburch man van Mechtelt dochter van Jan Gerits van der Loo welke Jan was gehuwd met Hillegunda dochter van Hugo van Berckel <======
en heeft verkocht Niclaes van Griensven secretaris te Schijndel land in de Hardebeemden, met last aan de scholaster van Sint Oedenrode
Datering: 18.4.1635
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 71
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1953_10_145_147.pdf
iX.
Jan Gerarts vanden Loo, overl. voor 1627, schepen in St.
Michiels Gestel49), lange jaren president aldaar50), tr.
Hillegunda dr. van Hugo Jansz. van Berkel en van Meclitelt
Peter Pauwels 51) . (Hugo was een zoon van Mr Jan
van Berkel Claesz. en van Marike Elias van Hamelberch52)).
Hugo woonde in Schijndel.
Jan G. v. d. Loo erft goederen van zijn ouders in Gemonde
onder Gestel 48) ; handelde in hop 53) . Het land der
kinderen en erfgenamen van J. G. v. d. Loo werd in 1629
en 1633 geplunderd door soldaten54).
Kinderen:
1. Gerit die volgt XA;
2. Mechtelt, die volgt XB;
3. Hilleke, die volgt X C.
4. Marike tr. Hendrick Herberts 54a) .
50) Not. 278-22-1650. 51) Sch. 65-177-1622.
52) Sch. 44-28 Nov. 1547; Sch. 43-13 Nov. 1541.
53) G. 46-91-1618. 54) Not. 277-59-1645- 54a)
55) Not. 281-77-1669; Not. 278-22-1650.
http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1953_9_129_134.pdf
47) G. 44-31-1568. 48) G. 45-30 Jan. 1596. 49) G. 46-24-1617.

Voor meer informatie: bertho@derikx.com