man‎Mr. Jan Claes van Berckel‏‎
Geboren ‎± 1465
[bron]
http://www.vanmierlo.net/documents/doc-boekentijdschrift/CBG-%20JB1982-van%20berckel-p211-240.pdf
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 36 1982
Pieter Johan van Berckel door W. Wijnaendts van Resandt
Page 222
I.
“Meester” Jan Claesz. van Berckel, geb. vermoedelijk ca. 1465
(als natuurlijke zoon van Nicolaes van Berckel, schepen van
‘s-Hertogenlbosch in 1477, raadsheer in 1478 1), overl. voor 5 jan.
1534, tr. Maria van Hamelenberg, overl. na 15 aug. 1551, dr. van
Elias Dircksz. van [Hammelenberg (en N.N. van Wijck? 2)).
...
Uit dit huwelijk (volgorde cf. Van Schijndel, O.C. blz. 224 en 225):
1. Sophia van Berckel, tr. Paulus Marijnen, uit Boxtel, zoon van Paulus en Elisabeth N.
2. Nicolaes van Berckel, woont te Leuven, tr. Aleyt Thoms. Hieruit een tak in België.
3. Adriaen, volgt ll.
4. Anna van Berckel, tr. Aert van Helmond, schout van Schijndel, zn. van Paulus va,n Helmond alias Cremers.
5. Margaretha van Berckel, tr. le Jan lansz. van der Dussen; tr.2e Martinus Marijnen, uit Boxtel, zn. van Paulus en Elisabeth N.
6. Hugo van Berckel, schepen van Schijndel, tr. le Maria Diricx; tr. 2e Mathilde Mercelis. Hieruit een tak in Schijndel. De naam Van Berkel komt er nog voor.

1) Van den Heuvel. De ambachtsgilden van ‘s-Hertogenbosch vóór 1629 (Utrecht,
1946) 287. Van Schijndel, O.C., blz. 223 en 224 noemt Nicolaes heer van Erembodeghem
(Oost-Vlaanderen) en zoon van Nicolaes Jansz. van Berckel, schepen
van ‘s-Hertogenbosch in 1469, en Margaretha Beeck, vrouwe van Erembodeghem.
2) Mededeling zonder enige bronvermelding in Algemeens Nederlandsch Familieblad
1883, nr. 12, blz. 1.

[Gebruikersnotities]
TODO

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.42&minr=12022780&miview=ldt
3
... die weu Meester Jans van Bercken [mogelijk Berkel bedoeld] ...
Datering: daags na Sint Maartensdag in november 1534

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.41&minr=12022777&miview=ldt
116
... Marij weduwe van Mester Jan van Berckel ...
8 februari 1534

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234630&miview=ldt
136
Claes, Adriaen, Hugo, Anna en Suffia wettige kinderen van wijlen Meester Jans soen wijlen Claes van Berckel en Mariken, <==== GEZIN
Jan zn.v.wijlen Jan van der Dussen man van Margariet zijn vrouw ook dr.v.Meester Jan en Mariken [dochter van Elias Dyrckss. van Hamellenborch] <== Dochter + echtgenoot
die samen een scheiding en deling van goederen zijn aangegaan waarbij
*** Claes en Jan ten deel gevallen is huis hof hofstad met toebehoorten binnen de stad van ’s-Hertogenbosch aen Pijnappelspoort geheiten Heymerick Tymmermanshuys opt Hintemereynde e.z. de Dieze tot aan de muur toe a.z. Michiel Loekemans e.e. aan de stadsmuur a.e. de gemene straat; idem een hooikap of weikamp ‘die men heit metten gemeinden naem die Soeven Buynderen’ e.z. de gemeijnt van Veghel a.z. de gemeijnt van Schijndel e.e. Henrick Beyens a.e. Jan Willems; idem een heikamp aent Wybossche opdie Locht byden Duyn e.z. Lucas Jan Matijssen a.z. en e.e. + a.e. de gemeijnt, belast met 6 Rijnsgl. aan het klooster of convent van de Zusters van Oisterwijk, 1 ½ Rijnsgl. aan het Heer Adamsgasthuis te ’s-Hertogenbosch, 3 Bossche ponden aan het convent der Predikheren [Predicaren], 3 Rijnsgl. aan Henrick Peter Eijmertss. wonende te Den Dungen, 5 Bossche ponden aan de erfgenamen van Ghysbert Claessen te ’s-Hertogenbosch, 6 ½ st. aan het armenblok te ’s-Hertogenbosch. -
*** Adriaen en Hughen is ten deel gevallen huis hof hofstad en erf te Veghel ‘aen een plats geheiten int Dorshout’e.z. Jan Ghysbrechts en Willem van den Equinckel a.z. de gemeijnt; idem een kamp hooiveld of weiveld ook te Veghel e.z. Gherit die Vrieze a.z. de gemene weg; idem drie stukken land te Veghel e.z. Willem van den Requinckel a.z. Jan Ghysberts met meer anderen; een beemd onder Veghel gheheiten ghemeindelick die Elsdonck e.z. Willem van Doerne a.z. Rutgher van den Equinckel; twee strepen land aent Dorshout e.z. Jan Ghysberts a.z. de gemeijnt,
Vervolg:
belast met 14 Rijnsgl., aan Meester Aernt Coelbarts te ’s-Hertogenbosch alle jaar 6 Kar.gl., 2 Bossche ponden aan het Groot Gasthuis te ’s-Hertogenbosch + de dorpskommer etc. en elk jaar 1 mud rogge Bossche maat aan de H.Geest van Veghel en 1 sesterrogge aan die vier biddende orden – 13 november 1541 – Aernt van Sochgel en Peeter Reinders. -
*** Anna en Suffia huis hof hofstad en erf met een hopveldje en met een brouwhuis en met een ander huis genaamd ‘dien Stall’en met een weiveldje of groesveldje in de parrochie van Schijndel aent Lutteleyndt by die Kercke in die Ghemeyn Aeckeren welke huyssinghe voirs. men heit metten ghemeinden naem dien Herberge’ e.z. Jan Pauwels met meer anderen a.z. de gemene weg e.e. Lijsbeth van Dooren a.e. dien ghemeinden ghewijde kerkckhoof; idem nog een bemdje hooiveld of weiveld genoemd het Beemptken op die Aa e.z. + e.e. de Aa a.z. Lambert Dyrck Mercelis a.e. Willem Spierinck, belast met 4 ½ Rijnsgl. aan de erfgenamen van Dyrck van Erp te ’s-Hertogenbosch, 4 Kar.gl. aan Willem die Lepper te Mierlo, 2 peters aan het convent der Predikheren [Predicaren] te ’s-Hertogenbosch ‘aent weerdige heilighe Sacrament aldaer’, 8 Bossche ponden aan hetzelfde klooster, 3 Bossche ponden aan Heylen Pauwelss. te Schijndel en een grondcijns + dorpskommer – testes ut supra eodem die et anno.
Datering: 13 november 1541
Pagina: 60-61
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 43
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234631&miview=ldt
137
Claes, Adriaen, Hugo kinderen van wijlen Meester Jan van Berckel zn.v.wijlen Claes van Berckel en Marieken zijn vrouw <==== Broers
hebben overgegeven aan
Margariet en Fyken hun wettige zussen <==== Zussen
een huiske met een hoefke tegenover de Herberg liggende bij de kerk van Schijndel aent Lutteleyndt geheiten Roelofshuysken en dat
met consent van Mariken hun moeder weduwe van wijlen Meest Jan <======
vs. e.z. Aernt Pauwels Cremerss. en Fyken ‘sijn ghesuij’ [schoonzus] a.z. erf der Kerk van Schijndel e.e. ‘die kerckmuer vanden Kerckhoef van den Schijnde’a.e. de gemene weg, belast met een braspenning cijns aan de abt van Sint Truiden + dorpskommer– 20 november anno ut supra, testes ut supra
Datering: 20 november 1541
Pagina: 61-61v
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 43
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234786&miview=ldt
292
Claes Meester Jans van Berckel heeft vernaderd ‘eenen stal ofte tymmeraedssije met een veltken groessen’ aent Lutteleyndt by der kercken e.z. + e.e. de gemene weg a.z. <=== Claes
Margariet weduwe van Jan Janss. Verdussen <== Margariet + echtgenoot
a.e. de kerk van Schijndel welke stal en veldje Bstiaen Gherit Vrenssen in koop had verkregen tegen
Pauwels Pauwelss. Marinen van Boxtel man van Suffien zijn vrouw wettige dochter van Meester Jan van Berckel. <=== Suffen + echtgenoot
12 december 1546 – Aernt van Sochgel en Ghysbert Dyrcks – Nicolaus supportavit Wilhelmo Cristiani Arnoldi alias Willem die Cremer aen die Kerck - Aernt van Sochgel en Peeter Reinder op Sint Sebastiaansdag 1546
Datering: 12 december 1546
Pagina: 125-125v
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 43
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12234980&miview=ldt
66 De dochter van Meester Jan van Berkel Claessoen heeft afstand gedaan van haar tochtrecht op de goederen die mr. Jan van Berkel heeft nagelaten nl. huis esthuis hof erf groesland of broekland of heiland waar die ook gelegen zijn en dat ten behoevevan Adriaen en Hugo van Berkel zonen van genoemde meester, in welke akte worden genoemd het bezit van een leenhoeve, een huis schuur bakhuis en schaapskooi onder Sint Oedenrode, de gemeijnt van Schijndel gheheiten Eerderwaut – schepenen Art van Sochel en Art Penninck. Adriaen en Hugo bevestigen doen een belofte aan hun moeder Meriken – actum et testes ut supra
Datering: 27 november 1547
Pagina: 23v
Soort akte: Afstand
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 44
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786888&miview=ldt
519 Ariaen soene wylen meester Jans van Berkel soene wylen Claeus en zijn broer Hugo hebben verkocht, .... <====== Zonen: Ariaen en Hugo
05-11-1548 Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235248&miview=ldt
334
Marijken nagelaten weduwe van Mester Jan van Beerkell dochter van Elyas Dirrickss. van Hamelberch <=== ECHTGENOTE
heeft afstand gedaan van haar tochtrecht op al haar goederen waar die ook gelegen zijn ‘in hoegen in leegen in diepen ende in droegen’ binnen of buiten Schijndel, landen van Holland of Brabant nl. 1/6 deel dit ten behoeve van
Pauwels Pauwelssoen van Boxtel wettig man van Soffia dochter van Meester Jan van Berkel <==== Dochter + echtgenoot.
+ slotformule – Pauwels heeft hierop gegeven 400 gl.
Datering: 26 november 1551
Pagina: 108
Soort akte: Afstand
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 44
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926214&miview=ldt
33
Hugo Janss. van Berckel [medeschepen],
Ariaen Janss. van Berckel,
Aert Pauwels van Helmont en syn wittige kynderen die hy verwect hevet wilneer by Anna synder huysvrouwe dochter wilneer Meester Jans van Berckel en Meriken synder huysvrouwe,
Pauwels soen wilneer Pauwels Marijnen van Boecxtel man van Zophie synder huysvrauwe,
Margriet nagelaten wedue Marten Pauwels,
verkoop, Antoniss. wilneer Jan Willem Pennincxx, een stuck eerlants 3 lop. onder dat Lutteleynde in die Gemeyn Ackeren, Gerit soen wilneer Willemen Goertss., erve Claes Janss. van Berckel
Datering: 1561-1563
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 47
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
manHugo Mr. Jan Claes van Berckel‏
Overleden ‎1 jul 1598 Heeswijk, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 16 in notitie bij persoon gedateert 1615-1619 genoemd als wijlen:
"Mechtelt dochter Peter Pauwels naegelaten weduwe wijlen Hugo van Berkel"

BHIC: OpenArchives
Overledene Hugo Jansen van Berckel
Geslacht m
Datum overlijden 01-07-1598
Plaats overlijden Heeswijk
Religie RK
Bron Heeswijk begraafboek 1588-1620
Plaats Heeswijk
Toegangsnr. 1441
Inv.nr. 10
Folio/pagina 85v01
Diversen
[testament is bijgevoegd]
Hugo Jansen van Berkel, wonende tot Schijnle in de Houtaert, vacante ecclesia, bij cranckheyt zijns lichaems, mer sijns verstants volcomen machtich, heeft voir den H. Sacrament, mijn onderscreven ende zijn kynderen getesteert, zijn ziele Godt opdrage
nden ende den hemelschen heyr, zijn kynderen, vrienden ende nagebueren Godts vrede. Voirts maect de Cathedraelkerck van Sint-Jan-Evangelist binnen t’ s-Hertogenbosch, pro si quae possit habere iniusta bona, eenen stuver eens, sijnen patroon tot Schij
ndel Sinte Servaes eenen stuver eens,
Jan ende Ghijsbert, zijn outste ofte voerkynderen, <======= 1e - Jan Gijsbert
alle haer moeders goet ende ’t genen hij testateur tegenwoirdich bewoont met alle daeraen behorende, soe hij dat gecoft ende bewoont heeft bij zijn ierste huysvrou, in tuellant, beemden en weyde, hooch ende leech, hout en heyde. Daerbeneffens een ren
te van negen carolusgulden jaerlijcx ende vijff st., die hem testateur ’t dorp van Scijndel jaerlijcx is geldende;
de seven nakynderen haerder moeders goet,zijnder tweder huysvrou, <======= 2e
metten huys ende alles daeraen behorende ende gelegen in de straet. Noch eenen acker, groot omtrent twelff lopensaet, genaempt Den Helpacker, met een beemdeken in de Beemden ende een beemdeken in de Liekendonck; sijne huysvrou de resten der onbetaeld
er renten ende pachten tot een vrientscap;
Claes zijn soone sijnen mantel, ende <======= Claes
Catarijne sijn maecht een koe, genaempt Den Drie Tepel.
Ende na voldoeninge aller kerckelijcker gerechticheyt van den gereeden goet ende have sullen zij gelijckelijc voldoen ende betalen alles ende eenenyegelijck wat ende wie hij testateur tot zijn sterffdach zal schuldich wesen, ende nadyen sullen sij he
t overblijven, so van de schare als haeve ,gelijckelijc ende minnelijck ,hooft voir hooft,so voer- als nakynderen, deylen, middelertijt met malcanderen lieffelijc levende,arbeydende ende genietende. Nemende voir executeur ter begeerten ende behoef zi
jnder erfgenaemen, Henrich Claesen, ende mij superintendent voir getuygen boven de kinderen t’ samen vergadert, Eymert Eymertsen ende Henrick Roeffen. Ita testor Arnoldus a Vessem Tilborgius, pastor in Heeswijck Ar 1598. Obiit 1julii


[Gebruikersnotities]
http://www.vanmierlo.net/documents/doc-boekentijdschrift/CBG-%20JB1982-van%20berckel-p211-240.pdf
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 36 1982
Pieter Johan van Berckel door W. Wijnaendts van Resandt
Hugo van Berckel, schepen van Schijndel, tr. le Maria Diricx;
tr. 2e Mathilde Mercelis.
Hieruit een tak in Schijndel. De naam Van Berkel komt er
nog voor.

NB: ZIE TESTAMENT IN NOTITIE BIJ OVERLIJDEN. TWEEMAAL GETROUWD!

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234631&miview=ldt
137 Claes, Adriaen, Hugo kinderen van wijlen Meester Jan van Berckel zn.v.wijlen Claes van Berckel en Marieken zijn vrouw hebben overgegeven aan Margariet en Fyken hun wettige zussen een huiske met een hoefke tegenover de Herberg liggende bij de kerk van Schijndel aent Lutteleyndt geheiten Roelofshuysken en dat met consent van Mariken hun moeder weduwe van wijlen Meest Jan vs. e.z. Aernt Pauwels Cremerss. en Fyken ‘sijn ghesuij’ [schoonzus] a.z. erf der Kerk van Schijndel e.e. ‘die kerckmuer vanden Kerckhoef van den Schijnde’a.e. de gemene weg, belast met een braspenning cijns aan de abt van Sint Truiden + dorpskommer – 20 november anno ut supra, testes ut supra
Datering: 20 november 1541
Pagina: 61-61v
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 43
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926283&miview=ldt
102 een stuck beempts in die Hardebeemde genoempt den Thijnsbeempt, Meester Pauwels Raessen, dat Cloester Sunte Marienwater, Tonis Corsten Smeetss., Peter Dielis Delis Claessen, Jan Rutten Dircxs, erfgenamen Heer Goerden Jacopss., tot Sunte Oedenroede aen den Capittel,
Hugo van Berckel onse medescepen man van Mechteld dochter van Peter ende Hilleken, <========
12 lop. lants onder Delscot
Datering: 1561-1563
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 47
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926231&miview=ldt
50 schuldbekentenis
... Hugo van Berckel [medeschepen] man van Mechtelt synder huysvrauwe, ...
1561-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926760&miview=ldt
139
Hugo zoen wilneer Meester Jans van Berckel medescepen weduer Meriken dochter Ghysbert Dircxss., <======== EERSTE VROUW????
afstand van tochtrecht, een stuck lants onder den Borne genoemt Helpacker, erfgenamen Peter Pauwels, t.b.v. Peter soen wilneer Ghysbert Dircxss., 7 juli 1565, testes Jan Rutten, Bogert, Michielss., Zebert Janss., Peter soen wilneer Ghysbert Dircxss., verkoop, Hugo Janss. van Berckel, actum ut supra et testes ut supra
Datering: 1564-1569
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 50
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325195&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325088&miview=ldt
520
... , Jan ende Gijsbert kynderen Hugo Janss. van Berkel, ... <=== Mogelijk patroniem van Hugo!
1597-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.64&minr=14229180&miview=ldt
16
Mechtelt dochter Peter Pauwels naegelaten weduwe wijlen Hugo van Berkel, <======
Delis zoone Jan Delis, Mariken dochter des vs. Peter Pauwels naegelaten weduwe wijlen Jan Delis sijne moeder ende Willem Ruth Guldemonts, vercocht, Mariken dochter Ruth Guldemonts naegelaten weduwe wijlen Jan Dircxss., een stuck ackerlants 4 lop. metten esthuijs ende boomgart daer op staende, onder het Lutteleijndt. beneven der tafelen van den heyligengeest binnen Schijndel, de weduwe Jan Dircxss., aende gemeijn straet, Marcelis Peeterss., 30 october 1615, testes Delis van der Aa ende Eymbert Goyartss. schepenen, Willem Rutten broer van Mariken dochter van Ruth Guldemonts, actum et testes ut supra
Datering: 1615-1619
Pagina: 24v
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 64
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://media.delving.org/pdf/thuisinbrabant/de-brabantse-leeuw/brabants_leeuw_1989_4_209_220.pdf
Een geslacht van Berckel te Ginneken en Gilze
Mr G. van Niekerken
... Verwantschap met
het geslacht Van Berckel, stammend uit Schijndel en onder meer
gevestigd te 's-Hertogenbosch, behandeld in het Jaarboek van het
Centraal Bureau voor Genealogie, deel 36 (1982), en vermeld in
het werk van B.W. van Schijndel, Genealogie Otten dit Otto de
Mentock (Antwerpen, 1954), heb ik niet kunnen ontdekken.

Fiches begraven van Berkel start hier:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QV-56SP?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 856 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).

Dochter:?
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-5D21?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 881 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Hester Hugo

2.
man‎Mr. Claes Mr. Jan Claes van Berckel‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.vanmierlo.net/documents/doc-boekentijdschrift/CBG-%20JB1982-van%20berckel-p211-240.pdf
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 36 1982
Pieter Johan van Berckel door W. Wijnaendts van Resandt
Nicolaes van Berckel, woont te Leuven, tr. Aleyt Thoms.
Hieruit een tak in België.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234562&miview=ldt
68 Claes zm.v.wijlen Meester Jan van Berckel en heeft verkocht aan ...
16 november 1542

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234619&miview=ldt
a.z. Meester Claes Janss. van Berckel
3 april na Pasen 1543

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786489&miview=ldt
e.e.: meester Claeus van Berkel;
03-02-1545 (=1546)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234806&miview=ldt
312 Claes zoon van Meester Jan van Bercken [vgl. Berkel] heeft verkcoht aan ...
26 februari 1546

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.45&minr=12511547&miview=ldt
gelegen naast de weduwe van Meester Jan van Beerkel, Pauwels Marijnen, Meester Claes van Beerkel [vgl. Berkel] en de straat + slotformule
17 februari 1554

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926300&miview=ldt
119 aen dat Lutteleynde, Meester Claess. van Berckel,
1561-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.48&minr=12926410&miview=ldt
46 Anthonis sone wilneer Jan Keelbrekers man van Jenneken wittege dochter van Jannen naturlike sone wilneer Mr. Jans van Berckel, verkoop een stuck lants 3 lop. ter stede geheten dLutteleynde, Gerart Jacopss. alias Keelbrekers, Meester Claes van Berkel
Datering: 1562-1564, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.48&minr=12926381&miview=ldt
Meester Claes van Berckel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.50&minr=12926726&miview=ldt
Niclaes Meester Jans van Berckel
1564-1569

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235009&miview=ldt
95 Nicolaes zoon van Meester Jan van Berkel Claess. heeft verkocht ...
11 april 1548
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120233&miview=ldt
63
... kynderen en wedue Mr. Niclaes Janss. van Berckel, ...
Datering: 1577-1581, Schijndel

IS DIT JAN MEESTER CLAES MEESTER JAN VAN Berckel????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676892&miview=ldt
* a.z.: Jan meester Claeus van Berckel met anderen
10-05-1580

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.56&minr=13324251&miview=ldt
224 los briefje: Singulier conde voir Meriken wedue Niclaes Mr. Jans van Berckel ende haren kynderen dd. 17 november 1576 ten overstaan van
Datering: 1589-1592, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.66&minr=14230069&miview=ldt
, Dirick Meester Claes van Berkel,
1623-1626

IS DIT EEN KLEINDOCHTER? PERSOON ZIT OOK DATABASE.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999633&miview=ldt
153 Goossen Ariens Goossens, Aenneken dochter Jans meester Claes zijn tweede en tegenwoordige vrouw, geassisteerd door haar broer Claes Janssen van Berckel en Gerart Ariens toekomende voogden over haar kinderen 'ingeval Goossen voorschreven nu cranckelijck sijnde quamp te sterven', ...
... Ondertekend door Goossen Ariaenss, Anna dochter van Jan meester Claes, Claes Jans van Berckel, ...
29-04-1632

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289333&miview=ldt
van wijlen Goossen Ariensen, verwekt bij zijn vrouw Anneken dochter van Jan meester Claes van Berckel,
15-02-1656

3.
man‎Adriaen Mr. Jan Claes van Berckel‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.vanmierlo.net/documents/doc-boekentijdschrift/CBG-%20JB1982-van%20berckel-p211-240.pdf
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 36 1982
Pieter Johan van Berckel door W. Wijnaendts van Resandt
Adriaen Jansz. van Berckel, geb. 1505/‘10, lakenkoper te ‘s-Hertogenbosch,
overl. tussen 18 juni 1584 en 3 okt. 1602, tr. Aelbertje
Tholings, vermeld als meter 2 okt. 1577 “), overl. ‘s-Hertogenbosch
voor 3 okt. 1602, dr. van Eymbrecht Tholings “) en N.N.
...
Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):
etc
etc

4.
womanSoffia Mr. Jan Claes "Fyken" van Berckel‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234790&miview=ldt
296
Aernt Pauwels Cremerss. van Helmont man van Anna zijn vrouw en
Pauwels zoon van wijlen Pauwels Marinen man van Suffien wettige dochter van Meester Jan van Berckel en zijn vrouw Mariken
zijn een scheiding en deling van goederen aangegaan,....
13 januari 1545

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234796&miview=ldt
302 Pauwels Pauwels Marinen van Boxtel man van Suffien dochter van wijlen Meester Jans van Berckel heeft verkocht ...
Datering: Kerstavond 1545

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234786&miview=ldt
292
... Marinen van Boxtel man van Suffien zijn vrouw wettige dochter van Meester Jan van Berckel....
Datering: 12 december 1546, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235008&miview=ldt
94
Nicolaesz. Willem Jans van Berkel [er staat Beerkel] heeft vernaderd een stuk beemd van Jan zoon van wijlen Willem Joritsz. [dubieus] in erfkoop verkregen heeft tegen
Pauwels zoon van wijlen Pauwels van Boxtel man van Soffie zijn vrouw dochter van Meester Jan van Berkel <=====
zoals vastgelegd in schepenbrieven van Dinther – schepenen te Schijndel Peter Reynders en Art van Sochel
Datering: 11 april 1548
Pagina: 32
Soort akte: Vernadering
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 44
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235248&miview=ldt
334 Marijken nagelaten weduwe van Mester Jan van Beerkell dochter van Elyas Dirrickss. van Hamelberch heeft afstand gedaan van haar tochtrecht op al haar goederen waar die ook gelegen zijn ‘in hoegen in leegen in diepen ende in droegen’ binnen of buiten Schijndel, landen van Holland of Brabant nl. 1/6 deel dit ten behoeve van
Pauwels Pauwelssoen van Boxtel wettig man van Soffia dochter van Meester Jan van Berkel <=====
+ slotformule – Pauwels heeft hierop gegeven 400 gl.
Datering:
26 november 1551, Afstand, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.48&minr=12926439&miview=ldt
75 die wedue van Gerit Willem Germans (?) ten Bosch, datum et testes eodem die ut supra,
Pauwels sone wilneer Pauwels Marinen van Boxtel man van Soffia sinre huysvrauwe wittege dochter Mester Jans van Beerkel ende Mariken dochter Claes van Hamelberch,<==
verkoop, Seeger Janssoen van Geruwen, een huys met sinder tymmeragie met 3 lop. lants Bosscher mate, Art Pauwelss. van Helmont man van Anna
Datering: 1562-1564
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 48
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.55&minr=13281536&miview=ldt
79 pro Hugone Rodolphi in Geffen,
Dirck ende Roeloff gebruederen ende Mariken haer suster kinderen Pauwels van Boxtel ende Soffia dochter mr. Jans van Berckel, <====
verkoop, Goris Jorissen, een hoff ende erffve 6 lop., onder dLutteleynde aen die Kerck aen den Herbergen, Lambert Jasper Spierings, lancx den Gemeynen Kerckwech, Henrick Eymberts, slotformule
Datering: 1582-1584, Schijndel

5.
womanMargariet Mr. Jan Claes van Berckel‏

[Gebruikersnotities]
http://www.vanmierlo.net/documents/doc-boekentijdschrift/CBG-%20JB1982-van%20berckel-p211-240.pdf
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 36 1982
Pieter Johan van Berckel door W. Wijnaendts van Resandt
Margaretha van Berckel, tr. le Jan lansz. van der Dussen; tr.
2e Martinus Marijnen, uit Boxtel, zn. van Paulus en Elisabeth N.

TWEE MAAL GETROUWD.

In akte erfdeling akte 136 van 13-11-1541: "Jan zn.v.wijlen Jan van der Dussen man van Margariet"

In akte 292 van 12-12-1546 "Margariet weduwe van Jan Janss. Verdussen"

In akte 1 van 7-3-1547 "Margriet weduwe van wijlen Jan van der Dussen"

In akte 183 van 2-11-1549 "Marten zoon van wijlen Pauwels Pauwelsz. van Boxtel man van Margriet"

In akte 33 van 1561-1563: "Margriet nagelaten wedue Marten Pauwels,"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12234915&miview=ldt
1 Art zoon van wijlen Pauwels Cremerss. man van Annelie zijn vrouw dochter van wijlen meester Jan van Beerkel Claess. transporteert Margriet weduwe van wijlen Jan van der Dussen ....
Datering: 7 maart 1547, Transport, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12235097&miview=ldt
183
Marten zoon van wijlen Pauwels Pauwelsz. van Boxtel man van Margriet een dochter van Meester Jan van Berkel Claess. en diens vrouw Meriken
belooft schuldig te zijn en te betalen aan de twee wettige kinderen van Jan Jansse van der Duyssen [dubieus] nl.Jenneken en Meriken die Jan heeft verwekt bij Margriet dr.v.Jan van Berkel
een som van 50 Karolusgl. in welke akte ook nog genoemd worden Claes en Anna van Berkel en Gerit en Floris – schepenen Peter Reinderss. van den Dick en Art van Sochel
Datering: 2 november 1549
Pagina: 57v
Soort akte: Betalingsbelofte
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 44
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.45&minr=12511431&miview=ldt
3
Niclaes zoon van Meester Jan van Berkelle en
Marten zoon van wijlen Pauwels Pauwelss. van Boxtel man van Margriet dochter van genoemde Meester Jan <===
hebben gescheiden en gedeeld een kamp land over dBroeck dat men heet Eerderwaudt en een kamp land met den gemeynen naeme genampt den Sevenbuynders; idem een kamp omtrent den Duyn;
Margriet heeft twee kinderen die zijn verwekt door Jan Janssen van der Duyssen, <====
bij welke kamp een graaf is afgegraven en voorts is die gelegen naast Henric Beijens, de gemeijnt van Veghel en de gemeijnt van Schijndel;
voorts is Meester Claes ten deel gevallen de helft van een heikamp waaruit hij jaarlijks schuldig is 2 pont payment aan de vicarie van Schijndel en 5 pont payment aan Cornelis Hubertss.;
Marten Pauwels is ten deel gevallen de andere helft van genoemde kamp de Sevenbuynders naast Jan Jan Willems, Meester Claes van Berkell, de gemeijnt van Veghel en de gemeijnt van Schijndel; idem nog de helft van genoemde heikamp naast Henrick en Janbroers kinderen van Lucas Jan Mathyss., Claes van Berkell en de gemeijnt van Schijndel, belast met 1 Car.gl. te betalen aan Henrick Peter Eymbertss. op die Duyngen gedurende het leven van Marten en Margriet en niet langer + lange slotformule – schepenen Jan van Oetelaer en Jan Rutger Janssoen
Datering: 17 mei 1552, Erfdeling, Schijndel

BEIDE ECHTGENOTEN IN 1 AKTE.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.46&minr=12570073&miview=ldt
40
Merten zoon van wijlen Pauwels Marijnen man van Margriet zijn vrouw dochter van mr. Jan van Berkel,
Wyllem zoon van wilen Gelis van Beeck man van Jenneken dochter van Jan Janssoen van der Cuijlen en mede voor
Meryken dochter van Jan Verdussen en Margriet dochter van mr. Jan van Berkel hebben gezamenlijk verkocht aan ...
Datering: 21 januari 1557, Verkoop, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325142&miview=ldt
467
Willem Delis van Beeck vander van Claes zijnen soone ende
wijlen Jenneken zijne huysvrauwe en zij is een dochter van wijlen Jans Verdussen ende Margriet zyne huysvrou dochter van Meester Jans van Berckel, <===
Henric Henricx van ‘sHertogenbossche man van Jenneken natuerlicke dochter Jans Verdussen ende Margriet tsamen verweckt,
Henrick Niclaess. van Berkel ende Peter Huijgen van Berkel,
onmundige kynderen Mr. Willem Peterss. van Herpen ende
Anneken dochter Marten Pauwels, scheiding en deling,
testmant van Margriet <===
voor Reijnier Moors notaris tot Heeswyck dd. 12 juni 1597,
in de marge: opten 17 january anno 99 heeft de testatrice noch een additie tot het principael testament gemaeckt voor Heer Jan van Vechel pro tempore pastor Sancti Jacobi binnen den Bossche, Willem Delis is te deel gevallen eenen acker saetlants 3 ½lop.
Datering: 1597-1600, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.59&minr=13325240&miview=ldt
565
Peeter Willem Peeterss. van Herpen ende zyne huysvrou
Anneken dochter van Marten Pauwels byden selven wijlen Marten en Margriet dochter Meester Jan van Berkel tsamen verweckt, <===
transport, Jannen synen broeder, eenen acker saetlants 3 lop. opte Peyckstucken,
Goris Joris, Arien Corstiaens smit,
Jan ende Gysbert kynderen Hugo Jans van Berkel, .
aen den gemeynen vaerwech, de ½ van eenen camp groesvelts onder het Wijbosch gemeynlick genoemt inde Sevenbuenders, de gemeynte van Schijndel, de gemeynte van Vechel, kynderen van wijlen Jan Willems Verhagen, Henrick Cornelis Olisleger tot Vechel,
by testament gelegateert by wijlen Margriet dochter Mr. Jans van Berkel, <====
slotformule
Datering: 1597-1600
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 59
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

6.
womanAnna Mr. Jan Claes van Berckel‏

[Gebruikersnotities]
http://www.vanmierlo.net/documents/doc-boekentijdschrift/CBG-%20JB1982-van%20berckel-p211-240.pdf
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 36 1982
Pieter Johan van Berckel door W. Wijnaendts van Resandt
Anna van Berckel, tr. Aert van Helmond, schout van Schijndel,
zn. van Paulus va,n Helmond alias Cremers.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234790&miview=ldt
296 Aernt Pauwels Cremerss. van Helmont man van Anna zijn vrouw en Pauwels zoon van wijlen Pauwels Marinen man van Suffien wettige dochter van Meester Jan van Berckel en zijn vrouw Mariken zijn een scheiding en deling van goederen aangegaan,....
13 januari 1545

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234808&miview=ldt
314 Lambert Gherit Vrenssen heeft verkocht aan Aert Pauwels Cremerss. van Helmont een stuk land in die Hardebemptden geheiten int Appeltieren...
Datering: 6 juli 1545, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234809&miview=ldt
315 Aert Pauwels Cremerss. van Helmont man van Anna heeftverkocht Lambert Gerit Vrenssen een jaarlijkse rente ...
Datering: 6 juli 1545, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234805&miview=ldt
311
... hebben verkocht aan Aert Pauwels Cremerss. van Helmont een stuk land groot ‘een sleijck seesterssche satenlandes’ te Schijndel by die Kercke in die Ghemeindt Aeckeren...
Datering: 30 januari 1546, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234820&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234843&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12234915&miview=ldt
1 Art zoon van wijlen Pauwels Cremerss. man van Annelie zijn vrouw dochter van wijlen meester Jan van Beerkel Claess. transporteert Margriet weduwe van wijlen Jan van der Dussen ....
Datering: 7 maart 1547, Transport, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120264&miview=ldt
94
Aert Pauwelss. man van Anna dochter Mr. Jans van Berckel, <======
verkoop, Meester Hanrick van den Broeck wilner Jans tot behoeff Heylwigen synder moeder wedue Jans vs. tot hoeder tochteen ende haren kynderen totten erfrecht te hebben een jairlicke rente ofte chyns van 9 Car.gl., vuyt huys hof hofstat ende oick syn rechten ende toebehoeren in die stadt van Helmont tusschen erffenisse Mr. Jans van den Berge ende Andries die Cremer; item noch die helft in huys hofstat schuer stal ende hoff met erffenissen dair aen liggende xx lop. inder prochie van Schyndel bider kercken aldair, erve Wauter die vorster ende die gemeyn straet; noch eenen beempt hoyvelts genoempt den Aabeempt eenen buender groot inder prochie van Heeswyck bi die gemeyn Aa, Lambert Claess., Willem Spierincx, Marie wedue Jans van Berckel, die gemeyn Aa, Bossche schepenbrief dd. den tweden dach der maent meert den vyfden dach na den sondach alsmen singt Invocavit 1541, Jacob Janss. van den Broeck, transport van die rente, aen
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 54
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926214&miview=ldt
33
Hugo Janss. van Berckel [medeschepen],
Ariaen Janss. van Berckel,
Aert Pauwels van Helmont en syn wittige kynderen die hy verwect hevet wilneer by Anna synder huysvrouwe dochter wilneer Meester Jans van Berckel en Meriken synder huysvrouwe, <=====
Pauwels soen wilneer Pauwels Marijnen van Boecxtel man van Zophie synder huysvrauwe,
Margriet nagelaten wedue Marten Pauwels,
verkoop, Antoniss. wilneer Jan Willem Pennincxx, een stuck eerlants 3 lop. onder dat Lutteleynde in die Gemeyn Ackeren, Gerit soen wilneer Willemen Goertss., erve Claes Janss. van Berckel
Datering: 1561-1563, Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com