man‎Marcelis Lamberts Aerts Versteede‏‎
Zoon van Lambert Aertssen Versteede en N.N.‏.
Overleden ‎28 mei 1634 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 220; overleden na 28-12-1633.
Zie akte 98; overleden voor 20-04-1641.
Erfdeling akte 356 op 09-02-1653.

BHIC: OpenArchives
Overledene Marcellus Lamberti Arnoldi
Geslacht m
Datum overlijden 28-05-1634
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen aan waterzucht overleden
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 265-30


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
255 28-05-1634 Macellus Lamberti Arnoldi Hydropica, m.s. Waterzucht, gesterkt door de sacramenten

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13998977&miview=ldt
14 Deze akte is doorgestreept.
Willem Peters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marcelis Lambert Aertsse, ...
26-01-1624

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942847&miview=ldt
167 Deze akte is doorgestreept.
Henrick Gerit Goortssen heeft verklaard 100 gulden schuldig te wezen aan Marcelis Lambert Aertssen voor geleend geld....
01-02-1629

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999578&miview=ldt
98 Huijbert Peter Roeffen heeft uit 'machte van testamente' van 28-03-1628 gecedeerd, getransporteerd en overgegeven aan Marcelis Lambert Aerts een erfcijns...
06-06-1631

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999577&miview=ldt
97 Huijbert Peeter Roeffen heeft verkocht aan Marcelis Lamberts Aerts een erfcijns ...
06-06-1631

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999702&miview=ldt
222 Marcelis Lambert Aertssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Thonissen ...
01-12-1633

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999701&miview=ldt
221 Peter Jacops van Erp heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marcelis Lambert Aertss ...
01-12-1633

ONDERSTAANDE AKTE NOEMT MARCELIS ALS ZWAGER - ACHTERNAAM ECHTGENOTE DUS VAN UDEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999700&miview=ldt
220 Hanrick Thonissen van Uden heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marcelis Lambert Aertssen, 'sijnen swager', een 'huijs, hoff ende lant', gelegen int Franckevoort...
28-12-1633

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999811&miview=ldt
331 Deze akte is doorgestreept.
Henrick Anthonis van Uden heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Marcelissen een 'stuck tuelants met de weerschap ende poterije daer toe behoorende', zoals de verkoper op 27-12-1633 heeft gekocht van Marcelis Lambert Aertssen, ....
22-04-1636

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000017&miview=ldt
98
... e.z.: de weduwe van Marcelis Lambert Aertssen...
20-04-1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000053&miview=ldt
134 Deze akte is doorgestreept.
... a.z. en e.e.: de erfgenamen van Marcelis Lambert Aertssen genoemd den Honstaert...
25-02-1642

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289060&miview=ldt
356
Claes Marcelissen,
Anthonis Marcelissen,
Dierck Thonis en Jan Janssen van Balgoijen als voogden over de drie minderjarige kinderen van Marcelis Lambert Arts, met name Merijken, Anneken en Hendrick, verwekt bij zijn vrouw Heijlken Thonissen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Claes Marcelissen krijgt toebedeeld 'het huijs, hoff, bomgart metten aengelegen landereijen, groese, poterijen', groot ontrent 4 lopenzaten, gelegen int Franckefort
* e.z.: het goed van Jan Hendrick Roeffen
* a.z. en e.e.: Bartolomeus Willems
* a.e.: de gemeijne straet
Het goed is belast met:
* een erfcijns van 35 stuivers 'aen de kercke tot Vechel'
* een erfcijns van 35 stuivers 'aen de vicarije St. Lambert tot Roij'
* een erfcijns van 21 stuivers 'aen convent der Predickheeren'
* een erfcijns van 11 gulden en 5 stuivers aan Huijbert Peter Roeffen
* 'twee ballinck chijns aent dorp van Vechel'
Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen
Dirck Thonis en Jan van Balgoijen als voogden over Merijken Marcelissen krijgen toebedeeld een 'acker teulant genoemt Vroukens Velt', groot ontrent 3 lopemzaets, gelegen in de Daverlaerse thiende
* e.z.: Dierck Thonis
* a.z. en e.e.: de weduwe van Henrick Willems Aerts
* a.e.: de gemeijne straet
Ook een 'acker teulants, gecomen van Henrick opten Oirt', groot ontrent 3 lopenzaets, gelegen op de Neder Boeckt
* e.z.: het goed van Claes Gerits van Soest
* a.z.: het goed van Wouter ...
* e.e.: 'optten gemeijn vaeren wech'
Het goed is belast met een erfcijns van 18 gulden aan Dierck van der Haghen.
Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen
Thonis Marcelis Lambert Aertsseb krijgt toebedeeld een 'acker teulants', genoem den Hontstart, 'met twee weijveldeken daer bij ende aen gelegen', groot samen 3 lopensaets, gelegen optte Neder Boeckt
* e.z.: het goed van Geryt ...
* a.z.: het goed van Henrick Dierck Jacops
* e.e.: Jenneke weduwe van Art Dielis Aert Loijen
Vervolg:
* a.e.: Claes Gerijts en anderen
Ook een 'acker teulants', gelegen int Akert, groot ontrent 2 lopens
* e.z.: het goed van Michiel Donckarts
* a.z.: het goed van Daniel Jan Thonis
* e.e.: het goed van Handrick Lamberts
* a.e.: de gemeijne straet
Ook een 'hoijbeemtjen', gelegen op Ham, hooiende met Aelbert Jan Aelberts
* e.z.: Delis Jan Delis
* a.z.: Jorden Jacob Donckaerts en zijn consorten
* e.e.: die gemeyne Aa aldaer vloijende
Het goed is belast met een erfcijns van 8 gulden en 15 stuives aan Huijbert Peter Roeffen.
Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen
Dierck Thonis en Jan Janssen van Balgoijen als voogden over Handrick minderjarige zoon van Marcelis Lambert Aerts krijgen toebedeeld eem 'acker teulants, voorste eijnt in Sanders Hooffken', groot ontrent 2 lopens, gelegen in de Daverlaerse thiende
* e.z.: het goed van hun mede condividenten
* a.z.: die gemeijne straet
* e.e.: het goed van Arien Thonis Claessen
* a.e.: de gemeijne straet
Ook 'een stuck lants genoemd het Stree..', gelegen in de Davelaerse thiende, groot ontrent 2 lopensaeten
* e.z. en a.z.: Gerijt Hendrickx
* e.e.: get goed van Jan Welten
* a.e.: die gemeyne straet
Een 'hoij bemtjen', gelegen op Ham
* e.z.: Claes Gerits
* a.z.: N.N.
* e.e.: de gemeene Aa aldaer vloijende
* a.e.: het goed van Daniel Hendrick Daniels
Hooiende met Willem Jan Dierckx. Dit deel is belast met een erfcijns van 10 gulden aan Huijbert Peter Roeffen.
Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen
Dierck Thonis en Jan Janssen van Balgoijen als voogden over Anneken dochter van Marcelis Lambert Artssen krijgen toebedeeld een 'achtersten acker in Sanders Hoeffken' groot ontrent 5 lopensaeten, gelegen in de Davelaerse thiende
* e.z.: Jan Thonis Jan Thonis Geerlincx met anderen
* a.z.: de gemeente
* e.e.: het goed van Handrick Dierck Jacobs
* a.e.: hun mede condividenten
Vervolg 2:
Ook 'eenen halven bunder gelegen in de Thien Bunders tot Vechel'
* e.z.: het goed van Thonis H...
* a.z.: het goed van Handrick Goort Tijssen en anderen
* e.e.: het goed van Martijn Jan Welten
* a.e.: het goed van Aert Jan Roeffen
Ook 'een stucxken lants, groot ontrent een Bosch lopenzaets, leenruerich aen den leenhoeve van Brabant', gelegen optte Hooch Boeckt
* e.z.: Jan Jan Lamberts
* a.z.: het goed van Jan Dierck Thonis
* e.e.: een moervenneken
* a.e.: Jan Dierck Thonis voorschreven
Dit deel is belast met:
* een erfcijns van 5 gulden aan Huybert Peter Roeffs
* een erfpacht van 3 vaten rogge 'aen de arme taffele tot Vechel'
* een erfcijns van 14 stuivers 'aen de arme taffele voorschreven
* een erfcijns van 7 stuivers aan 'de kercke van Vechel'
Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen, schepenen
Datering: 09-02-1653
Pagina: 393-398
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 50
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Ondertrouwd ‎13 jan 1619 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎3 feb 1619 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Marcelis Lamberts
Bruid Heijlken Theunis Diricx
Getuige Arien Janssen
Getuige Thijs Jacops
Datum ondertrouw 13-01-1619
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 191-09


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Marcelis Lamberts
Bruid Heijlken Theunis Diricx
Getuige Lambertus Aerts
Getuige Henricus Anthonii
Datum huwelijk 03-02-1619
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 191-10

(ongeveer 15 jaar gehuwd) met:

womanHeijlken Anthonis Diricxen van Uden‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999699&miview=ldt
219 Hanrick Thonissen van Uden heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marcelis Lambert Aertssen een deel in 'eenen hoijbempt', gelegen achter Ham in den Cackert, 'dragende ontrent eenen voeder hoijs', hooiende met Roelliff Peter Roeliffs
* e.z.: Peter Baudewijns
* e.e.: de gemeijne Aa aldaer vloijende
Getuigen: Gheryt Jans van Dyeperbeeck en Hanrick Ariens, schepenen
Datering: 28-12-1633
Pagina: 304-305
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 45
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999700&miview=ldt
220 Hanrick Thonissen van Uden heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marcelis Lambert Aertssen ...
28-12-1633

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999698&miview=ldt
218 Marcelis Lamberts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan 'sijnen swager' Hanrick Thonissen, 'wonende tot Uden, ..
28-12-1633

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000066&miview=ldt
147 Huijbert Peter Roeffen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven, uit krachte van testament van 28-03-1628 voor notaris meester Peeter van Beeck gepasseerd,
aan Heijlken weduwe van Marcelis Lambert Aertssen dochter van Anthonis Diricxen <======
voor het vruchtgebruik en aan haar kinderen voor het erfrecht een 'acker tielants', groot ontrent 1 1/2 lopensaeten, 'met alle sijne poterije ende gerechticheijt daer toe behoorende', gelegen ter plaatse genoemd de Davelse thiende
* e.z. en a.z.: het goed van Gerit Henricx
* e.e.: 'op den Schuijlop toecommende Jan Welten'
* a.e.: 'de gemeijne straete aldaer'
Getuige: Wijllem Meussen, schepen
Datering: 31-01-1643
Pagina: 237-238
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000208&miview=ldt
289 Jan Welten heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Heijlken weduwe van Marcelis Lambert Aerts voor het vruchtgebruik ...
06-04-1645

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000221&miview=ldt
302
... Heijlken weduwe van Marcelis Lambert Aerts had dit 'stuck tuellants' gekocht van Jan Welten. Jacop Crijnen belooft Heijlken 'costeloos ende schaedeloos te houden'....
24-07-1645

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000325&miview=ldt
79 Jan Janssen van Balgoijen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Heijlken weduwe van Marcelis Lambert Aerts 'een stuck teulants', ...
01-02-1647

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.49&minr=14000708&miview=ldt
36
.. , opgedragen en overgegeven aan de weduwe van Marcelis Lambert Aertsen voor het vruchtgebruik ...
27-01-1650

Kinderen:

1.
manNicolaus Marcelissen Versteede‏
Gedoopt ‎8 dec 1619 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 75: Geboren rond 1652-32=1620

Ouders genoemd in akte 365:
".. kinderen van Marcelis Lambert Arts .. verwekt bij zijn vrouw Heijlken Thonissen ... hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders."

Doopgetuigen bij kinderen:
Anna: Heijlwigis Marcelli
Maria: Anthonius Marcelli & Heijlwigis Joannes
Marcellus: Arnoldus Arnoldi & Maria Joannes Joannes
Joannes: Adrianus Danielis & Catharina Guilielmi-Geste
Henricus: Arnoldus Gerardi Henrici & Maria Arnoldi Gerardi

BHIC: OpenArchives
Kind Nicolaus Lambrechs
Geslacht Man
Datum doop 08-12-1619
Plaats doop Veghel
Vader Marcelis Lambrechs
Moeder Heijlken N.N.
Getuige Daniel Ariens
Getuige Henrickens Diericks
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 36r
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
08-12-16-19 NICOLAUS
Vader: MARCELLUS LAMBERTUS ARNOLDUS
Moeder: HELENA ANTONIUS THEODORUS
Gezin: 283
Getuigen: DANIEL ARIENS & HENRICKXKE DIERICKS

Overleden ‎5 jan 1681 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij erfdeling ouders in akte 356 van 09-02-1653. Zie notitie bij vader.

In akte 25 van 13-01-1681 genoemd als 'zaliger'

BHIC: OpenArchives
Overledene Nicolaus Marcelli
Geslacht m
Datum overlijden 05-01-1681
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 310-06


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
277 05-01-1681 Nicolaus Marcelii Pie obyt, m.s., diu asthmaticus Vroom overleden, gesterkt door de sacramenten, lang astmatisch

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 347 06-01-1681 Claas Marcelis aant Havelt Laat agter vrou en kinderen
‎, leeftijd ongeveer 61 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828772&miview=ldt
75
Jan Hanrick Vrijnssen, 63 jaar en
Jan Janssen van Meuwen, 40 jaar,
Claes Marcelissen, 32 jaar en <=========
Anthonis Ghijbert de Smith, 60 jaar, allen wonend te Veghel hebben verklaard goed te weten dat Gerart Hanrickx en Aert Gerarts en Jan Dirk Thonissen op heden 17 april met 55 hoornbeesten naar de Langstraet op Waelwijck zijn gegaan. Deze beesten zijnallen binnen de Meijerij gekocht in Veghel, Erp, Dinther en Beek en Donk.
Datering: 17-04-1652
Pagina: 088
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 1
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289059&miview=ldt
355 Dirck Thonis en Jan Janssen van Balgoijen hebben op verzoek van Niclaes Marcelissen de voogdij aanvaard over de minderjarige kinderen van wijlen Marcelis Lambert Arts, en hebben daartoe de eed afgelegd.
Getuigen: G. Roeffs, Gerit Hendricx en Peter Claessen, schepenen
Datering: 09-02-1653
Pagina: 392
Soort akte: Voogdij
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 50
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289171&miview=ldt
53 Tonis Marcelissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Claes Marcelissen een 'acker teulants gelegen in de Akerse tiende', groot ontrent 2 lopensaten
* e.z.: het goed van Micgiel Donckers
* a.z.: het goed van Daniel Jan Tonis
* e.e.: het goed van Henrick Lamberts
* a.e.: de gemyne straet
Getuigen: Goyart Peeter Rutten en Hendrick Dirck Jacops, schepenen
Datering: 01-05-1654
Pagina: 77
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 51
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289479&miview=ldt
46 Anthonis Marcelissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn broer Claes Marcelissen een 'acker teulants ende 't groes driesken daer aen gelegen', genoemd den Honstart, groot ontrent 3 loopensaten, gelegen optte Neerboeckt
* e.z.: Dries Lambers cum suis
* a.z.: Henrick Dirck Jacobs
* e.e.: Jacob Rombouts
* a.e: Meriken Marcelissen cum suis
Getuigen: Hendrick Dirck Jacobs en Hendryck Handryck Martens
Datering: 07-02-1658
Pagina: 59-60
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 52
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289488&miview=ldt
55 Meus Willems en Claes Marcelis verklaren dat op 19-02-1658 Jan Henric Roeffen is overleden zonder kinderen na te laten. ...
05-03-1658

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195263&miview=ldt
67 Claes Marcelissen wordt aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van Gijsbert Fredericx, verwekt bij zijn vrouw Hendersken Gerits, ...
05-02-1665

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195578&miview=ldt
22 Claes Marcelis en Jan Josephs zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Teunis Marcelis, verwekt bij Heilken Jan Heesackers,...
14-11-1680

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816760&miview=ldt
86 'Alsoo met het afsterven van Anneken Marcelis desselfs naelaetenschap was gedvolveert op Claes Marcelis volgens de costuijmen deser landen, ende dat sijne neven ende nichten, vier te samen naegelaten kinderen van Teunis Marcelis, broeder van de voorschreven Clses Marcelis, daer van geen genot, baete nof profijt hebben gehadt, soo ist dat gemelte Claes Marcelis deswegens aan haer eenige erkentenisse willende doen', voor schepenen is verschenen Claes Marcelis die verklaart aan de vier kinderenvan Teunis Marcelis zaliger 100 gulden schuldig te wezen, aan ieder 25 gulden. Jan Teunis Marcelis krijgt zijn deel aanstaande Pinksteren, en de andere drie kinderen bij hun huwelijk, of als ze het 'bij toeval van sieckte' nodig zouden hebben. Hij verklaart als voogd over deze kinderen dat zij 30 gulden krijgen voor 'verkogte huijsraat', welk geld voor deze kinderen is met uitzondering van hun broer Jan Teunis Marcelis, 'welcke in consideratie vant genooten leengoet in den hysraat geen aendeel en heeft gehadt'.
Getuigen: Wouter van der Santvort en Jan van Helvert
Bijschrift: Antonij Gijsbert van Boerdonk, getrouwd geweest met Heijlken Tunis Marcelissen, Antonij Jans van de Laar, verwekt bij Anneken Tunis Marcelissen, Hendrik Jans Beckers als man van Elisabeth, ook dochter van Jan van de Laar en Anneke Tunis Marcelissen, mede erfgenaam van Maria Tunis Marcelissen, verklaren op 26-06-1732 dat de drie delen van voorschreven 100 gulden en de 30 gulden aan hen betaald zijn door Lambert Peters. Getuigen: Rover van den Groenendael en Jan Adriaens Verhoeven. Mij present G. de Jong, secretaris
Datering: 06-01-1681
Pagina: 156-157
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195581&miview=ldt
25 Rekening van Laurens Peters en Jan Claessen in plaats van Claes Marcelis zaliger, 'sijnen gewesen vader' .... <=== ZALIGER
Datering: 13-01-1681
Pagina: 77-81
Soort akte: Voogdijrekening
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 69
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

ECHTGENOTE GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097774&miview=ldt
... verpachten voor 4 jaren aan Geertruijt weduwe van Claes Marcelissen, geassisteerd oor haar kinderen, 'eenen acker teuijlants', gelegen in de Nederbockse thiende, ...
25-03-1682

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816927&miview=ldt
... e.e.: de mede condivident en de weduwe van Claes Marcelissen ..
11-03-1684

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195925&miview=ldt
... aam Gerritie weduwe van Claes Marcelis en haar kinderen 'eenen acker teul, hoij en groeslant, genaemt de Rijt', ...
22-11-1685

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196003&miview=ldt
... hooiende met de weduwe van Claes Marcelissen ...
08-06-1688

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196144&miview=ldt
274 Jan Gijsberts en Jenneken Gijsberts ontlasten Gerritien weduwe van Claes Marcelissen en haar kinderen van hun deel van een obligatie van 238 gulden, ...
26-02-1692

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196287&miview=ldt
... e.e.: de weduwe van Claes Marcelissen cum suis...
13-12-1694

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196326&miview=ldt
... e.z.: het goed van de erfgenamen van Claes Marcelisen...
21-06-1695

2.
manAnthonius Marcelissen Versteede‏
Gedoopt ‎15 jun 1621 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Anthonius Aerts
Geslacht Man
Datum doop 15-06-1621
Plaats doop Veghel
Vader Marcelis Lambert Aerts
Moeder Heijlken N.N.
Getuige Lijnken Janssen
Getuige Henrik Anthuenissen
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 43r
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
15-06-1621 ANTHONIUS
Vader: MARCELLUS LAMBERTUS ARNOLDUS
Moeder: HELENA ANTONIUS THEODORUS
Gezin: 283
Getuigen: HENRICK THEUNISSEN & LIJNKEN JANSEN

Overleden ‎25 apr 1669 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij erfdeling ouders in akte 356 van 09-02-1653. Zie notitie bij vader.

Genoemd in akte 53 van 01-05-1654. Zie notitie bij broer Nicolaus.
Genoemd in akte 46 van 07-02-1658. Zie notitie bij broer Nicolaus.

Laaste kind gedoopt op 17-06-1663.

Overleden voor 14-11-1680. Zie akte 22 in notitie bij persoon.

In 1680 aanstelling voogden.
Echtgenote overlijdt op 14-09-1680 als weduwe.

1663-1680

BHIC: OpenArchives
Overledene Antonius Marcelli
Geslacht m
Datum overlijden 25-04-1669
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 289-25


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
267 25-04-1668 Antonius Marcelli M.s., media aetatis Gesterkt door de sacramenten, van middelbare leeftijd <== DATUM TYPO

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 79 26-04-1669 Tuenis Marselis opt Sontvelt
‎, leeftijd ongeveer 47 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195578&miview=ldt
22 Claes Marcelis en Jan Josephs zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Teunis Marcelis, verwekt bij Heilken Jan Heesackers, en hebben daartoe de eed afgelegd.
Getuigen: C. van der Hagen en Jan van Helvert, schepenen
Datering: 14-11-1680
Pagina: 76
Soort akte: Voogdij
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 69
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

3.
man‎Jan Marcelissen Versteede‏‎
Gedoopt ‎5 apr 1623 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Jan Arts
Geslacht Man
Datum doop 05-04-1623
Plaats doop Veghel
Vader Marcelis Lambert Arts
Moeder Heijlken N.N.
Getuige Emken Jan Gerits
Getuige Seger Art Donckers
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 50r
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
05-04-1623 JAN
Vader: MARCELLUS LAMBERTUS ARNOLDUS
Moeder: HELENA ANTONIUS THEODORUS
Gezin: 283
Getuigen: SEGER AERT DONCKERS & EMKEN JAN ARIEN GERITS

Overleden ‎23 nov 1652 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
NIET genoemd bij erfdeling ouders in akte 356 van 09-02-1653. Zie notitie bij vader.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Marcelli
Geslacht m
Datum overlijden 23-11-1652
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen adolescens
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 276-57


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
260 23-11-1652 Joannes Marcelli Adol., m.s. Jongeman, gesterkt door de sacramenten
‎, leeftijd ongeveer 29 jaar

4.
man‎Aert Marcelissen Versteede‏‎
Gedoopt ‎29 apr 1625 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Aert Aertsen
Geslacht Man
Datum doop 29-04-1625
Plaats doop Veghel
Vader Marcelis Lambert Aertsen
Moeder Heijlken N.N.
Getuige Meriken Peeterssen
Getuige Walraven Peeter Roeffen
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 58v
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
29-04-1625 AERT
Vader: MARCELLUS LAMBERTUS ARNOLDUS
Moeder: HELENA ANTONIUS THEODORUS
Gezin: 283
Getuigen: WALRAVEN PETER ROEFFEN & HENRIKEN PETERS

5.
man‎Henricus Marcelissen Versteede‏‎
Gedoopt ‎21 apr 1626 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Lamberts
Geslacht Man
Datum doop 21-04-1626
Plaats doop Veghel
Vader Marcelis Lamberts
Moeder Heijlken N.N.
Getuige Berber Teunis
Getuige Aert Lamberts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 63r
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
21-04-1626 HENRICUS
Vader: MARCELLUS LAMBERTUS ARNOLDUS
Moeder: HELENA ANTONIUS THEODORUS
Gezin: 283
Getuigen: AERT LAMBERTS & BERBER THEUNIS

Overleden ‎28 mei 1664 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij erfdeling ouders in akte 356 van 09-02-1653. Zie notitie bij vader.

Zie overlijden zus Anna: "De suster van Claes Marcelis aent Franckefoort" en "Simpel meisje"

Zus was ook "simpel" en woonde op Franckefoort bij broer Claes.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
264 28-05-1664 Henricus Marcelli Vir juvenis, confessus et communione refectus, semi simplex Vrome jongeman, gesterkt door de biecht en communie, half simpel

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
Niet gevonden 24-10-1661
R156, fol. 64 29-05-1664 Een jonghman Hendrick Marcelissen op Franckevoort Laet achter geen kinderen, de broeders sullen het goet erven

BHIC: OpenArchives
Overledene Henricus Marcelli
overleden op 28-05-1664 te Veghel.
Diversen: jonge man
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 283-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 38 jaar

6.
woman‎Anna Marcelissen Versteede‏‎
Gedoopt ‎15 nov 1629 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC:
Kind Anna Lamberti
Geslacht Vrouw
Datum doop 15-11-1629
Plaats doop Veghel
Vader Marcellus Lamberti
Moeder Heijlwigis NN
Getuige Lambertus Arnoldi
Getuige Gijsberta Henrici
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1626-1651
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Religie RK
Diversen Get:3 ex Schijndel


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
15-11-1628 ANNA
Vader: MARCELLUS LAMBERTUS ARNOLDUS
Moeder: HELENA ANTONIUS THEODORUS
Gezin: 283
Getuigen: LAMBERTUS ARNOLDI & GIJSBERTA HENRICI-SCHIJND

Overleden ‎2 okt 1680 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd bij erfdeling ouders in akte 356 van 09-02-1653. Zie notitie bij vader.

Zie akte 86 van 06-01-1681.
Overleden voor deze datum.
Geen echtgenoot genoemd in deze akte!

BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Marcelli
Geslacht v
Datum overlijden 02-10-1680
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen meisje, simplex
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 309-15


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
277 02-10-1680 Anna Marcelli Implex puella sed antehac rationersa inucta Simpel meisje, vanwege haar verstand het oliesel

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 346 02-10-1680 De suster van Claes Marcelis aent Franckefoort De vrinden erven
‎, leeftijd ongeveer 50 jaar
[Gebruikersnotities]
OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816760&miview=ldt
86 'Alsoo met het afsterven van Anneken Marcelis desselfs naelaetenschap was gedvolveert op Claes Marcelis volgens de costuijmen deser landen, ende dat sijne neven ende nichten, vier te samen naegelaten kinderen van Teunis Marcelis, broeder van de voorschreven Clses Marcelis, daer van geen genot, baete nof profijt hebben gehadt, soo ist dat gemelte Claes Marcelis deswegens aan haer eenige erkentenisse willende doen', voor schepenen is verschenen Claes Marcelis die verklaart aan de vier kinderenvan Teunis Marcelis zaliger 100 gulden schuldig te wezen, aan ieder 25 gulden. Jan Teunis Marcelis krijgt zijn deel aanstaande Pinksteren, en de andere drie kinderen bij hun huwelijk, of als ze het 'bij toeval van sieckte' nodig zouden hebben. Hij verklaart als voogd over deze kinderen dat zij 30 gulden krijgen voor 'verkogte huijsraat', welk geld voor deze kinderen is met uitzondering van hun broer Jan Teunis Marcelis, 'welcke in consideratie vant genooten leengoet in den hysraat geen aendeel en heeft gehadt'.
Getuigen: Wouter van der Santvort en Jan van Helvert
Bijschrift: Antonij Gijsbert van Boerdonk, getrouwd geweest met Heijlken Tunis Marcelissen, Antonij Jans van de Laar, verwekt bij Anneken Tunis Marcelissen, Hendrik Jans Beckers als man van Elisabeth, ook dochter van Jan van de Laar en Anneke Tunis Marcelissen, mede erfgenaam van Maria Tunis Marcelissen, verklaren op 26-06-1732 dat de drie delen van voorschreven 100 gulden en de 30 gulden aan hen betaald zijn door Lambert Peters. Getuigen: Rover van den Groenendael en Jan Adriaens Verhoeven. Mij present G. de Jong, secretaris
Datering: 06-01-1681

7.
woman‎Maria Marcelissen Versteede‏‎
Gedoopt ‎29 jul 1630 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Maria Lamberts
Geslacht Vrouw
Datum doop 29-07-1630
Plaats doop Veghel
Vader Marcelis Lamberts
Moeder Heijlken NN
Getuige Peter Jacopsen
Getuige Iken Dierck Thonis
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1626-1651
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
29-07-1630 MARIA
Vader: MARCELLUS LAMBERTUS ARNOLDUS
Moeder: HELENA ANTONIUS THEODORUS
Gezin: 283
Getuigen: PETER JACOBS & IKEN DIRCK THONISSEN

8.
man‎Lambertus Marcelissen Versteede‏‎
Gedoopt ‎17 apr 1633 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
17-04-1633 LAMBERTUS
Vader: MARCELLUS LAMBERTUS ARNOLDUS
Moeder: HELENA ANTONIUS THEODORUS
Gezin: 283
Getuigen: JOANNES LAMBERTI & CATHARTINA JOANNES HENRICI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Lambertus Marcelli Lamberti
Vader Marcellus Lamberti
Moeder Heijlwigis N.N.
Getuige Joannes Lamberti & Catharina Joannis Henrici
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-04-1633
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 68-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com