man‎Lambert Aertssen Versteede‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999697&miview=ldt
217 Peter Jacops en Jan Janssen, Marcelis Lamberts, Jan Lamberts, Aert Lamberts en Peter Lamberts hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen Lambert Aertssen en Enneken Lambert Aertssen.
Peter Jacops en Jan Janssen als man van Meriken dochter van Jacop Peters krijgen toebedeeld het 1/3 deel in een 'hoijbempts'
* e.z.: Rut Peter Rutten cum suis
* a.z.: den Vloetbempt
* e.e.: de gemeijne Aa aldaer vloijende
* a.e.: Jan Gerits den mulder
Ook een eenmalig bedrag van 100 gulden van Thonis Wijnen en 50 gulden van Hanrick Janssen den Naegelmaecker.
Aert Lambert Aerts en zijn broer Peter Lambert Aerts krijgen toebedeeld 'eenen hoijbemt', gelegen achter Joncker Grevenbrock
* e.z.: het goed van Peter Baudeweijns wonende tot Sertogenbos
* voorts: het goed van Joncker voorschreven
Ook 'twee stucken tuelants', gelegen int Akert met een cluijtven
* e.z.: de erfgenamen van Anneken Henrick Aertss
* a.z.: Marcelis Lamberts, mede condivident
* e.e.: Peter Bauwens cum suis
* a.e.: Hanrick Gerit Gortss
*
Marcelis Lambrt Artssen en Jan Lambert Aertssen krijgen toebedeeld een 'hoybempt', gelegen achter Ham
* e.z.: de gemeijne Aa aldaer loijende
* a.z.: de weduwe Merike Greve
* e.e.: Deen Hanrick Deenen
* a.e.: Daniel Welten cum suis
Ook 'eenen halven buender', gelegen aent Ven
* e.z.: Hanrick Goortssen
* a.z.: Thonis Jacops
* e.e.: Arien Ariens
* a.e.: Welt Peter Roeffen
Ook 'twee stucken tuelants', gelegen int Akert
* e.z.: Peter Baudeweijns
* a.z. en e.e.: Hanrick Gerits
* a.e.: de weduwe Anneken Hanrick Aertssen
Ook 'eenen lopens lants', gelegen int Akert
* e.z.: Willem Ariens
* a.z.: Peter Lambert Aertssen cum suis, mede condividenten
* e.e.: Hanrick Gerit Goortssen
* a.e.: Peter Baudeweijns, 'woonende tot Sertogenbos'
Getuige: Hanrick Ariens, schepen
Datering: 16-11-1633
Pagina: 302-303
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 45
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

ZIE OOK RELATIE MET BOVENSTAANDE AKTE: "Peter Jacops en Jan Janssen als man van Meriken dochter van Jacop Peters"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999692&miview=ldt
212
Peter Jacops van Vechgel en Jan Janssen van Balgoijen als man van Meriken dochter van Jacop Peter Henricxsen, verwekt bij Jenneken Lambert Aertssen, <====
hebben het goed gedeeld dat zij geërfd hebben van hun ouders.
Peter Jacops krijgt toebedeeld een 'stuck tuelants met een groesvelde daer aen gelegen', samen omtrent 3 lopensaet groot, gelegen ter plaatse genoemd den Honsstaert in de Neerbocxse thiende
* e.z.: Seger Donckers cum suis
* a.z.: het goed van Dirick Jacops cum suis
* e.e.: de erfgenamen van Aert Delis Aert Loijen
* a.e.: Niclaes Gerits van Soest cum suis
Jan Janssen krijgt toebedeeld een 'stuck tuelants', groot ontrent 2 lopensaet, gelegen ter plaatse genoemd Somerlaet aent Havelt
* e.z.: de weduwe van Lambert Jan Diricx
* a.z.: de weduwe van Rut Jan Cluijtmans
* e.e. e a.e.: de gemeijnte van Vechgel
Getuigen: Jan SIjmons en Goort Aertssen van Rullen
Datering: 18-06-1633
Pagina: 297-298
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 45
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manMarcelis Lamberts Aerts Versteede‏
Overleden ‎28 mei 1634 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 220; overleden na 28-12-1633.
Zie akte 98; overleden voor 20-04-1641.
Erfdeling akte 356 op 09-02-1653.

BHIC: OpenArchives
Overledene Marcellus Lamberti Arnoldi
Geslacht m
Datum overlijden 28-05-1634
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen aan waterzucht overleden
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 265-30


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
255 28-05-1634 Macellus Lamberti Arnoldi Hydropica, m.s. Waterzucht, gesterkt door de sacramenten

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13998977&miview=ldt
14 Deze akte is doorgestreept.
Willem Peters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marcelis Lambert Aertsse, ...
26-01-1624

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942847&miview=ldt
167 Deze akte is doorgestreept.
Henrick Gerit Goortssen heeft verklaard 100 gulden schuldig te wezen aan Marcelis Lambert Aertssen voor geleend geld....
01-02-1629

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999578&miview=ldt
98 Huijbert Peter Roeffen heeft uit 'machte van testamente' van 28-03-1628 gecedeerd, getransporteerd en overgegeven aan Marcelis Lambert Aerts een erfcijns...
06-06-1631

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999577&miview=ldt
97 Huijbert Peeter Roeffen heeft verkocht aan Marcelis Lamberts Aerts een erfcijns ...
06-06-1631

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999702&miview=ldt
222 Marcelis Lambert Aertssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirick Thonissen ...
01-12-1633

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999701&miview=ldt
221 Peter Jacops van Erp heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marcelis Lambert Aertss ...
01-12-1633

ONDERSTAANDE AKTE NOEMT MARCELIS ALS ZWAGER - ACHTERNAAM ECHTGENOTE DUS VAN UDEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999700&miview=ldt
220 Hanrick Thonissen van Uden heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Marcelis Lambert Aertssen, 'sijnen swager', een 'huijs, hoff ende lant', gelegen int Franckevoort...
28-12-1633

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999811&miview=ldt
331 Deze akte is doorgestreept.
Henrick Anthonis van Uden heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Marcelissen een 'stuck tuelants met de weerschap ende poterije daer toe behoorende', zoals de verkoper op 27-12-1633 heeft gekocht van Marcelis Lambert Aertssen, ....
22-04-1636

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000017&miview=ldt
98
... e.z.: de weduwe van Marcelis Lambert Aertssen...
20-04-1641

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000053&miview=ldt
134 Deze akte is doorgestreept.
... a.z. en e.e.: de erfgenamen van Marcelis Lambert Aertssen genoemd den Honstaert...
25-02-1642

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289060&miview=ldt
356
Claes Marcelissen,
Anthonis Marcelissen,
Dierck Thonis en Jan Janssen van Balgoijen als voogden over de drie minderjarige kinderen van Marcelis Lambert Arts, met name Merijken, Anneken en Hendrick, verwekt bij zijn vrouw Heijlken Thonissen,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Claes Marcelissen krijgt toebedeeld 'het huijs, hoff, bomgart metten aengelegen landereijen, groese, poterijen', groot ontrent 4 lopenzaten, gelegen int Franckefort
* e.z.: het goed van Jan Hendrick Roeffen
* a.z. en e.e.: Bartolomeus Willems
* a.e.: de gemeijne straet
Het goed is belast met:
* een erfcijns van 35 stuivers 'aen de kercke tot Vechel'
* een erfcijns van 35 stuivers 'aen de vicarije St. Lambert tot Roij'
* een erfcijns van 21 stuivers 'aen convent der Predickheeren'
* een erfcijns van 11 gulden en 5 stuivers aan Huijbert Peter Roeffen
* 'twee ballinck chijns aent dorp van Vechel'
Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen
Dirck Thonis en Jan van Balgoijen als voogden over Merijken Marcelissen krijgen toebedeeld een 'acker teulant genoemt Vroukens Velt', groot ontrent 3 lopemzaets, gelegen in de Daverlaerse thiende
* e.z.: Dierck Thonis
* a.z. en e.e.: de weduwe van Henrick Willems Aerts
* a.e.: de gemeijne straet
Ook een 'acker teulants, gecomen van Henrick opten Oirt', groot ontrent 3 lopenzaets, gelegen op de Neder Boeckt
* e.z.: het goed van Claes Gerits van Soest
* a.z.: het goed van Wouter ...
* e.e.: 'optten gemeijn vaeren wech'
Het goed is belast met een erfcijns van 18 gulden aan Dierck van der Haghen.
Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen
Thonis Marcelis Lambert Aertsseb krijgt toebedeeld een 'acker teulants', genoem den Hontstart, 'met twee weijveldeken daer bij ende aen gelegen', groot samen 3 lopensaets, gelegen optte Neder Boeckt
* e.z.: het goed van Geryt ...
* a.z.: het goed van Henrick Dierck Jacops
* e.e.: Jenneke weduwe van Art Dielis Aert Loijen
Vervolg:
* a.e.: Claes Gerijts en anderen
Ook een 'acker teulants', gelegen int Akert, groot ontrent 2 lopens
* e.z.: het goed van Michiel Donckarts
* a.z.: het goed van Daniel Jan Thonis
* e.e.: het goed van Handrick Lamberts
* a.e.: de gemeijne straet
Ook een 'hoijbeemtjen', gelegen op Ham, hooiende met Aelbert Jan Aelberts
* e.z.: Delis Jan Delis
* a.z.: Jorden Jacob Donckaerts en zijn consorten
* e.e.: die gemeyne Aa aldaer vloijende
Het goed is belast met een erfcijns van 8 gulden en 15 stuives aan Huijbert Peter Roeffen.
Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen
Dierck Thonis en Jan Janssen van Balgoijen als voogden over Handrick minderjarige zoon van Marcelis Lambert Aerts krijgen toebedeeld eem 'acker teulants, voorste eijnt in Sanders Hooffken', groot ontrent 2 lopens, gelegen in de Daverlaerse thiende
* e.z.: het goed van hun mede condividenten
* a.z.: die gemeijne straet
* e.e.: het goed van Arien Thonis Claessen
* a.e.: de gemeijne straet
Ook 'een stuck lants genoemd het Stree..', gelegen in de Davelaerse thiende, groot ontrent 2 lopensaeten
* e.z. en a.z.: Gerijt Hendrickx
* e.e.: get goed van Jan Welten
* a.e.: die gemeyne straet
Een 'hoij bemtjen', gelegen op Ham
* e.z.: Claes Gerits
* a.z.: N.N.
* e.e.: de gemeene Aa aldaer vloijende
* a.e.: het goed van Daniel Hendrick Daniels
Hooiende met Willem Jan Dierckx. Dit deel is belast met een erfcijns van 10 gulden aan Huijbert Peter Roeffen.
Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen
Dierck Thonis en Jan Janssen van Balgoijen als voogden over Anneken dochter van Marcelis Lambert Artssen krijgen toebedeeld een 'achtersten acker in Sanders Hoeffken' groot ontrent 5 lopensaeten, gelegen in de Davelaerse thiende
* e.z.: Jan Thonis Jan Thonis Geerlincx met anderen
* a.z.: de gemeente
* e.e.: het goed van Handrick Dierck Jacobs
* a.e.: hun mede condividenten
Vervolg 2:
Ook 'eenen halven bunder gelegen in de Thien Bunders tot Vechel'
* e.z.: het goed van Thonis H...
* a.z.: het goed van Handrick Goort Tijssen en anderen
* e.e.: het goed van Martijn Jan Welten
* a.e.: het goed van Aert Jan Roeffen
Ook 'een stucxken lants, groot ontrent een Bosch lopenzaets, leenruerich aen den leenhoeve van Brabant', gelegen optte Hooch Boeckt
* e.z.: Jan Jan Lamberts
* a.z.: het goed van Jan Dierck Thonis
* e.e.: een moervenneken
* a.e.: Jan Dierck Thonis voorschreven
Dit deel is belast met:
* een erfcijns van 5 gulden aan Huybert Peter Roeffs
* een erfpacht van 3 vaten rogge 'aen de arme taffele tot Vechel'
* een erfcijns van 14 stuivers 'aen de arme taffele voorschreven
* een erfcijns van 7 stuivers aan 'de kercke van Vechel'
Getuigen: G. Roeffs, Gerit Handrix en Peter Claessen, schepenen
Datering: 09-02-1653
Pagina: 393-398
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 50
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

2.
manJan Lamberts Aerts Versteede‏
Overleden ‎18 feb 1646 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 217 van 16-11-1633 bij erfdeling vader. Zie notitie bij vader.

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Lamberti Arts
Geslacht m
Datum overlijden 18-02-1646
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 274-19


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
259 18-02-1646 Joannes Lamberti Arts Senes, m.s. diu languidas Oud, gesterkt door de sacramenten, langdurig ziek

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000391&miview=ldt
145
Aerdtt Jan Lambert Aertssen,
Delis Jan Lambertssen,
Arien Jan Lambertssen,
Willem Jan Diricxsen als man van Catarina dochter van Jan Lambert Aertssen,
Jan Geryt Arienssen en Peter Jacobssen als voogden over de minderjarige zoon Jan Jan Lambertssen en zijn zus Meriken,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van wijlen Jan Lambert Aertssen en zijn vrouw Catarina dochter van Gerijt Arienssen. <=======
Jan Gerijt Ariens en Peter Jacobs als voogden over de minderjarige Meriken dochter van Jan Lambertssen krijgt toebedeeld een 'acker teullantts, gelegen in de Akerse tiende', groot ontrent 3 lopensaets
* e.z.: het goed van Henric Cornelissen van Deursen
* a.z.: het goed van Aerdt Willem Aerdt Loijen met anderen
* e.e.: het goed van Boudewijn Peterssen
* a.e.: het goed van de erfgenamen van Henric Jan Sijmons
Dit deel is belast met een erfcijns van 3 gulden 'aent sinnelooshuijs tott Shertogenbosch'
Dit lot krijgt ook een bedrag van 50 gulden te betalen door Dirck Melissen en een bedrag van 50 gulden te betalen door Arien Jan Lambertssen uit zijn lot.
Jan Gerijt Ariens en Peter Jacobs als voogden over de minderjarige Jan Jan Lambertssen krijgen toebedeeld 'twee stucken teulantts optte Boeckt', groot ontrent 2 lopensaten
* e.z.: Henric Verdussen
* a.z.: Heylken weduwe van Marcelis Lambert Aertssen
* e.e.: opt Venne
* a.e.: het goed van Nicolaes Jan Claessen
Ook 'twee stucken landtts gelegen int Akerdtt', groot ontrent 1 lopensaets
* e.z.: het goed van Jan Welten
* a.z.: Henric Gerijt Goortssen
* e.e.: het goed van hun mede condividenten
* a.e.: het goed van Henric Geryt Goortssen
*
Arien Jan Lambertssen krijgt toebedeeld een 'huijs, hoff, boomgaerdt, esthuijs, torffschop met het binnen landtt daer aen gelegen', gelegen aent Havelt
* e.z.: Jan Thonis Gerlings
* a.z.: Jan van den Velde
* e.e.: de gemyne straet
* a.e.: het goed van Delis Jan Delissen
Vervolg:
Ook 'twee stucken landtts int Akertt'
* e.z.: de erfgenamen van Boudewijn Petersen
* a.z.: het goed van Anthonis Marten Meeussen
* e.e.: het goed van Nicolaes Rutten cum suis
* a.e.: hen mede condividenten
Dit deel is belast met:
* een bedrag van 600 gulden aan 'den rentmeester Schuyl woonende tot Shertogenbosch'
* een erfcijns van 19 stuivers en 2 oort 'aen St. Anthonis cappelle ofte Sintte Catarina altaer alhier'
* een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond
* een cijns van 2 penningen 'aent boeck tot Antwerpen'
* een cijns van 1 stuiver 'aen den selven boeck'
*
Dielis Jan Lamberts krijgt toebedeeld 'eenen acker teulantts, gelegen aent Snelvenne, mette groes ende het cluytvelt daer inne ofte aen gelegen', zoals dat aan zijn ouders toebehoorde, samen groot 5 of 6 lopensaten, gelegen in de Akertse thiende
* e.z.: het goed van Thonis Marten Meeussen
* a.z.: het goed van de erfgenamen van Willem Ariens
* e.e.: Boudewyn Peters en de gemynte van Vechel
* a.e.: het goed van Henric Gerijt Goordtsen, Jan Welten en zijn mede condividenten
Dit deel is belast met een erfcijns van 13 gulden en 15 stuivers aan Henric Tielemans tot Shertogenbosch.
Willem Jan Diricx als man van Catarina dochter van Jan Lambertsen krijgt toebedeeld 'een stuck teulantts met de groese ende cluijtvelt met alle sijne gerechticheden ende toebehoorten, genoemptt Heembergh', gelegen op Ham
* e.z.: het goed van Dirck Melissen
* a.z.: het goed van Luijcas Thonissen en Joncker Bever
* e.e. en a.e.: de gemijntte van Vechel
Ook 'eenen hoijbemptt gelegen achter Hamme', delende en hooiende met Heijlken, weduwe van Marcelis Lambert Aertssen
* e.z.: de gemijne Aa aldaer vlietende
* a.z.: het goed van Nicolaes Gerijtssen van Soest
* e.e.: de bemptt van Daniel Henric Daniels
* a.e.: het goed van Arien Delisen met de zijnen
Vervolg 2:
Ook 'eenen bempt deijlende met Henric Janssen ende rijdende tegens de erffgenamen Sijmon Willemssen'
* e.z.: Joncker Grevenbroeck
* a.z.: het goed van Boudwijn Peters cum suis
* e.e. en a.e.: het goed Grevenbroeck voorschreven
Dit deel is belast met een erfcijns van 22 gulden aan Louwijs Donckers.
Aerdt Jan Lamberdttsen krijgt toebedeeld 'eenen acker teulantts mette groese ende gerechticheden ende toebehoorten', groot ontrent 4 1/2 lopensaten, gelegen aen den Doorenhoeck
* e.z.: het goed van Anneken weduwe van Goosen Ariens
* a.z.: het goed van den Jongen Jan Janssen Coppens
* e.e.: de gemijntte van Vechel
* a.e.: het goed van de weduwe van Goosen Ariens
Dit deel is belasst met:
* een erfcijns van 12 gulden en 10 stuivers aan Luijtken Henricx tot Shertogenbosch
* een erfpacht van 1 vat gerst 'aen de pastorije tot Vechel'
* een cijns 'aent boeck van Antwerpen'
Getuigen: Jan Janssen van Asten en Anthonis Hendricxsen, schepenen
Datering: 14-10-1647
Pagina: 232-239
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 47
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

3.
man‎Aert Lambert Aerts Versteede‏‎
Overleden ‎23 aug 1638 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 217 van 16-11-1633 bij erfdeling vader. Zie notitie bij vader.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Arnoldus Lamberti Arnoldi
Geslacht m
Datum overlijden 23-08-1638
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 271-17


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
258 23-08-1638 Arnoldus Lamberti Arnoldi Morbo naturalis, m.s. Aan een natuurlijke ziekte, gesterkt door de sacramenten

4.
manPeter Lamberts Aerts Versteede‏
Overleden ‎21 mei 1639 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 217 van 16-11-1633 bij erfdeling vader. Zie notitie bij vader.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Petrus Lamberti Arnoldi
Geslacht m
Datum overlijden 21-05-1639
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 271-38


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
258 21-05-1639 Petrus Lamberti Arnoldi Media etate, m.s. Van middelbare leeftijd, gesterkt door de sacramenten

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942769&miview=ldt
89 Peter Lambert Aerts verklaart 100 gulden schuldig te wezen aan Wouter Jan Wouters. ...
30-04-1627

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999303&miview=ldt
103
... , zoals Peter Lambert Aertss dit had gekocht ...
04-10-1627

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942789&miview=ldt
109
... naerder in de schepen geloofte met Peter Lambert Aertss gemaeckt begrepen'. ...
19-10-1627

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999458&miview=ldt
258 Gerit Henrick Diricxen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Lambert Aertssen
23-02-1629

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999813&miview=ldt
333
... Rijdende met Peter Lambert Aertssen...
28-04-1636

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=13999982&miview=ldt
63 De folio met het laatste deel van de akte ontbreekt.
Henrick Denissen, 'vorster in Vechgel' heeft opgedragen en overgegeven aan Peter Lambert Aertssen een 'ecker ..'
[1639-1640]Voor meer informatie: bertho@derikx.com