man‎Lambertus Mathias Lambertus‏‎
Gedoopt ‎20 mrt 1665 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
20-03-1665 LAMBERTUS
Vader: MATHIAS LAMBERTUS LAMBERTUS
Moeder: HELENA HENRICUS GERARDUS
Gezin: 1006
Getuigen: LAMBERTUS LAMBERTI & ANNA HENRICI JOANNES

BHIC: OpenArchives
Dopeling Lambertus Matthiae Lamberti
Vader Matthias Lamberti
Moeder Heijlwigis N.N.
Getuige Anna Henrici Joannis & Lambertus Lamberti
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-03-1665
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 57-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎26 jan 1708 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 68 van 26-05-1708. Echtgenote genoemd als weduwe.

BHIC: OpenArchives
Overledene Lambertus Mathiae Lamberti
Geslacht m
Datum overlijden 26-01-1708
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 367-10

‎, leeftijd ongeveer 42 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196243&miview=ldt
373 Lambert Matthijs Lamberts heeft vernaarderd van Dielis Simons 'een huijs, schuer, backoven, hoff ende aangelegen lant', groot 3 loopense, gelegen aent Havelt, 'rontsom in de gemeijnte'. Het goed is belast met:
* een erfcijns van 5 gulden aan mijnheer Santvoort tot Shertogenbosche
* een cijns van 3 gulden 'aen den armme block mede tot Shertogenbosche
* een erfcijns van 2 gulden en 10 stuivers aan Jan Matthijs Lamberts tot Uden
* een cijns van 3 stuivers en 8 penningen aan de heer van Heurn als rentmeester
* een cijns van 1 duit aan de domeinen van Brabant
De koper had het goed op 06-03-1694 verkregen van Jan Peters als man van Chatalijn Matthijs Lamberts. <==== Zus en echtgenoot.
Getuigen: Aert Goijaerts en Jan Jansen van den Horck, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Datering: 08-03-1694
Pagina: 491-492
Soort akte: Vernadering
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 70
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196260&miview=ldt
390 Deze akte is doorgestreept.
Lambert Tijs Lamberts heeft verklaard 60 gulden schuldig te zijn aan Harmen Melters van Tillaart....
... het bedrag ontvangen te hebben van Lambert Tijs Lamberts ...
10-05-1694

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196401&miview=ldt
531 Lambert Matthijs Lamberts heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan
Jan Peter Corsten, 'sijnen swager, <==== Echtgenoot van zus Catharina.
een huijs, hoff ende aangelegen lant, groot drie loopense', gelegen aant Hintelt, rontsom in de gemeijnte'. Het goed is belast met:
* een erfcijns van 5 gulden aan mijnheer Zantvoort ten Bosch
* een cijns van 3 gulden 'aen den arme block aldaar'
* een cijns van 3 stuivers en 8 penningen aan den heer van Heurn als rentmeester
* een cijns van 1 duit aan de domeinen van Brabant
Getuigen: Arien Smits en Gerard Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Datering: 14-05-1696
Pagina: 697-698
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 70
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196407&miview=ldt
537 Lambert Thijs Lamberts, weduwnaar van Dielke dochter van Aert Jan Lamberts <===== WEDUWNAAR:
heeft gecedeerd, overgegeven en afgestaan zijn recht op het vruchtgebruik dat hij heeft verkregen door het overlijden van zijn vrouw 'in alle de erfgoederen van landeryen als op Ham, int Aackert, op de Boeckt ende ander plaetsen alhier tot Vechel insijne reengenooten is gelegen', 'gereserveert mitsgaders alle de erffhaeffelijcke goederen, huijsraet ende andere goederen', en dat ten behoeve van zijn zoon Aert Lambert Thijssen, 'staande huwelijck geprocereert ende verweckt'.
Getuigen: C. van der Hagen en Geraert Vermeulen, schepenen, en H. Bijmans, sbstituut-secretaris
Datering: 24-07-1696
Pagina: 706-707
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 70
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196556&miview=ldt
144
... e.z.: het goed van Lambert Tijs Lamberts...
23-04-1698

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565641&miview=ldt
65 Hendersken weduwe Jan Janssen van de Bos verpacht aan Lambert Thijs Lamberts een akker teulland ...
03-01-1702

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863704&miview=ldt
68
... Matthijs Niekens heeft in die kwaliteit verkocht aan Geertruijt de weduwe van Lamert Tijssen <===== 2e echtgenote.
en haar twee onmondige kinderen een huis, hof en aangelag in het Haevelt naast Peter Tijs Lamerts.
26-05-1708

https://proxy.archieven.nl/235/60E1FB2DEBA7460480A3D9F08A2FAFD2
7700.95 Index schepenprotocol Veghel (7700.95)
214 De weduwe Geertruijt Lsmbert Tijssen, geassisteerd door Tijs Lamberts en Dirck Henrickx van Eert als voogden over haar minderjarige kind verpacht aan ...
Datering: 10-4-1713

Ondertrouwd ‎28 nov 1693 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎20 dec 1693 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 28 jaar
[bron]
Paar genoemd in akte 537 van 24-07-1696. Zie notitie bij echtgenoot.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Lambert Mathijs Lamberts
leeftijd 27 Jongeman
Bruid Dielken Aert Jan Lamberts
leeftijd 29 Jongedochter
Getuige Peter Tijssen
Diversen: broer van de bruidegom
Getuige Geraert Arien Boermans
Diversen: zwager van de bruid
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 20-12-1693
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 28-11-1693
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 8, blad 72v01
Gemeente: Veghel
Periode: 1679-1708
Religie: Schepenbank


Kerkelijk huwelijk niet gevonden in index BHIC (Jul2022).

Akte:
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/143/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D8
Scan 144 van 297
Scannaam: 1457_008_072_V
"... Lambert Mathijs Lamberts jongman oud 27 jare geassisteert met peter tijssen sijnen broeder ende dielken aert jan lamberts jonge dogter out 29 jaren geassisteert met geraert arien boermans haeren ?????? .... den agt en twintigsten dag der maand van november des ???? sestienhondert drie ent negentig ...
den twintigsten dag der maant van december ????? sestienhondert drie ende 't negentig ...."

Kinderen:
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
18-09-1695 ARNOLDUS - LAMBERTUS MATHIAS LAMBERTUS - AEGIDIA ARNOLDUS LAMBERTUS - 2019 - PETRUS MATHIAS (PATRUS) - JOANNA LAMBERTI (MATERTER

Kids:
Arnoldus: Lambertus Matthiae vader 18-09-1695 Veghel DTB doopakte x Aegidia N.N. - getuigen: Petrus Matthiae (oom van het kind van vaderskant) & Henricus Nicolai & Joanna Lamberti (tante van het kind van moederskant)
(2 jaar gehuwd) met:

womanAegidia Aert Jan "Dielke" Lamberts‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 29 jaar
Geboren ‎± 1664
[bron]
Zie huwelijk: Bruid Dielken Aert Jan Lamberts leeftijd 29
ABT1664.

Mogelijk:
Echter
- Dielke (aka Aegidia) == Aldegonda????
- Geen enkele relatie naar naam verhagen.

TODO zoek:
Kan nog zoeken naar doopgetuige: "Joanna Lamberti (tante van het kind van moederskant)" ...

BHIC: OpenArchives
Dopeling Aldegonda Arnoldi Joannis van de Haghen
Vader Arnoldus Joannis van de Haghen
Moeder Elisabetha N.N.
Getuige Anna Alberti & Josephus Adriani Hesackers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 14-11-1667
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 70-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196691&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
279 ... en Aert Jan Lamberts van der Hagen als man van Anneken weduwe van Ansem Hendrick Thijssen en Emken weduwe van Hendrick Peters, 'in hunne leven gewesen momboirs van de voorschreven naergelaeten kinderen van Hendrick Thijssen, gedaegdens', aande andere zijde. ...
Datering: 10-09-1699

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565605&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
29 ... dewelke in bezit is van Aert Jan Lamberts Verhagen getrouwd met Anneken dochter Wouter Lenaerts conform de rentebrief, ...
Datering: 10-03-1701

====
Zie huwelijk: "Getuige Geraert Arien Boermans zwager van de bruid"

Bruidegom Lambert Ariens
leeftijd 27 Jongeman
Bruid Jenneken Aerts <== Dus een zus van Aegidia
leeftijd 24 Jongedochter
Getuige Adriaen Jan Dirckx
Diversen: vader van de bruidegom
Getuige Gerrit Adrian Boermans
Diversen: zwager van de bruid <=== zwager
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 03-02-1686
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 19-01-1686
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 8, blad 30v01
Gemeente: Veghel
Periode: 1679-1708
Religie: Schepenbank

Zoek bruidegom ger* in Veghel 1670-1686.
Geen match (Dec2021).

Overleden ‎15 mei 1696 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Kids gedoopt op 18-09-1695
Echtgenoot genoemd als weduwnaar in akte 537 van 24-07-1696. Zie notitie bij echtgenoot.

BHIC: OpenArchives
Overledene Aegidia Lamberti Matthiae
overleden op 15-05-1696 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 69-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
534 15-05-1696
Aegidia Lamberti Matthiae
Ex infirmitate contractam per partum a 7 mensibus praeteritum, m.s.
Aan een ziekte die zij 7 maanden geleden bij een bevalling kreeg, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 313 16-05-1696 Dielken Aart Jan Lamberts huijsvrou van Lambert Tijssen aant Havelt Laat na man en kint
‎, leeftijd ongeveer 32 jaar


2e huwelijk
man‎Lambertus Mathias Lambertus‏‎


Ondertrouwd ‎24 nov 1696 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎9 dec 1696 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 31 jaar
[bron]
Eerste echtgenote overleden voor 24-07-1696. Zie akte 537 van 24-07-1696. Zie notitie bij echtgenoot.

Paar genoemd in akte 68 van 26-05-1708. Zie notitie bij persoon echtgenoot.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Lambertus Matthiae
Bruid Gertrudis Henrici van Eerdt
Getuige Joannes Gerardi & Michael Ginster
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 30-11-1696
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 52-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Lambert Thijs Lamberts
Weduwnaar
Bruid Gertruijt Hendrick Dirck van Eert
leeftijd 30 Jongedochter
Eerdere vrouw Dielken Aerts
Getuige Hendrick Dirck van Eert
Diversen: vader van de bruid
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 09-12-1696
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 24-11-1696
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 8, blad 94v01
Gemeente: Veghel
Periode: 1679-1708
Religie: Schepenbank


Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1694-1700
Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/51/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D29
Scan 52 van 83
Scannaam: 1892-103-52
".. Lambertus matthia, viduus, et gertrudis henrici van eerd, .. 30 9bris ...."

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1679-1708
Trouwen
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/187/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D8
Scan 188 van 297
Scannaam: 1457_008_094_V
"... Lambert Thijs Lamberts weduwenaer van dielken aerts en gertruijt hendrick dirk van eert, jonge dogter out 30 jaer geassisteert met haar vader ... vier en twintig dagen der maant van november des jaers sestienhondert ses ent negentig ; ...."
"... actum vegel negen dag der maant van decemb. sestienhondert ses en't negentig ...."
9-12-1696

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
06-11-1697 MARIA -- LAMBERTUS MATHIAS LAMBERTUS - GERTRUDIS HENRICUS THEODO EERT,VAN - 2075 - HENRICUS VD EERD (AVUS) - CATHARINA JUDOCI (AMITA)
13-11-1699 MATHIAS - LAMBERTUS MATHIAS LAMBERTUS - GERTRUDIS HENRICUS THEODO EERT,VAN - 2075 - HUARDUS AEMILIUS - MARIA PETRI
21-03-1704 THEODORA - LAMBERTUS MATHIAS LAMBERTUS - GERTRUDIS HENRICUS THEODO EERT,VAN - 2075 - ARNOLDUS THEODORI V EERD - WILHELMI HENRICI V EERD

Kids:
Maria: Lambertus Matthiae vader 06-11-1697 Veghel DTB doopakte x Gertrudis N.N. - getuigen: Henricus van d' Eerdt (grootvader) & Henricus Verputten & Catharina Judoci (tante van het kind van vaderskant) & Adriana Gerardi
Matthias: Lambertus Matthiae vader 13-10-1699 Veghel DTB doopakte x Gertrudis N.N. - getuigen: Wilhelma Henrici & Huardus Aemilii & Maria Petri
Theodorus: Lambertus Mathiae vader 02-03-1704 Veghel DTB doopakte x Gertrudus Henrici Theodori - getuigen: Gualterus Smits & Arnoldus Theodori van Eird & Wilhelma Henrici van Eird

Gehuwd (religieus) ‎30 nov 1696 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (11 jaar gehuwd) met:

womanGertrudis Henricus Dirck van Eert‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 30 jaar
Gedoopt ‎10 mei 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Patroniem Dirk genoemd in huwelijksakte schepenbank.

Zie huwelijk: Bruid Gertruijt Hendrick Dirck van Eert leeftijd 30
Dus geboren rond 1666.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Gertrudis Henrici Theodori
Vader Henricus Theodori
Moeder Wilhelma N.N.
Getuige Wilhelma Joannis Theodori & Gertrudis Martini
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 10-05-1666
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 62-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Ouderlijk gezin:
Henricus Theodori Eerdt van den bruidegom 26-07-1665 Veghel DTB trouwakte x Wilhelma Aemilii
Henricus Theodori Eerdt van de bruidegom 09-08-1665 Veghel DTB trouwakte x Wilhelma Aemilii
Gertrudis: Henricus Theodori vader 10-05-1666 Veghel DTB doopakte x Wilhelma N.N.
Maria : Henricus Theodori Eerdt van d' vader 28-06-1668 Veghel DTB doopakte x Wilhelma N.N.
Joanna: Henricus Theodori vader 20-04-1670 Veghel DTB doopakte x Wilhelma N.N.

Overleden ‎12 nov 1719 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 214 van 10-4-1713: "De weduwe Geertruijt Lsmbert Tijssen"

BHIC: OpenArchives
Overledene Gertrudis N.N.
overleden op 12-11-1719 te Veghel.
weduwe van Lambertus Tijs Lambers
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 378-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 53 jaar

Voor meer informatie: bertho@derikx.com