man‎Lambert Lambert Janssen‏‎
Zoon van Lambert Jan Lamberts en N.N.‏.
Overleden ‎30 dec 1671 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laaste kind gedoopt op 21-12-1634.
Testament akte 12 van 24-04-1664.
Erfdeling akte 429 van 07-10-1675.

Optie

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
268 30-12-1671 Lambertus Lamberti Senex, m.s. Oud, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
Niet gevonden

BHIC: OpenArchives
Overledene Lambertus Lamberti
overleden op 30-12-1671 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 292-20
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/8F9588D5C4F34CB5A5E9C62091AA7986
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
39 Jan Ariens en Peter en Gerit Ariens en de voogden over de minderjarige kinderen van Mathys Dandels, met Willem Meussen en Lambert Lambert Janssen, wiens vrouwen kinderen zijn van Mathys Dandels, verwekt bij zijn vrouw Lysken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Jan Dirckx, het 1/4 deel in een goed gelegen aent Havelt, te weten schuer, hoff ende bomgaert', met de aangelegen landen, 'ronsom de gemeynte van Vechel'. ...
Datering: 14-05-1618

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
https://proxy.archieven.nl/235/CC4236A4D8094E119868556A723493A5
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
76 Lambert Lambert Janssen als man van Deenken, Nicolaes Jan Geritss als man van Cathalyn, Jan Mathys Danels, geassisteerd door Gerit Ariens als voogd over Lambert Jan Dircx als weduwnaar van Mariken, met hen Willen Meuss en Jan Jan Dircx als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij voorschreven Mariken, hebben 'naer drie sondaechsche kercke veylinge ter behoirlycke plaetsen gedaen' verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 07-02-1622

DELIS ACKER
https://proxy.archieven.nl/235/22EE07B2E529420880E26B9381D649BE
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
148 .. verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert soone Lambert Jan Lambertssen 'eenen ecker tuellants', groot ontrent 6 lopensaet, genoemd den Delis ecker, gelegen aent Havelt ...
Datering: 26-02-1628

DELIS ACKER
https://proxy.archieven.nl/235/3613940D99994E4FA87E97ED27BCDF55
7700.44 Index schepenprotocol Veghel (7700.44)
276 Lambert soone Lambert Jan Lambertss heeft beloofd te betalen aan Gerit Thonis Stooven een erfcijns van 15 gulden, te betalen uit 'eenen ecker tuellants, genoempt den Delis ecker', groot ontrent 6 lopensaet, gelegen aent Havelt ...
Datering: 11-05-1629

TESTAMENT
ZOON PETER REEDS OVERLEDEN
TWEE KIDS MATTHIJS EN JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.2&minr=11829030&miview=ldt
12
Lambert Lambert en Derken de dochter van Matthijs Denen maken samen hun testament.
Ze vermaken aan Enken het onmondig kind van Peter Lamberts en Anneke Jan Thonis Gerlinckx een stuk akkerland van 5 lopense te Veghel op de Bockt onder condities dat het kind Enken aan erfgenamen van hun testateurs 50 gulden geeft. Komt Enken te overlijden zonder wettige geboorten na te laten, komt alles te vallen aan de naaste vrinden. De andere goederen als huis, hof, land huisraad etc. gaan naar hun twee kinderen met name Matthijs en Jan Lamberts.
Datering: 24-04-1664
Pagina: 12
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 2
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

ERFDELING
NOEMT OOK 'DELIS ACKER'
Lambert Lamberts x Deenken
- Mathijs
- Peter
-- Emken x Hendrick Jan Hendrick Ariaens
- Jan x Grietien Jan Dirx [voogden Adriaen Jan Dirkx en Tonis Hendrick Lamberts]
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815205&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
429 Mathijs Lamberts, Hendrick Jan Hendrick Ariaens man van Emken Peter Lamberts, Adriaen Jan Dirkx en Tonis Hendrick Lamberts, mede optredend voor Adriaen voorschreven, 'alsoo den selven absent is', voogden over de minderjarige kinderen van Jan Lamberts, verwekt bij Grietien Jan Dirx, kinderen en erfgenamen van Lambert Lamberts, verwekt bij zijn vrouw Deenken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders.
Tonis Hendrix als voogd, mede optredend voor voorschreven Adriaen, krijgt toebedeeld een 'huijs, hof, bomgaert, aengelegen landt, poteryen ende gerechticheden van dijen, gelegen aent Havelt' ...
Ook het 1/3 deel in 'den Oirbeemt met de condividenten tsamen te deylen'. ...
Mathys Lamberts krijgt toebedeeld de 'halven Delis acker', groot int geheel ontrent ses lopen, gelegen aent Havelt ...
Ook de helft van 'een stuck lants', groot ontrent 1 1/2 lopen, gelegen op de Boeckt, genaamd den Muggenberch ...
Ook de helft van 'eenen acker op de Boeckt van Hendrick Adriaens gecomen', groot ontrent 2 1/2 lopen ...
'Gereserveert dat dit lodt van Hendrick Ariaens acker boven de hellicht moet grooter wesen vijf ende dertich roijen, om redenen dat derde lodt een streepken daer tegen sal hebben'.
Ook het 1/3 deel in 'den Oirbeemt, de condividenten tsamen te hoyen'. ...
Hendrick Jam Hendrick Ariaens man van Emken krijgt toebedeeld 'den halven Delis acker', groot int geheel 6 lopen, gelegen aent Havelt ...
Ook de helft 'van den Muggenberch', groot int geheel 1 1/2 lopen ...
Ook de helft in 'eenen acker op de Boeckt, gereserveert vyf ende dertich roijen die den tweden loote meer moet hebben, genaemt Hendrick Ariaens acker' ...
Ook 'een stuck teulants genaemt Tys Daniels streepken', groot ontrent 36 roijen, gelegen op de Boeckt, 'mette poteryen van dyen' ...
Ook het 1/3 deel in 'den Oirbeent, met de condividenten tsamen te deylen ende te hoyen'. ...
Datering: 07-10-1675

Ondertrouwd ‎20 aug 1617 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎29 aug 1617 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 12 van 24-04-1664. Zie notitie bij echtgenoot.
Paar genoemd in akte 56 van 21-04-1627. Zie notitie bij vader bruid.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Lambert Lambert Janssen
Bruid Daneelken Tijs Daniels
Getuige Petrus Joannis
Diversen: magister
Getuige Leunis Leunissen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 20-08-1617
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 20-08-1617
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 187-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Lambert Lambert Janssen
Bruid Daneelken Tijs Daniels
Getuige Henricus Henrici Huberti
Diversen: Dominus
Getuige Petrus Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 29-08-1617
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
huwelijk gesloten door Johannes Groesius
Bronvermelding Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627, archiefnummer 1457, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 25, blad 187-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
02-09-1618 ELISABETH - LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN) - DANIELA MATHIAS DANIEL - 255 - GERIT ARIENS - HILLEKEN ARIEN ROMBOUTS
02-04-1632 JOANNES - LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN) - DANIELA MATHIAS DANIEL - 255 - JOANNES ARNOLDI - MARIA JOANNES ANTONI
21-12-1634 LAMBERTUS - LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN) - DANIELA MATHIAS DANIEL - 255 - JOANNES ADRIANI ADRIANI - ANNA GODEFRIDI
05-10-1619 LAMBERTUS - LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN) - DANIELA MATHIAS DANIEL - 255 - DANIEL WILMS - JENNEKEN WILM ARIENS
05-10-1619 MATHIAS - LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN) - DANIELA MATHIAS DANIEL - 255 - LAMBERT JAN DIRX - EUPHENIA GERARTS
29-11-1622 PETRUS - LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN) - DANIELA MATHIAS DANIEL - 255 - JAN MOLTEN - HEIJKEN HENRIX
13-06-1627 THIJS - LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN) - DANIELA MATHIAS DANIEL - 255 - WILLEM MEUSSEN - WILLEMKEN ARIENS
(ongeveer 54 jaar gehuwd) met:

womanDanielken Mathijs "Deenken" Daniels‏
Overleden ‎6 mrt 1675 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laaste kind gedoopt op 21-12-1634.
Testament akte 12 van 24-04-1664.
Erfdeling akte 429 van 07-10-1675.

wedevrouw = weduwe

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 101 06-03-1675 De wedevrouw van Lambert aent Havelt Laet achter kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
271 06-03-1675 Daniela Lamberti Vetula, m.s. Bejaarde vrouw, gesterkt door de sacramenten

BHIC: OpenArchives
Overledene Daniela Lamberti
overleden op 06-03-1675 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 298-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
VADER EN MOEDER:
https://proxy.archieven.nl/235/8F9588D5C4F34CB5A5E9C62091AA7986
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
39 Jan Ariens en Peter en Gerit Ariens en de voogden over de minderjarige kinderen van Mathys Dandels, met Willem Meussen en Lambert Lambert Janssen, wiens vrouwen kinderen zijn van Mathys Dandels, verwekt bij zijn vrouw Lysken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Jan Dirckx, het 1/4 deel in een goed gelegen aent Havelt, te weten schuer, hoff ende bomgaert', met de aangelegen landen, 'ronsom de gemeynte van Vechel'. ...
Datering: 14-05-1618

https://proxy.archieven.nl/235/CC4236A4D8094E119868556A723493A5
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
76 Lambert Lambert Janssen als man van Deenken, Nicolaes Jan Geritss als man van Cathalyn, Jan Mathys Danels, geassisteerd door Gerit Ariens als voogd over Lambert Jan Dircx als weduwnaar van Mariken, met hen Willen Meuss en Jan Jan Dircx als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij voorschreven Mariken, hebben 'naer drie sondaechsche kercke veylinge ter behoirlycke plaetsen gedaen' verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 07-02-1622

Kinderen:

1.
woman‎Elizabeth Lambertus Lambertus‏‎
Gedoopt ‎2 sep 1618 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Patroniem klopt niet.

BHIC: OpenArchives
Kind Elizabeth Lambertssen
Geslacht Vrouw
Datum doop 02-09-1618
Plaats doop Veghel
Vader Lambert Jan Lambertssen
Moeder Deenken N.N.
Getuige Gerit Ariens
Getuige Hilleken Arien Rombout
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 29v
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
02-09-1618 ELISABETH
Vader: LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN)
Moeder: DANIELA MATHIAS DANIEL
Gezin: 255
Getuigen: GERIT ARIENS & HILLEKEN ARIEN ROMBOUTS

2.
man‎Mathias Lambertus Lambertus‏‎
Gedoopt ‎5 okt 1619 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Matthias Lamberti
Geslacht Man
Datum doop 05-10-1619
Plaats doop Veghel
Vader Lambertus Lamberti
Moeder Danielken N.N.
Getuige Lambert Jan Dirix
Getuige Euphemia Lenarts
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 35v
Religie RK
Diversen Tweeling.


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
05-10-1619 MATHIAS
Vader: LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN)
Moeder: DANIELA MATHIAS DANIEL
Gezin: 255
Getuigen: LAMBERT JAN DIRX & EUPHENIA GERARTS

3.
man‎Lambertus Lambertus Lambertus‏‎
Gedoopt ‎5 okt 1619 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Lambertus Lamberti
Geslacht Man
Datum doop 05-10-1619
Plaats doop Veghel
Vader Lambertus Lamberti
Moeder Danielken N.N.
Getuige Daniel Wilms
Getuige Jenneken Wilm Ariens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 35v
Religie RK
Diversen Tweeling.


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
05-10-1619 LAMBERTUS
Vader: LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN)
Moeder: DANIELA MATHIAS DANIEL
Gezin: 255
Getuigen: DANIEL WILMS & JENNEKEN WILM ARIENS

4.
manPetrus Lambertus Lambertus‏
Gedoopt ‎29 nov 1622 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Patroniem klopt niet.

BHIC: OpenArchives
Kind Petrus Lamberts
Geslacht Man
Datum doop 29-11-1622
Plaats doop Veghel
Vader Lambert Jan Lamberts
Moeder Deerken N.N.
Getuige Jan Melten
Getuige Hijlken Henrix
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 49r
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
29-11-1622 PETRUS
Vader: LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN)
Moeder: DANIELA MATHIAS DANIEL
Gezin: 255
Getuigen: JAN MOLTEN & HEIJLKEN HENRIX

Overleden ‎20 dec 1654 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Dochter genoemd ipv vader Petrus in testament akte 12 van 24-04-1664. Zie notitie bij vader.
Laatste kind gedoopt op 01-03-1652.

Dus 1652-1664

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Petrus Lamberti
Geslacht m
Datum overlijden 20-12-1654
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 278-13
Scan 277 van 321
Scannaam: 1892-100-278
"20 petrus lamberti in flore etatis m.s."


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
261 20-12-1654 Petrus Lamberti In flore etatis, m.s. In de bloei van zijn leven, gesterkt door de sacramenten
‎, leeftijd ongeveer 32 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000513&miview=ldt
44 Matijs Wouters heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Lambertsen een 'stuck teulants', gelegen op de Boeckt, groot ontrent 1 lopensaets
* e.z.: Dirck Martens
* a.z. en e.e.: de gemyne straet van Vechel
* a.e.: het goed van Jan Tonis Gerlings <====== Vader van echtgenote.
Getuigen: Wijllem Meussen en Daniel Jan Tonis, schepenen
Datering: 07-10-1648
Pagina: 60
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 48
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.48&minr=14000562&miview=ldt
93 Symon Peterssen, 'woonende tot Uden', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peeter Lambertssen <======
een 'stuck teulants', groot ontrent 1 lopensaten, gelegen op de Boeckt
* e.z.: de gemyne straet
* a.z.: Dirck Martens
* e.e.: het goed van Jan Tonis Gerlincgs <====== Vader van echtgenote.
* a.e.: de gemijnen wech
Lambert Lambertsen had met toestemming van Tys Wouters door vernaardering op 07-10-1648 dit goed verkregen, en Tijs had het op die dag opgedragen aan voorgenoemde Peeter.
Getuigen: Gerit Handrix, Wijllem Meussen en Goijart Peter Rutten, schepenen
Datering: 01-02-1649
Pagina: 145-146
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 48
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

5.
manMathias Lambertus Lambertus‏
Gedoopt ‎13 jun 1627 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarom:
- Patroniem "Lambertus Lambertus" komt van gezinsreconsrtructie oudzijtaart.
- Consistent met dispensatie bij huwelijk. Zowel Mathias als zijn echtgenote stammem af van Danelt M.G.M. van Loecken x Elysabet A.P. die Lew
- Doopgetuige "Heijlken Henrici Lamberti" is aangetrouwde tante van vaders kant: mogelijk is Heijlken de echtgenote van Henrick Lambert Jansen (een broer van vader)
- Doopgetuige in 1665 genaamd "Lambertus Lamberti" is mogelijk vader. Vader overleedt in 1675.

Getuigen:
Huwelijk: Lambertus vader van de bruidegom & Henricus Gerardi vader van de bruid
Petrus: Henricus Joannis & Elisabeta Leonii
Joannes: Guilielmus Bartholomei & Arnoldus van Zoest & Heijlken Henrici Lamberti
Anna: Joannes Henrici & Maria Joannis Mathei
Henricus: Adrianus Wilhelmi & Arkanardis Joannis Arnoldi
Lambertus: Anna Henrici Joannis & Lambertus Lamberti
Maria: Maria Henrici
Catharina: Adrianus N.N. & Arckanardis Joannis Arnoldi & Gerardus Henrici & Catharina Antonii

BHIC: OpenArchives
Kind Thijs Lambertssen
Geslacht Man
Datum doop 13-06-1627
Plaats doop Veghel
Vader Lambert Lambertssen
Moeder Baertken NN
Getuige Willem Meussen
Getuige Willemken Ariens
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1626-1651
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Religie RK
Diversen Baptizatus ab Obstetrice Luijtken Jan Joosten et non rebaptizatus sub conditione.


Akte:
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-MSX1?i=125&cc=2037960
Image 126 of 693

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
13-06-1627 THIJS
Vader: LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN)
Moeder: DANIELA MATHIAS DANIEL
Gezin: 255
Getuigen: WILLEM MEUSSEN & WILLEMKEN ARIENS

Overleden ‎20 okt 1691 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in testament akte 12 van 24-04-1664. Zie notitie bij vader.

Genoemd in akte 230 van 08-11-1683
Akte 257 van 18-12-1691: "de weduwe van Thijs Lamberts"

Zie onder: VADER VAN 6 KIDS - klopt.

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 373 22-10-1691 Thijs Lamberts aant Havelt Laat na vrou en kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
425 20-10-1691 Matthias Lamberti Phtysi obijt, m.s., sex prolem pater Overleden aan tuberculose, gesterkt door de sacramenten, vader van 6 kinderen

Niet in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).
‎, leeftijd ongeveer 64 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828957&miview=ldt
260 Peter Claessen van Valderen heeft verhuurd aan d’Joest Jan Dirckx en aan Mathijs Lamberts een stuk land genaamd de Spulhevel te Veghel ...
10-08-1660

ANDER PATRONIEM:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.62&minr=15817012&miview=ldt
50 Jan Evers en Art Janssen als voogden over de minderjarige kinderen van Gerart Gerarts en Jenneken Jan Ariens verpachten voor 8 jaren aan Matys Lambert Jan Lamberts een 'huys, hof ...
30-11-1661

Dito:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817068&miview=ldt
29 Jan Evers en Aert Janssen als voogden over de minderjarige kinderen van Geraert Geraerts en Jenneken Jan Ariens verpachten voor 6 jaren aan Matijs Lambert Jan Lamberts een 'huijs, hoff
23-02-1666

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195367&miview=ldt
171 Rekening van Aertt Janssen van Helvoortt en Aert Evers als voogden over de minderjarige kinderen van Geritt Gerits en zijn vrouw Jenneken Janssen over 1666 en 1667.
Onder de inkomsten worden genoemd 60 gulden en 3 stuivers van Mathys Lamberts, met een bijschrift van 05-03 1668 dat Mathijs Lammerts nog 239 gulden en 7 stuivers schuldig is....
05-03-1668

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195399&miview=ldt
203 Jan Evers en Ardt Jansen van Helvordt als voogden over de minderjarige kinderen van Geridt Geridts en zijn eerste vrouw Jenneken.
Onder de inkomsten worden vermeld 'van Matys Lamers van Huijs huere en landeryen bij hem gebruijckt'. ...
03-05-1670

VOOGD over kids van broer Jan?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815169&miview=ldt
393 Tijs Lamberts en Adriaen Jan Dirx zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Lamberts en hebben daartoe de eed afgelegd....
15-01-1675

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817187&miview=ldt
148 Tijs Lamberts en Ariaen Jan Dirx voogden over de minderjarige kinderen van Jan Lamberts,
31-01-1675

VOOGD over kids van broer Jan?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195453&miview=ldt
14 Mathijs Lamberts en Adriaen Jan Dirx, voogden over de minderjarige kindeen van Jan Lamberts verwekt bij zijn vrouw Margriet Jan Dirx, willen openbaar verkopen een 'huijs, hoff...
18-04-1675

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195461&miview=ldt
22
... ende boven Tijs Lamberts syn kints gedeelt oock noch heeft d'welck soo goet is als ...
29-07-1675

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815205&miview=ldt
429
Mathijs Lamberts,
ERFDELING - VERPLAATST NAAR VADER.
Datering: 07-10-1675
Soort akte: Deling

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195467&miview=ldt
28 Adrian Jan Diercxs en Mathijs Lamberts als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Lamberts zaliger,...
03-01-1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815226&miview=ldt
450 Adriaen Jan Dirx en Mathijs Lamberts als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Lamberts hebben...
17-01-1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440548&miview=ldt
86
... , Matthijs Lamberts, de koper, de openbare weg en gewogen over het erf van Matthijs Lamberts.
14-10-1678

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097722&miview=ldt
7700.64 Index schepenprotocol Veghel (7700.64)
31 Jan Joorden Donckers verpacht voor 4 jaren aan Matthijs Lamberts 'een huijs, hoff, boomgaert ende aengelegen lant', groot 7 loopense, gelegen aent Haevelt ... Ook 'eenen halven acker teullant genaemt Delissen acker'.
Ook 'het agtsten deel hoij in den Oorbeemt'. Zoals de pachter tot nog toe in gebruik heeft. Met de voorwaarden.
04-03-1679

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816904&miview=ldt
230 Hendrick Jan Hendrick Ariens heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Matthijs Lamberts 'een stuck teuijlants, genaemt den Muggenberg...
08-11-1683

VERLEDEN TIJD - OVERLEDEN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097816&miview=ldt
125 Jan Joorden Donckers verpacht voor 8 jaren aan Jan Goort Denissen een 'huijs,hof, hoij, weij ende aengelegen lant', zoals Matthijs Lamberts in gebruik heeft gehad, gelegen aent Havelt. ...
05-03-1686

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196127&miview=ldt
257
... a.z.: de weduwe van Thijs Lamberts...
18-12-1691

DELIS ACKER
ERFDELING
Thijs Lamberts x Heijlken Hendrick Gerrits
- Peter, Jan en Lambert
- Anneken x Marten Aert Teunissen
- Maria x Hendrick Claes Marcelissen
- Catalijn
https://proxy.archieven.nl/235/3A10387E6B44483EBE3026407AF3D120
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
185 Deling tussen Peter, Jan en Lambert Thijs Lamberts; Marten Aert Teunissen als man van Anneken Thijs Lamberts; Hendrick Claes Marcelissen als man van Maria Tijs Lamberts; Catalijn Tijs Lamberts, allen kinderen en erfgenamen van Thijs Lamberts bijzijn vrouw Heijlken Hendrick Gerrits, 'en dat van des selfs naergelaeten goederen'.
Lambert Tijs Lamberts krijgt toebedeeld 'acker teuijllants', groot 2 1/2 loopense, 'tegens Jan, sijnen broeder, even groot op te deijlen ... Ook 'een stucxken teuijlant', groot 30 roeden op de Boeck ...
Jan Thijs Lamberts krijgt toebedeeld 'acker teuijllant', groot 2 1/2 lopense op de Boeckt, ...
Catalijn Tijs Lamberts krijgt toebedeeld 'huijs, scheur, hoff en aengelegen lant, groot ontrent drie lopense aent Havelt, rontsom in de gemeijnte'. ...
Peter Tijs Lamberts krijgt toebedeeld 'acker teuijllants, groot ontrent twee loopense en veertien roeden aent Haevelt, genaemt Delis acker', ...
Hendrick Claes Marcelissen als man van Maria Tijs Lamberts krijgt toebedeeld 'acker teuijlant, hoij ende groes, groot ontrent vijf loopense in de Oortse Hoeff', ...
Marten Aert Teunissen als man van Anneken Tijs Lamberts krijgt toebedeeld 'hoijbeemt bij den Appelenweert, ...
Datering: 24-9-1692

===
http://oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Ronde%20Bult/Ronde%20Bult%20percelen.pdf
RONDE BULT
Perceel nr. 1
De kinderen van Jan Peters van de Ven en Catalijna Matthijs Lamberts

6.
manJoannes Lambertus Lambertus‏
Gedoopt ‎2 apr 1632 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
02-04-1632 JOANNES
Vader: LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN)
Moeder: DANIELA MATHIAS DANIEL
Gezin: 255
Getuigen: JOANNES ARNOLDI & MARIA JOANNES ANTONI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Lamberti Lamberti
Vader Lambertus Lamberti
Moeder Daniela N.N.
Getuige Joannes Arnoldi & Maria Joannis Antonii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-04-1632
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 58-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎8 dec 1673 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in testament akte 12 van 24-04-1664. Zie notitie bij vader.
Laatste kind gedoopt opy 03-08-1667.

Voogden aangesteld op 15-01-1675. Zie akte 393 in notitie bij persoon.
Bij erfdeling van zijn ouders in akte 429 van 07-10-1675 worden de voogden van zijn kids genoemd.

1667-1675

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Lamberti
Geslacht m
Datum overlijden 08-12-1673
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 295-38
Slecht leesbaar - onderaan pagina.
"Jois Lambertis vir fortis acuta febri m.s. 8 xb"


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
270 08-12-1673 Joannes Lamberti Vir fortis, acuta febri, m.s. Sterken man, hevige koorts, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 96 11-12-1673 Jan Lamberts aent Havelt Laet achter kinderen
‎, leeftijd ongeveer 41 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815169&miview=ldt
393 Tijs Lamberts en Adriaen Jan Dirx zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Lamberts en hebben daartoe de eed afgelegd....
15-01-1675

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817187&miview=ldt
148 Tijs Lamberts en Ariaen Jan Dirx voogden over de minderjarige kinderen van Jan Lamberts,
31-01-1675

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195453&miview=ldt
14 Mathijs Lamberts en Adriaen Jan Dirx, voogden over de minderjarige kindeen van Jan Lamberts verwekt bij zijn vrouw Margriet Jan Dirx, willen openbaar verkopen een 'huijs, hoff...
18-04-1675

7.
man‎Lambertus Lambertus Lambertus‏‎
Gedoopt ‎21 dec 1634 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
21-12-1634 LAMBERTUS
Vader: LAMBERTUS JOANNES LAMBERTUS (JANSEN)
Moeder: DANIELA MATHIAS DANIEL
Gezin: 255
Getuigen: JOANNES ADRIANI ADRIANI - ANNA GODEFRIDI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Lambertus Lamberti Joannis Lamberti
Vader Lambertus Joannis Lamberti
Moeder Daniela N.N.
Getuige Joannes Adriani Adriani & Anna Godefridi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-12-1634
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 80-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com