man‎Jacobus Jordani Donckers‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/Familie%20Donckers.pdf
Zeven eeuwen Donkers Donckers, De Doncquers
----------------------------------------------------------
XI-a. JACOB JOORDEN DONCKERS722, in 1688 woonachtig op de Erpse
Boerdonk723 en in 1707 te Gemert, waar hij in 1711 een huis, klein huisje,
hof en aangelag in de Straat kocht.724 Van 1682 tot 1717 kocht hij huizen,
tuinen en aangelegen erfenissen opden Beecksen Donck en land te Beek
bij Aarle en te Lieshout.725 In het begin van de achttiende eeuw ging
hij in Gemert wonen en verhuurde hij zijn boerenbedrijven op de Erpse
Boerdonk en int Kattenhool onder Lieshout voor respectievelijk f 55 of
ongeveer f 32, 20 vaten rogge en 8 vaten boekweit en voor ongeveer f 68
of f 38 met 20 vaten rogge.726 Hij leende in 1689 f 500 aan het corpus
van Erp, in 1691 f 500, in 1695 f 400, in 1693 f 600 aan het corpus van
Beek, in 1699 f 1500 en in 1702 f 700.727 Te Erp diende hij in 1674 als
borgemeester, in 1681 en 1689 als verpondingsbeurder en in 1700–1703
als schepen. In de laatste jaren was er veel overlast van de legers in de
hei tussen Erp en Veghel en te Gerwen; Jacob leverde gedwongen stro,
haver en hooi, terwijl huisraad werd gestolen.728 Op 23 februari 1677 was
hij te Erp getrouwd met Wilmken Jan Peters. Zij stierf daar op 22 oktober
1686 met achterlating van een kind. Jacob Joorden Donckers is op 1 april
1713 te Gemert begraven. Hieruit:
.
722 SAP, Beek en Donk R 49, f 64, 29 mei 1684; f 71, 8 februari 1685; f 83, 24 augustus
1686; f 172, 15 juni 1699; f 247, 9 januari 1696. Lieshout R 26, f 37, 16 januari 1690.
RHCE, Helmond R 283, f 24v, 11 maart 1704. R 369, f 65, 16 februari 1705. Helmond
N 21, omslag anno 1705, no. 10, 12 februari 1705; anno 1709, no. 11, 27 april 1709.
N 22, omslag anno 1711, no. 19, 6 juni 1711. BHIC, Erp R 44, f 12, 17 mei 1679; f 135,
29 oktober 1680. R 48, ongef., 30 november 1694. R 50, f 40v, 13 februari 1685; f 50,
9 maart 1685; f 276, 6 april 1691; f 306v, 21 maart 1692. R 51, f 10 15 mei 1693; f 107,
9 november 1695; f 296, 13 februari 1699. R 72, f 157v, 11 mei 1729. Veghel R 55,
ongef., 8 april 1672. R 56, ongef., 15 mei 1677; 28 mei 1677. R 61, f 2v, 1 april 1677;
f 57v, 8 februari 1684. R 71, f 169v, 12 januari 1699. RRG 176, Nieuw chijnsboeck van
Erp, ff 12, 23; Extract vande nieuwe erven, f 1. SAH, R 1690, f 89v, 2 augustus 1702.
723 RHCE, schepenprotocol 1688–1695, f 9. Landaankopen op de Boerdonk: BHIC, Erp
R 44, f 5v, 11 februari 1679; f 120v, 29 oktober 1680.
724 GAG, Gemert R 127, ongef., 21 april 1711.
725 SAP, Lieshout R 57, f 61, 17 oktober 1717. Beek en Donk R 49, f 147, 9 januari 1696.
SAH, R 1652B, ff 15 en 21v, 21 november 1682. BHIC, Erp R 50, f 184, 27 februari
1688. RHCE, Helmond R 281, f 11v, 5 januari 1689; f 81v, 10 april 1690. R 282, f 7,
20 mei 1685; f 130v, 20 juni 1698.
726 RHCE, Helmond N 21, omslag anno 1708, no. 3, 21 januari 1708; no. 4, 21 januari
1708; anno 1709, no. 1, 5 januari 1709; no. 2, 5 januari 1709. N 22, omslag anno 1711,
no. 17, 6 juni 1711; no. 18, 6 juni 1711. BHIC, Veghel N 8084, no. 11, 10 juni 1707.
727 SAP, Beek en Donk R 49, f 173, 15 september 1699; f 180, 9 februari 1702. R 65, f 95,
22 december 1693. BHIC, Erp R 50, f 216, 23 september 1689. OAA Erp 418, no. 35,
6 april 1691; no. 39, 9 november 1695.
728 BHIC, OAA Erp 939, Schadelijst van 1701. Lyste vande jaer 1702.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815070&miview=ldt
294 Frederick Hanengreeff met zijn voogden heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jacob Joorden Donckers ...
08-04-1672

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440508&miview=ldt
46 Matthijs Jansen de Ruijter heeft verkocht aan Jacob Joorden Donckers een hooibeemd op Ham genaamd de Kackert ...
28-05-1677

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816709&miview=ldt
35
... een erfcijns van 10 gulden te betalen aan Jacob Joorden Donckers tot Erp...
06-04-1680

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816837&miview=ldt
163
... Het goed is belast met een erfcijns van 7 gulden en 10 stuivers aan Jacob Joorden Donckers....
04-07-1682

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816886&miview=ldt
.. Het goed is belast met een erfcijns van 7 gulden en 10 stuivers aan Jacob Joorden Donckers....
03-05-1683

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196376&miview=ldt
506 Jan Joorden Donckers heeft verpacht aan zijn broer Jacob Joorden Donckers, 'inwoonder van Erp', 'een huijs, hoff en landt, hoij en weijlanden', gelegen 'te saemen' op Havelt , ...
31-01-1696

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196573&miview=ldt
161
... Het goed is belast met de helft van een kapitaal van 100 gulden aan Jacob Joorden Donckers....
02-06-1698

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196658&miview=ldt
246
... Aert Jaspers, Aert Willems en Jacob Joorden Donckers, 'nagebuuren ende ingeseten des dorps van Erp',...
21-05-1699

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=178.261&minr=12354326&miview=ldt
167 Rekest van Jacob Jorden Donkers verzoekende authorisatie op de heren die in commissie langs de Maas komen om de suppliant te horen tegen de regenten van Erp ter voldoening van een kapitaal van 150 gl. incl. de intrest dat hij in 1703 heeft voorgeschoten aan de gemeente ter betaling der contributies in een ‘hoogdringende nood’ en Huibert en Jan Dirk hebben 250 gl. voorgeschoten, die een gelijkluidend verzoek indienen tot voldoening of restitutie
17 maart 1706

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565847&miview=ldt
271 Sijmon van Luijcassen heeft verkocht aan Jan Joorden Donckers een jaarlijkse en erfelijke cijns van vijf gulden uit een akker teulland genaamd Den Voortacker tot Erp op Erlicum aan den Deijck naast de Lanckveltsche Hoeve ten behoeve van dhr. VanBoxtel en Jacob Joorden Donckers.
14-10-1706

GEMERT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.5&minr=11838938&miview=ldt
11 Jacob Joorden Donckers, wonende te Gemert verhuurt aan Hendrick Jan Lamberts uit Erp een huis, schop, hof en aangelegen land op het Erpse Boerdonck, Beeck en Lieshout.
10-06-1707
Plaats: Gemert

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7618.112&minr=13713213&miview=ldt
604 Thonis Jan Theunen bekent 260 gulden schuldig te zijn aan Jacob Joorden Donkers ..
Datering: 31-10-1709
Plaats: Boekel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7690.54&minr=13558914&miview=ldt
63
... Er rust een hypotheek op van F 100,-- waarmee deze percelen zijn beleend door Jacob Jordens Donckers, gepasseerd 21-3-1704 Erp, ...
26-05-1719

BIJ SUCCESSIE VAN ZIJN VADER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7690.54&minr=13559107&miview=ldt
256 Voor schepenen van Erp gecomp. Dirk Jacob Joorden Donkers, inwoner Gemert, welke bekent dat de regent van Erp aan hem heeft betaald F 300,--, welk bedrag ten laste was van het Corpus Erp volgens schepenbrief tbv de kinderen en erfgenamen van Joorden Donkers d.d. 20-6-1672. Aangekomen bij successie van zijn vader Jacob Joorden Donkers.
10-10-1727

Gehuwd (religieus) ‎21 feb 1677 Erp, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jacobus Jordani Donckers
Woonplaats Erp
Bruid Wilhelma Joannis
Woonplaats Erp
Getuige Jacobus Petri
Getuige Matthias vander Asdonck
Opmerkingen Schoolmeester.
Datum huwelijk 21-02-1677
Plaats huwelijk Erp
Religie Rooms-Katholiek
Bron Dopen en Trouwen
Plaats Erp
Toegangsnr. 1434
Inv.nr. 3
Folio/pagina 4v02


Kids:
Ancelmus: Donckers Jacobus Jordani Vader Erp 04-11-1677 DTB doopakte x Wilhelma Jacobi - getuigen: Petrus Joannis (uit Boerdonk) & Maria Joannis (uit Veghel)
Theodora: Donckers Jacobus Jordani Vader Erp 22-09-1678 DTB doopakte x Wilhelma Jacobi - getuigen: Corstianus Hierberti Maesen (Op de Donck) & Henrica Joannis Everardi
Theodorus: Donckers Jacobus Jordani Vader Erp 24-05-1681 DTB doopakte x Wilhelma Jacobi - getuigen: Joannes Jordani Donckers & Catarina Joannis Arnoldi op Donckersfort
(ongeveer 9 jaar gehuwd) met:

womanWilhelma Joannis‏
Overleden ‎18 okt 1686 Erp, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Wilhelma Jacobi Jorden Donckers
Geslacht v
Datum overlijden 18-10-1686
Plaats overlijden Erp
Opmerkingen Boerdonk
Religie Rooms-Katholiek
Bron Doodboek Erp 1667-1687
Plaats Erp
Toegangsnr. 1434
Inv.nr. 18
Folio/pagina 30-08


Voor meer informatie: bertho@derikx.com