man‎Theodorus Martens‏‎
Geboren ‎± 1608
[bron]
Zie overlijden: 70j - dus geboren rond 1608.

ABT1608

Overleden ‎15 nov 1678 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 180 van 06-11-1682 in notitie bij echtgenote; echtgenote weduwe.
Zie akte 159 van 17-10-1668. Nog in leven.

BHIC: OpenArchives
Overledene Theodorus Martini
Geslacht m
Datum overlijden 15-11-1678
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 305-09


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
275 15-11-1678
Theodorus Martini Optimus virorum, m.s., resignatus bene septuagenarius
Beste man, gesterkt door de sacramenten, zijn lot goed overgegeven, zeventigjarige

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 339 15-11-678 Dirck Meertens aent Havelt Laet achter vrouw en kinderen
‎, leeftijd ongeveer 70 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814935&miview=ldt
159 'Alsoo Hendrick Jan Rutten Cluijtmans, Rut Jan Cluytmans hebben in acht genomen de omgesteltheijt van hennen broeder Mathijs Jann Rut Cluijtmans, jongman, synde beruert niet machtich synen cost te winnen, hebben goet gevonden met consent des voorschreven Mathys,
als oock met hem geassisteert Dirck Martens ende Hendrick Martens, oomen ende momboiren des voorschreven impotents, <======= DUS NOG IN LEVEN.
ende hebben met goeden ryppen rade goet gevonden ende overgegeven Ruth Jan Rut Cluytmans den voornoemde Thijs welcken hij sal onderhouden sijn leven gedurende in cost, cleren ende alle menschelycke onderhout, soe ende gelijck een eerlyck huijsmans persoon tecompt onder dese conditie dat den voorschreven Ruth Jan Rutten sal genieten voor des impotents onderhout alle syne goederen'. Met voorwaarden. 'Ende mits desen te niet doende alsulcke contract als bij Hendrick Hendrick Martens ende Thijs metsynne geassisteerde voorschreven gemaeckt is' op 27-05-1660.
Getuigen: G. Roeffs, Jan Roelofs van Kilsdonck en Adrian Hendrickx, schepenen
Datering: 17-10-1668
Pagina: 183-184
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 55
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Gehuwd (religieus) ‎31 jul 1629 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Dirck Martens
Bruid Meriken Rutten
Getuige Albertus Mathiae
Opmerkingen m.
Getuige Joannes Henrici
Datum huwelijk 31-07-1629
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 203-02


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Dirck Martens
Bruid Meriken Rutten
Getuige Jan Janss
Getuige Albert Mathijss
Opmerkingen m.
Datum ondertrouw 1629
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 203-01


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 224 of 693
31 juli 1629
(ongeveer 49 jaar gehuwd) met:

womanMaria Ruth Jan Cluijtmans‏
Dochter van Ruth Jan Cluijtmans en N.N.‏.
Geboren ‎± 1609
[bron]
Geboren voor 1629-20=1609

Zie akte 180 genoemd als "Maeijken Ruth Jan Cluijtmans, weduwe van Dirck Marthens"

Zie overlijden: 77 jaar - dus geboren rond 1609.

ABT1609

Overleden ‎12 mei 1686 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://www.genealogieonline.nl/genealogische-verzameling-van-beurden/I11137.php
Zij is overleden op 15 mei 1686.

Niet in index BHIC (Aug2021).

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1674-1693
Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/63/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D28
Scan 64 van 216
Scannaam: 1892-102-064
"12 maij .. obijt Maria, vidua Theodori martini - annarum 77 .."

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
418 12-05-1686
Maria weduwe van Theodori Martini
Pie et omnibus sacramentis munita, annorum 77 per multos annos subinde miserabiliter afflicta tuxico, cum aliunde nescitur fuit pij viri, pia uxor et mater piarum prolium
Vroom en gesterkt door alle sacramenten, 77 jaar, en toen jammerlijk getroffen door (een beroerte), de oorzaak onbekend, vrome man, vrome vrouw en moeder van vrome kinderen

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 360 15-05-1686 Maria weduwe Dirck Martens aent Havelt Laet na kinderen

===
Getuige bij:
BHIC: OpenArchives
Kind Theodora Theodori
Geslacht Vrouw
Datum doop 08-01-1680
Plaats doop Veghel
Vader Joannes Theodori
Moeder Aldegondis N.N.
Getuige Maria N.N.
Getuige Aegidius van den Bogart
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 58r
Religie RK
Diversen Meter is vidua (weduwe) van Theodorus Martini en grootmoeder van het kind. <===== Dus nog in leven.

‎, leeftijd ongeveer 77 jaar
[Gebruikersnotities]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Gerit Ariens
Bruid Maijken Rut Cluijtmans
Getuige Joannes Ariens
Getuige Egidius Arien Donckers
Datum huwelijk 03-02-1619
Plaats huwelijk Veghel
Plaats proclamatie Sint-Oedenrode
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 192-03


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Gerit Ariens
Bruid Maijken Rut Cluijtmans
Datum ondertrouw 11-01-1619
Plaats ondertrouw Sint-Oedenrode
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 192-02


BHIC: OpenArchives
Overledene Meriken Ruth Janssen
Datum begraven 23-01-1625
Geslacht v
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 74Vhttp://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816854&miview=ldt
180
Jacob Martens van Tillaert en Peter Claesen van Valderen, 'schepenen in Vechel', verklaren op verzoek van
Maeijken Ruth Jan Cluijtmans, weduwe van Dirck Marthens zaliger, <===========
getaxeerd te hebben 'een stuck teuijllants gelegen tot Vechel genaemt het Somerlaat, welck stuck lants is verheven geweest bij abuis op negen loopens ende is nae bevonden met den geswooren lantmeter in dato den 3en november 1682 maar groot te wesen ses loopensen en negen roijen.
Item alnog een hoijbeemtien ter plaetsen voorschreven gelegen, groot ontrent twee loopense.
Item alnog een eussel veldeken gelegen in den Tillaer, leenroerich sijnde aen den Edele Rade ende Leenhove van Brabant,
welcke drie perceelen voornoemt is renderende jaerlijcks ter somme van drie en twintig guldens, ende dat de selve goederen bij dese conjuncture van teijden niet mee waardig en sijn, aldus gewaardeert naar onse beste kennisse ende wetenschap'.
Getuigen: Jacob Martens van den Tillaer en Peter van Valderen, schepenen
Datering: 06-11-1682
Pagina: 322
Soort akte: Taxatie
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69.a&minr=12134408&miview=ldt
36 Maeijken dochter van Ruth Jan Cluijtmans, weduwe van Dirck Marthens, eigenaresse van leengoederen als Dirck Martens de dato 10 augustus 1645 voor de Edele Raden en Leenhoven van Brabant heeft verheven, gelegen alhier tot Vechel aan het Havelt, heeft wettig machtig gemaakt Jan Hendrick van Vorstenbosch om in haar naam alle leen te verheffen van de voorschreven goederen in de brief vermeld volgens leenhof recht.
Datering: 06-11-1682
Pagina: 45
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 69.a
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Blankenburg/Blankenburg%20percelen.pdf
Perceel nr 17:
Page 46 of 64
Dirck Martens (Veghel), als man van Marijken, dochter van Ruth Jan Cluijtmans
Leenverhef op 19-8-1645
Leenboek 1130, nr. 1968
.
Maijken, dochter Rut Janssen Cluijtmans vererving van haar overleden man
Leenverhef op 12-11-1682 “ende tot besetman gestelt Marten Dirck Martens, haren sone”
Leenboek 1130, nr. 1968
.
De kinderen van Dirck Martens en Maeijken Rut Cluijtmans
Vermeld op 1-7-1685
R93, fol. 37
.
Marten Dirck Martens (Veghel)
Deling op 1-7-1685, leenverhef op 26-7-1686
R93, fol. 37; leenboek 1130, nr. 1968
.
Magdalena, weduwe Marten Dirck Martens
Leenverhef op 24-10-1696. “Ende heeft Gerard Croon, Drossaert van Geffen, hem gestelt tot besetman van dese leene. Behoudelic mede dat soo wanneer de voorscreven Magdalena wedeom soude mogen te trouwen, haren man als dan gehouden sal sijn den eedt te comen vernieuwen."
Leenboek 1130, nr. 1968;
Leenboek 1139, nr. 2747

Kinderen:

1.
man‎Rutgerus Dirck Martens‏‎
Gedoopt ‎24 aug 1633 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
24-08-1633 RUTGERUS
Vader: THEODORUS MARTINUS
Moeder: MARIA RUTGERUS
Gezin: 584
Getuigen: JOANNES RUTGERI & MARGARETA RUTGERI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Rutgerus Theodori Martini
Vader Theodorus Martini
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Rutgeri & Margareta Rutgeri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-08-1633
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 70-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎22 apr 1664 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Rutgerus Theodori Martini
Geslacht m
Datum overlijden 22-04-1664
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen jonge man
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 283-02


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Hiaat

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 64 24-04-1664 Den soone van Dirck Martens aent Havelt
‎, leeftijd ongeveer 30 jaar

2.
manMartinus Dirck Martens‏
Gedoopt ‎7 okt 1636 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
07-10-1636 MARTINUS
Vader: THEODORUS MARTINUS
Moeder: MARIA RUTGERUS
Gezin: 584
Getuigen: ARNOLDUS ADRIANI-HEEWSIJK & CATHARINA LAMBERTI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Martinus Theodori Martini
Vader Theodorus Martini
Moeder Maria N.N.
Getuige Arnoldus Adriani
Diversen: uit Heeswijk
Getuige Catharina Laemberti
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 07-10-1636
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 93-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎4 mrt 1696 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Getuige bij huwelijk zus Margaretha op 04-06-1665.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
534 04-03-1696 Martinus Theodori
m.s. ex erisipylate sexage nuptus, sed absque liberis per annos 30
Gesterkt door de sacramenten, aan , zestig jaar getrouwd, maar al 30 jaar geen kinderen

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 312 07-03-1696 Marten Dirck Martens aant Heselaar Laat na syn vrou

BHIC: OpenArchives
Overledene Martinus Theodori
leeftijd 30, overleden op 04-03-1696 te Veghel.
echtgenoot van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 68-14
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 59 jaar
Begraven ‎7 mrt 1696 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/45AC458618E24F138D52FEBA3F0F9F85
7700.61 Index schepenprotocol Veghel (7700.61)
66 Peter Hendrick Gerrit verklaart 200 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Marten Dirck Martens. Getuigen: Jan Tonis van Eert en Lambert van der Straten. Bijschrift: Magdalena weduwe van Marten Dirck Martens verklaart op 04-10-1714 dat de schuld aan haar is afgelsot door Peter Henrick Gerrits. Getuigen: Joost van der Pol en Corstiaan van de Ven, schepenen. M. Niekens, secretaris.
Datering: 24-2-1681

TESTAMENT
Jan Dirck Martens (wijlen) x Aletta Michiel Gijsberts
- Zijcken
Margriet Dirck Martens x Lambert Gerrit Stevens
Marijcken Dirck Martens x Jan Joorden Donckers
.
https://proxy.archieven.nl/235/5F100F325FED4009B8CC5DF3FBE59E10
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
241 Voor schepenen en secretaris van Vechel verschenen Marten Dirck Martens en zijn vrouw Magdalena Michiel Gijsberts 'gesont van lichaeme' om hun testament op te maken: ...
benoemen zij als enige en universele erfgenamen de kinderen van wijlen Jan Dirck Martens bij Aletta Michiel Gijsberts; als een of meer van die kinderen overlijden dan is dat deel voor de andere kinderen 'met uijtsluijtinge van Aletta Michiel Gijsberts haere moeder voorschreven'; deze kinderen moeten aan kinderen van Lambert Gerrit Stevens bij Margriet Dirck Martens 300 gulden geven en aan kinderen van Jan Joorden Donckers bij Marijcken Dirck Martens ook 300 gulden; ze legateren vooraf aan Zijcken Jan Dirck Martens 'den beemt genaamt den Appelenweert agter Aackert, reijend met Jan Joorden Donckers, sijnde mede staende huwelijck verkregen'; als Zijcken Jan Dirck Martens zonder kinderen zou overlijden, dan is deze 'beemt voor haar andere zussen en broer die dan nog leven, 'met uijtsluijtinge van Alette Michiel Gijsberts haere moeder voornoemt'; ze willen 'dat langstlevende van haer testateuren sal blijven meester en vollen eijgendom behouden, ...
Datering: 17-7-1694

ERFDELING OUDERS ECHTGENOTE
https://proxy.archieven.nl/235/85B673CE13A04DF2AE0F7607798BCBA2
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
267 Deling tussen Marten Dirck Martens als man van Magdalena Michiel van den Boogaart, mede optredend als voogd over kinderen van Jan Dirck Martens bij Aaltie Michiel van den Boogaart en Hendrick Michiel van den Boogaart, kinderen en erfgenamen van Michiel van den Boogaart bij Anneken Hendricks 'van de goederen haarder ouders zalliger'. ...
Datering: 11-6-1695

http://oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Blankenburg/Blankenburg%20percelen.pdf
Perceel nr 17:
Page 46 of 64
Dirck Martens (Veghel), als man van Marijken, dochter van Ruth Jan Cluijtmans
Leenverhef op 19-8-1645
Leenboek 1130, nr. 1968
.
Maijken, dochter Rut Janssen Cluijtmans vererving van haar overleden man
Leenverhef op 12-11-1682 “ende tot besetman gestelt Marten Dirck Martens, haren sone”
Leenboek 1130, nr. 1968
.
De kinderen van Dirck Martens en Maeijken Rut Cluijtmans
Vermeld op 1-7-1685
R93, fol. 37
.
Marten Dirck Martens (Veghel)
Deling op 1-7-1685, leenverhef op 26-7-1686
R93, fol. 37; leenboek 1130, nr. 1968
.
Magdalena, weduwe Marten Dirck Martens
Leenverhef op 24-10-1696. “Ende heeft Gerard Croon, Drossaert van Geffen, hem gestelt tot besetman van dese leene. Behoudelic mede dat soo wanneer de voorscreven Magdalena wedeom soude mogen te trouwen, haren man als dan gehouden sal sijn den eedt te comen vernieuwen."
Leenboek 1130, nr. 1968;
Leenboek 1139, nr. 2747
.
De kinderen van Jan Dirck Martens en Aeltjen Michielse van de Boogaert:
Vermeld op 22-10-1727
R98, fol. 235v

3.
manJoannes Dirck Martens‏
Gedoopt ‎25 aug 1639 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
25-08-1639 JOANNES
Vader: THEODORUS MARTINUS
Moeder: MARIA RUTGERUS
Gezin: 584
Getuigen: GIJSBERTUS JOES CLUIJTMAN & THEODORA HUBERTI - ERP

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Theodori Martini
Vader Theodorus Martini
Moeder Maria N.N.
Getuige Theodora Huberti
Diversen: uit Erp
Getuige Gijsbertus Joannis Cluijtmans
Diversen: uit Sint-Oedenrode
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 25-08-1639
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Gedoopt door de koster, niet opnieuw gedoopt.
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 108-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎1 jun 1693 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laaste kind gedoopt op 16-03-1692.
Zie akte 20: overleden voor 02-01-1697.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
427 01-06-1693 Joannes Theodori
Nonem proles relinquens et maestanu coniugem, febri, vir pijssimus et industrius, media educationis, relinquens superstitibus
Laat 9 kinderen na en een bedroefde echtgenote, gesterkt door de sacramenten, koorts, zeer vrome en ijverige man, half geschoold met achtergebleven bijgeloof

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 304 04-06-1693 Jan Dirck Martens aant Havelt Laat na vrou en kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Jun2021)(Apr2022)(Jul2023).
‎, leeftijd ongeveer 53 jaar
[Gebruikersnotities]
ERFDELING OUDERS ECHTGENOTE
https://proxy.archieven.nl/235/85B673CE13A04DF2AE0F7607798BCBA2
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
267 Deling tussen Marten Dirck Martens als man van Magdalena Michiel van den Boogaart, mede optredend als voogd over kinderen van Jan Dirck Martens bij Aaltie Michiel van den Boogaart en Hendrick Michiel van den Boogaart, kinderen en erfgenamen van Michiel van den Boogaart bij Anneken Hendricks 'van de goederen haarder ouders zalliger'. ...
Datering: 11-6-1695

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196432&miview=ldt
20 Zeger en Willem Donckers, en Jan Dirck Aarts als man van Anneken Donckers, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aalken Michielen, weduwe van Jan Dirck Martens voor het vruchtgebruik en aan haar kinderen verwekt door Jan Dirck Martens voorschreven voor het erfrecht 'een huijs, hoff, schuer en aengelegen lant', groot 1 1/2 loopens, gelegen aan Buuckelaer
* e.z., e.e. en a.e.: de weduwe van Hendrick Martens
* a.z.: de straat
Ook 'een stuck groes, groot drie loopens', gelegen aan Buuckelaar, 'rontom in de gemeijnte'.
Het goed is belast met een cijns van 2 stuivers en 8 penningen aan de domeinen van Brabant.
Getuigen: C. van der Hagen, Adrij Smits en Geraert Vermeulen, schepenen, en J. Boor, secretaris
Datering: 02-01-1697
Pagina: 31-32
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 71
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196475&miview=ldt
63
... * op 02-01-1697 transporteert Zeger Donckers cum suis aan Aalken weduwe van Jan Dirck Martens en haar kinderen 'een huijs, hoff, schuur en anderhalf loopens lant, gelegen aant Buuckelaar, voor 579 gulden, 12 stuivers en 8 penningen, 15-19-2 ..
06-07-1697

http://oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Blankenburg/Blankenburg%20percelen.pdf
Page 48 of 64
Volgens R98, fol. 235v (22-10-1727) waren de kinderen van Jan Dirck Martens en Aeltjen
Michielse van de Boogaert:
- Michiel
- Seijken, getrouwd geweest met Lambert Tunissen (overleden), uit welk huwelijk een zoon Peter
- Margrita, getrouwd met Hendrik Peters van de Wiel
- Anneken, getrouwd met Hendrik Willems van Lanckvelt
- Maijken, getrouwd met Willem van Doorn
- Christina, getrouwd met Jan Peters van de Wiel
- Meghel, getrouwd met Jasper Aerts van de Velde
- Dirsken (onlangs overleden), getrouwd geweest met Jan Lambert Meeussen, uit welk huwelijk minderjarige kinderen

4.
womanMargareta Dirck Martens‏
Gedoopt ‎29 okt 1642 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
29-10-1642 MARGARETA
Vader: THEODORUS MARTINUS
Moeder: MARIA RUTGERUS
Gezin: 584
Getuigen: JOANNES THEODORI & HEIJLWIGIS JOES MATHIAS-A

BHIC: OpenArchives
Dopeling Margareta Theodori Martini
Vader Theodorus Martini
Moeder Maria N.N.
Getuige Heijlwigis Joannis Mathiae
Diversen: uit Aarlebeek
Getuige Elizabetha Petri Martini
Diversen: namens getuige 4
Getuige Henricus Henrici
Diversen: uit Oss
Getuige Joannes Theodori
Diversen: namens getuige 2
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 29-10-1642
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 126-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎9 jun 1699 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 247 en 3 in notitie bij persoon. Overleden in 1699.

BHIC: OpenArchives
Overledene Margaretha Lamberti
overleden op 09-06-1699 te Veghel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 77-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
538 09-06-1699 Margaretha Lamberti Pia, m.s. Vroom, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 325 12-06-1699 Margriet weduwe Lambert Gerit Stevens aant Citart Laat na kinderen
‎, leeftijd ongeveer 56 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196434&miview=ldt
22 Seigneur Jan van Roosmalen, 'inwoonder borger der stadt Shertogenbosche' als man van Anttonetta Janssen van Kilsdonck, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan
Margrita Dirck Martens, weduwe van Lambert Gerrit Stevens <=========
het 1/4 deel in 'eenen hoijbeemt gelegen over d' Aa', hooiende en rijdende tegen de koopster
* e.z.: Jan Joorden Donckers cum suis
* a.z.: Teunis Hendrick Lamberts cum suis
* e.e.: de Appelenweert
* a.e.: d' A stroom
Ook zijn deel in 'den Buender', gelegen aen de Hintelt, hooiende met Marcelis Jaspers
* e.z.: het goed van Jacob Tijssen cum suis
* a.z.: de erfgenamen van Laureijns Peters van den Berg
* e.e.: Huijgenbus
* a.e.: de gemeijnne straat
De verkoper heeft het goed toebedeeld gekregen van de ouders van zijn vrouw.
Getuigen: J. Boor, Geraert vermeulen, schepen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
Datering: 12-01-1697
Pagina: 34-35
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 71
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196660&miview=ldt
248 Margriet weduwe van Lambert Gerrit Stevens <====
verpacht aan haar zoon Rut Lamberts voor een jaar een 'huijs, ...
26-05-1699

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196659&miview=ldt
247 Margriet weduwe van Lambert Gerrit Stevens heeft gecedeerd, getransporteerd en overgegeven aan haar zoon Rut Lamberts 'alle de schaere die op alle haere landerijen is staende'
26-05-1699

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11565976&miview=ldt
3 Ruth Lamberts en Jan Lamberts; Anthonij Mattheussen Haennegreeff g.m. Anneken Lamberts; kind. en erfgen. van Lambert Gerrit Stevens en Margrita Dirck Martens (huis etc. op Citaert)
Datering: 22-9-1699
Pagina: 4
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 94
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Lambert Gerrit Stevens :
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815274&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440490&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195524&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195525&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440524&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440522&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69.a&minr=12134424&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195907&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195937&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196040&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196110&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196205&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196475&miview=ldt

5.
womanMaria Dirck Martens‏
Gedoopt ‎11 nov 1646 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 20 van 1-2-1712. Patroniem genoemd.

Geboren voor 1670-20=1650

Getuigen:
Jordanus: THEODORUS MARTINI & HENRICA JOANNES
Maria: JACOBUS JORDANI - MAGDALENA MARTINI
Wilhelmus: LAMBERTUS GERARDI & JOANNA RUTGERI
Rutgerus: Maria Theodori (grootmoeder) & Joannes Petri (Erp) & Theodorus Petri
Elisabeth: Maria Theodori & Theodorus Henrici & Joannes Godefridi & Wilhelma Jacobi
Anna: Maria Theodori (grootmoeder) & Henricus Zegeri Donckers
Joanna: Aldegonda Joannis & Lambertus Gerardi Stephani

Waarom:
- Vader THEODORUS MARTINI getuige bij doop eerste kind.
- Mogelijk is JOANNA RUTGERI haar tante van moeders kant.
- Mogelijk is MAGDALENA MARTINI haar tante van vaders kant.
- Bij vierde, vijfde en zesde kind "Maria Theodori (grootmoeder)" is haar moeder Maria getrouwd met Theodorus.

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Maria Theodorus Marten Boermans?? gehuwd met ?Jan Joorden Donkers?
Geboren 11 nov 1646 Veghel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 194 of 693
11 november 1646

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-MSZ6?cc=2037960&wc=SM4C-16D%3A1292676104%2C346316301%2C346806701
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Veghel > Dopen 1606-1700, 1806-1807, 1701-1765 Trouwen 1606-1700 Begraven 1606-1700 > image 194 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"11 Maria
Theodorus Martini
Maria
Henricus(?) Jois ?cluijtmas
????
maria henrici jacobi"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
11-11-1646 MARIA
Vader: THEODORUS MARTINUS
Moeder: MARIA RUTGERUS
Gezin: 584
Getuigen: HENRICUS JOANNES CLUIJTMA & MARIA HENRICI JACOBI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Theodori Martini
Vader Theodorus Martini
Moeder Maria N.N.
Getuige Maria Henrici Theodori Jacobi & Henricus Joannis Cluijtmans
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 11-11-1646
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 147-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Andere kids in dit gezin:
25-08-1639 JOANNES
29-10-1642 MARGARETA
07-10-1636 MARTINUS
24-08-1633 RUTGERUS

Overleden ‎4 jun 1683 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Joannis Jordani Donckers
Geslacht v
Datum overlijden 04-06-1683
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen in het kraambed overleden
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 317-06


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
281 04-07-1683 Maria Joannis Jordani Donckers
Obyt ex erisimplate (vulgo de Roos) et ex puerperio coniuncto, m.s., flammia illius accidentis videtur imprudentia chirurgi ex pedibus ad cor impulsa, obyt duram morte me praesente et arante fuit antem faemina pia, et pijs omnia cooperantur in bonum, R.I.P.
Aan wondroos en vanaf de bevalling gehuwd, gesterkt door de sacramenten,
de ontsteking als gevolg van een gedachteloze operatie aan haar been verplaatste zich naar het hart, een moeilijke dood, ik was aanwezig, en eerder was ze ook een vrome vrouw, en deed allevrome werken voor het goede, rust in vrede

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 352 05-06-1683 Marijcken huijsvrou Jan Joordens Laet agter kinderen
‎, leeftijd ongeveer 36 jaar


Voor meer informatie: bertho@derikx.com