man‎Ruth Jan Cluijtmans‏‎
Zoon van Jan Ruth Cluijtmans en N.N.‏.

[Gebruikersnotities]
Rut Jan Rutten
Echtgenote mogelijk Margriet.
Huwelijk niet gevonden in index BHIC Veghel (Dec2021).
Index Huwelijken BHIC Veghel staart 1606.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.111&minr=11617998&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.111&minr=11617997&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942843&miview=ldt
163 Deze akte is doorgestreept.
... wederom gerestitueert by Jan Rut Cluijtmans ende Margriet zijne moeder, ...
11-01-1629

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618762&miview=ldt
416
... Margriet achtergelaeten weduwe wijlen Rut Jan Rutten...
1630
Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999557&miview=ldt
77
* e.z.: de weduwe van Rut Jan Cluijtmans..
25-02-1631

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999736&miview=ldt
256
e.e.: de weduwe Margriet Rut Jan Cluijtmans..
28-06-1634

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=13999950&miview=ldt
31 Deels op beschadigde folio.
Deling tussen de erfgenamen en kinderen van Rut Jan Cluijtmans:
* Marten Aert Donckers en Gijsbert Jan Rutten als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Rutten
* Dirck Martens als man van Maijken, dochter van Rut Jan Cluijtmans <============
...
te ...
bel...
met...
gede...
erff...
cond...
op haer ...
voornompt...
Marten Aert Donckers en Gijsbert Jan Rutten als voogden over de minderjarige kinderen [van wijlen Jan Rutten] krijgen toebedeeld 'eenen seeckeren camp t(uelants)'...
...
... ofte
... eertijts
... d'een sijde
... onissen, d'ander
sijde ... erfgenamen
...r andere
einde ... van de gemeijne
... (R)olif Jan
... (wesende leen)rorich, los ende
(vrij uijtgenomen dorpslasten)
Het goed is belast met:
* een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond
Ook een '(stuc)k tuelants', gelegen int Akert, genoemd den Hontstart, groot ontrent 30 roeijen
* e.z. en e.e.: mijnheer van den Velde
* a.z.: 'den heijligen geest lant'
* a.e.: de gemeijne straete aldaer
Ook een 'hoijbemdeken', gelegen in de Ackerse bemde, groot ontrent 3 voeder hoijs, 'wesende leenrorich'
* e.z. en e.e.: het goed van Peter Baudewijn cum suis
* a.z.: Thonis Martens
* a.e.: mijnheer van de Velde
Ook een 'eussel', gelegen in den Blankenborch, 'wesende leenrorich'
* e.z.: het goed van Lambert Janssen
* a.z.: de erfgenamen van Jan Aert Plips
* e.e.: het goed van Henrick Lamberts met anderen
* a.e.: de gemeijne van Vechgel
Ook een bedrag van 150 gulden 'van wegen het vercocht Roets goet'.
Dit lot moet 'helpen onderhouden het hecken hangende in de Bogertstraet aldaer ontrent sijn ierst loet'.
.
Vervolg:
.
Ook is afgesproken dat Dirck Martens als man van Maijken, hun mede-condivident, 'met sijn looth sal moeten verheffen dri parceelen van dit loot, te weten het ierste parceel, een hoijbemdken, een stuck lants genomt den hontstart met het eusselken hier voor breder vermelt staet'.
Dirick Martens als man van Maijken dochter voorschreven krijgt toebedeeld een 'huijs, hof, bomgaert met het aengelegen gelach, met alle zijne holle, grachten, houtwas ende poterije daer toebehoorende', groot ontrent 9 lopensaet, gelegen aent Havelt,genoemd het Somerlaet, 'leenrorich int hof van Brabant'
* e.z. en e.e.: de gemeijne straete
* a.z.: de weduwe van Gerart Janssen met anderen
* a.e.: het goed van Dielis Aert Loijen
'Dit loot sal gehouden ende verbonden wesen aen sijn mede condividenten, te weten der onmundige kinderen van wijlen Jan Rutten, te geven eens de somme van hondert gulden' en een rente die betaald wordt op Lichtmis 1641.
'Dit loot sal gehouden wesen van wegen der onmundige te verheffen int leenhof van Brabant dri parceelen te weten een hoijbemdeken, een stuck lants genomt den Honstart met het eusselken der onmundige te deel gevallen'.
Getuigen: schepenen (niet met name genoemd)
Datering: 09-10-1639
Pagina: 57-63
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

BHIC: OpenArchives
Overledene Margareta Rutgeri Cluijtmans
Geslacht v
Datum overlijden 1638
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 271-28


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
258 Margareta Rutgeri Cluytmans M.s. Gesterkt door de sacramenten
Geen datum genoemd maar staat tussen 24-10-1638 en 01-02-1639 in word doc.

BHIC: OpenArchives
Kind Theodorus Joannis
Geslacht Man
Datum doop 18-08-1611
Plaats doop Veghel
Vader Rutgerus Joannis <======= IS DIT EEN ZOON?
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Elisabet Emberti Anthonij
Getuige Joannes Theodori
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 11r
Religie RK


BHIC: OpenArchives
Kind Joannes Joannis
Geslacht Man
Datum doop 15-08-1612
Plaats doop Veghel
Vader Rutgerus Joannis <======== IS DIT ZOON JAN?
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Henrica Theodori Michaelis
Getuige Corstianus van den Huevel
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 13r
Religie RK


Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manJan Ruth Jan Cluijtmans‏
Overleden ‎8 okt 1636 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 60 van 1639 genoemd als wijlen.
Overleden na echtgenote. Dus na 07-10-1636

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Rutgeri
Alias Metten
Geslacht m
Datum overlijden 16-08-1636
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen overleden aan de pest
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 269-10


BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Rutgeri
Geslacht m
Datum overlijden 08-10-1636
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen Villicus. Overleden aan de pest
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 270-07


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
257 07-10-1636 Hildagunda vrouw van borgemeester Joannis Rutgeri Peste, m.s. Aan de pest, gesterkt door de sacramenten
257 08-10-1636 Joannes Rutgeri, borgemeester Peste, m.s., vir illigens Aan de pest, gesterkt door de sacramenten, haar man

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.114&minr=11619291&miview=ldt
60 Dierck sone wijlen Marten Peters wonende tot Vechel, voor sijn selve ende mede fort ende sterck maeckende beneffen
Marten Donckers als momboren ende curateuren vande onbeiaerde kijnderen wijlen Jan Rutten Cluijtmans verweckt bij Hillegonda sijne huijsvrouw, <======
hebben in dier qualiteit wittelijcken ende erfelijcken vercoft opgedraghen ende overgegeven aen Jan Jan Willem Luijcas ene Jan Jan Willem Luijcas de jonge gebroederen, seeckere verscheijde stucken teulant, gelegen ter plaetse Neijnsel. O.a. een stuck lants inden IJmert, item nog een stuck lants, item een stuck lants inde Vloeijacker. Indier vugen tselve haer vercopere ende de voorschreven onmondige is aengecomen van wijlen haere ouderen. Vernaedert door Gijsbert Jan Rutger Cluijtmans in 1640.
Datering: 1639
Pagina: 159
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 114
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode

GTOB 25 (2010).pdf
WOUTER HENRICK CLUYTMANS ALIAS DEN ROIJEN
I.1
Jan Rutgeri Cluijtmans, geboren rond 1600 (te Veghel?), trouwt Veghel 17-2-1627 met Hilleken Marten Aert Donckers (Hildegunda), 15 jaar oud, gedoopt Veghel 19-4-1611 (get.: Aden Willems en Lucia Henrici Henrici Houbraecken), overleden in 1636 te Veghel, d.v. Marten Aert Willem Donckers (Houbraken) en Lijsken Mathijs Jan van den Hurk (ook Hennincx(?)). Marten Donckers wordt vermeld 1599-1642 (Hm-79; Hm-87). De 3 kinderen en 8 kleinkinderen van Marten Donckers worden vermeld 1599-1642 (Hm-79; Hm-87). De kinderen van Jan Rutten Cluijtmans en Hilleken d.v. Marten Aert Donckers, namelijk: Henrick (meerderjarig) en minderjarig: Rudt, Matijs en Emken, worden vermeld op 9-2-1652 in Veghel R 50 folio 125v-127 als zij delen. Ruth, Tijs en Ernken zijn de kinderen van Hillagundis, d.v. Marten Donckers, getrouwd met Jan Rutten. Henrick Gerytss, wonende te Erp, man van Ernken, d.v. Jah Rut Cluijtmans, verkoopt zijn 1/3 deel aan zijn zwager Rudt Jan Cluytmans Verkoop op 19-2-1660 (Veghel R 52 folio322-323). Rut Jan Rune Cluijtmans wordt vermeld in 1702-1719 (Hm-79; Hm-87; VP-1702, fol. 268; II-E-111). De weduwe van Ruth Jan Rutten met 6 kinderen is vermeld in 1714 (Hrn-79; Hm-87).
Uit dit huwelijk:
1. Henric Cluijtrnans, zie II.1.
2. Maria Cluijtmans, ged. Veghel 2-9-1629 (get.: Dirck Martens en Meriken Segers).
3. Rutgerus Cluijtmans, zie II.4.
4. Aert Cluijtmans, ged. Veghel (?) 8-4-1632.
5. Ermgard (Enneken) Cluijtmans, ged. Veghel 23-11-1633 (get.: Henricus Masius van Duijnhoven en Barbara Joannes Jacobi Heeswicam), gehuwd met Henrick Gerijts (van Erp).
6. Mathijs Cluijtmans, ged. Veghel 6-3-1636 (get.: Wilbrordus Sijlvestri en Maria Theodori).

2.
womanMaria Ruth Jan Cluijtmans‏
Geboren ‎± 1609
[bron]
Geboren voor 1629-20=1609

Zie akte 180 genoemd als "Maeijken Ruth Jan Cluijtmans, weduwe van Dirck Marthens"

Zie overlijden: 77 jaar - dus geboren rond 1609.

ABT1609

Overleden ‎12 mei 1686 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
https://www.genealogieonline.nl/genealogische-verzameling-van-beurden/I11137.php
Zij is overleden op 15 mei 1686.

Niet in index BHIC (Aug2021).

Akte:
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1674-1693
Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/63/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D28
Scan 64 van 216
Scannaam: 1892-102-064
"12 maij .. obijt Maria, vidua Theodori martini - annarum 77 .."

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
418 12-05-1686
Maria weduwe van Theodori Martini
Pie et omnibus sacramentis munita, annorum 77 per multos annos subinde miserabiliter afflicta tuxico, cum aliunde nescitur fuit pij viri, pia uxor et mater piarum prolium
Vroom en gesterkt door alle sacramenten, 77 jaar, en toen jammerlijk getroffen door (een beroerte), de oorzaak onbekend, vrome man, vrome vrouw en moeder van vrome kinderen

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 360 15-05-1686 Maria weduwe Dirck Martens aent Havelt Laet na kinderen

===
Getuige bij:
BHIC: OpenArchives
Kind Theodora Theodori
Geslacht Vrouw
Datum doop 08-01-1680
Plaats doop Veghel
Vader Joannes Theodori
Moeder Aldegondis N.N.
Getuige Maria N.N.
Getuige Aegidius van den Bogart
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 28
Folio/pagina 58r
Religie RK
Diversen Meter is vidua (weduwe) van Theodorus Martini en grootmoeder van het kind. <===== Dus nog in leven.

‎, leeftijd ongeveer 77 jaar
[Gebruikersnotities]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Gerit Ariens
Bruid Maijken Rut Cluijtmans
Getuige Joannes Ariens
Getuige Egidius Arien Donckers
Datum huwelijk 03-02-1619
Plaats huwelijk Veghel
Plaats proclamatie Sint-Oedenrode
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 192-03


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Gerit Ariens
Bruid Maijken Rut Cluijtmans
Datum ondertrouw 11-01-1619
Plaats ondertrouw Sint-Oedenrode
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 192-02


BHIC: OpenArchives
Overledene Meriken Ruth Janssen
Datum begraven 23-01-1625
Geslacht v
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 74Vhttp://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816854&miview=ldt
180
Jacob Martens van Tillaert en Peter Claesen van Valderen, 'schepenen in Vechel', verklaren op verzoek van
Maeijken Ruth Jan Cluijtmans, weduwe van Dirck Marthens zaliger, <===========
getaxeerd te hebben 'een stuck teuijllants gelegen tot Vechel genaemt het Somerlaat, welck stuck lants is verheven geweest bij abuis op negen loopens ende is nae bevonden met den geswooren lantmeter in dato den 3en november 1682 maar groot te wesen ses loopensen en negen roijen.
Item alnog een hoijbeemtien ter plaetsen voorschreven gelegen, groot ontrent twee loopense.
Item alnog een eussel veldeken gelegen in den Tillaer, leenroerich sijnde aen den Edele Rade ende Leenhove van Brabant,
welcke drie perceelen voornoemt is renderende jaerlijcks ter somme van drie en twintig guldens, ende dat de selve goederen bij dese conjuncture van teijden niet mee waardig en sijn, aldus gewaardeert naar onse beste kennisse ende wetenschap'.
Getuigen: Jacob Martens van den Tillaer en Peter van Valderen, schepenen
Datering: 06-11-1682
Pagina: 322
Soort akte: Taxatie
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69.a&minr=12134408&miview=ldt
36 Maeijken dochter van Ruth Jan Cluijtmans, weduwe van Dirck Marthens, eigenaresse van leengoederen als Dirck Martens de dato 10 augustus 1645 voor de Edele Raden en Leenhoven van Brabant heeft verheven, gelegen alhier tot Vechel aan het Havelt, heeft wettig machtig gemaakt Jan Hendrick van Vorstenbosch om in haar naam alle leen te verheffen van de voorschreven goederen in de brief vermeld volgens leenhof recht.
Datering: 06-11-1682
Pagina: 45
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 69.a
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Blankenburg/Blankenburg%20percelen.pdf
Perceel nr 17:
Page 46 of 64
Dirck Martens (Veghel), als man van Marijken, dochter van Ruth Jan Cluijtmans
Leenverhef op 19-8-1645
Leenboek 1130, nr. 1968
.
Maijken, dochter Rut Janssen Cluijtmans vererving van haar overleden man
Leenverhef op 12-11-1682 “ende tot besetman gestelt Marten Dirck Martens, haren sone”
Leenboek 1130, nr. 1968
.
De kinderen van Dirck Martens en Maeijken Rut Cluijtmans
Vermeld op 1-7-1685
R93, fol. 37
.
Marten Dirck Martens (Veghel)
Deling op 1-7-1685, leenverhef op 26-7-1686
R93, fol. 37; leenboek 1130, nr. 1968
.
Magdalena, weduwe Marten Dirck Martens
Leenverhef op 24-10-1696. “Ende heeft Gerard Croon, Drossaert van Geffen, hem gestelt tot besetman van dese leene. Behoudelic mede dat soo wanneer de voorscreven Magdalena wedeom soude mogen te trouwen, haren man als dan gehouden sal sijn den eedt te comen vernieuwen."
Leenboek 1130, nr. 1968;
Leenboek 1139, nr. 2747


Voor meer informatie: bertho@derikx.com