man‎Jan Ruth Jan Cluijtmans‏‎
Zoon van Ruth Jan Cluijtmans en N.N.‏.
Overleden ‎8 okt 1636 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
In akte 60 van 1639 genoemd als wijlen.
Overleden na echtgenote. Dus na 07-10-1636

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Rutgeri
Alias Metten
Geslacht m
Datum overlijden 16-08-1636
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen overleden aan de pest
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 269-10


BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Rutgeri
Geslacht m
Datum overlijden 08-10-1636
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen Villicus. Overleden aan de pest
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 270-07


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
257 07-10-1636 Hildagunda vrouw van borgemeester Joannis Rutgeri Peste, m.s. Aan de pest, gesterkt door de sacramenten
257 08-10-1636 Joannes Rutgeri, borgemeester Peste, m.s., vir illigens Aan de pest, gesterkt door de sacramenten, haar man

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.114&minr=11619291&miview=ldt
60 Dierck sone wijlen Marten Peters wonende tot Vechel, voor sijn selve ende mede fort ende sterck maeckende beneffen
Marten Donckers als momboren ende curateuren vande onbeiaerde kijnderen wijlen Jan Rutten Cluijtmans verweckt bij Hillegonda sijne huijsvrouw, <======
hebben in dier qualiteit wittelijcken ende erfelijcken vercoft opgedraghen ende overgegeven aen Jan Jan Willem Luijcas ene Jan Jan Willem Luijcas de jonge gebroederen, seeckere verscheijde stucken teulant, gelegen ter plaetse Neijnsel. O.a. een stuck lants inden IJmert, item nog een stuck lants, item een stuck lants inde Vloeijacker. Indier vugen tselve haer vercopere ende de voorschreven onmondige is aengecomen van wijlen haere ouderen. Vernaedert door Gijsbert Jan Rutger Cluijtmans in 1640.
Datering: 1639
Pagina: 159
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 114
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode

GTOB 25 (2010).pdf
WOUTER HENRICK CLUYTMANS ALIAS DEN ROIJEN
I.1
Jan Rutgeri Cluijtmans, geboren rond 1600 (te Veghel?), trouwt Veghel 17-2-1627 met Hilleken Marten Aert Donckers (Hildegunda), 15 jaar oud, gedoopt Veghel 19-4-1611 (get.: Aden Willems en Lucia Henrici Henrici Houbraecken), overleden in 1636 te Veghel, d.v. Marten Aert Willem Donckers (Houbraken) en Lijsken Mathijs Jan van den Hurk (ook Hennincx(?)). Marten Donckers wordt vermeld 1599-1642 (Hm-79; Hm-87). De 3 kinderen en 8 kleinkinderen van Marten Donckers worden vermeld 1599-1642 (Hm-79; Hm-87). De kinderen van Jan Rutten Cluijtmans en Hilleken d.v. Marten Aert Donckers, namelijk: Henrick (meerderjarig) en minderjarig: Rudt, Matijs en Emken, worden vermeld op 9-2-1652 in Veghel R 50 folio 125v-127 als zij delen. Ruth, Tijs en Ernken zijn de kinderen van Hillagundis, d.v. Marten Donckers, getrouwd met Jan Rutten. Henrick Gerytss, wonende te Erp, man van Ernken, d.v. Jah Rut Cluijtmans, verkoopt zijn 1/3 deel aan zijn zwager Rudt Jan Cluytmans Verkoop op 19-2-1660 (Veghel R 52 folio322-323). Rut Jan Rune Cluijtmans wordt vermeld in 1702-1719 (Hm-79; Hm-87; VP-1702, fol. 268; II-E-111). De weduwe van Ruth Jan Rutten met 6 kinderen is vermeld in 1714 (Hrn-79; Hm-87).
Uit dit huwelijk:
1. Henric Cluijtrnans, zie II.1.
2. Maria Cluijtmans, ged. Veghel 2-9-1629 (get.: Dirck Martens en Meriken Segers).
3. Rutgerus Cluijtmans, zie II.4.
4. Aert Cluijtmans, ged. Veghel (?) 8-4-1632.
5. Ermgard (Enneken) Cluijtmans, ged. Veghel 23-11-1633 (get.: Henricus Masius van Duijnhoven en Barbara Joannes Jacobi Heeswicam), gehuwd met Henrick Gerijts (van Erp).
6. Mathijs Cluijtmans, ged. Veghel 6-3-1636 (get.: Wilbrordus Sijlvestri en Maria Theodori).

Gehuwd (religieus) ‎17 feb 1627 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk slechts 15 jaar.... zie akte - 16 jaar.

Waarom:
- Doopgetuige 'Dirck Martens' is echtgenoot van zus Maria Ruth Jan
- Doopgetuige MARIA THEODORI is mogelijk zijn zus Maria getrouwd met Theodorus.
- Doopgetuige MARGARETA RUTGERI is mogelijk zijn moeder getrouwd met Ruth Jan Cluijtmans.

BHIC:
Bruidegom Jan Rutt Cluijtmans
Bruid Hilleken Marten Donckers
Leeftijd 16 <===
Opmerkingen moritur ipsa anno 1636 pestae 7 oct.
Getuige Martinus Donckers
Getuige Petrus Joannis
Opmerkingen m.
Datum huwelijk 17-02-1627
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 184-04


BHIC:
Bruidegom Jan Rutten Cluijtmans
Bruid Hilleken Marten Donckers
Getuige Martinus Donckers
Getuige Petrus N.N.
Opmerkingen mr., uit Aarle
Datum huwelijk 17-02-1627
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 219-06


BHIC:
Bruidegom Jan Rutten Cluijtmans
Bruid Hilleken Marten Donckers
Getuige Aert Marten Donckers
Getuige Hendrick Jan Tijssen
Datum ondertrouw 1626
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 219-05


Kids:
Henricus: Cluijtmans Jan Rutten Vader Veghel 30-10-1627 DTB doopakte x Hilleken NN - getuigen: Jan Rutten van Herten & Truijken Jan Rutten
Maria: Rutten Jan Vader Veghel 02-09-1629 DTB doopakte x Hilleken NN - getuigen: Meriken Segers & Dirck Martens
Aert: Jan Rutten vader 08-04-1630 Veghel DTB doopakte x Lijn N.N. - getuigen: Aert Rutten (Oirschot) & Anneken Jan Aerts <== TWIJFELACHTIG IVM NAAM MOEDER
Rutgerus: Joannes Rutgeri vader 23-01-1631 Veghel DTB doopakte x Hildegunda N.N. - getuigen: Joannes Martini & Margareta Rutgeri
Ermgardis: Joannes Rutgeri Cluijtmans vader 23-11-1633 Veghel DTB doopakte x Hildagunda N.N. getuigen: Henricus Masius van Duijnhoven (Aarle) & Barbara Joannis Jacobi (Heeswijk)
Mathias: Joannes Rutgeri Cluijtmans vader 06-03-1636 Veghel DTB doopakte x Hildegundis N.N. - getuigen: Wilbrordus Sijlvestri & Maria Theodori

Oudzijtaart.nl
23-11-1633 ERMGARDIS - JOANNES RUTGERUS CLUIJTMANS - HELENA MARTINUS DONCKERS - 516 - HENRICUS KASIUS V DUIJNHO - BARBARA JOANNIS JACOBI-HW
30-10-1627 HENRICUS - JOANNES RUTGERUS CLUIJTMANS - HELENA MARTINUS DONCKERS - 516 - JAN RUTTEN V HERTEN-RODA - TRUIJKEN JAN RUTTEN-RODA
02-09-1629 MARIA - JOANNES RUTGERUS CLUIJTMANS - HELENA MARTINUS DONCKERS - 516 - DIRCK MARTENS - MERIKEN SEGERS
06-03-1636 MATHIAS - JOANNES RUTGERUS CLUIJTMANS - HELENA MARTINUS DONCKERS - 516 - WILBRORDUS SILVESTER - MARIA THEODORI
23-02-1631 RUTGERUS - JOANNES RUTGERUS CLUIJTMANS - HELENA MARTINUS DONCKERS - 516 - JOANNES MARTINI - MARGARETA RUTGERI
(ongeveer 9 jaar gehuwd) met:

womanHilleken Marten Donckers‏
Gedoopt ‎19 apr 1611 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk 16 jaar dus geboren rond 1611.

BHIC: OpenArchives
Kind Hijlliken Donckers
Geslacht Vrouw
Datum doop 19-04-1611
Plaats doop Veghel
Vader Martinus Donckers
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Lucia Henrici Houbraken
Getuige Arien Wilhelmi
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 10v
Religie RK


Overleden ‎7 okt 1636 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: "Opmerkingen moritur ipsa anno 1636 pestae 7 oct."

BHIC: OpenArchives
Overledene Hildagunda N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 07-10-1636
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen overleden aan de pest
Relatie echtgenote van Joannis Rutgeri
Opmerkingen villicus
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 270-06


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
257 07-10-1636 Hildagunda vrouw van borgemeester Joannis Rutgeri Peste, m.s. Aan de pest, gesterkt door de sacramenten
257 08-10-1636 Joannes Rutgeri, borgemeester Peste, m.s., vir illigens Aan de pest, gesterkt door de sacramenten, haar man
‎, leeftijd ongeveer 25 jaar

Voor meer informatie: bertho@derikx.com