man‎Jan Ruth Cluijtmans‏‎

[Gebruikersnotities]
Getrouwd rond 1580? (gok)
Geboren voor 1560 (Gok)

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
manRuth Jan Cluijtmans‏

[Gebruikersnotities]
Rut Jan Rutten
Echtgenote mogelijk Margriet.
Huwelijk niet gevonden in index BHIC Veghel (Dec2021).
Index Huwelijken BHIC Veghel staart 1606.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.111&minr=11617998&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.111&minr=11617997&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942843&miview=ldt
163 Deze akte is doorgestreept.
... wederom gerestitueert by Jan Rut Cluijtmans ende Margriet zijne moeder, ...
11-01-1629

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.112&minr=11618762&miview=ldt
416
... Margriet achtergelaeten weduwe wijlen Rut Jan Rutten...
1630
Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999557&miview=ldt
77
* e.z.: de weduwe van Rut Jan Cluijtmans..
25-02-1631

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999736&miview=ldt
256
e.e.: de weduwe Margriet Rut Jan Cluijtmans..
28-06-1634

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=13999950&miview=ldt
31 Deels op beschadigde folio.
Deling tussen de erfgenamen en kinderen van Rut Jan Cluijtmans:
* Marten Aert Donckers en Gijsbert Jan Rutten als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Rutten
* Dirck Martens als man van Maijken, dochter van Rut Jan Cluijtmans <============
...
te ...
bel...
met...
gede...
erff...
cond...
op haer ...
voornompt...
Marten Aert Donckers en Gijsbert Jan Rutten als voogden over de minderjarige kinderen [van wijlen Jan Rutten] krijgen toebedeeld 'eenen seeckeren camp t(uelants)'...
...
... ofte
... eertijts
... d'een sijde
... onissen, d'ander
sijde ... erfgenamen
...r andere
einde ... van de gemeijne
... (R)olif Jan
... (wesende leen)rorich, los ende
(vrij uijtgenomen dorpslasten)
Het goed is belast met:
* een cijns van 1 stuiver aan de heer van Helmond
Ook een '(stuc)k tuelants', gelegen int Akert, genoemd den Hontstart, groot ontrent 30 roeijen
* e.z. en e.e.: mijnheer van den Velde
* a.z.: 'den heijligen geest lant'
* a.e.: de gemeijne straete aldaer
Ook een 'hoijbemdeken', gelegen in de Ackerse bemde, groot ontrent 3 voeder hoijs, 'wesende leenrorich'
* e.z. en e.e.: het goed van Peter Baudewijn cum suis
* a.z.: Thonis Martens
* a.e.: mijnheer van de Velde
Ook een 'eussel', gelegen in den Blankenborch, 'wesende leenrorich'
* e.z.: het goed van Lambert Janssen
* a.z.: de erfgenamen van Jan Aert Plips
* e.e.: het goed van Henrick Lamberts met anderen
* a.e.: de gemeijne van Vechgel
Ook een bedrag van 150 gulden 'van wegen het vercocht Roets goet'.
Dit lot moet 'helpen onderhouden het hecken hangende in de Bogertstraet aldaer ontrent sijn ierst loet'.
.
Vervolg:
.
Ook is afgesproken dat Dirck Martens als man van Maijken, hun mede-condivident, 'met sijn looth sal moeten verheffen dri parceelen van dit loot, te weten het ierste parceel, een hoijbemdken, een stuck lants genomt den hontstart met het eusselken hier voor breder vermelt staet'.
Dirick Martens als man van Maijken dochter voorschreven krijgt toebedeeld een 'huijs, hof, bomgaert met het aengelegen gelach, met alle zijne holle, grachten, houtwas ende poterije daer toebehoorende', groot ontrent 9 lopensaet, gelegen aent Havelt,genoemd het Somerlaet, 'leenrorich int hof van Brabant'
* e.z. en e.e.: de gemeijne straete
* a.z.: de weduwe van Gerart Janssen met anderen
* a.e.: het goed van Dielis Aert Loijen
'Dit loot sal gehouden ende verbonden wesen aen sijn mede condividenten, te weten der onmundige kinderen van wijlen Jan Rutten, te geven eens de somme van hondert gulden' en een rente die betaald wordt op Lichtmis 1641.
'Dit loot sal gehouden wesen van wegen der onmundige te verheffen int leenhof van Brabant dri parceelen te weten een hoijbemdeken, een stuck lants genomt den Honstart met het eusselken der onmundige te deel gevallen'.
Getuigen: schepenen (niet met name genoemd)
Datering: 09-10-1639
Pagina: 57-63
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 46
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

BHIC: OpenArchives
Overledene Margareta Rutgeri Cluijtmans
Geslacht v
Datum overlijden 1638
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 271-28


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
258 Margareta Rutgeri Cluytmans M.s. Gesterkt door de sacramenten
Geen datum genoemd maar staat tussen 24-10-1638 en 01-02-1639 in word doc.

BHIC: OpenArchives
Kind Theodorus Joannis
Geslacht Man
Datum doop 18-08-1611
Plaats doop Veghel
Vader Rutgerus Joannis <======= IS DIT EEN ZOON?
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Elisabet Emberti Anthonij
Getuige Joannes Theodori
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 11r
Religie RK


BHIC: OpenArchives
Kind Joannes Joannis
Geslacht Man
Datum doop 15-08-1612
Plaats doop Veghel
Vader Rutgerus Joannis <======== IS DIT ZOON JAN?
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Henrica Theodori Michaelis
Getuige Corstianus van den Huevel
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 13r
Religie RKVoor meer informatie: bertho@derikx.com