man‎Jan Hendrick Jan Claes‏‎
Overleden ‎14 feb 1668 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 06-08-1648.
Genoemd in akte 125 van 08-11-1666.
Weduwe genoemd in akte 124 van 12-03-1668: "de weduwe van Jan Henrick Jan Claes"
Erfdeling akte 93 van 03-02-1681.
1666-1668

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
266 14-02-1668 Joannes Henric
Senex, confessus ets sacra communione refectus in festo Purificationis B.M. Virg., obyt ex languore subito, nec fatali ut indicibat. Praeventus est itaque pius valde et absque dolo rectus et timens Deum, 14 feb. circa vesperum migra vite saeculum
Oud, gesterkt door de biecht en de heilige communie op het geest van Maria Lichtmis, overleden aan een plotselinge ziekte, niet fataal zo leek het. Het was vroegtijdig en hij was zeer vroom en zonder leugens, rechtschapen en God-vrezend, op 14 februari 's avonds naar het eeuwige leven gegaan

MIST HIER VOORNAAM JAN?
Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 76 15-02-1668 Handrick Jan Claessen aen de Leest Laet achter vrouw en kinderen

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Henrici
overleden op 14-02-1668 te Veghel.
Diversen: plotseling overleden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 288-14
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000162&miview=ldt
243 Jan Peter Elissen, Thijs Jan Thijssen, Jan Jan Tonissen en Jan Henrick Jan Claessen, 'borgemeesteren van den jaere anno 1641', ...
06-05-1643

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000119&miview=ldt
200 Deselve geswoorens hebben verkocht, opgdragen en overgegeven aan Jan Henrick Jan Claesen een 'huijsplaetsken',...
08-02-1644

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000147&miview=ldt
228 Deze akte is doorgestreept.
Willem Henrick Jan Aerts heeft verklaard 36 Carolus gulden ontvangen te hebben van Jan Henrick Jan Claes. ...
17-04-1644

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000268&miview=ldt
22 Jan Henric Jan Claes heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Nicolaes Gerijts van Soest ...
05-06-1646

JAN GETROUWD MET Lysken dochter van Art Ariens
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289124&miview=ldt
6 Jan Henric Jan Claes, man van Lysken dochter van Art Ariens, Art Jan Arts als man van Jenneken Art Ariens, Jacob Jan Arts als man van Jenneken dochter van Art Ariens, Symon Lamberts en Lambert van der Straten als voogden over Lambert Ariens, Jan Peters als man van Jenneken dochter van Arien Arts, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Art Ariens en zijn vrouw Grietken Jan Rutten, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders....
21-10-1653

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289169&miview=ldt
51 Jan Henrick Jan Claes heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Jan Aert den Jongen, 'synen swager, ...
14-04-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289278&miview=ldt
160 Jan Henrick Jan Claessen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Henrick Rutten ...
13-05-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289296&miview=ldt
178 Jan Henrick Jan Claes heeft verkocht en opgedragen aan Jacob Jan Arts een 'stuck lants', ...
25-09-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289309&miview=ldt
191 Aert Jan Aerts Vervoirdt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Henrick Jan Claes een 'stuck acker lants gemeynelyck genoemt den Camp', ...
21-12-1655

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289599&miview=ldt
166 Jan Henrick Jan Claes heeft op verzoek van Jasper Jan Aerts 'als vaderlyck momboir over henre onmondige kijnderen verweckt bij Jenneken dochter Daniel Henrick Danels, 'sijne gewesene huijsvrouw' de voogdij aanvaard, en heeft daartoe de eed afgelegd.
Datering:
26-07-1659

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195058&miview=ldt
93 Jan Peters, oud ongeveer 30 jaren, heeft op verzoek van Jan Hendrick Jan Claes een verklaring afgelegd....
03-07-1662

MEERDERE AKTES IN DEZE PERIODE BETREFFENDE Jan Henrick Jan Claes en Jan Hendrick Ariens
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195063&miview=ldt
98 Heden 'is in onse schepenen ondergeschreven handen geconsigneert door Jan Henrick Jan Claes' een bedrag van 403 gulden, 2 stuivers en 1 oort, 'ter tijtt ende wijle de saecke van naerderinghe tusschen Jan Henrick Jan Claes ende Jan Henrick Ariens in questie staende sal wesen geliquideertt'....
17-07-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929696&miview=ldt
55 Jan Henrick Jan Claes heeft vernaderd een akker op 21 juli 1662. Zo heeft Jan Peter Martens deze akker genaamd Voermansvelt vernaderd aan den Doorenhoeck...
6-2-1663

JAN HEEFT ZUS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195321&miview=ldt
125
... ende verschenen Jan Hendrick Jan Claes, hem mede fort ende sterck maeckende voor syne andere susteren ende broederen,...
08-11-1666

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814900&miview=ldt
124
... * a.z.: de weduwe van Jan Henrick Jan Claes..
12-03-1668

ERFDELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816767&miview=ldt
93
'Erffscheijdinge ende deijline tusschen
Dirck, Cornelis, Goijaert, Jenneken, Margrita Jan Hendrick Jan Claes,
Anthonis Ariens als man ende momboir van Cathalijn Jan Hendrick Jan Claes,
mitsgaders Dirck voorschreven ende Jan Goort Tijssen als momboiren over de onmondige kinderen van Hendrick Jan Hendrick Jan Claes, verweckt bij Anganees Driesen,
alle kinderen en erffgenamen van Jan Hendrick Jan Claes, verweckt bij Elisabeth Aert Ariens, <==========
ende dat van de goederen haerder voorschreven ouderen'.
....
Datering: 03-02-1681
Pagina: 172-180
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Gehuwd (religieus) ‎26 nov 1628 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 6 van 21-10-1653 en akte 93 van 03-02-1681. Zie notitie bij bruidgeom.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Handrick Jan Claessen
Bruid Lijsken Art Ariaenssen
Getuige Adrianus Arnoldi
Getuige Albertus Mathiae
Diversen: m.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 26-11-1628
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 199-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Handrick Jan Claessen
Bruid Lijsken Art Ariaenssen
Getuige Ariaen Artssen
Getuige Petrus Haenengreeff
Diversen: R.D., kapelaan
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 11-11-1628
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 11-11-1628
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 199-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Hendrick: Jan Hendrickx vader 09-09-1629 Veghel DTB doopakte x Lijsken N.N. - getuigen: Hendrick Ariaen Aert & Perken Claessen
Catharina: Joannes Henrici Joannis Nicolai vader 07-1631 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. - getuigen: Henricus Theodori & Petronilla Adriani
Joanna: Joannes Henrici Joannis Nicolai vader 07-08-1633 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. - getuigen: Guilielmus Henrici & Mettildis Adriani
Adrianus: Joannes Henrici Joannis Nicolai vader 13-10-1635 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. - getuigen: Henricus Petri Verdussen & Heijlwigis Henrici Martini
Dijmpna: Joannes Henrici Joannis Nicolai vader 10-02-1638 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. - getuigen: Petrus Henrici & Maria Joannis (Uden) (FOUT GEMELD BIJ BHIC)
Theodorus: Joannes Henrici Joannis Nicolai vader 20-11-1639 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. - getuigen: Joannes Joannis & Agnes Guilielmi Steenbecker
Margareta: Joannes Henrici Joannis Nicolai vader 11-11-1644 Veghel DTB doopakte x Elijsabetha N.N. - getuigen: Martinus Henrici & Margareta Egijdii
Godefridus: Joannes Henrici Jan Claessen vader 06-08-1648 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. - getuigen: Arnoldus Henrici & Joanna Martini

Ander gezin:
Joannes Henrici vader 09-01-1635 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. TWEEE GEZIN WANT PAST NIET MET 13-10-1635
Joannes Henrici vader 23-04-1641 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N.
Joannis Henrici vader 24-08-1642 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N.

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
09-09-1629 HENDRICK - JOANNES HENRICUS JOANNES NICOLAUS - ELISABETH ARNOLDUS ADRIANUS - 567 - HENDRICK ARTEN AERT - PERKEN CLAESSEN
02-03-1631 ANNA - JOANNES HENRICUS JOANNES NICOLAUS - ELISABETH ARNOLDUS ADRIANUS - 567 - JOANNES NICOLAI-GEFFEN - HELWIGIS HENRICI !!!FOUT!!! Vader is Joannes Henrici Laurentii
04-07-1631 CATHARINA - JOANNES HENRICUS JOANNES NICOLAUS - ELISABETH ARNOLDUS ADRIANUS - 567 - HENRICUS THEODORI - PETRONELLA ADRIANI
07-08-1633 JOANNA - JOANNES HENRICUS JOANNES NICOLAUS - ELISABETH ARNOLDUS ADRIANUS - 567 - GUILIELMUS HENRICI - MECHTILDIS ADRIANI
13-10-1635 ADRIANUS -JOANNES HENRICUS JOANNES NICOLAUS - ELISABETH ARNOLDUS ADRIANUS - 567 - HENRICUS PETRI VERDUSSEN - HEIJLWIGIS HENRICI MARTIN
10-02-1638 DIJMPNA -JOANNES HENRICUS JOANNES NICOLAUS - ELISABETH ARNOLDUS ADRIANUS - 567 - PETRUS HENRICI - MARIA JOANNES - UDEN
20-11-1639 THEODORUS - JOANNES HENRICUS JOANNES NICOLAUS - ELISABETH ARNOLDUS ADRIANUS - 567 - JOANNES JOANNES - AGNES GUILIELMMI STEENBECK
11-11-1644 MARGARETA - JOANNES HENRICUS JOANNES NICOLAUS - ELISABETH ARNOLDUS ADRIANUS - 567 - MARTINUS HENRICI - MARGARETA EGIDI
06-08-1648 GODEFRIDUS - JOANNES HENRICUS JOANNES NICOLAUS - ELISABETH ARNOLDUS ADRIANUS - 567 - ARNOLDUS HENRICI - JOANNA MARTINI
(ongeveer 39 jaar gehuwd) met:

womanElisabeth Aert Ariens‏
Overleden ‎2 dec 1680 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 06-08-1648.
Weduwe genoemd in akte 124 van 12-03-1668: "de weduwe van Jan Henrick Jan Claes"
Erfdeling akte 93 van 03-02-1681.

Zoek terug vanaf erfdeling 3-2-1681

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
277 02-12-1680 Elisabetha Joannis Henrici
M.s., senio consumpta et languoore longo, pia faemina
Gesterkt door de sacramenten, uitgeput door ouderdom en een langurige ziekte, vrome vrouw

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 346 02-12-1680 Leysken Jan Hendricks weduwe aen 't Citaert Laet agter kinderen

BHIC: OpenArchives
Overledene Elisabetha Joannis Henrici
overleden op 02-12-1680 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 310-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Voor meer informatie: bertho@derikx.com