man‎Antonius Jan Ariens "Thonis" Van Helvoort‏‎
Geboren ‎± 1609
[bron]
Genoemd bij erfdeling ouders akte 285 van 23-04-1652.

Ouders gehuwd op 14-08-1607.
Geboren voor 1636-20=1616

Zie akte 251 van 15-02-1620. Anthonis is al meerderjarig(?) In ieder geval de oudste. Dus geboren voor 1620-20=1600 - matched niet met huwelijk ouders.
ABT1609

NIET deze opties:
Anthonius Anthonij kind 13-10-1615 Veghel DTB doopakte - Joannes Anthonij x uxoris / echtgenote <== Patroniem vader klopt niet - en past niet met geboorte zus Jenneken.
Antonius Janssen kind 21-01-1618 Veghel DTB doopakte - Jan Janssen x Anna N.N. <== Naam moeder klopt niet en past niet met geboorte broer Aert.

Overleden ‎8 aug 1656 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 12-11-1656.
Genoemd bij erfdeling ouders akte 285 van 23-04-1652.
Overleden voor 25-02-1658. Zie akte 50 bij echtgenote: "weduwe van Anthonis Jan Ariens"
Genoemd in akte 68 van 09-02-1678. Zie notitie bij vader echtgenote: "Willemken weduwe Anthonis Jan Ariaens"
Testament akte 143 van 07-08-1656.

1556-1658

BHIC: OpenArchives
Overledene Antonius Joannis Adriani de Hilvort
Geslacht m
Datum overlijden 08-08-1656
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 278-45


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
261 08-08-1656 Antonius Joannis Adriani van Hilvort Diu languidi, m.s. Langdurig ziek, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 1 09-08-1656 Tonis Jan Ariens
‎, leeftijd ongeveer 47 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Frankevoort/Frankevoort%20percelen.pdf
FRANKEVOORT
Page 11 of 77
Perceel nr. 4
Deel b:
Adriaen van Helvort Vermeld in 1599-1642 Hm-155
De weduwe van Jan Ariaen van Helvort met haar 4 kinderen Vererving in 1599-1642, vermeld in 1642 Hm-155
Antonis, zoon van Jan Adriaens van Helvort Verwerving in 1642-1714 Hm-155
Willemke, weduwe van Antonis, zoon van Jan Adriaens van Helvort, met haar 8 kinderen Vererving in 1642-1714 Hm-155
Willemke, weduwe van Anthonis Jan Adriaens van Helvort met haar 5 kinderen Vererving in 1642-1714 Hm-155
Bartholomeus Willems en Jan Ariaenss van Helvort Koop in 1642-1714 Hm-155
Willem Lambert Martens Vermeld in 1712-1720 II-E-93; II-E-99

ANTHONIS (MEERDERJARIG????) EN MINDERJARIGE KIDS.
https://proxy.archieven.nl/235/C5F586CDB037492AACC640CD0E7166E5
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
251 ... had voor de schepenen van deze vrijheid op 02-05-1609 verkocht, opgedragen en 'gerenuncieert' al zijn rechten in de goederen die hij erfde van Jacopsken dochter van wijlen Jan van Helvoirt, ten behoeve van Jan van Helvoirt als man van Meriken dochter van wijlen Jan Dierx Kuijper. ... Is dijen volgende gecompareert de voorgenoemde Anthonis alhier ter eenre, ende Gerit Henricken ende Henrick Lamberts als momboiren van den onmundighen kynderen wylen Jan Ariens voorschreven met hen gevuecht de vooscreven Meriken', en hebben een accoord gesloten. Meriken 'sal aenleggen ende betalen nu terstont een koeij oft mael ende een malder roggen, die welcke hij midts desen bekent duechelijcken ontfangen te hebben vuijt handen Merikens voorschreven', waarmee Anthonis afstand doet van zijn rechten. ...
Datering: 15-02-1620

https://proxy.archieven.nl/235/46B6E060811C46978BF6C547B4E5894E
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
312 Thonis Jan Ariensen van Helvoirt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeus Willemsem ...
Datering: 16-08-1652

https://proxy.archieven.nl/235/9AFF9DEF49054352A98C32170CFE3B93
7700.50 Index schepenprotocol Veghel (7700.50)
362 Thonis Jan Ariensen van Helvoirdt heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Henrick Jan Claessen een 'halven bunder hoyvelt', gelegen tot Vechel, welk goed zij erfden van hun ouders ...
Datering: 27-02-1653

TESTAMENT
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828840&miview=ldt
7701.1 Index notarieel protocol Veghel (7701.1)
143 Anthonis Jan Adriaens van Helvoert en zijn vrouw Willemken Willem Meussen. Na dood van de eerste hunner aan de huisarmen van Veghel een gulden. De langstlevende zal een akker bouwland erven genaamd de Bracht ongeveer 3 ½ lopense groot. Aert Jan Adriaens, broer van de testateur en Bartholomeus Willems zijn zwager zullen voogden zijn van hun nagelaten kinderen.
Datering: 07-08-1656

Ondertrouwd ‎20 jan 1636 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎31 jan 1636 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar genoemd in akte 68 van 09-02-1678. Zie notitie bij vader bruid: "Willemken weduwe Anthonis Jan Ariaens"

Echtgenoot genoemd als zwager van Bartholomeus Willems in akte 311 van 16-08-1652.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Antonius Jan Ariaens van Helvoirt
Bruid Willemken Willem Meuss
Getuige Godefroij Verhofstadt
Getuige Meus Willems
Datum ondertrouw 20-01-1636
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 230-04


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Antonius Jan Ariaens van Helvoirt
Bruid Willemken Willem Meuss
Getuige Petrus de Beec
Opmerkingen magister
Getuige Joannes Adriani
Datum huwelijk 31-01-1636
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 230-05


Doopgetuige Jan Verocht is echtgenoot van zus Maria Willems.

Kids:
Joanna: Antonius Helvoirt van vader 26-09-1637 Veghel DTB doopakte x Guilielma N.N.- getuigen: Maria Joannis Mathiae & Arnoldus Gerardi
Joanna: Antonius Helvoirt ab vader 26-11-1637 Veghel DTB doopakte x Guilielma N.N. - getuigen: Arnoldus Gerardi Henrici & Maria Joannis Mathiae
Mathias: Antonius Hilvoirt ab vader 27-09-1641 Veghel DTB doopakte x Wilhelma N.N. - getuigen: Jan Verlocht & Henrica Nicolai Joannis
Anna: Antonius Joannis Hilvoirt van vader 17-02-1644 Veghel DTB doopakte x Guilielma N.N. - getuigen: Mathias Guilielmi & Margareta Guilielmi
Catharina: Antonius Joannis Hilvoirt de vader 03-03-1646 Veghel DTB doopakte x Guilielma N.N. - getuigen: Gerardus Stephani & Heijlwigis Marcelli Lamberti
Guilielmus: Antonius Joannis Hilvoirt van vader 18-12-1647 Veghel DTB doopakte x Guilielma N.N. - getuigen: Arnoldus Joannis van Hilvoirt & Catharina Guilielmi Bartholomei
Adrianus: Antonius Adriani Hilvoirt de vader 08-07-1650 Veghel DTB doopakte x Guilielma N.N. - getuigen: Theodorus Antonii & Joanna Lamberti
Maria: Antonius Helvoirt de vader 26-01-1653 Veghel DTB doopakte x Guilielma N.N. - getuigen: Gerardus Gerardi & Maria Nicolai Rutgeri
Leonius: Antonius Helvoirt van vader 16-08-1654 Veghel DTB doopakte x Guilielma N.N. - getuigen: Gerardus Henrici & Ermagardis Adriani Guilielmi Bartholomei
Antonius: Antonius Hilvoirt de vader 12-11-1656 Veghel DTB doopakte x Guilielma Guilielmi - getuigen: Nicolaus Marcelli & Heijlwigis Arnoldi

08-07-1650 ADRIANUS - ANTONIUS JOANNES ADRIANUS HEl.VOIRT ,VAN - WILHELMA WILHELMUS BARTHOLOMEUS - 696 - THEODORUS ANTOHI - JOANNA LAMBERTI
17-02-1644 ANNA - ANTONIUS JOANNES ADRIANUS HEl.VOIRT ,VAN - WILHELMA WILHELMUS BARTHOLOMEUS - 696 - MATHIAS GUILIELMI - MARGARETA GUILIELMI
12-11-1656 ANTONIUS - ANTONIUS JOANNES ADRIANUS HEl.VOIRT ,VAN - WILHELMA WILHELMUS BARTHOLOMEUS - 696 - GUILIELMUS NICOLAI MARCEL - HEILWIGIS ARNOLDI POSTHUNI
03-03-1646 CATHARINA - ANTONIUS JOANNES ADRIANUS HEl.VOIRT ,VAN - WILHELMA WILHELMUS BARTHOLOMEUS - 696 - GERARDUS STEPHANI - HEIJLWIGIS MARCELLI LAMBE
18-12-1647 GUILIELMUS - ANTONIUS JOANNES ADRIANUS HEl.VOIRT ,VAN - WILHELMA WILHELMUS BARTHOLOMEUS - 696 - ARNOLDUS JOANNES V HELVOR - CATHARINA GUILIELMI BARTH
26-09-1637 JOANNA - ANTONIUS JOANNES ADRIANUS HEl.VOIRT ,VAN - WILHELMA WILHELMUS BARTHOLOMEUS - 696 - ARNOLDUS GERARDI - MARIA JOANNES MATHIAS
04-06-1640 JOANNES - ANTONIUS JOANNES ADRIANUS HEl.VOIRT ,VAN - WILHELMA WILHELMUS BARTHOLOMEUS - 696 - HENRICUS LAMBERTI - DANIELA LAMBERTI
16-08-1654 LEONIUS - ANTONIUS JOANNES ADRIANUS HEl.VOIRT ,VAN - WILHELMA WILHELMUS BARTHOLOMEUS - 696 - GERARDUS HENRICI - ERMGARDIS ADRIANI GUILIEL
26-01-1653 MARIA - ANTONIUS JOANNES ADRIANUS HEl.VOIRT ,VAN - WILHELMA WILHELMUS BARTHOLOMEUS - 696 - GERARDIS GERARDI - MARIA NICOLAI RUTGERI
27-10-1641 MATHIAS - ANTONIUS JOANNES ADRIANUS HEl.VOIRT ,VAN - WILHELMA WILHELMUS BARTHOLOMEUS - 696 - JAN VERLOCHT - HENRICA NICOLAI JOANNES
(ongeveer 20 jaar gehuwd) met:

womanWilhelma Willems Bartholomeus‏
Gedoopt ‎21 dec 1612 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Wilhelma Bartholomei
Geslacht Vrouw
Datum doop 21-11-1612
Plaats doop Veghel
Vader Wilhelmus Bartholomei
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Adrianus Henrici Anthonij
Getuige Margareta Henrici Nicolai
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 13v
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
21-12-1612 WILHELMA
Vader: WILHELMUS BARTHOLOMEUS WILHELMUS
Moeder: ELISABETH MATHIAS DANIEL
Gezin: 8
Getuigen: ADRIANUS HENRICI ANTONI & MARGARETA HENRICI NICOLAI

Overleden ‎14 nov 1679 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 68 van 09-02-1678 erfdeling. Zie notitie bij vader.

BHIC: OpenArchives
Overledene Wilhelma Antonii van Helvort
Geslacht v
Datum overlijden 14-11-1679
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen oude vrouw
Relatie weduwe van N.N. N.N. <=====
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 307-10


Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 342 14-11-1679 Willem Teunis Jan Ariens weduwe aent Franckefoort Laet achter kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
276 14-11-1679 Wilhelma Antonii van Stiphout Vidua, vetula, obyt, m.s. Weduwe, bejaarde vrouw, overleden gesterkt door de sacramenten
‎, leeftijd ongeveer 66 jaar
[Gebruikersnotities]
SWAGER van broer Bartholomeus Willems.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289015&miview=ldt
311 Thonis Jan Ariensen heeft in een ruil verkocht, opgedragen en overgegeven aan Bartolomeus Willemsem, 'synen swager', een 'acker teulants, poteryen ende gerechticheden', gelegen in de Davelerse tiende, genoemd de Braeck,...
16-08-1652

SWAGER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14289087&miview=ldt
383 Anthonis Jan Ariens heeft verkocht en opgedragen aan Bartholomeus Willemssen, 'sijnen swager', ....
23-04-1653

ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828840&miview=ldt
143 Anthonis Jan Adriaens van Helvoert en zijn vrouw Willemken Willem Meussen. Na dood van de eerste hunner aan de huisarmen van Veghel een gulden. De langstlevende zal een akker bouwland erven genaamd de Bracht ongeveer 3 ½ lopense groot. Aert Jan Adriaens, broer van de testateur en Bartholomeus Willems zijn zwager zullen voogden zijn van hun nagelaten kinderen.
Datering: 07-08-1656
Pagina: 170v
Soort akte: Testament
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7701
Inventarisnummer: 1
Bron: Notarissen
Geografische namen: Veghel

BROER GENOEMD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289483&miview=ldt
50 Willemken dochter van Willem Bartholomeussen, tegenwoordig weduwe van Anthonis Jan Ariens heeft uit krachte van het testament gemaakt voor notaris Matijs Peters verkocht, opgedragen en overgegeven aan Aert Jan Arienssen en Bartholomeeus Willemssen, 'haren broeder ende swager', een 'acker teulants', groot ontrent 2 1/2 lopensaten, gelegen int Franckefort
* e.z.: Bartholomeus voorschreven
* a.z.: het goed van Claes Geryts
* e.e.: het goed van Henrick Dirick Thonis
* a.e.: de gemynt van Vechell
Het goed is belast met:
* een erfcijns van 36 stuivers te betalen in Den Bosch aan de daartoe gerechtigden
* een cijns van 3 oort aan de heer van Helmond
De verkoper mag de 'acker' altijd aflossen met 250 gulden.
Getuigen: G. Roeffs en Peter van Valderen, schepenen
Datering: 25-02-1658
Pagina: 64-65
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 52
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com