man‎Mathijs Daendels Tijssen van Loecken‏‎
Gedoopt Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Dochter Meriken kreeg haar eerste kind in 1618. Zij is dan geboren voor 1618-21=1597.
Dan is het waarschijnlijk dat Mathijs Daendels is geboren voor 1597-25=1572.

De eerste referentie naar ene Mathijs Danels als schepen is uit 1587.
Aanname is dat men tenminste 25 jaar is bij benoeming als schepen.
Dan dus geboren voor 1562.

Erfdeling vader in 1577. Zie akte 576 bij vader. Mathijs is dan nog minderjarig. Dus geboren na 1577-20=1557.

Geen relatie gevonden waarbij danwel echtgenote Elisabeth Arien Rombouts of een kind genoemd worden in combinatie met patroniem Thijssen van vader Danelt Thijssen.
Het is dus een aanname dat zijn vader Danelt TYSSEN is.

Mathijs Daendels was voogd van de kinderen van 'Merten Adriaen Aert Goorts' en en 'Berte Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen'
Berte was zijn nicht of wel de dochter van zijn tante Geertruijd.
Zie getekende stamboom in MathijsDaendels.jpg

Zie akte 384 van 10-07-1600 "Mathys Danels van Loken als voogden over Mathys, Goiaert, Enneken en Ariken, minderjarige kinderen van Merten Ariens (wylen Merten Adriaen Aert Goorts) voorschreven, verwekt bij Beelken"

De relatie blijkt uit volgende akte:
Thijs Gerits was getrouwd met Heylwich Jan Lambertss die Vrieze.
Zij hadden vier kids: Danelt, Eeffse, Johanna en Geertruiijd.
Geertruiijd was getrouwd met Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen
Zij hadden twee kids: Berte en Gertrude.
Berte was getrouwd met Marten Ariaen
Zij hadden twee kids: Arcken en Ariaen.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675075&miview=ldt
207
Danelt soone wylen Thys Geritss (van Thys en wijlen zijn vrouw Heylwich dochter wylen Jan Lambertss die Vrieze), en
Hanrick Hanrickss van Hoeck als man van Eeffse, en
Peter Willem (..) als man van Johanne, allebei dochters van Thys en Heylwich, en
Jan Huybert Hanricx als man van Gertrude, en
Marten Ariaen (..) als man van Berte, allebei dochters van Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen (van Ghysbrecht en wijlen zijn vrouw Geertruyd dochter wylen Thys Gerits en Heylwig), en
voornoemde Danelt Thyssen en Ariaen Dircl Hermans 'onse mede scepene', en Melchior Jan Hanricxs van Tillair, voogden over de minderjarige Arcken en Ariaen, nagelaten kinderen van Ghysbert en Geertruyd, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rombout soone wylen Hanrcx Lamberts 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen 'aen die Straet by der kercken aldair, tsamen mit die geweerstede ende visscheryen staende teynde dese voirsscreven erffenssen...
04-01-1568 (= 1569)

Onderzoek naamgeving Mathijs Danelts als voogd van de kinderen van 'Merten Adriaen Aert Goorts' en en 'Berte Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen':
Akte 565 van 21-02-1604 "Mathys Danelts"
Akte 384 van 10-07-1600 "Mathys Danels van Loken"

Onderzoek naamgeving vader Danelt Mathijs Gerits als voogd van de kids van zus Geertruijd x Gijsbert H.H. Driessen:
Akte 764 van 11-02-1571 (= 1572) "Danelt soone wylen Mathys Gerit Mathys van Loecken"
Akte 220 van 14-04-1569 "Danelt soene wylen Mathys Geritss"
Akte 223 van 14-04-1569 "Danelt Mathys Gerits"
Akte 829 van 05-02-1572 (= 1573) "Danelt soone wylen Mathys Geritss"
Akte 426 van 18-04-1569 "Danelt Mathys Geritss"

Onderzoek naamgeving "Mathias filius Danielis Mathie" als schepen:
Voornamelijk Mathijs Danelts of een variatie daarvan.
Akte 460 van 10-04-1587: "Mathias filius Danielis Mathie"
Akte 130 van 25-01-1590: "Thys Danels"
Akte 77 van 10-04-1597: "hebben voor schepenen van Vechel Peter Gysberts en Mathys Danelys van Looken"
Akte 218 van 17-10-1598: "Mathys Danelt Tyssen"

Zie akte 576 in notitie bij persoon:
mogelijk ouders genoemd.
"Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew"

Overleden ‎11 nov 1607 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 673, overleden na 06-03-1604
Zie akte 187, overleden voor 23-09-1610

BHIC:
Overledene Thijs Dandels
Datum begraven 11-11-1607
Geslacht m
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 68R


WIE IS DIT????
BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Thijs Dandels
Datum begraven 11-11-1607
Geslacht v
Plaats overlijden Veghel
Relatie Thijs
Geslacht v
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 68R


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
073 11-11-1607 Thys Dandels
073 11-11-1607 Lysken Thys Dandels h. Huisvrouw
073 11-11-1607 Anna Thys Dandels dochter

[Gebruikersnotities]
PERSOON VIA TWEE KIDS IN STAMBOOM!

MOGELIJKE OUDERS:
DRIE VOOGDEN voor Mathijs: Ariaen Jan Jacops is ZELFDE VOOGD ALS ONDER in 751
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en
Ariaen soene wylen Jan Jacops, en
Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew, <=========
over het minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en
de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, en
Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet....
15-05-1577

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676837&miview=ldt
577
577 De voornoemde drie voogden krijgen toebedeeld ten behoeve van Matys de minderjarige soene van wylen Danels voirscreven 'een huys, schuer, ....
15-05-1577

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676838&miview=ldt
578
...
Ook 'enen halven abempt genoempt Hilleken Verheyen bempt', waarvan de andere helft toebehoort aan Mathys Danelt Thyssens, gelegen int Akart
...
Ook de helft van 'enen heycamp liggende oestwaert', waarvan de andere helft toebehoort aan Mathys Danelt Mathyssoen, gelegen in die Hintelt
...
15-05-1577

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676876&miview=ldt
616
.... , verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen ten behoeve van Mathys soene wylen Danelt Thyssensoen het 1/4 deel ....
23-02-1580

VOOGD VAN MATHIJS (Ariaen Jan Jacopssoen)
IS DIT WEL GOED?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677011&miview=ldt
751
Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen als man van Gertruydt, en
Marten soene Ariaen Aert Goertssoen as man van Bertken, en
Pauwel soene Goert Pauwels als man van Ercken, alle drie dochters van wylen Gysbert Hanrick Driessen (van Gysbert en zijn vrouw Geertruyd dochter wylen Mathys Geritssoen van Loecken)
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ariaen soene wylen Jan Jacopssoen als voogd aangesteld door Danelt Mathys Geritssoen over zijn zoon Mathys <====
'enen ecker toellants' met toebehoren, groot omtrent 1 sesterze, gelegen aent Havelt in den Schoet...
31-05-1581

AANSTELLING ALS SCEPEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703201&miview=ldt
460 'XIe die aprilis anno LXXXVIIe Mathias filius Danielis Mathie creatus est in scabinum'
(Op 11 april 1587 is Mathys Danel Mathyssen als schepen aangesteld.)
Datering: 10-04-1587

VOOGDEN OVER ENE "Mathys Danel Thyssen" - Zijn ze op dit moment nog voogd - of is de belofte gemaakt in het verleden toen ze nog boogd waren.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703401&miview=ldt
660 Mathys soene wylen Danel Thyssen heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden opgedragen en overgegeven aan Ariaen soene wylen Rombout Henricx Lambertss. De erfcijns wordt betaald uit 'een stuck ackerlants', gelegen int Akart
- e.z.: Henrick Huyb Aert Smits
- a.z.: nu de heyligen geest van Vechel
- e.e.: de gemeijnt
- a.e.: Wouter Melis van der Santvoert
Lauwereijns soene wylen Goert Peters had deze erfcijns beloofd te betalen aan Arien Jan Jacops, Jan Lambert Henricx en Willem Art Philipss als voogden over Mathys Danel Thyssen voergenoemt.
'Getuigen: Huybert Willem Janssen en Jan Dirck Peters, scepenen
28-05-1588

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703454&miview=ldt
713
...Getuigen: Huybert Willem Janssen en Mathys Danel Thijssen, scepenen
14-10-1588

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13713721&miview=ldt
34 Ariaen Rombouts, en met hem Mathys Danels en Arien Peter Spierinx, hebben beloofd 82 Carolus gulden te betalen aan Joncker Joris van Eyndthouts.
22-03-1589

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13713936&miview=ldt
249
... , verkocht en opgedragen aan Mathys Danels, 'onse mede scepen', ten behoeve van Arien Rombout Henricx, 'eenen hoeck van eenen grave', gelegen aen die Kempkens
01-02-1591

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714060&miview=ldt
373
... , verkocht, opgedragen en overgegeven aan Mathys Danels, 'onse mede scepen, drie roeyen lants van der gemeynten van Vechel, gelegen binnen der prochie van Vechel, ter stede geheyten aent Havelt by zyne hostadt aen zyn schuere aldaer'.
08-01-1592

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714059&miview=ldt
372 Mathijs Danels, 'onse mede scepen', heeft als deel vaneen ruil opgedragen en overgegeven aan Delis Aert Loeyen 'tweee stucken lants', gelegen int Akart, 'd'een stuck ackerlants groot omtrent een Bosch sestersaet'...
08-01-1592

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714058&miview=ldt
371 Delis Aert Loeyen heeft in een ruil regen ander goed opgedragen en overgegeven aan Mathijs Danels, 'onse mede scepen, een stuck ackerlants', groot omtrent 2 1/2 lopensaet en 7 reijen, gelegen opte Hooghe Bockt...
08-01-1592

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714170&miview=ldt
483 Mathijs Danels heeft beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Gielis Jan Danels.
13-06-1593

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714382&miview=ldt
695 Mathys Danels heeft beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Gielis Jan Danels.
19-02-1594

GETUIGE BIJ EIGEN TRANSACTIE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714386&miview=ldt
699 Mathijs Danels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Vredricx ...
...Getuigen: Huybert Willens en Mathijs Danels, scepenen
21-02-1594

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727520&miview=ldt
247
... Getuigen: Huybert Willems en Mathys Danelts, schepenen
12-01-1595

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727306&miview=ldt
33 Deze akte is doorgestreept.
... Getuigen: Huybert Willem Jans en Mathys Danelts van Loeken.
28-01-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727350&miview=ldt
77
... hebben voor schepenen van Vechel Peter Gysberts en Mathys Danelys van Looken een accoord gesloten, ...
10-04-1597

!!!!!!!! ZELF GETUIGE !!!!!!! IS "Mathys soene Danelt Thyssen van Loken" WEL DEZELFDE ALS "Mathys Danelts schepen" ????? <=================
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727511&miview=ldt
238 Mathys soene Danelt Thyssen van Loken heeft verkocht, opgedragen en overgegeven ....
.... Getuigen: Willem Hanrick Diercks en Mathys Danelts, schepenen
08-01-1599

Laatste referentie als scepen.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727580&miview=ldt
307
..
Getuigen: Mathys Danelt Tyssen en Gerit Adriaen Gerits, schepenen in Vechel
13-01-1600

VOOGD VAN KIDS BEELKEN (de dochter van zijn tante Geertruijd)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727657&miview=ldt
384 Willem zone wylen Merten Adriaen Aert Goorts, Jacob Mathyssen als man van Geertruydt dochter van Merten voorschreven, Henrick Merten Symonss en
Mathys Danels van Loken als voogden <======
over Mathys, Goiaert, Enneken en Ariken, minderjarige kinderen van Merten Ariens voorschreven, verwekt bij Beelken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader en moeder.
10-07-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727780&miview=ldt
507 Mathys Danelt Tyssen heeft in een ruil tegen ander goed opgedragen en overgegeven aan ...
22-01-1603

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727838&miview=ldt
565
Mathys Merten Arien Aerts,
Jacob Mathyssen als man van Geertruydt voor henzelf en voor het 1/5 deel van Willem Merten Ariens soon in koop verkregen van Zeger Donckers,
Aert Dierck Peters als man van Enneken,
Mathys Danelts en Hanrick Merten Symons, voogden over Ariken minderjarige dochter,
allen kinderen van Merten Ariens voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Bertken Gysberts ...ter,
hebben verkocht, ...
21-02-1604

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727946&miview=ldt
673 Mathys soone Danelt Tijssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
06-03-1604

In onderstaande akte wordt Mathijs Daendels niet meer genoemd als voogd!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727920&miview=ldt
647 Jacob Mathys als man van Geertruyt, mede optredend voor Willem Merten Arienssoon, Aert Dierck Peters als man van Enneken, Tonis Gerits als man van Ariken, en Hanrick Merten Symons als voogd over Mathys, allen kinderen van Merten Artien Aerts Goorts, verwekt bij zijn vrouw Bertken dochter van Gysbert Hanrick Driessen,...
01-12-1606

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003860&miview=ldt
187
... e.z.: de erfgenamen en kinderen van Mathys Danelts...
23-09-1610

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003886&miview=ldt
213 Jan Arien Peters als voogd over de minderjarige kinderen van wylen Matys Daniels heeft verklaard ....
16-11-1610

Twee schoonzonen: "Willem Meussen en Lambert Lambert Janssen"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998562&miview=ldt
139
Jan Ariens en Peter en Gerit Ariens en de voogden over de minderjarige kinderen van Mathys Dandels, met
Willem Meussen en Lambert Lambert Janssen, wiens vrouwen kinderen zijn van Mathys Dandels, verwekt bij zijn vrouw Lysken,
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Jan Dirckx, het 1/4 deel in een goed gelegen aent Havelt, te weten schuer, hoff ende bomgaert', met de aangelegen landen, 'ronsom de gemeynte van Vechel'.
Getuigen: Anthonis Jacops en Geert Handrickx
Datering: 14-05-1618
Pagina: 137-138
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 41
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

MEERDERE GEZINSLEDEN + AANTROUW.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998814&miview=ldt
76
Lambert Lambert Janssen als man van Deenken,
Nicolaes Jan Geritss als man van Cathalyn,
Jan Mathys Danels, geassisteerd door Gerit Ariens als voogd over Lambert Jan Dircx als weduwnaar van Mariken,
met hen Willen Meuss en Jan Jan Dircx als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij voorschreven Mariken,
hebben 'naer drie sondaechsche kercke veylinge ter behoirlycke plaetsen gedaen' verkocht,...
07-02-1622

ZOON JAN EN DOCHTER MERIKEN EN WILLEM MEUSSEN (echtgenoot van dochter Elisabeth)
Dochter Mariken + echtgenoot Lambert Jan Diricx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999062&miview=ldt
99 Jan Mathijs Daendels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan <======
Lambert Lambertss en Willem Bartholomeeussen, 'onsen mede schepen',
Jan Jan Diricxen als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Diricx verwekt bij zijn vrouw Meriken dochter van Mathijs Daendels <===
het 1/4 deel in eenn halve 'hoijbeempt genoempt den Oijrbeempt', de gehele beemd is gelegen
05-02-1625

MEERDERE GEZINSLEDEN + AANTROUW.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999256&miview=ldt
56
* Jan Mathijs Daendels,
* Willem Bartholomeeussen, 'onse mede schepen', als man van Lijsken,
* Lambert Lambertss als man van Deenken,
* Jan Aertssen als man van Ercken,
* Jan Goossen Ariens als man van Diricxken, mede optredend voor Claes Janssen als man van Caelijn, 'welck gedeelte den voirschreven Jan Goossens bij coope vercregen heeft tegens den voirschreven Claes Willem Meeussen', en Jan Jan Diricx van Tillaer als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Diricx en zijn vrouw Meriken,
allen kinderen van Mathijs Daendels, verwekt bij Lijsken dochter van Arien Rombouts en zijn vrouw Lyntken, <=======================
* Peter Arien Spierincx,
* Jan Welt Peters als man van Meriken,
* Gijsbert Jan Alerts als voogd over Daendels Jacops in afwezigheid van Arien Willem Jan Peters, 'als nu tegenwoirdich in den krijch buijten lants zijnde',
* Arien Willem Jan Peters en Aert Geerlincx als voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Henricx en zijn vrouw Peterken dochter van Arien Rombouts voirschreven,
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ....
21-04-1627

DOCHTERS ARCKEN EN DIRICXKEN. - opmerkelijk is dat Dirickxen in 1628 al getrouwd was!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999387&miview=ldt
187 Jan Aertssen als man van Ercken, dochter van Mathijs Daendels, verwekt bij Lijsken dochter van Arien Rombouts heeft gecedeerd en getransporteerd aan Henrick Henricen Houbraken, ten behoeve van Diricxken minderjarige dochter van Thijs Daendels voor het erfrecht en Arien Rombouts voor het vruchtgebruik, ....
03-06-1628

MEERDERE GEZINSLEDEN + AANTROUW.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999410&miview=ldt
210
'Alsoe proces was gesustineert voor schepenen in Vechel tusschen
Jan Thijs Daendels,
Claes Janssen van den Graeff, <==== Echtgenoot van Cathalijn
Jan Aertssen ende <==== Echtgenoot van Eriken
Jan Goossen Ariens, <==== Echtgenoot van Dirxken
als mannen ende momboiren over henne huijsvrouwen, alle tsamen wittighe kijnderen Mathijs Daendels ter eenre zijden,
ende Lambert Jan Diricx, ter andere zijden, als weduwer geweest van Meriken zijne overleden huijsvrouwe, wittige dochter Mathijs Daendels voirschreven, <========
nopende zeeckere sevenste gedeelte in de helft van huijs ende aengelegen erffenisse, groot ontrent de heele helfte vijff lopensaet, gelegen binnen de proche van Vechel aent Havelt bij de cappelle,
gecomen van Welt Jan Wouters ende Ariken zyne huijsvrouwe, dochtere Mathijs voirschreven'. <=========
De voorschreven ergenamen en kinderen van Mathijs Daendels hebben dit 1/7 deel 'gerenoncieert' ten behoeve van Lambert Jan Diricx voor het vruchtgebruik en zijn dochter Meriken, verwekt bij zijn vrouw Meriken zaliger voor het erfrecht.
Getuigen: Wijllem Meussen, schepen in Vechel. Attestor Ro. Gielissen, secretaris
Datering: 16-09-1628
Pagina: 197
Soort akte: Akkoord
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 44
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

Gehuwd met:

womanElisabeth Arien Rombouts‏
Overleden ‎11 nov 1607 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Lijsken Thijs Dandels
Datum begraven 11-11-1607
Geslacht v
Plaats overlijden Veghel
Relatie Thijs
Geslacht v
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 68R
Diversen 53 jaar. <======== Dus geboren rond 1554


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
073 11-11-1607 Thys Dandels
073 11-11-1607 Lysken Thys Dandels h. Huisvrouw
073 11-11-1607 Anna Thys Dandels dochter

Kinderen:

1.
womanDanielken Mathijs "Deenken" Daniels‏
Overleden ‎6 mrt 1675 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laaste kind gedoopt op 21-12-1634.
Testament akte 12 van 24-04-1664.
Erfdeling akte 429 van 07-10-1675.

wedevrouw = weduwe

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 101 06-03-1675 De wedevrouw van Lambert aent Havelt Laet achter kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
271 06-03-1675 Daniela Lamberti Vetula, m.s. Bejaarde vrouw, gesterkt door de sacramenten

BHIC: OpenArchives
Overledene Daniela Lamberti
overleden op 06-03-1675 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 298-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
VADER EN MOEDER:
https://proxy.archieven.nl/235/8F9588D5C4F34CB5A5E9C62091AA7986
7700.41 Index schepenprotocol Veghel (7700.41)
39 Jan Ariens en Peter en Gerit Ariens en de voogden over de minderjarige kinderen van Mathys Dandels, met Willem Meussen en Lambert Lambert Janssen, wiens vrouwen kinderen zijn van Mathys Dandels, verwekt bij zijn vrouw Lysken, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Jan Dirckx, het 1/4 deel in een goed gelegen aent Havelt, te weten schuer, hoff ende bomgaert', met de aangelegen landen, 'ronsom de gemeynte van Vechel'. ...
Datering: 14-05-1618

https://proxy.archieven.nl/235/CC4236A4D8094E119868556A723493A5
7700.42 Index schepenprotocol Veghel (7700.42)
76 Lambert Lambert Janssen als man van Deenken, Nicolaes Jan Geritss als man van Cathalyn, Jan Mathys Danels, geassisteerd door Gerit Ariens als voogd over Lambert Jan Dircx als weduwnaar van Mariken, met hen Willen Meuss en Jan Jan Dircx als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij voorschreven Mariken, hebben 'naer drie sondaechsche kercke veylinge ter behoirlycke plaetsen gedaen' verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 07-02-1622

2.
womanElisabeth Mathijs Daendels‏
Overleden ‎2 jun 1667 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Testament gemaakt op 02-03-1665.
Erfdeling op 09-02-1678.

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 74 02-06-1667 De huisvrouw van Wilm Meussen aent Havelt Laet achter kinder
Zie: "Laet achter kinder" dus Weduwe?

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden

Niet gevonden in index BHIC (Jun2021)(Apr2022)(Mei2023).

Bij echtgenoot notitie: "aent Havelt Laet achter kinderen"

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998562&miview=ldt
139
Jan Ariens en Peter en Gerit Ariens en de voogden over de minderjarige kinderen van Mathys Dandels, met
Willem Meussen en Lambert Lambert Janssen, wiens vrouwen kinderen zijn van Mathys Dandels, verwekt bij zijn vrouw Lysken, <=======
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Jan Dirckx, het 1/4 deel in een goed gelegen aent Havelt, te weten schuer, hoff ende bomgaert', met de aangelegen landen, 'ronsom de gemeynte van Vechel'.
Getuigen: Anthonis Jacops en Geert Handrickx
Datering: 14-05-1618
Pagina: 137-138
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 41
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000141&miview=ldt
222 Catharina dochter van wijlen Thijs Daniels, 'gewesene wittige huijsvrouwe' van Niclaes Janssen van de Grave, voor het vruchtgebruik, haar broer Jan Thys Daniels, en Willem Meussen, man van voorschreven Catarijns zus, ook dochter van Tijs Daniels, verwekt bij zijn vrouw Lijsken dochter van wijlen Arien Rombouts, voor het erfrecht, 'als naeste bloetverwanten ende regard draegende over de onbejaerde meyskens Catarina voorschreven', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
26-02-1644

3.
manJan Mathijs Daendels‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999237&miview=ldt
37 De voorschreven 'borgemeesteren' hebben verkocht en opgedragen aan Jan Thijs Daendels ...
31-01-1627

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000130&miview=ldt
211 Jan Thijs Daniels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
10-10-1644

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816675&miview=ldt
1
... o a.z.: de erfgenamen van Jan Matthijs Daendels...
26-08-1679

4.
womanDirxken Mathijs Daendels‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999019&miview=ldt
56
.. * e.z.: het goed van Diricxken dochter van Mathijs Daendels...
20-06-1624

ARCKEN EN DIRICXKEN. - opmerkelijk is dat Dirickxen in 1628 al getrouwd was!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999387&miview=ldt
187 Jan Aertssen als man van Ercken, dochter van Mathijs Daendels, verwekt bij Lijsken dochter van Arien Rombouts heeft gecedeerd en getransporteerd aan Henrick Henricen Houbraken, ten behoeve van Diricxken minderjarige dochter van Thijs Daendels voor het erfrecht en Arien Rombouts voor het vruchtgebruik, ....
03-06-1628

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999403&miview=ldt
203 Jan Goossen Ariens, als man van Diricxken dochter van Mathijs Daendels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan....
17-07-1628

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=13999948&miview=ldt
29 Arien Goossens en Jan Thijs Deenen als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Goossen Arienssen, verwekt bij 'sijne gewesene huijsvrouwe' Diricxken dochter van Thijs Daniels, hebben met machtiging van schepenen van Veghel van 30-01-1640 verkocht, opgedragen en overgegeven aan
01-03-1640

5.
womanArchanardis Mathijs "Ercken" Daendels‏
Overleden ‎13 dec 1678 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 01-08-1638.
Erfdeling 25-01-1679.

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/Overleden%20in%20Veghel%20schepenen%20(1678-1699).docx
R157, fol. 340 14-12-1678 De weduwe van Jan Aerts aent Havelt

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
275 13-12-1678 Arckanardis, weduwe van Joannis Arnoldi aent Haenvelt Diu languida et patiens, piaque oby m.s. Langdurig ziek en lijdzaam, vroom overleden

BHIC: OpenArchives
Overledene Arckanardis N.N.
overleden op 13-12-1678 te Veghel.
Diversen: aent haenvelt
weduwe van Joannes Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 305-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702825&miview=ldt
84 Deze akte is doorgestreept.
Nadere voorwaarden bij de vorige akte
Getuigen: als voor
Bijschrift: Op Lichtmis 1628 heeft Jan Aertss als man van Ercke, dochter van Mathijs Daendels dese rente van 7 gulden en 5 stuivers in aanwezigheid ....
28-01-1585

ERFDELING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440560&miview=ldt
98 Arien Jan Aartz van Schijndel, Jan Luijcass gehuwd met Geertruijt Jan Aartz van Schijndel, Geerling Hendricks gehuwd met Leijsken Jan Aartz van Schijndel, Melis Arien Boermans gehuwd met Marie Tijs Jan Aartz van Schijndel, alsnog de voornoemde Arien Jan Aartz van Schijndel en Claas Hendrick Roeffen als momboiren over de kinderen onmondig zijnde van Jan Aartz van Schijndel.
Allen kinderen en erfgenamen van Jan Aartz van Schijndel en wijlen Eerken Tijs Daandels. <========
Comparanten hebben gemaakt erfscheiding en deling van de goederen....
Datering: 25-01-1679
Soort akte: Erfdeling

kids: Arien, Geertruijt, Leijsken
Mogelijk nog Marie en/of Tijs.

6.
womanAriken Mathijs Daendels‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998561&miview=ldt
138 Jan Wouter Donckers heeft voor 125 gulden verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert sone wylen Jan Dirck Henrickx al zijn rechten en goederen die hij erfde van zijn zoon Welt en
zijn vrouw Ariken dochter van Mathys Daendels, verwekt bij zijn vrouw Lysken, <===
te weten het 1/4 deel on een goed gelegen aent Haevelt aen de capell aldaer, 'ronsom in de gemeijnt van Vechel'.
Getuigen: Marten Donckers en Anthonis Jacops
14-05-1618

7.
womanCathalyn Mathijs Daendels‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998755&miview=ldt
17 Claes zone Jan Gerits als man van Cathalyn dochter van Mathys Daniels heeft verkocht ....
05-03-1621

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999061&miview=ldt
98 Claes Janssen Schoenmaecker, man van Cathelijn dochter van Mathijs Daendels, verwekt bij Lijsken dochter van Arien Rombouts heeft verkocht, ...
.... wederom overgegeven aan Jan Thijs Daendels. ....
05-02-1625

GEWESENE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000141&miview=ldt
222 Catharina dochter van wijlen Thijs Daniels, 'gewesene wittige huijsvrouwe' van Niclaes Janssen van de Grave, <=====
voor het vruchtgebruik, haar broer Jan Thys Daniels, en Willem Meussen, man van voorschreven Catarijns zus, ook dochter van Tijs Daniels, verwekt bij zijn vrouw Lijsken dochter van wijlen Arien Rombouts, voor het erfrecht, 'als naeste bloetverwantenende regard draegende over de onbejaerde meyskens Catarina voorschreven', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
26-02-1644

8.
womanMeriken Mathijs Daendels‏
Overleden ‎± 1620
[bron]
Kind gedoopt op 21-10-1618.
Zie akte 76 in notitie bij persoon. Overleden voor 07-02-1622
Echtgenoot gaat in ondertrouw op 20-06-1621.

ABT1620

Niet gevonden in Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx

[Gebruikersnotities]
SLECHTS 1 KIND GEHAD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998814&miview=ldt
76
Lambert Lambert Janssen als man van Deenken,
Nicolaes Jan Geritss als man van Cathalyn,
Jan Mathys Danels, geassisteerd door Gerit Ariens als voogd over Lambert Jan Dircx als weduwnaar van Mariken,
met hen Willen Meuss en Jan Jan Dircx als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij voorschreven Mariken, <=====
hebben 'naer drie sondaechsche kercke veylinge ter behoirlycke plaetsen gedaen' verkocht,...
07-02-1622

EERSTE VROUW
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.39&minr=13942768&miview=ldt
88 Deze akte is doorgestreept.
Willem Meeussen en Jan Jan Diricxen van Tillaer als vogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Dircxen van Tillaer en zijn eerste vrouw Meriken dochter van Mathijs Daendels en Mathijs' vrouw Lijsken, hebben met de andere erfgenamen van Arien Rombouts verkocht aan....
26-04-1627

WIJLEN
SLECHTS 1 KIND GEHAD - ECHTGENOOT HERTROUWD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.45&minr=13999563&miview=ldt
83 Aert Ariens van Heeswyck, Jan Jan Dircx den Jongen en Dirck Martens als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Lambert Jan Dircx, verwekt bij zijn vrouw Lijntken dochter van Marten Peeter Dandels, hebben in aanwezigheid van Lyntken verkocht, opgedragen en overgegeven
aan Willem Meussen en Jan Tijs Dandels als voogden over het voorkind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij Merijken, dochter van Tijs Dandels, zijn vorige vrouw, <===
een 'huijs, hoff ende den grond daer het voorschreven huijs op staet', gelegen aen de Cappel van het Havelt, zoals het is toebedeeld
Getuige: Gisbert Jan Aelerts
12-03-1631


Voor meer informatie: bertho@derikx.com