man‎Danelt Mathijs Gerit Mathijs van Loecken‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668328&miview=ldt
186 Hanrick soene wylen Hanricx soene wylen Jans van Hoeck en Danelt soene Thys Geritss van Loecken hebben opgedragen en overgegeven aan...
17-4-1553

VADER en ZOON:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668486&miview=ldt
344 Mathys soene wylen Gerit Thyssoen heeft een erfcijns van 3 ½ Bossche ponden payments opgedragen en overgegeven aan zijn zoon Danelden. Danelt Gerit Deliss had deze erfcijns verkocht aan voornoemde Thyssen. De erfcijns wordt betaald uit ‘eenen huys, hostat ende hoff’ met toebehoren gelegen aent Havelt ‘rontom in die gemeynt’.....
17-7-1554

VOOGD OVER KIDS VAN ZUS GEERTRUIJD.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675249&miview=ldt
381
Ariaen Dirck Hermans, en
Danelt Thys Geritss, en <=====
Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over de minderjarige Ariaen soone
wylen Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen, <====== Echtgenoot van zus Geertruijd
krijgen toebedeeld 'een huys, schuer, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen aent Havelt in Lancvelt
28-04-1567

OUDERS + GEZIN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675075&miview=ldt
207
Danelt soone wylen Thys Geritss (van Thys en wijlen zijn vrouw Heylwich dochter wylen Jan Lambertss die Vrieze), en
Hanrick Hanrickss van Hoeck als man van Eeffse, en
Peter Willem (..) als man van Johanne, allebei dochters van Thys en Heylwich, en
Jan Huybert Hanricx als man van Gertrude, en
Marten Ariaen (..) als man van Berte, allebei dochters van Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen (van Ghysbrecht en wijlen zijn vrouw Geertruyd dochter wylen Thys Gerits en Heylwig), en
voornoemde Danelt Thyssen en Ariaen Dircl Hermans 'onse mede scepene', en Melchior Jan Hanricxs van Tillair, voogden over de minderjarige Arcken en Ariaen, nagelaten kinderen van Ghysbert en Geertruyd, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rombout soone wylen Hanrcx Lamberts 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen 'aen die Straet by der kercken aldair, tsamen mit die geweerstede ende visscheryen staende teynde dese voirsscreven erffenssen...
04-01-1568 (= 1569)

VOOGD OVER DE KIDS VAN ZIJN ZUS GEERTRUYD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675091&miview=ldt
223 De kinderen en erfgenamen van Gysbert sone wylen Hanrick Hanrick Driessen (van Gysbert en wijlen zijn vrouw Geertruyd dochter wylen Mathys Gerits) en Danelt Mathys Gerits en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Ariaen en Ercken, minderjarige kinderen van voornoemde Gysbert, krijgen toebedeeld 'een stuck lants mit synre toebehoirten genoempt dat Geloeckt', gelegen aent Havelt in die Lanckveltse tiende....
14-04-1569

VOLLEDIG PATRONIEM "Danelt soone wylen Mathys Gerit Mathys van Loecken"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675632&miview=ldt
764 Danelt soone wylen Mathys Gerit Mathys van Loecken en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Adriaen minderjarige zoon van wijlen Ghysbert Hanricx soone wylen Hanricx Driessen, hebben beloofd een erfcijns van 6 Carolus te betalen aanMarten soone Adriaen Aernt Goerts. ...
11-02-1571 (= 1572)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675631&miview=ldt
763 Marten soone Ariaens soone wylen Aernt Goertss als man van Berten dochter wylen Ghysbert soone wylen Hanricx Hanricx Driessen (van Ghysbrecht en wijlen zijn vrouw Geertruyd dochter wylen Mathys Gerit Mathyssen) heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Danelt soone wylen Mathys Geritss ten behoeve van Adriaen soone wylen Ghysberts soone wylenHanricx Hanricx Driessen 'eenen camp lants genoemt dat Geluct', gelegen aent Havelt in Lancvelt, 'eensdeels saylant ende eensdeels groese mitten houtwassche'...
11-02-1571 (= 1572)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675697&miview=ldt
829 Danelt soone wylen Mathys Geritss en Melchior Jan Hanricxs als voogden over de minderjarige Ariaen soone wylen Ghysbert Hanricxs hebben in aanwezigheid van deze Ariaen beloofd ...
05-02-1572 (= 1573)

ERFDELING:
Danelt Mathys Geritss x Elysabet Aert Philipss die Lew + DOCHTER ANNA EN DOCHTER JOHANNA
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en
Ariaen soene wylen Jan Jacops, en
Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew,
over het minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, en
Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet.
Datering: 15-05-1577
Pagina: 547-549
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 29
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

DANELT WAS VOOGD OVER ARIEN - hier overleden.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702749&miview=ldt
8 (Jan Lambert Hanricx als man van ...), Marten soene (Ariens Aert Goerts, als man van) Beertken zijn vrouw, en (Pauwels G)oert Pauwelssoen van Lieshout als man van Ercken, alle drie dochters van wylen Gysbert Hanrick Driessensoen, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun broer Ariaen soene wylen Gysbert Hanrick Driessensoen. ....
31-01-1584

Gehuwd met:

womanElysabet Aernt Philips die Lew‏
Gedoopt Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders samen met echtgenoot genoemd in akte 460 van 04-03-1561; erfdelig.

Zoon Mathijs geboren rond 1560.
Dus geboren rond 1530.

[Gebruikersnotities]
ERFDELING OUDERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670438&miview=ldt
460
Willem soone wylen Aernt Philips die Lew en zijn broer Jan, en
Danelt soone wylen Thys Geritss van Loeken als man van Elysabeth, en
Ariaen soone wylen Wynnan Willemss als man van Dympne, allebei dochters van wylen Aernt Philipss die Lew (van Aernt en wijlen zijn vrouw Johanna dochter wylen Danelt Willem Bontwercker),
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Aernt en moeder Johanna. ...
04-03-1561 (= 1562)

Kinderen:

1.
manMathijs Daendels Tijssen van Loecken‏
Gedoopt Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Dochter Meriken kreeg haar eerste kind in 1618. Zij is dan geboren voor 1618-21=1597.
Dan is het waarschijnlijk dat Mathijs Daendels is geboren voor 1597-25=1572.

De eerste referentie naar ene Mathijs Danels als schepen is uit 1587.
Aanname is dat men tenminste 25 jaar is bij benoeming als schepen.
Dan dus geboren voor 1562.

Erfdeling vader in 1577. Zie akte 576 bij vader. Mathijs is dan nog minderjarig. Dus geboren na 1577-20=1557.

Geen relatie gevonden waarbij danwel echtgenote Elisabeth Arien Rombouts of een kind genoemd worden in combinatie met patroniem Thijssen van vader Danelt Thijssen.
Het is dus een aanname dat zijn vader Danelt TYSSEN is.

Mathijs Daendels was voogd van de kinderen van 'Merten Adriaen Aert Goorts' en en 'Berte Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen'
Berte was zijn nicht of wel de dochter van zijn tante Geertruijd.
Zie getekende stamboom in MathijsDaendels.jpg

Zie akte 384 van 10-07-1600 "Mathys Danels van Loken als voogden over Mathys, Goiaert, Enneken en Ariken, minderjarige kinderen van Merten Ariens (wylen Merten Adriaen Aert Goorts) voorschreven, verwekt bij Beelken"

De relatie blijkt uit volgende akte:
Thijs Gerits was getrouwd met Heylwich Jan Lambertss die Vrieze.
Zij hadden vier kids: Danelt, Eeffse, Johanna en Geertruiijd.
Geertruiijd was getrouwd met Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen
Zij hadden twee kids: Berte en Gertrude.
Berte was getrouwd met Marten Ariaen
Zij hadden twee kids: Arcken en Ariaen.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675075&miview=ldt
207
Danelt soone wylen Thys Geritss (van Thys en wijlen zijn vrouw Heylwich dochter wylen Jan Lambertss die Vrieze), en
Hanrick Hanrickss van Hoeck als man van Eeffse, en
Peter Willem (..) als man van Johanne, allebei dochters van Thys en Heylwich, en
Jan Huybert Hanricx als man van Gertrude, en
Marten Ariaen (..) als man van Berte, allebei dochters van Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen (van Ghysbrecht en wijlen zijn vrouw Geertruyd dochter wylen Thys Gerits en Heylwig), en
voornoemde Danelt Thyssen en Ariaen Dircl Hermans 'onse mede scepene', en Melchior Jan Hanricxs van Tillair, voogden over de minderjarige Arcken en Ariaen, nagelaten kinderen van Ghysbert en Geertruyd, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rombout soone wylen Hanrcx Lamberts 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen 'aen die Straet by der kercken aldair, tsamen mit die geweerstede ende visscheryen staende teynde dese voirsscreven erffenssen...
04-01-1568 (= 1569)

Onderzoek naamgeving Mathijs Danelts als voogd van de kinderen van 'Merten Adriaen Aert Goorts' en en 'Berte Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen':
Akte 565 van 21-02-1604 "Mathys Danelts"
Akte 384 van 10-07-1600 "Mathys Danels van Loken"

Onderzoek naamgeving vader Danelt Mathijs Gerits als voogd van de kids van zus Geertruijd x Gijsbert H.H. Driessen:
Akte 764 van 11-02-1571 (= 1572) "Danelt soone wylen Mathys Gerit Mathys van Loecken"
Akte 220 van 14-04-1569 "Danelt soene wylen Mathys Geritss"
Akte 223 van 14-04-1569 "Danelt Mathys Gerits"
Akte 829 van 05-02-1572 (= 1573) "Danelt soone wylen Mathys Geritss"
Akte 426 van 18-04-1569 "Danelt Mathys Geritss"

Onderzoek naamgeving "Mathias filius Danielis Mathie" als schepen:
Voornamelijk Mathijs Danelts of een variatie daarvan.
Akte 460 van 10-04-1587: "Mathias filius Danielis Mathie"
Akte 130 van 25-01-1590: "Thys Danels"
Akte 77 van 10-04-1597: "hebben voor schepenen van Vechel Peter Gysberts en Mathys Danelys van Looken"
Akte 218 van 17-10-1598: "Mathys Danelt Tyssen"

Zie akte 576 in notitie bij persoon:
mogelijk ouders genoemd.
"Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew"

Overleden ‎11 nov 1607 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 673, overleden na 06-03-1604
Zie akte 187, overleden voor 23-09-1610

BHIC:
Overledene Thijs Dandels
Datum begraven 11-11-1607
Geslacht m
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 68R


WIE IS DIT????
BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Thijs Dandels
Datum begraven 11-11-1607
Geslacht v
Plaats overlijden Veghel
Relatie Thijs
Geslacht v
Religie Rooms-Katholiek
Bron Rooms-Katholiek begraafboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 68R


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
073 11-11-1607 Thys Dandels
073 11-11-1607 Lysken Thys Dandels h. Huisvrouw
073 11-11-1607 Anna Thys Dandels dochter

[Gebruikersnotities]
PERSOON VIA TWEE KIDS IN STAMBOOM!

MOGELIJKE OUDERS:
DRIE VOOGDEN voor Mathijs: Ariaen Jan Jacops is ZELFDE VOOGD ALS ONDER in 751
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en
Ariaen soene wylen Jan Jacops, en
Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew, <=========
over het minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en
de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, en
Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet....
15-05-1577

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676837&miview=ldt
577
577 De voornoemde drie voogden krijgen toebedeeld ten behoeve van Matys de minderjarige soene van wylen Danels voirscreven 'een huys, schuer, ....
15-05-1577

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676838&miview=ldt
578
...
Ook 'enen halven abempt genoempt Hilleken Verheyen bempt', waarvan de andere helft toebehoort aan Mathys Danelt Thyssens, gelegen int Akart
...
Ook de helft van 'enen heycamp liggende oestwaert', waarvan de andere helft toebehoort aan Mathys Danelt Mathyssoen, gelegen in die Hintelt
...
15-05-1577

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676876&miview=ldt
616
.... , verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen ten behoeve van Mathys soene wylen Danelt Thyssensoen het 1/4 deel ....
23-02-1580

VOOGD VAN MATHIJS (Ariaen Jan Jacopssoen)
IS DIT WEL GOED?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677011&miview=ldt
751
Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen als man van Gertruydt, en
Marten soene Ariaen Aert Goertssoen as man van Bertken, en
Pauwel soene Goert Pauwels als man van Ercken, alle drie dochters van wylen Gysbert Hanrick Driessen (van Gysbert en zijn vrouw Geertruyd dochter wylen Mathys Geritssoen van Loecken)
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ariaen soene wylen Jan Jacopssoen als voogd aangesteld door Danelt Mathys Geritssoen over zijn zoon Mathys <====
'enen ecker toellants' met toebehoren, groot omtrent 1 sesterze, gelegen aent Havelt in den Schoet...
31-05-1581

AANSTELLING ALS SCEPEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703201&miview=ldt
460 'XIe die aprilis anno LXXXVIIe Mathias filius Danielis Mathie creatus est in scabinum'
(Op 11 april 1587 is Mathys Danel Mathyssen als schepen aangesteld.)
Datering: 10-04-1587

VOOGDEN OVER ENE "Mathys Danel Thyssen" - Zijn ze op dit moment nog voogd - of is de belofte gemaakt in het verleden toen ze nog boogd waren.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703401&miview=ldt
660 Mathys soene wylen Danel Thyssen heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden opgedragen en overgegeven aan Ariaen soene wylen Rombout Henricx Lambertss. De erfcijns wordt betaald uit 'een stuck ackerlants', gelegen int Akart
- e.z.: Henrick Huyb Aert Smits
- a.z.: nu de heyligen geest van Vechel
- e.e.: de gemeijnt
- a.e.: Wouter Melis van der Santvoert
Lauwereijns soene wylen Goert Peters had deze erfcijns beloofd te betalen aan Arien Jan Jacops, Jan Lambert Henricx en Willem Art Philipss als voogden over Mathys Danel Thyssen voergenoemt.
'Getuigen: Huybert Willem Janssen en Jan Dirck Peters, scepenen
28-05-1588

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703454&miview=ldt
713
...Getuigen: Huybert Willem Janssen en Mathys Danel Thijssen, scepenen
14-10-1588

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13713721&miview=ldt
34 Ariaen Rombouts, en met hem Mathys Danels en Arien Peter Spierinx, hebben beloofd 82 Carolus gulden te betalen aan Joncker Joris van Eyndthouts.
22-03-1589

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13713936&miview=ldt
249
... , verkocht en opgedragen aan Mathys Danels, 'onse mede scepen', ten behoeve van Arien Rombout Henricx, 'eenen hoeck van eenen grave', gelegen aen die Kempkens
01-02-1591

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714060&miview=ldt
373
... , verkocht, opgedragen en overgegeven aan Mathys Danels, 'onse mede scepen, drie roeyen lants van der gemeynten van Vechel, gelegen binnen der prochie van Vechel, ter stede geheyten aent Havelt by zyne hostadt aen zyn schuere aldaer'.
08-01-1592

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714059&miview=ldt
372 Mathijs Danels, 'onse mede scepen', heeft als deel vaneen ruil opgedragen en overgegeven aan Delis Aert Loeyen 'tweee stucken lants', gelegen int Akart, 'd'een stuck ackerlants groot omtrent een Bosch sestersaet'...
08-01-1592

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714058&miview=ldt
371 Delis Aert Loeyen heeft in een ruil regen ander goed opgedragen en overgegeven aan Mathijs Danels, 'onse mede scepen, een stuck ackerlants', groot omtrent 2 1/2 lopensaet en 7 reijen, gelegen opte Hooghe Bockt...
08-01-1592

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714170&miview=ldt
483 Mathijs Danels heeft beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Gielis Jan Danels.
13-06-1593

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714382&miview=ldt
695 Mathys Danels heeft beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Gielis Jan Danels.
19-02-1594

GETUIGE BIJ EIGEN TRANSACTIE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714386&miview=ldt
699 Mathijs Danels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jan Vredricx ...
...Getuigen: Huybert Willens en Mathijs Danels, scepenen
21-02-1594

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727520&miview=ldt
247
... Getuigen: Huybert Willems en Mathys Danelts, schepenen
12-01-1595

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727306&miview=ldt
33 Deze akte is doorgestreept.
... Getuigen: Huybert Willem Jans en Mathys Danelts van Loeken.
28-01-1597

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727350&miview=ldt
77
... hebben voor schepenen van Vechel Peter Gysberts en Mathys Danelys van Looken een accoord gesloten, ...
10-04-1597

!!!!!!!! ZELF GETUIGE !!!!!!! IS "Mathys soene Danelt Thyssen van Loken" WEL DEZELFDE ALS "Mathys Danelts schepen" ????? <=================
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727511&miview=ldt
238 Mathys soene Danelt Thyssen van Loken heeft verkocht, opgedragen en overgegeven ....
.... Getuigen: Willem Hanrick Diercks en Mathys Danelts, schepenen
08-01-1599

Laatste referentie als scepen.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727580&miview=ldt
307
..
Getuigen: Mathys Danelt Tyssen en Gerit Adriaen Gerits, schepenen in Vechel
13-01-1600

VOOGD VAN KIDS BEELKEN (de dochter van zijn tante Geertruijd)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727657&miview=ldt
384 Willem zone wylen Merten Adriaen Aert Goorts, Jacob Mathyssen als man van Geertruydt dochter van Merten voorschreven, Henrick Merten Symonss en
Mathys Danels van Loken als voogden <======
over Mathys, Goiaert, Enneken en Ariken, minderjarige kinderen van Merten Ariens voorschreven, verwekt bij Beelken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader en moeder.
10-07-1600

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727780&miview=ldt
507 Mathys Danelt Tyssen heeft in een ruil tegen ander goed opgedragen en overgegeven aan ...
22-01-1603

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727838&miview=ldt
565
Mathys Merten Arien Aerts,
Jacob Mathyssen als man van Geertruydt voor henzelf en voor het 1/5 deel van Willem Merten Ariens soon in koop verkregen van Zeger Donckers,
Aert Dierck Peters als man van Enneken,
Mathys Danelts en Hanrick Merten Symons, voogden over Ariken minderjarige dochter,
allen kinderen van Merten Ariens voorschreven, verwekt bij zijn vrouw Bertken Gysberts ...ter,
hebben verkocht, ...
21-02-1604

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727946&miview=ldt
673 Mathys soone Danelt Tijssen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
06-03-1604

In onderstaande akte wordt Mathijs Daendels niet meer genoemd als voogd!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727920&miview=ldt
647 Jacob Mathys als man van Geertruyt, mede optredend voor Willem Merten Arienssoon, Aert Dierck Peters als man van Enneken, Tonis Gerits als man van Ariken, en Hanrick Merten Symons als voogd over Mathys, allen kinderen van Merten Artien Aerts Goorts, verwekt bij zijn vrouw Bertken dochter van Gysbert Hanrick Driessen,...
01-12-1606

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003860&miview=ldt
187
... e.z.: de erfgenamen en kinderen van Mathys Danelts...
23-09-1610

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.35&minr=14003886&miview=ldt
213 Jan Arien Peters als voogd over de minderjarige kinderen van wylen Matys Daniels heeft verklaard ....
16-11-1610

Twee schoonzonen: "Willem Meussen en Lambert Lambert Janssen"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.41&minr=13998562&miview=ldt
139
Jan Ariens en Peter en Gerit Ariens en de voogden over de minderjarige kinderen van Mathys Dandels, met
Willem Meussen en Lambert Lambert Janssen, wiens vrouwen kinderen zijn van Mathys Dandels, verwekt bij zijn vrouw Lysken,
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Jan Dirckx, het 1/4 deel in een goed gelegen aent Havelt, te weten schuer, hoff ende bomgaert', met de aangelegen landen, 'ronsom de gemeynte van Vechel'.
Getuigen: Anthonis Jacops en Geert Handrickx
Datering: 14-05-1618
Pagina: 137-138
Soort akte: Transport
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 41
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

MEERDERE GEZINSLEDEN + AANTROUW.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.42&minr=13998814&miview=ldt
76
Lambert Lambert Janssen als man van Deenken,
Nicolaes Jan Geritss als man van Cathalyn,
Jan Mathys Danels, geassisteerd door Gerit Ariens als voogd over Lambert Jan Dircx als weduwnaar van Mariken,
met hen Willen Meuss en Jan Jan Dircx als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Dircx, verwekt bij voorschreven Mariken,
hebben 'naer drie sondaechsche kercke veylinge ter behoirlycke plaetsen gedaen' verkocht,...
07-02-1622

ZOON JAN EN DOCHTER MERIKEN EN WILLEM MEUSSEN (echtgenoot van dochter Elisabeth)
Dochter Mariken + echtgenoot Lambert Jan Diricx
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.43&minr=13999062&miview=ldt
99 Jan Mathijs Daendels heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan <======
Lambert Lambertss en Willem Bartholomeeussen, 'onsen mede schepen',
Jan Jan Diricxen als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Diricx verwekt bij zijn vrouw Meriken dochter van Mathijs Daendels <===
het 1/4 deel in eenn halve 'hoijbeempt genoempt den Oijrbeempt', de gehele beemd is gelegen
05-02-1625

MEERDERE GEZINSLEDEN + AANTROUW.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999256&miview=ldt
56
* Jan Mathijs Daendels,
* Willem Bartholomeeussen, 'onse mede schepen', als man van Lijsken,
* Lambert Lambertss als man van Deenken,
* Jan Aertssen als man van Ercken,
* Jan Goossen Ariens als man van Diricxken, mede optredend voor Claes Janssen als man van Caelijn, 'welck gedeelte den voirschreven Jan Goossens bij coope vercregen heeft tegens den voirschreven Claes Willem Meeussen', en Jan Jan Diricx van Tillaer als voogden over het minderjarige kind van Lambert Jan Diricx en zijn vrouw Meriken,
allen kinderen van Mathijs Daendels, verwekt bij Lijsken dochter van Arien Rombouts en zijn vrouw Lyntken, <=======================
* Peter Arien Spierincx,
* Jan Welt Peters als man van Meriken,
* Gijsbert Jan Alerts als voogd over Daendels Jacops in afwezigheid van Arien Willem Jan Peters, 'als nu tegenwoirdich in den krijch buijten lants zijnde',
* Arien Willem Jan Peters en Aert Geerlincx als voogden over de twee minderjarige kinderen van Jan Henricx en zijn vrouw Peterken dochter van Arien Rombouts voirschreven,
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ....
21-04-1627

DOCHTERS ARCKEN EN DIRICXKEN. - opmerkelijk is dat Dirickxen in 1628 al getrouwd was!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999387&miview=ldt
187 Jan Aertssen als man van Ercken, dochter van Mathijs Daendels, verwekt bij Lijsken dochter van Arien Rombouts heeft gecedeerd en getransporteerd aan Henrick Henricen Houbraken, ten behoeve van Diricxken minderjarige dochter van Thijs Daendels voor het erfrecht en Arien Rombouts voor het vruchtgebruik, ....
03-06-1628

MEERDERE GEZINSLEDEN + AANTROUW.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999410&miview=ldt
210
'Alsoe proces was gesustineert voor schepenen in Vechel tusschen
Jan Thijs Daendels,
Claes Janssen van den Graeff, <==== Echtgenoot van Cathalijn
Jan Aertssen ende <==== Echtgenoot van Eriken
Jan Goossen Ariens, <==== Echtgenoot van Dirxken
als mannen ende momboiren over henne huijsvrouwen, alle tsamen wittighe kijnderen Mathijs Daendels ter eenre zijden,
ende Lambert Jan Diricx, ter andere zijden, als weduwer geweest van Meriken zijne overleden huijsvrouwe, wittige dochter Mathijs Daendels voirschreven, <========
nopende zeeckere sevenste gedeelte in de helft van huijs ende aengelegen erffenisse, groot ontrent de heele helfte vijff lopensaet, gelegen binnen de proche van Vechel aent Havelt bij de cappelle,
gecomen van Welt Jan Wouters ende Ariken zyne huijsvrouwe, dochtere Mathijs voirschreven'. <=========
De voorschreven ergenamen en kinderen van Mathijs Daendels hebben dit 1/7 deel 'gerenoncieert' ten behoeve van Lambert Jan Diricx voor het vruchtgebruik en zijn dochter Meriken, verwekt bij zijn vrouw Meriken zaliger voor het erfrecht.
Getuigen: Wijllem Meussen, schepen in Vechel. Attestor Ro. Gielissen, secretaris
Datering: 16-09-1628
Pagina: 197
Soort akte: Akkoord
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 44
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

2.
womanJohanna Daendels Tijssen van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
ERFDELING vader en moeder

Danelt Mathys Geritss x Elysabet Aert Philipss die Lew + DOCHTER ANNA EN DOCHTER JOHANNA
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en
Ariaen soene wylen Jan Jacops, en
Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew,
over het minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en
de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, en <===========
Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet.
15-05-1577

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714096&miview=ldt
409 Deze akte is doorgestreept.
Willem Henrick Jan Emonts als man van Joanna dochter van wylen Danel Thijs Gerits heeft beloofd een erfcijns ....
... en aan zijn twee kinderen die hij verwekt heeft bij zjn vrouw Anna dochter van wylen Danel Thys Gerits voor het erfrecht. ...
... Ook uit 'eenen halven abeemt genoemt Hilleken Verheijen beemt', waarvan de andere helft toebehoort aan Mathys Danel Thijssen, gelegen int Akart...
..-02-1592

3.
womanAnna Danelt Mathijs Gerrits‏

[Gebruikersnotities]
OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576
Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en Ariaen soene wylen Jan Jacops, en Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew, overhet minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' en
de 2 nagelaten kinderen van Anna dochter wylen Danels voirscreven verwekt door Hanrick soene wylen Thonis Hanricxss van Rysingen, <===
en Willem soene Hanrick Jan Hanricxsoen als man van Johanna dochter Danels voirscreven,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Danelt en hun moeder Elysabet voirgenoet....
15-05-1577, Deling, Veghel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com