man‎Aernt Philips Dircx die Lew‏‎
Gedoopt Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 729 van 30-12-1563;
Genoemd als "Aernt soone wylen Philips Dircxs die Lew" samen met dochter Elysabeth en haar echtgenoot.
Dus vader is Philips Dircx de Lew

Dochter Elisabeth geboorte geschat rond 1530.
Dus geboren rond 1500.

Eerste vernoeming in akte 53 van 20-02-1529.

Erfdeling 04-03-1561

Ouders genoemd in akte 332 - vader is Philips Dircx de Lew:
"Philips soene wilneer Dircx die Lew en zijn vrouw Heylwich dochter wilneer Aerts Boertken"

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERNOEMING IN AKTE:
Opmerkelijk want verder niet genoemd als schepen. Foutje?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778717&miview=ldt
53
... Getuigen: Aert Philips die Lew en Aert Hanricss, schepenen.
20-02-1529 (=1530)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779074&miview=ldt
410 Willem soene Hanrick Willemss van Tillair des jongen heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Aerden soene Philips soene wilneer Dircx die Lew ten behoeve van zijn vader Philipsen....
01-04-1532 (=1533)

VADER EN MOEDER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778996&miview=ldt
332 Deze akte is doorgestreept.
Philips soene wilneer Dircx die Lew en zijn vrouw Heylwich dochter wilneer Aerts Boertken hebben opgedragen en overgegeven aan hun zoon Aerden <=========
een 'huijs, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen in Veghel tusschen die Bruggen, e.z.: het goed van Willems van Wetten en anderen; a.z.: 'die gemeynstraet'; e.e.: het goed van Thonis Danels en Jan Caleus Wautgerss; a.e.: Jan Claeus Geritss en 'die gemeynt'. Philips had dit goed gekocht van Hanricken soene wilneer Hanrick Willems Molner tot Kilsdonck.
Aert krijgt het goed voor verleende diensten aan zijn ouders en omdat hij de erfpacht van 1 mud rogge, die zijn vader hem bij zijn huwelijk beloofd had niet ontvangen had. <=====
Getuigen: worden niet genoemd.
Geen datum genoemd [1532-1533]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779259&miview=ldt
595 Aert soen wyleneer Philips die Lew heeft beloofd 24 Carolus gulden te betalen aan Lamberden soen wyleneer Symons van Auwenhuys mede ten behoeve van degenen die gerechtigd zijn in het deel dat toebedeeld is aan de erfgenamen van Lambert Jan Sanders van het goed van Philips die Lew. Getuigen: als voor.
Datering: 29-08-1534

OA ZUS ELISABETH + ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779258&miview=ldt
594 Aert soen wyleneeer Philips die Lew en Peter soen wyleneer Lambert Peterssoen man van Elyzabeth dochter wyleneer Philips die Lew hebben opgedragen en overgegeven aan de andere erfgenamen van Philips die Lew al hun rechten in 'enen aabempt',...
... Zij hebben deze goederen, erfcijnzen en erfpachten geërfd van hun vader Philipssen die Lew en van hun moeder Heylwigen. Getuigen: als voor.
Datering: 29-08-1534

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779257&miview=ldt
593
...Ook een erfcijns van 3 Carolus gulden die betaald wordt door Aert soen Philips die Lew uit zijn goed gelegen tusschen die Bruggen. ...
29-08-1534

ZUS ELISABETH + ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779256&miview=ldt
592 Philips die Lew Dircx soen betaalde eerder een erfpacht van 1 mud rogge, 'der maten van Den Bosch' aan Danelden soen wyleneer Danels van Tuyfthuys. Deze erfpacht wordt betaald uit een goed gelegen op Sontvelt dat is toebedeeld aan Peteren Lambert Peterssoen man van Elyzabeth dochter wyleneer Philips die Lew voirs(eyt). Aert soen wyleneer Philips die Lew heeft beloofd dat hij deze erfpacht voortaan uit zijn kindsdeel zal betalen aan zijn zwager Peteren Lambert Peterssoen. Getuigen: als voor.
29-08-1534

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779252&miview=ldt
588
Soortgelijk als onder

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779253&miview=ldt
589
Aert soene wyleneer Philips die Lew Dircxsoen,
Beela dochter wyleneer Philips die Lew met haar tegenwoordige man Lamberden Symonssoen wyleneer van Auwen[huys],
de broers Dirck en Ghysbert, soenen Beelen en van haar eerste man Lamberden soen wyleneer Jans Sanders, mede optredend voor hun broer Geritden, syns verstants niet wel mechtich',
Jan soen wyleneer Dircx soen wijleneer Philips die Lew,
zijn broer Aert en hun zus Anna, mede optredend voor hun minderjarge broers Thonissen, Faessen, Dircken en Ariaen, en
Hanrick soen wyleneer Gerits soene wyleneer Aert Houbrakens man van Jutte,
alle kinderen Philips die Lew en van Heylwigen dochter wyleneer Aert boerkens,
hebben opgedragen en overgegeven aan
Peteren soene wyleneer Lambert Peterssoen man van Elyzabeth dochter wyleneer Philipsen die Lew en Heylwigen
al hun rechten in 'enen huyse, schuere, hostat ende hoff metten houtwasse ende metten lande dair toebehoirende tesamen metten weyvelde', gelegen in Veghel op Sontvelt, e.z.: Willem Dirck Stanssartssoen; a.z.: Hanrick Geerlicxs; e.e.: 'die gemeynt'; a.e.: die Broecxse buenderen. Voornoemde personen hadden dit goed geërfd van hun vader Philipsen die Lew en hun moeder Heylwigen. Het goed is belast met jaarlijks: - een grondcijns aan de heer van Jecscot; - een grondcijns van 1 ½ stuiver en 1 oort deels aan de heer van Helmont en deels aan de landsheer; - een erfpacht van 2 mud rogge, veghelse maat, aan de erfgenamen van Hanrick Sleuwensoen; - een erfpacht van 1 mud rogge, 'der maten van Den Bosch' en daar te betalen aan Heylwigen dochter wyleneer Willem Hanricxsoen van Tillair; - een erfpacht van 1 vat rogge, veghelse maat, aan 'der vicarien tot Vechel'; - een erfcijns van 3 Carolus gulden aan de kinderen van Dirck Philips Sleuwensoen; - een erfcijns van 2 Bossche ponden payment aan de kinderen Dircx Philipssoen die Lewe. Getuigen: als voor.
Datering: 29-08-1534

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786379&miview=ldt
10 Gerit soene wylen Hanrick Roefss heeft beloofd 18 Carolus gulden te betalen aan Aernden soene wylen Philips die Lew ten behoeve van Geritden soene wylen Lambert Sanderss. Getuigen: als voor.
13-04-1545

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786879&miview=ldt
510
... Hij had beloofd deze erfcijns te betalen aan Aernden soene wylen Philips die Lew ten behoeve van zijn moeder Heylwigh weduwe wylen Philips die Lewe. ...
26-09-1548

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787062&miview=ldt
693 Dirck soene wylen Aernt Dirc Smeetss heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden verkocht aan Aernden soene wylen Philips die Lew....
31-01-1549 (=1550)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787150&miview=ldt
781 Peter soene wylen Hanrick Heymans, 'onse mede scepen', heeft verklaard dat Aert soene wylen Philips Dircxs die Lew een erfpacht van 6 'sester' rogge, 'der maten van Den Bosch', afgelost heeft. ...
22-12-1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668289&miview=ldt
147 Dirck soene wylen Hanricx die Lew die Auwe en Thonis soene wylen Hanricx Roefss, ‘onse mede scepenen’ hebben een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Aernden Philipssoen die Lew. ...
3-3-1552 (= 1553)

VOOGD VAN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668151&miview=ldt
9 Danelt, Emont en Hanrick, gebroederen soenen wylen Jans soene wylen Danelt Willemss, met hun voogden Aernden zoene wylen Philips die Lew en Ansemen soene wylen Jan Jacopps aangesteld in het testament van Jan hun vader, mede optredend voor hun zus Anne, hebben opgedragen en overgegeven ...
18-05-1552

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668371&miview=ldt
229 Deze akte is doorgestreept.
Aernt soene wylen Philips Dircxs die Lew heeft een erfcijns van 5 Carolus gulden en 15 stuivers opgedragen en overgegeven aan h(eer) Willemen soene wylen Danelt Willemss, priestere. Dirck soene wylen Aernt Dirck Smeetssoen had deze erfcijns verkochtaan Aernden soene wylen Philips Dircxs die Lew....
23-8-1553

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668873&miview=ldt
731 Ariaen soone wylen Dirck Philips soon die Lew heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
25-1-1556 (=1557)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669110&miview=ldt968 Ariaen soon wylen Gerit Goessens als man van Heylwigis dochter wylen Goessens Aernt Dircxs heeft een erfcijns van 1 ½ gulden verkocht aan Aernden Philips die Lew. ...
14-2-1557 (= 1558)

GEZIN - ECHTGENOTE OVERLEDEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670244&miview=ldt
266 Deze akte is doorgestreept.
Aernt soone wylen Philips Dircxs die Lew, weduwnaar van Jenne dochter wylen Danelt Willemss heeft opgedragen en overgegeven aan zijn twee zonen Willem en Jan, en aan Danelt soone wylen Thys Geritss als man van Elysabeth, en aan Ariaen soone wylen Wymant Willemss als man van Dympne, allebei dochters van voornoemde Aert en Jenne, zijn recht op het vruchtgebruik in 'eenen huyse, hostat, hoff, scop' en toebehoren, gelegen tusschen die twee bruggen...
18-01-1560 (= 1561)

ZONEN WILLEM, JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670245&miview=ldt
267 Deze akte is doorgestreept.
Willem soone Aernt Philipsen, zijn broer Jan, en Danelt Thys Geritss en Adriaen Wynant Willems hebben beloofd een erfpacht van 2 nud rogge, Veghelse maat, en 1 mud boekweit, Veghelse maat, te betalen aan hun vader Aernt Philipssen die Lew....
18-01-1560 (= 1561)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670212&miview=ldt
234 Aernt soone wylen Philips Dircx die Lew als man van Johanne dochter wylen Danelts soone wylen Willen Bontwercker heeft een erfpacht van 1 malder rogge opgedragen ...
06-11-1560

ERFDELING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670438&miview=ldt
460
Willem soone wylen Aernt Philips die Lew en zijn broer Jan, en
Danelt soone wylen Thys Geritss van Loeken als man van Elysabeth, en
Ariaen soone wylen Wynnan Willemss als man van Dympne, allebei dochters van wylen Aernt Philipss die Lew (van Aernt en wijlen zijn vrouw Johanna dochter wylen Danelt Willem Bontwercker),
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Aernt en moeder Johanna. ...
04-03-1561 (= 1562)

!!!!!!!!! PATRONIEM INCLUSIEF 'Dircxs' SAMEN MET DOCHTER ELISABETH EN ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670706&miview=ldt
728
Danelt soone wylen Thys Geritss als man van Elysabeth, en
Ariaen soone wylen Wynnant Willemss als man van Dympne, allebei dochters van wylen Aernt soone wylen Philips Dircxs die Lew,
hebben opgedragen en overgegeven aan hun zwager Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew 'een huys, bachuys, scop, hostat ende hoff' met toebehoren, groot samen omtrent 3 mauwersaets, gelegen tusschen die twee bruggen....
30-12-1563

Gehuwd met:

womanJohanna Danelt Willem Bontwercker‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778823&miview=ldt
159 Hanrick soene wilneer Dirck Thyssoen heeft in aanwezigheid van Jenneken vrouw van Aert Philips Sleuwen, dochter Danels soene wileneer Willem Bontwercker vernaarderd 'een stuck lants',...
04-01-1530 (=1531)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778824&miview=ldt
160
... Jenneken dochter wilneer Danels soene Willem Bontwercker had dit goed door opdracht verkregen van Willemen Dirck Thys....
06-01-1530 (=1531)

GENOEMD SAMEN MET ZUS JUTTE + haar echtgenoot.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778821&miview=ldt
157 Willem soene wilneer Dirck Thys man van Jutte dochter wilneer Danels soene Willem Bontwercker heeft opgedragen en overgegeven aan Jenneken vrouw van Aert Philips Lewen, dochter wileneer Danels voers(eyt) 'een stuck lants', ...
04-01-1530 (=1531)

ERFDELING OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778781&miview=ldt
117 is niet volledig omdat het hierna volgende folio ontbreekt.
H(eer) Willem soen wilneer Danelt Willems Bontwercker, priester,
zijn broer Jan,
Aert Philips [Sle]uwensoen man van Jenneken dochter Danelt Willems voirs(eyt),
Willem [Dir]ck Tyssoen man van Jutten dochter Danelt Willem wileneer, en
h(eer) Willem voers(eyt) met Peter Aert Peter Scheers als voogden van hun nicht Anna dochter wilneer Martens Aert Peter Scheers en dochter van zijn vrouw Dingmen dochter wileneer Danelt Willem Bontwercker,
hebben goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders Danelden Willemss en Anna natuerlycke dochter meester Jan Ghysbert wileneer. H(eer) Willemen [krijgt] (.)
Datering: Op of vóór 24-06-1530

OUDERLIJK GEZIN met aantrouw
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778783&miview=ldt
119 Hanrick soen Hanrick Andries had een erfcijns van 3 Carolus gulden en 15 stuivers verkocht aan Danelden soen wilneer Willem Bontwercker. ...
... Heer Willem soen wilneer Danelt Bontwerckers, priester, en Peter Aert Peters Scheers, namens hun nicht Anna, minderjarige dochter wilneer Martens Aert Peter Scheers soen en zijn vrouw Dingen dochter wilneer Danelts Willem Bontwerckers, Jan broervan h(eer) Willems, en Willem soen wilneer Dirck Thijs man van Jutten dochter wilneer Danels Willem Bontwerckers, hebben deze erfcijns opgedragen en overgegeven aan Aerden Philips Sleuwen, mede ten behoeve van zijn vrouw Jannen dochter wilneer Danelt Willem Bontwerckers en dochter van Anna natuerlycke dochter wyleneer meester Jan Ghysberts. Hanrick Hanric Driessen behoudt het recht deze cijns af te lossen.
24-06-1530

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778784&miview=ldt
120 Delis soen wilneer Dirck Houbraken had een erfcijns van 6 ponden payment verkocht aan Danelden soen wyleneer Willem Bontwercker. ...
... Voornoemde persoon (Danel) heeft deze cijns opgedragen en overgegeven aan Aerden Philips Sleuwensoen, mede ten behoeve van zijn vrouw Jean[ne] dochter wilneer Danelt Willem Bo[ntwerckers] en dochter van Anna natuerlycke d[ochter] wileneer meester Jan Ghysberts. ...
24-06-1530

Broer Willem Priester + echtgenoot
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778785&miview=ldt
121 Aert Philips Sleuwensoen man van Johanne dochter Danelt Willem Bontwercker heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden en 15 stuivers opgedragen en overgegeven aan heer Willemen soen wilneer Danels Willem Bontwerckers, priester. De erfcijns wordt betaald uit een goed zoals in een schepenbrief beschreven staat. Voornoemde Danelt soen wilneer Willem Bontwerckers had deze erfcijns gekocht van Hanricken Hanrick Andriessoen en daarna hadden de erfgenamen van Danelt Willem Bontwwerckers deze erfcijnsopgedragen aan voornoemde Aerden. Ook een erfcijns van 6 ponden payment uit voornoemd goed. Delis soen wilneer Dirck Houbrakens had deze erfcijns verkocht aan Danelden Willem Bontwercker en vandaag haddden de erfgenamen van Danelt Willem Bontwwerckers deze erfcijns opgedragen aan voornoemde Aerden. Getuigen: als voor.
24-06-1530

Kinderen:

1.
womanElysabet Aernt Philips die Lew‏
Gedoopt Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Ouders samen met echtgenoot genoemd in akte 460 van 04-03-1561; erfdelig.

Zoon Mathijs geboren rond 1560.
Dus geboren rond 1530.

[Gebruikersnotities]
ERFDELING OUDERS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670438&miview=ldt
460
Willem soone wylen Aernt Philips die Lew en zijn broer Jan, en
Danelt soone wylen Thys Geritss van Loeken als man van Elysabeth, en
Ariaen soone wylen Wynnan Willemss als man van Dympne, allebei dochters van wylen Aernt Philipss die Lew (van Aernt en wijlen zijn vrouw Johanna dochter wylen Danelt Willem Bontwercker),
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Aernt en moeder Johanna. ...
04-03-1561 (= 1562)

2.
manWillem Aernt Philips die Lew‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786988&miview=ldt
619
Hanrick soene wylen Dirck Wouterss en
Willen soene Aernt Philipssoen die Lew man van Katherine dochter wylen Dircx soene wylen Wouters
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Dircken en hun moeder Agneesen dochter wylen Danelt Goertssoen,
volgens het testament van Dirck soene Wouter Aernt Hanricx en zijn vrouw Agnees voirs(eyt). ...
27-05-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786984&miview=ldt
615 Deze akte is doorgestreept. Dirck soene wylen Hanricx die Lew des jongen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willemen soene Aerts soene wylen Philips die Lew 'een stuck lans', groot ca. 6 'loepensen', gelegen in Veghel op Zontvelt:...
05-06-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786990&miview=ldt
621 Deze akte is doorgestreept. Dirck soene wylen Hanricx Dircxs die Lew des jongen heeft opgedragen en overgegeven aan Willemen Aert Philipss die Lew 'een stuck lants', groot ca. 3 'loepensaets', gelegen in Veghel op Sontvelt: ....
10-06-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786992&miview=ldt
623 Dirck soene wylen Hanrick Dircx die jonge heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willemen soene Aert Philipssoen die Lew 'een stuck lants', groot ca. 6 'loepensen', gelegen in Veghel op Sontvelt...
11-06-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786991&miview=ldt
622 Deze akte is doorgesteept. Willem soene wylen Aernt Philipss die Lew heeft beloofd te betalen aan Dircken soene wylenHanricx die Lew des jongen 'soeven vierdel' Carolus gulden....
11-06-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786985&miview=ldt
616 Deze akte is doorgestreept. Willem soene Aernt Philipssoen die Lew heeft beloofd 'soeven vierdel' Carolus gulden te betalen aan Dircken soene wylen Hanricx die Lew des jongen. ...
11-06-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787367&miview=ldt
997 Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew heeft een erfcijns van 6 Bossche ponden payment opgedragen en overgegeven aan Ariaen soone wylen Wynant Willemss. ....
Geen datum [1550-1552]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787124&miview=ldt
755 Femy dochter wylen Hanrick die Lew, optredend met haar man Jannen soene wylen Willem Bevers heeft – in afwezigheid van Willems soene Aernt Philipss die Lew – vernaarderd 'een stuck lants...
... Willem soene Aernt Philipss had dit goed gekocht van Dircken soene wylen Hanrick Dircxsoen die jonge....
01-06-1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670011&miview=ldt
33
... erffelycken vercocht , opgedragen ende overgegeven Willemen soone wylen Aernt Philipss die Lew tot behoeff synre ...
26-06-1559

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670592&miview=ldt
614 Peter soone wylen Roeloff Hanricxs heeft een erfcijns van 3 Bossche ponden payment opgedagen en overgegeven aan Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew. ...
25-02-1562 (= 1563)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670543&miview=ldt
565 Herman soone wylen Dirck Willem Houbraken heeft een erfcijns van 2 1/2 gulden en 5 stuivers verkocht aan Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew....
20-01-1562 (= 1563)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670707&miview=ldt
729
Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew heeft beloofd een erfcijns van 20 Carolus gulden en een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, te betalen aan Danelt soone wylen Mathys Geritss van Loecken. De erfcijns wordt betaald uit 'den huyze, hostatende hoff' met toebehoren, zoals in de vorige akte beschreven staat.
Getuigen: als voor
30-12-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13671052&miview=ldt
1074 Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew heeft een erfcijns van 6 Bossche ponden payment opgedragen en overgegeven aan Marten soone Ariaen Aernt Goertssen....
26-03-1564 (= 1565)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675002&miview=ldt
134 Dirck Ariaens en Willen Aernt Philips die Lew en Jan Ariaen heer Loeniss van der Horst ten behoeve van de vier minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk van Dirck Ariaen heer Loeniss krijgt toebedeeld ...
31-03-1567 (= 1568)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13674991&miview=ldt
123 Voornoemde Bely heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew 'een stuck lants', groot 3 loepensen, gelegen int Akart...
16-03-1567 (= 1568)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13674978&miview=ldt
110 Lambert soone wylen Peter Hanricxs heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew ten behoeve van 'den armen der tafelen des heiligen geest tot Vechel'....
23-02-1567 (= 1568)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675476&miview=ldt
608 Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew heeft een erfcijns van 3 1/2 Carolus gulden verkocht aan ...
01-08-1570

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675636&miview=ldt
768 Jacop soone wylen Goessens natuerlycke soon wylen Goessen Geerlyck Cnoeden (van Goessen en wijlen zijn vrouw Aleyt dochter wylen Aernt Janssen die Vrieze) heeft formeel overgedragen aan Willem Aernt Philipss die Lew en de erfgenamen van Hanrick Dirck Wouterss 'eenen aabempt', gelegen int Akart...
26-02-1571 (= 1572)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676475&miview=ldt
215 Willem soone wylen Hanrick Dircxs, en Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew, en Peter soone wylen Ghysbert Driessen, 'gedeputeerden totter policien des dorps van Vechel, hebben ...
20-09-1574

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576 Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en Ariaen soene wylen Jan Jacops, en Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew, over het minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' ....
15-05-1577

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676940&miview=ldt
680 Dirck soene wylen Willem Aert Philipssoen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven ...
29-12-1580

3.
man‎Jan Aernt Philips die Lew‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk maar Lew is niet genoemd:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668530&miview=ldt
388 Dirck soene Willem Dircxs en zijn broer Willem en hun zus Eva en Herman soene wylen Cornelis Wouterssoen als man van Anne dochter Willem Dircxs hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Gertruden dochter wylen Hanrick Dircxs, vrouw van JansAernt Philipss de helft van...
16-1-1554 (= 1555)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675238&miview=ldt
370 Gerit soone wylen Jan Rover Segerss heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Jan soone wylen Aernt Philips die Lew. ...
05-02-1566 (= 1567)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676453&miview=ldt
193 Goert soone wylen Melis Geritss heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan soone wylen Aert Philipss die Lew en Peter soone wylen Danelt Danelss van Haselberch 'eenen camp hoeyvels, genoemt gemeynlyck Heer Gerits Kempken', gelegen in den Buendersschen Hoeck...
03-02-1573 (= 1574)

ECHTGENOTE GEERTRUYD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676404&miview=ldt
144 (Aangevuld met gegevens van de vernaardering op 3-7-1574)
Ansem soone wylen Cornelis Aiaenss van Gorcum heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Geertruyd, vrouw van Jan soone wylen Aernt Philipss die Lew, mede ten behoeve van Jan, haar man, 'een stuck lants genoemt den Honstert', gelegen op die Nederboect...
03-07-1573

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676265&miview=ldt
5 Deze akte is doorgestreept
Gielis soone wylen Roeloff Hanricxs heeft in afwezigheid van Gertruyd vrouw van Jan soone wylen Aernt Philipss die Lew vernaarderd 'een stuck lants genoemt den Honstert', gelegen op die Nederboect...
... Voornoemde Geertruyt heeft dit 'stuck lants' ten behoev van zichzelf en van haar man Jan gekocht van Ansem soone wylen Cornelis Ariens van Gorcum....
03-07-1574

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676355&miview=ldt
95
... hebben openbaar verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan soone wylen Aert Philipss die Lew 'een stuck lants genoemt die Verheggen', gelegen op die Hogeboect en deels op die Nederboect,...
06-04-1575

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676621&miview=ldt
361 Jan soone wylen Aert Philipss die Lew heeft beloofd 200 Caroluas gulden te betalen aan ...
16-05-1576

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703182&miview=ldt
441 - als 442

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703183&miview=ldt
442 Deze akte is doorgestreept.
De broers Ariaen en Jan, soenen wylen Jan Aert Philips die Leu en Jan soene Melis Jacops als man van Anneken dochtere wylen Jan Aert Philips voergenoemt hebben een erfcijns van 3 pond payment opgedragen en overgegeven aan hun broer Henrick soene wylen Jan Aert Philips voerscreven.....
02-03-1587

4.
manDympne Aernt Philips die Lew‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675076&miview=ldt
208 Ariaen soone wylen Wynnant Willemss als man van Dympna dochter Aernt Philips die Lew heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden opgedragen en overgegeven aan ...
07-01-1568 (= 1569


Voor meer informatie: bertho@derikx.com