man‎Willem Aernt Philips die Lew‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786988&miview=ldt
619
Hanrick soene wylen Dirck Wouterss en
Willen soene Aernt Philipssoen die Lew man van Katherine dochter wylen Dircx soene wylen Wouters
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Dircken en hun moeder Agneesen dochter wylen Danelt Goertssoen,
volgens het testament van Dirck soene Wouter Aernt Hanricx en zijn vrouw Agnees voirs(eyt). ...
27-05-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786984&miview=ldt
615 Deze akte is doorgestreept. Dirck soene wylen Hanricx die Lew des jongen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willemen soene Aerts soene wylen Philips die Lew 'een stuck lans', groot ca. 6 'loepensen', gelegen in Veghel op Zontvelt:...
05-06-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786990&miview=ldt
621 Deze akte is doorgestreept. Dirck soene wylen Hanricx Dircxs die Lew des jongen heeft opgedragen en overgegeven aan Willemen Aert Philipss die Lew 'een stuck lants', groot ca. 3 'loepensaets', gelegen in Veghel op Sontvelt: ....
10-06-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786992&miview=ldt
623 Dirck soene wylen Hanrick Dircx die jonge heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willemen soene Aert Philipssoen die Lew 'een stuck lants', groot ca. 6 'loepensen', gelegen in Veghel op Sontvelt...
11-06-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786991&miview=ldt
622 Deze akte is doorgesteept. Willem soene wylen Aernt Philipss die Lew heeft beloofd te betalen aan Dircken soene wylenHanricx die Lew des jongen 'soeven vierdel' Carolus gulden....
11-06-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786985&miview=ldt
616 Deze akte is doorgestreept. Willem soene Aernt Philipssoen die Lew heeft beloofd 'soeven vierdel' Carolus gulden te betalen aan Dircken soene wylen Hanricx die Lew des jongen. ...
11-06-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787367&miview=ldt
997 Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew heeft een erfcijns van 6 Bossche ponden payment opgedragen en overgegeven aan Ariaen soone wylen Wynant Willemss. ....
Geen datum [1550-1552]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787124&miview=ldt
755 Femy dochter wylen Hanrick die Lew, optredend met haar man Jannen soene wylen Willem Bevers heeft – in afwezigheid van Willems soene Aernt Philipss die Lew – vernaarderd 'een stuck lants...
... Willem soene Aernt Philipss had dit goed gekocht van Dircken soene wylen Hanrick Dircxsoen die jonge....
01-06-1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670011&miview=ldt
33
... erffelycken vercocht , opgedragen ende overgegeven Willemen soone wylen Aernt Philipss die Lew tot behoeff synre ...
26-06-1559

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670592&miview=ldt
614 Peter soone wylen Roeloff Hanricxs heeft een erfcijns van 3 Bossche ponden payment opgedagen en overgegeven aan Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew. ...
25-02-1562 (= 1563)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670543&miview=ldt
565 Herman soone wylen Dirck Willem Houbraken heeft een erfcijns van 2 1/2 gulden en 5 stuivers verkocht aan Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew....
20-01-1562 (= 1563)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670707&miview=ldt
729
Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew heeft beloofd een erfcijns van 20 Carolus gulden en een erfpacht van 1 mud rogge, Veghelse maat, te betalen aan Danelt soone wylen Mathys Geritss van Loecken. De erfcijns wordt betaald uit 'den huyze, hostatende hoff' met toebehoren, zoals in de vorige akte beschreven staat.
Getuigen: als voor
30-12-1563

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13671052&miview=ldt
1074 Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew heeft een erfcijns van 6 Bossche ponden payment opgedragen en overgegeven aan Marten soone Ariaen Aernt Goertssen....
26-03-1564 (= 1565)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675002&miview=ldt
134 Dirck Ariaens en Willen Aernt Philips die Lew en Jan Ariaen heer Loeniss van der Horst ten behoeve van de vier minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk van Dirck Ariaen heer Loeniss krijgt toebedeeld ...
31-03-1567 (= 1568)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13674991&miview=ldt
123 Voornoemde Bely heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew 'een stuck lants', groot 3 loepensen, gelegen int Akart...
16-03-1567 (= 1568)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13674978&miview=ldt
110 Lambert soone wylen Peter Hanricxs heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew ten behoeve van 'den armen der tafelen des heiligen geest tot Vechel'....
23-02-1567 (= 1568)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675476&miview=ldt
608 Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew heeft een erfcijns van 3 1/2 Carolus gulden verkocht aan ...
01-08-1570

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675636&miview=ldt
768 Jacop soone wylen Goessens natuerlycke soon wylen Goessen Geerlyck Cnoeden (van Goessen en wijlen zijn vrouw Aleyt dochter wylen Aernt Janssen die Vrieze) heeft formeel overgedragen aan Willem Aernt Philipss die Lew en de erfgenamen van Hanrick Dirck Wouterss 'eenen aabempt', gelegen int Akart...
26-02-1571 (= 1572)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676475&miview=ldt
215 Willem soone wylen Hanrick Dircxs, en Willem soone wylen Aernt Philipss die Lew, en Peter soone wylen Ghysbert Driessen, 'gedeputeerden totter policien des dorps van Vechel, hebben ...
20-09-1574

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676836&miview=ldt
576 Willem soone wylen Aert Philipssoen die Lew, en Ariaen soene wylen Jan Jacops, en Jan soene wylen Lambert Hanricxsoen, als voogden aangesteld in het testament van Danelt Mathys Geritss en zijn vrouw Elysabet dochter wylen Aert Philipss die Lew, over het minderjarige nagelaten kind 'by naemen Mathys Danelssoen voirscreven' ....
15-05-1577

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676940&miview=ldt
680 Dirck soene wylen Willem Aert Philipssoen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven ...
29-12-1580

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 729 van 30-12-1563 in notitie bij bruidegom. Erfdeling ouders bruid.
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com