man‎Hanrick Hanrick Janssen van Hoeck‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675294&miview=ldt
426 Doorgestreept: Danelt soone wylen Mathys Gerits (van Mathys en wijlen zijn vrouw Heylwig dochter wylen Jan Lamberts die Vrieze)
Hanrick soone wylen Hanricx Janssen van Hoeck als man van Effsen, en <=========
Peter soone wylen Willem Spierincxs als man van Johanne,
allebei dochters van Mathys en Heylwig, en
Jan soone wylen Lambert Hanricxs als man van Gertruyd, en
Marten soone Ariaen Aernt Goertss als man van Be(ert)en, allebei dochters van wijlen Ghysbert en wijlen zijn vrouw Gertruyd dochter wylen Mathys Geritssoon en Heylwig voorgenoemt, en
Danelt Mathys Geritss en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Ariaen en Arcken, nagelaten minderjarige kinderen van Ghysbert en Geertruyd voirgenoemt,
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goert Meus Goertss hun rechten in 'eenen hoeycamp genoemt Heer Gerits Kempke', gelegen in den Buendersschen Hoeck...
18-04-1569

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 220 van 14-04-1569 bij erfdeling ouders bruid: "Hanrick soone wylen Hanrick van Hoeck als man van Eeff"
met:

womanEeff Mathijs Gerit van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
EEF HEEFT GEDOOD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786839&miview=ldt
470 Bovenschrift op fol. 323: Peteren Eymberts die Greve. Jutten, wijlen de vrouw van Goert Hanricx, dochter wylen Jacop Janss vander Santvoert saliger was gedood door Eeffsa dochter Thyssen Gerit Thyssoen.
Voor de schepenen van Veghel zijn verschenen Goert soene wylen Hanrick Maessens en Melis Jacopss vande Santvoert en Jan Hanricx Joriss en Gerit Lambert Thonissoen, optredend mede namens de andere vrienden en familieleden van de dode, en
Thys Gerit Thyssoen en Jan Hanricx van Hoeck voor de dader.
Zij hebben 'arbiteren' aangesteld.
Voor Goert Hanrick Maessenss en de zijnen treden op Goerden van Erpe soene wylen Rutgers en Willen Hanricx vander Ryt en Thonissen Hanricx Roefss.
Voor Thys Geritss en Jan van Hoeck treden op Aernden Hanricx Aerntss en Wouteren Willemss en Jannen Hanricx van Tillair.
De arbiteren leggen de volgende zoen op. - De vrienden en familieleden vergeven de misdaad. - Eeffsa, 'delinquant' zal 'voer den voetval' 2 wassen kaarsen geven, elk 1 ½ pond zwaar, die Eeffsa aanstaande Pasen voor het 'Eer. Heilige Sacrament inder kercken van Vechel' zal zetten, 'die een int hoech choer ende die ander in Onser Vrouwen choer'. - Eeffsa zal 6 Carolus gulden geven voor een 'jairgetydt' voor het zieleheil van de dode. - Voor het zieleheil van de dode zal Eeffsa aanstaande Pasen ook 2 'tortsen' geven, 'den Eer. Heilige Sacrament binnen der kercken van Vechel'. - Ook zullen voor Pasen 2 'dertichsten' opgedragen worden door 'enen eerlycken priester, goet van leven, of in plaats daarvan 25 stuivers te geven. - Aanstaande kerstmis zal Eeffsa 5 Carolus gulden geven, in plaats van 'bevarden'. - Eeffsa zal binnen een jaar 'doen setten e(e)n houten cruys, int viercant enen voet breyden ende lanck vierthien voeten ende dat versch hout naeden eysch vanden cruys aen die byesteycken daer men des jaers mitten Heyligen Geest tot defensie vanden vruchten.' - Eeffsa zal 31 Carolus gulden geven voor de kosten die de vrienden en familieleden van de dode gemaakt hebben.
Vervolg:
- Eeffsa zal 92 Carolus gulden geven aan de vrienden en familieleden van de dode 'ter soonen recht'. - Eeffsa zal 2 jaar lang 'des sondaechs ende heyligen daechs' uit de 'gemeynen herbergen in die straet van Vechel' blijven, en 'vuyt gemeynen feesten van bruloften ende costen ende cramen ende vuyt Roede twee jair lanck duerende'. Getuigen: Aernt Hanricx, Willem Hanricx, Wouter Willems, Dirck Hanricx, Jan Hanricx, Thonis Hanricxs en Goert van Erpe, schepenen te Veghel.
Datering: 16-03-1547 (=1548)
Soort akte: Zoenovereenkomst

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668605&miview=ldt
463 Thys soene wylen Gerit Thijssoen van Loecken heeft opgedragen en overgegeven aan ‘synen swager’ Hanricken soene wylen hanricx van Hoeck, man van zijn dochter Eeffsen, al zijn rechten in ‘eenen stucxken lants genoemt het Doeren’ gelegen in die Nederboeckse thiende...
17-6-1555

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670506&miview=ldt
528 Hanrick soone wylen Hanrick Janss van den Hoeck als man van Eeff dochter wylen Thys Geritss heeft opgedragen en overgegeven aan ....
18-11-1562

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675362&miview=ldt
494 Hanrick soone wylen Hanrick Janssoon van Hoeck als man van Effsen dochter wylen Thys Goertss van Loecken heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden opgedragen en overgegven aan ....
13-12-1569

OVERGEDRAGEN AAN MAN VAN ZUS JOHANNA.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676402&miview=ldt
142 Hanrick soone wylen Hanrick Janssen van Hoeck als man van Eeffse dochter wylen Thys Geritss heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter soon wylen Jan Sierincx 'een stuck lants geheyten die Vellich', gelegen int Akart ...
23-06-1573

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677088&miview=ldt
828 Hanrick soene wylen Hanrick anssoen van Hoeck als man van Eeff heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Roeff ...
10-02-1582

Voor meer informatie: bertho@derikx.com