man‎Peter Willem Spierincx‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 220 van 14-04-1569 bij erfdeling ouders bruid: "Peter soone wylen Willem Spierincx als man van Johanne"
met:

womanJohanne Mathijs Gerit van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13671003&miview=ldt
1025 Willem soene wylen Lambert Janssen heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Peter Willem Spierincxs....
06-02-1564 (= 1565)

DYNTHER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670913&miview=ldt
935 Jan soone wylen Jan Hanricxs van der Ryt heeft beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Peter soone wylen Willen Spierincx van Dynther....

MOGELIJK:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676437&miview=ldt
177
... , hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter soone wylen Willem Jan Spierincx...
30-01-1573 (= 1574)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873635&miview=ldt
98 Jacop Goert Lambertss heeft 'dach genoemen tegen Peter Willem Spierincx off syne gemechtichde ter cause van zekere lant dat hy van Hanrick Hanrick Roeffen synen laet gepacht hadde'...
13-06-1580

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676943&miview=ldt
683
... jaarlijks 4 Carolus gulden aan Peter Willem Spierincx te Dinther...
03-01-1581

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677083&miview=ldt
823
... - een erfcijns van 6 Carolus gulden aan Peter Willem Spierincx ...
06-02-1582

WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677161&miview=ldt
901
....verkocht, opgedragen en overgegeven aan Johanna dochter wylen Mathys Geritssoen en weduwe van wijlen Peter Willem Spierincxsoen ....
16-06-1583

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702790&miview=ldt
49
... - een erfcijns van 4 Carolus gulden aan de weduwe van Peter Willem Spierincx ..
29-09-1584

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13702905&miview=ldt
164
... uit Lamberts deel een erfcijns van 3 Carolus gulden aan Henneken weduwe Peter Spierincx ...
20-07-1585

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.30&minr=13703199&miview=ldt
458 Lysken weduwe van Henrick de Caerlz heeft gemachtigd Willem Henrick Diricx in Sente Barber om namens haar de sschuld van Jenneke weduwe van Peter Spierincx te ontvangen....
08-04-1587

LAATSTE VERMELDING.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.31&minr=13714172&miview=ldt
485
... beloofd een erfcijns van 3 Carolus gulden te betalen aan Jenneken weduwe van Peter Spierincx. ...
20-06-1593

Voor meer informatie: bertho@derikx.com