man‎Gysbert Hanrick Hanrick Driessen‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675091&miview=ldt
223 De kinderen en erfgenamen van Gysbert sone wylen Hanrick Hanrick Driessen (van Gysbert en wijlen zijn vrouw Geertruyd dochter wylen Mathys Gerits) en Danelt Mathys Gerits en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Ariaen en Ercken, minderjarige kinderen van voornoemde Gysbert, krijgen toebedeeld 'een stuck lants mit synre toebehoirten genoempt dat Geloeckt', gelegen aent Havelt in die Lanckveltse tiende....
14-04-1569

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 220 van 14-04-1569 bij erfdeling ouders bruid.

Zie akte 293 van 12-09-1540 in notitie bij bruid. Waarschijnlijk rond die tijd getrouwd.
Akte 626 van 06-07-1542 formuleert: "omdat hij Geertrude dochter wylen Thys Gerit Thyssoen getrouwd heeft"
Akte 627 van 06-07-1542 heeft het over huwelijkse voorwaarden.
met:

womanGeertruyd Mathijs Gerit van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783007&miview=ldt
293 De schepenen van Veghel verklaren dat Hanrick soen wylen Hanrick Driessen, 'onse mede scepen' vandaag met de andere schepenen van Veghel op bezoek ging bij h(eer) Reyneren soene Marcelis van Stakenborch, 'priester, vicecureyt der prochiekercke van Vechel' om hem te vertellen dat hij niet wilde dat het voorgenomen huwelijk van zijn zoon Ghysbrechten en Gertruden dochter Gerit Thyss geprocalmeerd zou worden, en dat hij ook niet wilde dat die twee elders zouden trouwen. H(eer) Reyner vertelde dat hij dit voorgenamen huwelijk al afgekondigd had. Toen de vader van Ghysbrechs dit hoorde, heeft hij met luide stem gezegd dat het niet door mocht gaan “want Thys Gerit Thys moeder en myn vader waren van twee wittige broeder ende suster”. Getuigen: Aernt Hanricx en Dirck Hanricxs, schepenen.
Datering: 12-09-1540
Pagina: 259-260
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 24
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783340&miview=ldt
626 Ghysbrecht soene Hanrick soen wylen Hanrick Driessen was gedaagd voor de geestelijke hoeve te Diest omdat hij Geertrude dochter wylen Thys Gerit Thyssoen getrouwd heeft. Thys soene wylen Gerit Thyss heeft beloofd aan Ghysbrechten soene Hanricx soene Hanrick Driessensoen, dat hij zijn zwager Ghysbrechten en zijn dochter Geertruden schadeloos zal houden voor alle zaken met betrekking tot die geestelijke hoeve. Getuigen: Aernt Hanricxs en JanHanricxs, schepenen.
06-07-1542

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783341&miview=ldt
627 Thys soene wylen Geritssoen heeft als huwelijkse voorwaarden beloofd aan Ghysbrechten soene wylen Hanrick soene Hanrick Driessens te geven 'enen aabempt', gelegen in Veghel in die Dungen: - e.z.: Walravens van Erpe; - a.z.: Aelberts van Berkel. Ook vijf jaar lang jaarlijks 1 mud rogge, veghelse maat. Ook zal Thys zijn dochter Gertruyt 'clede, eerlycken, soe Aert Philipss syn dochter cleet' en zal hij 'die vuytsetten van coeyen, van peerden, van huysraet' en dergelijke geven, 'soe hij syn andere kynderen vuytseth ende daer eer aff hebben wil'. Getuigen: als voor.
06-07-1542

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786665&miview=ldt
296 Ghysbert soene Hanricx Hanricx Driessen man van C-rondis dochter Thys Geritss heeft een erfcijns van ...
31-01-1546 (=1547)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786582&miview=ldt
213 Ghysbert soene Hanricx soene wylen Hanrick Driessen man van Gertrudis dochter wylen Thys Geritss heeft een erfcijns van
28-07-1546

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787027&miview=ldt
658
... , die betaald wordt door Ghysbert Hanricx Driessen uit zijn goed. ...
10-12-1549

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668176&miview=ldt
34 Ghysbert soene wylen Hanricx soene Hanricx Driessen heeft beloofd jaarlijks 20 stuivers ‘lyffgoets’ te betalen ...
26-06-1552

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668378&miview=ldt
236
... - e.z.: ‘tusschen erffenisse Ghysbrechs soene wylen Hanricx soene wylen Hanricx Driessen ende den Eenquincel toebehoirende Godscalcken ende Wynanden’...
19-9-1553

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668944&miview=ldt
802 Aernt soone wylen Jans Willem Wouterssoon heeft belooofd 40 Carolus gulden te betalen aan Ghysbrechten soone wylen Hanricx soone wylen Hanricx Driessen. ...
29-3-1556 (=1557)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668884&miview=ldt
742 Jan soone Wynant Jacopssoon heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ghysberden soone wylen Hanricx soone wylen Hanricx Driessen ...
29-1-1556 (=1557)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668971&miview=ldt
829 Ghysbert soone wylen Hanricx soone wylen Hanricx Driessen heeft een erfpacht van 2 ‘mudden roggen’, Veghelse maat, verkocht ...
6-5-1557

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670018&miview=ldt
40
...- Ook was Jan Jan Maessen aan Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen een erfcijns 18 stuivers uit dit goed schuldig. ...
...- Ook 4 stuivers voor 'die scepenen van Vechel, 'dat sy in die comme gegaen syn om losbrieven te soecken van den renthen die men gavet Ghysbert Hanricx Driessen ende ...
09-07-1559

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670328&miview=ldt
350
... - e.e.: de eerfgenamen van Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen ..
26-06-1561

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670355&miview=ldt
377
.... e.e.: de erfgenamen van Ghysbert Hanricx Driessen ...
22-10-1561

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675249&miview=ldt
381
Ariaen Dirck Hermans, en
Danelt Thys Geritss, en <=====
Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over de minderjarige Ariaen soone
wylen Ghysbert Hanricx Hanricx Driessen, <======
krijgen toebedeeld 'een huys, schuer, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen aent Havelt in Lancvelt
28-04-1567

Voor meer informatie: bertho@derikx.com