man‎Gerit Mathijs van Loecken‏‎

[Gebruikersnotities]
WAS DEZE PERSOON SCHEPEN?

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779115&miview=ldt
451 Gerit soene wilneer Gerit Delis man van Gertrudis dochter wilneer Jan Driessen van Geel heeft een erfcijns van 2 ½ Bossche ponden payment verkocht aan Geritden Thys 'onse mede scepen'. ....
17-08-1533

Mogelijk:
SCHEPEN EN ZWAGER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779155&miview=ldt
491 De schepenen van Veghel verklaren dat Gerit Thys, 'onse mede scepen', voor hen het volgende verklaart. Hij was op de Dinsdag voor Sacramentsdag met een wagen met twee paarden op weg naar Baerl, inden Engel. Van te voren logeerde hij in een herberg te Sinte Lenarts. Daar deed hij de twee paarden in een wei. De paarden zijn daaruit gesprongen, en Gerit is met twee knechten de paarden gaan zoeken. Met een knecht, genoemd Dirck Aert Dircxss, ontmoette Gerit Thys een persoon genoemd Theuwen Matheeuss van Oepelen, wonende te Gastel. Hij vertelde hem dat als hij de verloren paarden zou vinden, dat hij hem dan 'bedancken soude', als hij ze naar Baeerl, inden Engel of naar Veghel zou brengen. Hierna vond Theuwen een van de paarden, dat 'op die baen' liep en hij is dat in Veghel wezen melden.
Gerit Thys heeft toen zijn zwager Cornelis Ariens, vorster te Veghel, <========
met Theuwen meegestuurd om het paard op te halen. Getuigen: Aert Hanricx en Hanrick Driessen.
30-11-1533

Niet meer genoemd als schepen na datum erfdeling. Dus waarschijnlijk zelfde persoon

ERFDELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779232&miview=ldt
568
Thys zoene wyleneer Gerit soene wilneer Thys van Loecken en van Geritden vrouw Geertruden dochter wyleneer Gerit Danels soen,
zijn broer meester Gerit, priester,
Cornelis soene wilneer Ariaens van Gorcum man van Hanricken dochter wyleneer Gerits en Gertruden voirs(eyt),
Lucas soene wylneer Rombout Joesten man van Eeffsen dochter Gerits en Gertruden voirgen(oemt),
Jan soene wilneer Hanrick Willemss man van Marie dochter wyleneer Laureyns Hermanss en van Laureynssen vrouw Beatris dochter wilneer Gerits en Gertruden voirs(eyt), en
zijn zwager Jan soene wilneer Laureynsen en Beatris voirs(eyt),
optredend mede namens Bartholomeeus Peterssoen man van Mechtelden dochter wyleneer Laureynsen en Beatris voirs(eyt) en namens Herman soene wyleneer Laureynsen en Beatris voirs(eyt),
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Geritden en hun moeder Gertruden....
19-05-1534

VERVOLG ERFDELING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779233&miview=ldt
569
569 Meester Gerit, priester, krijgt toebedeeld 'een huys, schuer, brouhuys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen in Veghel ...
19-05-1534

VERVOLG ERFDELING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779234&miview=ldt
570 Cornelis soene wilneer Ariaens van Gorcum krijgt toebedeeld 'een stuck lants' met een aangelegen 'houtwasse' en een ....
19-05-1534

VERVOLG ERFDELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779235&miview=ldt
571 Lucas soe wilneer Rombout Joesten krijgt toebedeeld '....
19-05-1534

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
manMathijs Gerit Mathijs van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
MISSCHIEN: - Verkopende partij is mogelijk broer van echgenote.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778787&miview=ldt
123 H(eer) Gerit soen wilneer Jan Vries Lambertss heeft een erfcijns van 9 ponden payment verkocht aan Thyssen Gerit Thyssoen.
23-07-1530

MISSCHIEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778818&miview=ldt
154 Danelt soen wilneer Danelt Deliss heeft een erfpacht van 13 vaten rogge, veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan Thijssen Gerit Thijssoen ten behoeve van zijn vader Gerit Thys, 'onse mede scepen'. ....
13-12-1530

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778909&miview=ldt
245 Gerit soene wilneer Hanrick Roefs soene wilneer Jans heeft beloofd 36 Carolus gulden te betalen aan Thyssen Gerit Thyssoen van Loecken
28-10-1531

MISSCHIEN: GENOEMD ALS ZWAGER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779099&miview=ldt
435 Hanrick soene wilneer Jans die men hiet Vries Lambrechs heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan zijn zwager Thijssen Gerit Thyssoen....
23-06-1533

MISSCHIEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779227&miview=ldt
563 Aert soene wilneer Aert Vries Lambrechssoen heeft een erfcijns van 25 stuivers opgedragen en overgegeven aan Thyssen soene wilneer Gerit Thyssoen....
09-05-1534

PROVISOR VAN DE TAFEL VD H. GEEST want genoemd met achternaam Loecken.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779338&miview=ldt
674 Thys soen wyleneer Gerit Thyssoen van Loecken en Aert soen wyleneer Philips Sleuwen, 'provisoren' van de Tafel van de Heilige Geest van Veghel, ....
12-04-1535

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783142&miview=ldt
428 Heylwich dochter wylen Jans die Vrieze met haar man Thyssen Gerit Thyssoen heeft in afwezigheid van ...
29-04-1541

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668486&miview=ldt
344 Mathys soene wylen Gerit Thyssoen heeft een erfcijns van 3 ½ Bossche ponden payments opgedragen en overgegeven aan zijn zoon Danelden. ...
17-7-1554

GENOEMD ALS THIJS GERIT THIJSSOEN v LOECKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668605&miview=ldt
463 Thys soene wylen Gerit Thijssoen van Loecken heeft opgedragen en overgegeven aan ‘synen swager’ Hanricken soene wylen hanricx van Hoeck, man van zijn dochter Eeffsen, al zijn rechten in ‘eenen stucxken lants genoemt het Doeren’ gelegen in die Nederboeckse thiende
17-6-1555

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670707&miview=ldt
729
... aan Danelt soone wylen Mathys Geritss van Loecken. ...
30-12-1563

ERFDELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675088&miview=ldt
220
Danelt soene wylen Mathys Geritss en
Hanrick soone wylen Hanrick van Hoeck als man van Eeff, en
Peter soone wylen Willem Spierincx als man van Johanne, allebei dochters van wylen Mathys Geritss voirscreven, en
Jan soene wylen Huibert Hanricxs als man van Geertruydt, en
Marten soene Ariaens Aert Goertss als man van Berte, allebei dochters van wylen Gysbert Hanrick Driessen (van Gysbert en wylen zijn vrouw Geertruyt dochter wylen Mathys Gerits), en
Danelt Mathys Geritss voirscreven en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Arien Gysbert Hanricxs en Ertken, minderjarige kidneren van Gysbert en Gertruyd,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden van hun vader Mathys en hun moeder Heylwig sochter wylen Jan die Vriesse.....
14-04-1569

GEZIN + AANTROUW:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675294&miview=ldt
426 Doorgestreept: Danelt soone wylen Mathys Gerits (van Mathys en wijlen zijn vrouw Heylwig dochter wylen Jan Lamberts die Vrieze)
Hanrick soone wylen Hanricx Janssen van Hoeck als man van Effsen, en
Peter soone wylen Willem Spierincxs als man van Johanne,
allebei dochters van Mathys en Heylwig, en
Jan soone wylen Lambert Hanricxs als man van Gertruyd, en
Marten soone Ariaen Aernt Goertss als man van Be(ert)en, allebei dochters van wijlen Ghysbert en wijlen zijn vrouw Gertruyd dochter wylen Mathys Geritssoon en Heylwig voorgenoemt, en
Danelt Mathys Geritss en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Ariaen en Arcken, nagelaten minderjarige kinderen van Ghysbert en Geertruyd voirgenoemt,
hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Goert Meus Goertss hun rechten in 'eenen hoeycamp genoemt Heer Gerits Kempke', gelegen in den Buendersschen Hoeck...
18-04-1569

VOLLEDIG PATRONIEM "Danelt soone wylen Mathys Gerit Mathys van Loecken"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675632&miview=ldt
764 Danelt soone wylen Mathys Gerit Mathys van Loecken en Melchior Jan Hanricxs van Tillair als voogden over Adriaen minderjarige zoon van wijlen Ghysbert Hanricx soone wylen Hanricx Driessen, hebben beloofd een erfcijns van 6 Carolus te betalen aanMarten soone Adriaen Aernt Goerts. ...
11-02-1571 (= 1572)

2.
man‎Gerit Gerit Mathijs van Loecken‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779237&miview=ldt
573 Meester Gerit soene wilneer Gerit Thyssoen van Loecken heeft vernaarderd 'een torfvenneken', gelegen in Veghel aen die Heye inden Horrick,....
21-05-1534

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779523&miview=ldt
859 Meester Gerit soen wylen Gerit Thyssoen van Loecken, priester, had vernaarderd 'een torffvenneken', gelegen in Veghel aen die Heye inden Hoirck int torfvenne ...
05-06-1537

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783643&miview=ldt
929 Jan soene Jorden Janssoen man van Anne dochter wylen Willems Aert Ermertss heeft officieel al zijn rechten en goederen die hij erfde van zijn schoonvader Willem soene wylen Aernt Ermertss overgedragen aan meester Geritden soene wylen Gerit Thyss, priester, gelegen in Dinther of elders. ...
03-12-1544

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786939&miview=ldt
570 Deze akte is doorgestreept. Jan soene wylen Willem Goertss heeft een erfcijns van 9 Carolus gulden verkocht aan Hanricken soene wylen Willem Roeverss van Eenquinckel, 'provisore der fabriken der prochie kercken tot Vechel', 'tot onderhoudinge van eender erffenissen geordineert ende beset van meester Geritden Thys van Loeken, priestere, ende oyck voer syn jairgetydt'. De erfcijns wordt betaald uit 'enen stuck lants', groot ca. 10 'loepensen', en uit de daaraan gelegen 'nyen camp', gelegen in Veghel int Heylicht:....
18-02-1548 (=1549)

WIJLEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668604&miview=ldt
462
... Thys had deze 2 ‘stucken lants’ gekocht van zijn broer meesteren Geritden Thys van Loeken wylen priestere. ..
17-6-1555

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13674928&miview=ldt
60 De schepenen van Vechel verklaren dat voor hen zijn verschenen Willem soone wylen Hanricx Dircx, 'onse mede scepene', en Claeus soone wylen Cornelis Claeuss van Dorren, 'provisoren nu ter tyt der fabriken der prochie kercken tot Vechel'. Ze hebben 'vuyt crachte der machten henne officien oerspronck nemende vuyten testamente meesteren Geritden Thyssen, priestere', gemachtigd heer Willem Aertssen van Beeck, 'priestere, pastoer binnen der prochie kercke tot Vechel, te celebreren een misse alleweken binnen die prochie kercken voirscreven, beginnende op Sunte Johans Baptisten geboerten dach int jaire van LXVen (1565) lestleden ende terminerende op Sunte Johans Baptisten geboerte dach toecomende incluys in en jaren van LXVIII (1568), nae d'inhout van den testamente dat heer Gerit Thys van Loeken soe van synre wegen ende synre vaders ende moeders wegen daer aff geordineert ende gemaect heeft'. Met voorwaarden.
Getuigen: Jan van Tillair en Hanrick Peter Willems, scepenen in Vechel
15-12-1567

3.
womanHanricken Gerit Mathijs van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
MEERDERE ACTES MET Co* Gor*u*m - slecht enkele genoemd:

VAN ZUS EN ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779464&miview=ldt
800 Lucas soen wylen Rom Joesten man van Effsen dochter wylen Gerit Thyssoen van Loecken heeft verkocht aan Cornelis Ariaenss van Gorcum 'een stuck lants' genoemd den Spoelhoevel, groot ca. 3 'loepensen', gelegen in Veghel op die Hogeboect, ....
29-01-1536 (=1537)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783480&miview=ldt
766 Cornelis soene wylen Ariaens van Gorcum man van Hanricken dochter wylen Gerit Thyssoen van Loecken heeft beloofd voor zolang als hij leeft een lijfrente van 15 Carolus gulden te betalen aan h(eer) Jasperen soene Jan Hanricxs van Tillair, priester, ten behoeve van zijn zoon Ariaen.
12-12-1543

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783604&miview=ldt
890 Dircken soene Cornelis Ariaenss van Gorcum gaat trouwen met Margrieten dochter wylen Thonis soene wylen Ghysbert Jorissoen. Cornelis Ariaenss van Gorcum heeft als huwelijkse voorwaarde beloofd...
Geen datum [1544]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787106&miview=ldt
737 Goessen vande Aelsfoert soene wylen Willems en Jaspar Surmontsz soene wylen Jans en Cornelis soene wylen Ariaens van Gorcum 'gecomitteerde totter policien vander gemeynten van Vechel' hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ....
03-05-1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668364&miview=ldt
222 Goessen vander Aelsfoert soene wylen Willems en Jaspar Surmonts soene wylen Jans en Cornelis Ariaens van Gorcum, ‘gecomitteerde totten politien des dorps van Vechel hebben vuyt crachte van henre procuratien hen geg(even) vanden gemeynen naebueren van Vechel’ verkocht aan...
25-7-1553

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668542&miview=ldt
400
... - a.e.: de erfgenamen van Cornelis Ariaenss van Gorcum...
1-2-1554 (= 1555)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668723&miview=ldt
581 Henrica dochter wylen Gerit Thys van Loecken we(duw)e wylen Cornelis Ariaenss van Gorcum heeft opgedragen en overgegeven aan haar zonen h(eer) Ariaen, ‘priestere’, Dircken, Ansemen en Jacoppen, en aan Fransen soene wylen Aernt Dirck Smeetss als man van Anne en aan Loenis soene Ariaen h(eer) Loenis als man van Barbere en aan Jannen soene Wynmans Jacopss als man van Beele, alle drie dochters van voornoemde Hanricken en haar man Cornelis Ariaens haar recht op het vruchtgebruik van ‘eenen huyse, schuer, brouhuys, hostat ende hoff’ met toebehoren, gelegen aen die Straet byder kercken’...
24-2-1555 (= 1556)

4.
womanEeffsen Gerit Mathijs van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779464&miview=ldt
800 Lucas soen wylen Rom Joesten man van Effsen dochter wylen Gerit Thyssoen van Loecken heeft verkocht aan
29-01-1536 (=1537)

TOT UDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786885&miview=ldt
516
... a.z.: Lucas Rom Joestens tot Uden; ...
26-09-1548
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786876&miview=ldt
507
... a.z.: Lucas Rom Joestens tot Uden; ..
26-09-1548
Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787294&miview=ldt
924
... Dat voor een jaarlijks te betalen erfcijns van 6 Carolus gulden, te betalen aan Lucassen soene wylen Rom Joestensoen.
21-01-1551 (=1552)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669265&miview=ldt
1123
... - a.z.: Lucas Rom Joesten van Uden...
15-3-1558 (= 1559)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13674889&miview=ldt
21
... - e.e.: Lucas Rom Joesten met zijn consorten ..
02-06-1567

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675386&miview=ldt
518
... , rijdende tegen aan andere 'bempt' toebehorende aan Lucas Rom Joesten en zijn kinderen, gelegen int Akart...
01-02-1569 (= 1570)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675513&miview=ldt
645
... een erfcijns van 35 stuyvers aan Lucas Rom Joesten en zijn kinderen ...
15-01-1570 (= 1571)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675668&miview=ldt
800
... Het goed is belast met een erfcijns van 6 Carolus gulden aan Lucas Rom Joesten en zijn kinderen. ...
01-09-1572

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676431&miview=ldt
171
... rijdende tegen een andere 'bempt' toebehorende aan Lucas Rom Joesten en zijn kinderen, gelegen int Akart...
20-01-1573 (= 1574)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676892&miview=ldt
632
... * e.z.: Anna Vercuylen en de erfgenamen van Lucas Rom Joestens te Uden, genoemd die Beyntels horst...
10-05-1580

5.
womanBeatris Gerit Mathijs van Loecken‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782963&miview=ldt
249 Herman soene wylen Lauweryns Hermanssoen en zoon van Lauwerynen vrouw Beatrissen dochter wylen Gerit Thyssoen heeft een erfcijns van ...
18-05-1540

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782964&miview=ldt
250 Herman soene wylen Lauweryns Hermanssoen en zoon van Lauwerynen vrouw, wijlen Beatris dochter wylen Gerit Thyssoen, heeft een erfcijns van 3 Bossche ponden payment opgedragen en overgegeven ...
18-05-1540


Voor meer informatie: bertho@derikx.com