man‎Jan Vries Lambrechs‏‎

[Gebruikersnotities]
EERSTE VERMELDING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778670&miview=ldt
6 Deze akte is doorgestreept. Hanrick Peter Hanricss heeft beloofd 133 Carolus gulden te betalen aan (.) weduwe wilneer Aerden Jan Vries Lambrechs, dochter Wouter Wouterss vanden Pals.
13-12-1529, Belofte, Veghel

!!!!!!! GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779093&miview=ldt
429 Opmerking: de datum 29-05-1533 is veranderd in 30-01-1533.
Aert soene wilneer Jan Delissoen heeft opgedragen en overgegeven aan
Aerden soene wilneer Aert Jan Vries Lambertssoen 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen in Veghel aen die Straet 'by die kerck',
e.z.: het goed van Aerden Willem Leenkens van Maerheze;
a.z.: de erfgenamen van Willem Thonis Geritssoen;
e.e.: 'die Aa'; a.e.: 'die straet'.
De broers Lambert, Aert, Hanrick en h(eer) Gerit, priester, soenen wilneer Jans die Vriese, Mathijs Gerit Thyssien man van Heylwigen dochter Jans die Vrieze voirs(eyt) hadden dit goed opgedragen aan Aerden Jan Delis.
Getuigen: Dries van Horck en Aert Hanricx Aertss.
30-01-1533 (=1534)

ECHTGENOTE + ZOON GERIT DIE PRIESTER IS.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778825&miview=ldt
161 H(eer) Gerit soene wilneer Jans die Vriese Lambrechssoen heeft opgedragen en overgegeven aan Aerden soene wilneer Aert Janss die Vriese Lambrechss 'een stuck lants', groot ca. 1 'sesterse', gelegen in Veghel in die Nederbiest in den Cloet, ...
... Jannen Vries Lambrechssoen en zijn vrouw Arcken dochter wilneer A(.) Hanricks hadden dit goed als huwelijkse voorwaarden gekregen. ...
... Jannen Vries Lambrechssoen als man van Arcken had dit goed toebedeeld gekregen. ...
08-01-1530 (=1531)

ZOON GERIT + PARTNER + DOCHTER KATHERYN + echtgenoot
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779383&miview=ldt
719 H(eer) Gerit soen wylen Jans gemeynlyc genoempt Vries Lambrechs heeft zijn zwager Aerden Jan Delissoen en zijn zus Katheryn, Aerts vrouw, gemachtigd om al zijn goederen te beheren ten behoeve van 'synen natuerlycken kynderen die hy verwect heeftvuyten lichame Anna dochter wylen Gerit Horsten'.
19-07-1535

Gehuwd
[bron]
Gezin in akte 429 van 30-01-1533. Zie notitie bij persoon.
met:

Kinderen:

1.
womanHeylwich Jan Vrieze Lambrechs‏

[Gebruikersnotities]
!!!! GEZIN + ECHTGENOOT IN 1 AKTE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779093&miview=ldt
429 Opmerking: de datum 29-05-1533 is veranderd in 30-01-1533.
Aert soene wilneer Jan Delissoen heeft opgedragen en overgegeven aan
Aerden soene wilneer Aert Jan Vries Lambertssoen 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen in Veghel aen die Straet 'by die kerck',
e.z.: het goed van Aerden Willem Leenkens van Maerheze;
a.z.: de erfgenamen van Willem Thonis Geritssoen;
e.e.: 'die Aa'; a.e.: 'die straet'.
De broers Lambert, Aert, Hanrick en h(eer) Gerit, priester, soenen wilneer Jans die Vriese, Mathijs Gerit Thyssien man van Heylwigen dochter Jans die Vrieze voirs(eyt) hadden dit goed opgedragen aan Aerden Jan Delis.
Getuigen: Dries van Horck en Aert Hanricx Aertss.
30-01-1533 (=1534)

BROER HANRICK + ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779099&miview=ldt
435 Hanrick soene wilneer Jans die men hiet Vries Lambrechs heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan zijn zwager Thijssen Gerit Thyssoen. ...
23-06-1533

BROER HANRICK + ECHTGENOOT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779509&miview=ldt
845 Hanrick soene wylen Jans soene wylen Lamberts die Vriese heeft verkocht aan Thyssen Gerit Thyssoen 'enen aabempt', groot ca. 'den yersten meyen drie voeyer hoys', gelegen in Veghel int Aakart,...
18-04-1537

MOEDER: ARIKEN AERT HANRICXS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779644&miview=ldt
980 Jan soen natuerlycke wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze Lambertssoen en Jan soen wylen Jacops man van Anne natuerlycke dochter wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze hebben volgens het testament van Jans die Vrieze en zijn vrouw wijlen Ariken dochter Aert Hanricxs een erfcijns ...
17-05-1538

MOEDER: ARCKEN + ZUS getrouwd met "Aernt Jan Delis Batens"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786774&miview=ldt
405 De schepenen van Veghel verklaren dat voor hen verschenen zijn Aernt Jan Delis Batens en Thys Gerit Thyssoen als voogden van hun vrouwen 'in enen gebannen gedinge' waar de schout van Pedelant met de schepenen 'te recht geseten was', gedaagd doorGoerden Janss, 'vorster tot Vechel', op verzoek van Willemen Hanrick Houbraken en Hanricken Willem Roeverss, 'kerckmeesteren der fabriken vander prochiekercken tot Vechel'. De gedaagden zijn erfgenamen van Vries Lambrechss die Vrieze en zijn vrouw Arcken. Aernt Jan Delissoen en Thys Gerit Thyss verklaren dat Jan die men hiet Vries Lambertssoen en zijn vrouw Arck in hun testament een erfpacht van 1 Bossche pond payment ingesteld hebben voor 'henre beyder jairgetyde inder kercken van Vechel'. De erfpacht wordt betaald uit 'enen camp' genoemd Corstiaen Coenen camp. Getuigen: 'omnes scabini' (alle schepenen).
20-01-1546 (=1547)

WAS IS DIT - HERTROUWD?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670005&miview=ldt
27 - Heer Gerit soone wylen Jans Lambertss die Vriese, priester, en Lambert soen wylen Joest Bloemerss, man van Heylwigh, dochter van wijlen Jans die Vriese Lambertss, ....
06-06-1559

2.
manLambert Jan Vrieze Lambrechs‏

[Gebruikersnotities]
WIJLEN:

ERFDELING Lamberts soen wilneer Jans Vries Lamberts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778790&miview=ldt
126
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778791&miview=ldt
127
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778792&miview=ldt
128
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778793&miview=ldt
129
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778794&miview=ldt
130
10-08-1530

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778795&miview=ldt
131 Goert soen wilneer Lamberts Jan Vries Lambertssoen heeft beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Geritden Geritssoen van Keeldonck, mede ten behoeve van zijn vrouw Ka(theri)ne dochter Lamberts die Vries voirs(eyt). Getuigen: Gerit Thys en Dries van Horck.
10-08-1530

LAMBERT + echtgenote Willemen Ghijsberts van Erpe ..
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778813&miview=ldt
149 Goeyaert soen wilneer Lambert Jan Lambert Svriesen,....
... Jan Lamberts Vriesen had dit goed opgedragen aan aan de kinderen die geboren zouden worden van Lamberden Jans voirs(eyt) soen en zijn vrouw Willemen natuerlycke dochter heeren Ghijsberts van Erpe Goertssoen. ...
12-11-1530

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779210&miview=ldt
546 Thonis Hanricxss van Dommelen man van Johanne dochter wilneer Lamberts Janss die Vriese en van Lamberden vrouw wijlen Willemen natuerlycke dochter wilneer heeren Ghysberts van Erpe heeft een erfcijns ,....
20-03-1533 (=1534)

?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779172&miview=ldt
508
.. gekocht van Goeyarden soene wilneer Lamberts soene wilneer Jans die Vrieze man van Anne natuerlycke dochter wilneer heeren Lonis vander Horst, priester, soene wilneer h(eer) Dircx vander Horst. ...
24-01-1533 (=1534)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779104&miview=ldt
440 Hanrick Maes Melissoen van Bynderen man van Beatris dochter wilneer Lamberts die Vriese Janss en van Lamberden vrouw Willemen dochter wilneer h(eer) Ghysberts van Erpe heeft verkocht ...
21-06-1533

Lambert + echtgenote Willemen en haar ouders
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779265&miview=ldt
601
... H(eer) Goert heeft deze erfcijns door opdracht verkregen van Geritden soen wyleneer Gerits van Keeldonck, weduwer wyleneer Katherynen dochter wyleneer Lamberts die Vriese Janss en van Lamberden vrouw Willemen dochter wylen h(eer) Ghysberts van Erpe en van Beatris dochter Lamberts en zijn vrouw Willemen....
21-11-1534

LAMBERT + echtgenote NATUURLIJKE dochter...
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779650&miview=ldt
986 Ghysbrecht soene wylen Lamberts soene wylen Jans die Vriese en van Lambrechten vrouw Willemen natuerlycke dochter wylen h(eer) Ghysbrechts van Erpe,...
11-06-1538

ERFDELIG LAMBERT - vader echtgenote was priester
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779589&miview=ldt
925 Lonis soene wylen Gerit Lonissoen van Ponsendael man van Adriane en Vriens soene wylen Gerit Boeyen man van Heylwigh, beyde dochteren Lamberts soene wylen Jans die Vrieze en van Lamberden vrouw Willemen natuerlycke dochter wylen h(eer) Ghysbertsvan Erpe, priester, en Ghysbert soene wylen Lamberts soene wylen Jans die Vriese en wijlen zijn vrouw Willemen voirgen(oemt), optredend mede namens zijn zus Ariken, hebben het goed gedeeld dat zij toebedeeld kregen van hun vader Lamberts....
11-06-1538

3.
manGerit Jan Vrieze Lambrechs‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778750&miview=ldt
86 H(eer)Gerit soen wilneer Vries Lambertss heeft belooft 32 Carolus gulden te betalen aan Jannen Maes Melissoen. Getuigen: Gerit Thys en Maes Melis.
21-03-1529 (=1530)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778805&miview=ldt
141 Doorgestreept fragment. Heer Gerit soen wilneer Jans Vries Lamberts, priester, heeft verkocht aan Aerden soen wilneer Aerts Jan Vries Lamberts 'een stuck'(.)
Geen datum genoemd [1530]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778825&miview=ldt
161 H(eer) Gerit soene wilneer Jans die Vriese Lambrechssoen heeft opgedragen en overgegeven aan Aerden soene wilneer Aert Janss die Vriese Lambrechss 'een stuck lants',
08-01-1530 (=1531)

HEER GERRIT MAAR ZONDER PATRONIEM JAN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778747&miview=ldt
83 Deze akte is doorgestreept. H(eer) Gerit soen wilneer Vries Lambrechs, priester, heeft beloofd een erfcijns van 3 Carolus gulden te betalen aan ...
Geen datum genoemd [1530-1531]

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778787&miview=ldt
123 H(eer) Gerit soen wilneer Jan Vries Lambertss heeft een erfcijns van 9 ponden payment verkocht aan Thyssen Gerit Thyssoen....
23-07-1530

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778806&miview=ldt
142 Heer Gerit soene wilneer Jans Vries Lambrechss, priester, heeft vernaarderd 'een streep lants metten houtwassche'...
25-08-1530

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779278&miview=ldt
614 Aert soen wyleneer Aerts soen wyleneer Jans die Vriese Lambertssoen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan h(eer) Geritden soen wyleneer Jannen die Vriese v(oi)rs(eyt), priester, 'een hostat', genoemd Hermans hostat....
30-12-1534

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779341&miview=ldt
677 H(eer) Gerit soen wyleneer Jans gemeynlyc genoemt Vries Lambertssoen, priester, heeft een erfcijns ...
08-06-1535

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779372&miview=ldt
708 H(eer) Gerit soen wyleneer Jans gemeynlyc genoemt Vries Lambertssoen had beloofd een erfpacht ...
28-06-1535

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779380&miview=ldt
716 H(eer) Gerit soen wylen Jans gemeynlyck genoemt Vries Lambrechssoen, priester, heeft verkocht, opgedragen en overgegeven...
19-07-1535

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779381&miview=ldt
717 Aert soen wylen Jans soen Delis heeft beloofd een erfpacht van 2 mud rogge, veghelse maat, te betalen aan h(eer) Geritden soen wylen Jans gemeynlyc genoempt Vries Lambrechssoen, priester....
19-07-1535

GERIT + PARTNER + ZUS KATHERYN + echtgenoot
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779383&miview=ldt
719 H(eer) Gerit soen wylen Jans gemeynlyc genoempt Vries Lambrechs heeft zijn zwager Aerden Jan Delissoen en zijn zus Katheryn, Aerts vrouw, gemachtigd om al zijn goederen te beheren ten behoeve van 'synen natuerlycken kynderen die hy verwect heeftvuyten lichame Anna dochter wylen Gerit Horsten'.
19-07-1535

RELATIE NAAR ECHTGENOOT VAN ZUS HEIJLWICH.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668716&miview=ldt
574 H(eer) Graet soene wylen Jans die men hiet Vries Lamberts, ‘priester’, heeft de helft van een erfpacht van 2 ‘mudden roggen’, Veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan Danelden soene Thys Gerit Thyss ten behoeve van zijn vader Thyssen. Aernt soene wylen Jan Deliss had beloofd deze erfpacht te betalen aan h(eer) Geritden uit ‘eenen stuck lants, groot omtrent een sesterze’, gelegen in die Nederbiest in die Cloet....
14-2-1555 (= 1556)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668720&miview=ldt
578
... - e.z.: heer Gerit Vries Lamberts, ‘priester’...
22-2-1555 (= 1556)

?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670005&miview=ldt
27 - Heer Gerit soone wylen Jans Lambertss die Vriese, priester, en Lambert soen wylen Joest Bloemerss, man van Heylwigh, dochter van wijlen Jans die Vriese Lambertss, ....
06-06-1559

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670038&miview=ldt
60 Heer Gerit soone wylen Jans die Vriese, priester, heeft 'vuyt crachte die machten hem gegeven in den testamente van'Aernt soone wylen Jan Delis Baten en zijn vrouw Katheryn, dochter wylen Jans die Vriese, 'vererffpacht, opgedragen ende overgegeven' aan Hanrick soone wylen Hanricx Janss van Hoeck en Willem soone wylen Lambert Janss 'een stuck lants genoemt die Cloet metter strepen daer sydelyck aen ende by liggende', gelegen in die Nederbiest...
30-08-1559

4.
manHanrick Jan Vrieze Lamberts‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778671&miview=ldt
7 is onvolledig, wordt afgebroken aan einde folio. Hanrick soen wilneer Jan Vries Lam(brechs) heeft verkocht aan zijn neef Aerden soen (.) Lambertssen 'een huy[se, hostat ende hoff]' met toebehoren, gelegen in Veghel, ter plaatse genoemd die Hese,...
Geen datum genoemd [1529]

HANRICK + ERMGARDIS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778934&miview=ldt
270 Andries soene wilneer Gerits vanden Horck heeft opgedragen en overgegeven aan Hanricken soene wilneer Jans die Vriese Lambrechsoen man van zijn dochter Ermgarden al zijn rechten op...
07-02-1531 (=1532)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778935&miview=ldt
271 Jan Driessen soen vanden Horck en Hanrick soen wilneer Jans die Vriese Lambertssoen man van Ermgardis dochter Andries vanden Horck hebben beloofd aan hun vader en schoonvader ...
07-02-1531 (=1532)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778936&miview=ldt
272 Hanrick soene wilneer Jans die Vrieze Lambertssoen man van Ermgardis dochter Andries Geritssoen vanden Horck en dochter van Fyen dochter wilneer Jans vanden Groenendael heeft de ½ van een erfpacht ...
07-02-1531 (=1532)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778937&miview=ldt
273 Jan Driessensoen vanden Gorck heeft beloofd 50 Carolus gulden te betalen aan Hanricken soene wilneer Jans die Vrieze Lambertss. Getuigen: als voor.
07-02-1531 (=1532)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778964&miview=ldt
300 Hanrick soene wilneer Jans genoemt gemeynlyck Vries Lambrechs en zijn vrouw Ermgardis dochter Driessen Geritss vanden Horck hebben verkocht aan...
21-05-1532

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779027&miview=ldt
363 Hanrick soene wilneer Jans gemeynlyck genoemt Vries Lambrechs heeft verkocht aan ...
30-12-1532

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779099&miview=ldt
435 Hanrick soene wilneer Jans die men hiet Vries Lambrechs heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan zijn zwager Thijssen Gerit Thyssoen. ...
23-06-1533

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779449&miview=ldt
785 Hanrick soen wylen Jans die men hiet Vries Lamberts heeft beloofd
17-01-1535 (=1536)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779418&miview=ldt
754 Hanrick soene wylen Jans die Vriese Lambertssoen heeft beloofd 12 Carolus gulden te betalen ...
06-11-1535

HANRICK + echtgenote
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779481&miview=ldt
817 Hanrick soen wylen Jans soen Lamberts die Vriese man van Ermgardis dochter Dries Geritssoen vanden Hoerck heeft verkocht...
03-02-1536 (=1537)

HANERICK + vader
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782807&miview=ldt
93 Jan genoemt gemeynlyck Vries Lambertss en na hem zijn zoon Hanrick betaalden een erfpacht van 1 mud rogge, veghelse maat, aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel. Die erfpacht is een deel van een grotere erfpacht van 4 mud rogge, die door h(eer) Aernden die Rover, 'persoen wylen der kercken van Vechel, fundatoer ende stichter der voirs[creve] tafelen', aan die Tafel van de Heilige Geest geschonken was. De erfpacht wordt betaald uit een goed gelegen in Veghel in die Heze. Er was een geschil ontstaan tussen de 'provisoer' van de Tafel van de Heilige Geest en Hanrick Janssoen die Vrieze over het slechte betalen van deze erfpacht. Hanrick Janssoen die Vrieze veklaart nu voor veghelse schepenen dat hij de erfpacht van 1 mud rogge die zijn vader eertijds betaalde ook zal betalen. H(eer) Gelissen van Erpe, 'pastoer inder kercken van Maren', Goerden van Erpe soene wylen Rutgers, ende Hanricken soene wylen Hanrick Driessen, 'provisoren' van voornoemde Tafel, accepteren deze belofte. Getuigen: Aert Hanricxs, en Wouter Willemssoen, schepenen.
14-01-1538 (=1539)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782886&miview=ldt
172 Hanrick soene wylen Jans genoemt gemeynlyc Vries Lambertssoen man van Ermgardis dochter Driessen soene wylen Gerits vanden Horck, heeft verkocht aan Jannen Driessen soene vanden Horck, 'synen swager, ...
30-01-1539 (=1540)

TESTAMENT ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782820&miview=ldt
106 is doorgestreept. Ermgart dochter Andriessen vanden Horck vrouw van Hanricx soene wylen Jans die Vriese 'cranck wesende van lichaem' heeft haar testament opgemaakt. Ze wil dat al haar schulden betaald worden en voor enventueel ten onrechte in bezit gehouden goed schenkt ze 1 stuiver eens aan 'Sinte Lambrechs bouwe tot Ludick'. Ook schenkt ze 1 vat rogge eens aan elk van de 4 'biddende ordenen'. De pastoor en koster van Veghel krijgen ieder 1 stuiver eens. Haar man Hanrick krijgt een stuk land genoemd dat Osseker, gelegen in Veghel in die Heze: - e.z.: Joncker Walraven van Erpe; - a.z.: Aelbert van Berkel; - e.e.: Dirck Danelssoen; - a.e.: het goed van het klooster van de Bossche Predikheren. Op aanraden van Driessen vanden Horck, Thijssen Gerit Thyssensoen en Jannen soene Driessen vanden Horck wil ze dat haar man het stuk land verkoopt. Met de opbrengst moet haar man de 1 mud rogge betalen waarmee dit goed belast is en bovendien de 9 Carolus gulden aflossen aan Aelbrechten van Berkel, waarmee haar man eerder dit goed belastte. Haar man zal het vruchtgebruik hebben van het overschot van de 'erffgueden'. Ook wil Ermgaert op aanraden van haar vader Driessen dat haar kinderen, geboren uit haar huwelijk met Hanricken, hun aandeel in de 'erfgueden' mogen verkopen 'in noet van honne live'. Getuigen: Wouter Willemss en Jan Hanrix van Tillair, schepenen.
19-07-1539

hanrick + echtgenote + ouders
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783012&miview=ldt
298 Hanrick soene wylen Jans die Vrieze man van Ermgarden dochter Dries vanden Horck en dochter van wijlen Fyen dochter wylen Jan Hanricxs vander Ryt, en hun zoon Jan en zijn zussen Fyen, Anna en Arck, mede namens hun minderjarige broer Lamberden enhun minderjarige zus Lysbeth, hebben beloofd een erfcijns
05-10-1540

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783219&miview=ldt
505 Ermgaert dochter Driessen vanden Horck, en dochter van wijlen Fyen dochter wylen Hanrick Janssoen vander Ryt heeft met haar man Hanricken soene wylen Jans die Vriese opgedragen en overgegeven aan hun zonen Jannen en Lamberden en hun dochters Fyen, Anna, Ariken en Elysabeth het 1/3 deel in ...
31-12-1541

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783220&miview=ldt
506 Ermgaert dochter Driessen vanden Horck en haar man Hanricken Janssoen die Vriese hebben opgedragen en overgegeven aan hun voornoemde kinderen het 1/3 deel in een huis, zoals in een schepenbrief beschreven staat. Hanrick soene wylen Jans die Vriese met zijn vrouw Ermgaerden dochter Driessen Geritss vanden Horck en hun zoon Jan, en hun dochters Fy, Anna en Arik, mede namens voornoemde minderjarige Lamberden en Elysabeth hebben dit goed verkocht, opgedragen en overgegeven ...
31-12-1541

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783221&miview=ldt
507 Dirck soene wilen Peters die Lew heeft beloofd een erfcijns van 5 ½ Carolus gulden te betalen aan Ermgerden dochter Driessen vanden Horck voor het vruchtgebruik, en aan haar zonen Jannen en Lamberden en haar dochters Fyen, Anna, Aricken en Elysabeth, kinderen van haar en haar man Hanrick soene wylen Jans die Vriese, voor het erfrecht....
31-12-1541

wijlen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783663&miview=ldt
949 Ermgaert dochter wylen Dries Geritssoen vanden Horck we(duw)e wylen Hanrick Janss die Vrieze voor het vruchtgebruik en haar zonen Jan en Lambert en haar dochters Sophia, Anna en Arck voor het erfrecht, mede namens hun minderjarige zus Elysabeth,hebben een erfcijns van ...
26-01-1544 (=1545)

???? Niet wijlen?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783593&miview=ldt
879 Hanrick soene wylen Jans die men hiet Vries Lambertss heeft verkocht een erfcijns van ...
19-05-1544

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787292&miview=ldt
922 Ermgaert dochter van Driessen soene wylen Gerits vanden Horck, weduwe wylen Hanricx soene wylen Jans die men hiet Vries Lambertssoen, heeft volgens de machtiging in het testament van wijlen haar man Hanricken en met toestemming van Thyssen soenswylen Gerit Thyssoen en van Willem soene wylen Hanrick Houbraken, daartoe aangesteld door voornoemde Hanricken, verkocht aan ....
20-01-1551 (=1552)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787273&miview=ldt
903 Hanricxs soene wylen Jans die Vrieze Lambertssoen man van Ermgarden dochter wylen Driessen Horck had een erfcijns van 2 Carolus gulden verkocht aan....
.... hebben beloofd deze erfcijns te betalen aan Ermgarden we(duw)e wylen Hanricx Janssoen die Vrieze mede ten behoeve van haar kinderen (van haar en van Hanricken Janssoen die Vrieze).
16-12-1551

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668591&miview=ldt
449 Ermgaert dochter wylen Dries Geritss vanden Horck, we(duw)e wylen Hanricx Janss die Vriese heeft opgedragen en overgegeven aan haar twee dochters Fyen en Elysabeth en aan haar zoon Lamberden en aan ‘haren swager’ Lenarden Lucassoen getrouwd met haar dochter Anna, en aan Walraven soene wylen Wouter Lauwerynss getrouwd met haar dochter Arcken, haar recht op het vruchtgebruik van ‘eenen huyse, hostat, hoff, schyere’ en toebehoren, gelegen aent Buekelair int Davelair...
29-5-1555

DELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668592&miview=ldt
450 Fyen dochter wylen Hanricx Janssoen die Vriese, en zijn zus Elysabeth, en hun broer Lambert, en Lenaert soene Lucas Hanricxs als man Anne, en Walraven soene wylen Wouter Lauwerynss als man van Arcken, allebei dochters en allen kinderen van wijlen Hanricx Janss die Vriese (van Hanricken en zijn vrouw Ermgarden dochter wylen Dries Geritss van den Horck) delen het goed nagelaten door hun ouders.....
29-5-1555

5.
womanKatheryn Jan Vrieze Lambrechs‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779383&miview=ldt
719 H(eer) Gerit soen wylen Jans gemeynlyc genoempt Vries Lambrechs heeft zijn zwager Aerden Jan Delissoen en zijn zus Katheryn, Aerts vrouw, gemachtigd om al zijn goederen te beheren ten behoeve van 'synen natuerlycken kynderen die hy verwect heeftvuyten lichame Anna dochter wylen Gerit Horsten'.
19-07-1535

ECHTGENOOT WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787100&miview=ldt
731 Claeus soene wylen Aelbert Dircxs heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Katherynen dochter wylen Jans die men hiet Vries Lambertss, we(duw)e wylen Aernts soene wylen Jan Delis Baten. ...
26-04-1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787280&miview=ldt
910 Katheryn dochter wylen Jans die men hiet Vries Lambertssoen, weduwe wylen Aernts Jan Delis Batens heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan...
30-12-1551

RELATIE NAAR ECHTGENOTE ERMGARDEN VAN BROER HANRICK.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668811&miview=ldt
669 Deze akte is doorgestreept.
Katheryn dochter wylen Jans die Vriese Lamberts soen, weduwe wylen Jan Delis Batensoon heeft de helft van een erfacht van 1 ‘mud roggen’, Veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan Ermgarden dochter wylen Dries Geritss vanden Horck. Hanricx soone wylen Jans die Vriese Lamebrtssoen had deze erfpacht verkocht en beloofd te betalen ...
24-9-1556

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669050&miview=ldt
908
... - e.z. en e.e.: Katheeryn we(duw)e wylen Aernt Jan Deliss...
6-12-1557

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669256&miview=ldt
1114
... - e.z. en e.e.: de erfgenamen van Katheryn dochter Jans die Vriese...
27-2-1558 (= 1559)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13669999&miview=ldt
21 De erfgenamen van Aert Jan Delis:....
17-05-1559

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670038&miview=ldt
60 Heer Gerit soone wylen Jans die Vriese, priester, heeft 'vuyt crachte die machten hem gegeven in den testamente van'Aernt soone wylen Jan Delis Baten en zijn vrouw Katheryn, dochter wylen Jans die Vriese, 'vererffpacht, opgedragen ende overgegeven' aan Hanrick soone wylen Hanricx Janss van Hoeck en Willem soone wylen Lambert Janss 'een stuck lants genoemt die Cloet metter strepen daer sydelyck aen ende by liggende', gelegen in die Nederbiest...
30-08-1559

6.
manAernt Jan Vrieze Lambrechs‏

[Gebruikersnotities]
OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778699&miview=ldt
35
...
De broers Wouter en Aert, soenen wilneer Aert Vries Lambrechss, mede namens hun minderjarige broers en zussen Aleyten, Baten, Hanricken, Josephen en Jannen hadden dit goed opgedragen aan voornoemde Hanricken Peterssoen. ...
07-02-1529 (=1530), Transport, Veghel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778668&miview=ldt
4 Sophie weduwe wilneer Aerts Jan Vri[es Lamberts]soen, dochter Wouter Wouterss vanden Pals heeft opgedragen en overgegeven aan haar kinderen Aleyten, Baten, Hanricken, Jasperen en Jannen (kinderen van haar en van Aerden Jan Vries Lambrechss) al haar rechten in 'enen stuck lants', genoemd Fyenvelt, gelegen in Veghel, ter plaatse genoemd die Nede[rbiest], ....
13-12-1529, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778669&miview=ldt
5 Sophie dochter Wouters vanden [Pals], weduwe wilneer Aerts Jan Vries Lambertss had opgedragen en overgegeven aan haar kinderen Wouteren, Aerden, Aleyten, Baten, Jasperen en Jannen (kinderen van haar en van Aerden Vries Lambrechss) 'een stuck lantsgeheyten Fyen[velt], gelegen in Veghel ter plaatse genoemd Neder[biest],...
13-12-1529, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778670&miview=ldt
6 Deze akte is doorgestreept. Hanrick Peter Hanricss heeft beloofd 133 Carolus gulden te betalen aan (.) weduwe wilneer Aerden Jan Vries Lambrechs, dochter Wouter Wouterss vanden Pals.
13-12-1529, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778835&miview=ldt
171
... a.e.: Wouter Wouterss vanden Pals. De broers Wouter en Aert, soenen wilneer Aerts Vries Lambrechss, mede namens Aleyten, Baten, Hanricken, Jasperen en Jannen hun minderjarige broers en zussen, hadden dit goed aan hem opgedragen....
25-01-1530 (=1531), Transport, Veghel

OUDERS VAN ECHTGENOTE SOPHIE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778946&miview=ldt
282 Sophie weduwe wilneer Aerts soene wilneer Jans genoemt Vries Lambrechs, dochter Wouters vanden Pals en wijlen zijn vrouw Kat(hary)nen met haar tegenwoordige man Thomaessen Jacopss vander Santvoert hebben opgedragen en overgegeven aan de broers Wouteren, Aerden, Hanricken, Jasper en Jannen en hun zus Beatrys en Jacoppen soene wilneer Ghysbert Heymericx man van Aleyden dochter van voornoemde Sophie, allen kinderen van voornoemde Sophien en haar eerste man Aerden, al hun rechten in 'enen huyse, hostat ende hoff' met toebehoren en 'enen eussel', gelegen in Veghel aent Buekelaer int Verrenberch...
26-03-1531 (=1532)

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778947&miview=ldt
283
Wouter soene wilneer Aerts soene wilneer Jans genoempt Vries Lambrechs,
zijn broer Aert,
hun zus Beatris, en
Jacop soene wilneer Ghysbert Heymerincx man van Aleydis dochter Aert Jans genoempt Vries Lambrechs,
mede optredend namens hun minderjarige broers Hanricken, Jasperen en Jannen,
hebben opgedragen en overgegeven aan hun moeder Sophien weduwe wilneer Aerts Jans hons vaders voers(eyt), dochter wilneer Wouter vanden Pals en van Kat(ery)nen dochter wilneer Wouters van Coelen het levenslange vruchtgebruik van 'een huys, hostat ende hoff, schuer ende scop' met toebehoren, groot ca. 1 'mauwersaets', gelegen in Veghel aent Vranckevoert in die Davelaerssche thiende....
26-03-1531 (=1532), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778948&miview=ldt
284 Sophie dochter wilneer Wouters vanden Pals, weduwe van Aerts soene wilneer Jans gemeynlyck genoemt Vries Lambrechs met haar tegenwoordige man Thomas Jacopss Versantvoert heeft voor...
Geen datum genoemd [1532], Pacht, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779028&miview=ldt
364 Wouter soene wilneer Aerts soene wilneer Jans die men hiet gemeynlyk Vries Lambrechss, zijn broer Aert, zijn zus Beatris en Jacop soene wilneer Ghysbert Heymericxss man van Aleydis dochter Aerts voirs(eyt), Aert Jan Dirckss en Wouter Willem Wouters van Colen voogden aangesteld door Wouteren vanden Pals over de minderjarige broers Hanricken, Jasperen en Jannen, kinderen van Aerden voers(eyt) en van Sophien dochter wilneer Wouters vanden Pals, hebben opgedragen en overgegeven aan Goerden soene wilneer Lamberts die Vrieze Janss 2 naast elkaar gelegen 'strepen lants', gelegen in Veghel in die Nederbiest,...
30-12-1532, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779029&miview=ldt
365 Goert soene wilneer Lambert die Vriese heeft beloofd een erfcijns van 3 Carolus gulden en 12 stuivers te betalen aan Aerden Jan Deliss en Wouteren Willem Wouterss, ten behoeve van de meerderjarige Beatris dochter Aert Vries Lambrechs en de minderjarige broers Hanricken, Jasperen en Jannen, kinderen van wilneer Aerts Vries Lambrechss en zijn vrouw Sophie....
30-12-1532, Belofte, Veghel

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779028&miview=ldt
364
Wouter soene wilneer Aerts soene wilneer Jans die men hiet gemeynlyk Vries Lambrechss,
zijn broer Aert,
zijn zus Beatris en
Jacop soene wilneer Ghysbert Heymericxss man van Aleydis dochter Aerts voirs(eyt),
Aert Jan Dirckss en Wouter Willem Wouters van Colen voogden aangesteld door Wouteren vanden Pals over de minderjarige broers Hanricken, Jasperen en Jannen, kinderen van Aerden voers(eyt) en van Sophien dochter wilneer Wouters vanden Pals,
hebben opgedragen en overgegeven aan Goerden soene wilneer Lamberts die Vrieze Janss 2 naast elkaar gelegen 'strepen lants', gelegen in Veghel in die Nederbiest,
30-12-1532, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779096&miview=ldt
432 Sophia dochter wilneer Wouters vanden Pals met Thomaessen Jacopss vander Santvoert heeft opgedragen en overgegeven aan de broers Wouteren en Aerden soenen Sophien voers(eyt) en aan Jacoppen soene wilneer Ghysbert Heymericx man van Aleyten dochter Sophien voirs(eyt) al haar rechten in 'enen acker lants', genoemd den Voertacker ...
05-06-1533, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779097&miview=ldt
433 Wouter (doorgestreept: en zijn broer Aert) soenen wilneer Aerts Jans genoempt Vries Lambrechs en wijlen zijn vrouw Sophie dochter Wouters vanden Pals, en Jacop soene wilneer Ghijsberts Heymericx man van Aleyd dochter Aerts en Sophie voirs(eyt) hebben beloofd een erfcijns ...
05-06-1533, Belofte, Veghel

GEZIN VRIEZE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779147&miview=ldt
483
Jan Woutersoen wilneer Aerts soene wilneer Vries Lambrechs, zijn broers Aert en Hanrick,
Jacob Ghysbert Heymericx man van Aleydis dochter Aerts voirs(eyt), en
Hanrick Dirckssoen van Bel man van Beatris dochter wilneer Aerts soene wilneer Vries Lambrechs en van Aerden vrouw Sophie dochter wilneer Wouters vanden Pals,
optredend mede namens hun minderjarige broers Jasperen en Jannen, hebben verkocht aan...
15-11-1533, Transport, Veghel

SOPHIE HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779291&miview=ldt
627 Sophia dochter wilneer Wouters vanden Pals met haar tegenwoordige man Thomassen Jacopssoen vander Santvoert heeft opgedragen en overgegeven aan haar zonen Wouteren, Aerden, Hanricken, Jasperen en Jannen, haar dochter Aleyten en Hanricken soene wyleneer Dircx van Bell man van haar dochter Sophien, kinderen van Sophien en van haar eerste man Aerden soen wyleneer Jans die Vriese, al haar rechten in het ¼ deel van 'enen bempt', gelegen in Veghel, ter plaatse genoemd die Langebempden after Ham...
Sophien had dit goed geërfd van haar vader Wouter vanden Pals en Wouter vanden Pals had dit goed gekocht van Hanricken soen wyleneer Jan Dircx....
08-01-1534 (=1535), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779292&miview=ldt
628 Sophie dochter wyleneer Wouters vanden Pals met haar tegenwoordige man Thomassen Jacopssoen vander Santvoert had opgedragen en overgegeven aan Wouteren, Aerden etc., zoals in een schepenbrief beschreven staat. De broers Wouter, Aert en Hanrick, soenen wyleneer Arts Janss die Vriese en Sophien v(oir)gen(oemt), hun zus Aleyt en Hanrick soen wyleneer Dircx van Bel man van Beatricx, dochteren Aerts en Sophien voers(eyt), optredend mede namens hun minderjarige broers Jasperen en Jannen, hebben het voornoemde ¼ deel van een 'bempt' opgedragen en overgegeven aan Jannen soen wyleneer Vrederick Hanricxsoen.
08-01-1534 (=1535), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779294&miview=ldt
630 Hanrick soen wyleneer Aerts soen wyleneer Jans die Vriese en van Aerden vrouw Sophie dochter wyleneer Wouters vanden Pals, optredend mede namens zijn broers Wouter en Aert en voor hun minderjarige broers Jasperen en Jannen, hebben verkocht aan Hanrick soen wyleneer Dircx van Bell ....
08-01-1534 (=1535), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779550&miview=ldt
886 Goert soen wylen Lamberts soene wylen die men hiet Vries Lambertssoen had beloofd een erfcijns van 18 Carolus gulden te betalen aan Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals voor haar vruchtgebruik en haar kinderen (van haar en van Aerden soene wylen Jans die Vriese) voor het erfrecht. De erfcijns wordt betaald uit goed dat Goert soene wylen Lamberts had gekocht van de erfgenamen van Aerts soene wylen Jans die Vriese. Aert soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vriese heeft beloofd aan Goerden soene wylen Lamberts soene wylen Jans die Vriese dat hij aan zijn moeder Sophien een erfcijns van 5 ½ Carolus gulden betalen zal, als 'affkortinge' van de hiervoor genoemde 18 Carolus gulden...
01-10-1537, Belofte, Veghel

WIE ZIJN DIT???
Natuurlijk zoon Jan en dochter Anna
MOEDER MOGELIJK: Ariken Aert Hanricxs
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779644&miview=ldt
980 Jan soen natuerlycke wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze Lambertssoen en Jan soen wylen Jacops man van Anne natuerlycke dochter wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze hebben volgens het testament van Jans die Vrieze en zijn vrouw wijlen Ariken dochter Aert Hanricxs een erfcijns van 2 Bossche ponden payment opgedragen en overgegeven aan ....

GEZIN VRIEZE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13669999&miview=ldt
21 De erfgenamen van Aert Jan Delis:
...
en Hanrick soone wylen Aernt Janssen die Vriese en zijn broer Jan, mede optredend voor
Jacop soon wylen Goessen Goessen Knoeyen als man van Aleydis, en voor
Amisse dochter wylen Aernt Jan Dircxssen, beide kinderen van Aleyts dochter wylen Aernt Janssen die Vriese, en
Peter soone Roeff Janssen als man van Marie, dochter Hanricx Dircxs van Bel, verwekt bij zijn vrouw Beatris, dochter wylen Aernt Janssen die Vriese,
...
17-05-1559, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670005&miview=ldt
27
...
- en Hanrick soone Aernt Janssen die Vriese en zijn broer Jan, mede optredend voor Jacop soone wyen Goessen Goessen Knoeyen, man van Aleydis, en voor Amisse, dochter wylen Aernt Jan Dircxsen, allebei kinderen van Aleyt, dochter wylen Aernt Jansen die Vriese, en voor Peter, soone Roeff Janssen in den Horrick als man van Marie, dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel, van Hanrick en wijlen Beatris, dochter wylen Aernt Janssen die Vriese,
....
06-06-1559, Deling, Veghel

VEEL INFO:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670011&miview=ldt
33
Hanrick soone wylen Aernt Janss die Vriese, en
zijn broer Jan soone wylen Aernt Janss die Vriese, en
Joest soone wylen Delis Peterss, mede optredend voor de broers Aernt en Gielis en de zussen Fyke en Heylwig, minderjarige kinderen van wijlen Jaspar soone wylen Aernt Janss die Vriese, en Peter soone Roeff Janssoon in den Horck, man van Marie, dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (van Hanrick en Beatris, dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese), en), en
Ansem soone wylen Heymerick Thonissen, man van Katheryn, dochter wylen Aernt soone wylen Aernt Janssoon die Vriese, en
Aernt soone wylen Aert Aertssoon die Vriese, en
voornoemde Ansem en Aernt mede optredende voor Jan, soon wylen Aert Aertssoon die Vriese en voor de zussen Fyke en Anna, dochters van Aert Aerntss die Vriese, en
Aernt soone wylen Goessen Geerlyck Knoeyen, optredend voor Jacop soone wylen Goessen soone wylen Goessen Knoeyen (van Goessen en wijlen Aleyten, dochter van wijlen Aernt Janss ... ), en
Amijs, dochter wylen Aernt Jan Dircxs (van Aernt en wijlen Aleyt, dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese), en
Cornelis, dochter wylen Hanricx Willemss, weduwe wylen Wouter Aernt Janssoon de Vriese, met haar tegenwoordige man Jan soone wylen Dirck Danelss, mede optredend voor haar twee dochters Mechtelt en Fyen, en haar zoon Hanrick, eertijds verwekt door Wouter, soon wylen Aernt Janss die Vriese,
hebben 'vuyt crachte van testaenten gemaict van Aernden Jan Delis Batens ende Katheryn wylen synre huysvrouwen, dochter wylen Jans die Vriese, erffelycken vercocht , opgedragen ende overgegeven...
26-06-1559, Veghel, Transport

ZONEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670461&miview=ldt
483 Schutblad
Fol. 390
In een rechtszitting van de schout en schepenen van de dingbank van Vechel is verschenen Thys Gerit Thyssoen, als verweerder, die formeel de aanspraken ontkent van Jan Aertssoen die Vrieze, die mede optreedt namens zijn broers Hanrick en Jaspar, aanleggers in deze zaak. ....
Niet gedateerd [1562], Geding, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675291&miview=ldt
423
Hanrick soone wylen Aernt Janssone die Vrieze, en
Jan soone wylen Aernt Janssen die Vrieze, broers, en
Peter Roeff Janssen in den Horck als man van Marie dochter Hanrick en zijn vrouw Beatris dochter wylen Aernt Jan die Vrieze, en
Aernt soone wylen Aernt Janssen die Vrieze, en
Ansem soone wylen Heymerick Thoniss als man van Katheryn dochter wylen Aernt Aerntss die Vrieze, en
Hanrick soone wylen Aernt Janssen die Vrieze, en zijn broer Jan Aerntss die Vrieze, voogden over de zussen Sophie en Anne, minderjarige kinderen van wylen Aernt Aerntss die Vrieze, hebben verkocht,...
16-04-1569


Voor meer informatie: bertho@derikx.com