man‎Hanrick Jan Vrieze Lamberts‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778671&miview=ldt
7 is onvolledig, wordt afgebroken aan einde folio. Hanrick soen wilneer Jan Vries Lam(brechs) heeft verkocht aan zijn neef Aerden soen (.) Lambertssen 'een huy[se, hostat ende hoff]' met toebehoren, gelegen in Veghel, ter plaatse genoemd die Hese,...
Geen datum genoemd [1529]

HANRICK + ERMGARDIS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778934&miview=ldt
270 Andries soene wilneer Gerits vanden Horck heeft opgedragen en overgegeven aan Hanricken soene wilneer Jans die Vriese Lambrechsoen man van zijn dochter Ermgarden al zijn rechten op...
07-02-1531 (=1532)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778935&miview=ldt
271 Jan Driessen soen vanden Horck en Hanrick soen wilneer Jans die Vriese Lambertssoen man van Ermgardis dochter Andries vanden Horck hebben beloofd aan hun vader en schoonvader ...
07-02-1531 (=1532)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778936&miview=ldt
272 Hanrick soene wilneer Jans die Vrieze Lambertssoen man van Ermgardis dochter Andries Geritssoen vanden Horck en dochter van Fyen dochter wilneer Jans vanden Groenendael heeft de ½ van een erfpacht ...
07-02-1531 (=1532)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778937&miview=ldt
273 Jan Driessensoen vanden Gorck heeft beloofd 50 Carolus gulden te betalen aan Hanricken soene wilneer Jans die Vrieze Lambertss. Getuigen: als voor.
07-02-1531 (=1532)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778964&miview=ldt
300 Hanrick soene wilneer Jans genoemt gemeynlyck Vries Lambrechs en zijn vrouw Ermgardis dochter Driessen Geritss vanden Horck hebben verkocht aan...
21-05-1532

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779027&miview=ldt
363 Hanrick soene wilneer Jans gemeynlyck genoemt Vries Lambrechs heeft verkocht aan ...
30-12-1532

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779099&miview=ldt
435 Hanrick soene wilneer Jans die men hiet Vries Lambrechs heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan zijn zwager Thijssen Gerit Thyssoen. ...
23-06-1533

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779449&miview=ldt
785 Hanrick soen wylen Jans die men hiet Vries Lamberts heeft beloofd
17-01-1535 (=1536)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779418&miview=ldt
754 Hanrick soene wylen Jans die Vriese Lambertssoen heeft beloofd 12 Carolus gulden te betalen ...
06-11-1535

HANRICK + echtgenote
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779481&miview=ldt
817 Hanrick soen wylen Jans soen Lamberts die Vriese man van Ermgardis dochter Dries Geritssoen vanden Hoerck heeft verkocht...
03-02-1536 (=1537)

HANERICK + vader
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782807&miview=ldt
93 Jan genoemt gemeynlyck Vries Lambertss en na hem zijn zoon Hanrick betaalden een erfpacht van 1 mud rogge, veghelse maat, aan de Tafel van de Heilige Geest te Veghel. Die erfpacht is een deel van een grotere erfpacht van 4 mud rogge, die door h(eer) Aernden die Rover, 'persoen wylen der kercken van Vechel, fundatoer ende stichter der voirs[creve] tafelen', aan die Tafel van de Heilige Geest geschonken was. De erfpacht wordt betaald uit een goed gelegen in Veghel in die Heze. Er was een geschil ontstaan tussen de 'provisoer' van de Tafel van de Heilige Geest en Hanrick Janssoen die Vrieze over het slechte betalen van deze erfpacht. Hanrick Janssoen die Vrieze veklaart nu voor veghelse schepenen dat hij de erfpacht van 1 mud rogge die zijn vader eertijds betaalde ook zal betalen. H(eer) Gelissen van Erpe, 'pastoer inder kercken van Maren', Goerden van Erpe soene wylen Rutgers, ende Hanricken soene wylen Hanrick Driessen, 'provisoren' van voornoemde Tafel, accepteren deze belofte. Getuigen: Aert Hanricxs, en Wouter Willemssoen, schepenen.
14-01-1538 (=1539)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782886&miview=ldt
172 Hanrick soene wylen Jans genoemt gemeynlyc Vries Lambertssoen man van Ermgardis dochter Driessen soene wylen Gerits vanden Horck, heeft verkocht aan Jannen Driessen soene vanden Horck, 'synen swager, ...
30-01-1539 (=1540)

TESTAMENT ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782820&miview=ldt
106 is doorgestreept. Ermgart dochter Andriessen vanden Horck vrouw van Hanricx soene wylen Jans die Vriese 'cranck wesende van lichaem' heeft haar testament opgemaakt. Ze wil dat al haar schulden betaald worden en voor enventueel ten onrechte in bezit gehouden goed schenkt ze 1 stuiver eens aan 'Sinte Lambrechs bouwe tot Ludick'. Ook schenkt ze 1 vat rogge eens aan elk van de 4 'biddende ordenen'. De pastoor en koster van Veghel krijgen ieder 1 stuiver eens. Haar man Hanrick krijgt een stuk land genoemd dat Osseker, gelegen in Veghel in die Heze: - e.z.: Joncker Walraven van Erpe; - a.z.: Aelbert van Berkel; - e.e.: Dirck Danelssoen; - a.e.: het goed van het klooster van de Bossche Predikheren. Op aanraden van Driessen vanden Horck, Thijssen Gerit Thyssensoen en Jannen soene Driessen vanden Horck wil ze dat haar man het stuk land verkoopt. Met de opbrengst moet haar man de 1 mud rogge betalen waarmee dit goed belast is en bovendien de 9 Carolus gulden aflossen aan Aelbrechten van Berkel, waarmee haar man eerder dit goed belastte. Haar man zal het vruchtgebruik hebben van het overschot van de 'erffgueden'. Ook wil Ermgaert op aanraden van haar vader Driessen dat haar kinderen, geboren uit haar huwelijk met Hanricken, hun aandeel in de 'erfgueden' mogen verkopen 'in noet van honne live'. Getuigen: Wouter Willemss en Jan Hanrix van Tillair, schepenen.
19-07-1539

hanrick + echtgenote + ouders
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783012&miview=ldt
298 Hanrick soene wylen Jans die Vrieze man van Ermgarden dochter Dries vanden Horck en dochter van wijlen Fyen dochter wylen Jan Hanricxs vander Ryt, en hun zoon Jan en zijn zussen Fyen, Anna en Arck, mede namens hun minderjarige broer Lamberden enhun minderjarige zus Lysbeth, hebben beloofd een erfcijns
05-10-1540

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783219&miview=ldt
505 Ermgaert dochter Driessen vanden Horck, en dochter van wijlen Fyen dochter wylen Hanrick Janssoen vander Ryt heeft met haar man Hanricken soene wylen Jans die Vriese opgedragen en overgegeven aan hun zonen Jannen en Lamberden en hun dochters Fyen, Anna, Ariken en Elysabeth het 1/3 deel in ...
31-12-1541

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783220&miview=ldt
506 Ermgaert dochter Driessen vanden Horck en haar man Hanricken Janssoen die Vriese hebben opgedragen en overgegeven aan hun voornoemde kinderen het 1/3 deel in een huis, zoals in een schepenbrief beschreven staat. Hanrick soene wylen Jans die Vriese met zijn vrouw Ermgaerden dochter Driessen Geritss vanden Horck en hun zoon Jan, en hun dochters Fy, Anna en Arik, mede namens voornoemde minderjarige Lamberden en Elysabeth hebben dit goed verkocht, opgedragen en overgegeven ...
31-12-1541

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783221&miview=ldt
507 Dirck soene wilen Peters die Lew heeft beloofd een erfcijns van 5 ½ Carolus gulden te betalen aan Ermgerden dochter Driessen vanden Horck voor het vruchtgebruik, en aan haar zonen Jannen en Lamberden en haar dochters Fyen, Anna, Aricken en Elysabeth, kinderen van haar en haar man Hanrick soene wylen Jans die Vriese, voor het erfrecht....
31-12-1541

wijlen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783663&miview=ldt
949 Ermgaert dochter wylen Dries Geritssoen vanden Horck we(duw)e wylen Hanrick Janss die Vrieze voor het vruchtgebruik en haar zonen Jan en Lambert en haar dochters Sophia, Anna en Arck voor het erfrecht, mede namens hun minderjarige zus Elysabeth,hebben een erfcijns van ...
26-01-1544 (=1545)

???? Niet wijlen?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783593&miview=ldt
879 Hanrick soene wylen Jans die men hiet Vries Lambertss heeft verkocht een erfcijns van ...
19-05-1544

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787292&miview=ldt
922 Ermgaert dochter van Driessen soene wylen Gerits vanden Horck, weduwe wylen Hanricx soene wylen Jans die men hiet Vries Lambertssoen, heeft volgens de machtiging in het testament van wijlen haar man Hanricken en met toestemming van Thyssen soenswylen Gerit Thyssoen en van Willem soene wylen Hanrick Houbraken, daartoe aangesteld door voornoemde Hanricken, verkocht aan ....
20-01-1551 (=1552)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787273&miview=ldt
903 Hanricxs soene wylen Jans die Vrieze Lambertssoen man van Ermgarden dochter wylen Driessen Horck had een erfcijns van 2 Carolus gulden verkocht aan....
.... hebben beloofd deze erfcijns te betalen aan Ermgarden we(duw)e wylen Hanricx Janssoen die Vrieze mede ten behoeve van haar kinderen (van haar en van Hanricken Janssoen die Vrieze).
16-12-1551

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668591&miview=ldt
449 Ermgaert dochter wylen Dries Geritss vanden Horck, we(duw)e wylen Hanricx Janss die Vriese heeft opgedragen en overgegeven aan haar twee dochters Fyen en Elysabeth en aan haar zoon Lamberden en aan ‘haren swager’ Lenarden Lucassoen getrouwd met haar dochter Anna, en aan Walraven soene wylen Wouter Lauwerynss getrouwd met haar dochter Arcken, haar recht op het vruchtgebruik van ‘eenen huyse, hostat, hoff, schyere’ en toebehoren, gelegen aent Buekelair int Davelair...
29-5-1555

DELING:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668592&miview=ldt
450 Fyen dochter wylen Hanricx Janssoen die Vriese, en zijn zus Elysabeth, en hun broer Lambert, en Lenaert soene Lucas Hanricxs als man Anne, en Walraven soene wylen Wouter Lauwerynss als man van Arcken, allebei dochters en allen kinderen van wijlen Hanricx Janss die Vriese (van Hanricken en zijn vrouw Ermgarden dochter wylen Dries Geritss van den Horck) delen het goed nagelaten door hun ouders.....
29-5-1555

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com