man‎Lambert Jan Vrieze Lambrechs‏‎

[Gebruikersnotities]
WIJLEN:

ERFDELING Lamberts soen wilneer Jans Vries Lamberts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778790&miview=ldt
126
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778791&miview=ldt
127
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778792&miview=ldt
128
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778793&miview=ldt
129
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778794&miview=ldt
130
10-08-1530

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778795&miview=ldt
131 Goert soen wilneer Lamberts Jan Vries Lambertssoen heeft beloofd 100 Carolus gulden te betalen aan Geritden Geritssoen van Keeldonck, mede ten behoeve van zijn vrouw Ka(theri)ne dochter Lamberts die Vries voirs(eyt). Getuigen: Gerit Thys en Dries van Horck.
10-08-1530

LAMBERT + echtgenote Willemen Ghijsberts van Erpe ..
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778813&miview=ldt
149 Goeyaert soen wilneer Lambert Jan Lambert Svriesen,....
... Jan Lamberts Vriesen had dit goed opgedragen aan aan de kinderen die geboren zouden worden van Lamberden Jans voirs(eyt) soen en zijn vrouw Willemen natuerlycke dochter heeren Ghijsberts van Erpe Goertssoen. ...
12-11-1530

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779210&miview=ldt
546 Thonis Hanricxss van Dommelen man van Johanne dochter wilneer Lamberts Janss die Vriese en van Lamberden vrouw wijlen Willemen natuerlycke dochter wilneer heeren Ghysberts van Erpe heeft een erfcijns ,....
20-03-1533 (=1534)

?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779172&miview=ldt
508
.. gekocht van Goeyarden soene wilneer Lamberts soene wilneer Jans die Vrieze man van Anne natuerlycke dochter wilneer heeren Lonis vander Horst, priester, soene wilneer h(eer) Dircx vander Horst. ...
24-01-1533 (=1534)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779104&miview=ldt
440 Hanrick Maes Melissoen van Bynderen man van Beatris dochter wilneer Lamberts die Vriese Janss en van Lamberden vrouw Willemen dochter wilneer h(eer) Ghysberts van Erpe heeft verkocht ...
21-06-1533

Lambert + echtgenote Willemen en haar ouders
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779265&miview=ldt
601
... H(eer) Goert heeft deze erfcijns door opdracht verkregen van Geritden soen wyleneer Gerits van Keeldonck, weduwer wyleneer Katherynen dochter wyleneer Lamberts die Vriese Janss en van Lamberden vrouw Willemen dochter wylen h(eer) Ghysberts van Erpe en van Beatris dochter Lamberts en zijn vrouw Willemen....
21-11-1534

LAMBERT + echtgenote NATUURLIJKE dochter...
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779650&miview=ldt
986 Ghysbrecht soene wylen Lamberts soene wylen Jans die Vriese en van Lambrechten vrouw Willemen natuerlycke dochter wylen h(eer) Ghysbrechts van Erpe,...
11-06-1538

ERFDELIG LAMBERT - vader echtgenote was priester
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779589&miview=ldt
925 Lonis soene wylen Gerit Lonissoen van Ponsendael man van Adriane en Vriens soene wylen Gerit Boeyen man van Heylwigh, beyde dochteren Lamberts soene wylen Jans die Vrieze en van Lamberden vrouw Willemen natuerlycke dochter wylen h(eer) Ghysbertsvan Erpe, priester, en Ghysbert soene wylen Lamberts soene wylen Jans die Vriese en wijlen zijn vrouw Willemen voirgen(oemt), optredend mede namens zijn zus Ariken, hebben het goed gedeeld dat zij toebedeeld kregen van hun vader Lamberts....
11-06-1538

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com