man‎Aerden Jan Delis Baten‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 719 van 19-07-1535 samen met broer Gerit priester.
met:

womanKatheryn Jan Vrieze Lambrechs‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779383&miview=ldt
719 H(eer) Gerit soen wylen Jans gemeynlyc genoempt Vries Lambrechs heeft zijn zwager Aerden Jan Delissoen en zijn zus Katheryn, Aerts vrouw, gemachtigd om al zijn goederen te beheren ten behoeve van 'synen natuerlycken kynderen die hy verwect heeftvuyten lichame Anna dochter wylen Gerit Horsten'.
19-07-1535

ECHTGENOOT WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787100&miview=ldt
731 Claeus soene wylen Aelbert Dircxs heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan Katherynen dochter wylen Jans die men hiet Vries Lambertss, we(duw)e wylen Aernts soene wylen Jan Delis Baten. ...
26-04-1550

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787280&miview=ldt
910 Katheryn dochter wylen Jans die men hiet Vries Lambertssoen, weduwe wylen Aernts Jan Delis Batens heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan...
30-12-1551

RELATIE NAAR ECHTGENOTE ERMGARDEN VAN BROER HANRICK.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668811&miview=ldt
669 Deze akte is doorgestreept.
Katheryn dochter wylen Jans die Vriese Lamberts soen, weduwe wylen Jan Delis Batensoon heeft de helft van een erfacht van 1 ‘mud roggen’, Veghelse maat, opgedragen en overgegeven aan Ermgarden dochter wylen Dries Geritss vanden Horck. Hanricx soone wylen Jans die Vriese Lamebrtssoen had deze erfpacht verkocht en beloofd te betalen ...
24-9-1556

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669050&miview=ldt
908
... - e.z. en e.e.: Katheeryn we(duw)e wylen Aernt Jan Deliss...
6-12-1557

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669256&miview=ldt
1114
... - e.z. en e.e.: de erfgenamen van Katheryn dochter Jans die Vriese...
27-2-1558 (= 1559)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13669999&miview=ldt
21 De erfgenamen van Aert Jan Delis:....
17-05-1559

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670038&miview=ldt
60 Heer Gerit soone wylen Jans die Vriese, priester, heeft 'vuyt crachte die machten hem gegeven in den testamente van'Aernt soone wylen Jan Delis Baten en zijn vrouw Katheryn, dochter wylen Jans die Vriese, 'vererffpacht, opgedragen ende overgegeven' aan Hanrick soone wylen Hanricx Janss van Hoeck en Willem soone wylen Lambert Janss 'een stuck lants genoemt die Cloet metter strepen daer sydelyck aen ende by liggende', gelegen in die Nederbiest...
30-08-1559

Voor meer informatie: bertho@derikx.com