man‎Danelt Willem Bontwercker‏‎

[Gebruikersnotities]
MEERDERE RELEVANTE AKTES OP 24-06-1530 - 177 tm 121.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778781&miview=ldt
117 is niet volledig omdat het hierna volgende folio ontbreekt.
H(eer) Willem soen wilneer Danelt Willems Bontwercker, priester,
zijn broer Jan,
Aert Philips [Sle]uwensoen man van Jenneken dochter Danelt Willems voirs(eyt),
Willem [Dir]ck Tyssoen man van Jutten dochter Danelt Willem wileneer, en
h(eer) Willem voers(eyt) met Peter Aert Peter Scheers als voogden van hun nicht Anna dochter wilneer Martens Aert Peter Scheers en dochter van zijn vrouw Dingmen dochter wileneer Danelt Willem Bontwercker,
hebben goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders Danelden Willemss en Anna natuerlycke dochter meester Jan Ghysbert wileneer. H(eer) Willemen [krijgt] (.)
Datering: Op of vóór 24-06-1530

Dochter DINGEN + echtgenoot.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778783&miview=ldt
119 Hanrick soen Hanrick Andries had een erfcijns van 3 Carolus gulden en 15 stuivers verkocht aan Danelden soen wilneer Willem Bontwercker. De erfcijns wordt betaald uit 'enen huijse, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen in Veghel, ter plaatsegenoemd die Straet int Russelt, e.z.: het goed van Gerit Thijs: - a.z. en e.e.: die gemeyn straet'; a.e.: Walravens van Erp. Ook uit 'enen bempt', gelegen als voor, e.z.: h(eer) Jan Verstraten, priester; a.z.: (.); e.e.: 'die ..'; a.e.: (.).
Heer Willem soen wilneer Danelt Bontwerckers, priester, en
Peter Aert Peters Scheers, namens hun nicht Anna, minderjarige dochter wilneer Martens Aert Peter Scheers soen en zijn vrouw Dingen dochter wilneer Danelts Willem Bontwerckers, <===
Jan broer van h(eer) Willems, en Willem soen wilneer Dirck Thijs man van Jutten dochter wilneer Danels Willem Bontwerckers, hebben deze erfcijns opgedragen en overgegeven aan Aerden Philips Sleuwen, mede ten behoeve van zijn vrouw Jannen dochter wilneer Danelt Willem Bontwerckers en dochter van Anna natuerlycke dochter wyleneer meester Jan Ghysberts. Hanrick Hanric Driessen behoudt het recht deze cijns af te lossen. ....
24-06-1530

Echtgenote: Anne Jan Ghyijsen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783069&miview=ldt
355
... Jan soen wylen Danelt Willemssoen Bontwercker en zoon van wijlen Danelden vrouw Anne natuerlycke dochter wylen meester Jan Ghysen v(oir)s(eyt) verklaart ...
08-02-1540 (=1541)

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
womanJohanna Danelt Willem Bontwercker‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778823&miview=ldt
159 Hanrick soene wilneer Dirck Thyssoen heeft in aanwezigheid van Jenneken vrouw van Aert Philips Sleuwen, dochter Danels soene wileneer Willem Bontwercker vernaarderd 'een stuck lants',...
04-01-1530 (=1531)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778824&miview=ldt
160
... Jenneken dochter wilneer Danels soene Willem Bontwercker had dit goed door opdracht verkregen van Willemen Dirck Thys....
06-01-1530 (=1531)

GENOEMD SAMEN MET ZUS JUTTE + haar echtgenoot.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778821&miview=ldt
157 Willem soene wilneer Dirck Thys man van Jutte dochter wilneer Danels soene Willem Bontwercker heeft opgedragen en overgegeven aan Jenneken vrouw van Aert Philips Lewen, dochter wileneer Danels voers(eyt) 'een stuck lants', ...
04-01-1530 (=1531)

ERFDELING OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778781&miview=ldt
117 is niet volledig omdat het hierna volgende folio ontbreekt.
H(eer) Willem soen wilneer Danelt Willems Bontwercker, priester,
zijn broer Jan,
Aert Philips [Sle]uwensoen man van Jenneken dochter Danelt Willems voirs(eyt),
Willem [Dir]ck Tyssoen man van Jutten dochter Danelt Willem wileneer, en
h(eer) Willem voers(eyt) met Peter Aert Peter Scheers als voogden van hun nicht Anna dochter wilneer Martens Aert Peter Scheers en dochter van zijn vrouw Dingmen dochter wileneer Danelt Willem Bontwercker,
hebben goed gedeeld dat zij erfden van hun ouders Danelden Willemss en Anna natuerlycke dochter meester Jan Ghysbert wileneer. H(eer) Willemen [krijgt] (.)
Datering: Op of vóór 24-06-1530

OUDERLIJK GEZIN met aantrouw
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778783&miview=ldt
119 Hanrick soen Hanrick Andries had een erfcijns van 3 Carolus gulden en 15 stuivers verkocht aan Danelden soen wilneer Willem Bontwercker. ...
... Heer Willem soen wilneer Danelt Bontwerckers, priester, en Peter Aert Peters Scheers, namens hun nicht Anna, minderjarige dochter wilneer Martens Aert Peter Scheers soen en zijn vrouw Dingen dochter wilneer Danelts Willem Bontwerckers, Jan broervan h(eer) Willems, en Willem soen wilneer Dirck Thijs man van Jutten dochter wilneer Danels Willem Bontwerckers, hebben deze erfcijns opgedragen en overgegeven aan Aerden Philips Sleuwen, mede ten behoeve van zijn vrouw Jannen dochter wilneer Danelt Willem Bontwerckers en dochter van Anna natuerlycke dochter wyleneer meester Jan Ghysberts. Hanrick Hanric Driessen behoudt het recht deze cijns af te lossen.
24-06-1530

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778784&miview=ldt
120 Delis soen wilneer Dirck Houbraken had een erfcijns van 6 ponden payment verkocht aan Danelden soen wyleneer Willem Bontwercker. ...
... Voornoemde persoon (Danel) heeft deze cijns opgedragen en overgegeven aan Aerden Philips Sleuwensoen, mede ten behoeve van zijn vrouw Jean[ne] dochter wilneer Danelt Willem Bo[ntwerckers] en dochter van Anna natuerlycke d[ochter] wileneer meester Jan Ghysberts. ...
24-06-1530

Broer Willem Priester + echtgenoot
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778785&miview=ldt
121 Aert Philips Sleuwensoen man van Johanne dochter Danelt Willem Bontwercker heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden en 15 stuivers opgedragen en overgegeven aan heer Willemen soen wilneer Danels Willem Bontwerckers, priester. De erfcijns wordt betaald uit een goed zoals in een schepenbrief beschreven staat. Voornoemde Danelt soen wilneer Willem Bontwerckers had deze erfcijns gekocht van Hanricken Hanrick Andriessoen en daarna hadden de erfgenamen van Danelt Willem Bontwwerckers deze erfcijnsopgedragen aan voornoemde Aerden. Ook een erfcijns van 6 ponden payment uit voornoemd goed. Delis soen wilneer Dirck Houbrakens had deze erfcijns verkocht aan Danelden Willem Bontwercker en vandaag haddden de erfgenamen van Danelt Willem Bontwwerckers deze erfcijns opgedragen aan voornoemde Aerden. Getuigen: als voor.
24-06-1530

2.
man‎Willem Danelt Willem Bontwercker‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779005&miview=ldt
341 H(eer) Willem soene wilneer Danels soene [Willem] Bontwerckers heeft vernaarderd ...
18-11-1532

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779178&miview=ldt
514 Jan Hanrick soene wilneer Peter Hanricx heeft beloofd 25 Carolus gulden te betalen aan Willemen soene wilneer Danelt Willems Bontwercker, priester. Getuigen: Dries van Horc en Aert Hanric Aertss.
30-01-1533 (=1534)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787341&miview=ldt
971 Jacop soene wylen Vranck Delissoen heeft een erfcijns van 5 Carolus gulden verkocht aan heer Willemen soene wylen Danelt Willemssoen Bontwerckere, 'priestere'. ...
18-03-1551 (=1552)

IN ZIJN TESTAMENT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668666&miview=ldt
524
...
H(eer) Willem soene wylen Danelt Willems Bontwerckere, priester, had deze erfcijns door opdracht verkregen van Jannen soene wylen Hanrick Crabben van Boecxtel. En Heer Willem Danelss heeft deze erfcijns in zijn testament nagelaten aan Rommen....
21-1-1555 (= 1556)

3.
manJan Danelt Willem Bontwercker‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778803&miview=ldt
139 Deze akte is doorgestreept. Jan soen wilneer Danelt Willem Bontwercker heeft beloofd 50 Carolus gulden te betalen aan Ansem Jan Jacopss...
16-08-1530

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778802&miview=ldt
138 Margriet we(duw)e wilneer Emont Willemss van Tuyfthuys met haar huidige man Ansemen Jan Jacops heeft opgedragen en overgegeven aan haar zwager Jan Danelssoen Bontwercker, die getrouwd is met haar dochter Aleyt (en dochter van voornoemde Emont Willemss) haar vruchtgebruik ...
16-08-1530

OVERLEDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668409&miview=ldt
267
... ende den erffgen(amen) Jans Danelt Bontwerckers..
29-12-1553

ECHTEGENOTE hertrouwd:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669033&miview=ldt
891 Alyt weduwe wylen Jans soone wylen Danelt Willem Bontwerckers met haar tegenwoordige man Martene soone wylen Aelbert Dircxs heeft opgedragen en overgegeven ...
27-9-1557"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670097&miview=ldt
119 Aleyt, weduwe wylen Jan Danelt Willemss Bontwerckere, met haar tegenwoordige man Marten soone wylen Aelbert Dircxs, heeft opgedragen en overgegeven aan haar twee zonen Emond soone wylen Jan Danelss en zijn broer Hanrick, haar recht op het vruchtgebruik ...
04-02-1559 (= 1560)

DELING JAN en echtgenote:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670075&miview=ldt
97 Emont, soone wylen Jan Danelt Bontwerckers en zijn broer Hanrick (kinderen van Jan en Aleyt, dochter wylen Emont Willems van Thuyfthuyse) hebben het goed van hun ouders gedeeld....
11-01-1559 (= 1560)

4.
womanJutten Danelt Willem Bontwercker‏

[Gebruikersnotities]
Zus Joanna en echtgenoot:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778821&miview=ldt
157 Willem soene wilneer Dirck Thys man van Jutte dochter wilneer Danels soene Willem Bontwercker heeft opgedragen en overgegeven aan Jenneken vrouw van Aert Philips Lewen, dochter wileneer Danels voers(eyt) 'een stuck lants', ...
04-01-1530 (=1531)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668460&miview=ldt
318 Willem soene wylen Dirck Thyssoen, wijlen man van Jutten dochter wylen Danelt Willemssoen Bontwerckers heeft opgedragen en overgegeven aan zijn twee zonen Willemen en Dircken mede ten behoeve van hun twee zussen Anna en Eve de helft van ‘enen aabempt’ rijdende jaarlijks tegen de andere helft toebehorende aan Jannen Aert Philipss gelegen int Akart...
2-5-1554Voor meer informatie: bertho@derikx.com