man‎Jan Danelt Willem Bontwercker‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778803&miview=ldt
139 Deze akte is doorgestreept. Jan soen wilneer Danelt Willem Bontwercker heeft beloofd 50 Carolus gulden te betalen aan Ansem Jan Jacopss...
16-08-1530

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778802&miview=ldt
138 Margriet we(duw)e wilneer Emont Willemss van Tuyfthuys met haar huidige man Ansemen Jan Jacops heeft opgedragen en overgegeven aan haar zwager Jan Danelssoen Bontwercker, die getrouwd is met haar dochter Aleyt (en dochter van voornoemde Emont Willemss) haar vruchtgebruik ...
16-08-1530

OVERLEDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668409&miview=ldt
267
... ende den erffgen(amen) Jans Danelt Bontwerckers..
29-12-1553

ECHTEGENOTE hertrouwd:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669033&miview=ldt
891 Alyt weduwe wylen Jans soone wylen Danelt Willem Bontwerckers met haar tegenwoordige man Martene soone wylen Aelbert Dircxs heeft opgedragen en overgegeven ...
27-9-1557"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670097&miview=ldt
119 Aleyt, weduwe wylen Jan Danelt Willemss Bontwerckere, met haar tegenwoordige man Marten soone wylen Aelbert Dircxs, heeft opgedragen en overgegeven aan haar twee zonen Emond soone wylen Jan Danelss en zijn broer Hanrick, haar recht op het vruchtgebruik ...
04-02-1559 (= 1560)

DELING JAN en echtgenote:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670075&miview=ldt
97 Emont, soone wylen Jan Danelt Bontwerckers en zijn broer Hanrick (kinderen van Jan en Aleyt, dochter wylen Emont Willems van Thuyfthuyse) hebben het goed van hun ouders gedeeld....
11-01-1559 (= 1560)

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com