man‎Jan Luijckassen Tonissen van Heembergen‏‎
Overleden ‎31 mrt 1688 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Waarschijnlijk:

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
421 31-03-1688 Joannes Lucae
Maritatus secundo proles habes utrinque, obyt febri ardente intra paulos dies, vir vigore aetatis
Gesterkt door de sacramenten, heeft van weerszijden kinderen uit zijn tweede huwelijk, overleden aan brandende koorts, binnen enkele dagen, man van energieke leeftijd

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 365 02-04-1688 Jan Luijcas aent Havelt Laat na vrouw en kinderen

Niet gevonden in iindex BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).

[Gebruikersnotities]
GEEN UITSLUITSEL
TWEE echtparen Lucas Tonissen x Heijlken.
Een gebaseerd in St.O de andere in Veghel.
Veghel lijkt meest waarschijnlijk op basic van locatie Ham & Heembergen.
Deze heeft echtter geen broer Thonis ....
Ander gezin in St.O. heeft geen zoon Jan ...
HELP !?!?@@

INDIEN CORRECT: ???
DAN GEBOREN ROND 1663-26=1637
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195116&miview=ldt
7700.66 Index schepenprotocol Veghel (7700.66)
151 Jan Luijcassen, oud ongeveer 26 jaren, verklaart op verzoek van Heijman Henrickx, 'dat Heijman Henrickx sich selven heeft vervuecht tot Vechel op Hamme, op drie stucken ackerlants staende oft liggende in drie stucken rogghe gerwen, soo verclaerthij deponent de voorschreven stucken gethiendt te hebben optten 24en july 1663 voor noen ontrent elf uren behoorlyck, stellende optten thienden gast oft hoop een taxken waer mede den thienden gast oft hoop uijtwendich was gemarqueert ende geteeckent'....
05-02-1663

!!!!!
!!!!!
OUDERLIJK GEZIN
VADER OVERLEDEN
KIDS JAN, THONIS en MERIKEN <=== DIT IS DE CORRECTE JAN WANT HIJ HEEFT EEN BROER THONIS
NOEMT OOK Jan Jacob Hendrickmans
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929746&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
105 Heijlken weduwe Luijcas Thonissen heeft verkocht aan Catharina weduwe Anthonis Jacobs een jaarlijkse en erfelijke chijns van 15 gulden, te lossen met 300 gulden gaande uit een hooiland tot Veghel. Jaarlijks rijdende met de kinderen van Evert JanFrederickx. Het ene jaar achter de Schopacker en het andere jaar achter den Appelenweerdt. Hooibeemden door verkopers ter tocht en Jan Luijcassen en Thonis Luijcassen en Meriken Luijcassen ter erfrecht competerend. IN DE KANTLIJN: Compareerde voor schepenen en secretaris van Veghel Heijlken Hendrick Peters als erfgename voor een derde part van de nevenstaande erfrente van Catharina weduwe Anthonis Jacobs. Zij bekent uit handen van Jan Jacob Hendrickmans als koper van dezelfde hooibeemd, onderpand van het derde part betaald te zijn, wezende 100 gulden. 17 februari 1698.
17-5-1663

!!!
KOPPELT JAN LUIJCAS TONISSEN aan OORTMANS <== Maar is dit wel de correcte JAN LUIJCAS ????
Amelis Gerijts van Dieperbeeck x Merijken Oortmans (eerste vrouw)
Amelis Gerijts van Dieperbeeck x Geertruijt Gerijt Hogers (laatste vrouw)
- Alegonda x Willem Gerijt Steven
- Merjiken x Aert Hendrick van Lieshout
- Jan x Gerijtken Gijsberts (momboiren: Jan Gijsberts en Jan Luijcas Tonissen)
- Hogaert en Willemken (onmondige kids - momboiren Adriaen Hendrix en Hendrick Hendrick Martens)
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929947&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
306 Willem Gerijt Steven als man van Alegonda Amelissen; Aert Hendrick van Lieshout als man van Merijken Amelissen; Jan Gijsberts en Jan Luijcas Tonissen als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Jan Amelissen bij Gerijtken Gijsberts; Adriaen Hendrix en Hendrick Hendrick Martens als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Amelis Gerijts van Dieperbeeck bij Gertruijt dochter Gerijt Hogerts, namelijk Hogaert en Willemken Amelissen, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Amelis Gerijts van Dieperbeeck bij Merijken Oortmans zijn eerste vrouw en uit Geertruijt Gerijt Hogers zijn laatste vrouw maken deling en scheiding. ...
Datering: 21-3-1665

Zelfde info als 306
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929948&miview=ldt
7700.54 Index schepenprotocol Veghel (7700.54)
307 ... Jan Gijsberts en Jan Luijcas Tonissen als momboiren en curatoren over de onmondige kinderen van Jan Amelissen bij Gerijtken Gijsberts;...
21-3-1665

BORGMEESTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814800&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
24 Deze akte is doorgestreept.
... , Geraert Dirck Jaspars en Jan Luycassen, 'borgemeesteren', ...
25-09-1665

BORGMEESTER
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814802&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
26 Jan Wilberts, Jan Peter Huijberts, Jan Luijcassen en Geryt Dirck Jaspers, 'borgemeesteren binnen den dorpe van Vechel, als oock gecomitteerde totter policye van de gemeyntte,...
07-01-1666

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.63&minr=15817101&miview=ldt
7700.63 Index schepenprotocol Veghel (7700.63)
62 ...Het goed wordt gepacht door Jan Luijcas....
04-02-1668

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815040&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
264 ... die welcke verclaert opgenomen te hebben' 100 gulden capitaels van Jan Luijcassen op 03-09-1671,...
25-12-1671

OP DE HAM
ERFDELING OUDERS
BROER THONIS DIE GETUIGE WAS BIJ HUWELIJK IN 1670 IS REEDS OVERLEDEN KINDERLOOS OP 13-09-1673 EN IS DUS NIET GENOEMD."Tonis Luijcas, jonghman op Ham"
Luycas Tonissen x Heylken
- Jan
- Merjken x Jan Jacob Hendrickmans
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815151&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
375 Jan Luijcasse en Jan Jacob Hendrickmans man van Merijken Luijcassen, kinderen en erfgenamen van Luycas Tonissen, verwekt bij zijn vrouw Heylken, hebben het goed gedeeld dat zij erfden van ouders.
Jan Jacobs krijgt toebedeeld 'het oude huijs, gelegen tot Vechel op Ham, ...
'Item dit lodt sal genieten de eycken boomen, wesende een rije op de grascant naest vorste lodt'.
Ook de helft van 'eenen acker genaemt de Braeck, wesende het vorste, groot ontrent vier lopen', gelegen op Ham ...
Ook de helft van 'eenen dries, gelegen op Ham', groot ontrent 25 royen ...
Ook de helft van 'de vorste streep vant lant, met den achtersten dries, ende het eussel daer teynen aengelegen', groot ontrent 4 lopen, gelegen op Ham ...
...
Jan Luijcassen krijgt toebedeeld 'het achterste huijs met de eycke boomen staende over den wech langst de erve vant eerste lot, gelegen op Ham, ...
Ook 'een plack teulant in het voorste hofken, soo tselve is afgepaelt, gelegen op Ham' ...
Ook 'het achteste van een plack lant met het achterste van den dries genaemt in de Braeck', ...
Ook 'den vorsten dries in het eussel met een half streep lants daer neffens', groot 3 lopen, gelegen op Ham ...
Ook de helft 'vant achterste eussel', groot ontrent 4 lopen, gelegen op Ham ...
05-04-1674, Deling

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815226&miview=ldt
450
... * een erfcijns van 5 gulden aan Jan Luycassen, 'inwoonder alhier'...
17-01-1676

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815243&miview=ldt
7700.55 Index schepenprotocol Veghel (7700.55)
467 Jan Jan Dirx Pagie, 'schepen alhier', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Luijcassen, 'borgemeester', een 'stuck teulants', groot ontrent 1 1/2 lopen, gelegen in de Akerse tiende ...
08-02-1676

TWEEDE HUWELIJK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440560&miview=ldt
7700.56 Index schepenprotocol Veghel (7700.56)
98
Arien Jan Aartz van Schijndel,
Jan Luijcass gehuwd met Geertruijt Jan Aartz van Schijndel,
Geerling Hendricks gehuwd met Leijsken Jan Aartz van Schijndel,
Melis Arien Boermans gehuwd met Marie Tijs Jan Aartz van Schijndel,
alsnog de voornoemde Arien Jan Aartz van Schijndel en Claas Hendrick Roeffen als momboiren over de kinderen onmondig zijnde van Jan Aartz van Schijndel.
Allen kinderen en erfgenamen van Jan Aartz van Schijndel en wijlen Eerken Tijs Daandels.
Comparanten hebben gemaakt erfscheiding en deling van de goederen. ...
... Het derde lot is ten deel gevallen aan Jan Luijcass gehuwd met Geertruijt Jan Aartz van Schijndel zijnde een akker genaamd het Venneken in de Hooboeckse tienden naast de straat, ’t Venneken,...
25-01-1679, Erfdeling

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816748&miview=ldt
7700.57 Index schepenprotocol Veghel (7700.57)
74 Jan Luijcassen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Ariens 'eenen hoijbeemt', groot ontrent 3 karren hoijwas, genaamd den Crommen Beemt, ...
26-11-1680

DOCHTER CATHALIJN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196165&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
295 Jan Thonis Adriaen Goossens van Reijbroeck als man van Cathalijn dochter van Jan Luijcassen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Hendrick Teunissen, aan Hendrick Claesen van Kilsdonck als man van Dirisken Hendrick Teunissen, en aan Jan Aerts van der Mee als man van Hendrick Teunissen, zijn kindsdeel in alle goederen die hij 'van wegens sijne voorschreven huijsvrouwe is competerende', afkomstig van Cathalijn dochter van Dierck Diercks, getrouwd geweest met Hendrick Teunis Hendrix.
15-09-1692

Zie akte 313 - kids uit tweede huwelijk...
JAN LUIJCAS
- LUIJCAS
- JAN (minderharig)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196184&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
314 Jan Thomassen als man van Catalijn Dircks, <===== ?????
en Luijcas Jan Luijcassen, mede optredend voor Jan Jan Luijcassen hun minderjarige broer, hebben voor 10 jaren voor 100 gulden in belening uitgegeven aan...
07-03-1693

Jan Luijcassen x Catalyn Dircks
- Catalijn x Jan Thonissen
Jan Luijcassen x Gertruijt Jan Aerts van Schijndel [weduwe]
- Luijckas
- Jan
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196183&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
313 Gertruijt Jan Aerts van Schijndel weduwe van Jan Luijcassen heeft gecedeerd, gerenuncieerd en overgegeven ...
.... En dat ten behoeve ven Jan Thonissen als man van Catalijn Jan Luijckassen, verwekt bij Catalyn Dircks, Luijckas Jan Luijcassen, en Jan Jan Luijcassen, verwekt bij Gertruijt Jan Aerts van Schijndel voorschreven....
07-03-1693

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196185&miview=ldt
315 Gerard Daendels en Peter Jan Ariens als last en volmacht hebbende van Jan Arien Weijnen, 'sijnen vader', allen erfgenamen van wijlen Claes Arien Wijnen, verklaren een obligatie van 100 gulden ontvangen te hebben van de kinderen van Jan Luijcassen, die Claes Arien Wijnen beurde van Jan Luijcassen, 'waer van de brief onvinbaar is'. Het geld is afkomstig van de belening aan Jan Jacob Hendrickmans met de kinderen van Jan Luijcassen op 07-03-1693....
14-03-1693

https://proxy.archieven.nl/235/DB02566E7DD44918BB4DC3461106F645
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
117 Luijcas Jansen van Heenbergen en Adriaen Jan Aerts van Schijndel worden aangesteld als voogden over Jan minderjarige zoon van Jan Luijcassen van Heenbergen, verwekt bij Gertruijt dochter van Jan Aertsen van Schijndel, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 24-09-1697

!!!
!!!
RELATIE NAAR SCHOONBROER JAN JACOB HENDRICMANS
GENOEMDE "Jan Jacob Hendrickmans" is de echtgenoot van zus Maria
Jan Luijcassen van Heenebergen x Gertruijt Jan Aertse van Schijndel
- Luijcas
- Jan [minderjarig]
Jan Luijcassen van Heenebergen
- Catalijn x Jan Thomassen van Reijbroeck
.
https://proxy.archieven.nl/235/263D7AA377F741E98C1FE94954578983
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
103 Luijcas Jan Luijcassen van Heenebergen, mede met Ariaen Jan Aerts van Schijndel optredend als voogd over Jan Jan Luijcassen van Heenebergen, 'minderjarige soon, verweckt bij Gertruijt Jan Aertse van Schijndel', en Jan Thomassen van Reijbroeck als man van Catalijn Jan Luijcassen van Heenebergen, hebben met authorisatie verleend door schepenen op 21-01-1698 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jacob Handrickmans 'een huijs. hoff ende aangelegen lant, groot met de groes ses loopense', gelegen op Ham ...
Datering: 25-01-1698

====
http://oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Nieuwe%20Veldjes/Nieuwe%20Veldjes%20percelen.pdf
NIEUWE VELDJES
Perceel nr. 15
De kinderen van Luijcas Tonissen en Heylken Vermeld op 5-4-1674 R55, fol. 510
Jan Luijcas Tonissen Deling op 5-4-1674 R55, fol. 510
De kinderen van Jan Luijcassen van Heembergen en Gertruijt Jan Aertsen van Schijndel Vermeld op 25-1-1698 R71, fol. 80 <== HEEMBERGEN
Jan Jacob Handrickmans Koop op 25-1-1698, Vermeld in 1702 en 1707 R71, fol. 80; VP-1702, fol. 154; VP-1707, fol. 117 <== Echtgenoot van zus Maria.
.
Perceel nr 20
De kinderen van Luijcas Tonissen en Heylken Vermeld op 5-4-1674 R55, fol. 510
Jan Luijcas Tonissen en Jan Jacob Hendrickmans, getrouwd met Merijken Luijcas Tonissen (ieder een deel) Deling op 5-4-1674 R55, fol. 510
De kinderen van Jan Luijcassen van Heembergen en Gertruijt Jan Aertsen van Schijndel (deel) Vermeld op 25-1-1698 R71, fol. 80
Jan Jacob Handrickmans (helemaal) Koop op 25-1-1698 van het deel van de kinderen van Jan Luijcassen van Heembergen R71, fol. 80

Ondertrouwd ‎20 feb 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎7 mrt 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij zijn overlijden wordt tweede huwelijk van Jan genoemd.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Lucae
Bruid Catharina Theodori
Getuige Matthias Petri & Arnoldus Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 20-02-1666
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 20-02-1666
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 158-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Lucae
Bruid Catharina Theodori
Getuige Henricus Zegheri & Adrianus Wouwters van Veucht
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 07-03-1666
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 158-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Luijcassen
Bruid Catalijn Diricx
Eerdere man Hendrick Jorisse <====
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 07-03-1666
Plaats: Veghel
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 57r02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


BHIC:
Bruidegom Jan Luijcassen
Bruid Catalijn Dircx
Eerdere man Hendrick Tonissen <===
Getuige Tonis Luijcassen
Diversen: broer van de bruidegom
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 19-02-1666
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 19-02-1666
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 55v02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


Gehuwd (religieus) ‎7 mrt 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (4 jaar gehuwd) met:

womanCatalijn Dirck Dirix‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 35 jaar
Dochter van Dirck Dirix en N.N.‏.
Gedoopt ‎26 sep 1630 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1654-21=1633.

Getuigen:
Joanna: ELIAS JOES V LAERSCHOT-DI - JOANNA THEODORI ADRIANI <== Tante?
Theodora: ADRIANUS THEODORI ADRIANI - CATHARINA PETRI <== Oom?
Catharina: JOANNES VALERI - CATHARINA JOANNES ANTONI
Guilielmus: ANTONIUS HENRICI - PETRONELLA JOES ANTONI HE
Anna: JOANNES ANTONI - MARIA ARNOLDI

Elisabeth: JOANNES ANTONI & HEIJLWIGIS LUCAS
Henrica: JACOBUS ADRIANI & MARIA ARNOLDI
Elisabeth: GERARDUS PENNINCX & CATHRINA PETRI
Catalijn: THEODORUS THEODORI & HEIJLWIGIS LUCAS <= Broer

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20S-Z%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
26-09-1630 CATHARINA
Vader: THEODORUS THEODORUS
Moeder: MARIA THEODORUS ADRIANUS
Gezin: 514
Getuigen: ELIAS JANSEN - DINTHER & SIJKEN MARTENS

Andere kids in dit gezin: Jacobus, Petronella, Petrus, Theodorus

BHIC: OpenArchives
Dopeling Catharina Dirck Dirckx
Vader Dirck Dirckx
Moeder Meriken N.N.
Getuige Elias Janssen
Diversen: uit Dinther
Getuige Sijken Martens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 26-09-1630
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 41-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎17 okt 1670 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Dochter Catalijn gedoopt op 18-10-1670.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
268 17-10-1670 Catharina Joannis Luca S.s., ex parti Zonder sacramenten, tijdens een bevalling

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 82 18-10-1670 De huisvrouw van Jan Lucas aent Heselaer

BHIC: OpenArchives
Overledene Catharina Joannis Lucae
Datum overlijden 17-10-1670
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats Veghel
Bronvermelding: Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 291-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
290 / 321
"Catharina Jois Luca ... 17 octob"
1892-100-291.jpg

‎, leeftijd ongeveer 40 jaar, 1e huwelijk met: Hendrick Teunis Hendrickx, ‎2e huwelijk met: Jan Luijckassen Tonissen van Heembergen
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196015&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
145 Gerrit Willem Stoven en Megtelt Willem Stoven hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem, Dirsken en Anneken, allen kinderen van Hendrick Teunis Hendrickx, verwekt bij Catalijn Dirck Dircksen 'eenen hoijbeemt, groot 4 karren hoijgewas, gelegen in d' Aabroeck...
01-11-1688

Jan Lucassen is de 2e echtgenoot van Catalijn D.D.
Hendrick Teunissen x [Catalijn D.D]
- Willem
- Dirisken x Hendrick Claesen van Kilsdonck
- ? x Jan Aerts van der Mee
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196165&miview=ldt
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
295 Jan Thonis Adriaen Goossens van Reijbroeck als man van Cathalijn dochter van Jan Luijcassen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willem Hendrick Teunissen, aan Hendrick Claesen van Kilsdonck als man van Dirisken Hendrick Teunissen, en aan Jan Aerts van der Mee als man van Hendrick Teunissen, zijn kindsdeel in alle goederen die hij 'van wegens sijne voorschreven huijsvrouwe is competerende', afkomstig van Cathalijn dochter van Dierck Diercks, getrouwd geweest met Hendrick Teunis Hendrix ...
15-09-1692

Akte 336: Catalijn Dirck Dirix tweemaal getrouwd:
- Hendrick Teunis Hendrickx
- Jan Luijcasse

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196206&miview=ldt
336
Willem Hendricks, Hendrick Claesen van Kilsdonck als man van Dirisken Hendrix, en
Aert Jan Aerts van der Mee als man van Anneken Hendrix,
alle kinderen en erfgenamen van Hendrick Teunissen, verwekt bij Catalijn Dirck Dirix, aan de ene zijde, en
Jan Thomassen als man van Catalijn dochter van Jan Luijcasse, verwekt bij Catalijn Dirck Dircks voorschreven aan de andere zijde,
hebben een accoord gesloten....
20-10-1693

Kinderen:

1.
woman‎Elisabeth Jan Luijckassen‏‎
Gedoopt ‎8 dec 1666 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
08-12-1666 ELISABETH
Vader: JOANNES LUCAS
Moeder: CATHARINA THEODORUS
Gezin: 1279
Getuigen: JOANNES ANTONI & HEIJLWIGIS LUCAS

BHIC: OpenArchives
Dopeling Elisabeth Joannis Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Joannes Antonii & Heijlwigis Lucae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 08-12-1666
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 65-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎13 dec 1667 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 76 13-12-1667 Een kint van Jan Lucas aent Heselaer

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden.

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).

2.
woman‎Henrica Jan Luijckassen‏‎
Gedoopt ‎16 apr 1668 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
16-04-1668 HENRICA
Vader: JOANNES LUCAS
Moeder: CATHARINA THEODORUS
Gezin: 1279
Getuigen: JACOBUS ADRIANI & MARIA ARNOLDI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Henrica Joannis Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Jacobus Adriani & Maria Arnoldi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-04-1668
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 72-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎28 mei 1668 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 77 28-05-1668 Een kint van Jan Lucas op Middegael

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden.

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).

3.
woman‎Elisabeth Jan Luijckassen‏‎
Gedoopt ‎17 sep 1669 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
17-09-1669 ELISABETH
Vader: JOANNES LUCAS
Moeder: CATHARINA THEODORUS
Gezin: 1279
Getuigen: GERARDUS PENNINCX & CATHRINA PETRI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Elisabetha Joannis Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Catharina N.N.
Getuige Gerardus Pennincx & Jacobus Henrici & Catharina Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 17-09-1669
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 77-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎10 okt 1669 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 80 10-10-1669 Een kint van Jan Lucas aent Middegael

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
Niet gevonden.

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).

4.
womanCatalijn Jan Luijcassen van Heembergen‏
Geboren ‎17 okt 1670 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 103: "Jan Thomassen van Reijbroeck als man van Catalijn Jan Luijcassen van Heenebergen"
Zie akte 336: "en Jan Thomassen als man van Catalijn dochter van Jan Luijcasse, verwekt bij Catalijn Dirck Dircks"

Zie huwelijk: Bruid Catalijn Jan Luijckassen leeftijd 24
ABT1668

Getuigen:
Huwelijk: Luijcas Jansen [halfbroer van de bruid] & Adriaen Arien Goossens [oom van de bruidegom]
Anna: Anna Thomae [stiefmoeder van de vader van het kind] & Wilhelmus Lamberti van Boxmeer & Catharina Joannis [St.O.] & Adrianus Joannis
Joannes: Maria Joannis Jacobi & Joanna Petri [weduwe] & Lucas Joannis [broer van de moeder van het kind, uit 's-Hertogenbosch] & Adrianus Wilhelmi [wever]
Henricus: Melchior Simons & Petrus Adriaen Goossens & Joanna Jan Gerits & Maria Thomas
Henricus: Arnoldus Joannis van der Mee & Maria Thomae & Antonia Godefridi Joannis
Wilhelmus: Catharina Wilhelmi Henrici & Antonia Godefridi
Anna: Jacobus Jacobi Coppelaar & Antonia Godefridi & Theodora huijsvrouw van Henricus van Kilsdonck

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
18-10-1670 CATHARINA
Vader: JOANNES LUCAS
Moeder: CATHARINA THEODORUS
Gezin: 1279
Getuigen: THEODORUS THEODORI & HEIJLWIGIS LUCAS
OBIIT

BHIC: OpenArchives
Dopeling Catharina Joannis Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Catharina N.N.
Diversen: Overleden tijdens de bevalling. <=== Moeder overleden bij bevalling - Moeder overleden op 17e - dus Catalijn geboren op 17e
Getuige Theodorus Theodori & Heijlwigis Lucae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-10-1670
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 82-01
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


https://www.bhic.nl/memorix/genealogy/register?serviceUrl=/register/start/81/%3Farchiefnummer%3D1457%26inventarisnummer%3D27
doop-, trouw- en begraafboeken
Veghel
1651-1675
Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
Scan 82 van 182
Scannaam: 1892-101-082
In de kantlijn - slecht leesbaar voor mij:
""Ritdt mater, obijt ?? pastri"
Moeder is overleden. Zie ook notitie bij overlijden moeder.

Gedoopt ‎18 okt 1670 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
Overleden ‎26 jun 1741 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na echtgenoot dus na 27-12-1740.

BHIC: OpenArchives
Overledene Catharina N.N.
overleden op 26-06-1741 te Veghel.
weduwe van Joannes Thomesen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 401-17
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Overledene Catelijn Jan Tomisse
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
(Akte)datum: 30-06-1741
Plaats: Veghel
Bronvermelding Begraven, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 6, blad 27a-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1735-1804
Religie: Nederduits Gereformeerd


=====
Is onderstaande Catharina overleden op 20-09-1746 niet Catharina gehuwd met "Jan Tonis van Reijbroek"?
Zie
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.102&minr=11570288&miview=ldt
58 wijlen Catharina Tonij Hoppenaers g.m. Jan Tonis van Rijbroek (kind: Tonij, Willem, Anneken, Antonetta en Johannis); h.m. Maria Janse Smits. (huis etc. int agterste dorshout)
16-6-1747
Hij hertrouwt een half jaar later!

BHIC: OpenArchives
Overledene Catharina N.N.
overleden op 20-09-1746 te Veghel.
echtgenote van Joannes van Reijbroeck
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 406-41
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
Page 418 of 425 - 1457_001_406
"20 dito Catharina uxor Joannes van reijbroeck m ss"

‎, leeftijd 70 jaar
Begraven ‎30 jun 1741 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[Gebruikersnotities]
Vader Jan Luijcassen tweemaal getrouwd? Ja want zie huwelijk catalijn: haar HALF broer Jan Lucas is getuige.
- Catalyn Dircks
- Gertruijt Jan Aerts

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196183&miview=ldt
313 Gertruijt Jan Aerts van Schijndel weduwe van Jan Luijcassen heeft gecedeerd, gerenuncieerd en overgegeven haar recht op het vruchtgebruik van 'een stuck lants', groot 1 loopense, gelegen in de Aackerse tiende, genaamd de Velgt....
....En dat ten behoeve ven Jan Thonissen als man van Catalijn Jan Luijckassen, verwekt bij Catalyn Dircks, Luijckas Jan Luijcassen, en Jan Jan Luijcassen, verwekt bij Gertruijt Jan Aerts van Schijndel voorschreven.
07-03-1693

Moeder Catalijn Dirck Dirix tweemaal getrouwd?
- Hendrick Teunissen
- Jan Luijcasse

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196206&miview=ldt
336 Willem Hendricks, Hendrick Claesen van Kilsdonck als man van Dirisken Hendrix, en Aert Jan Aerts van der Mee als man van Anneken Hendrix, alle kinderen en erfgenamen van Hendrick Teunissen, verwekt bij Catalijn Dirck Dirix, aan de ene zijde, en Jan Thomassen als man van Catalijn dochter van Jan Luijcasse, verwekt bij Catalijn Dirck Dircks voorschreven aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten....
20-10-1693

BROER LUCAS, JAN en zijn moeder Gertruijt Jan Aertse van Schijndel
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196515&miview=ldt
103
Luijcas Jan Luijcassen van Heenebergen, mede met Ariaen Jan Aerts van Schijndel optredend als voogd over Jan Jan Luijcassen van Heenebergen,
'minderjarige soon, verweckt bij Gertruijt Jan Aertse van Schijndel', en
Jan Thomassen van Reijbroeck als man van Catalijn Jan Luijcassen van Heenebergen, hebben met authorisatie verleend ...
25-01-16982e huwelijk
man‎Jan Luijckassen Tonissen van Heembergen‏‎


Gehuwd (religieus) ‎20 jan 1672 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Eerste echtgenote overleden op 17-10-1670.

Bij overlijden worden tweede huwelijk genoemd.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Lucae
Bruid Gertrudis Joannis
Getuige Joannes Clinckius
Diversen: schoolmeester
Getuige Adrianus Jacobi
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 20-01-1672
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 174-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Geen tweede entry gevonden in index BHIC (Mar2022).

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20I-M%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
06-11-1672 LUCAS - JOANNES LUCAS - GERTRUDIS JOANNES ARNOLDUS - 1434 - ADRIANUS JOANNES - MARIA LUCAS
06-09-1674 JOANNES - JOANNES LUCAS - GERTRUDIS JOANNES ARNOLDUS - 1434 - JOANNES MATHIAS DANIELIS & ARCHANARDIS JOANNES
12-09-1677 ANTONIUS - JOANNES LUCAS - GERTRUDIS JOANNES ARNOLDUS - 1434 - WILHELMUS PENNINX-ERP (MO - MARGARETHA ADRIANI
22-12-1680 JOANNES - JOANNES LUCAS - GERTRUDIS JOANNES ARNOLDUS - 1434 - WILHELMUS SIMONIS - MARIA CORNELI BOEREN
30-06-1684 HELENA - JOANNES LUCAS - GERTRUDIS JOANNES ARNOLDUS - 1434 - JOANNES HENRICI - GERARDA HUBERTI
(ongeveer 16 jaar gehuwd) met:

womanGertruijt Jan Aerts van Schijndel‏
Gedoopt ‎1 aug 1638 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 98 erfdeling ouders - genoemd als 'van Schijndel'
Ouders "Jan Aartz van Schijndel en wijlen Eerken Tijs Daandels" zitten in database.
Niet gekoppeld want geen van hen zit in stamboom.

Ouderlijk gezin:
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
02-02-1628 ARNOLDUS - JOANNES ARNOLDUS - ARCHINARDIS MATHIAS DANIEL - 519 - WILHELMUS BARTHOLOMEI - HENRICA JOANNES HENRICI - OBIJT
21-01-1629 ARNOLDUS - JOANNES ARNOLDUS - ARCHINARDIS MATHIAS DANIEL - 519 - JAN THIJSSEN - MERIKEN AERTSEN
23-02-1631 MATHIAS - JOANNES ARNOLDUS - ARCHINARDIS MATHIAS DANIEL - 519 - LAMBERTUS LAMBERTI - LUIJTILDIS PETRI JOES DIO
14-09-1633 ARNOLDUS - JOANNES ARNOLDUS - ARCHINARDIS MATHIAS DANIEL - 519 - JOANNES JOANNES V MEUWEN - MARIA LAMBERTI
25-05-1636 ELISABETH - JOANNES ARNOLDUS - ARCHINARDIS MATHIAS DANIEL - 519 - MATHIAS MARTINI - JOANNA ANSELMI
01-08-1638 GERTRUDIS - JOANNES ARNOLDUS - ARCHINARDIS MATHIAS DANIEL - 519 - ARNOLDUS NICOLAI V ZOEST - JOANNA PETRI DANIELIS

BHIC: OpenArchives
Dopeling Gertrudis Joannis Arnoldi
Vader Joannes Arnoldi
Moeder Erchenardis N.N.
Getuige Joanna Petri Danielis & Arnoldus Nicolai de Zoest
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 01-08-1638
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 102-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎4 feb 1697 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Mogelijk:

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
536 04-02-1697 Gertrudis Joannis Lucae
Vidua, hydropica, m.s., obijt 4a februarij aut circiter, quiam diu post annotani ex oblivione obortam inter eam vacavit mors, usque ad 16 aprilis, qua die abstulit
Weduwe, waterzucht, overleden op 4 februari of daaromtrent, omdat ik lang de overledene ben vergeten op te tekenen tot 16 april

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 315 09-02-1697 Grietie weduwe Jan Luijcassen aant Havelt

BHIC: OpenArchives
Overledene Gertrudis Joannis Lucae
overleden op 04-02-1697 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 72-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 58 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440560&miview=ldt
98
Arien Jan Aartz van Schijndel,
Jan Luijcass gehuwd met Geertruijt Jan Aartz van Schijndel,
Geerling Hendricks gehuwd met Leijsken Jan Aartz van Schijndel,
Melis Arien Boermans gehuwd met Marie Tijs Jan Aartz van Schijndel,
alsnog de voornoemde Arien Jan Aartz van Schijndel en Claas Hendrick Roeffen als momboiren over de kinderen onmondig zijnde van Jan Aartz van Schijndel.
Allen kinderen en erfgenamen van Jan Aartz van Schijndel en wijlen Eerken Tijs Daandels.
Comparanten hebben gemaakt erfscheiding en deling van de goederen. ...
... Het derde lot is ten deel gevallen aan Jan Luijcass gehuwd met Geertruijt Jan Aartz van Schijndel zijnde een akker genaamd het Venneken in de Hooboeckse tienden naast de straat, ’t Venneken,...
25-01-1679, Erfdeling

Kinderen:

1.
man‎Lucas Jan Luijckassen van Heembergen‏‎
Gedoopt ‎6 nov 1672 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Lucas Joannis Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Gertrudis N.N.
Getuige Adrianus Joannis & Maria Lucae
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-11-1672
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 92-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Getuige bij huwelijk halfzus Catalijn op 01-06-1692.

Getuige bij doop kind halfzus Catalijn op 07-02-1698 "broer van de moeder van het kind, uit 's-Hertogenbosch".

https://proxy.archieven.nl/235/B00BDC12998D468D96627F10815C7F0C
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
45 Deze akte is doorgestreept.
Luijcas Janssen van Heembergen heeft verklaard 100 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Teunis Hendrick Lamberts vant Havelt voor geleend geld. ...
Datering: 02-04-1697

https://proxy.archieven.nl/235/DB02566E7DD44918BB4DC3461106F645
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
117 Luijcas Jansen van Heenbergen en Adriaen Jan Aerts van Schijndel worden aangesteld als voogden over Jan minderjarige zoon van Jan Luijcassen van Heenbergen, verwekt bij Gertruijt dochter van Jan Aertsen van Schijndel, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 24-09-1697

https://proxy.archieven.nl/235/263D7AA377F741E98C1FE94954578983
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
103 Luijcas Jan Luijcassen van Heenebergen, mede met Ariaen Jan Aerts van Schijndel optredend als voogd over Jan Jan Luijcassen van Heenebergen, 'minderjarige soon, verweckt bij Gertruijt Jan Aertse van Schijndel', en Jan Thomassen van Reijbroeck als man van Catalijn Jan Luijcassen van Heenebergen, hebben met authorisatie verleend door schepenen op 21-01-1698 verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Jacob Handrickmans 'een huijs. hoff ende aangelegen lant, groot met de groes ses loopense', gelegen op Ham ...
Datering: 25-01-1698

2.
man‎Joannes Jan Luijckassen‏‎
Gedoopt ‎6 sep 1674 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Joannis Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Gertrudis N.N.
Getuige Joannes Matthiae Danielis & Arckanardis Joannis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-09-1674
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
in afwezigheid van de pastoor van Veghel gedoopt door de pastoor van Erp
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 100-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


3.
man‎Antonius Jan Luijckassen‏‎
Gedoopt ‎12 sep 1677 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Antonius Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Gertrudis N.N.
Getuige Lambertus Bartholomei & Wilhelmus Pennincx & Margaretha Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-09-1677
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Getuige 2 is molenaar te Erp.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693, archiefnummer 1457, inventarisnummer 28, blad 49r
Gemeente: Veghel
Periode: 1674-1693
Religie: Rooms-Katholiek


4.
man‎Joannes Jan Luijckassen van Heembergen‏‎
Gedoopt ‎22 dec 1680 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Lucas
Vader Joannes Lucas
Moeder Gertrudis N.N.
Getuige Nicolaus Gerardi van Zoest & Wilhelma Joannis & Maria Cornelij Boeren
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-12-1680
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693, archiefnummer 1457, inventarisnummer 28, blad 61v
Gemeente: Veghel
Periode: 1674-1693
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/3DAAA8EBB8E64A6DB1474362B406F205
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
151 Deze akte is doorgestreept.
Adriaen Jan Aerts van Scheijndel als voogd over Jan soone Jan Luijcassen van Heembergen heeft verklaard 90 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan de voornoemde Jan soone Jan Luijcassen van Heembergen voor geleend geld. ...
Bijschrift: deze obilgatie is afgelost in aanwezigheid van Jan soone Jan Luijcas van Heembergen en Adriaen Jan Gorts van Schijndel. ...
Datering: 29-04-1698

LEEFTIJD
https://proxy.archieven.nl/235/A9ED8D6F3F8D4480B4AD5A165CFE6E38
7700.93 Index schepenprotocol Veghel (7700.93)
333 Voor schepenen van Veghel verscheen Jan soon Jan Luijcassen van Heembergen, oud tussen de 16 en 18 jaren, gedaagd op verzoek van meester Anthonij Spirincx, 'pagter vant gemaal ende verswegen persoonen van den jaer sestien hondert sesentnegentig over Vechel en Erp et cetera.' ...
Datering: 2-5-1698

https://proxy.archieven.nl/235/2A6F618F605249389F14C06480C0A5E7
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
197 Deze akte is doorgestreept.
Jan Aert Hendricks heeft verklaard 126 gulden schuldig te zijn aan Jan soone Jan Luijcassen van Heenbergen voor geleend geld. Dielis ZIjmons stelt zich borg. ...
Bijschrift: deze obligatie is op 25-05-1706 opgeheven. ...
Datering: 11-12-1698

5.
woman‎Heijlken Jan Luijckassen‏‎
Gedoopt ‎30 jun 1684 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Dopeling Heijlken Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Gertrudis N.N.
Getuige Joannes Henrici & Michael Ginster & Gerarda Huberti & Helena Gerlaci
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-06-1684
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Tweeling.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693, archiefnummer 1457, inventarisnummer 28, blad 76v
Gemeente: Veghel
Periode: 1674-1693
Religie: Rooms-Katholiek


6.
woman‎Helena Jan Luijckassen‏‎
Gedoopt ‎30 jun 1684 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
TODO Check akte - tweeling Heijlken en Helena ???

BHIC: OpenArchives
Dopeling Helena Lucae
Vader Joannes Lucae
Moeder Gertrudis N.N.
Getuige Joannes Henrici & Michael Ginster & Gerarda Huberti & Helena Gerlaci
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-06-1684
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Tweeling.
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1674-1693, archiefnummer 1457, inventarisnummer 28, blad 77r
Gemeente: Veghel
Periode: 1674-1693
Religie: Rooms-KatholiekVoor meer informatie: bertho@derikx.com