woman‎Joanna Corst Adriaens‏‎
Overleden ‎15 feb 1676 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Jenneken Denis Jansen
Datum begraven 15-02-1676
Geslacht v
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13
Diversen laet achter 5 kinderen int Eert


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.115&minr=11619675&miview=ldt
3
Dirck sone wijlen Corstiaen Adriaens,
Denijs sone Jan Denijssen man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouw dochtere wijlen Corstiaens voorschreven ende <===
Adriaen Janssen van Bourdonck als momboir met Nicolaes van den Sande tot deesen alleenlijck vercoren voogt over Jannen,
Ansem ende Jan de Jonge gebroederen Marije ende Marije ende Heijlwich gesusteren kijnderen wijlen Marten sone wijlen Corstiaens voirschreven verweckt vuijt Marije dochtere Jan Jan Willems,
bijden selve Corstiaen ende wijlen Marije dochter wijlen Marten int Dae? sijne huijsvrouw wettelijck verweckt, <====
alle kijnderen ende erffgename wijlen Corstiaen ende Marije voirgenoempde.
Ende hebben bekent mits deesen een erffscheijdinge ende erffdeijlinge met malcanderen aen gegaen te hebben.
Aen Dircken o.a. huijs, hoff, schuer, boomgaert metten gronden ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende. Gestaen ende gelegen ter plaetsche aende Eerde aldaer, tusschen erffenisse Jan Dircxss Cruijsbruers? deen sijde met meer anderen ende de steechde van Jan Sijmons, dander sijde, streckende vande gemeijne straete tot aende gmeijnte van Vecgel genoempt Vechelshe Broeck.
Datering: 1644
Pagina: 3
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 115
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode

DUS CORST ADRIAEN JAN ADRIAENS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.3&minr=12766586&miview=ldt
148 In de naam van de heer Amen. Vandaag 2 april 1650 verscheen voor mij notaris en getuigen Daniel zoon van Aert Daniels en diens vrouw Jenneke dochter van Adriaen Jan Adriaens, welke Daniel ziek in zijn bed ligt en Jenneke gezond van lijf en ledenis en beiden in het bezit van hun verstand en geheugen. ....
... en Corstiaen Adriaens zijnde de broer van de testatrice. ...
02-04-1650

Gehuwd met:

manDionisius Joannis Dionisius Vermeulen‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.75&minr=16213768&miview=ldt
22 Dirck Corstiaen Adriaens heeft verkocht Denis Jan Denis hooiland onder tWijbosch over het Broeck verkregen tegen Willem Martens, met last aan de kerk van Dinther
Datering: 11.3.1649
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16077860&miview=ldt
155
... Denis Jan Denissen van der Meulen (70); ...
Datering: 25-2-1661, Verklarding, Eerde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.80&minr=17375316&miview=ldt
95
... , Jan Adriaen Frans en Jacob zonen van Denis Jan Denis verwekt bij Jenneken dochter van Corst Ariens met Lijsken haar zuster ,, ...
... erfgenamen van wijlen Jenneken dochter van Jan Geelincx hebben getransporteerd ...
Datering: 9.8.1664, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375693&miview=ldt
260
... , Jan Adriaen Frans en Jacob zonen van wijlen Denis Jan Denis verwekt bij Jenneken dochter van Corst Adriaens met Lijsken hun zuster, ...
... allen testamentaire erfgenamen van wijlen Anneken Jan Geelincx hebben verkocht ...
Datering: 3.11.1674, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375759&miview=ldt
326
Jan Adriaen Frans en Jacob broers zonen van wijlen Denis Jan Denis verwekt bij Jenneken dochter van Corst Adriaens en
Lijsken hun zuster met een scheiding en deling
met o.a. het oude huis met hof boomgaard en landerijen in Eerde, met last aan de Heer van Deurne als rentmeester, aan Heer advocaat Van der Horst als rentmeester, land onder Sint Oedenrode in Eerde, met last aent Weeshuijs binnen Den Bosch, cijns aan de Heer van Heeswijk, idem land te Sint Oedenrode in de Haege, land in Eerde, idem land te Sint Oedenrode, groesland aldaar in de Haege, een houtbusselen te Eerde, een hooikampke ondert Wijbos overt Broeck, land in Eerde, nog een stuk land in Eerde, den Looacker onder Sint Oedenrode, met last aan Margriet van Esch, den Heer van Deurne als rentmeester, aan advocaat Van der Horst, land te Schijndel bij de Grootdoncxschehoeve, land onder Sint Oedenrode, idem aldaar land in Corst Ariensberch, eenkamp te Veghel op Ham, een sester garst te vergelden door Mary Martens, idem een sester te vergelden door Jan Aertsen Verhaegen, huis schuur en land aen Eerde ondert Wijbos, cijns aan de domeinen van Brabant, nog meer land aen Eerde, land den Kemenaesenacker onder Sint Oedenrode aen Eerde, land bij de Griensvenshoeve, land te Sint Oedenrode in de Haege, met last aan het Weeshuijs binnen Den Bosch, land in Eerde, met last aen de Cappelle vant Eerde, land genaamd Corstiaens Oude Haege, met last aent Weeshuijs binnen Den Bosch, den Cleijnen Oirbemdt onder Veghel, het nieuw huis met den hof en land in Eerde, gereserveert voor Jenneken Adriaens de camere haeren leven lanck ende een roede hof, land onder Sint Oedenrode in de Hoeve, land aldaar in de Achterste Haege, land aldaar genoemd den Heuvel, met last aent Weeshuijs binnen Den Bosch, land aldaar den Goeden Coop, met last aen de Cappelle van Eerde, land genaamd Corst Ariensberch onder Sint Oedenrode, onder Veghel op Ham, land en boomgaard te Schijndel aen den Schutsboom, met last aan de Kerk van Den Dungen,
Vervolg:
nabuurcijns te Schijndel, cijns aan de domeinen, land in den Schilt
Datering: 14.4.1676
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 82
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375693&miview=ldt
260
... , Jan Adriaen Frans en Jacob zonen van wijlen Denis Jan Denis verwekt bij Jenneken dochter van Corst Adriaens met Lijsken hun zuster, de man van Peterken dochter van Aert Willems van Roij , ...
... , allen testamentaire erfgenamen van wijlen Anneken Jan Geelincx hebben verkocht ...
Datering: 3.11.1674, Schijndel

Kinderen:

1.
manFrans Dionisius Vermeulen‏
Overleden ‎7 dec 1683 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 66 in notitie bij persoon: 4 kinderen.

BHIC: OpenArchives
Overledene Frans Denissen
Datum begraven 07-12-1683
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13
Diversen laet achter sijne huisvrouw ende 4 kinderen in de Eerdt


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.119&minr=11623832&miview=ldt
304
... Vercocht aen Frans Denis Jans.
Datering: 1670, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644491&miview=ldt
55 Jan Jan Verweteringhe den Ouden inwoonder der parochie van Schijndel dewelcke in beleeninghe heeft overgegeven aen Frans Denisse (Janssen) van der Meulen seecker stuckxken teulants gelegen in de parochie van Schijndel aen Deerde.
Datering: 10 januarius 1674, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.83&minr=16196977&miview=ldt
51 Opdracht van Frans Denissen cum suo aan Mijn Harmans
Datering: 1677-1681, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.84&minr=16197280&miview=ldt
153 Opdracht van dezelfde aan Frans Denissen
Datering: 1681-1684, Schijndel

FRANS WAT GETROUWD MET 'Hendrixken'
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195636&miview=ldt
80 Peter Jan Ariens, 'inwoonder van Schijndel', en Melis Dirck Melissen en Hendrick Simons van Uden worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jacob Denissen, verwekt bij Gerritie Arien Goossens, en hebben daartoe de eed afgelegd.
Hendrixken weduwe van Frans Denissen, 'als moeije van gemelte kinderen', <======
belooft hen daarbij te helpen, 'als goede kennisse hebbende van der onmondigens goederen'....
Datering: 23-02-1691, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937973&miview=ldt
107 Deling van goederen onder Peter zoon van Frans Denissen en Heijlke zijn zuster, Lambert Ariens en Jan Jacob Denissen voogden over Corstiaen en Jan
Datering: ..1695, Erfdeling, Schijndel

ECHTGENOTE: "Hendricxken dochter van Jan Huijberts Spierincx"
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937972&miview=ldt
106 Momboirseed van Peter Frans Denissen en Lambert Ariens over Corstiaen en Jan broers zonen van Frans Denissen verwekt bij Hendricxken dochter van Jan Huijberts Spierincx
Datering: 3 januari 1695
Pagina: 125
Soort akte: Momboirschap
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.148&minr=11939129&miview=ldt
9 Getuigenverklaring van Jan Geerits Verweeteringe en Elsken Adriaan Lamberts zijn vrouw, Lambert Adriaan Lamberts, Aert Jans van der Heijden, Laurens Jans en Jan Denissen allen uit Eerde ten behoeve van de kinderen van Jan Huijben Spierincx de jonge en de kinderen van Frans Denissen aangaande de goederen van Jan Huijben Spierincx de oude
Datering: 3 december 1708, Getuigenverklaring, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.185&minr=11641367&miview=ldt
12
... Alle kintskinderen en kinderen van wijlen Peter Franse Vermeulen soone wijlen Francis Denis Vermeulen in huwelijk verwekt bij Hendrina Spierincx. ..
Datering: 1752, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.185&minr=11641368&miview=ldt
13 Francis Janse Vermeulen soone van wijlen Jan Franse Vermeulen sijnde geweest soone wijlen Francis Denisse Vermeulen en Hendrina Spierincx als sij leefde echte luijden, soo voor zig selve en meede las wettige voogd en momboir over de onmondige kinderen wijlen Anneke Corstiaan Franse Vermeulen in egte verwekt bij Gijsbert van de Crommert. ....
Datering: 1752, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.185&minr=11641421&miview=ldt
66 Boom genealogicq van de descendenten van
wijlen Hendrina Spierings in huwelijk verwekt met wijlen Frans Denisse van der Meulen, <===
dewelke nagelaten heeft 4 kinderen met name Peter, Jan, Helena en Christiaen Franse van der Meulen. <===
Peter Franse van der Meulen heeft nagelaten 9 kinderen, waarvan nog 8 in leven sijn met namen Hendrik tot Schijndel, Helena getrouwt met Cornelis der Kinderen tot Rooij, Frans van der Meulen tot Rooij, Ariaantje van der Meulen getrouwt met Antonij van Woerkom tot Rooij. De heer Antonij pastoor tot Bedaf, Gijsbert tot Veghel, Annamarie getrouwt met Klaas Voets tot Schijndel, Christien getrouwt met Paulus van der Eerde tot Veghel, Jan is tot Dinther gestorven en heeft nagelaten 6 kinderen met namen Antonij, Marteus, Peter Hendrik, Joannes en Ariaantje tot Dinter. Alle minderjarig waarvan momboir sijn de voors. heer Antonij van der Meulen en Cornelis der Kinderen. Jan Franse van der Meulen, heeft in huwelijk verwekt 2 sonen met namen Francis en Dirk Janse van der Meulen beijde tot Veghel, Helena Franse van der Meulen is getrouwt geweest met Willem Sijmons van de Wijdeven, heeft nagelaten 4 soonen met namen Hendrik getrouwt woont tot Veghel, Simon getrouwt woont tot veghel, Joannis getrouwt woont te Veghel en Francis Willems van de Wijdeven woont tot Veghel. Christiaan Franse van der Meulen heeft in wettig huwelijk verwekt een dochter met name Anna die in huwelijk is geweest met Gijsbert van der Krommert heeft nagelaten 4 kinderen met name Christiaan te Schijndel, Jan te Veghel, Ariana bejaarde ongehuwde dogter tot Schijndel ende Joanna Gijsberta van den Crommert minderjarige dochter tot Veghel waarvan mombers sijn Francis van der Meulen en Josep Ausems.
...
Datering: 1753, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.105&minr=12415535&miview=ldt
38
... Alle kinderen van wijlen Francois Denissen Vermeulen ende Hendrina Spirinckx....
Datering: 1754, Sint-Oedenrode

WAT IS DIT??
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.185&minr=11641477&miview=ldt
122
Franciscus van der Meulen,
Hendrik van der Meulen,
Gisbert van der Meulen,
Christina van der Meulen getrouwt met Paulus Gerits van der Eerde.
Anna Maria van der Meulen met Nicolaas Voetz haren man en momboir.
Adriana van der Meulen met Antonij van Woerkom haren man en momboir.
Alle susters, broeders, zwagers ende zwagerinnen, respective filias Francisca et Hendrina Spierings.
Frans van der Meulen,
Dirk van der Meulen.
Frans Hendricus en
Joannis van de Wijdeven,
Willems kinderen wijlen daar moeder af was, Helena van der Meulen filia Francisci et Hendrina Spierings.
Simon van de Wijdeven,
des voorschreven Fransisci, Hendrici et Joannis broedere.
Christiaan, Jan en Adriana van der Crommert,
Gisbert bejaarde kinderen, daar moeder af was Anna van der Meulen, Christiaans dogtere wijlen, welcke Christiaan sone was van wijlen Frans Denisse van der Meulen ende Hendrina Spierings.
Frans van der Meulen en Joseph Ansems van der Eerde beide als voogden over Jenneke van der Krommert, des voorschreven Christiani Joannis et Adriani minderjarige sustere.
Gerit Verwetering, Frans Verwetering en Adriana Verwetering getrouwt met Hendrik van Boerdonk. Peter en Nicolaas Smulders en Elisabeth Smulders in huwelijk met Jan Dirk Santvoort haren man, alle drie broers en susters van de nabeschreven Jan Smulders, Hendriks kinderen van wijlen daar moeder af was Maria Verwetering. Anna Maria van Geffen weduwe wijlen Willem van de Rijt, Lamberts dogtere wijlen die zone was van wijlen Adriaan van Geffen ende Maria Spierings. Jenneke Vorstenbos in huwelijk met Justus Jacobs van der Aa haren man en momboir. Adriaana dogtere wijlen daar moeder af was Maria van Geffen ook des voorschreven dochtere wijlen Anna Maria Vorstenbosch, bejaarde dogter des voorschreven Jenneke Vorstenbosch sustere. Wijnant Dirk van der Heijden weduwe van Lamberdina van Heertum, Wilms dogtere,wijlen daar moeder af was Clasina van Geffen die ook wijlen Lamberts dochtere was. ...
etc
etc
Datering: 1754, Sint-Oedenrode

2.
man‎Jan Dionisius Vermeulen‏‎
Overleden ‎25 dec 1684 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Jan Denissen
Datum begraven 25-12-1684
Geslacht m
Plaats overlijden Schijndel
Religie Nederduits Gereformeerd
Bron Nederduits Gereformeerd begraafboek 1667-1671, 1676-1698
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 13
Diversen jongman laet geen kinderen achter aende Eerdt ofte Hardtvelt


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.270&minr=11945656&miview=ldt
157 Taxatie van de goederen van Jan Denissen (?) van der Meulen jonge man op 25 december 1684 overleden.
Datering: 27 januari 1685
Pagina: 143
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 270
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937707&miview=ldt
36 Deling onder de erfgenamen van Jan Denissen
Datering: 1685-1690
Pagina: II-6
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 142
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

3.
man‎Adriaen Dionisius Vermeulen‏‎

4.
manJacobus Dionisius Vermeulen‏
Gedoopt ‎24 mrt 1635 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1675-20=1655.
Niet gevonden in index oudzijtaart bij DANIEL noch DIONISIUS noch JOANNES.

In akte 58 van 12-12-1676 worden 'Jan Daandels van Bergeijk en Frans Denissen van Schijndel ' aangesteld als voogd over zijn kinderen.
Aanname is nu dat Frans zijn broer is. Deze Frans komt ook terug in onderstaand gezin.
Voogd 'Jan Daandels van Bergeijk' is de echtgenoot van Anna Adrianus Goossens, de zus van zijn vrouw.
Dit is nu enige directe link.

BHIC: OpenArchives
Kind Jacobus Joannis
Geslacht Man
Datum doop 24-03-1635
Plaats doop Sint-Oedenrode
Vader Dionisius Joannis
Moeder Joanna N.N.
Getuige Aegidius N.N.
Opmerkingen priester
Getuige Hester Joannis Arnoldi
Deel Dopen
Plaats Sint-Oedenrode
Toegangsnr. 1449
Inv.nr. 2
Folio/pagina 7-06


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Jacobus Denis van der Meulen
doop-, trouw- en begraafboeken
Sint-Oedenrode
1634-1658, 1662-1664
Dopen
image 6
24 maart 1635

Overleden ‎7 okt 1676 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden voor echtgenote dus voor 04-01-1677

BHIC: OpenArchives
Overledene Jacobus Dionijsii
Geslacht m
Datum overlijden 07-10-1676
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen vader van 2 kinderen
Relatie echtgenoot van N.N. N.N.
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 301-09


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
273 07-10-1676 Jacobus Dionisii
Coniugate et duarum prolium pater, obyt ex disenteria et febri accedente, m.s., prudens et modestus
Getrouwd en vader van 2 kinderen, overleden aan dysenterie en daarbij koorts, gesterkt door de sacramenten, verstandig en zedig

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
Een deel van 1675 en 1676 ontbreken.
‎, leeftijd ongeveer 41 jaar
[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375759&miview=ldt
326 Jan Adriaen Frans en Jacob broers zonen van wijlen Denis Jan Denis verwekt bij Jenneken dochter van Corst Adriaens en Lijsken hun zuster met een scheiding en deling met ...
Datering: 14.4.1676
Plaats: Schijndel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195497&miview=ldt
58 Jan Daandels van Bergeijk en Frans Denissen van Schijndel worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jacob Denissen, verwekt bij Geertien dochter van Arien Goossens den Jongen, en hebben daartoe de eed afgelegd....
12-12-1676, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195551&miview=ldt
112 Jan Daendels van Berghijck en Frans Deenissen van Schijndel als voogden over de minderjarige kinderen van Jacob Denissen, verwekt bij zijn vrouw Geertruij Adriaen Goossens....
... 'aen Frans Denissen als momboir voor bestelling ende houden vant jongste kint', 'aen Adriaen Goossens den jongen voor bestelling ende houden vant outsten kint'...
21-02-1679, Voogdijrekening, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644630&miview=ldt
194 Jan Daniels van Bergeijk inwoonder tot Veghel welcke bekent schuldigh te wesen aen Frans Denisse van der Meulen momber over de onmondighe kienderen Jacob Denisse ter somma van hondert sestich guldens. Frans Denisse bekent voldaen te sijn van JanDaniels in 1686.
Datering: 25 maart 1679, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195605&miview=ldt
49 Jan Roovers wordt aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van Jacob Denis, verwekt bij Geertien Arien Goossens, en heeft daartoe de eed afgelegd....
Datering: 20-01-1685, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.64&minr=16097829&miview=ldt
138 Jan Daendels van Bergijck en Jan Rovers van den Groenendael, als voogden over de minderjarige kinderen van Jacob Denissen, verwekt bij Gertruyt Arien Goossens, verpachten openbaar voor 6 jaren de volgende goederen. ...
Datering: 12-02-1687, Verpachting, Veghel

AKTE LEGT RELATIE TUSSEN VOOGDEN J.R.v.GD en J.D.v.B. en J.G.Lenaerts als echtgenote van dochter Maria.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196016&miview=ldt
146 Deze akte is Doorgestreept
Meester Anthonij Spirincx, 'chirurgijn ende inwoonder alhier', heeft verklaard 100 gulden schuldig te zijn aan Jan Rovers van den Groenendael en Jan Daendels van Bergijck als voogden over de minderjarige kinderen van Jacob Denissen, ten behoeve van die kinderen, vanwege geleend geld.
... Bijschrift: Jan Gerit Lenaerts als man van Maria dochter van Jacob Denissen geassisteerd door de voogd Melis Dirck Melissen verklaart op 12-02-1693 deze 140 gulden van meester Anthonij Spirinx ontvangen te hebben. ...
Datering: 01-11-1688
Pagina: 198-199
Soort akte: Verklaring
Plaats: Veghel

NB:
"Hendrick Simons van Uden" is de echtgenoot van Joanna Adrianus Goossens - Dit is de zus van Gerarda Adrianus Goossens
"Melis Dirck Melissen" is de echtgenoot van Heijlken Adrianus Goossens - Dit is de zus van Gerarda Adrianus Goossens
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195636&miview=ldt
80 Peter Jan Ariens, 'inwoonder van Schijndel', en Melis Dirck Melissen en Hendrick Simons van Uden worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jacob Denissen, verwekt bij Gerritie Arien Goossens, en hebben daartoe de eed afgelegd. Hendrixken weduwe van Frans Denissen, 'als moeije van gemelte kinderen', belooft hen daarbij te helpen, 'als goede kennisse hebbende van der onmondigens goederen'....
Datering: 23-02-1691, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196262&miview=ldt
392 Jan Geurt Lenaerts als man van Maria dochter van Jacob Denissen en Jan zoon van Jacob Denissen, geassisteerd door zijn voogden Peter Jan Ariens, Hendrick Sijmons van Uden, en Melis Dirck Melissen, hebben gecedeerd en overgegeven aan Harmen Bijmans een obligatie van 100 gulden, staande tot laste van het corpus en de gemeijnte van Vechel, gecreƫerd op 26-04-1673.
Jan Geurt Lenaerts en Jan Jacob Denissen als erfgenaam van wijlen zijn vader Jacob Denissen, en Gerritien Adriaen Goossens, 'des selfs moeder zalliger', geassisteerd door hun voornoemde voogden, verklaren 'voldaen ende betaelt te wesen al waar mede de selve soude betaelen voor den voornoemde Jan soone Jacob Denissen al soo danige landerijen als den selven in materie van evictie tot Oeden Rode heeft publieckelijck afgemeijnt'....
Datering: 05-06-1694, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195660&miview=ldt
104 Jan Jacob Denissen en Jan Goort Lenaerts als man van Maria Jacob Denissen, hebben Peter Jan Ariens, Hendrick Sijmons en Melis Dirck Melissen bedankt als voogden.
Datering: 13-10-1694, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196289&miview=ldt
419 Jan Goort Leenders als man van Maria Jacob Denissen en Jan Jacob Denissen heeft verkocht, opgedragen en pvergegeven aan ...
28-12-1694, Transport, Veghel

Zoon jan + echtgenoot van dochter Maria.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196363&miview=ldt
493 Jan Jacob Denissen, 'meerderjarig', mede optredend voor Jan Goort Lenaerts, 'sijnen swager' heeft een obligatie van ...
Datering: 27-01-1696, Transport, Veghel

5.
woman‎Maria Dionisius Vermeulen‏‎
Gedoopt ‎3 apr 1639 Sint-Oedenrode, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
NIET genoemd in aktes 95 (9.8.1664) & 260 (9.8.1664) & 326 (14.4.1676)

BHIC: OpenArchives
Kind Maria Joannis
Geslacht Vrouw
Datum doop 03-04-1639
Plaats doop Sint-Oedenrode
Vader Dionijsius Joannis
Moeder Joanna N.N.
Getuige Anna Arnoldi
Deel Dopen
Plaats Sint-Oedenrode
Toegangsnr. 1449
Inv.nr. 2
Folio/pagina 19-04


6.
womanElisabeth Dionisius Vermeulen‏
Gedoopt ‎30 mei 1642 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in aktes 95 (9.8.1664) & 260 (9.8.1664) & 326 (14.4.1676)

BHIC: OpenArchives
Kind Elisabeta Dionisii Joannis
Geslacht Vrouw
Datum doop 30-05-1642
Plaats doop Schijndel
Vader Dionisius Joannis
Moeder Joanna N.N.
Getuige Joannes Gerardi van Middelroij
Getuige Agnes Joannis
Opmerkingen uit Eindhoven
Deel Rooms-Katholiek doop-, trouw- en begraafboek 1628-1664
Plaats Schijndel
Toegangsnr. 1455
Inv.nr. 2
Folio/pagina 85r05


https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Elisabeth Denis van der Meulen, dochter van Dionisius Joannes Dionisius van der Meulen en Joanna Christianus Adrianus.
Geboren 30 mei 1642 Schijndel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Rooms Katholiek
Schijndel
Dopen 1604-1718 Trouwen 1604-1660
Image 284 of 818
30 mei 1642

Begraven ‎25 dec 1684 Schijndel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden na echtgenoot dus na 29-11-1684.

"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-BJ2H?cc=2037960&wc=SM4J-ZNY%3A346029401%2C346559401%2C349240901
: 22 August 2014), Alle religies > Schijndel > Fiches index, Begraven 1604-1811 > image 6112 of 7983; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Verhagen
Lijsken w.v. Hendrick Lamberts
1 kn i.d. Eerdt ofte Hardtvelt
Begraafdatum: 25 dec 1684
Schijndel (13) Register van begraven 1667-1671 en 1676-1698

Niet gevonden in index BHIC (Nov2021)(Nov2022)(Nov2023).

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.143&minr=11937993&miview=ldt
127 Momboirseed van Peter Lamberts van der Haigen en Peter Frans Denissen over Maria onmondige dochter van Hendrick Lamberts van der Haigen en diens vrouw Lijsken Denissen
Datering: 21 juni 1695, Momboirschap, Schijndel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com