man‎Adriaen Goossen "den jongen" Adriaens‏‎
Gedoopt ‎20 jul 1609 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij huwelijk genoemd als "Adriaen Goossen Ariaenss"

Zie akte 88 van 05-01-1660 Ariaen Goossens de Jongen, omtrent 50 jaar verklaart dat ...
Geboren rond 1610

Ouders genoemd in akte 215 van 15-02-1656, Deling, Veghel:
"allen kinderen en kleininderen van wijlen Goossen Ariensen, verwekt bij zijn vrouw Anneken dochter van Jan meester Claes van Berckel"

Getuigen:
Huwelijk: Dielis Goossens & Albert Mathijssen [mr.]
Heijlken: ?
Gosuinus: Joannes Joannis Theodori & Heijlwigis Gosuini
Joanna: Joannes Adriani & Henrica Nicolai Antonii [uden]
Elsabeth: Henricus Joannis Theodori & Godefrida Henrici Adriani
Gerarda: Lambert Gerarts & Lijsken Ariaen Goossens
Joannes: Anna Gossewini & Henricus Walrami
Maria: Joanna Jacobi Keijsers & Joannes Sijmonis
Welt: ?
Anna: Joannes Nicolai & Anna Goossuini


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
20-07-1609 ADRIANUS
Vader: GOSEWINUS ADRIANUS
Moeder: ANNA
Gezin: 6247
Getuigen: LUCAS DIELIS & ELISABETH JUDOCI

BHIC: OpenArchives
Kind Adrianus Adriani
Geslacht Man
Datum doop 20-07-1609
Plaats doop Veghel
Vader Goswini Adriani
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Lucas Dielis
Getuige Elizabeta Judoci
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 6v
Religie RK


Overleden ‎8 mrt 1681 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 131 - overleden voor 17-10-1681.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
278 08-03-1681 Adrianus Goswini de Jonge M.s., obstructione pectoris Gesterkt door de sacramenten, obstructie van de borst

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 347 08-03-1681 Arien Goossens aant Beuckelaar Laat agter vrou en kinderen

BHIC: OpenArchives
Overledene Adrianus Goswini
overleden op 08-03-1681 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 311-04
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 71 jaar
[Gebruikersnotities]
BROER CLAES - MOEDER ANNEKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288858&miview=ldt
154
Goorts Arienssen betaalde aan
Claes Jan Claessen een erfcijns van 11 gulden, welke erfcijns voorschreven Claes eertijds had overgegeven aan
Claes Goort Arienssen, 'synen swager', en welke erfcijns
Anneken weduwe van Goort Ariens heeft afgelost met 200 Carolus gulden aan haar zoon Claes Goossens,
Arien Goossens den Jongen en Jan Ariens Verlocht als voogd over de minderjarige zoon van Claes Goossens.
02-03-1651

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289162&miview=ldt
44
Jan Claessen, Art Claessen, Henrick Claessen, Dirck Willems man van Catharina Claessen
Arien Goossens de Jonge en Jan Ariens van Locht als voogden over de mindejarige zoon van wijlen Claes Goossens, hebben met authorisatie gegeven ...
26-03-1654

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289313&miview=ldt
195 Arien Goossens den Jonge en Aert Claessen worden op verzoek van Jan Claesen aangesteld als voogden over zijn minderjarige zoon en leggen daartoe de eed af....
07-01-1656

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289317&miview=ldt
199 Voorschreven borgemeesteren hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Arien Goossens de Jonge 'een hoecxken gemeynte', groot 3 lopensaeten, 1 roeij en 15 voeten, gelegen aent Beuckelaer...
25-01-1656

OUDERS + GEZIN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289333&miview=ldt
215
Arien Goossens Schoenmaker,
Arien Goossens den Jonge,
Aert Servaes Delissen als man van Mariken,
Catarina Goossens,
Peter Willem Aertssen als man van Lysken,
Geryt Jan Goossens, mede optredend voor zijn afwezige broers Matijs, Arien en Goossen,
Aert Claessen en Jan Ariens Verlocht als voogden over de minderjarige zoon van Nicolaes Goossens,
Willem Tijs Goorts en Arien Goossens Schoenmaker, voogden over de minderjarige kinderen van Willem Tyssen,
allen kinderen en kleininderen van wijlen Goossen Ariensen, verwekt bij zijn vrouw Anneken dochter van Jan meester Claes van Berckel,
hebben het goed gedeeld dat zij erfden....
15-02-1656, Deling, Veghel

GEBOREN ROND 1610
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.3&minr=11829148&miview=ldt
88 Ariaen Goossens de Jongen, omtrent 50 jaar verklaart dat ...
05-01-1660

ZUS ANNEKEN x WILLEM MATHIJSSEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.52&minr=14289686&miview=ldt
253 Ariaen Goossens de Jonge en Jan Laurenssen zijn aangesteld als voogden over de vier minderjarige kinderen van Willem Mathijssen, verwekt bij Anneken dochter van Goossen Ariens, en hebben daartoe de eed afgelegd.....
28-06-1660

ZUS ANNEKEN x Willem Thijs Goijertse van Rullen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289752&miview=ldt
57
... aan de ene zijde, en
Arien Goossens den Jongen en Jan Lauereijnssen als voogden over de minderjarige kinderen van , die was getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens,
eertijds weduwe van Sijmen Arien Albertse, aan de andere zijde,
'belangende een seecker accoort over ettelicke achtergelaten goederen ende met de doodt geruijmt door Anneken dochter Sijmen Arien Alberts des voorschreven onmundige kinderen halff suster, alles vermellens den selven contracten met
Arien Goossens den Ouden ende Willem Tijssen aengegaen wesende van den dato den 14en meij 1654 breeder inhoudende. ...
22-01-1661 Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16194982&miview=ldt
17 Ariaen Goossens den Jonge en Jan Laureijnssen als voogden over de mindejarige kinderen van Willem Tijssen verwekt bij Anneken dochter van Goossen Ariens, willen openbaar verpachten ...
03-02-1661

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195025&miview=ldt
60
... om op verzoek van Arien Goossens den Jongen, inwoner van Veghel, een verklaring af te leggen. Hij verklaart 'dat Arien Goossens den Jongen, produsent in desen, noytt ofte imermeer eenigen gansse tott synen huijjse ende heeft gebrochtt.'...
14-11-1661

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289910&miview=ldt
215 Aert Faessen, Peter Willem Aerts en Ariaen Goossens den Jongen verklaren dat het 1/7 deel van een erfcijns,...
12-04-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929647&miview=ldt
6 Door dagementen des vorsters Ariaen Goossens den jonge en Hendrick Peter Thonis om te aanvaarden administratie van momboirschap over de onmondige kinderen van Matheeus Peter Thonis bij Meriken Jan Thonis. Zij leggen de eed af.
18-11-1662

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929831&miview=ldt
190 Ariaen Goossens den jongen en Hendrick Peter Tonis als momboiren over de onmondige kinderen van Metheeus Peter Tonis bij Meriken hebben, na voorgaande decreet en authorisatie gegeven op 26 februari 1664 verkocht aan ...
27-2-1664

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814889&miview=ldt
113 Voorgenoemde borgemeesters hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Ariaen Goossens den Jongen een 'plack gemeijntte', gelegen aan het Buckelaer, ...
12-03-1668

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815043&miview=ldt
267
.. , Jan Adriaen Willems en Adriaen Gossens, voogden over de minderjarige kinderen van Peter Willem Aerts, verwekt bij Lijsken...
... Adriaen Gossens den Jongen en Adriaen Roelens als voogden stellen zich borg....
02-01-1672

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815145&miview=ldt
369 Voor schepenen zijn verschenen Peter Mateusse voor zichzelf, en Adriaen Goossens den Jonge en Willem Peter Tonis, voogden over de minderjarige kinderen van Matheus Peter Tonis, verwekt bij zijn vrouw Merijken Matheus Peter Tonis, aan de ene zijde, ...
27-01-1674

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195512&miview=ldt
73 Willem Peter Thonissen en Adriaen Goossen den Jongen als voogden over de minderjarge kinderen van Mattheus Peter Thonis, verwekt bij zijn vrouw Meereken Jan Thonis,...
23-04-1677

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195551&miview=ldt
112
... , 'aen Adriaen Goossens den jongen van arbeijtsloon ende vlees gedaen int sterfhuijs doen de begrafenis gehouden worden', ...
21-02-1679 Voogdijrekening

WEDUWE - ZOON WELT (WOUTER)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816805&miview=ldt
131 Emken, weduwe van Arien Goossens de Jonge, 'sieck te bedde leggende', maakt haar testament op.
* ze beveelt haar ziel aan bij God en wil dat haar lichaam na haar dood behoorlijk begraven zal worden
* ze legateert aan haar zoon Welt Arien Goosen 'in consideratie van syne getrouwe dienst', vooraf 'het merrij paart en twee van de beste koeijen', en hetzelfde bedrag 'als haere getrowde kinderen van een uijtsetsel hebben gehadt
* de resterende goederen zullen gelijkelijk onder haar kinderen verdeeld worden ...
17-10-1681

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816912&miview=ldt
238 'Erfscheijdinge ende deijlinge tusschen'
Hendrick Zijmons als man van Jenneken Ariens,
Fredrick Rommen als man van Leijsken Ariens,
Melis Dirckx als man van Heijlken Ariens,
Jan Hendricks als man van Maria Ariens,
Jan Daendels van Bergeijck als man van Anneken Ariens,
Frans Dennissen en Jan Daendels voornoemd als voogden over de kinderen van Jacob Denissen, verwekt bij Gertruijt Ariens, <===
allen kinderen en erfgenamen van Adriaen Goossens, verwekt bij Emmerentiana Welt Peter Roeffen, van de goederen van hun ouders... <===
Datering: 01-12-1683, Deling, Veghel

Ondertrouwd ‎1 jan 1633 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎10 jan 1633 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Adriaen Goossen Ariaenss
Bruid Emken Welt Peters
Getuige Dielis Goossens
Getuige Albert Mathijssen
Opmerkingen mr.
Datum ondertrouw 01-01-1633
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 219-05


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Adriaen Goossens Ariaenss
Bruid Emken Welt Peters
Getuige Albertus Smetius
Getuige Conrardus Vogels
Opmerkingen Reverendus dominus
Datum huwelijk 10-01-1633
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 219-06


D 1606-1700 A-C Dopen Veghel RK_OCR.pdf
Gezin 645, Anna, Elisabeth, Gerartken, Gosuinus, Joanna, Joannes - geen additionele dopen kinderen
(ongeveer 48 jaar gehuwd) met:

womanEmmerentiana Welt Peter Roeffen‏
Gedoopt ‎25 sep 1608 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 238 in notitie bij echtgenoot: "Emmerentiana Welt Peter Roeffen"

Welt = Walraven

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
25-09-1608 EMERENTIANA
Vader: Walravus Petrus Rudolphus
Moeder: JOANNA JOANNES THEODORUS
Gezin: 37
Getuigen: PETRUS RUDOLPHI & HELENA DANIELIS

BHIC: OpenArchives
Dopeling Everentiana Petri
Vader Walraven Petri
Moeder uxoris / echtgenote
Getuige Petrus Rudolphi & Helena Danielis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 25-09-1608
Plaats: Veghel
Bronvermelding Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627, archiefnummer 1457, inventarisnummer 25, blad 4v
Gemeente: Veghel
Periode: 1606-1627
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎3 nov 1681 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 349 03-11-1681 De weduwe van Arien Goosen aent Beuckelaer Laat agter kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
279 02-11-1681 Emerentiana Adriani Vidua, m.s., diu languida et vetula Weduwe, gesterkt door de sacramenten, na een langdurige ziekte, en bejaarde vrouw

BHIC: OpenArchives
Overledene Emerentiana Adriani
overleden op 02-11-1681 te Veghel.
Diversen: oude vrouw
weduwe van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 313-11
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 73 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000127&miview=ldt
208
De erfgenamen, met name
Jan Welten en
Henrick soone Welt Peeter Roeffen,
Dirick Willem van Heretum als man van Peterken, en
Arien Goossens als man van Emken, <=======
de voorschreven Jan en Henrick Welten als kinderen van wijlen Welt Peter Roeffen, en
Dirick Willens voorschreven als man van Peterken dochter van wijlen Welt Peters, en
Arien Goossens als man van Emken voorschreven, ook dochter van wijlen Welt Peeters voorschreven, <====
aan de ene zijde, en
Jacob Crijnen als man van Emken, ook dochter van Welt Peeter Roeffen voorschreven,
aan de andere zijde, hebben een accoord gesloten over 'de dispositie testamentair gemaeckt bij Welt Peter Roeffen voorschreven, waer bij Jacob Crijnen inne der voorschreven qualiteijt gemaeckt was fide commis voor sijn aenpart ende contingente, endedat in vuegen als volght.
In den iersten verclaeren Jan Welten, Henrick Welten, Dirick Willems en Arien Goossens te cederen ende te renuntieren over 't recht dat haer naemaels van wegen 't voorschreven fide commis sal ofte soude mogen competeren, gevende ende verleenende voor sulcx de voorschreven Jacob Crijnen vrij volcommen macht ende authoriteijt om sijn aenpart fide commissair metten erfrecht te besitten, hebben ende gebruijcken, ende te mogen vercoopen, hantwisselen, alieneren ende transporteren als eijgenaer, soosij haer eijgen aenpart soude mogen doen, ende dat alles naer stijl van de bancke ende camere daer 't selve sal ofte soude mogen geschieden.
Des sal Jacob Crijnen voorgenoemt verbonden ende gehouden sijn alsoo te lossen, quijten, gelden ende betaelen dije renthe van hondert ende vijftich gulden capitaels jaerlycx den intrest van dijen te vergelden ente te betaelen staende aen Aert Donckers tot Sertogenbosch, waer voor hen al gemeijn aengestorven ende aen gedeijlt goet verbonden is, dat dije voorschreven Jan, Henrick, Dirick ende Arien Goossens nu noch ten eeuwigen daege haer ofte haere goederen daer over eenige schade, hinder ofte molestatie sal overcommen ofte aengedaen worden.'
Vervolg:
Getuigen: Jan Janssen van Asten, Marten Donckers en Anthonis Hendricxen, schepenen
Datering: 08-10-1644, Akkoord, Veghel

WIE IS DIT????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=14000221&miview=ldt
302 Jacop Crijnen als man van Emken dochter van wijlen Welt Peter Roeffen, met zijn vrouw Emken hebben vernaarderd een ...
Datering: 24-07-1645, Vernadering, Veghel

Kinderen:

1.
womanHeijlken Adrianus Goossens‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.6&minr=11881582&miview=ldt
21 Heijlken de dochter van Adriaen Goossens den Jongen en weduwe van Melis Dirck Melissen van Heembergen...
14-01-1712

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.6&minr=11881596&miview=ldt
36 Heijlke dochter van Adriaen Goossens de Jongen en weduwe Melis Dirck Melissen van Heembergen maakt haar testament. ...
12-12-1712

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.7&minr=11893976&miview=ldt
56 Heijlken de dochter van Adriaen Goossens de Jongen en weduwe van Melis Dirck Melissen van Heembergen, ...
03-11-1721

2.
man‎Gosuinus Adrianus Goossens‏‎
Gedoopt ‎22 feb 1634 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
22-02-1634 GOSUINUS
Vader: ADRIANUS GOSEWINUS ADRIANUS
Moeder: EMERENTIA WALRAVUS PETRUS
Gezin: 645
Getuigen: JOANNES JOANNES THEODORI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Gosuinus Adriani Gosuini
Vader Adrianus Gosuini
Moeder Emgardis N.N.
Getuige Joannes Joannis Theodori & Heijlwigis Gosuini
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-02-1634
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 74-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


3.
womanJoanna Adrianus Goossens‏
Gedoopt ‎24 mei 1635 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
24-05-1635 JOANNA
Vader: ADRIANUS GOSEWINUS ADRIANUS
Moeder: EMERENTIA WALRAVUS PETRUS
Gezin: 645
Getuigen: JOANNES ADRIANI & HENRICI NICOLAI ANTONI-UD

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joanna Adriani Goswini
Vader Adrianus Goswini
Moeder Ermgardis N.N.
Getuige Joannes Adriani
Getuige Henrica Nicolai Antonii
Diversen: uit Uden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 24-05-1635
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 84-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289433&miview=ldt
215a
... Bijschrift: Henric Sijmons, man van Jennken Arien Goossens de Jonge heeft op 06-10-1659 verklaard de 100 Carolus gulden, die hij door transport van Arien op 27-01-1659 verworven heeft, ontvangen te hebben van Peter Willem Arts....
Datering: 15-02-1656, Deling, Veghel

https://proxy.archieven.nl/235/5DF4FFB1E9A24DC9B2F1603A8AB38FE5
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
22 Hendrick Simons en zijn vrouw Jenneken Willems, 'inwoonderen van Uden, Lande van Ravesteijn', mede optredend voor de nagelaten kinderen van Helena Tielens zaliger, 'sijne gewesene suster', hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Meeuwes Willems het 1/4 deel in 'eenen hoijbeemt', groot voor dit deel 4 karren hoijgewas, gelegen in de Aabeemden, hooiende met Gerrit Boermans als gebruiker van het goed van David van de Velt en de weduwe van Aart Reijnders, rijdende tegen de koper cum suis ...
Datering: 17-01-1685

UDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195983&miview=ldt
113 Hendrick Simons, 'woonende tot Uden', als man van Jenneken Ariens, hebben, uit krachte van een erfdeling tussen hen en de andere kinderen van Arien Goossens gedaan voor schepenen van Vechel op 01-12-1683, verkocht, opgedragen en overgegeven ...
Datering: 20-11-1687, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195636&miview=ldt
80 Peter Jan Ariens, 'inwoonder van Schijndel', en Melis Dirck Melissen en Hendrick Simons van Uden worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jacob Denissen, verwekt bij Gerritie Arien Goossens, en hebben daartoe de eed afgelegd. ...
Datering: 23-02-1691, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196262&miview=ldt
392
.. geassisteerd door zijn voogden Peter Jan Ariens, Hendrick Sijmons van Uden, en ..
05-06-1694

4.
womanElisabeth Adrianus Goossens‏
Gedoopt ‎31 jan 1638 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
31-01-1638 ELISABETH
Vader: ADRIANUS GOSEWINUS ADRIANUS
Moeder: EMERENTIA WALRAVUS PETRUS
Gezin: 645
Getuigen: HENRICUS JOANNES THEODORI & GODEFRIDA HENRICI ADRIANI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Elizabeta Adriani Goosswini
Vader Adrianus Goosswini
Moeder Ermgardis N.N.
Getuige Henricus Joannis Theodori & Godefrida Henrici Adriani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 31-01-1638
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Bapta a ludim.,
gedoopt in het huis van de schoolmeester
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 99-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
UDEN!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196049&miview=ldt
179 Leijsken weduwe van Fredrick Rommen, 'woonende tot Uden, Lande van Ravesteijn', als vruchtgebruikster, en Jacob Fredrick Rommen en Willemken Fredrick Rommen, 'mede inwoonderen van Uden', mede optredend voor hun zus Maria Fredrick Rommen, voor het erfrecht, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ...
26-01-1690

5.
womanGerarda Adrianus Goossens‏
Gedoopt ‎26 apr 1639 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 58: "Geertien dochter van Arien Goossens den Jongen"
Ouders genoemd in akte 238: "allen kinderen en erfgenamen van Adriaen Goossens, verwekt bij Emmerentiana Welt Peter Roeffen"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
26-04-1639 GERATKEN
Vader: ADRIANUS GOSEWINUS ADRIANUS
Moeder: EMERENTIA WALRAVUS PETRUS
Gezin: 645
Getuigen: LAMBERT GERARTS & LIJSKEN ARIAEN GOOSSENS

BHIC: OpenArchives
Dopeling Gerartken Ariaen Goess
Vader Ariaen Goess
Moeder Emken N.N.
Getuige Lambert Gerarts & Lijsken Ariaen Goossens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 26-04-1639
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 106-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎4 jan 1677 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Gerarda N.N.
Geslacht v
Datum overlijden 04-01-1677
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen overleden in het huis van de pastoor
Relatie weduwe van Jacobus Dionijsii
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 301-16


273 01-01-1677 Gerarda weduwe van Jacob Dionisii
Obyt ex colica passione, m.s. et pie in domo mea me praesente et orante venerata ad ecclesiam in festo circumcisionis, nec potuit redire domum
Overleden aan een aandoening aan de darmen, gesterkt door de sacramenten, vroom, in mijn huis, in mijn aanwezigheid, en ondertussen in de kerk het feest van de besnijdenis gevierd, maar ze was niet in staat om naar huis terug te keren

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 105 04-01-1677 De huijsvrouw van Jacob Denissen aen den Schutsboom Laet achter twee kinderen
‎, leeftijd ongeveer 37 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816912&miview=ldt
238 'Erfscheijdinge ende deijlinge tusschen'
Hendrick Zijmons als man van Jenneken Ariens,
Fredrick Rommen als man van Leijsken Ariens,
Melis Dirckx als man van Heijlken Ariens,
Jan Hendricks als man van Maria Ariens,
Jan Daendels van Bergeijck als man van Anneken Ariens,
Frans Dennissen en Jan Daendels voornoemd als voogden over de kinderen van Jacob Denissen, verwekt bij Gertruijt Ariens, <===
allen kinderen en erfgenamen van Adriaen Goossens, verwekt bij Emmerentiana Welt Peter Roeffen, van de goederen van hun ouders... <===
Datering: 01-12-1683, Deling, Veghel

6.
man‎Joannes Adrianus Goossens‏‎
Gedoopt ‎6 jan 1641 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
06-01-1641 JOANNES
Vader: ADRIANUS GOSEWINUS ADRIANUS
Moeder: EMERENTIA WALRAVUS PETRUS
Gezin: 645
Getuigen: HENRICUS WALRAMI & ANNA GOSEWINI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Adriani Gossewini
Vader Adrianus Gossewini
Moeder Emgardis N.N.
Getuige Anna Gossewini & Henricus Walrami
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 06-01-1641
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 115-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
02-02-1668 NICOLAUS - JOANNES ADRIANUS GOSEWINUS - MARIA JOANNES NICOLAUS - 1298 - ADIANUS GOSWINI - AGNES THEODORI
18-09-1670 ADRIANUS - JOANNES ADRIANUS GOSEWINUS - MARIA JOANNES NICOLAUS - 1298 - JOANNES HENRICI - ANNA THOMAS
03-03-1673 MARIA - JOANNES ADRIANUS GOSEWINUS - MARIA JOANNES NICOLAUS - 1298 - PETRUS ADRIANUS GOSWINI - CATHARINA HENRICI

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
17-08-1672 ALBERTUS - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - CATHARINA WILHELMI - ELISABETH JOANNES
02-01-1675 CORNELIA - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - WILHEMA CORNELI (OBSTETR
13-04-1677 ADRAINUS - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - ANTONIA ADRIANI - WILHELMA CORNELI (OBSTETR
02-07-1678 CORNELIA - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - HERMANUS ADRIANI - ANTONIA ADRIANI
06-12-1679 JOANNES - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - JOANNES RUTGERI - ELISABETH JOANNES V DIDEN
12-01-1681 ADRIANUS - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - JOANNES RUTTEN - MARIA JOANNES (MATERTERA)
24-09-1682 JOANNES - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - ARNOLDUS ALBERTI-HAAREN - JACOBA JOANNES GISBERTI
05-05-1685 JOANNA - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - WILHELMUS ---- -DEN BOSCH - MARIA ----
18-11-1683 ADRIANUS - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - JOANNES RUTGERI - MARIA JOANNES ARNOLDI
21-10-1686 FRANCISCUS - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - HUARDUS AEMILIUS - MARIA JOANNES (MATERTERA)
03-12-1688 JOANNES - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - JOANNES V HAREN - ANTONIA ADRIANI
17-12-1690 FRANCISCUS - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - WILHELMUS KEIJSERS - HENRICA JOANNES
29-09-1692 FRANCISCUS - JOANNES ADRIANUS - ALDEGONIS JOANNES - 1452 - JOANNES ARNOLDI V ZOEST - ANTONIA PETRI - ERP (AMIT

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
05-07-1679 ADRIANUS - JOANNES ADRIANUS - MARGARETHA - 6338 - ANTONIUS ADRIANI & EMERENTIANA ADRIANI

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
03-08-1679 WILHELMUS - JOANNES ADRIANUS - WILHELMA PETRUS - 1626 - ADRIANUS BOEREN (AVUS) - SERVATIA ADRIANI BOEREN (A

7.
womanMaria Adrianus Goossens‏
Geboren ‎± 1646
[bron]
Genoemd in akte 238 van 01-12-1683 bij erfdeling.

Zie huwelijk - 35 jaar dus geboren rond 1681-35=1646

Zoek kind mari* met vader a* in veghel 1641-1651

Enige optie maar naam moeder matched niet!

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Adriani Gosuwini
Vader Adrianus Gosuwini
Diversen: beroep: schoenmaker
Moeder Elisabeth N.N.
Getuige Joanna Jacobi Keijsers & Joannes Sijmonis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-06-1641
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 117-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
Page 117 of 321 - 1892-100-117
"Elisabeth"


In gezin Adrianus Gosuwini x Elisabeth:
Petrus: Adrianus Gosswini vader 01-08-1638 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. <== overlap met geboorte broers/zussen. dus dit is ander gezin.
Maria: Adrianus Gosuwini vader 30-06-1641 Veghel DTB doopakte x Elisabeth N.N.
Adrianus: Adrianus Gosuini vader 26-11-1645 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N.

Overleden ‎19 apr 1697 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 14-10-1688.
Zie akte 73 van 25-09-1697: "verwekt bij Maria Adriaen Goossens zaliger" - de echtgenoot van zus Maria genaamd Melis Dirck Melissen is voogd.

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 315 19-04-1697 Maria huijsvrou van Jan Nonnen aant Buuckelaar Laat na kinderen

Jaar van onderstaande is anders - maar gezien sequentie in document zou ik ook 97 kunnen zijn.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
536 19-04-1696 Maria Joannis Henrici Mors abstulit, coningatam, triennio languidam, piam et sedulam, munitam sacramentis ombibus, saepius a me visitatam, confessam et absolutam, spero optimem, de salute ipsius eternam spero, angelos in transitu eiuslaetatos, 1 quamvis vir 1 ob languoris diutur nitatem, ad mortem eius anhelare sat visus Door de dood verwijderd, echtgenote, 3 jaar ziek, vroom en ijverig, gesterkt door alle sacramenten, vaak door mij bezocht, gebiecht en de absolutie gegeven, Ik hoop op het beste, de redding van de eeuwige hoop, engelen in de overgang naar de vreugde, haar blijvende goedheid ondanks haar zwakte, ze leek genoeg naar haar dood te verlangen

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Joannis Henrici
overleden op 19-04-1697 te Veghel.
echtgenote van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 72-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 51 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195674&miview=ldt
118 Melis Dirck Melissen wordt aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Hendricx van Erp, verwekt bij Maria Adriaen Goossens, en heeft daartoe de eed afgelegd....
Datering: 25-09-1697, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196485&miview=ldt
73 Jan Hendricx van Erp als vaderlijke voogd over zijn vier minderjarige kinderen, verwekt bij Maria Adriaen Goossens zaliger, en Melis Dirck Melissen als ge√ęde voogd over deze kinderen, hebben met authorisatie van schepenen verkocht, opgedragen en overgegeven ...
Datering: 25-09-1697, Transport, Veghel

8.
manWelt Adrianus Goossens‏
Geboren ‎± 1650
[bron]
Genoemd in akte 131 van 17-10-1681. Testament van zijn moeder.
NIET genoemd in akte 238 van 01-12-1683 bij erfdeling.

Zie huwelijk in 1682 - 32 jaar dus geboren rond 1650.

ABT1650

Niet gevonden in index BHIC Kind vader a*r* en moeder e*m* 1633-1660 (Sep2020)(Dec2021)(Mar2022).

Overleden ‎24 mrt 1683 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 131 van 17-10-1681. Testament van zijn moeder.
NIET genoemd in akte 238 van 01-12-1683 bij erfdeling.
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 237 van 01-12-1683: "M... Lamberts, weduwe van Welt Arien Goossens"

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
280 24-03-1683 Walterus Adriani M.s., phtysi recenter coniugatus Gesterkt door de sacramenten, tuberculose, onlangs getrouwd

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 352 27-03-1683 Welt Arien Goossens Laet naer sijn vrou

BHIC: OpenArchives
Overledene Walterus Adriani
overleden op 24-03-1683 te Veghel.
echtgenoot van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 316-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
Page 315 of 321 - 1892-100-316
"24. Martij obijt Walterus Adriani ...."

‎, leeftijd ongeveer 33 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816911&miview=ldt
237 M... Lamberts, weduwe van Welt Arien Goossens heeft ten behoeve van de kinderen en erfgenamen van Arien Goossens den Jongen afstand gedaan van haar recht op het vruchtgebruik van de erfgoederen van Ariaen Goossens den Jongen. Met voorwaarden.....
01-12-1683

9.
womanAnna Adrianus Goossens‏
Gedoopt ‎16 jul 1651 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: "Anneken Adriaen Goossens de Jonge"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
16-07-1651 ANNA
Vader: ADRIANUS GOSEWINUS ADRIANUS
Moeder: EMERENTIA WALRAVUS PETRUS
Gezin: 645
Getuigen: JOANNES NICOLAI & ANNA GOOSUINI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Anna Adriani Goosswini
Vader Adrianus Goosswini
Moeder Ermgardis N.N.
Getuige Joannes Nicolai & Anna Goossuini
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-07-1651
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 3-13
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎18 nov 1687 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 363 18-11-1687 Anneken huijsvrou van Jan Daandels van Bergijck in Dorshout Laet na man en kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
421 16-11-1687 Anna Joannis Danielis
Obijt, m.s., ex phtysi, fuerat ante matrimonium ancilla mea, in matrimonij principio satis fortunata, deinde fortuna recessis, forsui quia suum que sulatam non servavit. Joannes Danielis, vir eius, ante ipsum, habuit sororea mean Mariam, que obyt 2 martij 1675, relictam una prole, cuius noverca, facta et hac Anna, non maligna cognata mea
Overleden, gesterkt door de sacramenten, aan tuberculosis, was voor haar huwelijk mijn dienstbode, In het begin was ze gelukkig getrouwd, hierna verminderde het geluk, vanwege haar probleem Haar man Joannis Danielis was voor haar getrouwd met mijn zus Maria die op 02-03-1675 is overleden, weduwe met een kind, wier stiefmoeder deze Anna was.

Niet gevonden in index BHIC (Aug2021)(Apr2022)(Mei2023).
‎, leeftijd ongeveer 36 jaar


Voor meer informatie: bertho@derikx.com