man‎Jan Daniels van Bergeijck | Wiel‏‎
Gedoopt ‎9 aug 1637 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Bij eerste huwelijk genoemd als "Joannes Danielis vande Wiel"

Doopgetuigen:
Gertrudis Petri Danielis op de Wiel, Petrus Danielis van Bergeijk & Gertrudis Petri Danielis

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Danielis Joannis Antonii
Vader Daniel Joannis Antonii de Gurgite
Moeder Elizabetha N.N.
Getuige Joannes Petri & Anna Jordani
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 09-08-1637
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 96-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Ouderlijk gezin:
Elizabeth: Daniel Joannis Antonii vader 25-05-1630 Veghel DTB doopakte
Maria: Daniel Joannis Anthonii vader 05-02-1634 Veghel DTB doopakte
Joannes: Daniel Joannis Antonii vader 09-08-1637 Veghel DTB doopakte
Margareta: Daniel Antonii vader 19-01-1642 Veghel DTB doopakte MISSCHIEN
Petrus: Daniel Joannis Antonii vader 18-10-1644 Veghel DTB doopakte <== Broer Petrus doopgetuige

Peter Daniels Bergeijck van bruidegom 07-01-1668 Veghel DTB trouwakte x Gertruijt Martens <=== Echtgenote broer Petrus ook doopgetuige.

Overleden ‎20 jan 1714 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7690.70&minr=11562512&miview=ldt
137 Op 20-1-1714 is te Veghel overleden Jan Daendels van Bergeijck, laat goederen na aan zijn erfgenamen. Voor de collaterale successie wordt een taxatie gedaan betreffend hooiland in het Goor te Erp.
Datering: 16-2-1714, Taxatie, Erp

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022).

BHIC: OpenArchives
Overledene Daniel Joannis van Bergeijk
overleden op 20-02-1714 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 373-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek
Page 385 of 425 - 1457_001_373
Akte geeft 20-1 - Gemeld bij BHIC Mei2023.

‎, leeftijd ongeveer 76 jaar
[Gebruikersnotities]
!!!! WIE IS DIT:
Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 374 13-01-1692 Jan Daandels van Bergijck, jongman, op het casteel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195497&miview=ldt
58 Jan Daandels van Bergeijk en Frans Denissen van Schijndel worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jacob Denissen, verwekt bij Geertien dochter van Arien Goossens den Jongen, en hebben daartoe de eed afgelegd....
Datering: 12-12-1676, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195540&miview=ldt
101 Jan Daandels van Bergeijck en Willem Hendrickz van Oedenrode worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Jan Peter Huijbertz verwekt bij Mareken Daandels van Bergeijck, 'wijle sijne huijsvrou', en hebben daartoe de eed afgelegd....
Datering: 13-10-1678, Machtiging, Veghel

TWEE MAAL GETROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7637.4&minr=11644657&miview=ldt
221 Testament van Jan Daniels van Bergeijck weduwnaer van Maria Toten? ende Anneke doghter Adriaen Goossens sijne huijsvrouw wettige beddegenooten inwoonderen tot Veghel. Ook in deze akte: de niet bij namen genoemde naer kienderen en het voorkient van vaders sijde
Datering: 1 julius 1680, Sint-Oedenrode

EERDERE ECHTGENOTE? - JA Akte 221 en zie ook bij overlijden tweede echtgenote!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69.a&minr=12134383&miview=ldt
11 Johannis Tooten, gerechtelijk gedaagd ter instantie van de heer Wilhelmen van Raesfelt tot Cortenbergh om getuigenissen der waarheid te geven heeft verklaard dat
Jan Daendels van Bergeijck zijn zwager, <=====
hebbende zijn deponenten zuster Maria ten huwelijk gehad, na dood en aflijvigheid van Maria Jansen Haubraecken weduwe van Matthijs Tooten en gedurende deze oorlog de goederen van zijn moeder heeft bewaard. Beiden betalen lasten van het sterfhuis en hebben Helena Tooten verzocht de lasten te helpen dragen.
Datering: 13-08-1680, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816917&miview=ldt
243 Jan Daendels van Bergeijck en zijn vrouw Anneken Goossens hebben vernaarderd 'eenen hoijcamp, groot 2 loopense', gelegen int Voorste Dorshoudt...
Datering: 05-02-1684, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195603&miview=ldt
47 De heer Peregrijnus Verhoffstadt, 'president schepen binnen de vrij heerlijckheijt van Gemert', wordt naast Peter Daendels van Bergijck aangesteld als voogd over de minderjarige dochter van Jan Daendels van Bergeijck, verwekt bij Maria Toten, en heeft daartoe de eed afgelegd.....
Datering: 19-10-1684, Voogdij, Veghel

TESTAMENT - VOORKIND - dus tweemaal getrouwd!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196714&miview=ldt
302 Voor notaris Huijbert van Bree, 'residerende tot Schijndel', en getuigen, verscheen Jan Daandels van Bergeijck en zijn vrouw Anneken dochter van Adriaen Goossens, 'inwoonderen tot Vechel', 'den voorschreven van Bergeijck, gesont sijnde naar den lichame, ende de voorschreven Anneken, sieck te bedde leggende', om hun testament op te maken.
* ze bevelen hun ziel aan bij God, en willen dat hun lichamen na hun dood behoorlijk begraven zullen worden
* de langstlevende is erfgenaam van alle goederen
* de lanstlevende moet aan hier kind geven 'een uijtsetsel naar haar vermogen'
* het voorkind van vaders zijde krijgt 100 gulden 'uijt zijne geconquesteerde goederen voor de legitieme portie'
'Gedaen ende gepasseert ten woonhuijse van de voorschreven testateuren, gestaen ende gelegen tot Vechel en het Dorhout, ter presentie van Jan Claessen Rademaker ende Adriaen Peters, lofweerdigen getuijgem hier over geroepen'. Quod attestor: Huijbertvan Bree, openbaar notaris
Datering: 10-02-1685, Testament, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195614&miview=ldt
58 Jan Daandels van Bergijck en Willem Hendrick Jans van Roij als voogden over de kinderen van Jan Peter Huijbers 'hebben gedaen haere reeckening'. Jan soone Jan Peter Huijberts is nu meerderjarig en heeft met kennis van schepenen de voogdij overgenomen en daarom is Willem Hendrick Jans van zijn administratie ontslagen. Jan Daendels van Bergijck wordt als voogd gecontinueerd en belooft het slot van de rekening aan Willem te betalen....
Datering: 06-02-1686, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196420&miview=ldt
8 Jan Goorts van Rullen, Jan en Peter Daandels van Bergeijck, Adriaen en Jan Jan Peters, en Teunis Jacobs als man van Peerken Jan Peters, allen erfgenamen van Lambert Sijmons, hebben verkocht, opgedragen en overgegeven ...
Datering: 19-09-1696, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196690&miview=ldt
278 Philip Jacob Berger, 'deurwerder van de gemeene lants middelen', heeft uit krachte van authorisatie van 'den Hoog Edel Gebooren Heeere Johan Baron van Leefdaal, Heer van Deurne et cetera, Raet ende Raet ende Rentmeester generaal van de Episcopale en andere goederen over de Stadt ende Meijerije van Shertogenbosche' van 05-09-1699 'in arrest genomen ende in handen van de Hoog Overogheijt gestelt alle de goederen van Jan Daandels van Bergeijck, gelegen alhier tot Vechel', om die te verkopen om daarmee te betalen een achterstallige erfpacht van 5 mud rogge....
05-09-1699

ECHTGENOTE OVERLEDEN voor:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196710&miview=ldt
298 Jan Daandels van Bergeijck heeft, 'uijt krachte van testamente hem meester gemaeckt van Anneken Adriaen Goossens, sijne huijsvrouwe zalliger', gepasseert voor...
25-11-1699

Gehuwd (religieus) ‎15 sep 1671 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Beide echtgenotes genoemd in akte 221 van 1-7-1680.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Danielis vande Wiel
Bruid Maria Matthiae Toten
Diversen: zuster van de pastoor
Getuige Godofridus Peregrini Verhoffstadt
Diversen: cognatus meus
Getuige Helena Toten
Diversen: echtgenote van Christiaan Ghisberti, zuster van de pastoor
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 15-09-1671
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 173-02
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Kids:
Maria Anna: Joannes Danielis Bergheijck van vader 27-02-1675 Veghel DTB doopakte x Maria Toten (zus van de pastoor) - getuigen: Elisabetha Adriani (zus van mijn familielid uit Nistelrode) & de pastoor zelf & Gertrudis Petri Danielis op de Wiel
(ongeveer 3 jaar gehuwd) met:

womanMaria Matthiae Toten‏
Overleden ‎2 mrt 1675 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Maria N.N.
overleden op 02-03-1675 te Veghel.
Diversen: zuster van de pastoor, in kraambed overleden
echtgenote van Joannes Danielis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 297-28
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
271 02-03-1675
Mijn zus Maria, vrouw van Joannis Danielis
Ex puerperio, non potuit a sordibus uteri, qua partum subsequi solent liberari bene resignata in manus Dei et m.s., faemina pia, prudens sedula etc., R.I.P.
In het kraambed, de geboorte lukte niet vanwege het vuil van de baarmoeder, gevolgd door de verlossing, legde haar lot in de handen van God, gesterkt door de sacramenten, vrome vrouw, verstandig, ijverig et cetera, rust in vrede

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 101 03-03-1675 De huijsvrouw van Jan Daniels in de Straet


2e huwelijk
man‎Jan Daniels van Bergeijck | Wiel‏‎


Gehuwd ‎6 sep 1676 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 39 jaar
[bron]
Paar genoemd in akte 238 van 01-12-1683 bij erfdeling ouders bruid.
Paar getrouwd voor 12-12-1676 - aanstelling als voogd over kids van de zus (Gerarda) van Maria.
Beide echtgenotes genoemd in akte 221 van 1-7-1680.

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 388 of 693
10 januari 1676

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-MS8J?cc=2037960&wc=SM4C-16D%3A1292676104%2C346316301%2C346806701
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Veghel > Dopen 1606-1700, 1806-1807, 1701-1765 Trouwen 1606-1700 Begraven 1606-1700 > image 388 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"1676"
"xi januari ... Joe Danielis van Bergheijck, et walt??? adriani, testibus wilhelmus henrici et maria nicolai ...."

!!! Voornaam van echtgenote op trouwakte hierboven is wijfelachtig
!!! Eerste kind gedoopt in 1675 - voor huwelijk - Eerste echtgenote overleden op 02-03-1675 (zie notitie bij persoon) - Dus eerste kind is van eerste echtgenote.

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Daniels van Bergeijck
Bruid Anneken Adriaen Goossens
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 06-09-1676
Plaats: Veghel
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 118r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


BHIC:
Bruidegom Jan Daniels van Bergeijck
Bruid Anneken Adriaen Goossens de Jonge
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 22-08-1676
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 22-08-1676
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 117v02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


Kids:
Elisabeth: Joannes Danielis Bergheijck van vader 30-03-1677 Veghel DTB doopakte x N.N. N.N. - getuigen: Daniel van Bergheijck & Maria Henrici (overleden 18 April 1677)
Joanna: Joannes Danielis Bergheijck van vader 19-02-1678 Veghel DTB doopakte x Anna Adriani - getuigen: Hendricus Dircx & Adrianus Goswini & Heijlwigis Adriani & Gertrudis Petri
Elisabetha: Joannes Danielis Bergeijck van vader 08-10-1679 Veghel DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Petrus Danielis van Bergeijk & Elisabetha Joannis Adriani & Gertrudis Petri Danielis
Adriana: Joannes Danielis Bergheijck van vader 07-05-1681 Veghel DTB doopakte x Anna uxoris - getuigen: Joannes Henrici & Anna Petri & Gertrudis Petri van Bergheijck
Anna Maria: Joannes Danielis Bergheijck van vader 11-02-1683 Veghel DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Martinus Joannis & Simon Wilhelmi & Helena N.N. & Heijlwigis Arnoldi
Daniel: Joannes Joannis Danielis Bergheijck van vader 16-09-1684 Veghel DTB doopakte x N.N. N.N. - getuigen: N.N.

Ander paar:
Daniel: Joannes Danielis vader 09-03-1675 Veghel DTB doopakte x Gertrudis N.N. - getuigen: Arnoldus Joannis Roeffen & Maria Joannis
Joannes Danielis vader 03-12-1676 Veghel DTB doopakte x Laurentia N.N.
Joannes Danielis vader 06-01-1680 Veghel DTB doopakte x Laurentia N.N.
Joannes Danielis vader 03-12-1681 Veghel DTB doopakte x Lavretia N.N.
Joannes Danielis vader 06-01-1689 Veghel DTB doopakte x Laurentia N.N.

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
27-02-1675 MARIA ANNA - JOANNES DANIEL BERGEIJCK,VAN - ANNA ADRIANUS GOSEWINUS - 1573 - ELISABETH ADRIANI - GETRUDIS PETRI DANIEL OP
30-03-1677 ELISABETH - JOANNES DANIEL BERGEIJCK,VAN - ANNA ADRIANUS GOSEWINUS - 1573 - LUCAS ROLANDI - MARIA ADRIANI
19-02-1678 JOANNA - JOANNES DANIEL BERGEIJCK,VAN - ANNA ADRIANUS GOSEWINUS - 1573 - ADRIANUS GOSEWINI (AVUS) - GETRUDIS PETRI
08-10-1679 ELISABETH - JOANNES DANIEL BERGEIJCK,VAN - ANNA ADRIANUS GOSEWINUS - 1573 - PETRUS DANIEL V BERGEIJK - ELIASBETH JOANNES ADRIANI
07-05-1681 ADRIANA - JOANNES DANIEL BERGEIJCK,VAN - ANNA ADRIANUS GOSEWINUS - 1573 - JOANNES HENRICI NONNEKENS - GETRUDIS PETRI V BERGEIJ
11-02-1683 ANNA MARIA - JOANNES DANIEL BERGEIJCK,VAN - ANNA ADRIANUS GOSEWINUS - 1573 - MARTINUS JOANNES - UDEN - HELENA ARNOLDI
16-09-1684 DANIEL JOANNES - JOANNES DANIEL BERGEIJCK,VAN - ANNA ADRIANUS GOSEWINUS - 1573 - MARIA JOANNES (GM TIMMERM

Gehuwd (religieus) ‎10 jan 1676 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (11 jaar gehuwd) met:

womanAnna Adrianus Goossens‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 25 jaar
Gedoopt ‎16 jul 1651 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: "Anneken Adriaen Goossens de Jonge"

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20A-C%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
16-07-1651 ANNA
Vader: ADRIANUS GOSEWINUS ADRIANUS
Moeder: EMERENTIA WALRAVUS PETRUS
Gezin: 645
Getuigen: JOANNES NICOLAI & ANNA GOOSUINI

BHIC: OpenArchives
Dopeling Anna Adriani Goosswini
Vader Adrianus Goosswini
Moeder Ermgardis N.N.
Getuige Joannes Nicolai & Anna Goossuini
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 16-07-1651
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 3-13
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎18 nov 1687 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 363 18-11-1687 Anneken huijsvrou van Jan Daandels van Bergijck in Dorshout Laet na man en kinderen

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
421 16-11-1687 Anna Joannis Danielis
Obijt, m.s., ex phtysi, fuerat ante matrimonium ancilla mea, in matrimonij principio satis fortunata, deinde fortuna recessis, forsui quia suum que sulatam non servavit. Joannes Danielis, vir eius, ante ipsum, habuit sororea mean Mariam, que obyt 2 martij 1675, relictam una prole, cuius noverca, facta et hac Anna, non maligna cognata mea
Overleden, gesterkt door de sacramenten, aan tuberculosis, was voor haar huwelijk mijn dienstbode, In het begin was ze gelukkig getrouwd, hierna verminderde het geluk, vanwege haar probleem Haar man Joannis Danielis was voor haar getrouwd met mijn zus Maria die op 02-03-1675 is overleden, weduwe met een kind, wier stiefmoeder deze Anna was.

Niet gevonden in index BHIC (Aug2021)(Apr2022)(Mei2023).
‎, leeftijd ongeveer 36 jaar

Voor meer informatie: bertho@derikx.com