man‎Jan Hendrick Hendrickx van Erp | Nonneken‏‎
Gedoopt ‎12 feb 1640 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Geboren voor 1681-20=1661

Bij huwelijk genoemd als Jan Hendricks van Erp.
Zie akte 114 van 30-11-1687: "Jan Hendrickx van Erp alias Nonneken"
Bij overlijden echtgenote wordt hij genoemd als "Jan Nonnen aant Buuckelaar"
In akte 85 van 20-4-1682 genoemd als "Jan Hendrick Hendrickx van Erp alias Nonneken"

Niet in index oudzijtaart als Joannes zoon van Henricus Henricus.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Henrici Henrici van Erp
Vader Henricus Henrici van Erp
Moeder Catharina N.N.
Getuige Maria Henrici van Erp & Antonius Antonii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 12-02-1640
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 111-03
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎13 jul 1715 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 73 van 25-09-1697: "Jan Hendricx van Erp als vaderlijke voogd over zijn vier minderjarige kinderen, verwekt bij Maria Adriaen Goossens zaliger"

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Henrici van Erp
overleden op 13-07-1715 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 374-18
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 75 jaar
[Gebruikersnotities]
Zie onder: eerste vrouw: Jenneken Aert Peters
Zoek in Veghel en Erp Niet gevonden (Dec2021).
Zie notities bij diversen!

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
277 29-09-1680 Joanna Joaniis Nonnen M.s. diu languida Gesterkt door de sacramenten, langdurig ziek

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 346 29-09-1680 De huijsvrou van Jan Nonnen aent Beuckelaer

https://proxy.archieven.nl/235/ADCF3DB90F49406AB91A4E514D279359
7700.157 Index schepenprotocol Veghel (7700.157)
705 De huijsvrou van Jan Nonnen aent Beuckelaer.
Datering: 29-9-1680

https://proxy.archieven.nl/235/3B1287E46C044201A9A2282D8D3F4B52
7700.157 Index schepenprotocol Veghel (7700.157)
790 Een kint van Jan Nonnen aant Beuckelaar.
Datering: 20-2-1682

PATRONIEM:
https://proxy.archieven.nl/235/C79258E01287479CBEA17DA8A9F7F79E
7700.61 Index schepenprotocol Veghel (7700.61)
85 Deze akte is doorgestreept. Aert Jan Lamberts verklaart 100 gulden schuldig te zijn aan Jan Hendrick Hendrickx van Erp alias Nonneken, en belooft ...
Datering: 20-4-1682

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195984&miview=ldt
114 Jan Hendrickx van Erp alias Nonneken heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 30-11-1687, Transport, Veghel

EERSTE ECHTGENOTE: "Jenneken Aert Peters sijnne eerste huijsvrouw zalliger" - Niet gevonden in index BHIC (Apr2021).
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196575&miview=ldt
163 Jan Hendricks van Erp, alias Nonneken, geeft gecedeerd, gerenuncieerd en overgegeven zijn recht op het vruchtgebruik van een 'huijs, hoff, lant, hoij, groes ende heij', gelegen aent Bueckelaer, 'en hem comparant in togte is naergelaeten bij Jenneken Aert Peters sijnne eerste huijsvrouw zalliger', en dat ten behoeve van Melgher Lamberts van Boxmeer als man van Anneken dochter van Jan Hendricks van Erp voornoemd, verwekt bij Jenneken Aert Peters voorschreven.
Datering: 10-06-1698, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196585&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
173 Jan Jan Baltussen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hendrick, Maria, Ariaentie en jan Jan Hendricks van Erp voor het erfrecht, en hun vader Jan Hendricks van Erp voor het vruchtgebruik, 'een hoijveltien genaempt het Voijerlaetien, groot ontrent twee karren hoijgewas, gelegen op Ham' ...
Datering: 23-06-1698

====
WIE IS DIT ??? DIT IS NA OVERLIJDEN IN 1715
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.98&minr=11805596&miview=ldt
7700.98 Index schepenprotocol Veghel (7700.98)
4 "Interrogatorium omme ter instantie vn den wel Ed(el) Gestr(enge) Heer Balthasar Reepelen, hooftschout deses quartier van Peelant onder zolemneelen eede te hooren de persoonen hier neffens gemelt ende gerigtelijk gciteert. Pieter Otten, inwoonder in de Straat, aan de parochiekerk alhier, ende Hendrina sijn huijsvr(ouw) 1. Ofte op voorleeden sondagh weesende den 14 deser loopende maent, des morgens tussschen tien en elff uuren, aen haer deponenten huijs niet en was den persoon van Jan Hendrix van Erp, alias Nonnen, met meer anderen? De dep(onen)ten verclaren al in textu en datter nog present was d’ h(ee)r N. van Hulten, Cornet Reformee, Jan Jans de Jongh en anderen. 2. Off niet gebeurt is dat den selven Jan Hendrix vattende eenen snaphaanvan hem deponent geladen staende aen sijn slaepkoets, willende hij voors(creven) Jan Hendrix die aen de deur aff te schieten? De dep(onen)ten verclaren als in textu, dog niet wel te connen seggen op wat plaets de snaphaen stont. 3. Off hij eerste cpm(aran)t niet toeloopende seijde: "Jan Hendrix siet wat ghij doet. Het is niet aan, want het is) met hagel gelaaden ende ook is het de predicatie ende sondag, ende onder de predicatie mag men evenwel van den domenij, ende gij sult dan boeten moeten betaelen, off andere woorden? De deponenten verclaren dat sij beijde waerschouwende tegens Jan Hendrix zeijde: "Schiet den snaphaan niet aff, want het is onder de predicatie ende daer en boven mag men evenwel in de straat niet schieten, off gij verbeurt boeten, ende soo den secretaris dat te weeten comt, soo sult gij daer niet wel meede sijn." 4. Off zij den gem(elde) Jan Hendrix daer op niet hebben hooren antwoorden: "Ik geeff den duijvel van heer predicatie ende van de boeten ook. Ik mick op niemand niet." Ende tegelijk aen den deur loopende den snaphaan affschoot? De deponenten verclaren dat niettegenstaende de voors(creven) vermaninge met force naer de deur liep, zeijde: "Ik geeff den duijvel van de s(ecreta)ris.
Vervolg:
Ik scheijt in den secretaris." Ende tegelijk den snaphaan aen de deur aff schoot.
Datering: 17-20-1725

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.98&minr=11787784&miview=ldt
7700.98 Index schepenprotocol Veghel (7700.98)
29 Afschieten van een "snaphaan" onder de predicatie, door Jan Hendrix van Erp alias Nonnen.
Datering: 17-10-1725

Ondertrouwd ‎8 feb 1681 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎23 feb 1681 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 41 jaar
[bron]
Paar genoemd in akte 238 van 01-12-1683 bij erfdeling ouders bruid.

BHIC:
Bruidegom Jan Hendricksen van Erp
Weduwnaar
Bruid Maria Arien Goossens
leeftijd 35 Jongedochter
Eerdere vrouw Jenneken Aartz
Getuige Welt Arien Goossen
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 23-02-1681
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 08-02-1681
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 8, blad 7r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1679-1708
Religie: Schepenbank


Geen kerkelijk huwelijk gevonden in index BHIC (Jul2022).

Vader van bruid, aanwezig bij het huwelijk (zie onder), overlijdt op 08-03-1681 dus vlak na huwelijk.

https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
Maria Adrianus Goos van Berkel
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1965
Burgerlijke stand (alle religies)
Veghel
Huwelijken 1650-1763
Image 142 of 693
23 feb 1681
Weduwnaar Jenneke Aerts
Maria Arien Goosen, 35 jaar

Akte:
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-9C8Q?cc=2037960&wc=SM4Z-GP8%3A346028501%2C346316301%2C347435401
: 22 August 2014), Burgerlijke stand (alle religies) > Veghel > Huwelijken 1650-1763 > image 142 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
"Jan Hendricksen van Erp weduwnaer van Jenneken aertz(?) ende maria ooien(?) goossens jonge dogter out vijf en dertig jaeren geassisteert met vader(?) aert(?) oonen goossen ..."
"den drieen(?) twintigsten feb 1681"

VIER KIDS:
Zie akte 73 van 25-09-1697: "Jan Hendricx van Erp als vaderlijke voogd over zijn vier minderjarige kinderen, verwekt bij Maria Adriaen Goossens zaliger"

Kids:
Henricus: Joannes Henrici vader 31-01-1682 Veghel DTB doopakte x Maria Adriani - getuigen: Joannes Danielis van Bergheijck & Theodorus Arnoldi & Heijlken Nelissen & Aleijdis Petri (De vader is Alias Nonneken)
Adrianus: Joannes Henrici vader 31-01-1682 Veghel DTB doopakte x Maria Adriani - getuigen: Valerius Adriani & Theodorus Arnoldi & Aleijdis Petri
Maria: Joannes Henrici vader 26-08-1684 Veghel DTB doopakte x Maria N.N. - getuigen: Joannes Danielis van Bergheijck & Aemilius Theodori & Aldegonda Petri Corsten (De vader vulgo Jan Nouwen)
Adriana: Joannes Henrici Nonneken vader 14-10-1688 Veghel DTB doopakte x Maria uxoris - getuigen: Petrus Adriani & Maria Joannis & Maria Frederici

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
31-01-1682 ADRIANUS - JOANNES HENRICUS ERP,VAN (NONNEKENS) - MARIA ADRIANUS GOSEWINUS - 1688 - VALERIUS ADRIANI - ALEIJDIS PETRI OBIIT
31-01-1682 HENRICUS - JOANNES HENRICUS ERP,VAN (NONNEKENS) - MARIA ADRIANUS GOSEWINUS - 1688 - JOANNES DANIELIS V BERGEI - HEIJLKEN ----- (zie BHIC - Heijlken Nelissen)
01-01-1693 JOANNES - JOANNES HENRICUS ERP,VAN (NONNEKENS) - MARIA ADRIANUS GOSEWINUS - 1688 - JOANNES GODEFRIDI - ANNA JOANNES
28-08-1684 MARIA - JOANNES HENRICUS ERP,VAN (NONNEKENS) - MARIA ADRIANUS GOSEWINUS - 1688 - AEMILIUS THEODORI - ALDEGONDA PETRI CORSTEN
14-10-1688 ADRIANA - JOANNES HENRICUS ERP,VAN (NONNEKENS) - MARIA ADRIANUS GOSEWINUS - 1688 - PETRUS ADRIANI - MARIA FREDERICI - UDEN
(16 jaar gehuwd) met:

womanMaria Adrianus Goossens‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 35 jaar
Geboren ‎± 1646
[bron]
Genoemd in akte 238 van 01-12-1683 bij erfdeling.

Zie huwelijk - 35 jaar dus geboren rond 1681-35=1646

Zoek kind mari* met vader a* in veghel 1641-1651

Enige optie maar naam moeder matched niet!

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Adriani Gosuwini
Vader Adrianus Gosuwini
Diversen: beroep: schoenmaker
Moeder Elisabeth N.N.
Getuige Joanna Jacobi Keijsers & Joannes Sijmonis
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 30-06-1641
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 117-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek
Page 117 of 321 - 1892-100-117
"Elisabeth"


In gezin Adrianus Gosuwini x Elisabeth:
Petrus: Adrianus Gosswini vader 01-08-1638 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N. <== overlap met geboorte broers/zussen. dus dit is ander gezin.
Maria: Adrianus Gosuwini vader 30-06-1641 Veghel DTB doopakte x Elisabeth N.N.
Adrianus: Adrianus Gosuini vader 26-11-1645 Veghel DTB doopakte x Elizabetha N.N.

Overleden ‎19 apr 1697 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Laatste kind gedoopt op 14-10-1688.
Zie akte 73 van 25-09-1697: "verwekt bij Maria Adriaen Goossens zaliger" - de echtgenoot van zus Maria genaamd Melis Dirck Melissen is voogd.

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 315 19-04-1697 Maria huijsvrou van Jan Nonnen aant Buuckelaar Laat na kinderen

Jaar van onderstaande is anders - maar gezien sequentie in document zou ik ook 97 kunnen zijn.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
536 19-04-1696 Maria Joannis Henrici Mors abstulit, coningatam, triennio languidam, piam et sedulam, munitam sacramentis ombibus, saepius a me visitatam, confessam et absolutam, spero optimem, de salute ipsius eternam spero, angelos in transitu eiuslaetatos, 1 quamvis vir 1 ob languoris diutur nitatem, ad mortem eius anhelare sat visus Door de dood verwijderd, echtgenote, 3 jaar ziek, vroom en ijverig, gesterkt door alle sacramenten, vaak door mij bezocht, gebiecht en de absolutie gegeven, Ik hoop op het beste, de redding van de eeuwige hoop, engelen in de overgang naar de vreugde, haar blijvende goedheid ondanks haar zwakte, ze leek genoeg naar haar dood te verlangen

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Joannis Henrici
overleden op 19-04-1697 te Veghel.
echtgenote van N.N. N.N.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop-, trouw- en begraafboek 1694-1700, archiefnummer 1457, inventarisnummer 29, blad 72-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1694-1700
Religie: Rooms-Katholiek

‎, leeftijd ongeveer 51 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195674&miview=ldt
118 Melis Dirck Melissen wordt aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen van Jan Hendricx van Erp, verwekt bij Maria Adriaen Goossens, en heeft daartoe de eed afgelegd....
Datering: 25-09-1697, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196485&miview=ldt
73 Jan Hendricx van Erp als vaderlijke voogd over zijn vier minderjarige kinderen, verwekt bij Maria Adriaen Goossens zaliger, en Melis Dirck Melissen als geëde voogd over deze kinderen, hebben met authorisatie van schepenen verkocht, opgedragen en overgegeven ...
Datering: 25-09-1697, Transport, Veghel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com