man‎Willem Thijs Goorts van Rullen‏‎

[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.46&minr=13999935&miview=ldt
16 Joost Peter Joosten als voogd over het minderjarige kind van wijlen Wouter Joost Welten, Wijn Jan Celen als voogd over het minderjarige kind van Peter Tijs Goortssen, Daniel Jan Tonissen als voogd over de minderjarige kinderen van Goort Tijssen, Jan Vreijnssen als man van Enneken dochter van Tijs Goortssen, Andries Peters als man van Meriken dochter voorschreven, en Willem Tijssen, samen erfgenamen en kinderen van wijlen Tijs Goorts, verwekt bij 'sijne gewesen huijsvrouwe' Anneken dochter van Jan Willems van den Gruenendael, hebben verkocht, opgedragen en ovegegeven aan ....
Datering:
23-01-1640, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000309&miview=ldt
63
... De rente is aflosbaar met 200 gulden. De erfcijns zal na de dood van Heijlken dochter van Goossen Ariens vererven aan Willemken dochter van Willem Tijs Goortssen, en als Willemken zonder kinderen overlijdt aan Willemkens zussen broers.
Getuigen: Aert Gerijts en Goijart Peeter Rutten, schepenen
Bijschrift: de kinderen van Willem Jacobs van der Zantvoort, verwekt bij Willemken dochter van Willen Thijs Goossens, als erfgenamen, verklaren op 24-05-1695 dat deze erfcijns aan hen is afgelost door ...
Datering: 02-01-1647, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000333&miview=ldt
87 - als 88

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.47&minr=14000334&miview=ldt
88 Matijs Jan Joosten en Willem Matijs Goortsen als voogden over de minderjarige zoon van Wouter Joosten, verwekt bij Agnees Matijs Goortssen van Rullen, heeft uit krachte van authorisatie van schepenen in Vechel van 18-01-1647 verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
Datering: 11-02-1647, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.49&minr=14000710&miview=ldt
38 Willem Mathijssen voor zichzelf, Jan Laureynsen, Jan Goorts van Rullen mede optredend voor zijn broer Arien, Matijs Wouters, Dries Peters van Bocxhorn, Jan Wijnnants en Willem Matijsen voorschreven als voogd over de minderjarige Anneken dochtertje van Peter Tijs Goorts, hebben met authorisatie op 13-12-1649 gegeven door schepenen, verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Goorts van Rullen een ...
Datering: 01-02-1650, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.49&minr=14000711&miview=ldt
39 - als 38

Ondertrouwd ‎21 jan 1635 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎1 feb 1635 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Echtgenoot genoemd in akte 215 van 15-02-1656 bij erfdeling ouders bruid.
"Willem Tijs Goorts en Arien Goossens Schoenmaker, voogden over de minderjarige kinderen van Willem Tyssen,"
Zie ook akte 58 van 05-05-1654 in notitie bij echtgenote:
"Willem Tijs Goyerts van Rullen, getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens"

BHIC: OpenArchives
Bruidegom Willem Tijss
Bruid Anna Goossen Ariaens
Getuige Jan Janss
Getuige Goijart Tijss
Datum ondertrouw 21-01-1635
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 229-01


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Willem Tijss
Bruid Anna Goossen Ariaens
Getuige Albertus Smits
Opmerkingen m.
Getuige Antonius Jacobi
Datum huwelijk 01-02-1635
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 229-02


Kids:
Mathias: Wilhelmus Mathiae vader 19-06-1636 Veghel DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Joannes Adriani & Agnes Theodori
Guilielma: Guilielmus Mathiae Godefridi vader 21-11-1638 Veghel DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Lambertus Joannis & Heijlwigis Gooswini Adriani
Godefridus: Guilielmus Mathiae vader 24-06-1640 Veghel DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Gerardus Adriani & Mechtildis Petri Mols
Catharina: Guilielmus Matthiae vader 02-07-1642 Veghel DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Nicolaus Gosvini & Godefrida Henrici Adriani
Elijsabetha: Guilielmus Mathiae Godefridi vader 09-03-1644 Veghel DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Joannes Simonis & Elijsabetha Adriani Goosswini

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
19-06-1636 MATHIAS - WILHELMUS MATHIAS GODEFRIDUS - ANNA GOSEWINUS ADRIANUS - 685 - JOANNES ADRIANI - AGNES THEODORI
21-11-1638 GUILIELMA - WILHELMUS MATHIAS GODEFRIDUS - ANNA GOSEWINUS ADRIANUS - 685 - LAMBERTUS JOANNES - HEIJLWIGIS GOSWINI ADRIAN
24-06-1640 GODEFRIDUS - WILHELMUS MATHIAS GODEFRIDUS - ANNA GOSEWINUS ADRIANUS - 685 - GERARDUS ADRIANI - MECHTILDIS PETRI MELTEN
02-07-1642 CATHARINA - WILHELMUS MATHIAS GODEFRIDUS - ANNA GOSEWINUS ADRIANUS - 685 - NICOLAUS GOSEWINI - GODEFRIDA HENRICI ADRIANI
09-03-1644 ELIASBETH - WILHELMUS MATHIAS GODEFRIDUS - ANNA GOSEWINUS ADRIANUS - 685 - JOANNES SIMONIS - ELISABETH ADRIANI GOSWINI
(ongeveer 11 jaar gehuwd) met:

womanAnneken Goossen Adriaens‏
Overleden ‎3 jun 1646 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 207 van 01-02-1656 in notitie bij vader:
"Wilm Mathyssen als vader, en met Arien Goossens Schoenmaker als voogden over de minderjarige kinderen van voorschreven Wilm Thijssen,"
Dus overleden voor 01-02-1656.

Laatste kind gedoopt op 09-03-1644.

BHIC: OpenArchives
Overledene Anna Guilielmi Mathiae
Geslacht v
Datum overlijden 03-06-1646
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen Woont op Sontvelt. Overleden in het kraambed.
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 274-26


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
259 03-06-1646 Anna Guilieli Mathie op Sontvelt Puerpera, s.s. In het kraambed, zonder sacramenten
, 1e huwelijk met: Simon Arien Alberts, ‎2e huwelijk met: Willem Thijs Goorts van Rullen
[Gebruikersnotities]
EERSTE ECHTGENOOT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.51&minr=14289176&miview=ldt
58
... en Willem Tijs Goyerts van Rullen, getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens, eertijds weduwe van Symon Arien Aelbers, als vader van zijn, en van zijn overleden huisvrouws, kinderen, en Arien Goossens Schoenmaker als 'eijgen oom ende gevoegde', ter andere zijde. ...
.... Er is een accoord gesloten over 'questieuse erffgoederen als erffelycke ende haeffelycke meublen, achtergelaten ende met de doot geruymptt door Anneken dochtere Symon Arien Aelbertsen, veweckt bij Anneken dochtere Goossen Ariens voorschreven, haer aen gecomen van Arien Aelberts haeren grootvader. ...
Datering: 05-05-1654, Akkoord, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.53&minr=14289752&miview=ldt
57
... aan de ene zijde, en
Arien Goossens den Jongen en Jan Lauereijnssen als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Thijs Goijertse van Rullen, die was getrouwd met Anneken dochter van Goossen Ariens, <===
eertijds weduwe van Sijmen Arien Albertse, aan de andere zijde, <===
'belangende een seecker accoort over ettelicke achtergelaten goederen ende met de doodt geruijmt door Anneken dochter Sijmen Arien Alberts des voorschreven onmundige kinderen halff suster, alles vermellens den selven contracten met
Arien Goossens den Ouden ende Willem Tijssen aengegaen wesende van den dato den 14en meij 1654 breeder inhoudende. ...
22-01-1661 Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16194982&miview=ldt
17 Ariaen Goossens den Jonge en Jan Laureijnssen als voogden over de mindejarige kinderen van Willem Tijssen verwekt bij Anneken dochter van Goossen Ariens, willen openbaar verpachten ...
Datering: 03-02-1661, Verpachting, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195329&miview=ldt
133 Rekening van Willem Mathyssen en Arien Goossen Ariens den Ouden als voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Wielm, verwekt bij Anneken dochter van Gossen Ariens, beginnende in 1656 en eindigend in 1658....
28-01-1667

Voor meer informatie: bertho@derikx.com