man‎Aert Pauwels Cremers van Helmont‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 33 van '1561-1563'. Zie notitie bij vader bruid.
met:

womanAnna Mr. Jan Claes van Berckel‏

[Gebruikersnotities]
http://www.vanmierlo.net/documents/doc-boekentijdschrift/CBG-%20JB1982-van%20berckel-p211-240.pdf
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 36 1982
Pieter Johan van Berckel door W. Wijnaendts van Resandt
Anna van Berckel, tr. Aert van Helmond, schout van Schijndel,
zn. van Paulus va,n Helmond alias Cremers.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234790&miview=ldt
296 Aernt Pauwels Cremerss. van Helmont man van Anna zijn vrouw en Pauwels zoon van wijlen Pauwels Marinen man van Suffien wettige dochter van Meester Jan van Berckel en zijn vrouw Mariken zijn een scheiding en deling van goederen aangegaan,....
13 januari 1545

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234808&miview=ldt
314 Lambert Gherit Vrenssen heeft verkocht aan Aert Pauwels Cremerss. van Helmont een stuk land in die Hardebemptden geheiten int Appeltieren...
Datering: 6 juli 1545, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234809&miview=ldt
315 Aert Pauwels Cremerss. van Helmont man van Anna heeftverkocht Lambert Gerit Vrenssen een jaarlijkse rente ...
Datering: 6 juli 1545, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234805&miview=ldt
311
... hebben verkocht aan Aert Pauwels Cremerss. van Helmont een stuk land groot ‘een sleijck seesterssche satenlandes’ te Schijndel by die Kercke in die Ghemeindt Aeckeren...
Datering: 30 januari 1546, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234820&miview=ldt
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.43&minr=12234843&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.44&minr=12234915&miview=ldt
1 Art zoon van wijlen Pauwels Cremerss. man van Annelie zijn vrouw dochter van wijlen meester Jan van Beerkel Claess. transporteert Margriet weduwe van wijlen Jan van der Dussen ....
Datering: 7 maart 1547, Transport, Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.54&minr=13120264&miview=ldt
94
Aert Pauwelss. man van Anna dochter Mr. Jans van Berckel, <======
verkoop, Meester Hanrick van den Broeck wilner Jans tot behoeff Heylwigen synder moeder wedue Jans vs. tot hoeder tochteen ende haren kynderen totten erfrecht te hebben een jairlicke rente ofte chyns van 9 Car.gl., vuyt huys hof hofstat ende oick syn rechten ende toebehoeren in die stadt van Helmont tusschen erffenisse Mr. Jans van den Berge ende Andries die Cremer; item noch die helft in huys hofstat schuer stal ende hoff met erffenissen dair aen liggende xx lop. inder prochie van Schyndel bider kercken aldair, erve Wauter die vorster ende die gemeyn straet; noch eenen beempt hoyvelts genoempt den Aabeempt eenen buender groot inder prochie van Heeswyck bi die gemeyn Aa, Lambert Claess., Willem Spierincx, Marie wedue Jans van Berckel, die gemeyn Aa, Bossche schepenbrief dd. den tweden dach der maent meert den vyfden dach na den sondach alsmen singt Invocavit 1541, Jacob Janss. van den Broeck, transport van die rente, aen
Datering: 1577-1581
Plaats: Schijndel
Nota bene: Index niet per akte, maar per pagina / scan
Toegangsnummer: 5122
Inventarisnummer: 54
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.47&minr=12926214&miview=ldt
33
Hugo Janss. van Berckel [medeschepen],
Ariaen Janss. van Berckel,
Aert Pauwels van Helmont en syn wittige kynderen die hy verwect hevet wilneer by Anna synder huysvrouwe dochter wilneer Meester Jans van Berckel en Meriken synder huysvrouwe, <=====
Pauwels soen wilneer Pauwels Marijnen van Boecxtel man van Zophie synder huysvrauwe,
Margriet nagelaten wedue Marten Pauwels,
verkoop, Antoniss. wilneer Jan Willem Pennincxx, een stuck eerlants 3 lop. onder dat Lutteleynde in die Gemeyn Ackeren, Gerit soen wilneer Willemen Goertss., erve Claes Janss. van Berckel
Datering: 1561-1563, Schijndel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com