man‎Jan Dirick Henricx van Tillaer‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999379&miview=ldt
179
De broers Jan en Henrick, soonen wijlen Jan Dirick Henricx van Tillaer,
Welt Peter Roeffen als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken dochter van Jan Diricx en zijn vrouw Hilleken, <===
Herman Thonis en Seger Aert Donckers als voogden over de minderjarige kinderen van jan Janssen, verwekt bij Diricxken dochter van Jan Diricx en voorschreven Hilleken, en
Jan Dirickx en Herman Thonis, optredend voor Henricxken dochter van Jan Diricx en Hilleken voorschreven,
hebben opgedragen, gecedeerd en getransporteerd aan Lambert Jan Dirickx van Tillaer en zijn broer Jan Jan Diricx den Jongen 'een stuck buendervelts', gelegen ontrent de Geerbuenders....
Datering: 27-04-1628, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288890&miview=ldt
186 Jan Jan Dirickxsen den Ouden, inwoner van Vechel, 'gaende ende staende gesondt aen den lichaem', maakt zijn testament op.
* hij beveelt zijn ziel aan bij God en wil dat na zjn dood zijn lichaam op een behoorlijke plaats begraven zal worden
* hij wil dat zijn goederen 'stacx gewyse' verdeeld zullen worden, te weten zijn nog levende broers ieder 'eenen staeck' en de kinderen van zijn broes en zussen ieder ook 'eenen staeck', en ook Jan Eymerts, de kinderen van Henrick Eymerts en de kinderen van Willem Eymerts ieder ook een staak, 'synde syns testateurs huysvrouwe vrienden'
* de 'vrienden des testateurs' krijgen vooraf ieder 100 Carolus gulden
* de kinderen van Welt Peter Roeffen, verwekt bij Jenneken, 'syns testateurs syster', <====
en de kinderen van Jan Janssen Pasie, verwekt bij zijn zus Diricxken, en de kinderen van Lambert Jan Dirickx krijgen 75 gulden, 'staende op obligatie aen Geraert Cornelissen', gekomen van zijn zus Henrickxken, 'ende dat om redenen dat de voorschreven kynderen waren gekeert vuyt de goederen des voorschreven Henricxkens syns testateurs sustere, insgelycx by hen te wordden gedeylt stacxgewyse'
Getuigen: Willem Meussen en Willem Janssen, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris
Datering: 22-05-1651, Testament, Veghel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kind:

1.
womanJenneken Jan Dirick Henricx van Tillaer‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999379&miview=ldt
179
De broers Jan en Henrick, soonen wijlen Jan Dirick Henricx van Tillaer,
Welt Peter Roeffen als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij zijn vrouw Jenneken dochter van Jan Diricx en zijn vrouw Hilleken, <===
Herman Thonis en Seger Aert Donckers als voogden over de minderjarige kinderen van jan Janssen, verwekt bij Diricxken dochter van Jan Diricx en voorschreven Hilleken, en
Jan Dirickx en Herman Thonis, optredend voor Henricxken dochter van Jan Diricx en Hilleken voorschreven,
hebben opgedragen, gecedeerd en getransporteerd aan Lambert Jan Dirickx van Tillaer en zijn broer Jan Jan Diricx den Jongen 'een stuck buendervelts', gelegen ontrent de Geerbuenders....
Datering: 27-04-1628, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.50&minr=14288890&miview=ldt
186 Jan Jan Dirickxsen den Ouden, inwoner van Vechel, 'gaende ende staende gesondt aen den lichaem', maakt zijn testament op.
* hij beveelt zijn ziel aan bij God en wil dat na zjn dood zijn lichaam op een behoorlijke plaats begraven zal worden
* hij wil dat zijn goederen 'stacx gewyse' verdeeld zullen worden, te weten zijn nog levende broers ieder 'eenen staeck' en de kinderen van zijn broes en zussen ieder ook 'eenen staeck', en ook Jan Eymerts, de kinderen van Henrick Eymerts en de kinderen van Willem Eymerts ieder ook een staak, 'synde syns testateurs huysvrouwe vrienden'
* de 'vrienden des testateurs' krijgen vooraf ieder 100 Carolus gulden
* de kinderen van Welt Peter Roeffen, verwekt bij Jenneken, 'syns testateurs syster', <====
en de kinderen van Jan Janssen Pasie, verwekt bij zijn zus Diricxken, en de kinderen van Lambert Jan Dirickx krijgen 75 gulden, 'staende op obligatie aen Geraert Cornelissen', gekomen van zijn zus Henrickxken, 'ende dat om redenen dat de voorschreven kynderen waren gekeert vuyt de goederen des voorschreven Henricxkens syns testateurs sustere, insgelycx by hen te wordden gedeylt stacxgewyse'
Getuigen: Willem Meussen en Willem Janssen, schepenen. D. van der Hagen, substituut secretaris
Datering: 22-05-1651, Testament, Veghel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com