man‎Anthonis Roef Janssen van den Horck‏‎
Overleden ‎± 1564
[bron]
Genoemd in akte 733 van 29-01-1563: "Thonis soone Roeff Janssen en zijn broer Jan Roeff Janssen"
Overleden want "weeskinderen" zie akte 951 van 13-12-1564: "als voogden over de twee nagelaten weeskinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssen"

ABT1564

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670587&miview=ldt
609 Jan soone Roeff Janssen in de Horck, Hanrick Mathys Thonis en zijn broer Peter, hebben een erfcijns van 9 Carolus gulden verkocht ..
23-02-1562 (= 1563)

GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670711&miview=ldt
733
... Thonis soone Roeff Janssen en zijn broer Jan Roeff Janssen als voogden over de minderjarige kinderen verwekt bij voornoemde Anna dochter wylen Jan Claeus 'by toedoen van Thonissen Roeff Janss voirscreven' ...
29-01-1563 (= 1564), Transport, Veghel

OVERLEDEN:
ANTHOMNIS en echtgenote en broer PETER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670939&miview=ldt
961 Peter soene Roeff Janssen van Horck heeft een erfcijns van 3 carolus gulden verkocht aan Jan soene Roeff Janssen ten behoeve van de twee nagelaten kinderen van Anthonis Roeff Janssen verwekt bij wijlen zijn vrouw Anne dochter Jan Claeus Vriessen....
29-01-1564 (= 1565)

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13671045&miview=ldt
1067
... hebben beloofd 6 Carolus gulden te betalen aan Hanrick Ghysbert Claeussen ten behoeve van de nagelaten kinderen van Thonis Roeff Janssen in den Horck.
23-03-1564 (= 1565), Belofte, Veghel

VOOGDEN GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670886&miview=ldt
908 Jan soone Roeff Janssoon in den Horck, mede met hanrick Ghysberts optredend als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssoon in den Horck, ...
27-06-1564

TWEE WEESKINDEREN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670929&miview=ldt
951 Deze akte is doorgestreept.
... te betalen aan Jan soone Roeff Janssen en Hanrick soone wylen Ghysbert Claeussen als voogden over de twee nagelaten weeskinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssen, verwekt bij wijlen zijn vrouw Anne dochter wylen Jan Claeus Vriesen. ...
13-12-1564, Belofte, Veghel

KIDS: ERMGART EN JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675605&miview=ldt
737 Ariaen dochter wylen Seger Hanricxs heeft een erfcijns van 3 1/2 Carolus gulden verkocht aan Jan Roef Janssen van den Horck en Hanrick Ghysbert Claeussen als voogden over Ermgart en Jan, de minderjarige nagelaten kinderen van Thonis Roeff Janssen van den Horck. ...
30-01-1571 (= 1572), Transport, Veghel

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 961 van 29-01-1564 (= 1565). Zie notitie bij bruidegom.
met:

womanAnne Jan Claeus Vriese‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670711&miview=ldt
733
Hanrick soone wylen Jan Claeus Vriezen en
zijn broer Jan en
Jan soone wylen Rutten Janssen als man van Mechtelt, en
Hanrick soone wylen Ghysbert Claeuss als man van ELysabeth, allebei dochters van voornoemde Jan Claeus, en
Hanrick soone wylen Jan Claeus en
Willem soone wylen Ghysbert Joriss als voogden over de minderjarige kinderen nagelaten door Claeus soone wylen Jan Claeussoon, verwekt bij zijn eerste vorouwAnna dochter wylen Gysbert Joriss, en
voornoemde Hanrick en Symon Willem Symonss als voogden over de minderjarige kinderen van Claeus soone wylen Jan Claeus, eertijds verwekt bij zijn tweede vrouw Ermgart dochter wylen Willen Symonss Vervest, en
Hanrick soone wylen Han Claeus en Peter soone wylen Rut Peters die Auwe, voogden over de minderjarige kinderen nageaten door Lenart soone wylen Jan Claeus Vriesen, eertijds verwekt bij Mechtelt dochter wylen Rut Peter Tielenss, en
Thonis soone Roeff Janssen en zijn broer Jan Roeff Janssen als voogden over de minderjarige kinderen verwekt bij voornoemde Anna dochter wylen Jan Claeus 'by toedoen van Thonissen Roeff Janss voirscreven' <====
hebben openbaar verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hanrick soone wylen Janricx Goertssen 'een huys, sscop, hostat ende hoff miten erffenisen alen ende een yegelycken ende boomgaert ende houtwasschen dair toebehoirende, eensdeels daylant ende eensdeels groese', groot samen omtrent 1 mudsen lants, gelegen aent Bueckelair in die Heessche thiende....
29-01-1563 (= 1564), Transport, Veghel

Voor meer informatie: bertho@derikx.com