man‎Jan Roef Janssen "Die aude" van den Horck‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669149&miview=ldt
1007 Deze akte is niet ondertekend.
Jan soon Roeff Janss vanden Horck die Auwe heeft beloofd 25 gulden te betalen aan Heylwigen dochter wylen Aernt Danelssoen.
NIET GEDATEERD.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782948&miview=ldt
234 Jan Danelt soene Aerts soene wylen Dirck Smeetss heeft verkocht aan Jannen soene Roefs soene wylen Jans vanden Horck 'een stuck lants', goot ca. 1 'sestersaets', gelegen in Veghel aent Hezelair: ..
12-04-1540, Transport, Veghel

Echtgenote: Yde Aernt Bits Hanricxs vanden Parre
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783329&miview=ldt
615 Jan soene Roeff Janssoen vanden Horck man van Yde dochter wylen Aernts soene Bits Hanricxs vanden Parre, en haar zussen Mechtelt en Lyntken, en haar broer Willem, kinderen van Aernts soene wylen Bitsen voirs(yet), hebben opgedragen en overgegeven aan hun broer Bitsen soene wylen Aernt Bitsensoen een...
27-06-1542, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783332&miview=ldt
618 - Zie 619
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783333&miview=ldt
619 Bits soene wylen Aernt Bitsensoen en zijn zus Mechtelt, en Jan soene Roeff Janss man van Yde dochter wylen Aernt Bitsens hebben opgedragen en overgegeven aan hun broer Willemen en hun zus Katherynen 'een stuck lants', groot ca. 3 'loepensen', gelegen in Veghel int Russelt: ...
27-06-1542, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783349&miview=ldt
635 ...
en Jan soene Roeff Janssoen man van Yde dochter wylen Aert soene wylen Bits Hanricxs en zoon van wijlen Aerden vrouw, Jutten dochter wylen Willems soene wylen Dirck Houbraken,...
24-09-1542, Transport, Veghel

ECHTGENOTE YDE + haar ouders
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783684&miview=ldt
970 Willem soene wylen Jan Willem Houbraken en zijn broer Hanrick en Jan soene wylen Peter Hanricxs man van Beerte, en Willem soene wylen Hanrick Costerss man van Beatris, beiden dochteren wylen Jans Willen Houbrakens en Jan soene Peter Hanricx voorMechtelden dochter wylen Jans Willem Houbraken en Hanrick soene wylen Jan Willemss voor Dircken Jan Willemss en Roeff en zijn broer Herman, en Willem soene wylen Aernt Bitsen en zoon van wijlen Aernden vrouw Jutten dochter wylen Willem Houbraken en
Jan soene Roeff Janss vanden Horck man van Yde dochter wylen Aernts en Jutten voirgen(oemt), <===
mede namens Bitsen soene wylen Aernt Bitsen en voor zijn 2 zussen Mechtelden en Katherynen, hebben opgedragen en overgegeven aan Jannen soene wylen Jan Stanssartss al hun rechten die zij erfden van Elysabeth dochter wylen Willem Houbraken en haar dochter Joesten (dochter van haar en haar man Dries vanden Gasthuys). Getuigen: Jan Hanricxs en Willen Hanricxs, schepenen.
09-02-1544 (=1545), Veghel, Transport

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786420&miview=ldt
51
.... Jan soene wylen Roeff Janss, man van Yde dochter wylen Aernts soene wylen Bits Hanricx (dochter van Arnden en zijn vrouw wijlen Jutten dochter wylen Willems soene wylen Dirck Houbraken), mede optredend voor Bitsen soene wylen Aernt Bitsen, zijn broer Willemen en hun zussen Mechtelden en Katherynen....
29-07-1545, Veghel, Transport

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786701&miview=ldt
332
... te betalen aan Jannen soene Roeff Janssoen vanden Horck....
28-02-1546 (=1547), Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786967&miview=ldt
598 Jan soene Roeff Janssoen inden Horck heeft beloofd ...
14-05-1549, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668720&miview=ldt
578 Deze akte is doorgestreept.
Jan soene Roeff Janssoen inden Horck heeft een erfcijns van 6 Carolus gulden verkocht aan ..
22-2-1555 (= 1556), Veghel, Transport

VADER EN ALDSTEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669112&miview=ldt
970 Roeff soone wylen Jan Hanricxs vanden Horck, weduwer wylen Elysabeth dochter wylen Jan Janssoon die Deckere heeft opgedragen en overgegeven aan zijn zoon Jannen die Aldtsten ‘tot synen gedeelte’ het vruchtgebruik van het 1/8 deel van de goederennagelaten door zijn vrouw Elysabeth en waarvan hij het vruchtgebruik heeft.
14-2-1557 (= 1558), Transport, Veghel

WIJLEN YDEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13669113&miview=ldt
971 Jan soon Roeff Janssoon vanden Horck als wijlen man van Yden dochter wylen Aernt Bitsen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Willemen soone wylen Aernt Bitsen...
14-2-1557 (= 1558), Transport, Veghel

DIT IS EEN ANDER PERSOON!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670005&miview=ldt
27 ...
... en Jan Hanricxs van Horck, man van Beatris, dochter Lambert Janss die Vriese,...
06-06-1559, Deling, Veghel

TWEE MAAL JAN.
DE JONGEN IS OVERLEDEN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670886&miview=ldt
908 Jan soone Roeff Janssoon in den Horck, mede met hanrick Ghysberts optredend als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssoon in den Horck, en ook met Ariaen Gerit Goessen Hanens als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen des Jongen, en Hanrick soone Roeff Janss en zijn broer Peter, en hun zus Anna 'vuyt crachte van testamente dat Ghysbert soone wylen Mathys Danelss hair man als hy leeffden gemaect heeft', hebbenformeel overgedragen ten behoeve van Mathys soone Roef Janssen voerscreven 'een huys, hostat en de hoff' met toebehoren, gelegen in die Vuytcampen aent Dorhout
- e.z.: het goed van de erfgenamen van Hanricx Jan Hanricx
- voorts: die gemeynt
'daer Beel dochter wylen Roeff Janssen te wonen plach als sy leeffden'.
27-06-1564, Veghel, Transport

DIT IS EEN ANDER PERSOON!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675193&miview=ldt
325 Beatris dochter wylen Lambert Janssen die Vriese met haar tegenwoordige man Jan soone wylen Hanricx Janssen van Hoeck heeft in afwezigheid van Jan soone wylen Roeff Janssen van den Horck en zijn broer Peter vernaarderd ...
06-07-1566, Veghel, Vernadering

DIT IS EEN ANDER PERSOON!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675141&miview=ldt
273 Goert soone wylen Lambert Janssen die Vrieze, en zijn broer Ghysbert, en Jan soon wylen Hanricx Janssen van Hoeck als man van Beatris,... alle vier dochters van wylen Lambert Janssen die Vrieze
... - e.z.: Roeff Janssen in den Horck en zijn zoon Jan...
07-03-1568 (= 1569)

TWEE MAAL JAN.
DEN JONGEN IS OVERLEDEN:
KIDS: GOESSEN EN DIRCK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.33&minr=13813433&miview=ldt
193 Heden hebben Goessen en Dirck, minderjarige nagelaten kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen in den Horck die, als hun voogden aangewezen Jan Roeff Janssen die Aude en Ariaen Gerit Goessenss, die aan handen van Jan Jan Alartss de eed hebben afgelegd.
Datering: Genechtdag: 7 april 1570 (= 1571) (zaterdag voor palmzondag), Veghel

YDE WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675665&miview=ldt
797 Dirck dochter Jan soone wylen Roeff Janssen van den Horck (van Jan en wijlen zijn vrouw Yde dochter wylen Aert Bitsen) heeft vernaarderd 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen aen die straet in den Bolck ...
23-08-1572, Vernadering, Veghel

LEEFT:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676320&miview=ldt
60 ...
heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan soone wylen Roeff Janssen van den Horck...
21-02-1574 (= 1575)

OVERLEDEN:
"voorkinderen " -> Twee maal getrouwd.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676624&miview=ldt
364 Peter soone wylen Roeff Janssen van den Horck en Jan Lambert Janssen hebben 'vuyt crachte van testamenten', gemaakt door Jan soone wylen Roeff Janssen, opgedragen en overgegeven aan Thomas natuerlycke soon Jacop Bartholomeeuss het 1/8 deel van een erfcijns van 2 Carolus gulden en 5 stuivers. Jan Roeffen voirscreven betaalde deze erfcijns uit de helft van 'eenen camp hoeylants ende saylants' toebehorende aan de voorkinderen van Jan Roeffen voirscreven, genoemt Corstiaen Coenen camp', gelegenin den Buendersschen Horck
* e.z.: de erfgenamen van Roeff Janssen voirscreven
* a.z.: Jan Aert Philipss
Thomas voirscreven had dit 1/8 deel 'mitten anderen erffenissen' gekocht.
21-05-1576

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676799&miview=ldt
539 Jan soene wylen Lambert Janssoen en Peter soene wylen Roeff Janss van den Horck als voogden over de nagelaten kinderen van Jan Roeff Janssen verwekt bij zijn vrouw Barbara dochter wylen Lambert Janss, aangesteld 'in enen testamente om syn guedente regeren ende te vercoepen', hebben verkocht,...
05-01-1577

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676798&miview=ldt
538 Willem soene wylen Lambert Janssoen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Jan Lambert Janssen en Peter Roeff Janssoen ten behoeve van de nagelaten kinderen van Jan soene wylen Roeff Janssen verwekt bij Barbara dochter wylen Lambert Janssen 'een huys,...
04-02-1577, Transport, Veghel

KIDS: AERT(m), DIRCXKEN(v), HANRICXKEN (v) ERMGAERT(v), JUTKEN(v)
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676762&miview=ldt
502 Aert soene wylen Jan Roeff Janss, en Dircxken, Hanricxken en Ermgaert, alle drie dochters van voornoemde Jan, en
Hanrick soene wylen Gerit Janss en Peter Roeff Janssen als voogden over de twee minderjarige nagelaten kinderen van Hanrick Gerits Janssen, verwekt bij Jutken dochter wylen Jan voirscreven, hebben opgedragen ...
10-08-1577, Transport, Veghel

KIDS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676964&miview=ldt
704
.. 704 Aert soene wylen Jan Roeffen Janss van den Hoeck, en Dircxken, Ermgaert en Hanricxken, alledrie dochters van Jan Roeffen voirgenoemt, en Hanrick Gerits Janssen en Peter Roeff Janssen als voogden over de minderjarige kinderen van Hanrick Gerits verwekt bij Jutken dochter wylen Jan voirgenoemt,...
EN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676965&miview=ldt
705
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676967&miview=ldt
707
... * e.e.: Peter Roeff Jans, genoempt die Ryt...
30-01-1581, Transport, Veghel

NOEMT: "voirkynderen Jannen Roeffen" -> Tweemaal getrouwd.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.34&minr=13873698&miview=ldt
161 'Gesien 't proces bedingt ende beleyt tusschen Jannen Bitsen Aertssoen als actie ende opdracht hebbende van den voer kynderen Jannen Roeffen veweckt van Yden synder huysvrowen, zustere ge..lyck zynde van Willem Aert Bitsen, ende Jan Alarts als man ende mommer van Gysberden Janssen ende inne dyer qualiteyten aenleggeren,
ter eenre,
ende Mathys Joris Rutten, gedaechde ende verwerdere, ende midts synder afflyvichheyt Beelken zyn naegelaete weeduwer desumante, ende met hem Geertruyt weduwer wilneer Willem Aerts was gevuechde, ter andere zyden,
ende op all wel ende rypelyck geleth, geconcideert die voirscsreven Jan Bitsen is agerende als actie ende opdracht hebbende van den voirkynderen Jannen Roeffen,
23-12-1581, Geding, Veghel

KIDS: AERT & DIRXKEN & ERMGAERT & JUTGEN & HANRICXKEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677070&miview=ldt
810 Aert soene wylen Jan Roeff Jans van den Horck, en zijn 2 zussen Dircxken en Ermgaert, en Peter soene wylen Roeff Janssen en Hanrick soene wylen Gerit Janssen als voogden over het minderjarige nagelaten kind van Hanrick Gerits voirgenoemt, verwekt bij Jutgen dochter wylen Jan Roeff Jans voirenoemt, hebben verkocht,...
... De opdragers hebben deze 'streep lants' geërfd van hun zus Hanricxken dochter wylen Jan Roeffen voirgenoemt....
31-01-1582

Gehuwd
[bron]
Echtgenote
met:2e huwelijk
man‎Jan Roef Janssen "Die aude" van den Horck‏‎


Gehuwd
[bron]
Echtgenote genoemd in akte 615 van 27-06-1542:
"Jan soene Roeff Janssoen vanden Horck man van Yde dochter wylen Aernts soene Bits Hanricxs vanden Parre"

BEF1542
met:

womanYde Aernts Bits Hanricxs vanden Parre‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778830&miview=ldt
166 Jutte weduwe wilneer Aert Bitsen, dochter wileneer Willem Houbraken had opgedragen en overgegeven aan haar zoon Bitsen, zijn zussen Yden en Mechtelden, hun broers Hanricken en Willemen en hun minderjarige zus Katherinen, allen kinderen van voornoemde Aerts en Jutten, 'een stuck lants' dat Aert Bitsen eertijds in gebruik had, gelegen in Veghel in den Bolck, ...
20-01-1530 (=1531)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778829&miview=ldt
165 Jutte weduwe wilneer Aerts soene wilneer Bits Hanrick vander Parre, dochter wilneer Willem Houbraken heeft opgedragen en overgegeven aan haar zoon Bitsen, zijn zussen Yden en Mech[telden], hun broers Hanricken en Willemen en hun minderjarige zusKatherinen, allen kinderen van voornoemde Jutten en Aerts, 'een stuck lants' dat Aert Bitsen eertijds in gebruik had, gelegen in Veghel in den Bolck...
20-01-1530 (=1531)

Voor meer informatie: bertho@derikx.com