man‎Jan Roef Janssen "den jongen" van den Horck‏‎

[Gebruikersnotities]
ZUS VAN ZIJN MOEDER IS PEETTANTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786429&miview=ldt
60 Katheryn dochter wylen Jan Janss die Decker we(duw)e wylen Dircks soene wylen Jan Lantmeter heeft volgens het gezamenlijke testament van haarzelf en haar man Dircx een erfcijns van 1 Carolus gulden opgedragen en overgegeven aan Jannen soene RoeffJanss des jongen 'hare peteren'....
16-09-1545

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787337&miview=ldt
967
... hebben voor een periode van 16 jaren verpacht aan Jannen soene Roeff Janssoen inden Horck die jonge 'een stuck lants genoemt dat Baghynen stuck', gelegen in Veghel int Russelt: ...
05-03-1551 (=1552), Verpachting, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668308&miview=ldt
166
... en Jan soene Roeff Janss die Jonge, en zij hebben beloofd ..
20-3-1552 (= 1553), Belofte, Veghel

ECHTGENOTE VAN DIE JONGEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668451&miview=ldt
309 Johanne dochter Dircx soene wylen Jan Willemss met haar man Jannen soene Roeff Janss die Jonge heeft in aanwezigheid ....
19-3-1553 (=1554), Vernadering, Veghel

ECHTGENOTE: JENNEKEN DIRCX JAN WILLEM WOUTERS.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668577&miview=ldt
435
... en Jan soene Roeff Janss die Jonge als man van Jennen dochter wylen Dircx Jan Willem Wouterss, mede optredend voor Willemken dochteren Dircx Jan Willem Wouterss, hebben verkocht, ...
22-4-1555, Veghel, Transport

WAARSCHIJNLIJK DEN JONGEN NOG IN LEVEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670172&miview=ldt
194 Jan soone Roeff Janssen van den Hork heeft in afwezigheid van Rom Marcelissen van Dynther vernaarderd ...
... Jan soone wylen Roeff Janssen die Jonge had dit goed verkocht aan Rom Marcelissen...
24-05-1560, Vernadering, Veghel

TWEE MAAL JAN.
DE JONGEN IS OVERLEDEN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670886&miview=ldt
908 Jan soone Roeff Janssoon in den Horck, mede met hanrick Ghysberts optredend als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Thonis soone wylen Roeff Janssoon in den Horck, en ook met Ariaen Gerit Goessen Hanens als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen des Jongen, en Hanrick soone Roeff Janss en zijn broer Peter, en hun zus Anna 'vuyt crachte van testamente dat Ghysbert soone wylen Mathys Danelss hair man als hy leeffden gemaect heeft', hebbenformeel overgedragen ten behoeve van Mathys soone Roef Janssen voerscreven 'een huys, hostat en de hoff' met toebehoren, gelegen in die Vuytcampen aent Dorhout
- e.z.: het goed van de erfgenamen van Hanricx Jan Hanricx
- voorts: die gemeynt
'daer Beel dochter wylen Roeff Janssen te wonen plach als sy leeffden'.
27-06-1564, Veghel, Transport

TWEE MAAL JAN.
DEN JONGEN IS OVERLEDEN:
KIDS: GOESSEN EN DIRCK
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.33&minr=13813433&miview=ldt
193 Heden hebben Goessen en Dirck, minderjarige nagelaten kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen in den Horck die, als hun voogden aangewezen Jan Roeff Janssen die Aude en Ariaen Gerit Goessenss, die aan handen van Jan Jan Alartss de eed hebben afgelegd.
Datering: Genechtdag: 7 april 1570 (= 1571) (zaterdag voor palmzondag), Veghel

WIE IS Elysabeth dochter wylen Jan Janssen die Deckere - Oma van Goessen
WIJLEN JAN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676627&miview=ldt
367 Goessen soone wylen Jans soen wylen Roeff Janss van den Horck des Jongen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn oom Peter soone wylen Roeff Janssen van den Horck alle goederen en rechten die hij erfde van zijn 'aude vader' Roeff Janssen van den Horck en van zijn 'aude moeder' Elysabeth dochter wylen Jan Janssen die Deckere....
29-05-1576
EN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676628&miview=ldt
368 Peter soone wylen Roeff Janssen van den Horck heeft beloofd 186 Carolus gulden te betalen aan Goessen soone wylen Jans Roeff van den Horck des Jongen...
29-05-1576

Gehuwd
[bron]
Genoemd in akte 309 van 19-3-1553: "Johanne dochter Dircx soene wylen Jan Willemss met haar man Jannen soene Roeff Janss die Jonge"

Zie akte 367 van 29-05-1576: Heeft een zoon Goessen: "Goessen soone wylen Jans soen wylen Roeff Janss van den Horck des Jongen"
Dan volgt uit akte 193 dat er twee kind waren: "Heden hebben Goessen en Dirck, minderjarige nagelaten kinderen van Jan soone wylen Roeff Janssen in den Horck die, als hun voogden aangewezen Jan Roeff Janssen die Aude"

KIDS GOESSEN EN DIRCK
met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com