man‎Jan Jans Deckers‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779156&miview=ldt
492 Dirck soene wilneer Jan Landtmeter man van Ka(theri)ne dochter wilneer Jans Jan Decker en van Belen dochter wilneer Hanrick Vestmans heeft verkocht, ... <==
...gekocht van Jannen soene wilneer Jan Deckers, van Claeus soene wilneer Dircxs Verheyen man van Mary dochter wilneer Jan Decker en van Jacoppen Goertss van Ervenborch man van Heylwigh dochter wilneer Jans die Decker, en dat ¼ deel heeft
voornoemde Dirck als man van zijn vrouw Ka(their)nen dochter Jans die Decker geërfd van Jannen soene wilneer Jans die Decker en zijn vrouw Beelen. <===
13-12-1533. Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786429&miview=ldt
60 Katheryn dochter wylen Jan Janss die Decker we(duw)e wylen Dircks soene wylen Jan Lantmeter heeft volgens het gezamenlijke testament van haarzelf en haar man Dircx een erfcijns van 1 Carolus gulden opgedragen en overgegeven aan Jannen soene RoeffJanss des jongen 'hare peteren'....
16-09-1545

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
womanElysabeth Jan Jans Deckers‏

[Gebruikersnotities]
OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787137&miview=ldt
768
... Jan soene wylen Jan Janss die Deckere en wijlen zijn vrouw Beelen dochter Hanrick Vervest en zijn broer Hanrick, en Roeff soene wylen Jans inden Horck man van Elysabeth dochter wylen Jan Janss Deckerssoen en Beelen voirgen(oemt), ...
12-10-1550, Transport, Veghel

2.
womanKatheryn Jan Jans Deckers‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779703&miview=ldt
1039 Dirck soene wylen Jan Landtmeter en zijn vrouw Katheryn dochter wylen Jans Deckerssoen, gezond zijnde, hebben hun gezamenlijk testament opgemaakt.; - Eerst moeten al hun schulden afgelost worden.; - Voor eventueel onrechtvaardig verkregen goed schenken zij 1 stuiver eens aan 'Sunte Lambrechs bouwe tot Ludick'.; - Anna en haar broer Symon, kynderen wylen Symon Vervest en van Mechtelden natuerlycke dochter wylen Dircks, de testateur, krijgen een erfpacht van 1 mud rogge, 'der maten van Senteoeden Roede', die betaald wordt door Joest Goert Horcxs tot Roede uit zijn goed.; - De 4 kinderen van Maessen soene wylen Jan Lantmeters, broer van testateur Dircx, krijgen ieder 18 Peters.; - Hun neef Jan soene wylen Jan Lantmeters zal 18 Peters betalen aan een van voornoemde 4 kinderen. Daarvoor wordt hem een erfcijns van 5 Bossche ponden payment, die hij betaalt uit zijn goed kwijtgescholden.; - Roeffen soene wylen Jan Harcxs en zijn vrouw Elysabeth krijgen een erfcijns van 2 Bossche ponden payment, die betaald wordt door Jan soene wylen Meeus Jacopssoen.; - De Tafel van de Heilige Geest te Veghel krijgt een erfpacht van 1 mud rogge, 'der maten van Den Bosch', die betaald wordt door Heylwich dochter wylen Aerts Verheyen en haar kinderenuit hun goed in Veghel aent Havelt. Met voorwaarden.; - Voor het 'jairgetydt van hender beyder sielen' geven zij een erfcijns van 1 Bossche pond payment, die een deel vormt van een erfpacht van 1 'mauwer' rogge, veghelse maat, die betaald wordt doorhun neef Jan soene wylen Maes Lantmeter uit zijn goed, aan de kerk van Veghel. Met voorwaarden. De rest van de erfpacht wordt Jan kwijtgescholden.; - De langslevende krijgt de rest van het goed. Met voorwaarden.; - Hun neef Aerden soene Jan Danelss krijgt een erfpacht van 1 'mauwer' rogge, veghelse maat, die betaald wordt door Hanrick Dircxs van Bel.;
Vervolg:
- Hun nicht Anna dochter Hanrick Jan Deckerssoen krijgt voor 'sekeren dienst die sy hen gedaen heeft' 6 Carolus gulden eens, te betalen na hun beider dood.; - 'Der fraterniteyt van Sunte Katherynen altair stainde inden kercken van Vechel' krijgt voor 'vercieringe des selve altairs ende beelden dair op staende' 6 Carolus gulden na hun beider dood. Getuigen: Willem Hanricx vanden Groenendael en Jan Hanricxs van Tillair.
17-12-1538, Testament, Veghel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com