man‎Dircx van Bel‏‎

[Gebruikersnotities]
DOCHTER: Elysabeth, ZONEN: Jannen en Geritden
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779420&miview=ldt
756 Elysabeth dochter wylen Dircx van Bel, optredend mede namens haar broer Jannen, heeft opgedragen en overgegeven aan haar broer Geritden soen wylen Dircxsoen van Bel het 2/3 deel in alle goederen nagelaten door Bela vrouw van wijlen Jan Robbenssoen, gelegen in (onder andere) Macheren....
04-11-1535, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676262&miview=ldt
2 Erp
Schutbladen
Fol. 104c
in marge: 'mombaren Elysabeth synre huysvrouwen natuerlycke dochter Dircx van Bel'
...
ende gerechte erffgenamen van den guederen van de drie natuerlycke kynderen van Hilleken dochter wylen Elysabeth Vreesen, verwect wylen by Dircken van Bel ...
04-08-1570, Aantekening, Veghel

Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
manHanrick Dircx van Bel‏

[Gebruikersnotities]
TWEE MAAL GETROUWD???
ECHTGENOTE: Marie Loey Hanricxsoen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779044&miview=ldt
380 Hanrick soene wilneer Dircx van Bel man van Marie dochter wilneer Loey Hanricxsoen en van Loeijen vrouw Beelen Jansdochter van Thuyfthuys heeft opgedragen en overgegeven aan zijn zwager Jannen Loeyen Hanricxsoen al zijn rechten in 'enen huyse, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen in Veghel aent Vranckevoert int Davelaer:
....
Voornoemde Hanrick kreeg dit goed toebedeeld van zijn schoonouders Loeyen Hanricx en zijn vrouw Beelen.
07-02-1532 (=1533), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779180&miview=ldt
516 Aert soene wilneer Aerts Jans Vries Lambrechss heeft opgedragen en overgegeven aan Hanricken soene wilneer Dircx van Bel 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, groot ca. 1 'mauwersaets', gelegen in Veghel aen dat Bueckelaer in die Heze,...
30-01-1533 (=1534), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779181&miview=ldt
517 Hanrick soene wilneer Dircxs van Bel heeft opgedragen en overgegeven aan Aerden soen wilneer Aerts soene wilneer Jans Vries Lambertss 'een hostat', genoemd H(er)mans Hostat met toebehoren en met een aangelegen 'eussel', gelegen in Veghel aent Buekelaer in Verrenberch...
30-01-1533 (=1534), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779183&miview=ldt
519 Aert soene wilneer Aerts Jans genoemt Vries Lamberts had beloofd een erfpacht ...
... Voornoemde Aert soene wilneer Aerts heeft beloofd aan Hanricken soene wilneer Dircx van Bel dat hij deze erfpacht voortaan zal betalen uit ...
30-01-1533 (=1534), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779185&miview=ldt
521 Aert soene wilneer Aert soene Jan Vries Lamberts en Hanrick soene wilneer Dircx van Bel hebben beloofd ...
30-01-1533 (=1534), Belofte, Veghel

ECHTGENOTE MET HAAR OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779193&miview=ldt
529 Hanrick soene wilneer Dircx van Bel man van Beatris dochter wilneer Aerts soene wilneer Jans gemeynlyc Vries Lambrechs en zijn vrouw Fyen dochter wilneer Wouters vanden Pals, heeft een erfcijns van 6 ponden payment verkocht aan ...
18-02-1533 (=1534), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779127&miview=ldt
463 Peter soene wilneer Lambert Thonis heeft opgedragen en overgegeven aan Hanricken soene wilneer Dircks van Bel 'een hostat genoemt Hermans hostat' met toebehoren en met aangelegen 'enen eeussel', gelegen in Veghel aent Buekelaer int Verrenberch:...
07-10-1533, Transport, Veghel

GEZIN VRIEZE: Wouter (wijlen), Aert en Hanrick. Aleydis, Beatris, Jasperen en Jannen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779147&miview=ldt
483 Jan Woutersoen wilneer Aerts soene wilneer Vries Lambrechs, zijn broers Aert en Hanrick, Jacob Ghysbert Heymericx man van Aleydis dochter Aerts voirs(eyt), en Hanrick Dirckssoen van Bel man van Beatris dochter wilneer Aerts soene wilneer Vries Lambrechs en van Aerden vrouw Sophie dochter wilneer Wouters vanden Pals, optredend mede namens hun minderjarige broers Jasperen en Jannen, hebben verkocht aan...
15-11-1533, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779324&miview=ldt
660
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779308&miview=ldt
644

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779297&miview=ldt
633 Hanrick soen wyleneer Dircx van Bel heeft beloofd een erfcijns van 3 Carolus gulden te betalen aan de broers Wouteren en Aerden, soenen wyleneer Aerts soen wyleneer Jans die Vriese, ten behoeve van hun minderjarige broers Jasperen en Jannen....
08-01-1534 (=1535), Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779295&miview=ldt
631 Hanrick soen wyleneer Dircx van Bel heeft beloofd een erfcijns van 1 ½ Carolus gulden te betalen aan Hanricken soen wyleneer Aerts soen wyleneer Jans die Vriese.....
08-01-1534 (=1535), Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779293&miview=ldt
629 Jan soen wyleneer Vrederick Hanricxsoen heeft beloofd een erfcijns van 1 ½ Carolus gulden te betalen aan de broers Wouteren en Aerden, soenen wyleneer Aerts soene wileneer Jans die Vriese, en Hanrick soene wyleneer Dircks van Bel ten behoeve vande broers Jaspars en Janss, minderjarige soenen wyleneer Aerts soene wyleneer Jans die Vriese. ...
08-01-1534 (=1535), belofte, Veghel

De MOEDER van zijn echtgenote BEATRIS HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779292&miview=ldt
628 Sophie dochter wyleneer Wouters vanden Pals met haar tegenwoordige man Thomassen Jacopssoen vander Santvoert had opgedragen en overgegeven aan Wouteren, Aerden etc., zoals in een schepenbrief beschreven staat. De broers Wouter, Aert en Hanrick, soenen wyleneer Arts Janss die Vriese en Sophien v(oir)gen(oemt), hun zus Aleyt en Hanrick soen wyleneer Dircx van Bel man van Beatricx, dochteren Aerts en Sophien voers(eyt), optredend mede namens hun minderjarige broers Jasperen en Jannen, hebben het voornoemde ¼ deel van een 'bempt' opgedragen en overgegeven aan Jannen soen wyleneer Vrederick Hanricxsoen.
08-01-1534 (=1535), Transport, Veghel

ZUS: Elysabeth, BROER Jannen en Geritden
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779420&miview=ldt
756 Elysabeth dochter wylen Dircx van Bel, optredend mede namens haar broer Jannen, heeft opgedragen en overgegeven aan haar broer Geritden soen wylen Dircxsoen van Bel het 2/3 deel in alle goederen nagelaten door Bela vrouw van wijlen Jan Robbenssoen, gelegen in (onder andere) Macheren....
04-11-1535, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779547&miview=ldt
883 Hanrick soen wylen Dircx van Bel man van Beatris dochter wylen Aerts soene wylen Jans die Vriese en van Aerden vrouw Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals heeft opgedragen en overgegeven aan Aerden soen wylen Aerts soene wylen Jan die Vriese'enen camp lants', groot ca. 4 'buenres', gelegen in Veghel in die Gemeyn Buenres, ...
...
de verkoper, had dit goed voor ¼ deel geërfd van zijn schoonvader Aerden soene wylen Jans die Vriese en voor ¾ deel gekocht van Hanrick soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vriese en van de broers Wouteren en Aerden, soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vriese, als voogden van hun minderjarige broers Jasperen en Jannen. Getuigen: Aert Hanricxsoen en Wouter Willemssoen.
01-10-1537, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779548&miview=ldt
884

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779549&miview=ldt
885 Aert soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vriese heeft opgedragen en overgegeven aan Hanricken soen wylen Dircx van Bel 'een bemptken', genoemd die Ryt, gelegen in Veghel 'tusschen die Nederboect ende dat Davelair'
01-10-1537, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782728&miview=ldt
14 Hanrick soen wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn zwager Hanricken soene wylen Dircx van Bel die getrouwd is met zijn zus Beatris het 1/3 deel in 'enen camp hoeyvelts', genoemd Korstiaen Coenen Camp, groot ca. 6 bunder beemden, gelegen in Veghel, in den Buendersschen Horck:...
15-01-1538 (=1539), Transport, Veghel
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782729&miview=ldt
15

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779662&miview=ldt
998 Hanrick soene wylen Dircx van Bel heeft als deel van een ruil opgedragen en overgegeven aan Jannen soen wylen Claeus sVriesen 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen in Veghel aent Bueckelair in die Heze...
... Voornoemde Hanrick soene wylen Dircx had dit goed door opdracht verkregen van Aerden soene wylen Aerts die Vrieze....
20-07-1538, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779663&miview=ldt
999 Jan soene wylen Claeus sVriesen heeft als deel van een ruil opgedragen en overgegeven aan Hanricken soene wylen Dircx van Bel 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen in Veghel aent Vranckevoert int Davelair, e.z.: het goed van Hanrick Maessensoen, nu Wouter Peterssoen...
20-07-1538, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779664&miview=ldt
1000
20-07-1538, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782823&miview=ldt
109 Hanrick soene wylen Dircx van Bel man van Beatris dochter wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze heeft opgedragen en overgegeven aan Jasperen soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze, mede ten behoeve van Jans soene wylen Aerts soene wylenJans die Vrieze het 1/3 deel in 'enen camp hoeyvels' genoemd Korstiaen Coenencamp, groot ca. 6 bunder, gelegen in Veghel in den Buendersschen horck:...
08-08-1539, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783202&miview=ldt
488 Hanrick soene wylen Dircx van Bel heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hanricken soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen in Veghel aent Vranckevoert int Davelair:...
17-11-1541, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783306&miview=ldt
592 Hanrick soene wylen Dircx van Bel man van Beatricis dochter wylen Aertss die Vrieze en dochter van wijlen Aerden vrouw Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals heeft een erfcijns ...
25-04-1542, Transport, Veghel

BROER: Dirck Dircx van Bel - getrouwd met Thonissen Lambert Thonissoen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783334&miview=ldt
620 Gerit soene wylen Lambert Thonissoen, mede namens zijn minderjarige neef Ariaens soene wylen Ariaens, zoon van zijn broer, en Jut weduwe Lambert Thonissoen, en Dirck soene wylen Dircx van Bel man van Thonissen dochter wylen Lambert Thonissoen, en Elysabeth dochter wylen Lambert Thoniss voirs(eyt) hebben Peter soene wylen Lambert Thoniss gemachtigd om ...
27-06-1542, Machtiging, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783562&miview=ldt
848 Aernt soene wylen Aernt soene wylen Jans die Vrieze heeft opgedragen en overgegeven aan ...
...Aernt, de verkoper, had deze 'camp' gekocht van Hanricken soene wylen Dircx van Bel man van Beatris dochter wylen Aerts soene wylen Jans die Vriese en dochter van Aerden vrouw Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals.....
24-02-1543 (=1544), Transport, Veghel

ERFGENAMEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668513&miview=ldt
371
... - e.z.: de erfgenamen van Hanrick Dircxs van Bel...
23-10-1554, Transport, Veghel

WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668888&miview=ldt
746 Peter soone Roeff Janssoon inden Horck als man van Marie dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (dochter van Hanricken en wijlen zijn vrouw Baten dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese en wijlen zijn vrouw Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals) heeft een erfcijns....
27-1-1556 (=1557), Transport, Veghel

DOCHTER VAN EERSTE VROUW:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676568&miview=ldt
308
Hanrick soene wylen Bastiaen Janssoen als man van Dirck dochter wylen Hanrick Dircksoen van Bel (van Hanrick en wijlen zijn vrouw Mary dochter wylen Loey Hanrickxsoen),
en Jan soene wylen Aert Janssen, en Peter soene wylen Roeloff Hanricksoen,
en Dielis soene wylen Roeloff Hanricxsoen als voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van Guelten dochter wylen Hanricx en Mary voirscreven, heben 'wuyt crachte der machten van letteren van testamenten' verkocht aan...
01-02-1576, Transport, Veghel

2.
man‎Dircx Dircx van Bel‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786537&miview=ldt
168 De schepenen van Veghel verklaren dat voor hen verschen is Jan Symonss vander Vest en Ruth Peter Tyelenss, inwoners van Veghel, gedaagd door Dircx soene wylen Dircx van Bel. Zij hebben een eed afgelegd aan Goerts Jans Willem Goertss, 'vorstere tot Vechel', die daartoe gemachtigd is door Danelden van Eyndthouts, schout van Pedelant.
Ze verklaren onder ede dat zij – als 'nabueren van Dircken soe(ne) wylen Dircx van Bel wonende tot Vechel' <==
– weten dat deze Dirck is 'een scamel huysman genyetende de elmoesen der tafelen des Heiligen Geest, hebbende drie moederloese ende onmundige kynderen, dair hy egeen erffguet toe en heeft dan alleen anderhalff loepense lants, weert wesende omtr(ent)tsiaers vier vaeten roggen, Vechelsen maten boven die lasten dair vuyt gaende, ende dat dese selve Dirck is een tochter int voirs(eyt) guet gecoemen vanden moeder wegen van synen drie kynderen voirs(eyt), ende dat dese Dirck voel sculdich is.' Als er niets gebeurt dan zal 'hy vanden erve d(aer) hy op woent moeten varen ende syn kynderkens sullen voer der goeder luyden doeren om hare broet moeten gaen'. Getuigen: Aernt Hanricxs, Hanricix Hanricxs, Willem Hanricxs, Wouter Willems, Jan hanricx enThonis Hanricxs, schepenen.
12-03-1545 (=1546), Verklaring, Veghel

ECHTGENOTE en kids
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13671058&miview=ldt
1080 Lambert soene Dirckx soene wylen Dircx van Bel, zijn broer Goert en zijn zus Elysabet (kinderen van Dirck en wijlen zijn vrouw Thonis dochter wylen Lambert Thonissen) hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Dirck soene wylen Thonis Hanrick Aertssen het 3/10 deel in 'enen stuck lants', gelegen in die Nederboecktse tiende genoempt die Geere
19-04-1564 (= 1565), Transport, Veghel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com