man‎Aernt Jan Vrieze Lambrechs‏‎

[Gebruikersnotities]
OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778699&miview=ldt
35
...
De broers Wouter en Aert, soenen wilneer Aert Vries Lambrechss, mede namens hun minderjarige broers en zussen Aleyten, Baten, Hanricken, Josephen en Jannen hadden dit goed opgedragen aan voornoemde Hanricken Peterssoen. ...
07-02-1529 (=1530), Transport, Veghel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778668&miview=ldt
4 Sophie weduwe wilneer Aerts Jan Vri[es Lamberts]soen, dochter Wouter Wouterss vanden Pals heeft opgedragen en overgegeven aan haar kinderen Aleyten, Baten, Hanricken, Jasperen en Jannen (kinderen van haar en van Aerden Jan Vries Lambrechss) al haar rechten in 'enen stuck lants', genoemd Fyenvelt, gelegen in Veghel, ter plaatse genoemd die Nede[rbiest], ....
13-12-1529, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778669&miview=ldt
5 Sophie dochter Wouters vanden [Pals], weduwe wilneer Aerts Jan Vries Lambertss had opgedragen en overgegeven aan haar kinderen Wouteren, Aerden, Aleyten, Baten, Jasperen en Jannen (kinderen van haar en van Aerden Vries Lambrechss) 'een stuck lantsgeheyten Fyen[velt], gelegen in Veghel ter plaatse genoemd Neder[biest],...
13-12-1529, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778670&miview=ldt
6 Deze akte is doorgestreept. Hanrick Peter Hanricss heeft beloofd 133 Carolus gulden te betalen aan (.) weduwe wilneer Aerden Jan Vries Lambrechs, dochter Wouter Wouterss vanden Pals.
13-12-1529, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778835&miview=ldt
171
... a.e.: Wouter Wouterss vanden Pals. De broers Wouter en Aert, soenen wilneer Aerts Vries Lambrechss, mede namens Aleyten, Baten, Hanricken, Jasperen en Jannen hun minderjarige broers en zussen, hadden dit goed aan hem opgedragen....
25-01-1530 (=1531), Transport, Veghel

OUDERS VAN ECHTGENOTE SOPHIE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778946&miview=ldt
282 Sophie weduwe wilneer Aerts soene wilneer Jans genoemt Vries Lambrechs, dochter Wouters vanden Pals en wijlen zijn vrouw Kat(hary)nen met haar tegenwoordige man Thomaessen Jacopss vander Santvoert hebben opgedragen en overgegeven aan de broers Wouteren, Aerden, Hanricken, Jasper en Jannen en hun zus Beatrys en Jacoppen soene wilneer Ghysbert Heymericx man van Aleyden dochter van voornoemde Sophie, allen kinderen van voornoemde Sophien en haar eerste man Aerden, al hun rechten in 'enen huyse, hostat ende hoff' met toebehoren en 'enen eussel', gelegen in Veghel aent Buekelaer int Verrenberch...
26-03-1531 (=1532)

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778947&miview=ldt
283
Wouter soene wilneer Aerts soene wilneer Jans genoempt Vries Lambrechs,
zijn broer Aert,
hun zus Beatris, en
Jacop soene wilneer Ghysbert Heymerincx man van Aleydis dochter Aert Jans genoempt Vries Lambrechs,
mede optredend namens hun minderjarige broers Hanricken, Jasperen en Jannen,
hebben opgedragen en overgegeven aan hun moeder Sophien weduwe wilneer Aerts Jans hons vaders voers(eyt), dochter wilneer Wouter vanden Pals en van Kat(ery)nen dochter wilneer Wouters van Coelen het levenslange vruchtgebruik van 'een huys, hostat ende hoff, schuer ende scop' met toebehoren, groot ca. 1 'mauwersaets', gelegen in Veghel aent Vranckevoert in die Davelaerssche thiende....
26-03-1531 (=1532), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778948&miview=ldt
284 Sophie dochter wilneer Wouters vanden Pals, weduwe van Aerts soene wilneer Jans gemeynlyck genoemt Vries Lambrechs met haar tegenwoordige man Thomas Jacopss Versantvoert heeft voor...
Geen datum genoemd [1532], Pacht, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779028&miview=ldt
364 Wouter soene wilneer Aerts soene wilneer Jans die men hiet gemeynlyk Vries Lambrechss, zijn broer Aert, zijn zus Beatris en Jacop soene wilneer Ghysbert Heymericxss man van Aleydis dochter Aerts voirs(eyt), Aert Jan Dirckss en Wouter Willem Wouters van Colen voogden aangesteld door Wouteren vanden Pals over de minderjarige broers Hanricken, Jasperen en Jannen, kinderen van Aerden voers(eyt) en van Sophien dochter wilneer Wouters vanden Pals, hebben opgedragen en overgegeven aan Goerden soene wilneer Lamberts die Vrieze Janss 2 naast elkaar gelegen 'strepen lants', gelegen in Veghel in die Nederbiest,...
30-12-1532, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779029&miview=ldt
365 Goert soene wilneer Lambert die Vriese heeft beloofd een erfcijns van 3 Carolus gulden en 12 stuivers te betalen aan Aerden Jan Deliss en Wouteren Willem Wouterss, ten behoeve van de meerderjarige Beatris dochter Aert Vries Lambrechs en de minderjarige broers Hanricken, Jasperen en Jannen, kinderen van wilneer Aerts Vries Lambrechss en zijn vrouw Sophie....
30-12-1532, Belofte, Veghel

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779028&miview=ldt
364
Wouter soene wilneer Aerts soene wilneer Jans die men hiet gemeynlyk Vries Lambrechss,
zijn broer Aert,
zijn zus Beatris en
Jacop soene wilneer Ghysbert Heymericxss man van Aleydis dochter Aerts voirs(eyt),
Aert Jan Dirckss en Wouter Willem Wouters van Colen voogden aangesteld door Wouteren vanden Pals over de minderjarige broers Hanricken, Jasperen en Jannen, kinderen van Aerden voers(eyt) en van Sophien dochter wilneer Wouters vanden Pals,
hebben opgedragen en overgegeven aan Goerden soene wilneer Lamberts die Vrieze Janss 2 naast elkaar gelegen 'strepen lants', gelegen in Veghel in die Nederbiest,
30-12-1532, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779096&miview=ldt
432 Sophia dochter wilneer Wouters vanden Pals met Thomaessen Jacopss vander Santvoert heeft opgedragen en overgegeven aan de broers Wouteren en Aerden soenen Sophien voers(eyt) en aan Jacoppen soene wilneer Ghysbert Heymericx man van Aleyten dochter Sophien voirs(eyt) al haar rechten in 'enen acker lants', genoemd den Voertacker ...
05-06-1533, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779097&miview=ldt
433 Wouter (doorgestreept: en zijn broer Aert) soenen wilneer Aerts Jans genoempt Vries Lambrechs en wijlen zijn vrouw Sophie dochter Wouters vanden Pals, en Jacop soene wilneer Ghijsberts Heymericx man van Aleyd dochter Aerts en Sophie voirs(eyt) hebben beloofd een erfcijns ...
05-06-1533, Belofte, Veghel

GEZIN VRIEZE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779147&miview=ldt
483
Jan Woutersoen wilneer Aerts soene wilneer Vries Lambrechs, zijn broers Aert en Hanrick,
Jacob Ghysbert Heymericx man van Aleydis dochter Aerts voirs(eyt), en
Hanrick Dirckssoen van Bel man van Beatris dochter wilneer Aerts soene wilneer Vries Lambrechs en van Aerden vrouw Sophie dochter wilneer Wouters vanden Pals,
optredend mede namens hun minderjarige broers Jasperen en Jannen, hebben verkocht aan...
15-11-1533, Transport, Veghel

SOPHIE HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779291&miview=ldt
627 Sophia dochter wilneer Wouters vanden Pals met haar tegenwoordige man Thomassen Jacopssoen vander Santvoert heeft opgedragen en overgegeven aan haar zonen Wouteren, Aerden, Hanricken, Jasperen en Jannen, haar dochter Aleyten en Hanricken soene wyleneer Dircx van Bell man van haar dochter Sophien, kinderen van Sophien en van haar eerste man Aerden soen wyleneer Jans die Vriese, al haar rechten in het ¼ deel van 'enen bempt', gelegen in Veghel, ter plaatse genoemd die Langebempden after Ham...
Sophien had dit goed geërfd van haar vader Wouter vanden Pals en Wouter vanden Pals had dit goed gekocht van Hanricken soen wyleneer Jan Dircx....
08-01-1534 (=1535), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779292&miview=ldt
628 Sophie dochter wyleneer Wouters vanden Pals met haar tegenwoordige man Thomassen Jacopssoen vander Santvoert had opgedragen en overgegeven aan Wouteren, Aerden etc., zoals in een schepenbrief beschreven staat. De broers Wouter, Aert en Hanrick, soenen wyleneer Arts Janss die Vriese en Sophien v(oir)gen(oemt), hun zus Aleyt en Hanrick soen wyleneer Dircx van Bel man van Beatricx, dochteren Aerts en Sophien voers(eyt), optredend mede namens hun minderjarige broers Jasperen en Jannen, hebben het voornoemde ¼ deel van een 'bempt' opgedragen en overgegeven aan Jannen soen wyleneer Vrederick Hanricxsoen.
08-01-1534 (=1535), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779294&miview=ldt
630 Hanrick soen wyleneer Aerts soen wyleneer Jans die Vriese en van Aerden vrouw Sophie dochter wyleneer Wouters vanden Pals, optredend mede namens zijn broers Wouter en Aert en voor hun minderjarige broers Jasperen en Jannen, hebben verkocht aan Hanrick soen wyleneer Dircx van Bell ....
08-01-1534 (=1535), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779550&miview=ldt
886 Goert soen wylen Lamberts soene wylen die men hiet Vries Lambertssoen had beloofd een erfcijns van 18 Carolus gulden te betalen aan Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals voor haar vruchtgebruik en haar kinderen (van haar en van Aerden soene wylen Jans die Vriese) voor het erfrecht. De erfcijns wordt betaald uit goed dat Goert soene wylen Lamberts had gekocht van de erfgenamen van Aerts soene wylen Jans die Vriese. Aert soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vriese heeft beloofd aan Goerden soene wylen Lamberts soene wylen Jans die Vriese dat hij aan zijn moeder Sophien een erfcijns van 5 ½ Carolus gulden betalen zal, als 'affkortinge' van de hiervoor genoemde 18 Carolus gulden...
01-10-1537, Belofte, Veghel

WIE ZIJN DIT???
Natuurlijk zoon Jan en dochter Anna
MOEDER MOGELIJK: Ariken Aert Hanricxs
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779644&miview=ldt
980 Jan soen natuerlycke wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze Lambertssoen en Jan soen wylen Jacops man van Anne natuerlycke dochter wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze hebben volgens het testament van Jans die Vrieze en zijn vrouw wijlen Ariken dochter Aert Hanricxs een erfcijns van 2 Bossche ponden payment opgedragen en overgegeven aan ....

GEZIN VRIEZE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13669999&miview=ldt
21 De erfgenamen van Aert Jan Delis:
...
en Hanrick soone wylen Aernt Janssen die Vriese en zijn broer Jan, mede optredend voor
Jacop soon wylen Goessen Goessen Knoeyen als man van Aleydis, en voor
Amisse dochter wylen Aernt Jan Dircxssen, beide kinderen van Aleyts dochter wylen Aernt Janssen die Vriese, en
Peter soone Roeff Janssen als man van Marie, dochter Hanricx Dircxs van Bel, verwekt bij zijn vrouw Beatris, dochter wylen Aernt Janssen die Vriese,
...
17-05-1559, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670005&miview=ldt
27
...
- en Hanrick soone Aernt Janssen die Vriese en zijn broer Jan, mede optredend voor Jacop soone wyen Goessen Goessen Knoeyen, man van Aleydis, en voor Amisse, dochter wylen Aernt Jan Dircxsen, allebei kinderen van Aleyt, dochter wylen Aernt Jansen die Vriese, en voor Peter, soone Roeff Janssen in den Horrick als man van Marie, dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel, van Hanrick en wijlen Beatris, dochter wylen Aernt Janssen die Vriese,
....
06-06-1559, Deling, Veghel

VEEL INFO:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670011&miview=ldt
33
Hanrick soone wylen Aernt Janss die Vriese, en
zijn broer Jan soone wylen Aernt Janss die Vriese, en
Joest soone wylen Delis Peterss, mede optredend voor de broers Aernt en Gielis en de zussen Fyke en Heylwig, minderjarige kinderen van wijlen Jaspar soone wylen Aernt Janss die Vriese, en Peter soone Roeff Janssoon in den Horck, man van Marie, dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (van Hanrick en Beatris, dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese), en), en
Ansem soone wylen Heymerick Thonissen, man van Katheryn, dochter wylen Aernt soone wylen Aernt Janssoon die Vriese, en
Aernt soone wylen Aert Aertssoon die Vriese, en
voornoemde Ansem en Aernt mede optredende voor Jan, soon wylen Aert Aertssoon die Vriese en voor de zussen Fyke en Anna, dochters van Aert Aerntss die Vriese, en
Aernt soone wylen Goessen Geerlyck Knoeyen, optredend voor Jacop soone wylen Goessen soone wylen Goessen Knoeyen (van Goessen en wijlen Aleyten, dochter van wijlen Aernt Janss ... ), en
Amijs, dochter wylen Aernt Jan Dircxs (van Aernt en wijlen Aleyt, dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese), en
Cornelis, dochter wylen Hanricx Willemss, weduwe wylen Wouter Aernt Janssoon de Vriese, met haar tegenwoordige man Jan soone wylen Dirck Danelss, mede optredend voor haar twee dochters Mechtelt en Fyen, en haar zoon Hanrick, eertijds verwekt door Wouter, soon wylen Aernt Janss die Vriese,
hebben 'vuyt crachte van testaenten gemaict van Aernden Jan Delis Batens ende Katheryn wylen synre huysvrouwen, dochter wylen Jans die Vriese, erffelycken vercocht , opgedragen ende overgegeven...
26-06-1559, Veghel, Transport

ZONEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670461&miview=ldt
483 Schutblad
Fol. 390
In een rechtszitting van de schout en schepenen van de dingbank van Vechel is verschenen Thys Gerit Thyssoen, als verweerder, die formeel de aanspraken ontkent van Jan Aertssoen die Vrieze, die mede optreedt namens zijn broers Hanrick en Jaspar, aanleggers in deze zaak. ....
Niet gedateerd [1562], Geding, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675291&miview=ldt
423
Hanrick soone wylen Aernt Janssone die Vrieze, en
Jan soone wylen Aernt Janssen die Vrieze, broers, en
Peter Roeff Janssen in den Horck als man van Marie dochter Hanrick en zijn vrouw Beatris dochter wylen Aernt Jan die Vrieze, en
Aernt soone wylen Aernt Janssen die Vrieze, en
Ansem soone wylen Heymerick Thoniss als man van Katheryn dochter wylen Aernt Aerntss die Vrieze, en
Hanrick soone wylen Aernt Janssen die Vrieze, en zijn broer Jan Aerntss die Vrieze, voogden over de zussen Sophie en Anne, minderjarige kinderen van wylen Aernt Aerntss die Vrieze, hebben verkocht,...
16-04-1569

Gehuwd met:

womanSophie Wouter Wouters "Fyen" vanden Pals‏

[Gebruikersnotities]
SOPHIE HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778985&miview=ldt
321 Sophie dochter wilneer Wouters vanden Pals met haar tegenwoordige man Thomaessen Jacopss vander Zantvoert heeft beloofd ..
20-10-1532, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779096&miview=ldt
432 Sophia dochter wilneer Wouters vanden Pals met Thomaessen Jacopss vander Santvoert heeft opgedragen en overgegeven aan de broers Wouteren en Aerden soenen Sophien voers(eyt) en aan Jacoppen soene wilneer Ghysbert Heymericx man van Aleyten dochter Sophien voirs(eyt) al haar rechten ...
05-06-1533, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779291&miview=ldt
627 Sophia dochter wilneer Wouters vanden Pals met haar tegenwoordige man Thomassen Jacopssoen vander Santvoert heeft opgedragen en overgegeven aan haar zonen Wouteren, Aerden, Hanricken, Jasperen en Jannen, haar dochter Aleyten en Hanricken soene wyleneer Dircx van Bell man van haar dochter Sophien, kinderen van Sophien en van haar eerste man Aerden soen wyleneer Jans die Vriese, al haar rechten in het ¼ deel van 'enen bempt', gelegen in Veghel, ter plaatse genoemd die Langebempden after Ham...
Sophien had dit goed geërfd van haar vader Wouter vanden Pals en Wouter vanden Pals had dit goed gekocht van Hanricken soen wyleneer Jan Dircx....
08-01-1534 (=1535), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779292&miview=ldt
628 Sophie dochter wyleneer Wouters vanden Pals met haar tegenwoordige man Thomassen Jacopssoen vander Santvoert had opgedragen en overgegeven aan Wouteren, Aerden etc., zoals in een schepenbrief beschreven staat. De broers Wouter, Aert en Hanrick, soenen wyleneer Arts Janss die Vriese en Sophien v(oir)gen(oemt), hun zus Aleyt en Hanrick soen wyleneer Dircx van Bel man van Beatricx, dochteren Aerts en Sophien voers(eyt), optredend mede namens hun minderjarige broers Jasperen en Jannen, hebben het voornoemde ¼ deel van een 'bempt' opgedragen en overgegeven aan Jannen soen wyleneer Vrederick Hanricxsoen.
08-01-1534 (=1535), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779607&miview=ldt
943
..., Thomas soene Jacops vander Santvoert man van Sophie dochter wylen Wouters vanden Pals, ...
15-02-1537 (=1538), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779587&miview=ldt
923 Thomas soen Jacops vander Santvoert heeft namens zijn vrouw Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals opgedragen en overgegeven aan ...
26-01-1537 (=1538), Transport, Veghel

Kinderen:

1.
man‎Aert Aernt Jan die Vrieze‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778805&miview=ldt
141 Doorgestreept fragment. Heer Gerit soen wilneer Jans Vries Lamberts, priester, heeft verkocht aan Aerden soen wilneer Aerts Jan Vries Lamberts 'een stuck'(.)
Geen datum genoemd [1530], Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779066&miview=ldt
402 Aert soene wilneer Aerts Janss die Vrieze heeft beloofd 40 Carolus gulden te betalen aan
24-03-1532 (=1533), Belofte, Veghel

OVERLEDEN:
KIDS VAN AERNT GENOEMD IN AKTE MET BROERS/ZUSSEN AERT
DOCHTER: Katheryn - getrouwd met Ansem Heymerick Thonissen
ZOON: Aert
ZOON: Jan
DOCHTERS: Fyke en Anna
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670011&miview=ldt
33
Hanrick soone wylen Aernt Janss die Vriese, en
zijn broer Jan soone wylen Aernt Janss die Vriese, en
Joest soone wylen Delis Peterss, mede optredend voor de broers Aernt en Gielis en de zussen Fyke en Heylwig, minderjarige kinderen van wijlen Jaspar soone wylen Aernt Janss die Vriese, en Peter soone Roeff Janssoon in den Horck, man van Marie, dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (van Hanrick en Beatris, dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese), en), en
---- HIER
Ansem soone wylen Heymerick Thonissen, man van Katheryn, dochter wylen Aernt soone wylen Aernt Janssoon die Vriese, en
Aernt soone wylen Aert Aertssoon die Vriese, en
voornoemde Ansem en Aernt mede optredende voor Jan, soon wylen Aert Aertssoon die Vriese en voor de zussen Fyke en Anna, dochters van Aert Aerntss die Vriese, en
---- TOT HIER
Aernt soone wylen Goessen Geerlyck Knoeyen, optredend voor Jacop soone wylen Goessen soone wylen Goessen Knoeyen (van Goessen en wijlen Aleyten, dochter van wijlen Aernt Janss ... ), en
Amijs, dochter wylen Aernt Jan Dircxs (van Aernt en wijlen Aleyt, dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese), en Cornelis, dochter wylen Hanricx Willemss, weduwe wylen Wouter Aernt Janssoon de Vriese, met haar tegenwoordige man Jan soone wylen Dirck Danelss, mede optredend voor haar twee dochters Mechtelt en Fyen, en haar zoon Hanrick, eertijds verwekt door Wouter, soon wylen Aernt Janss die Vriese,
hebben 'vuyt crachte van testaenten gemaict van Aernden Jan Delis Batens ende Katheryn wylen synre huysvrouwen, dochter wylen Jans die Vriese, erffelycken vercocht , opgedragen ende overgegeven...
26-06-1559, Veghel, Transport

=======
Mogelijk:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779627&miview=ldt
963 Aert soene wylen Aerts die Vriese en zijn vrouw Elysabeth natuerlycke dochter wylen h(eer) Jans vander Straten hebben in tegenwoordigheid van Jacops soene wylen Wouter Willemssoen vernaarderd ...
06-03-1537 (=1538), Vernadering, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779623&miview=ldt
959
... h(eer) Jans vander Straten, 'priestere', en zoon van h(eren) Jannen vrouw Elysabeth dochter wylen Roevers van Eenquinckel...
... en Aert soene wylen Aerts die Vriese man van Elysabeth natuerlycke dochter heeren Johannes vander Straten en voornoemde Elysabeth Roevers dochter...
05-03-1537 (=1538), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779618&miview=ldt

ECHTGENOTE:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782969&miview=ldt
255 Aernt soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze man van Elyzabeth natuerlycke dochter wylen h(eer) Jans vander Straten, priester, en dochter van Elysabeth dochter wylen Roevers van Eenquinckel heeft verkocht, ....
05-06-1540, Transport, Veghel

2.
man‎Wouter Aernt Jan die Vrieze‏‎

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779699&miview=ldt
1035 Wouter soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze en van Aerden vrouw wijlen Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
06-11-1538, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782809&miview=ldt
95 Wouter soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze heeft een erfcijns ...
09-05-1539, Tranport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782824&miview=ldt
110 Jaspar soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze en Wouter soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vriese als voogd van zijn minderjarige broer Jans hebben ...
08-08-1539, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782842&miview=ldt
128 Jaspar soene wylen Aerts die Vrieze en zijn broer Wouter soene wylen Aerts die Vrieze, als voogd over zijn broer Jans, hadden beloofd een erfcijns van 3 Carolus gulden te betalen aan hun broer Hanricken soene wylen Aerts die Vrieze....
18-09-1539, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786569&miview=ldt
200 Aernt soene wylen Jan Delis Baten heeft opgedragen en overgegeven aan Wouteren soene wylen Aert Janssoen die Vrieze 'een stuck lants', genoemd dat Dyepenbroeck, gelegen in Veghel in die Nedebiest...
29-05-1546, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786570&miview=ldt
201 Wouter soene wylen Aernts soene wylen Jans die Vrieze heeft een erfcijns van 3 Bossche ponden verkocht aan ...
29-05-1546, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786572&miview=ldt
203 Wouter soene wylen Aernt Jans die Vrieze heeft beloofd aan...
29-05-1546, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786586&miview=ldt
217 Marten soene wylen Jan Martenss heeft – in aanwezigheid van Wouter soene wylen Aernts soene wylen Jans die Vrieze – vernaarderd...
09-08-1546, Vernadering, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786792&miview=ldt
423
... hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Wouteren soene wylen Aernt Janss die Vrieze 'een huys, hostat ende hoff'...
28-01-1547 (=1548, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786760&miview=ldt
391 Aernt soene wylen Aernts die Vrieze heeft opgedragen en overgegeven aan Wouteren soene wylen Aernts die Vrieze 'een huys, hostat ende hoff' met toebehoren, 'tsamen mit enen cleynen huysken aen die straet staende', gelegen in Veghel in die Boegarts straet int Russelt
03-09-1547, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786781&miview=ldt
412 Wouter soene wylen Aernt Janssoen die Vrieze heeft opgedragen en overgegeven aan ...
18-11-1547, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786851&miview=ldt
482 Wouter soene wylen Aernt Janssoen die Vrieze heeft opgedragen en overgegeven aan ...
23-04-1548, Transport, Veghel

OVERLEDEN:
ECHTGENOTE: 'Cornelis, dochter wylen Hanricx Willems' die hetrouwd met 'Jan Dirck Danels'.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670011&miview=ldt
33
Hanrick soone wylen Aernt Janss die Vriese, en
zijn broer Jan soone wylen Aernt Janss die Vriese, en
Joest soone wylen Delis Peterss, mede optredend voor de broers Aernt en Gielis en de zussen Fyke en Heylwig, minderjarige kinderen van wijlen Jaspar soone wylen Aernt Janss die Vriese, en Peter soone Roeff Janssoon in den Horck, man van Marie, dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (van Hanrick en Beatris, dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese), en), en
Ansem soone wylen Heymerick Thonissen, man van Katheryn, dochter wylen Aernt soone wylen Aernt Janssoon die Vriese, en
Aernt soone wylen Aert Aertssoon die Vriese, en
voornoemde Ansem en Aernt mede optredende voor Jan, soon wylen Aert Aertssoon die Vriese en voor de zussen Fyke en Anna, dochters van Aert Aerntss die Vriese, en
Aernt soone wylen Goessen Geerlyck Knoeyen, optredend voor Jacop soone wylen Goessen soone wylen Goessen Knoeyen (van Goessen en wijlen Aleyten, dochter van wijlen Aernt Janss ... ), en
Amijs, dochter wylen Aernt Jan Dircxs (van Aernt en wijlen Aleyt, dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese), en
--- HIER
Cornelis, dochter wylen Hanricx Willemss, weduwe wylen Wouter Aernt Janssoon de Vriese, met haar tegenwoordige man Jan soone wylen Dirck Danelss, mede optredend voor haar twee dochters Mechtelt en Fyen, en haar zoon Hanrick, eertijds verwekt door Wouter, soon wylen Aernt Janss die Vriese,
--- TOT HIER
hebben 'vuyt crachte van testaenten gemaict van Aernden Jan Delis Batens ende Katheryn wylen synre huysvrouwen, dochter wylen Jans die Vriese, erffelycken vercocht , opgedragen ende overgegeven...
26-06-1559, Veghel, Transport

3.
womanBeatris Aernt Jan die Vrieze‏

[Gebruikersnotities]
MOEDER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779193&miview=ldt
529 Hanrick soene wilneer Dircx van Bel man van Beatris dochter wilneer Aerts soene wilneer Jans gemeynlyc Vries Lambrechs en zijn vrouw Fyen dochter wilneer Wouters vanden Pals, heeft een erfcijns van 6 ponden payment verkocht aan ...
18-02-1533 (=1534), Transport, Veghel

OUDERS:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668888&miview=ldt
746 Peter soone Roeff Janssoon inden Horck als man van Marie dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (dochter van Hanricken en wijlen zijn vrouw Baten dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese en wijlen zijn vrouw Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals) heeft een erfcijns van 8 Carolus gulden verkocht...
27-1-1556 (=1557), Transport, Veghel

4.
womanAleydis Aernt Jan die Vrieze‏

[Gebruikersnotities]
ONDERSTAANDE AKTE NOEMT ECHTGENOTEN: ' Goessen Geerlyck Knoeyen' EN 'Aernt Jan Dircxs' in combinatie met broers zussen.
DUS TWEE MAAL HERTROUWD!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670011&miview=ldt
33
Hanrick soone wylen Aernt Janss die Vriese, en
zijn broer Jan soone wylen Aernt Janss die Vriese, en
Joest soone wylen Delis Peterss, mede optredend voor de broers Aernt en Gielis en de zussen Fyke en Heylwig, minderjarige kinderen van wijlen Jaspar soone wylen Aernt Janss die Vriese, en Peter soone Roeff Janssoon in den Horck, man van Marie, dochter wylen Hanricx Dircxs van Bel (van Hanrick en Beatris, dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese), en), en
Ansem soone wylen Heymerick Thonissen, man van Katheryn, dochter wylen Aernt soone wylen Aernt Janssoon die Vriese, en
Aernt soone wylen Aert Aertssoon die Vriese, en
voornoemde Ansem en Aernt mede optredende voor Jan, soon wylen Aert Aertssoon die Vriese en voor de zussen Fyke en Anna, dochters van Aert Aerntss die Vriese, en
--- HIER
Aernt soone wylen Goessen Geerlyck Knoeyen, optredend voor Jacop soone wylen Goessen soone wylen Goessen Knoeyen (van Goessen en wijlen Aleyten, dochter van wijlen Aernt Janss ... ), en
Amijs, dochter wylen Aernt Jan Dircxs (van Aernt en wijlen Aleyt, dochter wylen Aernt Janssoon die Vriese), en
--- TOT HIER
Cornelis, dochter wylen Hanricx Willemss, weduwe wylen Wouter Aernt Janssoon de Vriese, met haar tegenwoordige man Jan soone wylen Dirck Danelss, mede optredend voor haar twee dochters Mechtelt en Fyen, en haar zoon Hanrick, eertijds verwekt door Wouter, soon wylen Aernt Janss die Vriese,
hebben 'vuyt crachte van testaenten gemaict van Aernden Jan Delis Batens ende Katheryn wylen synre huysvrouwen, dochter wylen Jans die Vriese, erffelycken vercocht , opgedragen ende overgegeven...
26-06-1559, Veghel, Transport

======
HERTROUWD met 'Aernt Jan Dircxs'
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782726&miview=ldt
12 Aleyt, dochter wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze met haar man Aerden soene wylen Jan Dircxs en met haar voogden heeft vernaarderd 'een hofstat ende hoff' met toebehoren, groot ca. 3 lopens, gelegen in Veghel int Davelair: - e.z. en e.e.: 'die Heilige Geest van Den Bosch'; - a.z.: 'die gemeynt'. Het goed was door Hanrick soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze verkocht aan Thomassen soene wylen Jacops van de Zantvoert en zijn vrouw Sophien, dochter wylen Wouters van den Pals. ...
31-12-1538, Vernadering, Veghel

HERTROUWD met Goessen Goessen Knoeyen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783226&miview=ldt
512 Deze akte is doorgestreept. Goessen soene Goessen Knoeyen man van Aleyden dochter Aerts Jans die Vriese heeft opgedragen en overgegeve...
02-01-1541 (=1542), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675636&miview=ldt
768 Jacop soone wylen Goessens natuerlycke soon wylen Goessen Geerlyck Cnoeden (van Goessen en wijlen zijn vrouw Aleyt dochter wylen Aernt Janssen die Vrieze) heeft formeel overgedragen ...
26-02-1571 (= 1572), Transport, Veghel

5.
manHanrick Aernt Jan die Vrieze‏

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782728&miview=ldt
14 Hanrick soen wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan zijn zwager Hanricken soene wylen Dircx van Bel die getrouwd is met zijn zus Beatris ...
15-01-1538 (=1539), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668572&miview=ldt
430 Hanrick soene wylen Aert Janssoen die Vriese en zijn twee broers Jasper en Jan hebben formeel overgedragen aan ...
12-3-1554 (= 1555), Transport, Veghel

ECHTGENOTE: Luytgaert Goert Jan Willem Goerts VOORHEEN getrouwd met Herman Jan Reyners
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675151&miview=ldt
283 Luytgaert dochter Goert Jan Willem Goerts, weduwe van Herman Jan Reynerss, met haar tegenwoordige man Hanrick Aernt Janssen die Vrieze, heeft opgedragen en overgegeven aan haar drie zonen, Jan, Claeus en Sebastiaen, en haar drie dochters Willem,Anne en Katheryn, en aan Cornelis soone wylen Goert Peterss, getrouwd met haar dochter Delye, haar recht op het vruchtgebruik ...
26-03-1568 (= 1569)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675666&miview=ldt
798 De schepenen van Vechel verklaren dat voor hen verschenen zijn 'in eenen gebannen gedinge ende vierscaren daer die scoutet van der heelicheyt van Vechel mit ons scepenen te recht geseten was' Hanrick Aert Janssen die Vrieze en zijn broer Jan Aertssen die Vriese, gedaagd door Lambert Jan Ariaenssen...
03-01-1572 (= 1573), Verklaring, Veghel

ECHTGENOTE: Lugaerd Goert Jan Willem Goertssoen
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677087&miview=ldt
827 De schepenen van vechel verklaren dat voor hen verschenen is Hanrick soene wylen Aert Janssoen die Vriesse, getrouwd met Lugaerd dochter wylen Goert Jan Willem Goertssoen. Hij heeft beloofd 30 Carolus gulden 'lyffgoets' te betalen aan 'synen neeffe' Aert soene wylen Jan Aertssen die Vriesse, voor zolang als Aert leven zal....
09-02-1582, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13677136&miview=ldt
876 Hanrick soene wylen Aert Janssoen die Vreiesse had beloofd een lijfrente van 30 Carolus gulden te betalen aan 'synen neve' Aert soene wylen Jan Aertss die Vriesse....
... Aert soene wylen Jan Aertssoen die Vriesse heeft verklaard dat deze belofte komt te vervallen.
17-06-1582, Belofte, Veghel

6.
manJasper Aernt Jan die Vrieze‏

[Gebruikersnotities]
MINDERJARIG:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779548&miview=ldt
884 Hanrick soene wylen Dircx van Bel heeft beloofd een erfcijns van 3 Carolus gulden te betalen aan de broers Wouteren en Aerden, soenen wylen Aerts soene wylen Jans die Vriese ten behoeve van hun minderjarige broers Jasperen en Jannen.
01-10-1537, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782823&miview=ldt
109
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782824&miview=ldt
110 Jaspar soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze en Wouter soene wylen Aerts soene wylen Jans die Vriese als voogd van zijn minderjarige broer Jans hebben ...
08-08-1539, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782841&miview=ldt
127
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11782842&miview=ldt
128 Jaspar soene wylen Aerts die Vrieze en zijn broer Wouter soene wylen Aerts die Vrieze, als voogd over zijn broer Jans, hadden beloofd een erfcijns van 3 Carolus gulden te betalen aan hun broer Hanricken soene wylen Aerts die Vrieze....
18-09-1539, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783537&miview=ldt
823 Jan soene wylen Aernts Janss die Vrieze heeft opgedragen en overgegeven aan zijn broer Jasperen soene wylen Aernt Janssoen die Vrieze ...
05-02-1543 (=1544), Transport, Veghel
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783538&miview=ldt
824

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.24&minr=11783666&miview=ldt
952 Jaspar soene wylen Aernt soene wylen Jans die Vrieze heeft verkocht aan ...
28-01-1544 (=1545), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786630&miview=ldt
261 Jaspar soene wylen Aernts soene wylen Jans die Vrieze heeft de ½ van een erfcijns van 3 Carolus gulden opgedragen en overgegeven aan zijn broer Jannen soene wylen Aernts die Vrieze...
11-01-1546 (=1547), Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787200&miview=ldt
830 Roeff soene wylen Jan Janssoen inden Horck heeft vekocht, opgedragen en overgegeven aan Jasparen soene wylen Aernt Janss die Vrieze ..
09-03-1550 (=1551), Transport, Veghel
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787200&miview=ldt
831

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11787274&miview=ldt
904 Jaspar soene wylen Aernt Janssoen die Vrieze en zijn broer Jan hebben formeel overgedragen aan Goerts soene wylen Lambert Janss die Vrieze...
16-12-1551, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668572&miview=ldt
430 Hanrick soene wylen Aert Janssoen die Vriese en zijn twee broers Jasper en Jan hebben formeel overgedragen aan ...
12-3-1554 (= 1555), Transport, Veghel

AL ZIJN GOEDEREN? - NAAR WAT ONDER BLIJKT ZIJN SCHOONVADER TE ZIJN.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668777&miview=ldt
635 Jaspar soene wylen Aert Janss die Vriese heeft al zijn goederen opgedragen en overgegeven aan Joesten soene wylen Delis Peterssoen.
16-5-1556, Transport, Veghel

ZELFDE "Joest Delis Peters" als in akte 635!
AKTE BEVAT NIET VADERS PATRONIEM "Jan". Bovenstaande 635 wel.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13669999&miview=ldt
21
... en Joest soone wylen Delis Peterss, mede optredend voor de nagelaten kinderen van Jasper Aerntssen die Vriese, ...
17-05-1559, Deling, Veghel
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670005&miview=ldt
27

MINDERJARIGE KIDS JASPER: Aernt, Gielis, Fyke, Heylwig:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670011&miview=ldt
33 Hanrick soone wylen Aernt Janss die Vriese, en zijn broer Jan soone wylen Aernt Janss die Vriese, en Joest soone wylen Delis Peterss, mede optredend voor de broers Aernt en Gielis en de zussen Fyke en Heylwig, minderjarige kinderen van wijlen Jaspar soone wylen Aernt Janss die Vriese...
26-06-1559, Transport, Veghel

ECHTGENOTE: Anna Joest Delis Peters
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676356&miview=ldt
96
Elysabeth dochter wylen Joest soene wylen Delis Peterss, en
Dirck soone wylen Marten soone wylen Willems natuerlycke soone wylen Hanrick Willemss van Tillair die Jonge als man van Sophie dochter wylen Jaspar Aertss die Vrieze (van Jaspar en wijlen zijn vrouw Anna dochter wylen Joest Delis Peterss), mede optredend voor Cornelis, minderjarige nagelaten zoon van wylen Jaspar Aertss die Vrieze en Anna voirgenoemt, ...
23-02-1574 (= 1575)

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676355&miview=ldt
95
... als voogden over de minderjarige Cornelis nagelaten zoon van Aert soone wylen Jaspar Aertss die Vrieze...
... en Dirck soone wylen Marten Willemssen als man van Fyen dochter wylen Jaspar Aertss die Vrieze (van Jaspar en zijn vrouw Anna dochter wylen Joest Delissen voerscreven)...
06-04-1575, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.29&minr=13676618&miview=ldt
358
...als voogden over de minderjarige Cornelis, nagelaten soone van Aert Jaspar Aerts die Vriese, verwekt bij zijn vrouw Anna dochter wylen Joest Deliss voerscreven, wn Dirck soene wylen Marten Willemssoen als man van Fyen dochter wylen Jasper Aertsoen die Vrieze en zijn vrouw Anna dochter wylen Joest Delis Peterssoen....
11-05-1576, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.32&minr=13727281&miview=ldt
8 Cornelis Aert Jaspaers die Vriese, 'als mondich wesende, waer voor gelooft heeft Eymert Willems ende Hanrick Aerts die Vriese by eede vercleert', heeft aan Jan Hermans een erfijns van 6 Carolus gulden opgedragen en overgegeven. ...
26-10-1596, Transport, Veghel

7.
man‎Jan Aernt Jan "die jonge" die Vrieze‏‎

[Gebruikersnotities]
MINDERJARIG:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779548&miview=ldt
884 Hanrick soene wylen Dircx van Bel heeft beloofd een erfcijns van 3 Carolus gulden te betalen aan de broers Wouteren en Aerden, soenen wylen Aerts soene wylen Jans die Vriese ten behoeve van hun minderjarige broers Jasperen en Jannen.
01-10-1537, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668572&miview=ldt
430 Hanrick soene wylen Aert Janssoen die Vriese en zijn twee broers Jasper en Jan hebben formeel overgedragen aan ...
12-3-1554 (= 1555), Transport, Veghel

DIE JONGE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670346&miview=ldt
368 Deze akte is doorgestreept.
Jan soone wylen Aernt Janssen die Vriese die Jonge heeft beloofd ...
02-10-1561, Belofte, Veghel

Mogelijk:
echtgenote: ErmgaertJan Willen Wouters
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670977&miview=ldt
999
...
en Jan soone Jan Aert Janssen die Vriese van Jan en wijlen zijn vrouw Ermgaert dochter wylen Jan soone wylen Willen Wouterss,
en zijn zussen Ark en Cristyn, ...
18-01-1564 (= 1565), Transport, Veghel

Mogelijk:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670905&miview=ldt
927
...
- en Jan soone Jan Aert Janssen die Vrieze (van Jan en wijlen zijn vrouw Ermgart dochter wylen Jan soone wylen Willem Wouterss),
- en zijn zussen Arck en Cristyn,
...
05-09-1564, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675666&miview=ldt
798 De schepenen van Vechel verklaren dat voor hen verschenen zijn 'in eenen gebannen gedinge ende vierscaren daer die scoutet van der heelicheyt van Vechel mit ons scepenen te recht geseten was' Hanrick Aert Janssen die Vrieze en zijn broer Jan Aertssen die Vriese, gedaagd door Lambert Jan Ariaenssen...
03-01-1572 (= 1573), Verklaring, Veghel2e huwelijk/ relatie
man‎Aernt Jan Vrieze Lambrechs‏‎


Huwelijk/relatie met:

N.N.‎

Kinderen:

1.
man‎Jan Aernt Jan "Die auwe" die Vrieze‏‎

[Gebruikersnotities]
OMA MOGELIJK: Ariken Aert Hanricxs
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779644&miview=ldt
980
Jan soen natuerlycke wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze Lambertssoen en
Jan soen wylen Jacops man van Anne natuerlycke dochter wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze
hebben volgens het testament van Jans die Vrieze en zijn vrouw wijlen Ariken dochter Aert Hanricxs een erfcijns van 2 Bossche ponden payment opgedragen en overgegeven aan ....
17-05-1538, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668463&miview=ldt
321 Jan natuerlycke soen wylen Aernt Janssoen die Vrieze als man van Aleydis dochter wylen Gerit Peterssoen heeft een erfcijns ...
2-5-1554, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.26&minr=13668871&miview=ldt
729 Jan natuerlycke soon wylen Aernt Janssoon die Vriese als man van Aleyt dochter wylen Gerit Peterssoen heeft een erfcijns ...
22-1-1556 (=1557), Transport, Veghel

DIE AUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.27&minr=13670661&miview=ldt
683
... - a.z.: Jan soone wylen Aernt Janssen die Vrieze die Auwe...
Geen datum [1563], Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13674901&miview=ldt
33
.. Jan natuerlycke soon wylen Aernt Janssen die Vrieze als man van Aleyt dochter wylen Gerit Peterss had beloofd ...
19-06-1567, Transport, Veghel

AUWE = NATUURLIJKE ZOON = GETROUWD MET Aleydis Gerit Peters
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.28&minr=13675336&miview=ldt
468 Deze akte is doorgestreept.
Jan natuerlycke soon wylen Aernt Janssen die Vrieze die Auwe als man van Aleydis dochter wylen Gerit Peterss heeft een erfcijns ...
01-10-1569, Transport, Veghel

2.
woman‎Anne Aernt Jan die Vrieze‏‎

[Gebruikersnotities]
OMA MOGELIJK: Ariken Aert Hanricxs
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779644&miview=ldt
980
Jan soen natuerlycke wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze Lambertssoen en
Jan soen wylen Jacops man van Anne natuerlycke dochter wylen Aerts soene wylen Jans die Vrieze
hebben volgens het testament van Jans die Vrieze en zijn vrouw wijlen Ariken dochter Aert Hanricxs een erfcijns van 2 Bossche ponden payment opgedragen en overgegeven aan ....
17-05-1538, Transport, Veghel

TWEE MAAL GETROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.25&minr=11786873&miview=ldt
504
Anna natuerlycke dochter wylen Aernt Janss die Vrieze, we(duw)e wylen Jans soene wylen Jacop Stoets met haar tegenwoordige man Willemen soene wylen Aert Weltkens
heeft opgedragen en overgegeven aan haar 2 zonen Ariaen en Aernden en haar dochter Elysabeth (kinderen van haar en van Jannen soene wylen Jacops) al haar rechten in 'enen huyze, hostat ende hoff' met toebehoren, gelegen in Veghel aen die Straet by der kercken...
26-09-1548, Vernadering, veghel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com