man‎Wouter Wouters vanden Pals‏‎

Gehuwd met:

Kind:

1.
womanSophie Wouter Wouters "Fyen" vanden Pals‏

[Gebruikersnotities]
SOPHIE HERTROUWD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11778985&miview=ldt
321 Sophie dochter wilneer Wouters vanden Pals met haar tegenwoordige man Thomaessen Jacopss vander Zantvoert heeft beloofd ..
20-10-1532, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779096&miview=ldt
432 Sophia dochter wilneer Wouters vanden Pals met Thomaessen Jacopss vander Santvoert heeft opgedragen en overgegeven aan de broers Wouteren en Aerden soenen Sophien voers(eyt) en aan Jacoppen soene wilneer Ghysbert Heymericx man van Aleyten dochter Sophien voirs(eyt) al haar rechten ...
05-06-1533, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779291&miview=ldt
627 Sophia dochter wilneer Wouters vanden Pals met haar tegenwoordige man Thomassen Jacopssoen vander Santvoert heeft opgedragen en overgegeven aan haar zonen Wouteren, Aerden, Hanricken, Jasperen en Jannen, haar dochter Aleyten en Hanricken soene wyleneer Dircx van Bell man van haar dochter Sophien, kinderen van Sophien en van haar eerste man Aerden soen wyleneer Jans die Vriese, al haar rechten in het ¼ deel van 'enen bempt', gelegen in Veghel, ter plaatse genoemd die Langebempden after Ham...
Sophien had dit goed geërfd van haar vader Wouter vanden Pals en Wouter vanden Pals had dit goed gekocht van Hanricken soen wyleneer Jan Dircx....
08-01-1534 (=1535), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779292&miview=ldt
628 Sophie dochter wyleneer Wouters vanden Pals met haar tegenwoordige man Thomassen Jacopssoen vander Santvoert had opgedragen en overgegeven aan Wouteren, Aerden etc., zoals in een schepenbrief beschreven staat. De broers Wouter, Aert en Hanrick, soenen wyleneer Arts Janss die Vriese en Sophien v(oir)gen(oemt), hun zus Aleyt en Hanrick soen wyleneer Dircx van Bel man van Beatricx, dochteren Aerts en Sophien voers(eyt), optredend mede namens hun minderjarige broers Jasperen en Jannen, hebben het voornoemde ¼ deel van een 'bempt' opgedragen en overgegeven aan Jannen soen wyleneer Vrederick Hanricxsoen.
08-01-1534 (=1535), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779607&miview=ldt
943
..., Thomas soene Jacops vander Santvoert man van Sophie dochter wylen Wouters vanden Pals, ...
15-02-1537 (=1538), Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.23&minr=11779587&miview=ldt
923 Thomas soen Jacops vander Santvoert heeft namens zijn vrouw Sophien dochter wylen Wouters vanden Pals opgedragen en overgegeven aan ...
26-01-1537 (=1538), Transport, Veghel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com