man‎Hendrik Rutten van Hintelt‏‎
Gedoopt ‎15 nov 1617 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Achternaam Hintelt genoemd bij overlijden.

Geboren voor 1642-20=1622

Getuigen:
Aleijdis: Maria Joannis & Jacobus Arnoldi uit Vorstenbosch
Joannes: Ida Nicolai uit Vorstenbosch & Rudolphus Petri
Petrus: Joanna Henrici Gerardi uit Uden & Joannes Petri Rutgeri uit Uden
Joanna: Catharina Petri Ruldophi & Maria Joannis & Henricus Joannis Arnoldi uit Vorstenbosch & Joannes Rutgeri
Anna: Maria Joannis Gerarts & Ariken Henrici Guilielmi uit Dinther & Adrianus Henrici Simonis uit Uden
Maria: Maria Joannis Petri Tielens & Joannes Rutgeri Hintels
Wilhelma: Antonia Joannis Antonii & Maria Joannis & Adrianus Joannis & Cornelius Joannis van Outvorst
Joannes: Adrianus Joannis & Cornelius Joannis d' Ouvorst & Aeleijdis Petri Rudolphi & Maria Joannis Antonii
Petronella: Joannes Petri & Maria Joannis Antonii & Heijlwigis Adriani Rotarii
Anna: Maria Joannis Antonii Petri Tieles
Rutgerus: Joannes Rutgeri & Henricus Joannis Petri & Maria Henrici Gerardi Godefridi & Maria Joannis Petri Bieles

Slechts twee maal Rutgeri: broer Joannes.

Zie akte 334 van 27-02-1673 - Vader is mogelijk Rut Peters.

BHIC: OpenArchives
Kind Henricus Rutten
Geslacht Man
Datum doop 15-11-1617
Plaats doop Veghel
Vader Rutgera Peter Rutten
Moeder Anna N.N.
Getuige Engel Peters
Getuige Teunis Janssen
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1606-1627
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 25
Folio/pagina 26r
Religie RK


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
15-11-1617 HENRICUS
Vader: RUTGERUS PETRUS RUTGERUS
Moeder: ANNA
Gezin: 6607
Getuigen: THEUNIS JANSEN & ENGEL PETRUS (UXORE)

Overleden ‎18 jul 1664 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Henricus Rutgeri
Geslacht m
Datum overlijden 18-07-1664
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen laat 10 kinderen na
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 284-03


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
264 18-07-1664 Henricus Rutgeri
In flore aetatis, decem liberorum ad huc viventium pater, munitus sacramentus migrant ex vita
In de bloei van zijn leven, tijdens zijn leven vader van 10 kinderen, gesterkt door de sacramenten, terwijl hij onderweg was

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 65 19-07-1664 Hendfrick Rutten in de Hintelt Laet achter kinderen
‎, leeftijd ongeveer 46 jaar
[Gebruikersnotities]
VADER:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.44&minr=13999330&miview=ldt
130 Deze akte is doorgestreept.
Rut Peter Rutten voor zichzelf, en zijn meerderjarige zoon Vrederick, mede optredend voor zijn minderjarige broers Jan en Henrick, hebben beloofd te betalen ...
31-01-1628, Belofte, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.1&minr=11828819&miview=ldt
122 Verschenen voor mij notaris Daniel Jan Anthonis, Hanrick Rutten in t’Hintelt. Jan Lamberts, Hanrick Dirck Jacobs, schepenen van Veghel en Jan Arntssen Gerart Aernt Gerlinckx, Hanrick Peters en Elias Jan Janssen, borgemeesters dewelke hebben gemachtigd Michiel Doncquers, president en Goijaert Peter Rutten, schepen, om in Den Bosch enige zaken af te handelen.
18-07-1654, Machtiging, Veghel

ANDER PERSOON????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195101&miview=ldt
136 De kinderen van Jan Dirckx van Leijenborch willen openbaar verkopen, 'te weten Hendrick Rutten, Jan Hendrickx en Jan Rutten', mannen van Heijlken, Meriken en Engelken Jan Dirckx, twee 'parceelen teulants', gelegen tot Vechel, welke 'parcelen' zij erfden van de grootvader van hun vrouwen....
30-12-1662, Openbare verkoop, Veghel

ANDER PERSOON????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929693&miview=ldt
52 Hendrick Rutten als man van Heijlken Jan Dirckx; Jan Hendrickx als man van Meriken Jan Dirdkx en Jan Rutten als man van Engelken Jan Dirckx, allen kinderen van Jan Dirckx van Leijenborch uit Jenneken, dochter van Lambert Jan Aerts hebben verkochtaan...
3-2-1663, Transport, Veghel

ANDER PERSOON????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929695&miview=ldt
54 Hendrick Rutten als man van Heijlken Jan Dirckx; Jan Hendrickx als man van Meriken Jan Dirdkx en Jan Rutten als man van Engelken Jan Dirckx, allen kinderen van Jan Dirckx van Leijenborch uit Jenneken, dochter van Lambert Jan Aerts hebben verkochtaan ...
15-2-1663, Transport, Veghel

BROER JAN EN AELTJE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929775&miview=ldt
134 Aeltje Jan Rutten heeft bekend schuldig te wezen aan Hendrick Rutten 316 gulden.
Dit bedrag hebben Aeltjen en haar man Jan Rutten zaliger geleend van zijn broeder Hendrick Rutten, <===
blijkende het testament tussen Aeltjen en haar man waaruit blijkt dat in gerechte manieren is uitgegeven een belening aan Hendrick Rutten van een akker teulland aan de Leegh Heijde naast Jan Thonissen, Corst Seelen, Marten Hendrick Seelen; Item alsnog een boogaard als voor naast Hendrick Rutten en gemeente Veghel. Belening voor de tijd van tien jaar.
IN DE KANTLIJN:
Jan Hendrick Rutten,
Willem Peters gehuwd geweest met Anna Hendrick Rutten, <==
Peter Gerrit Jansen als man van Jenneken Hendrick Rutten en <==
Teunis Arien Teunissen gehuwd geweest met Willemken Hendrick Rutten. <==
Ieder voor zich en allen samen zich sterk makend voor de kinderen van Peter Hendrick Rutten, <==
Lambert Luijcassen voor Rut en Maria Hendrick Rutten en voor Teunis Hendrick Lamberts van de Ven gehuwd geweest met Pitronella Hendrick Rutten. <==
Zij bekennen van de nevenstaande beleende penningen voldaan te zijn uit handen van Daandel Jan Rutten geassisteerd met zijn moeder 29 oktober 1696. <==
29-9-1663, Schuldbekentenis, Veghel

ANDER PERSOON - Ja want overleden in 1664
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929962&miview=ldt
321
.., Jan Rutten, Hendrick Rutten, Merijken Jan Dirx, ...
1-5-1665, Testament, Veghel

ANDER PERSOON - Ja want overleden in 1664
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15814787&miview=ldt
11 Lambert Aelberts, Lenaert Lonissen als man van Heijlken Lonissen, Aert Janssen als man van zijn vrouw Lijsken, Hendrick Rutten als man van Heijlken Jan Dirx, Jan Rutten als man van Engelken Jan Dirx,....
16-07-1665, Transport, Veghel

OVERLEDEN!
BROER JAN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.67&minr=16195295&miview=ldt
99 Rekening van Hendrick Daniels als voogd overde kinderen van Jan Rutten, verwekt bij Aeltien dochter van Daniel Hendrick Daniels, en Merijken weduwe van Hendrick Rutten, ook als voogd, over 1663.
Onder de inkomsten worden vermeld: een bedrag 'uyt het borgemesster boeck van Jan Rutten' en een 'hoybemt gecocht bij Frederick Rutten'.
En onder de uitgaven: 'een gecochte parceel lants gelegen op den Krekelshoff', 'aen meester Marcelis', aan 'meester Loon, aen meester Bastiaen tot Uden'....
11-09-1665, Voogdijrekening, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815014&miview=ldt
238
... Ook 'den Langhen Bunder hoijvelts in Rutten velt', gelegen aen de Heij, hooiende met Mariken weduwe van Hendrick Rutten....
... Ook 'een hoijcampken aen de Heij', hooiende met de weduwe van Hendrick Rutten, neffen de erfgenamen van Jan Rutten. ...
23-02-1671, Deling, Veghel

OVEREDEN.
VADER: RUT PETERS????
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815110&miview=ldt
334 Jan Frederix, Jan Goorts, man van Anneken Frederix, Willem Frederix, Aert Frederix, Peter Frederix, Tonis Frederix en Engelken Frederix, geassisteerd door haar voogd Jochim Corsten, aan de ene zijde, en Merijken weduwe van Hendrick Rutten met haar 10 kinderen, geassisteerd door haar voogd Adriaen Janssen, aan de andere zijde, erfgenamen van Rut Peters in de Hintelt, hebben de goederen gedeeld die zij erfden van Ruth Peters voorschreven.
De kinderen van Hendrick Rutten met hun moeder Merijken krijgen toebedeeld een 'huys, hoff ende groes, groot ontrent 3 lopen, gelegen aen de Hintelt....
27-02-1673, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440487&miview=ldt
25
... , hooiende met de weduwe van Hendrick Rutten, ...
23-03-1677, Transport, Veghel

GEZIN:
TWEE MAAL ANNEKEN!!!
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816873&miview=ldt
199 'Erffscheijdinge ende deijline tusschen' Peter, Jan, Ruth, Maria, Anneken ende Willemken Hendrick Rutten, Jan Tonissen als man van Jenneken Hendrick Rutten, Willem Peters als man van Anneken Hendrick Rutten, en Tuenis Hendrick Lamberts als man van Pitronella Hendrick Rutten, en voornoemde Peter Hendrick Rutten en Willem Zijmons als voogden over de minderjarige kinderen van Luijckas Zijmons, verwekt bij Aeltien Hendrick Rutten, allen kinderen en erfggenamen van Hendrick Rutten, verwekt bij zijn vrouw Meriken Jan Ariens, van de goeren van hun voorschreven ouders.
<===>
Anneken Hendrick Rutten en Jan Tonissen als man van Jenneken Hendrick Rutten krijgen toebedeeld 'een huijs, hoff ende aengelegen lant met een eussel', groot 2 1/2 loopense, gelegen in de Heij in de Hintelt
* e.z.: de kinderen van Fredrick Rutten
* a.z.: de mede condividenten
* e.e.: de gemeijnte
* a.e.: de condividenten
Ook 'een heijvelt voor een derde part gelegen onder Dinter op Vorstenbos.
Het goed is belast met:
* een cijns van 2 gulden en 5 stuivers aan den heer rentmeester Hornus
* een cijns van 1 gulden en 5 stuivers aan den heer rentmeester de heer van Deurne
* een cijns van 3 stuivers 'aent huijs van Erp'
<===>
Willemken Hendrick Rutten en Teunis Hendrick Lamberts als man van Petronella Hendrick Rutten krijgen toebedeeld 'een schuer met een campken ende aengelegen lant', groot 2 1/2 loopense, gelegen aen de Hintelt
* e.z., a.z. en e.e.: de mede condividenten, de kinderen van Hendrick Rutten
* a.e.: de gemeijntte
Ook 'een hoijcampken genaemt den Langen Beunder', groot 2 1/2 loopensen, gelegen aldaar
* e.z.: het goed van Jan Hendrick Gerrits met de condividenten
* a.z. en e.e.: de condividenten
* a.e.: de kinderen van Fredrick Rutten
Ook 'een hoijvelt', groot 1 loopense, gelegen op den Langen Beunder
* e.z.: het goed van de kinderen van Fredrick Rutten
* a.z.: de weduwe van Aert Jan Tijssen
* e.e.: de weduwe van Jan Rutten
Vervolg:
* a.e.: Jan Hendrick Gerrits
Het goed is belast met een cijns van 5 stuiver 'aen den heer rentmeester Hornus'.
'Ende dit lot sal de schuer moeten ruijmen van de plaets binnen den tijt van een jaer'.
<===>
Jan Hendrick Rutten en Willem Peters als man van Anneken Hendrick Rutten krijgen toebedeeld 'drie stucken lants, soo teuijllant als de geregtigheijt van de poterijen van dien', groot 3 loopense, gelegen aen de Heij in Hennenbergh
* e.z.: de kinderen van Fredrick Rutten
* a.z. en e.e.: de gemijnte
* a.e.: het Heijlig Geest Lant
Ook 'een stuck teuijllant genaemt Grevenbroecks Camp', groot 3 loopense, gelegen aen de Heij
* e.z.: het goed van Aert Jan Teunis
* a.z.: Peter Driesen
* e.e.: de weduwe van Aert Rijnders
* a.e.: Peter Driesen
Ook 'een hoijvelt genaempt den Grooten Beunder', groot 3 lopens
* e.z.: het goed van de kinderen van Fredrick Rutten
* a.z. en e.e.: de condividenten
* a.e.: de weduwe van Jan Rutten
<===>
Peter Hendrick Rutten en Maria Hendrick Rutten krijgen toebedeeld 'eenen acker teuijllants, gecomen van Jan Dirck Hanssen', groot 2 1/2 loopense, gelegen aen de Heij
* e.z.: de weduwe van Aert Lonnissen
* a.z.: Jacob Gerrits
* e.e.: Lonnis Peters
* a.e.: Jacob Gerrits
Ook 'een stuck teuijllants, gelegen in Hennenbergh, groot een Bos loopense'
* e.z.: de kinderen van Fredrick Rutten
* a.z.: d' Armme lant
Ook 'eenen acker teuijllant genaemt Oetelaars Camp', groot 1 1/2 loopense, gelegen aldaar
* e.z.: het goed van de weduwe van Aert Rijnders
* a.z.: Aert Jan Teunis
* e.e.: den Beeckgraeff
* a.e.: Jacob Tijssen
Ook 'eenen hoijcamp gelegen aen de Heij in de Kulderse Hoeve', groot 4 loopense
* e.z.: het goed van Jan Hendrick Gerrits
* a.z.: Emken en Maria Hendrick Gerrits
* e.e.: de kinderen van Zijmon Lamberts
* a.e.: de condividenten
Vervolg 2:
<===>
Ruth Hendrick Rutten, en Willem Symons met Peter Hendrick Rutten als voogden, krijgen toebedeeld twee streepen teuijllant', groot 2 loopensen
* e.z.: Hintel
* a.z.: de condividenten
* e.e.: de weduwe van Jan Rutten
* a.e.: de condividenten
Ook 'een stuck nieuw lant genaemt Hopveldeken', groot 1/2 loopense, gelegen aen de Heij in de Hintelt
* e.z.: het goed van Jacob Gerrits
* a.z. en e.e.: de weduwe van Aert Lonissen
* a.e.: de kinderen van Fredrick Rutten
Ook 'eenen hoijbeemt genaemt Wemmers Beemt', groot 2 karren hoijgewas, gelegen op Ham.
Ook 'het hoij in de Geerbuenders, neffen den Beeckgraeff, groot een kaar hoijgewas', hooiende met de kinderen van Zijmon Lamberts'.
Getuigen: Adrij Smits, Jan Goorts en Peter van Valderen, schepenen
Datering: 10-03-1683
Pagina: 350-355
Soort akte: Deling
Plaats: Veghel
Toegangsnummer: 7700
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195990&miview=ldt
120
Peter Gerard Jansen in den Elsen als man van Anneken Hendrick Rutten <===
heeft vernaarderd van Rombout Teunis Ariens, 'inwoonder van Nistelroij op Vorstenbos', 'twe gebont schueringe met 't geene daer aen dependerende', zoals Rombout Teunis Ariens had gekocht van
Teunis Ariens als man van Willemken Hendrick Rutten, <===
Teunis Hendrick Lamberts als man van Pitronella Hendrick Rutten, zijn 'swagers'. <===
'Ende de schuere staende aen de Vechelse Heij in de Hintelt ontrent des comparants woonhuijsinge'.
Getuigen: C. van der Hagen en Jan Goijaerts, schepenen, en H. Bijmans, substituut-secretaris
07-02-1688, Vernadering, Veghel

Ondertrouwd ‎1 mrt 1642 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎29 apr 1642 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Handrick Rutt Peters
Bruid Maria Janss
Getuige Tonis Jan Toniss
Getuige Gerart Jans
Datum ondertrouw 01-03-1642
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 252-02
Page 252 of 321 - 1892-100-252
Geen extra info op scan.


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Handrick Rutt Peters
Bruid Maria Janss
Getuige Nicolaus
Alias Joannis
Getuige Joannes Nicolai
Opmerkingen De zoon van de 1e getuige
Datum huwelijk 29-04-1642
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 252-03

(ongeveer 22 jaar gehuwd) met:

womanMaria Jan Ariens‏
Overleden ‎9 nov 1677 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 334 van 27-02-1673 "Merijken weduwe van Hendrick Rutten met haar 10 kinderen"

Deling 10-03-1683.

Mogelijk:

BHIC: OpenArchives
Overledene Maria Joannis Adriani
Geslacht v
Datum overlijden 09-11-1677
Plaats overlijden Veghel
Relatie weduwe van N.N. N.N.
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 303-07


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
274 09-11-1677 Maria Joannis Adriani
Vidua, die languida et in pede putrefacta obyt m.s., pia faemina, paupertate et languori a Deo hic purgata, sabtem probata
Weduwe, langdurig ziek en een rottende voet, gesterkt door de sacramenten, vrome vrouw, arm, langdurig door God hier gezuiverd en op zaterdag beproefd

Niet gevonden in "Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx""

Kinderen:

1.
womanAleijdis Henricus Rutten van Hintelt‏
Gedoopt ‎2 feb 1642 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
02-02-1642 ALEIJDIS
Vader: HENRICUS RUTGERUS PETRUS HINTEL, VAN DE
Moeder: MARIA JOANNES
Gezin: 799
Getuigen: JACOBUS ARNOLDI-VORSTENBO & MARIA JOANNES
Opmerking: ILL/POSTH

BHIC: OpenArchives
Dopeling Aleijdis Joannis
Diversen: onecht kind, late r door huwelijk van de ouders gelegitimeerd
Vader Henricus Rutgeri
Moeder Maria Joannis
Diversen: uit Vorstenbosch
Getuige Maria Joannis
Getuige Jacobus Arnoldi
Diversen: uit Vorstenbosch
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 02-02-1642
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
doopgetuigen zeggen toe dat het kind niet op de tafel van de H. Geest zal drukken
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 121-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎23 okt 1676 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Hetrouwt Jan Goort.

BHIC: OpenArchives
Overledene Aldegonda Joannis Godofridi
Geslacht v
Datum overlijden 23-10-1676
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen laat 2 kinderen na uit 1e huwelijk <===
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 301-08


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
273 23-10-1676 Aldegonda Joannis Godefridi
Obyt phytsi diu et patienter tolerata, m.s., bis coniugata, duas prole relinques ex prima toro
Gestorven aan tuberculose, langdurig lijdzaam verdragen, gesterkt door de sacramenten, tweemaal getrouwd, laat 2 kinderen na uit het eerste huwelijk

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
1676 ontbreekt.
‎, leeftijd ongeveer 34 jaar
[Gebruikersnotities]
Hertrouwd:

BHIC:
Bruidegom Jan Goorts
Bruid Aelken Hendrickx Jan Gortssens
Eerdere man Luijcas Sijmons
Getuige Aet Sijmus
Diversen: broeder
Getuige Sijmen Hendrick Jan Goossens
Diversen: broer van de bruid
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 28-04-1674
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum proclamatie: 28-04-1674
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 104r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Jan Goorts
Bruid Aelken Hendrixs
Eerdere man Luijcas Sijmons
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 24-05-1674
Plaats: Veghel
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 7, blad 104r02
Gemeente: Veghel
Periode: 1650-1679
Religie: Schepenbank


http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.68&minr=16195496&miview=ldt
57 Willem Simons en Pieter Hendrick Rutten worden aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van Lucas Simons, verwekt bij zijn vrouw Aaltien dochter van Hendrik Rutten, en hebben daartoe de eed afgelegd....
12-12-1676, Voogdij, Veghel

HERTROUWD: Jan Goorts
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440502&miview=ldt
40 Willem Zijmons en Peter Hendrick Rutten als momboiren over de onmondige kinderen van Luijckus Zijmons en Aeltien Hendrick Rutten en Jan Goorts gehuwd met Aeltien Hendrick Rutten verklaren overeen gekomen te zijn dat Jan Goorts zal geven aan de onmondigen 20 gulden.
15-05-1677, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69.a&minr=12134373&miview=ldt
1 Aert Claessen, inwoner van Eert en Bartholomeus Willems, armmeester, dat zij op 20 oktober 1693 als schepenen zijn geweest ten huize van Luijckus Zijmons , ziek te bed liggende, welke verklaarde een obligatie te hebben staan aan Willem Zijmons zijn broer beherende was als tot zijn kinderen tot huwelijkse staat gekomen zijn. Aeltien Hendrick Rutten vrouw van Luijckus Zijmens sprak of ik tot arme kwam ik dan de obligatie profiteren zal waarop Luijckas Zijmens antwoordde dat ze dat dan doen zou.
06-05-1679, Verklaring, Veghel

2.
man‎Joannes Henricus Rutten van Hintelt‏‎
Gedoopt ‎21 mrt 1643 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
21-03-1643 JOANNES
Vader: HENRICUS RUTGERUS PETRUS HINTEL, VAN DE
Moeder: MARIA JOANNES
Gezin: 799
Getuigen: RUDOLPHUS PETRI & IDA NICOLAI VORSTERS

http://dortmans-steverink.nl/humogen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 184 of 693
Joannes 21 maart 1643

BHIC: OpenArchives
Dopeling Joannes Henrici Rutgeri
Vader Henricus Rutgeri
Moeder Maria N.N.
Getuige Ida Nicolai
Diversen: uit Vorstenbosch
Getuige Rudolphus Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 21-03-1643
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 128-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Jongere broer Joannes.

3.
manPetrus Henricus Rutten van Hintelt‏
Gedoopt ‎28 aug 1644 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
28-08-1644 PETRUS
Vader: HENRICUS RUTGERUS PETRUS HINTEL, VAN DE
Moeder: MARIA JOANNES
Gezin: 799
Getuigen: JOANNES PETRI RUTGERI-UDE & JOANNA HENRICI GERARDI-UD

http://dortmans-steverink.nl/humogen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 188 of 693
Petrus 28 augustus 1644

BHIC: OpenArchives
Dopeling Petrus Henrici Rutgeri inde Hintel
Vader Henricus Rutgeri inde Hintel
Moeder Maria N.N.
Getuige Joanna Henrici Gerardi
Diversen: uit Uden
Getuige Joannes Petri Rutgeri
Diversen: uit Uden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-08-1644
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 136-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Mogelijk:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.55&minr=15815066&miview=ldt
290 Matheus Aerts, 'inwoonder alhier tot Vechel', heeft verkocht en overgegeven aan Peter Hendrick Rutten en ...
05-03-1672, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.56&minr=12440487&miview=ldt
25 Jan Gerart Meussen van Uden heeft verkocht aan Peter Hendrick Rutten een hooibeemd op de Watersteegh, hooiende met de weduwe van Hendrick Rutten, naast de Beeckgraeff. ...
23-03-1677, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816725&miview=ldt
51 Jan Teunis van Helvoort heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Hendrick Rutten 'een buenderken hoijvelts, gelegen in de Heijse Buenders'....
26-06-1680, Transport, Veghel

ECHTGENOTE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816817&miview=ldt
143 Ariaan Verputten en Peter Hendrick Rutten als man van Elisabet Verputten hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan ...
17-01-1682, Transport, Veghel

WIE?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816881&miview=ldt
207
Gerrit, Willem en Marijcken Peter Rutten,
Peter Hendrick Rutten en zijn zus Marijcken, <===
Peter, Hogaart, Gerrit en Marijcken Hendrick Peter Rutten,
Laurens Peters van den Berg, weduwnaar van Marijcken Claes Lentiens,
Jan Rotterdams van Gemert,
Jan de Lugt voor zichzelf en mede optredend voor Hendrick Vogels,
Peter, Jan en Aart Goorts, voor henzelf en mede optredend voor hun zussen Jenneken en Willemken, en hun broer Jan,
hebben verkocht...
21-04-1683, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.93&minr=11787559&miview=ldt
10 Voor Jacob Boor, stadhouder van Peelland, en schepenen en substituut secretaris van Veghel verschenen: - Gerard Aerts, oud 36 jaren; - Anthonij Otten, oud 35 jaren; - Teunis Hendricx, oud 26 jaren; - Hendrick Martens, oud 21 jaren. Allen inwonersvan Veghel. Zij verklaren op verzoek van Gerard en Aert Hendrick Lamberts, en Peter Hendrick Rutten, ook inwoners van Veghel, dat Gerard en Aert Hendrick Lamberts, en Peter Hendrick Rutten "huijden morgen goet tijt sijn gevaeren van huijs met haere karren geladen met garst ende haver, verders verklaeren sij deponenten als dat de voors(creven) geladen graenen sijn van de thiende die bij haer Ed. Ho. Mo. de heeren staten laestmael sijn verpagt, genaemt de Heijse thiende, ende gewasch binnen desendorpe van Vechel, alle gevende redenen van wel wetenschap, dat sij deponenten als de naeste gebueren van den voors(creven) Gerard ende Aert Hendrick Lamberts met Peter Hendrick Rutten de voors(creven) graenen hebben helpen dorsen, schoon maecken ende op de karren helpen laden."
20-10-1685, Attestatie, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196021&miview=ldt
151
... hebben verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Hendrick Rutten een 'huijs, hoff ende aengelegen lant met de groes, groot vier loopense', gelegen aen de Heij in de Hintelt...
05-02-1689, Transport, Veghel

4.
woman‎Joanna Henricus Rutten van Hintelt‏‎
Gedoopt ‎20 jul 1646 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
20-07-1646 JOANNA
Vader: HENRICUS RUTGERUS PETRUS HINTEL, VAN DE
Moeder: MARIA JOANNES
Gezin: 799
Getuigen: HENRICUS JOANNES ARNOLI-V & CATHARINA PETRI ARNOLDI

http://dortmans-steverink.nl/humogen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 193 of 693
Joanna 20 juli 1646

BHIC: OpenArchives
Dopeling Johanna Henrici Rutgeri Hintel
Vader Henricus Rutgeri Hintel
Moeder Maria N.N.
Getuige Catharina Petri Ruldophi
Getuige Maria Joannis
Diversen: namens getuige 4
Getuige Henricus Joannis Arnoldi
Diversen: uit Vorstenbosch
Getuige Joannes Rutgeri
Diversen: namens getuige 2
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 20-07-1646
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 146-10
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
DRIE NAMEN VOOR ECHGENOOT
Geen uitsluitsel.

Zie akte 199 van 10-03-1683 Deling: "Jan Tonissen als man van Jenneken Hendrick Rutten"
Zie akte 134 van 29-9-1663 waar in de kantlijn staat gedateerd 29-10-1696: "Peter Gerrit Jansen als man van Jenneken Hendrick Rutten"

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.75&minr=12134643&miview=ldt
212 Jan Leunis Peeters weduwnaar van Jenneken Hendrik Rutten verklaart te transporteren aan zijn enigste zoon Hendrik zijn akte, recht, toezeggingen hem als langstlevende competerende in de helft van een perceel hei en groesland met houtwas aan de heide genaamd Corshoeve, waarvan Jan Evers van Hout de andere helft bezit naast de comparant en Adriaen Jan Rijckers, Jan Daniels, Hendrik Peeter Geerit Jans.
25-07-1725, Tochtrecht, Veghel

5.
woman‎Anna Henricus Rutten van Hintelt‏‎
Gedoopt ‎28 dec 1647 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
28-12-1647 ANNA
Vader: HENRICUS RUTGERUS PETRUS HINTEL, VAN DE
Moeder: MARIA JOANNES
Gezin: 799
Getuigen: ARIANUS HENRICI SIMON-UD & MARA JOANNES GERARTS

http://dortmans-steverink.nl/humogen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 198 of 693
Anna 28 december 1647

BHIC: OpenArchives
Dopeling Anna Henrici Rutgeri Hintelmans
Vader Henricus Rutgeri Hintelmans
Moeder Maria N.N.
Getuige Maria Joannis Gerarts
Getuige Ariken Henrici Guilielmi
Diversen: uit Dinther, namens getuige 3
Getuige Adrianus Henrici Simonis
Diversen: uit Uden
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 28-12-1647
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 155-09
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


[Gebruikersnotities]
Zie akte 134 van 29-9-1663 waar in de kantlijn staat gedateerd 29-10-1696: "Willem Peters gehuwd geweest met Anna Hendrick Rutten"
Zie akte 199 van 10-03-1683 Deling: "Willem Peters als man van Anneken Hendrick Rutten"
Zie akte 120 van 07-02-1688: "Peter Gerard Jansen in den Elsen als man van Anneken Hendrick Rutten"

Zie jongere zus.

6.
woman‎Maria Henricus Rutten van Hintelt‏‎
Gedoopt ‎5 feb 1649 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
05-02-1649 MARIA
Vader: HENRICUS RUTGERUS PETRUS HINTEL, VAN DE
Moeder: MARIA JOANNES
Gezin: 799
Getuigen: JOANNES RUTGERI HINTELS & MARIA JOANNES PETRI TIELE

http://dortmans-steverink.nl/humogen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 202 of 693
Maria 5 feb 1649

BHIC: OpenArchives
Dopeling Maria Henrici Rutgeri Hintels
Vader Henricus Rutgeri Hintels
Moeder Maria N.N.
Getuige Maria Joannis Petri Tielens & Joannes Rutgeri Hintels
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 05-02-1649
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 164-05
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


7.
womanWilhelma Henricus Rutten van Hintelt‏
Gedoopt ‎26 feb 1650 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
26-02-1650 GUILIELMA
Vader: HENRICUS RUTGERUS PETRUS HINTEL, VAN DE
Moeder: MARIA JOANNES
Gezin: 799
Getuigen: CORNELIUS JOANNES V OUTVO & ANTONIA JOANNES ANTONI

http://dortmans-steverink.nl/humogen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 206 of 693
Wilhelmina 26 feb 1650

BHIC: OpenArchives
Dopeling Guilielma Henrici Rutgeri Hintelmans
Vader Henricus Rutgeri Hintelmans
Moeder Maria N.N.
Getuige Antonia Joannis Antonii
Getuige Maria Joannis
Diversen: namens getuige 4
Getuige Adrianus Joannis
Getuige Cornelius Joannis van Outvorst
Diversen: namens getuige 2
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 26-02-1650
Plaats: Veghel
Bronvermelding RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684, archiefnummer 1457, inventarisnummer 26, blad 170-08
Gemeente: Veghel
Periode: 1626-1684
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden ‎19 mrt 1691 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
424 19-03-1691 Wilhelma Antonij Leesten
A prole liberata per partum, sed remanentibus secundinis eadem die extincta, post suscepta devotem sacramenta, tres proles relinquens tristo viro, quicum bene sonuenriebat,
Een kind gebaard maar het tweede kind bleef achter, op dezelfde dag overleden, na vroom de sacramenten ontvangen te hebben, laat 3 kinderen en een bedroefde man na, met wie zij in goede harmonie leefde

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 372 22-03-1691 Willemken huijsvrou van Teunis Ariens int Dorhout Laat na man en kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023).
‎, leeftijd ongeveer 41 jaar

8.
man‎Joannes Henricus Rutten van Hintelt‏‎
Gedoopt ‎5 jun 1652 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Joannes Henrici Rutgeri
Geslacht Man
Datum doop 05-06-1652
Plaats doop Veghel
Vader Henricus Rutgeri
Moeder Maria N.N.
Getuige Adrianus Joannis
Getuige Cornelius Joannis d' Ouvorst
Getuige Aeleijdis Petri Rudolphi
Getuige Maria Joannis Antonii
Deel Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 27
Folio/pagina 6-15


http://dortmans-steverink.nl/humogen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 288 of 693
Joannes 5 juni 1652

[Gebruikersnotities]
Misschien:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196545&miview=ldt
133
.... * een cijns van 1 gulden, 3 stuivers en 8 penningen, zijnde deel van een cijns van 7 gulden, te betalen met Jan Rombout Jacobs en Jan Hendrick Rutten aan de heer rentmeester Frans van Heurn...
20-03-1698, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196564&miview=ldt
152
... * een cijns van 1 gulden en 3 stuivers, zijnde deel van een erfcijns van 7 gulden met Jan Rombout Jacobs en Jan Hendrick Rutten te betalen aan de heer rentmeester Frans van Heurn...
01-05-1698, Vernadering, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196565&miview=ldt
153
...* een cijns van 1 gulden en 3 stuivers, zijnde deel van een erfcijns van 7 gulden met Jan Rombout Jacobs en Jan Hendrick Rutten te betalen aan de heer rentmeester Frans van Heurn...
01-05-1698, Transport, Veghel

!!!!! CONNECT JAN RUTTEN IN SINT_OEDENRODE NAAR GEZIN HENRICK RUTTEN !!!
SWAGER -> ECHTGENOOT VAN ZUS ANNA
WOONT IN SINT-OEDENRODE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196599&miview=ldt
187 Jan Hendrick Rutten, 'inwoonder van St. Oeden Rode', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Peter Gerrit Jansen in den Elsen, 'sijnen swager, een stuck teuijlants', groot 2 1/2 loopense, gelegen in de Vechelse Heij...
29-09-1698, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196613&miview=ldt
201
... * Op 29-09-1698 transporteert Jan Hendrick Rutten, 'inwoonder van Oedenrode', aan Peter Gerrit Jansen in den Elsen 'twee en een half loopems lant, gelegen aan de Heij', voor 50 gulden, 1-7-8...
08-01-1699, Register, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.74&minr=11931299&miview=ldt
... hof en land in Eerde naast Jan Hendrik Rutten vant Hintelt, ...
... Item een groes in Roij binnen de palen van Veghel aan den berg in Eerde genaamd Valckenborg naast Rut Hendrix van Hintelt,...
28-03-1720, Transport, Veghel

===== AKTES SINT-OEDENRODE =======
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.162&minr=11635527&miview=ldt
270 Scheijdinge ende deijlinge tusschen
Jan Handrick Rutten man ende momboir van Lijsebeth sijne huijsvrouw.
Jan Handrick Aerts Haubraecken man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe
alle kijnderen ende erffgenamen wijlen Lambert Rutten van den Hulst bijden selve ende bij wijlen Cristian Janssen van de Heijde wettelijck verweckt.
O.a. aan Jan Handrick Rutten man ende momboir Lijsbeth sijne huijsvrouw, een huijs, hoff, schuer etc. Gestaen ende gelegen aent Eerd tusschen erffve Jan Gerits Verwetering aende eene sijde ende met den anderen sijde ende eenen eijnde Gerit Jan Sijmens ende met den anderen eijnde de gemeijne straet. Aen Jan Handrick Aerts Haubraecken man ende momboir van Maria sijne huijsvrouw o.a. een huijs, hoff, schuur etc. Gestaen ende gelegen binnen deeser vrijheijt ter plaeste in den Bosch tusschen erffe Willem Rutten aende eenen sijde ende met den anderen sijde ende eene eijnde de gemeijne straet ende met den anderen eijnde Handrick Jan Thomas.
1690, Sint-Oedenrode

ECHTGENOTE WIJLEN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.168&minr=11636850&miview=ldt
102 Ruth Hendrick Rutten ende Hendrik van der Heijde die welcke als momberen over de onmondige kinderen Jan Handrick Rutten, verweckt bijden selve ende bij wijlen Lijsbeth Lambert Rutten sijne geweesene huijsvrouwe.
1707, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.168&minr=11636851&miview=ldt
103 Soo sal Ruth Han. Rutten ende Hen. Handricx van der Heijde als momberen van de ses onmondige kinderen Jan Handrick Rutten verweckt bij den selve ende bij wijlen Lijsbet Lambert Rutte sijne gewesene huijsvrouwe, openbaerlijck ende voor alle man verpachten eene erffve, bestaende in huijs, schuer, schop, teul, hoij ende weijlanden in sulcker groote ende voegen soo ende gelijck den voornoemde Jan Han. Rutten bij sijn leven in sijn gebruijck heeft gehadt. Gestaen ende gelegen ter plaetse aent Eerde. Verpacht aen Jan Thonis van Eerdt. Borgen zijn: Cornelis van den Hurck ende Tonis Jan van Eerdt.
1707, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.169&minr=11637026&miview=ldt
80 Soo sal Ruth Hand. Rutten ende Handrick Handricx van der Heijden als momboire van de ses onmondige kijnderen Jan Handrick Rutte verwekt bijde selve ende bij wijlen Lijsbet Lambert Rutte sijne geweesene huijsvrouw, openbaerlijck ende voor alle manverpachen eene erfve, ....
1711, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.80&minr=12407503&miview=ldt
48 Soo sal Rut Handrick Rutte ende Hendrick Hendricx van der Heijde als momboire van de vijf onmondige kijnderen van Jan Handrick Rutte verweckt de selve ende bij wijlen Lijsbet Lambers voor alle man vercoopen verscheijde coope opgaende wilgeboomen staende ter plaetse aen de Eerse Capelle.
1716, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.95&minr=12410432&miview=ldt

23 Reckeninge bewijsch ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Rut Hendrik Rutte ende Hendrik Hendricx van der Heijde beijde inwoonende tot Veggel, als momboiren vande ses onmondige kinderen van wijlen Jan Hendrik Rutte als hij leefde gewoont hebbende tot Sint Oedenrode onder de gehugte Eert en Everse ter plaatse Eert. Verwekt deselve kinderen bij wijle …. Hendricx gewesen huijsvrouwe ende dat van hunne ontfangh ende uijtgaaff. Verder vermelding van o.a. ontfangen van Peter Hendrick Faassen een somme weegens huijshuer vant clijn huijsken staende tegenover de cappel. Lijsken Anssens. Jan Jacob Denissen. Peter Lambers. Jan Tonisse. Peeter de mulder. Jan Jacob Denissen. Peeter Coppens. Jan Teunisse van Eerdt. Corstiaen Joosten. Ariaen Lambers. Ontfangen van Hendrik Boermans voor drie jaeren huijshuer wegens het groot Gasthuijs. Joseph Anssems. Jan Kempts voor een half ton bier. Peeter Luijcasse van Ham. Matijs Lambers. Jan van Heretum de oude. Jan Ariaens van de Wijdeven. Adriaen Kerhof. Meester Michiel de Gruijter wegens meesterloon der onmondige. De heer Johan Lowies Boor. Jan Janssen van der Heijden. Antoni Tonisse Vereijck. Jacob Smits meester smit tot Vechgel. Ruth Lamers. Juffrouw Catharina van Geffen weduwe van wijlen Andries van Ravestijn. Marie weduwe Jan Janse Habrake. Michiel van Lieshout. De weduwe Corstien Tijsse. Peeter Martens van der Hage. Deris? Ariaens. Jan Claesse der Raijmeker woonende tot Vechel. Peeter Peeter Hendricx. Reijnder Jan Willems. Jan Ariaens van de Wijdeven. Huijbert Jan van de Wijdeven. Jenneken Sijmons van Rixtel. De heer Gillis Kerckhoven. Hendrick Jan Hendricx. Johan Schoonhoven. Willem van Heeswijck. Huijbert Jan Ariaens. Aert Keijts gasthuijs. Marie Habraken wegens kostgelt vant onderhouden van Jennke Hand. Rutte eender onmondige. Meester Caspar van de Broeck in sijn leven curiggijn. Hend. Hans. Rutte. Hend. Jan Hend. Rutte. De heer Martinus des Tombe. Willem Jan Hend. Rutte. Herman Cremers. N. van den Bergh.
Vervolg:
De heer Versterre. Lambert een der onmundige. Stijn onmundige. Peeter Luijcasse. Cappelmeester int Eerdt. Corst Joosten. Lambert Jan Hendricx. Jenneke een der kinderen. Joseph Hanssens? Haer swager. Jan Faessen. Reparatie aent groot huijs. Jan Teunisse van Eerdt. Peeter Molemakers. Ruth Hendrick Rutte.
1720, Sint-Oedenrode

ECHTGENOTE: Lijsbet Lambert Rutte
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.172&minr=11639112&miview=ldt
201
Ruth Hendrik Rutte en Hendrik Hendrix van der Heijde als momboiren van de onmondige kinderen, <=== Broer Rut
dog haast tot haare meerderjarigheijt gecomen sijnde met name
Lambert en Jenneke kinderen van wijle Jan Hendrik Rutte verwekt bij deselve ende bij wijle Lijsbet Lambert Rutte sijne gewesene huijsvrouwe. <== Jan + echtgenoot
Willem Jan Hendrik Rutte. Joseph Ansem als man ende momboire van Marie Jan Hendrik Rutte. Cristien Jan Hendrik Rutte alle kinderen en behouden kinderen van voorschreven Jan Hendrik Rutte verwekt als voorschreven als voorschreven die welcke verclaarde met malcanderen aan gegaan te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande goederen hen luijden vermits doode en afflijvigheijt van henne voorschreven ouders erffelijk aangecomen. Aan de momboiren in qualiteit als momboiren van wijlen Lambert Jan Hendrik Rutte het groot huijs en esthuijs met het binne lant ende drie daar aan gelegen, binnen de vrijheijt Sint Oedenrode ter plaatse Eert, neffens erve de eene sijde Hendrik Jan Ariaans,
de erffgenamen Jan Gerits Verwetering, <== Schoonfamilie broer Rut
de ander sijde de een eijnde Aart Jooste, de andere eijnde de gemeijne straat. Aan Joseph Ansems o.a. het clijn huijsken met den gront daar het op staat, ende sijne poterije ende geregtigheijt, gelegen binnen de vrijhejt Sint Oedenrode ter plaatse int Eert, de een sijde ende eene eijnde de gemeene straat de ander sijde Aart Jooste, de andere sijde Hendrik Jan Ariaans cumsius. Aan de momboiren van Jenneke Jan Hendrik Rutte o.a. de scheur met den hoff daar sij op staat, soo het is afgepaalt met de poterije ende sijne gerigtigheijt daarbij, ter plaatse in de Eert.
1720, Sint-Oedenrode

Doopgetuigen passen niet....
Kids:
Lambertus: Handrix Joannes Vader Sint-Oedenrode 16-10-1685 DTB doopakte x Elisabeta - getuigen: Gerardus Iansen & Maria Wilm Rutten
Maria: Handrix Joannes Vader Sint-Oedenrode 01-01-1688 DTB doopakte x Elisabeta - getuigen: Joannes Gerits & Elske Ian Gerits
Catarina: Hendrix Joes Vader Sint-Oedenrode 11-11-1691 DTB doopakte x Elisabeta - getuigen: Joannes Emons & Joanna Walteri
Joannes: Hendrix Joannes Vader Sint-Oedenrode 11-05-1695 DTB doopakte x Elisabeta - getuigen: Henricus Lenders & Ioanna Ian Sijmens

9.
womanPetronella Henricus Rutten van Hintelt‏
Gedoopt ‎29 nov 1654 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Petronella Henrici Rutgeri
Geslacht Vrouw
Datum doop 29-11-1654
Plaats doop Veghel
Vader Henricus Rutgeri
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Petri
Getuige Maria Joannis Antonii
Getuige Heijlwigis Adriani Rotarii
Opmerkingen uit Dinther
Deel Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 27
Folio/pagina 14-23


http://dortmans-steverink.nl/humogen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 292 of 693
Petronella 29 november 1654

Overleden ‎21 okt 1690 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Met echtgenoot genoemd in deling akte 199 van 1683. Zie notitie bij vader.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
424 21-10-1690 Petronelia vrouw van Antonij Henrici
In subito et insperato animi delinquis in esset aegra susceptis sacramentis 8 septembris in festo B. M. Virginis in Haendel
Plotseling en overwacht door het leven verlaten toen zij ziek was, de sacramenten ontvangen op 8 september, op het feest van de Heilige Maagd Maria in Haendel

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 370 24-10-1690 Peternell huijsvrou van Teunis Hendrick Lamberts aan de Heij Laat na man en kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023)(Jul2023).
‎, leeftijd ongeveer 35 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.95&minr=11569236&miview=ldt
28 kind. en erfgen. van wijlen Theunis Henrick Lamberts van de Ven en wijlen Petronella Henrick Rutten, t.w.: Henrick Theunis van de Ven ; Peter Wellens g.m. Hendrina van de Ven; Maria Theunis van de Ven, verwekt uit 2e huw. bij Alegonda Gerling Cuijpers, g.m. Daniel van Bergeijck; Henrick Lamberts (grootvader); (huis hof etc aan de heijde)
9-3-1713, Erfdeling, Veghel

10.
woman‎Anna Henricus Rutten van Hintelt‏‎
Gedoopt ‎2 okt 1656 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Anna Henrici Rutgeri
Geslacht Vrouw
Datum doop 02-10-1656
Plaats doop Veghel
Vader Henricus Rutgeri
Moeder Maria N.N.
Getuige Maria Joannis Antonii Petri Tieles
Deel Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 27
Folio/pagina 20-19


http://dortmans-steverink.nl/humogen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 295 of 693
Anna 2 oktober 1656

[Gebruikersnotities]
Zie akte 199 van 10-03-1683 Deling: "Willem Peters als man van Anneken Hendrick Rutten"
Zie akte 120 van 07-02-1688 in notitie bij vader: "Peter Gerard Jansen in den Elsen als man van Anneken Hendrick Rutten"
Zie akte 134 van 29-9-1663 waar in de kantlijn staat gedateerd 29-10-1696: "Willem Peters gehuwd geweest met Anna Hendrick Rutten"

Kids:
Antonia: Petri Wilhelmus Vader Veghel 14-04-1681 DTB doopakte x Anna N.N.- getuigen: Aleijda Henrici & Joannes Antonij van Eerdt & Michael Ginster & Agnetha Rutgeri (in de Groijdonck)
Henricus: Petri Wilhelmus Vader Veghel 19-03-1682 DTB doopakte x Anna uxoris - getuigen: Catharina Petri & Wilhelma Henrici & Joannes Leonij (Meter is de grootmoeder van het kind, getuige 4 is de tante van het kind.)
Godefridus: Petri Wilhelmus Vader Veghel 16-10-1683 DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Elisabetha Joannis Henrici & Joannes Godefridi & Michaelis Ginster & Anna Henrici op Hintel
Godefridus: Petri Wilhelmus Vader Veghel 29-09-1686 DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Michael Ginster & Adriana Petri & Catharina Petri & Arnoldus Joannis (Getuige 4 ex Uden. Meter is de grootmoeder van het kind.)

Kids:
Maria: Gerardi Petrus Vader Veghel 15-11-1686 DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Petronella Antonij & Elisabetha Petri & Joannes Henrici & Gerardus Joannis
Joannes: Gerardi Petrus Vader Veghel 20-02-1688 DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Wilhelmus Lamberti & Gerardus Joannis in den Elsen & Joanna N.N. & Petronella Antonij (Getuige 4 is de huijsvrou van Joannes Levini.)
Henricus: Gerardi Petrus Vader Veghel 25-08-1689 DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Wilhelma Cornelij & Petrus Henrici & Michael Ginster & Gertrudis Petri van Bergheijck (De vader uijt den Elsen, nu int Hintel. De Meter is vroedvrouw)
Petronella: Gerardi Petrus Vader Veghel 03-12-1690 DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Michael Ginster & Maria Henrici & Elisabetha Petri & Antonius Henrici
Joannes: Gerardi Petrus Vader Veghel 24-04-1692 DTB doopakte x Anna N.N. - getuigen: Joanna Joannis & Elisabetha Joannis & Michael Ginster & Rutgerus Henrici

NIET:
Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
538 22-02-1699 Wilehlmus Petri M.s. a me Door mij gesterkt door de sacramenten
Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 323 23-02-1699 Willem Peter Willem En heeft geen na maegen, sijn goederen sijn een half loopens dries

BHIC: OpenArchives
Overledene Petrus Gerardi Joannis van den Elsen
Geslacht m
Datum overlijden 29-04-1716
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 375-24


Mogelijk:

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.57&minr=15816874&miview=ldt
200 Jan Lonissen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Anneken Hendrick Rutten zijn erfdeel dat hij heden samen met de koopster heeft geërfd en toebedeeld heeft gekregen van de goederen van Hendrick Rutten en Meriken Jan Ariens, gelegen aen de Vechelse Heij in de Hinttelt....
10-03-1683, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196362&miview=ldt
492 Deze akte is doorgestreept.
Willem Peter Teunis Hendricks, 'inwoonder van Erp', geassisteerd door Aert Goorts als voogd over zijn minderjarige kinderen, verwekt bij Anneken Hendrick Rutten, verklaart 100 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Harmen Bijmans....
21-01-1696, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196413&miview=ldt
1 Dirck Goijaerts van Gelder heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Hendrick, Thonij, Goort en Jan Willem Peters, verwekt bij Anneken Hendrick Rutten zaliger voor het erfrecht, en aan hun vader Willem Peters voor het vruchtgebruik, 'de helft in een stuck acker lants genaempt den Thijssen camp, groot int geheel seven loopense, gelegen aant Heselaar'...
13-07-1696, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.96&minr=11569289&miview=ldt
46 kind. en erfgen. van wijlen Peter Gerrit Janssen in den Elssen g.m. Anneken Henrick Rutten, t.w.: Heijmon Symon Heijmens g.m. Marij Peter Gerrits in den Elssen; Jan, Henrick en Ruthger Peters in den Elssen; Ruth Henrick Rutten en Dirck van den Tillaer momb. van Pieternella (innocente dochter van Peeter Gerrit Janssen en Anneke voors. (huis aan de leege heijde; huis op middegaal)
1-2-1719, Erfdeling, Veghel

11.
manRutgerus Henricus Rutten van Hintelt‏
Gedoopt ‎10 feb 1658 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 34 erfdeling van 5-7-1721. Genoemd als "Ruth Hendrik Rutten"
Zie doop Wilherlma en Maria: "De vader in den Groijdonck"

Geboren voor 1685-20=1675

Doopgetuigen:
Catharina:
Wilhelma:
Henricus: Elisabetha Petri & Joannes Petri & Helena Joannis Roverij
Maria: Franciscus Joannis & Gerardus van Orten & Elisabetha Joannis Henrici
Joanna: Heijlken Joannis Roverij & Wilhelmus Peteri & Joannes Verputten

BHIC: OpenArchives
Kind Rutgerus Henrici Rutgeri
Geslacht Man
Datum doop 10-02-1658
Plaats doop Veghel
Vader Henricus Rutgeri
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Rutgeri
Getuige Henricus Joannis Petri
Getuige Maria Henrici Gerardi Godefridi
Getuige Maria Joannis Petri Bieles
Deel Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 27
Folio/pagina 26-10


http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20D-H%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
10-02-1658 RUTGERUS
Vader: HENRICUS RUTGERUS PETRUS HINTEL, VAN DE
Moeder: MARIA JOANNES
Gezin: 799
Getuigen: HENRICUS JOANNES PETRI & MARIA JOANNES PETRI TIELE

Overleden ‎16 jun 1721 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Akte 34 5-7-1721, Erfdeling

BHIC: OpenArchives
Overledene Rutgerus Hendricx van de Groodonck
Geslacht m
Datum overlijden 16-06-1721
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen plotseling overleden
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 380-16

‎, leeftijd ongeveer 63 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16195958&miview=ldt
88
...verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rut Hendrick Rutten het 1/3 deel van 'eenen hoijbeemt', gelegen achter Ham...
06-01-1687, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195626&miview=ldt
70 Jan Meijssen van der Hagen, als vader en voogd, en Rut Hendrick Rutten, worden aangesteld als voogden over de minderjarige Geerlingh soon van Jan Meijsen van der Hagen, verwekt bij zijn vrouw Cathalijn Geerlincx van den Groenendael, en hebben daartoe de eed afgelegd. Ze verdelen de goederen in twee helften, de ene helft is voor Rut Hendrick Rutten en de andere helft voor het minderjarige kind....
15-02-1689, Voogdij, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195627&miview=ldt
71 'Compareerden voor schepenen ende gesubstitueerden van den secretaris van Vechel, deser geteeckent, ons tot haren huijsen in de Groodonck getransporteert Rut Hendrick Rutten ende die ter eender zeijde, met Jan Meijsen van der Hagen, geassisteert met schepenen ondergenoempt in den naem ende van wegens den minderjarig soon Geerling Jan Meijssen van der Hagen ter ander zeijde, enden hebben wettelijck geërfdeijlt alle de have als erfhave, goederen in den sterfhuijsen van meriken Geerlingh zalliger, staen aen de Eerde genaempt den Groodonck'. Hierna volgen de spullen die aan de ene en aan de andere partij toebedeeld zijn....
15-02-1689, Deling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.70&minr=16196252&miview=ldt
382 Hendrick Peter Peters, Rut Hendrick Rutten, Jan Jacob Hendrickmans en Teunis Claes Jansen, 'borgemeesteren' van 1694, van 'deses dorps van Vechel', hebben verkocht...
20-03-1694, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.93&minr=12410288&miview=ldt
1 Reckeningen bewijs ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Aert Jan Willems ende Jan Jan Aertsen van der Hage als momboiren van de onmundige kijnderen Anthonis Jan Aert van de Hage verweckt bij wijlen Heijlken dochter Jan Willems ende dat van henne ontfangh. Verder vermelding van o.a. Ruth Handrick Rutten getrouwt geweest met Angenees dochter Geerlingh van Groenendael. ...
.... Den uijtgaef vermelding van o.a. Ruth Handricx de somme van ses en dartigh gulden sijnde een restant van een uitsetsel twelck Ruth uijt het sterfhuijs van Ariken Jan Willems te goet quam....
16?? [1696?], Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196437&miview=ldt
25 Ruth Hendrick Rutten heeft vernaarderd van Heijlken weduwe van Goijaerd Hendricx van Dooren 'eenen hoijbeemt', groot 5 karren hoijgewas, gelegen in den Roijsen Beemt'...
24-01-1697, Vernadering, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196438&miview=ldt
26 Lambert Luijcassen heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Rut Hendrick Rutten 'een parceelken hoijs, groot een kaar', gelegen in den Roijsen beemt agter Ham...
24-01-1697, Transport, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196456&miview=ldt
44 'Compareerde voor schepenen van Vechel dese geteeckent hebbende Rut Hendrick Rutten, verclaerende op huijden deser naer middag alhier ...
... sijn gecompareert ende dien volgende hij Rut Hendrick Rutten tot het geen voorschreven is niet en kan geraecken, ...
02-04-1697, Verklaring, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=9.19&minr=12055267&miview=ldt
124 Request, ondertekend door W. van Strijp, van Rut Hendricx en Rover Jan Rovers als pachters van de hoeve ‘de Groote Donck’ van de erfgenamen van Gerit Janssen van der Heyden, allen inwoners van Eerde gelegen aan het Veghels Broek. ...
Inzet is een conflict over hun beesten en paarden die ze drijven in het Veghelsbroek en de last die ze daarover moeten betalen, alsmede hun recht op het gebruik van dit stuk gemeijnt....
18 juli 1699, Eerde

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11566002&miview=ldt
29 Rut Hendrick Rutten wed'r van Agnees Geerlincx van den Groenendael
19-1-1706, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.94&minr=11566010&miview=ldt
37 Rover Jan Roovers en Ruth Hendrick Rutten (hoeve v.h. vrouwe gasthuis gen't heer Adam van Wierden, in par. Vechel en St.Oed. aent Eerde genaemt de grootdoncq)
18-8-1707, Erfdeling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.95&minr=11569232&miview=ldt
24 Geerlingh Jan Meijssen; Ruth Henrick Rutten g.m. Agneesken Geerlings en 6 kind. van wijlen Geerlingh Jan henrickx g.m. Meriken Hens Jacobz (o.a. teullant opt berselaer te St.oedenrode)
25-4-1712, Erfdeling, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.156&minr=11891413&miview=ldt
84 Ter instantie van de kinderen Aert van Groenedael is geregistreert. Geerlingh Janssen van der Hagen ende Rut Hand. Rutten als man ende momboir van Neesken dogter Geerlings van de Groenendael beijde woonende tot Veggel. Een parceel acker ende groeslant met desselfs houtgewasch, gelegen tot Gemonde op het Berselaer onder Sint Oedenrode. Hebben sij vercoght aen Meriken Aert Dircx weduwe Aert van Groenendael woonende tot Gestel.
1717, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.135&minr=11626495&miview=ldt
167
... Ruth Handrick Rutten als man ende momboir van Marie Gerits Janse Verweteringh voor de andere hellichte, inwoonder tot Vechgel. ...
1717, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.172&minr=11639112&miview=ldt
201
Ruth Hendrik Rutte en Hendrik Hendrix van der Heijde als momboiren van de onmondige kinderen, <===
dog haast tot haare meerderjarigheijt gecomen sijnde met name
Lambert en Jenneke kinderen van wijle Jan Hendrik Rutte verwekt bij deselve ende bij wijle Lijsbet Lambert Rutte sijne gewesene huijsvrouwe. <== Broer Jan + echtgenoot
Willem Jan Hendrik Rutte. Joseph Ansem als man ende momboire van Marie Jan Hendrik Rutte. Cristien Jan Hendrik Rutte alle kinderen en behouden kinderen van voorschreven Jan Hendrik Rutte verwekt als voorschreven als voorschreven die welcke verclaarde met malcanderen aan gegaan te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande goederen hen luijden vermits doode en afflijvigheijt van henne voorschreven ouders erffelijk aangecomen. Aan de momboiren in qualiteit als momboiren van wijlen Lambert Jan Hendrik Rutte het groot huijs en esthuijs met het binne lant ende drie daar aan gelegen, binnen de vrijheijt Sint Oedenrode ter plaatse Eert, neffens erve de eene sijde Hendrik Jan Ariaans,
de erffgenamen Jan Gerits Verwetering, <===
de ander sijde de een eijnde Aart Jooste, de andere eijnde de gemeijne straat. Aan Joseph Ansems o.a. het clijn huijsken met den gront daar het op staat, ende sijne poterije ende geregtigheijt, gelegen binnen de vrijhejt Sint Oedenrode ter plaatse int Eert, de een sijde ende eene eijnde de gemeene straat de ander sijde Aart Jooste, de andere sijde Hendrik Jan Ariaans cumsius. Aan de momboiren van Jenneke Jan Hendrik Rutte o.a. de scheur met den hoff daar sij op staat, soo het is afgepaalt met de poterije ende sijne gerigtigheijt daarbij, ter plaatse in de Eert.
1720, Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.97&minr=11569335&miview=ldt
34 Hendrik, Jenneken en Maria kind. v. Ruth Hendrik Rutten en Agnees Geerlincx; Adriaen Lamberts van Geffen g.m. Willemijna d.v. Ruth en Agnees; Lambert Dircx van Boxtel g.m. Catalijna d.v. Ruth en Agnees; (hoeve gen't de grootdoncxse hoeff)
5-7-1721, Erfdeling, Veghel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com