man‎Antonius Hendrick Lamberts van de Ven‏‎
Gedoopt ‎22 jul 1657 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 181 van 4-10-1712 testament van vader.

BHIC: OpenArchives
Dopeling Antonius Henrici Lamberti
Vader Henricus Lamberti
Moeder Henrica N.N.
Getuige Joannes Leonardi & Maria Jacobi Arts van Heesch & Joanna Georgii
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 22-07-1657
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 23-19
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


BHIC: OpenArchives
Dopeling Theunis Lambertsen
Vader Hendrick Lambertsen
Moeder Hendricxken N.N.
Getuige Peter van Putten & Meriken Jacobs
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 18-07-1657
Plaats: Veghel
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd doopboek 1649-1701, 1705-1, archiefnummer 1457, inventarisnummer 4
Gemeente: Veghel
Periode: 1649-1809
Religie: Nederduits Gereformeerd


Overleden ‎18 feb 1712 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 206 van 24-12-1710.
In testament van vader van 4-10-1712 worden zijn kids genoemd ipv hijzelf.
Erfdeling akte 206 van 9-3-1713.

BHIC: OpenArchives
Overledene Antonius Henrici van der Ven
overleden op 18-02-1712 te Veghel.
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 371-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek


====

GEEN UITSLUITSEL (Jul2021).

Zie Akte 134 van 29-9-1663 bij vader van echtgenote: aantekening gedateerd: 29 oktober 1696 "Teunis Hendrick Lamberts van de Ven gehuwd geweest met Pitronella Hendrick Rutten"
Zie akte 28 van 9-3-1713 Erfdeling in notitie bij echtgenote: wijlen.

BHIC: OpenArchives
Overledene Antonius Henrici Lamberti
Geslacht m
Datum overlijden 22-09-1713
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 372-23
Page 384 of 425 - 1457_001_372
"22 dito Antonius Henrici Lamberti ...." kan ik niet lezen maar waarschijnlijk de sacrementen...


BHIC: OpenArchives
Overledene Antonius Henrici van der Ven
Geslacht m
Datum overlijden 18-02-1712
Plaats overlijden Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel trouw-begraafboek 1700-1750
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 1
Folio/pagina 371-06
Page 383 of 425 - 1457_001_371
"18 dito Antonius Henrici vanderven vir(?) probis ????"


BHIC: OpenArchives
Overledene Aldegundis N.N.
overleden op 04-11-1704 te Veghel.
echtgenote van Antonius Henrici van der Ven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel trouw-begraafboek 1700-1750, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 1, blad 364-07
Gemeente: Veghel
Periode: 1700-1750
Religie: Rooms-Katholiek


Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R94, fol. 243 5-11-1704 Allegonda, huijsvrou van Teunis Hendrik Lamberts van de Ven aan de Heij laat na man en kinderen

Kids:
Petrus: Aldegonda N.N. moeder 24-04-1695 Veghel DTB doopakte x Antonius Henrici - getuigen: Henricus Lamberti (grootvader) & Diliana Gerlaci (zus van de moeder) & Maria Henrici & Michael Ginster
Maria: Aldegonda N.N. moeder 01-09-1697 Veghel DTB doopakte x Antonius Henrici - getuigen: Gerardus van Orten & Joannes Gerlaci (broer moeder) & Valeria Joannis & Anna Lamberti (tante van het kind van vaderskant)
‎, leeftijd ongeveer 54 jaar
[Gebruikersnotities]
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.69&minr=16195640&miview=ldt
7700.69 Index schepenprotocol Veghel (7700.69)
84 ... * het 1/4 deel in 'een huijs, hoff ende landt, hoij ende groes, gelegen aan de Vechelse Heij, tegenwoordig bewoont werdende bij Teunis Hendrick Lamberts van de Ven' ...
Datering: 21-02-1692

MOGELIJK: 'VEN' ONTBREEKT MAAR M.D.M. is zijn oom.
https://proxy.archieven.nl/235/2DEC7780CD6B41F69D589342AD036904
7700.70 Index schepenprotocol Veghel (7700.70)
504 Deze akte is doorgestreept.
Melis Dirck Melissen heeft verklaard 100 gulden ontvangen te hebben van en schuldig te zijn aan Teunis Hendrick Lambers aant Havelt voor geleend geld. ....
Datering: 31-01-1696

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196445&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
33 Jan Aert Gerrit Hendrix heeft vernaarderd van Teunis Hendrick Lamberts van de Venne 'eenen opstal van drie gebont huijsinge', zoals Teunis op 20-02-1697 had gekocht van Paulus Aerts, 'staende aent Heselaar alhier op den erfgront van Anneken Aertsde suster van den voornoemde naderman'. ...
Datering: 23-02-1697

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.71&minr=16196654&miview=ldt
7700.71 Index schepenprotocol Veghel (7700.71)
242 Lambert Teunis van de Ven, 'inwoonder borger der stadt van Shertogenbosche', heeft verkocht, opgedragen en overgegeven aan Lambert Hendrick Lamberts van de Ven 'een groesvelt, groot ontrent een loopense', gelegen int Dorshout, genaemt het Vossenhool ...
Datering: 04-05-1699

BORGMEESTER:
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565601&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
25 Jan Claes Rademakers, Hendrick Hendrix van der Heijden, Teunis Hendrick Lamberts van de Ven en Zeger Hendrick Donckers borgemeesteren van Veghel hebben verkocht ...
Datering: 08-02-1701

SCHEPEN
https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565658&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
82 Gerard Vermeulen, Jacob Martens van Tillaar en Teunis Hendrick Lambert van de Ven schepenen, ...
Datering: 02-04-1702

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.72&minr=11565807&miview=ldt
7700.72 Index schepenprotocol Veghel (7700.72)
231 ... heeft verkocht aan Teunis Hendrick Lamberts van de Ven een vierde part in een akker teulland aan de Heij in den Couwen Noort ...
Datering: 27-02-1706

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7701.5&minr=11838945&miview=ldt
7701.5 Index notarieel protocol Veghel (7701.5)
18 Jan Arien Leesten Clompenmackers, wonende te Veghel bekent schuldig te zijn aan Hendrick Lamberts van de Ven 50 gulden aan geleend geld. KANTLIJN: Daniel van Bergeijck gehuwd met Maria Teunis Henrick Lambert van de Ven geeft aan dat deze schuld is afgelost.
Datering: 27-10-1707

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863736&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
100 Jan Gerrit Jan Goossens den jongen heeft verkocht aan Theunis Henrick Lamerts van de Ven een vierde part in een akker teulland genaamd den Couwe Noort ....
Datering: 16-02-1709

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863738&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
102 Matthijs Goort Leenderts wonende tot Uden heeft verkocht aan Theunis Henrick Lamberts van der Ven de helft van een hooibeemd in het A-broeck in de Hel, ...
Datering: 12-03-1709

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863739&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
103 Jan Aerts Haenenbergh heeft bekend schuldig te wezen aan Theunis Henrick Lamberts van der Ven vijftig gulden, gelovende daarvan jaarlijks te betalen de intrest van twee gulden en tien stuivers.
Datering: 13-03-1709

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863744&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
108 ... hebben verkocht aan Theunis Henrick Lamberts van de Ven een huis, hof en aangelag aan de Lage Heijde ...
Datering: 26-04-1709

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863759&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
123 ... heeft verkocht aan Theunis Henrick Lamberts van de Ven een derde part in een hooibeemd rijdende tegen Henrick Peter Smits. Gelegen in het A-broeck ...
Datering: 25-10-1709

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863819&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
183 ... hebben verkocht aan Theunis Hendrick Lamberts van de Ven een deel in een hooibeemd, ....
Datering: 03-09-1710

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863823&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
187 Theunis Henrick Lamerts van de Ven heeft verkocht aan Jan Philips Jan Theunissen twee stukken teulland aan de Laege Heijde ....
Datering: 25-10-1710

https://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.73&minr=11863842&miview=ldt
7700.73 Index schepenprotocol Veghel (7700.73)
206 .. voor andere helft hebben verkocht aan Theunis Henrick Lamberts van de Ven een hooiveld in de Leege Heijde ...
Datering: 24-12-1710

DELING
TWEE MAAL GETROUWD
Theunis Henrick Lamberts van de Ven x Petronella Henrick Rutten
- Henrick
- Hendrina x Peter Wellens
Theunis Henrick Lamberts van de Ven x Alegonda Gerling Cuijpers
- Maria x Daniel van Bergeijck
https://proxy.archieven.nl/235/D0CC2B63169147B0A2D87EE7797688BF
7700.95 Index schepenprotocol Veghel (7700.95)
206 Deling tussen kinderen en erfgenamen van wijlen Theunis Henrick Lamberts van de Ven in het eerste huwelijk bij wijlen Petronella Henrick Rutten, te weten Henrick Theunis van de Ven, Peter Wellens man van Hendrina van de Ven en Maria Theunis van de Ven in zijn tweede huwelijk bij Alegonda Gerling Cuijpers, ‘van alsulcke goederen van huijsen, erfgronden en obligatien als voornoemde van de Ven in sijn weduwelijcken stoel heeft verkregen, mitsgaders diegene bij versterf van Henrick Lamberts, haeren grootvader sijn bij testamentaire dispositie gemaeckt’. ...
Datering: 9-3-1713

https://proxy.archieven.nl/235/0A81FBF193F6438BB45236E31E8339B8
7700.95 Index schepenprotocol Veghel (7700.95)
28 kind. en erfgen. van wijlen Theunis Henrick Lamberts van de Ven en wijlen Petronella Henrick Rutten, t.w.: Henrick Theunis van de Ven ; Peter Wellens g.m. Hendrina van de Ven; Maria Theunis van de Ven, verwekt uit 2e huw. bij Alegonda Gerling Cuijpers, g.m. Daniel van Bergeijck; Henrick Lamberts (grootvader); (huis hof etc aan de heijde)
Datering: 9-3-1713

https://proxy.archieven.nl/235/088E5735667F4380901CBB19233DA764
7700.74 Index schepenprotocol Veghel (7700.74)
100 Henrick Floris van Meuwen als man en momboir van Henrick Theunissen van de Ven en Peter Wellens als man en momboir van Hendrina Theunissen van de Ven, Dirck en Catelijn Peters van de Ven hebben samen verkocht aan hun zwager en oom Lambert van deVen een deel op de erven hen competerende in een groesland met poterijen, de voorschreven van Meuwen reserveert zijn deel, genaamd Het Vossenhool van hun grootvader aangekomen naast Cornelis van Dooren, de erfgenamen van Aert Jan Leesten.
Datering: 11-12-1713

Ondertrouwd ‎5 dec 1682 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎21 dec 1682 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 25 jaar
[bron]
Genoemd in akte 206 van 9-3-1713: Erfdeling.
In testament van vader bruidegom van 4-10-1712 worden zijn drie kids (Henrick, Hendrina en Maria) genoemd.

Zie notitie bij vader bruid:
Zie akte 199 van 10-03-1683 Deling: "Tuenis Hendrick Lamberts als man van Pitronella Hendrick Rutten"
Zie akte 120 van 07-02-1688: "Teunis Hendrick Lamberts als man van Pitronella Hendrick Rutten"
Zie Akte 134 van 29-9-1663: aantekening gedateerd: 29 oktober 1696 "Teunis Hendrick Lamberts van de Ven gehuwd geweest met Pitronella Hendrick Rutten"

1677-1683

BHIC:
Bruidegom Teunis Hendrick Lamberts van de Ven
leeftijd 25 Jongeman
Bruid Pietronella Hendrick Rutten
leeftijd 25 à 26 Jongedochter
Getuige Peter Hendricks
Diversen: broer van de bruidegom
Getuige Rut Hendrick Rutten
Diversen: assisteert de bruid
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 21-12-1682
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 05-12-1682
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 8, blad 16r01
Gemeente: Veghel
Periode: 1679-1708
Religie: Schepenbank


Geen tweede entry gevonden in index BHIC Veghel (Jul2022).

Akte
"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9QJ-MSH8?cc=2037960&wc=SM4C-16D%3A1292676104%2C346316301%2C346806701
: 22 August 2014), Rooms Katholiek > Veghel > Dopen 1606-1700, 1806-1807, 1701-1765 Trouwen 1606-1700 Begraven 1606-1700 > image 395 of 693; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Links onderaan
"Antonius Henrici et Petronilla henrici ?? Hintel ... 13 xbris 1682 ..."

Kids:
Henricus: Henrici Antonius Vader Veghel 22-05-1683 DTB doopakte x Petronella N.N. - getuigen: Adroianus Verputten & Anna Henrici & Jacobus Joannis van der Haghen & Elisabetha Petri
Maria: Henrici Antonius Vader Veghel 06-07-1684 DTB doopakte x Petronella uxoris - getuigen: Maria Henrici & Wilhelma Cornelij & Petrus Henrici
Lambertus: Henrici Antonius Vader Veghel 26-09-1685 DTB doopakte x Petronella N.N.- getuigen: Elisabetha Petri & Henricus Lamberti & Maria Henrici (Getuige 4 int Hintel.)
Henrica: Henrici Antonius Vader Veghel 14-04-1687 DTB doopakte x Petronella N.N.- getuigen: Anna Petri & Henrici Lamberti & Michaelis Ginster & Wilhelma Antonij
Lambertus: Lamberti Antonius Henrici Vader Veghel 03-06-1688 DTB doopakte x Petronella N.N.- getuigen: Elisabeth Petri & Henricus Wilhelmi Boukens & Maria N.N. & Henricus Lamberti (Getuige 4 int Hintel.)

Gehuwd (religieus) ‎13 dec 1682 Veghel, Noord-Brabant, Nederland (7 jaar gehuwd) met:

womanPetronella Henricus Rutten van Hintelt‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 28 jaar
Gedoopt ‎29 nov 1654 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Kind Petronella Henrici Rutgeri
Geslacht Vrouw
Datum doop 29-11-1654
Plaats doop Veghel
Vader Henricus Rutgeri
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Petri
Getuige Maria Joannis Antonii
Getuige Heijlwigis Adriani Rotarii
Opmerkingen uit Dinther
Deel Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 27
Folio/pagina 14-23


http://dortmans-steverink.nl/humogen
Netherlands, Noord-Braban...Church Records, 1473-1909
Rooms Katholieke Veghel
Dopen 1606-1700, 1806-180...6-1700 Begraven 1606-1700
Image 292 of 693
Petronella 29 november 1654

Overleden ‎21 okt 1690 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Met echtgenoot genoemd in deling akte 199 van 1683. Zie notitie bij vader.

Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
424 21-10-1690 Petronelia vrouw van Antonij Henrici
In subito et insperato animi delinquis in esset aegra susceptis sacramentis 8 septembris in festo B. M. Virginis in Haendel
Plotseling en overwacht door het leven verlaten toen zij ziek was, de sacramenten ontvangen op 8 september, op het feest van de Heilige Maagd Maria in Haendel

Overleden in Veghel schepenen (1678-1699).docx
R157, fol. 370 24-10-1690 Peternell huijsvrou van Teunis Hendrick Lamberts aan de Heij Laat na man en kinderen

Niet gevonden in index BHIC (Mar2021)(Mar2022)(Mei2023)(Jul2023).
‎, leeftijd ongeveer 35 jaar
[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.95&minr=11569236&miview=ldt
28 kind. en erfgen. van wijlen Theunis Henrick Lamberts van de Ven en wijlen Petronella Henrick Rutten, t.w.: Henrick Theunis van de Ven ; Peter Wellens g.m. Hendrina van de Ven; Maria Theunis van de Ven, verwekt uit 2e huw. bij Alegonda Gerling Cuijpers, g.m. Daniel van Bergeijck; Henrick Lamberts (grootvader); (huis hof etc aan de heijde)
9-3-1713, Erfdeling, Veghel


2e huwelijk
man‎Antonius Hendrick Lamberts van de Ven‏‎


Ondertrouwd ‎31 jan 1693 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd ‎18 feb 1693 Veghel, Noord-Brabant, Nederland, leeftijd ongeveer 35 jaar
[bron]
Paar genoemd in akte 206 van 9-3-1713: Erfdeling

Eerste echtgenote overlijdt 21-10-1690.

BHIC:
Bruidegom Teunis Hendrick Lamberts
Weduwnaar
Bruid Aaltie Geerlings
leeftijd 33 Jongedochter
Eerdere vrouw Petronella Hendrick Rutten
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 18-02-1693
Plaats: Veghel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 31-01-1693
Bronvermelding Trouwen, archiefnummer 1457, BHIC, inventarisnummer 8, blad 70v01
Gemeente: Veghel
Periode: 1679-1708
Religie: Schepenbank


Kerkelijk huwelijk niet gevonden in index BHIC Veghel (Mei2022).

Kids:
Petrus: Antonius Henrici vader 24-04-1695 Veghel DTB doopakte x Aldegonda N.N. - getuigen: Henricus Lamberti (grootvader) & Diliana Gerlaci (zus van moeder) & Michael Ginster & Maria Henrici
Maria: Antonius Henrici vader 01-09-1697 Veghel DTB doopakte x Aldegonda N.N. - getuigen: Joannes Gerlaci (broer van moeder) & Anna Lamberti (tante van kind van vaderskant) & Gerardus van Orten & Valeria Joannis
(11 jaar gehuwd) met:

womanAlegonda Gerling Cuijpers‏, leeftijd bij huwelijk ongeveer 36 jaar
Gedoopt ‎3 dec 1656 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: Bruid Aaltie Geerlings leeftijd 33
ABT1660

Zie onder bij doop zus Diliana: Vader is van broep KUIPER

BHIC: OpenArchives
Dopeling Aldegunda Gerlaci Petri
Vader Gerlacus Petri
Moeder Maria N.N.
Getuige Joannes Gerlaci & Heijlwigis Petri
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB doopakte
(Akte)datum: 03-12-1656
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel doop- en trouwboek 1651-1675, archiefnummer 1457, inventarisnummer 27, blad 21-12
Gemeente: Veghel
Periode: 1651-1675
Religie: Rooms-Katholiek


Ouderslijk gezin:
Geerlinck Peters bruidegom 04-10-1653 Veghel DTB trouwakte x Marijken Jan Hens Cuijpers
Petrus: Gerlacus Petri vader 15-11-1654 Veghel DTB doopakte x Maria N.N.
Aldegunda: Gerlacus Petri vader 03-12-1656 Veghel DTB doopakte x Maria N.N.
Joannes: Gerlacus Petri vader 01-02-1659 Veghel DTB doopakte x Maria N.N.
Adrianus: Gerlacus Petri vader 02-01-1662 Veghel DTB doopakte x Maria N.N.
Theodorus: Gerlacus Petri vader 02-01-1662 Veghel DTB doopakte x Maria N.N.
Diliana: Gerlacus Petri vader 14-09-1664 Veghel DTB doopakte x x Maria N.N. [vader is van beroep kuiper] <=====!!!!
Antonius: Gerlacus Petri vader 11-11-1667 Veghel DTB doopakte x x Maria N.N.
Petronella: Gerlacus Petri vader 04-06-1670 Veghel DTB doopakte

Overleden ‎5 nov 1704 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Overledene Allegonda N.N.
overleden op 05-11-1704 te Veghel.
Diversen: laat na man en kinderen; woonde aande Heij
echtgenote van Teunis Hendrik Lamberts van de Ven
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB begraafakte
Plaats: Veghel
Bronvermelding Veghel overlijdens, archiefnummer 1457, inventarisnummer 43, blad 243-06
Gemeente: Veghel
Periode: 1704-1707


Overleden in Veghel schepenen (1700-1707).doc
R94, fol. 243 5-11-1704 Allegonda, huijsvrou van Teunis Hendrik Lamberts van de Ven aan de Heij laat na man en kinderen
‎, leeftijd ongeveer 47 jaar

Voor meer informatie: bertho@derikx.com