man‎Jan Rutten van Hintelt‏‎
Overleden ‎10 jan 1663 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in testament vader akte 106 van 24-05-1653 bij vader.

Overleden tussen 7-1-1663 en 29-9-1663. Zie notitie bij persoon.

BHIC: OpenArchives
Overledene Joannes Rutgeri
Geslacht m
Datum overlijden 10-01-1663
Plaats overlijden Veghel
Opmerkingen oude man
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel RK trouwen en begraven 1626-1684
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 26
Folio/pagina 281-23


Overleden in Veghel kerk (1606-1700).docx
263 10-01-1663 Joannes Rutgeri Senex, m.s. Oud, gesterkt door de sacramenten

Overleden in Veghel schepenen (1656-1677).docx
R156, fol. 54 12-01-1663 Jan Rutten aen de Heyde Laet achter vrouw en kinderen

[Gebruikersnotities]
TESTAMENT; Akte 134 verwijst naar dit testament.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929655&miview=ldt
14 Jan Rutten en Aelken Daniel Henrickx zijn vrouw maken testament op langstlevende. Jan Rutten ziek te bed liggende. Hierin genoemd 300 gulden die zij testateuren schuldig zijn aan testateurs broeder Hendrick Rutten; ...
7-1-1663, Testament, Veghel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929775&miview=ldt
134 Aeltje Jan Rutten heeft bekend schuldig te wezen aan Hendrick Rutten 316 gulden.
Dit bedrag hebben Aeltjen en haar man Jan Rutten zaliger geleend van zijn broeder Hendrick Rutten, <===
blijkende het testament tussen Aeltjen en haar man waaruit blijkt dat in gerechte manieren is uitgegeven een belening aan Hendrick Rutten van een akker teulland aan de Leegh Heijde naast Jan Thonissen, Corst Seelen, Marten Hendrick Seelen; Item alsnog een boogaard als voor naast Hendrick Rutten en gemeente Veghel. Belening voor de tijd van tien jaar.
IN DE KANTLIJN:
Jan Hendrick Rutten,
Willem Peters gehuwd geweest met Anna Hendrick Rutten,
Peter Gerrit Jansen als man van Jenneken Hendrick Rutten en
Teunis Arien Teunissen gehuwd geweest met Willemken Hendrick Rutten.
Ieder voor zich en allen samen zich sterk makend voor de kinderen van Peter Hendrick Rutten,
Lambert Luijcassen voor Rut en Maria Hendrick Rutten en voor Teunis Hendrick Lamberts van de Ven gehuwd geweest met Pitronella Hendrick Rutten.
Zij bekennen van de nevenstaande beleende penningen voldaan te zijn uit handen van Daandel Jan Rutten geassisteerd met zijn moeder 29 oktober 1696.
29-9-1663, Schuldbekentenis, Veghel

OVERLEDEN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.66&minr=16195181&miview=ldt
216 'Staet ende inventaris van allen de erffmeubelen achter gelaten bij Jan Ruth Peters in sijn leven getrout gehat hebbende Aelken Daniel Henrick Daniels, sijne wettighe huijsvrouwe, als volcht'.
...
'Aldus gedaen, geschreven ende geïnventariseert opt aengeven van den voornoemde Aeltien Daniel Henrick Daniels, met haer geassisteert Hendrick Rutten ende Hendrick Daniels, haren broeder ende swager, wesende haer ende haers kijnderen geëde momboiren'.
Niet gedateerd [1664], Inventaris, Veghel

ECHTGENOTE HERTROUWD
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7700.54&minr=12929827&miview=ldt
186 Hendrick Hendrick Vreijnssen, toekomende bruidegom, geassisteerd met Jan Hendrickx zijn broer en weduwe Aeltjen Jan Rutten, dochter wijlen Daniel Hendrick Daniels, toekomende bruid, geassisteerd met Hendrick Daniels haren broeder en Hendrick Rutten haren zwager. Zij maken huwelijkse voorwaarden. Betreffende de vijf kinderen bij Aeltjen en Jan Rutten.....
17-2-1664, Huwelijkse voorwaarden, Veghel

Ondertrouwd ‎16 aug 1652 Veghel, Noord-Brabant, Nederland.
Gehuwd (religieus) ‎22 sep 1652 Veghel, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Rutgeri
Bruid Aldagunda Danielis
Getuige Henricus Danielis
Getuige Cornelius Joannis
Datum ondertrouw 16-08-1652
Plaats ondertrouw Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 27
Folio/pagina 109-06


BHIC: OpenArchives
Bruidegom Joannes Rutgeri
Bruid Aldagunda Danielis
Getuige Daniel Henrici
Getuige Godefridus Verhofstadt
Datum huwelijk 22-09-1652
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 27
Folio/pagina 109-07


Kids:
Anna: Joannes Rutgeri vader 30-08-1653 Veghel DTB doopakte x Aleijdis N.N. - getuigen: Wilhelmus Joannis & Maria Joannis Antonii
Daniel: Joannes Rutgeri vader 02-04-1655 Veghel DTB doopakte x Aleijdis N.N. - getuigen: Arnoldus Nicolai & Ermgardis Petri
Joanna: Joannes Rutgeri vader 27-12-1656 Veghel DTB doopakte x Aldagunda N.N. - getuigen: Henricus Rutgeri & Agnes Danielis
Anna: Joannes Rutgeri vader 12-12-1658 Veghel DTB doopakte x Aldegundis N.N. - getuigen: Joannes Frederici (Uden) & Joanna Henrici Jacobi (Uden)
Rutgerus: Joannes Rutgeri vader 26-01-1661 Veghel DTB doopakte x Aleijdis N.N. - getuigen: Henricus Gerardi & Maria Joannis Antonii

http://www.oudzijtaart.nl/Reconstructie%20van%20Veghel/Downloads/D%201606-1700%20M-R%20Dopen%20Veghel%20RK.pdf
30-08-1653 ANNA - JOANNES RUTGERUS - ALDEGONDIS DANIEL - 965 - WILHEMUS JOANNES - MARIA JOANNES ANTONI
02-04-1655 DANIEL - JOANNES RUTGERUS - ALDEGONDIS DANIEL - 965 - ARNOLDUS NICOLAI & ERMGARDIS PETRI
27-12-1656 JOANNA - JOANNES RUTGERUS - ALDEGONDIS DANIEL - 965 - HENRICUS RUTGERI & AGNES DANIELIS
12-12-1658 ANNA - JOANNES RUTGERUS - ALDEGONDIS DANIEL - 965 - JOANNES FREDERICI & JOANNA HENRICI JACOBI-UDE
26-01-1661 RUTGERUS - JOANNES RUTGERUS - ALDEGONDIS DANIEL - 965 - HENRICUS GERARDI & MARIA ANTONI
(ongeveer 10 jaar gehuwd) met:

womanAelken Daniel Henrickx Daniels‏

[Gebruikersnotities]
BHIC: OpenArchives
Bruidegom Henricus Henrici
Bruid Aldegonda Danielis
Getuige Gerardus Theodori
Getuige Adrianus Lamberti
Datum huwelijk 26-02-1664
Plaats huwelijk Veghel
Religie Rooms-Katholiek
Bron Veghel doop- en trouwboek 1651-1675
Plaats Veghel
Toegangsnr. 1457
Inv.nr. 27
Folio/pagina 150-05


Kids:
N.N. Aldegonda Moeder Veghel 05-06-1665 DTB doopakte
N.N. Aldegonda Moeder Veghel 05-06-1665 DTB doopakte
N.N. Aldegonda Moeder Veghel 04-02-1667 DTB doopakte
N.N. Aldegonda Moeder Veghel 18-10-1669 DTB doopakte

Voor meer informatie: bertho@derikx.com