man‎Dirck Peters Dircks Van Doormalen‏‎
Geboren ‎voor 1559
[bron]
Genoemd met echtgenote in akte 013 van 1579.
Dus geboren voor 1579-20=1559

Overleden ‎28 sep 1627 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 033 van 1 februari 1625
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 358 van 27 juli 1628

RHCE:
116582 Begraafinschrijving Theodorus Petrus van Doormaelen, 28-09-1627
DTB_Best_10225_4.1 Doop-, trouw- en begraafboek Best
Overledene: Theodorus Petrus van Doormaelen
Plaats inschrijving: Best
Overlijdensdatum: 28-09-1627
Folio: 51
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1
53 / 364 00053_D_Best_0001_0050v-0051.jpg
"obijt Theodorus Petri van Dormalen 28 september"

‎, leeftijd minimaal 68 jaar
[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
013
Er is een ruzie ontstaan tussen Henrick Willem Merks ... als partij ter ener zijde en ... en ook nog vanwege Dirck Peters van Doormalen als man van Elisabeth dochter van Wouter Henrick Mercks ...
Datum 21 augustus 1579 (!, jaartal, JT )
.
014
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen als man van Elisabeth dochter van Wouter Henrick Mercks verkoopt zijn erfdeel en aanspraken ... Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Antonis Aerts van der Rooten
Datum 27 augustus 1579
.
067
Alle verkopers uit de vorige akte verkopen een stuk land deels weiland deels akker genoemd de Sondaerens ...
.. Ze verkopen het perceel nu aan Dirck Peters van Doormalen ...
Datum en getuigen als boven (Datum 21 februari 1581).

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1582.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1582
018
Jan zoon Henrick Willem Andriessen verkoopt een huis, tuin etc. ... Verder verkoopt hij een akker genoemd de Meijenbraeck ...Ook verkoopt hij nog een akker genoemd de Mispelakker ... Deze bezittingen verkoopt hij nu aan Dirck Peterssn. van Doormaelen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1582)
.
019
Dirck zoon Peters van Doormalen heeft de verplichting op zich genomen om vanwege Jan Henrick Willems per a.s. Maria Lichtmisdag aan Denis Gijsbrechts een bedrag van 50 gulden te gaan betalen, welk bedrag Jan Henrick Willems aan deze Denis verplicht is te betalen.
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1582)
.
020
Peter Boelaerts bezit een akker gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest genoemd de Broekekker...Hij staat hierbij aan genoemde Dirck Peters van Doormalen en zijn erfgenamen toe om voortaan over zijn erf te mogen wegen met wagens, karren, over deze Broekakker zoals dat nog aan Dirck aangewezen zal worden. Dirck is verplicht daarvoor goed toezicht te houden dat Peter geen schade daardoor aan zijn oogstgewassen zal lijden.
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1582)
.
021
Dirck Peters van Doormalen heeft beloofd om aan Peter Boelaerts een bedrag van 7 gulden te zullen betalen per a.s. Pasen.
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1582)
.
046
Henrick zoon Jan Hermans verkoopt een heiveld dat hij van de gemeijnte heeft ingenomen, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
... Hij verkoopt het perceel nu aan Dirck Petersssn. van Dormaelen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 5 maart 1582)
.
047
Dirck Peters van Dormaelen heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick Jan Hermans een bedrag van 45 gulden te zullen betalen per heden datum over een jaar.
Datum en getuigen als boven. (Datum 5 maart 1582)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1585
190
... verkoopt het derde deel van een akker groot ca. twee en een halve lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, genoemd de Meijen Braecke,...
... Hij verkoopt dit perceelsgedeelte nu aan Dirk Peters van Doormalen ...
Datum 26 september 1585

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1586
264
Vroeger heeft Dirksken weduwe van Danel Vos steeds een jaarlijkse rente geheven op het bezit van Dirck Peters van Doormalen zijnde een huis etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
... Zodoende zijn nu verschenen genoemde Goijaert Aert Danel Vos en heeft verklaard dat genoemde Dirck Peters van Doormalen aan hem deze 4 gulden van de totale rente van 9 gulden per jaar heeft afgelost...
Datum 4 oktober 1586
.
265
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen uit hoofde van een jaarlijkse rente van 9 gulden waarvan de brief in het ongerede is geraakt, en waarvan er 4 gulden per jaar aan deze Goijaert Aert Vos eerder zijn afgelost, heeft nu beloofd ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 4 oktober 1586)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
088
... een rente van 5 gulden per jaar te verkopen, welke rente Dirck Peters van Doormalen aan deze Goijaert eerder had beloofd ten behoeve van die minderjarige kinderen...
Datum 25 maart 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1590.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1590
209
Niclaes zoon Goijaert Dircks als man van Mechteld dochter van wijlen Gijsbert Willemsen voor zichzelf alsook optredend voor Willem Eijmberts als man van Cathelijn dochter van genoemde Gijsbert Willemsen, partij enerzijds en Dirck Peters van Doormalen en Willem Gijsbert Willemsen als voogden van Jan en Marieke kinderen van genoemde Gijsbert Willemsen, partij ter andere zijde, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake de nalatenschap van genoemde Gijsberden Willems en diens vrouw Margriet dochter van Evert Thonis.....
Datum 13 augustus 1590

BROER JACOB:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
036
Dirck Peters van Dormaelen en Willem Daniel Smetsers als voogden over de minderjarige kinderen van Henriksken weduwe van Jacob Peters van Dormaelen, hebben als schuldenaars beloofd ...
Datum en getuigen als boven.(Datum 30 januari 1592)
.
Ook genoemd in akte 201

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1593
064
Cornelis en Dirck broers en zonen van wijlen Dielis Dirck Crijns, verkopen ... een huis met toebehoren gelegen in Oirschot, herdgang van Verrenbest ...
... De percelen worden verkocht aan Dircken Peters van Doormalen ...
Datum 13 februari 1593
.
066
Dirk Peterssn. van Doormalen heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Cornelis en Dirk een bedrag ...
Datum en getuigen als boven (Datum 13 februari 1593)
.
079
Thomas zoon wijlen Willem Rutgers als man van Margriet natuurlijke dochter van Aert Dircks van Doormalen, met instemming van Jan en Dirck zijnde de zonen van Peter Dirks van Doormalen, namens zichzelf optredend en ook handelend voor hun broers en zusters, en verder nog Dirck Willems van Doormalen voor zichzelf en nog optredend vanwege zijn zusters, verkopen een stuk....
Datum als boven (Datum 20 februari 1593)
.
081
Willem Dircks van Doormalen en Jan, Dirck en Jacop, zonen van Peter Dircks van Doormalen, hadden eerder bepaalde goederen aanvaard afkomstig van Aerden Dircks van Doormalen, om daarmee de schulden in het sterfhuis te betalen en nu is ontdekt dat deze personen meer hebben moeten betalen dan de roerende goederen waard zijn en wel een bedrag van 40 gulden. Om daarover in de toekomst geen twijfel over te laten ontstaan, zijn thans verschenen Dirck Willems van Doormalen voor zichzelf en nog optredend voor zijn zusters, verder genoemde Jan en Dirk zonen van Peters van Doormalen, en hebben nu verklaard dat ze volledig zijn voldaan door Thomas Willems Rutgers als man van Margrietken natuurlijke dochter van Aerts Dircx van Doormalen ...
.
Ook genoemd in 295 en 309.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1594
021
... De rente wordt nu verkocht aan Dirck Peters van Doormalen als eigenaar van de onderpanden ...
Datum 22 januari 1594
.
183
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen, als voogd over Jan zoon Gijsberts Willems, Willem zoon Gijsberts Willems als voogd over zijn zuster Marieke dochter van genoemde Gijsbrecht Willems, hebben samen een boedelscheiding gemaakt van de goederen en rentes die ze door het overlijden van hun ouders hebben verkregen....
Datum 16 april 1594
.
213
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen, als voogd over Jan zoon wijlen Gijsbert Willemssn., verkoopt een akker groot ca. twee en een halve lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest genoemd de Princkheester,...
Datum en getuigen als boven (Datum 13 juni 1594)

OOMS?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1597.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1597
038
Henrick zoon wijlen Jan Hermans partij enerzijds, Thomas zoon wijlen Willem Rutgers van der Vleuten als man van Margrietken, natuurlijke dochter van wijlen Aert Dircks van Doormalen, geassisteerd door Jan, Dirck en Peter, zonen van Peters van Doormalen, verder nog Dirck Willems van Doormalen als zijnde allen naaste vrienden van genoemde Margrietken, partij anderzijds, hebben de volgende ruil gedaan van de navolgende percelen grond....
Datum als boven (Datum 6 februari 1597)
.
041
Jan, Dirck, en Peter, broers en zonen van wijlen Peters van Doormalen en verder nog Dirck Willems van Doormalen als vrienden en erfgenamen van wijlen Aert Dirks van Doormalen, hebben ermee ingestemd dat Thomas Willem Rutgerssn. als man van Margrietken, natuurlijke dochter van genoemde Aert van Doormalen, een stuk grond van twee lopenzaad mag verkopen uit het bezit dat hij vandaag in een ruil van Henrick Jan Hermans heeft verkregen, ....
Datum en getuigen als boven.(Datum 6 februari 1597)
.
183
Antonis Aerts van der Rooten heeft verklaard dat Thomas Willems Rutgers bij diens verkoop van zijn kindsdeel uit de nalatenschap van de kinderen van Adriaen Henrick Thomas, zoals gedaan voor schepenen van Oirschot op 7 maart j.l. is vastgelegd, nietheeft meeverkocht een heiveldje gelegen herdgang Verrenbest, maar dat hij dat al eerder aan Dirck Peters van Dormalen had verkocht. Antonis doet hierbij afstand van dit heiveldje ten behoeve van deze Dirck van Doormalen.
Datum en getuigen als boven.(Datum 21 maart 1597)
.
228
... verkopen hun aanspraken en erfdelen in een akker met een stuk hei daaraan, groot in totaal 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
... Dit bezit wordt nu verkocht aan Dirck Peters van Doormalen ...
Datum 3 april 1597
.
353
Dirck zoon wijlen Peters van Doormaelen verkoopt een nieuw stuk grond van ca. 4 lopenzaad en 8 roeden zoals hij dat heeft gekocht van Aerden Naets, gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest...
Datum 4 november 1597
.
376
... Marten de Cuijper ... Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Dirck zoon Peters van Doormalen ...
Datum 4 december 1597
.
377
Catharijn dochter van wijlen Marten de Cuijper ... verkoopt .. aan Dirck Peters van Doormalen.
Datum 4 december 1597
.
Los042
hebben daar de volgende personen aangetroffen, zijnde Cornelis Dielis en Dierck Dielis met hun kinderen ... en nog Gerit Diercks als partij ter eender zijde en verder Dierck Peters van Doormalen partij anderzijds en hebben nu door een arbitragecommissie van goede mannen een minnelijke afrekening gemaakt vanwege de nalatenschap van hun overleden ouders zoals ze die ook hebben verkregen op grond van het recht van vernadering inzake een huis etc. gelegen te Oirschot herdgang Verrenbest conform eenschepenbrief van Oirschot d.d. 23 februari 159... en partijen ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1599.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1599
030
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen verkoopt het vierde
deel, zijnde zijn erfdeel, van een een stuk land groot in totaal vier en een halve lopenzaad, genoemd Heijn Maes heikamp, zoals hij dat heeft verkregen van de kinderen van Willem Rutgers van der Vleuten, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest ...
Datum 30 januari 1599
.
037
Henrick Niclaes Alaerts heeft beloofd om genoemde Dirck Peters
van Doormalen voor diens betalingsbelofte te zullen vrijwaren.
Datum en getuigen als boven. (Datum 3 februari 1599)
.
296
Jan en Dirck, broers en zonen van wijlen Peters van Doormaelen, verkopen twee stukken beemd of weiland, samen aan elkaar gelegen, genoemd de Haeghenbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Aerle ...
Datum en getuigen als boven (Datum 13 november 1599)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1600
117
... hebben verklaard dat Dirck Peters van Doormalen aan hen een pacht van een halve mudde rogge heeft afgelost, maat van Den Bosch of van Oirschot, welke pacht werd geheven op onderpand van goederen die door deze Dirck van Doormalen van Heijlke Crijns waren gekocht. ...
Datum 15 mei 1600
.
118
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen verkoopt een stuk land groot ca. een lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest dat deze Dirck eerder van Heijlke Crijns had gekocht, ...
Datum en getuigen als boven.
.
210
..., hebben verklaard dat Dirck Peters zoon van Doormalen aan hen een rente heeft afgelost van een Bosch mauwer rogge per jaar dat aan deze personen betaald moest worden op onderpand van een bepaald stuk akkerland dat deze Peter heeft verkregen van Heijlken Jan Crijns, gelegen te Oirschot, herdgang Verrenbest. ...
Datum 13 december 1600
.
233
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen heeft beloofd voortaan een rente voor zijn rekening te nemen en te betalen van een bosch mauwer rogge per jaar, welke de kinderen van Henrick Santegoets te Verrenbest tot nu toe betaalde aan de kerk en H. Geestte Esch uit een grotere pacht, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 13 december 1600)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1603
094
... heeft verklaard dat Dirck Peters van Doormalen die een perceel land heeft gekocht van Heijlke weduwe van Jan Crijns, aan hem een rente van 4 gulden per jaar en de achterstand daarvan heeft afgelost,...
Datum als boven (Datum 11 maart 1603)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605
Los117
Dierck Peters van Doormaelen heeft als schuldenaar beloofd om aan Heijlkenen weduwe van Jan Joostens een bedrag van 4 gulden per jaar gedurende haar leven te betalen, omdat deze niet in de kamer van het huis is komen wonen om daarmee een andere woonruimte te kunnen betalen. ...

BROER PETER genoemd met echtgenoot van zus Jenneke
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1607
177
Dirk Peters van Dormalen en Peter Peterszoon van Dormaelen als voogdan over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Claas Alaerts, hebben als schuldenaars ....
Datum 14 mei 1607

ZUS JENNEKE. Zie ook onder.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1609.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1609
177
... Ze dragen dat deel nu in de vorm van belening over aan Dirk Peters van Dormaelen en aan Jan Goorts van Breugel als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Claes Alaerts verwekt bij Jenneke dochter wijlen Peter Dircks van Dormaelen ...
akte is doorgestreept en niet afgemaakt
.
178
... Het perceel wordt nu verkocht aan Jenneke dochter van Peter Dirks van Dormaele weduwe van Henrick Claes Alaerts met haar daarbij gekozen voogd. ...
Datum 13 juni 1609
.
180
Jenneke dochter wijlen Peter Dirks van Dormaelen, weduwe van Henrick Claes Alaerts, daarbij geassisteerd door haar broer Dirk Peters van Dormaelen, ....
Datum en getuigen als boven (Datum 13 juni 1609)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1610
325
... Verder krijgen ze een jaarlijkse rente van 3 gulden en tien stuivers te ontvangen van Dirck Peters van Dormalen over te nemen met twee vervallen en de lopende termijn....
Datum 9 september 1610

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1611
230
Dirck Peters van Dormalen heeft beloofd om aan Herman Stockelmans als voogd over Silverster ...
Datum 23 augustus 1611
.
271
Ariaen Everaerts van den Bichelaer verkoopt hierbij een beemd met de helft van het gras, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest in de Vluetstraat aldaar ...
... Het perceel wordt nu verkocht aan Adriaen Jans van Col en aan Dirck Peters van Dormalen ...
Datum 16 augustus 1611
.
348
Dirck Peters van Dormalen heeft ongeveer 18 jaar geleden voor schepenen van Oirschot alhier ...
... een weilandje beleend genoemd het Steertken, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest...
... Zij hebben deze belening die Dirck van Dormalen eerder aan deze Jan hebben gedaan, nu alsnog goedgekeurd....
.. hebben ze daarom nu al hun rechten daarin verkocht en overgedragen aan vermelde Dirck Peters van Dormaelen. ...
Datum 21 oktober 1611

BROER JAN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1612
112
Dirck Peters van Doormalen heeft als schuldenaar beloofd om aan Dirck Goorts van Loon, onze collega schepen, die een bedrag van 100 gulden te gaan betalen ...
.. Hiermee is een belofte komen te vervallen die Dick Peters van Dormalen eerder aan deze Dirk Goorts van Loon heeft gedaan. ...
Datum en getuigen als boven (Datum 20 maart 1612)
.
223
Onlangs hebben Adriaen van Coll en Jan Peters van Dormaelen in de stad Den Bosch geld opgenomen en wel 100 gulden om daarmee een ander bedrag van 100 gulden te voldoen, die deze Adriaen van Col en Jan Peters van Dormalen voor henzelf handelend en ook voor Dirck Peters van Dormalen, in Den Bosch hadden opgenomen. Voor ons als schepenen is nu verschenen deze Dirck Peters van Dormalen en heeft beloofd om Adriaen van Col en Jan Peters van Dormalen voor hun betalingsbelofte te zullen vrijwaren voordit in Den Bosch opgenomen bedrag van 100 gulden en de rente daarover.
Datum en getuigen als boven. (Datum 26 juli 1612)
.
224
Vervolgens belooft Jan Peters van Dormalen zijn broer Dirck Peters van Dormalen die voor diens belofte te zullen vrijwaren, welke belofte Dirck hiervoor heeft gedaan ten behoeve van vermelde Jan Peters van Dormaelen.
Datum en getuigen als boven. (Datum 26 juli 1612)
.
315
... Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Dirck Peters van Dormalen ...
Datum 19 november 1612

ZUS JENNEKEN + echtgenoot
OOK ZWAGER GENOEMD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1613
20
Jenneken weduwe van Henrick Claes Alaerts geassisteerd door Dirk Peters van Doormalen als haar voogd en nog haar zoon Peter, heeft als schuldenaresse beloofd om ...
Datum en getuigen als boven (datum 21 januari 1614) <== DIT IS 1613!
152
Jenneken weduwe van Henrick Claes Alaerts geassisteerd door Dirck Peters van Dormalen, haar broer als haar hierbij gekozen voogd, draagt hierbij een half lopenzaad land over, ...
Datum 29 mei 1613
.
155
Jacop zoon Dick Henrick Hermans verkoopt hierbij ...
... Hij verkoopt de rente nu samen met alle achterstand etc. aan Dirck Peters van Dormalen ten behoeve van zijn zwager Jan Dirck Henrick Hermans ( deze Jan is zwager van Dirk Peters van Dormalen en de broer van Jacop als verkoper, JT ). ...
Datum 29 mei 1613

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1614.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1614
66
Dirck Peters van Dormalen op grond van een aan hem gegeven machtiging, ... verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 3 gulden en 15 stuivers, ...
Datum en getuigen als boven (Datum 26 februari 1614)
.
254
Jan Mathijs Daniels van den Dijck verkoopt hierbij de helft inzake een rente van 3 gulden en 15 stuivers die hij heeft gekocht van Dirk Peeters van Doormalen, ....
Datum 23 september 1614

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1622
150
... en nog krijgen ze een rente van 3 gulden per jaar te ontvangen van Dirck Peters van Dormalen. ...
Datum 18 april 1622

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1625.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1625
033
Dirk Peters van Dormalen heeft als schuldenaar beloofd om aan Dirk Goorts van Loon een jaarrente van f. 6.-- te zullen betalen.
Datum en getuigen als boven. (Datum 1 februari 1625)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
358
... b.p. de weduwe en kinderen van Dirck Peters van Doormalen, ...
Datum en getuigen als boven (Datum 27 juli 1628)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1636.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 161 REGESTEN 1636
019
... Verder nog een rente van drie gulden jaarlijks, die de weduwe van Dirk van Doormalen op Lichtmisse verschuldigd is te betalen, met 2 achterstallige jaren en de lopende termijn, ook af te lossen met 50 gulden ineens.
Datum en getuigen als boven (Datum 4 februari 1636)
.
225
... , de weduwe Peter Dirks van Doormalen,...
Datum 15 oktober 1636

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
058
Wouter, Antonis en Jan, gebroeders en zoons van wijlen Dirck Peters van Doormalen, verwekt door wijlen deze Dirck bij wijlen diens vrouw Elisabeth dochter van Wouter Rose, verder Willem Antonis Verrooten als man van Elisabeth ook dochter van genoemde Dirk en Elisabeth, verder Adam Peters als man van Anneken dochter van wijlen Jan Dirck Hermans verwekt door wijlen deze Jan bij wijlen diens vrouw Meriken, ook dochter van genoemde Dirck en Elisabeth, welke Adam voor zichzelf handelt en ook voor Catharina zijnde de zuster van zijn vrouw, volgens een Oirschotse machtiging daarvan, hebben verklaard een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na het overlijden van hun ouders respectievelijk hun grootouders, zoals ze verklaarden.
...
Datum 17 februari 1638

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
006
.. , de erfgenamen van Dirck Peters van Doormalen...
Datum en getuigen als boven. (Datum 13 januari 1638)

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
VIII-i : Dirck Petri van Doormalen, geboren rond 1545 (?), overleden te Best (NB) op 28 september 1627, z.v. VII-h.

Dirck was gehuwd met Elisabeth Wouters Jans Mercx Rose, geboren rond 1561 (?), begraven te Best (NB) op 31 augustus 1637, d.v. Wouter Henrick Jan Mercx en Elisabeth Jan Roelof.

Uit dit huwelijk:
1 : waarschijnlijk Wouter Dijricx van Doormaele, geboren rond 1582 (?) (RK), overleden te Oirschot (NB) voor 1631.
2 : Wouter Dircx van Doormalen, geboren rond 1584 (?) (RK), volgt onder IX-l.
3 : Joannes Theodori van Doormalen, Jan, geboren rond 1584 (?), volgt onder IX-m.
4 : Mariken Theodori van Doormalen, geboren rond 1584 (?), volgt onder IX-n.
5 : Catharina Theodori van Doormalen, geboren rond 1585 (?), volgt onder IX-o.
6 : Anthonius Theodori van Dormalen, geboren rond 1586 (?), volgt onder IX-p.
====

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vlllc. DIRCK PETERS VAN DOORMALEN, geboren omstreeks 1542<348'349>, begraven te Best
op 28-9-1627, trouwt met Elisabeth Mercx (Eiisabeth Wouter Rose), begraven te Best op
31-8-1637, d.v. Wouter Henriek Jan Mercx en Elisabeth Jan Roelof<360>.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IXf.
2. Wouter, volgt IXg.
3. Anthonis, volgt IXh.
4. Elisabeth, trouwt met Willem Anthonis Verrooten.
5. Mariken, trouwt met Jan Dirck Henriek Hermans, geboren ca. 1563. Hieruit:
Catharina en Anneken gehuwd met Adam Peters<361 >.
In 1594 verkoopt Dirck Peters van Dormalen als man van Elisabath dochter van wijlen
outer Henncx Mercx 1/4 deel in de akker te Groote Steege onder Naastenbest aan
Albrecht Nicolaes Mercx<362>. In 1597 koopt Dierek Peters van Doormalen een huis met
aangelag te Naestenbest van Heijlke, weduwe van Jan zoon van wijlen Jan Crijns<363>.
In 1599 leent Dierck 100 gulden van Geelis zoon van wijlen Odulphus (genoemd Thoolis)
Gotjaert Maessen . In 1599 verkopen Jan en Dirck, zonen van wijfen Peter van
Doormalen, twee stukken beemd te Aerle, genaamd de Haeghenbeempt, aan heer
Adriaen Dionijs Cornelis Danelssen van den Dijck pastoor te Bladel<366>. In 1638 gaan
de kinderen van wijlen Dtrck van Doormalen en Elisabath Wouters een erfdeling aan< 366 >.
===

Gehuwd met:

womanElisabeth Wouter (Rose) Henrick Mercks‏
Overleden ‎31 aug 1637 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 058 van 17 februari 1638 als wijlen.

Of is dit dochter Elisabeth?

Mogelijk:

RHCE:
116834 Begraafinschrijving Elizabetha Theodorus van Dormalen, 31-08-1637
DTB_Best_10225_4.1 Doop-, trouw- en begraafboek Best
Overledene: Elizabetha Theodorus van Dormalen
Plaats inschrijving: Best
Overlijdensdatum: 31-08-1637
Folio: 83v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1
86 / 364 00086_D_Best_0001_0083v-0084.jpg
"31 aug: obijt Elizabetha Theodori van Dormalen"


[Gebruikersnotities]
VADER EN MOEDER:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
173
Dirck Stockelmans en Willem Daniel Smetsers als aangestelde voogden over Elisabeth wettige minderjarige dochter van wijlen Wouter Henrick Mercks verwekt bij wijlen Elisabeth dochter van Jan Roelofs, hebben na een daarvoor verkregen schepenbankdecreet beloofd om aan Jenneken dochter van Jans Brouwers die daarvan het vruchtgebruik krijgt en haar natuurlijke dochter Elisabeth die deze had verkregen van genoemde Wouter Henrick Mercks daarvan het erfrecht, die voortaan een jaarlijkse rente van 30 stuivers te gaan betalen, ...
... Indien Elisabet de natuurlijke dochter komt te sterven zonder wettig nageslacht te hebben verwekt, dan zullen deze 30 stuivers per jaar weer versterven op de erfgenamen van genoemde Wouter Henrick Mercks en daarvoor is Jenneke wel verplicht haardochter Elisabeth haar leven lang daarvoor te onderhouden.
Datum 19 maart 1561.
( zijn er twee Elisabetten dan, een wettige en een natuurlijke dochter van Wouter Henrik Mercks ?, JT )

NOG IN LEVEN?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
013
Er is een ruzie ontstaan tussen Henrick Willem Merks die een beroep <== Henrick Willem Merks
heeft gedaan op het recht van vernadering inzake de goederen die
door Antonis Aerts van der Rooten van Willem Merks, de vader van
genoemde Henrick zijn gekocht als partij ter ener zijde en genoemde
Antonis als man van Willemken dochter van Marten Henrick Mercks <== Willemken Marten Henrick Mercks
voor hemzelf en ook optredend voor genoemde Martenen Henrick
Merks en ook nog vanwege Dirck Peters van Doormalen als man van
Elisabeth dochter van Wouter Henrick Mercks en ook nog vanwege <== Elisabeth Wouter Henrick Mercks
Rutger Janssn. de Brouwer als man van Margriet dochter van Dirck
Aert Stockelmans verwekt bij Heijlwigen dochter van Henrick Merks <== Heijlwigen Henrick Merks
verder nog Dirck en Aelbrecht zonen van wijlen Niclaes Henrick <== Dirck & Aelbrecht & Henrieksken & Goijaert & Marieken Niclaes Henrick Merks
Merks voor henzelf en ook optredend voor Henrieksken, Goijaert en
Marieken hun broers en zusters en ook voor Henrick Willem
Schutkens als man van Aleijden dochter van genoemde Niclaes <== Aleijden Niclaes Henrick Merks
Henrik Merks, waarbij deze ook optreden voor de andere
gerechtigden als partij ter andere zijde...
Datum 21 augustus 1579 (!, jaartal, JT ).

Kinderen:

1.
manWouter Dircx Van Doormalen‏
Begraven ‎30 mrt 1660 Oirschot, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Volgens "VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT.pdf" : "begraven te Best 30-3-1660".

Testament gemaakt op 27-2-1651.

Mogelijk:

RHCE: OpenArchives
DTB_Oirschot_10225_32.39 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Plaats inschrijving: Oirschot
Overledene: Wouter Dijrcx van Doormaelen
Folio: 20v
Begraafdatum: 30-03-1660
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.39
Scan online: 00023_D_Oirschot_0039_0020v-0021.jpg 23 / 90
"Die 30 dito is begraven Wouter Dijrcx van Doormaelen laat kinderen nae"


Niet gevonden op BHIC (Jan2021)(Jul2022)(Aug2023).

Dus niet deze - voor opmaak testament:

RHCE: OpenArchives
90351 Begraafinschrijving Walterus Theodorus, 28-04-1650
DTB_Oirschot_10225_32.3 Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot
Overledene: Walterus Theodorus
Plaats inschrijving: Oirschot
Overlijdensdatum: 28-04-1650
Folio: 144v
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijk Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 32.3
Scan online: 00146_D_Oirschot_0003_0144v-0145.jpg 146 / 148
"28. Walterus Theodori"


"Netherlands, Noord-Brabant, Church Records, 1473-1965," images, FamilySearch (
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99QV-79W5-R?cc=2037960&wc=SM4X-L29%3A346029401%2C346028102%2C348983001
: 22 August 2014), Alle religies > Oirschot > Fiches index, Begraven 1583-1810 Begraven 1664 > image 810 of 3054; Nederlands Rijksarchiefdienst, Den Haag (Netherlands National Archives, The Hague).
Zelfde info

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1612
229
Wouter Dirks van Dormalen belooft hierbij als schuldenaar om aan Peter Wijnants Verrijt die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen ...
Datum 22 augustus 1612
.
324
Wouter Dircks van Dormalen heeft als schuldenaar beloofd om aan Peter Wijnants Verrijt die een bedrag van 50 gulden te zullen betalen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 november 1612)

OUDERLIJK GEZIN ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1624.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1624
375
Rut en Henrik, broers, Wouter zoon Dirk Peters van Doormalen als man en voogd van Heijlken, Henrik zoon Gijsberts van Engeland als man van Metken en Frans zoon Henrik Frans Schepens als man van Jenneke, allen broers en zusters en kinderen van wijlenAert Rutgers Verhoeven verwekt bij Heesken dochter Niclaas Jan Goossens, hebben samen een erfelijke verdeling gemaakt van de goederen die door hun genoemde ouders zijn achtergelaten en waarvan Heesken hun moeder vandaag haar recht van vruchtgebruik heeft afgestaan....
Datum en getuigen als boven (Datum 23 december 1624)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
013
... ingestemd met voortzetting van de huurovereenkomst met Wouter Dirks van Doormalen van de hoeve die eigendom is van deze tafel van de H. Geest, zoals hij die al eerder 3 jaar in huur heeft gehad. ...
Datum 17 januari 1628

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628c.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
409
... Vandaag op 2 augustus 1628 heeft Wouter Dircks van Doormalen op het stuk land ingezet ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
123
... wijlen Dirck Hermens door deze Dirck verwekt bij wijlen diens vrouw Lijsken dochter van wijlen Jan Hulskens, ...
... en verder Wouter Dircks van Doormalen en Henrick Dircks Hermens als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan de jonge, zoon van wijlen genoemde Dirck en Lijsken, ...
Datum 15 april 1630
Ook akte 124

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
369
Henrik zoon wijlen Thomas Willem Rutgers verkoopt hierbij een stuk akkerland, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
... Hij verkoopt het perceel nu aan Wouter Dirks van Dormalen en aan Rutger Aerts Verhoeven die daarvan het erfrecht verkrijgen. ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 december 1630)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1631.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 156 REGESTEN 1631
130
Willem Gijsberts als man van Maria, en Jan Henrick Marchelissen als man van Adriaentje, beiden dochters van wijlen Adriaen Bernaerts van Croonenburg, verkopen hierbij hun respectievelijke erfdeel zoals vermeld in de voorgaande boedelverdeling nu aanWouter Dircks van Doormalen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 8 maart 1631)

ZWAGER - BROER VAN ECHTENOTE noemt VERHOEVEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1632.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 157 REGESTEN 1632
089
Aert Thomassen verkoopt hierbij een akker groot ca. een lopenzaad en 6 roedes, genoemd de Grote Aert Bochte, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
.. Hij verkoopt het perceel nu aan Wouter Dircks van Dormalen en aan diens zwager Ruth Aerts Verhoeven. ...
Datum 28 maart 1632
.
119
Rutger Thomassen verkoopt hierbij het vijfde deel van een stuk akkerland genoemd de Cort Aerts Bocht, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
... Het perceel wordt nu verkocht aan Rutger Aerts Verhoeven ten zijnen behoeve en ten behoeve van diens zwager Wouter Dircks van Dormalen ...
Datum 27 maart 1632

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
114
Rut Aerts Verhoven en Wouter Dircks van Doormalen verkopen hierbij het vijfde deel van een bocht land genoemd de Cort Aert Bochte, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest....
... Dit perceel is eerder door Ruth Thomas van der Vleuten aan hen verkocht geweest voor schepenen van Oirschot ...
Datum als boven (Datum 6 april 1633)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 159 REGESTEN 1634
048
... , verkoopt hierbij een stuk akkerland groot ca. een zesterzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ..
.. Hij verkoopt dit perceel nu aan Wouter Dircks van Doormalen ...
Datum 31 januari 1634

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1635.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 160 REGESTEN 1635
005
Jan zoon Gerits van Gerwen, Henrick Aerts Verhoeven en Adriaen Janssen van Hout als H. Geestmeesters in Oirschot, hebben hierbij verklaard dat Wouter Dircks van Doormalen als huurder van de hoeve van de H. Geest te Oirschot, de huur daarvan heeft voortgezet, en wel voor een periode van 6 jaar achter elkaar. Indien de verpachter of pachter zulks wenst kan de huur na 3 jaar worden beeindigd, maar diegene die dat wenst zal zulks vooraf in het octaaf van Kerstmis moeten opzeggen. De huur gaat in voor het jaar 1635 en eindigt hetzij na 3 jaar hetzij na 6 jaar als er niet eerder wordt opgezegd en ook steeds te aanvaarden en het te verlaten zoals in het eerste originele pachtkontrakt staat vermeld d.d. 8 maart 1625. De verdere pachtvoorwaarden blijven gehandhaafd behalve dat de huurder nu in plaats van 24 gulden zoals in de eerste overeenkomst, nu slechts 10 gulden per jaar hoeft te betalen omdat voor de resterende 14 gulden toestemming is gegeven door de heer deken en het kapittel van de St. Peterskerk te Oirschot en de andere beedigde funtionarissen van het gemeentebestuur, die daarvoor eveneens toestemming hebben gegeven maar waarvoor de huurder dan wel verplicht is een behoorlijke varkenskooi te bouwen en wel zo spoedig mogelijk. De huurder en verhuurder beloven elkaar over en weer deze oorspronkelijke overeenkomst
na te zullen komen.
Datum 11 maart 1635, getuigen Velde, Keijmps, Stockelmans en Francken.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1639.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 164 REGESTEN 1639
215
Henrick zoon wijlen Jan Aert Joorden Smetsers verkoopt hierbij een kapitaal van 100 gulden
welk bedrag Wouter Dircks van Doormalen hem schuldig is vanwege geleend geld ...
Datum 8 augustus 1639

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
217
... , Wouter Dircks van Doormalen, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 23 augustus 1640)
.
221
..., Wouter Dircks van Doormalen, ...
Datum 19 maart 1640

RHCE:
19 Testament, 27-2-1651
NTI-15214-69 Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Henrick Leermakers (sr.)
Persoon in RA:
Doormaelen van, Wouter Dircx
NB.: Echtg. van Heijlken Aerts Verhoeven <===== achternaam
Verhoeven, Heijlken Aerts
Echtg. van Wouter Dircx van Doormaelen
Doormaelen van, Aert Wouters
Oeckel van, Jan
Verrijt, Sijmon Gerits
Akteplaats: Oirschot
Aktedatum: 27-2-1651
Soort akte: Testament
Toegangsnummer: 15214 Henrick Leermakers senior, notaris Oirschot, 1646-1676
Inventarisnummer: 69


-------------------------------
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

IXg.
WOUTER DIRCK PETERS VAN DOORMALEN<428>, pachter van de armhoeve te Notelen
van 1646 tot 1659<429> maar waarschijnlijk al eerder, begraven te Best 30-3-1660,
trouwt 1 ° N.N., trouwt 2 ° vóór 1624 met Heijlke Verhoeven (Heijlwigis Valerius)<-430>,
begr. Oirschot 27-7-1655 ("Kerkrecht voor begraven 27-7-1655 van de vrouw van
Wouter Direx van Doormalen"), d.v. Aert Rutgers Verhoeven en Heijtken (Heesken)
Niclaes Jan Goossens. Andere kinderen van Aert Rutgers waren: Rut Henrick, Metken
gehuwd met Henriek Gijshers van Engelant, Jennaken gehuwd met Frans Henriek Frans
Schepens (ook Frans Henriek Emkens) <431 >. Genoemde kinderen maken in 1 648 een
erfdeling<432>.
Uit dit huwelijk:
1 . Di rek, volgt X i.
2. Aert, volgt Xj.
3. Maria, ondertritrouwt Oirschot 1 /14-2-1645 met Herhert Joost Herberts.
4. Anneken, ondertritrouwt Oirschot 5-2i6-3-1650 (r.k. Oirschot 22-2-1650) met
Anthonij Hogarts van de Lusdonck<433>. Hieruit Heijlken, wiens ooms en tantes
van haar erven in 1677<434>.
5. Hedwigis (Heijltje), ondertritrouwt Oirschot 31-1 i16-2-1 649 met Jan Peters van
Collenburgh. Uit dit huwelijk een zoon Rutger.

In 1631 is er sprake van de weduwe en kinderen van Wouter Dircx van Doormalen<436>,
maar in 1 634 -en ook later- verricht ene Wouter Dircx van Doormaten nog
handelingen<436'437>. Er zijn er dus twee met dezelfde naam; het is niet duidelijk wie de
Wouter is die in of voor 1631 overlijdt. Ene Wouter Dircx (niet zeker Van Doormaten) is
in 1631 getrouwd met Maria Adriaens van Cronenburch <438>. In 1660 delen de kinderen
van Wouter Dircx van Doormalen de erfenis: Aert krijgt o.a. een akker genaamd "t
voorste stuck int Sonderen" onder de hertgang van Verrenbest; Dijrek krijgt "de
Mispelaeker" en "t St-Odulphusveltjen"; Meriken krijgt o.a. en huis en hof te Verrenbest;
Anneken krijgt o.a. een akker "achterste int Sonderen" en Heijltjen krijgt o.a. hooi en
zaailand "Sonderen" <439>. Uit deze en andere gegevens blijkt dat Wouter Di rex van
Doormalen de belangrijkste eigenaar was van de oude bezittingen int Sonderen te
Verrenbest<440>.
-------------------------------

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
IX-l : Wouter Dircx van Doormalen, pachter, geboren rond 1584 (?) (RK), wonende te Oirschot (NB), overleden aldaar op 30 maart 1660, z.v. VIII-i.

Wouter was gehuwd met Heijlwigis Valeri Verhoeven, Heylke, geboren rond 1583 (?) (RK), wonende te Oirschot (NB), begraven aldaar op 27 juli 1655, d.v. Aert Rutgers Verhoeven en Heesken Nicolai Joannis Goossens.
Uit dit huwelijk:
1 : Henricus Walteris van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1609 (?) (RK), volgt onder X-r.
2 : Maria Walteris van Doormalen, Mariken, geboren rond 1616 (?) (RK), volgt onder X-s.
3 : Anna Walteris van Doormalen, Anneken, geboren te Oirschot (NB) rond 1618 (?) (RK), volgt onder X-t.
4 : Arnoldus Walteri van Doormalen, Aert Wouters, geboren rond 1620 (?) (RK), volgt onder X-u.
5 : Heijltje Walteris van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1621 (?) (RK), volgt onder X-v.
6 : Guilielmus Walteri van Doormalen, geboren rond 1622 (?), volgt onder X-w.
7 : Theodorus Walteri van Doormalen, Dirck Wouters, gedoopt te Oirschot (NB) op 26 juni 1628 (RK), volgt onder X-x.
====

2.
man‎Antonis Dircx Peters Van Doormalen‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
180
... , Antonis Dircks van Doormalen en de zijnen. ...
Datum 12 juni 1638

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
107
Jan zoon wijlen Peters van Oudenhoven verwekt door deze Peter (feitelijk Peter Peters van Oudenhoven ) bij wijlen diens vrouw Margriet dochter van wijlen Niclaes Jan Rutten, verder Peter Goossens van Oudenhoven als voogd over het minderjarige kind van wijlen Niclaes zoon van Peter Peters van Oudenhoven en genoemde Margriet, verder Henrik zoon wijlen Peter Joosten als man van Maijken en nog hierbij
Antonis Dircks van Doormalen als man van Jenneken, beiden dochters van wijlen Jan Gijsbert Ariens, <====
die ook optreden namens Arien Janssen als man van Catharina dochter ook van Peter Peters van Oudenhoven, hebben verklaard een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat is nagelaten door Peter Peters van Oudenhoven zoals ze verklaarden.
...
Datum 17 maart 1640
.
247
Adam Peters als man van Anneken dochter van wijlen Jans (..niet ingevulde achternaam, JT ) verkoopt hierbij een huis, hofstad etc., groot ca. 3 en een halve lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. de koper van hierna, Willem Jan Gerits, Willem Antonis Verrooten, de gemeenschappelijke straat zoals hij verklaarde.
Het bezit wordt nu verkocht aan Antonis Dircks van Doormalen <====
en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve 12 lopen rogge aan het kapittel en een bepaald beneficie te Hilvarenbeek, verder de grondchijns en de dorpslasten. De koper moet zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen.
Datum 12 Oktober 1640, ...


====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_5.html
IX-p : Anthonius Theodori van Dormalen, geboren rond 1586 (?), wonende te Best (NB), overleden voor 4 januari 1636, z.v. VIII-i.

Anthonius is getrouwd te Best (NB) op 20 februari 1625 voor de kerk (RK) met Elisabetha Joannis van den Dijck, wonende te Best (NB), d.v. Joannes Matthias van den Dijck en Elisabeth.
Elisabetha is later ondertrouwd te Best (NB) op 30 december 1635 en getrouwd aldaar op 4 januari 1636 voor de kerk (RK) met Guilielmus Henrici vanden Heuvel.

Uit dit huwelijk:
1 : Peter Anthonis van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1619 (?) (RK), wonende te Aarle (NB), overleden te Oirschot (NB) op 28 februari 1679.
Peter is ondertrouwd te Best (NB) op 22 januari 1638 en getrouwd aldaar op 5 februari 1638 (RK) met Barbara Martini Gruijters, (de Roy ?), gedoopt te Best (NB) op 3 mei 1615, volgt onder X-h.
2 : Ludgaerda van Doormale, Luijtje, gedoopt te Best (NB) op 8 oktober 1620 (RK), volgt onder X-aa.
3 : Jan Anthonis Doormalen, geboren te Best (NB) rond 1622 (RK), volgt onder X-ab.
4 : Leendert Thoonis van Doormalen, gedoopt te Best (NB) op 10 februari 1623 (RK), ongehuwd overleden te Oirschot (NB) op 7 april 1670.
5 : Anthonius Anthonij van Doormalen, gedoopt te Best (NB) op 20 februari 1625 (RK), volgt onder X-ac.
6 : Maria Antonis van Doormalen, geboren rond 1625 (?), volgt onder X-ad.
7 : Theodora Anthonij van Dormalen, gedoopt te Best (NB) op 6 december 1627 (RK), volgt onder X-ae.
8 : Adrianus Anthonij Theodori van Doormalen, Ariaen Teunis Dirckx, gedoopt te Best (NB) op 4 juli 1631 (RK), volgt onder X-af.
9 : Walterus Antonij van Doormalen, gedoopt te Best (NB) op 23 juli 1636 (RK), volgt onder X-ag.
====

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen
IXh.
ANTHONIS DIRCK PETERS VAN DOORMALEN<441>, trouwt met Elisabath van Dijckf d.v.
Joannes Matthias van (den) Dijck en Merike Jans<442>. Elisabath was een zuster van
Aeltje, die trouwde met Jan Dircx van Doormaten, de broer van Anthonis.
Uit dit huwelijk:
1 . Joannes, volgt Xk.
2. Petrus, volgt XI.
3. Lutgardis (Luijtje), ged. Best 8-10-1620, trouwt in 1642 met Aert Jacops (Arnotd
de Trompetter) <443.444>, geboren te Woensel en overleden vóór 1668, z. v. Jacop
Aerts en Meriken. Uit dit huwelijk: Jan Aert Jacops Trompetter<446> en Peter
Trompetters, wiens dochter Cathalijn Peter Trompetters getrouwd was met Peter
Zijnen (Sijmons), schoolmeester te Vessem<446>.
4. Leonardus Theunis van Doormalen, ged. Best 28-2-1623, begr. Verrenbest
7-4-1670. In maart 1670 is Lenart ziek als hij zijn testament maakt. Zijn nichtje
Elisabath Diricx de Cort krijgt zijn bed. Marike Diricx de Cort wordt ook bedacht
en zijn neef Ruth Diricx de Cort krijgt zijn bijen. Zijn zus Maijke van Doormalen
krijgt de meubels en de andere broers en zusters de rest<447 >.
5. Antonius Anthonis van Doormal en, waarschijnlijk de voorvader van een tak te
Woensel(?) <448> en VeldhoveniOerle (zie Xm).
6. Theodora (Direxken), ged. Best 6-12-1627, ondertritrouwt te Oirschot op
15i30-5-1 660 met Jan Willem HenrieK Brants. Uit dit huwelijk zijn de volgende
kinderen geboren: Willem, Laureijs en Jenneke gehuwd met Peeter Peeters de
Koning<449>.
7. Adrianus, volgt Xn.
8. Walterus Anthonis van Doormalen, ged. Best 23-7-1636.
Het is niet uitgesloten dat laatstgenoemde Walterus Anthonis degene is die
nazaten heeft te Amersfoort (zie pag. 139).
9. Meriken, tr. Best 2/10-4-1641 met Theodorus Rutgerus Peters de Cort (Dirck Rut
Peters de Corthe). Uit dit huwelijk een zoon Ruth en dochters Elisabath en
Marike. Dirck is overleden vóór 13-7-1677 als de huisraad wordt verkocht<461 >.

Anthonis van Doormalen was in 1660 te Verrenbest eigenaar van een huis en aanstede,
groot 5 lopensaat en 35 roeden, een huis en aanstede op de Moost, groot 4 lopensaat
en 5 roeden, de Bester akker, het Laerakkerken, een 4de part in een nieuwen camp, 2
lopensaat in de Hooghakker, 4 lopensaat in de Nieuwe Camp, het Startjen en den
Borchgraeff<462>. In 1669 delen de kinderen en erfgenamen van Theunis Dircx van
Doormalen de bezittingen van hun ouders. Leendert krijgt "de oude huijsinge daer vader
en moeder in gewoont hebben, geleeft en gestorven zijn te Verrenbest". Anthonis krijgt
een woonhuis etc. aan de Moust te Verrenbest<463>.
====

3.
man‎Jan Dircx Peters Van Doormalen‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
315
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 152 REGESTEN 1627
... , Jan Dirck Peters van Doormalen, ....
Datum 2 september 1627

ANDER PERSOON
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
030
... De rente wordt nu verkocht aan Jan zoon Dirk Willems van Doormalen ...
Datum 8 februari 1633

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
063
... , Jan Dirk Peters van Dormalen, ...
Datum 4 maart 1633

ANDERE PERSOON: Jan Dirk Willems van Doormalen - zie boven akte 030.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1634.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 159 REGESTEN 1634
162
Meriken weduwe van Jan Dircks van Doormalen daartoe gemachtigd zijnde middels een testament dat is opgemaakt voor heer Johan van Oudenhoven, pastoor van de St. Odulphuskerk en getuigen, d.d. 10 december 1633, waarbij haar als langstlevende daartoe bevoegdheid is gegeven door wijlen haar man Jan Dircks van Doormalen, met haar voogd, verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 12 gulden welke rente Dirck en Jan, broers en zonen van wijlen Goijaert Gijsbert Hoppenbrouwers en Peter Goossens van Oudenhoven voor schepenen van Oirschot hadden beloofd jaarlijks te betalen met Kerstmis d.d. 17 maart 1631. Daarna is deze rente door genoemde Peter Goossens van Oudenhoven doorverkocht aan Jan Dircks van Doormalen, volgens een schepenbrief van Oirschot d.d. 8 februari 1633 zoals ons is gebleken en thans verkoopt Merike deze rente nu aan heer Johan van Oudenhoven priester en baccalaureaat in de Godgeleerdheid en pastoor van vermelde kerk. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen.
Datum 15 mei 1634, getuigen Velde en Kemps.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 162 REGESTEN 1637
260
Jan Dircks van Doormalen die in herdgang Verrenbest woont heeft als schuldenaar beloofd om aan Pauwels Gijsberts van Croonenburg, vanwege geleend geld die per a.s. Allerheiligendag een bedrag van 50 gulden te gaan betalen met onderwijl een rente van3 gulden. ...
Datum 30 november 1637

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
034
... een hofstad verhuurd aan Jan Dirck van Doormalen, eigendom van deze kinderen en bestaande uit een huis en grond gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, zoals dat thans wordt gebruikt door Antonis Lamberts. ...
Datum 27 januari 1638

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 165 REGESTEN 1640
147
.... , de weduwe van Jan Dircks van Doormalen,...
Datum 4 mei 1640
.
248
Genoemde Adam Peters uit de vorige akte verkoopt hierbij een stuk land deels akker en deels groesland genoemd de Camp, groot ca. 3 lopenzaad en 33 roedes, gelegen in Oirschot herdgang als hiervoor ( Verrenbest, JT), b.p. de koper van hierna, de gemeijnte aldaar zoals hij verklaarde.
Het perceel wordt nu verkocht aan Jan Dircks van Doormalen <====
en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve de grondchijns en de dorpslasten. De koper moet zorgen voor onderhoud van wegen en waterlopen.
Datum en getuigen als boven. (Datum 12 Oktober 1640)

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_5.html
IX-m : Joannes Theodori van Doormalen, Jan, geboren rond 1584 (?), wonende te Best (NB), z.v. VIII-i.

Joannes was gehuwd met Aleydis Joannis Mattheas van de Dijck, Heyda, wonende te Best (NB), waarschijnlijk d.v. Joannes Matthias van den Dijck en Elisabeth.
Aleydis was weduwe van Joannes Gijsberti van de Maerselaer?, wonende te Best (NB), waarschijnlijk z.v. Gisbertus Martini vande Maerselaer.

Uit dit huwelijk:
1 : Mathijs Jan Dircx van Dormalen, gedoopt te Best (NB) op 13 februari 1621 (RK), wonende te Verrenbest (NB).
Mathijs is in ondertrouw gegaan te Oirschot (NB) op 23 november 1652 en getrouwd aldaar op 16 december 1652 (SB), ondertrouwd aldaar op 23 november 1652 en getrouwd aldaar op 10 december 1652 (RK) met Catharina Henrici Verrosten, geboren te Oirschot(NB), wonende te Verrenbest (NB), begraven te Best (NB) op 11 augustus 1693, d.v. Henricus Anthonij Verrooten en Margriet..
Catharina is eerder ondertrouwd te Best (NB) op 10 juni 1644 en getrouwd aldaar op 22 juni 1644 voor de kerk (RK) met Joannes Gerardi Godefridi vande Laeck,, wonende te Best (NB), z.v. Gerardus Godefridi vande Laeck.
2 : Maria Joannis van Doormalen, gedoopt te Best (NB) op 30 oktober 1622 (RK), begraven te Best (NB) op 13 mei 1700.
Maria is in ondertrouw gegaan te Oirschot (NB) op 11 april 1654 en getrouwd aldaar op 26 april 1654 (PR) met Jan Hendrickx van Tastwijck, gedoopt te Best (NB) op 31 maart 1623 (RK), wonende te Oirschot (NB), overleden voor 1699, z.v. Hendricus Arnoldi van Taertwijck en Agnes Pauli Gijsberti Hoppenbrouwers.
3 : Valerius Joannis van Doormalen, gedoopt te Best (NB) op 22 juni 1624 (RK), verdronken te Best (NB) op 28 augustus 1626.
4 : Petrus Joannis van Doormalen, gedoopt te Best (NB) op 7 januari 1626, (RK), volgt onder X-y.
5 : Theodora Joannis van Doormalen, gedoopt te Best (NB) op 11 oktober 1627 (RK).
6 : Marijke Jan Dirckx van Doormalen, gedoopt te Best (NB) op 9 december 1628 (RK), volgt onder X-z.
7 : Theodorus Petri van Doormalen, gedoopt te Best (NB) op 6 oktober 1630 (RK).
Theodorus was gehuwd met Catharina.
8 : Walterus Joannis van Dormalen, gedoopt te Best (NB) op 11 oktober 1633 (RK).
9 : Joanna Joannis van Dormalen, Jenneke, gedoopt te Best (NB) op 7 juni 1635 (RK).
Joanna is in ondertrouw gegaan te Oirschot (NB) op 2 februari 1664 en getrouwd aldaar op 24 februari 1664 (PR) met Jasper Jaspers Dielis, gedoopt te Best (NB) op 2 maart 1638 (RK), wonende te Verrenbest (NB), z.v. Jasparus van Rode? en Clara.
====

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

IXf.
JAN DIRCK PETERS VAN DOORMALEN<416.416>, geboren circa 1592<417'418>, trouwt met
Aleijdis (A eitje) van Dijck, d. v. Joannes Matthias van Dijck en Merike Jans .
Uit dit huwelijk:
1. Mathias, ged. Best 13-2-1621, otr/tr. Oirschot 23-11/16-12-1652 met Catharina
Verrooten, geb. ca. 1 61 9, overl. Best 11 -8-1693, eerst weduwe van Jan Geerits
van de Laeck, d.v. Henricus Anthonius Verrooten en Margriet. In hun testament
van 1657 worden als kinderen genoemd: Mariken Verrooten, Aert Verrooten, Jan
Peter Daniels voor zijn vrouw, Jan Verrooten, Peter Jans van Doormalen (zie Xh)
voor zijn vrouw Jenneke en Mathijs Jans van Doormalen voor zijn vrouw
Catharina<419,420>. Catharina woonde in 1676 in Venroij<421 >. Mathijs was o.a.
eigenaar van een huis te Verrenbest en ruim 12 lopense grond aldaar<422>.
2. Maria, ged. Best 30-10-1622, otr/tr. Oirschot 11/26-4-1654 met Jan Hendricx
van Tartwijck.
3. Valerius, ged. Best 22-6-1624, begr. Best 28-8-1626.
4. Petrus, volgt Xh.
5. Theodora, ged. Best 11-10-1627.
6. Maria, ged. Best 9-12-1628, verm. begr. Best 17-3-1694, tr. Best 14-2-1649
met Peter Stevens van Doesburg, geb. Liempde.
7. Theodorus, ged. Best 6-1 0-1630. In 1657 verklaren getuigen dat zij hebben
gezien dat Dirck een stoel naar zijn vrouw Catharina had gegooid < 423 >.
8. Walterus, ged. Best 11-10-1633.
9. Joanna, ged. Best 7-6-1635, tr. Jasper Jaspers Dielissen. Hieruit 3 kinderen,
waarover in 1676 grootvader Jan Theunis van Doormalen en Wilbart Peter
Schepens de mombers zijn<424>.

Jan Dircx van Doormalen leent in 1657 250 gulden aan Peter Henricx van
Beerendonck<426>, en in 1659 koopt hij de beemd Haeghe van Jan en Jacop Mathijs
van Dijck<428>. In 1660 bestaat zijn bezit uit een huis met aanstede, Tgemeijn Campken,
de Braeck-akker, Den Riel met de groese, tSonderen, 3/8 inden Nijeuwen Camp, het
Halff Vleutjen, een huis en aanstede op de Moost, de Coeijweijde bij thuijs, het Nijeuw
erff van Adams en de Coeijweijde in de Sonderens<427>.
====

4.
womanElisabeth Dircx Peters Van Doormalen‏

[Gebruikersnotities]
Niet genoemd op http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1640.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1640
173
... belooft hierbij aan Willem Anthonis Verrooten als kerkmeester van en ten behoeve van de St. Odulphuskerk te Verrenbest, ...
Datum 13 juni 1640

5.
womanMaria Dircx Peters Van Doormalen‏

[Gebruikersnotities]
RELATIE DOORMALEN <-> "Jan Dirck Hermans de jonge"
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1614.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1614
066
Dirck Peters van Dormalen op grond van een aan hem gegeven machtiging, verleend door Jan Dirck Hermans de jonge, opgemaakt voor J. Maasmans, als openbaar aangestelde notaris ...
Datum en getuigen als boven (26 februari 1614)

ANDER PERSOON?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
066
... kinderen, aan Lijsken weduwe van Jan Dirck Hermans,..
Datum en getuigen als boven. (Datum 9 maart 1630)

ONDERSTAANDE AKTE NOEMT ECHTGENOOT MAAR OOK VADER EN MOEDER!
MARIA en JAN beide OVERLEDEN!
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1637.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 162 REGESTEN 1637
268
Catharina dochter van wijlen Jan Dirck Hermans verwekt door deze Jan bij wijlen diens vrouw Maria dochter van wijlen Dirck van Doormalen, met haar voogd, draagt hierbij de helft van alle vaste bezit over, gelegen in Oirschot dat zij heeft geerfd bijde dood van haar ouders alsook van genoemde Dirk van Doormalen en diens vrouw Elisabeth, zijnde haar grootouders zoals ze verklaarde. Ze ruilt deze helft nu tegen de andere helft van het bezit dat is gelegen in het dorp van Vlicum ( Vlekkem, bij Gent, JT ?) en dat afkomstig is van deze ouders. Ze draagt dit bezit nu over aan Adam Peters die in Zeelst woont als man van Anneken, zijnde respectievelijk haar zwager en zuster. Catharina belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen.
Datum 30 december 1637

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_5.html
IX-n : Mariken Theodori van Doormalen, geboren rond 1584 (?), wonende te Oirschot (NB), d.v. VIII-i.

Mariken is getrouwd te Oirschot (NB) (PR) met Jan Dirck Henrick Hermans.

Uit dit huwelijk:
1 : Catharina Hermans, geboren rond 1613 (?).
2 : Anneken Hermans, geboren rond 1613 (?).
Anneken was gehuwd met Adam Peters.
====

6.
woman‎Catharina Dircx Peters Van Doormalen‏‎

[Gebruikersnotities]
ANDER PERSOON
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
192
Goijaert Peters van Vught soldaat zijnde onder kapitein Pijnappel in garnizoen liggend op het Oosterhuis in de stad Antwerpen als man van Catharina dochter van Dirks van Doormalen, verkoopt hierbij een kapitaal van 60 gulden eens die zijn vrouw na de dood van genoemde Dirck Willems van Dormalen zal erven uit het bezit van deze Dirck. Verder nog een kapitaal van 50 gulden dat Peter Dirk Danklofs schuldig is aan Catharina zijn vrouw en verder nog alle geld dat Jan Dirk Willems schuldig is en hadgeleend van zijn vrouw Catharina. Verder verkoopt hij nog alle andere bezit dat zijn vrouw tijdens zijn leven zal nog zal verkrijgen of inbrengen van welke aard dan ook. Hij verkoopt dat nu aan Jacop en aan Peter, zoons van genoemde Dirk Willems vanDoormalen, zijnde de broers van zijn vrouw Catharina en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 29 juli 1630, getuigen Loon en Huijskens.

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_5.html
IX-o : Catharina Theodori van Doormalen, vlg TvD Elisabeth, geboren rond 1585 (?), wonende te Oirschot (NB), d.v. VIII-i.

Catharina was gehuwd met Guilielmus Anthonij Verroten, geboren rond 1583 (?), wonende te Best (NB), overleden voor oktober 1622, z.v. Anthonius Arnoldi Verroten.

Uit dit huwelijk:
1 : Maria Verroten, gedoopt te Best (NB) op 29 oktober 1617 (RK).
2 : Maria Vroten, gedoopt te Best (NB) op 6 december 1618 (RK).
====


Voor meer informatie: bertho@derikx.com