man‎Peter Dircks Willems Van Doormalen‏‎
Overleden ‎± 1557
[bron]
Genoemd in aktes van mei 1557.
In akte 3 van 7 januari 1558 wordt echtgenote als weduwe genoemd.

[Gebruikersnotities]
BROER JACOB
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1553.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1553
167
Jacop zoon wijlen Dircks van Doormalen verkoopt hierbij de helft van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ...
Ook verkoopt hij de helft van een beemd genoemdd de Haghebeemd, ...
Deze bezittingen worden nu verkocht aan zijn broer Peter Dirks van Dormalen ...
Datum 24 februari 1553
.
168
Peter Dircks van Dormalen heeft beloofd om aan diens broer Jacop Dirks van Dormalen die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen samen met een rente tegen de penning zestien per a.s. Maria Lichtmisdag.
Datum en getuigen als boven. (Datum 24 februari 1553)

BROER WILLEM:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1554.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1554
190
Peter zoon Dircks van Doormalen heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn broer Willem Dircks van Doormalen die een bedrag van 36 gulden te gaan betalen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 30 maart 1554)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1557.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1557
263
... , Peter Dircks van Doormaelen, ...
Datum 17 mei 1557
.
281
... , Peter Dircks van Dormaelen. ...
Datum 31 mei 1557

WEDUWE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1558.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1558
003
... , de weduwe en kinderen van Peter Dircks van Doormaelen,...
Datum 7 januari 1558,
.
089
... , de weduwe van Peter Dircks van Dormaelen, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 12 maart 1558)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
120
... de weduwe van Peter Dirck Willems,..
Datum en getuigen als boven. (Datum 14 februari 1562)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
166
... , Peter Dircks van Dormalen, ...
Datum en getuigen als boven (Datum 26 maart 1566)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1570.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1570
142
... de weduwe en kinderen van Peter Dircks van Dormalen...
Datum en getuigen als boven.(Datum 3 juni 1570)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1572.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1572
086
... de weduwe en kinderen van Peter Dircks van Doormalen...
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 maart 1572)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1580.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1580
095
... een huis met schaapskooi laten verhuren met de grond die erbij hoort, te weten het Brechtken en de Schoet,...
Vandaag op ... mei, vanwege de gevaarlijke tijd waarin we leven is er uitstel geweest, is de kaars aangestoken en nadat die uitging is de verhuur gegund aan Theunken Dircks en deze heeft met haar zoon Peter en met Willem Dircks van Dormalen als haarvoogden...
Geen datum

GEZIN + ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1582.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1582
002
Jacop, Jan, Dirck en Peter, broers, Marie, Anna en Jenneken, gezusters en allen kinderen van wijlen Peters van Doormalen verwekt bij Thoenken Peters, waarbij genoemde Marie, Anna en Jenneken worden geassisteerd door Willem Dircks van Doormalen hun hierbij gekozen voogd, hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgende bezittingen die ze na de dood van genoemde Peter en Thoenken hebben geerfd....
Datum 20 januari 1582

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html

VII-h : Peter Dircx van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1504 (?), wonende aldaar, overleden voor 1582, z.v. VI-k.
Peter was gehuwd met Thoenken Peters.

Uit dit huwelijk:
1 : Jacop Petri van Doormalen, geboren rond 1536 (?), volgt onder VIII-f.
2 : Anna Petri van Doormalen, geboren rond 1536 (?), wonende te Best (NB).
Anna was gehuwd met Jan Goijaert Reijnen.
3 : Marij Petri van Doormalen, geboren rond 1536 (?).
4 : Peter Petri van Dormaelen, geboren rond 1538 (?), volgt onder VIII-g.
5 : Joanna Petri Theodori van Doormalen, Jenneke, geboren rond 1540 (?), volgt onder VIII-h.
6 : Dirck Petri van Doormalen, geboren rond 1545 (?), volgt onder VIII-i.
7 : Jan Petri van Doormalen, geboren rond 1548 (?), volgt onder VIII-j.

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vlld. PETER DIRCKS VAN DOORMALEN/ overleden vóór 1582, trouwt met Thoentken Peters.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Peters van Doormalen1 geb. ca. 1540, begr. Best 23-4-16301 trouwt met
Marijken Willem Woutersse<299> , begr. Best 5-3-1624. In 1612 lenen Jan Peters van
Dormalen en Adriaen Jans van Coll te Best 321 gulden aan Arnd Haubracken ten
behoeve van Jenneken weduwe Reijner Henricx Rogge<300>. In 1612 is Jan Peters
in Den Bosch/ waar hij 100 gulden opneemt voor zijn broer Dirck<301> .
2. Dirck, volgt Vlllc.
3. Jacop/ volgt Vllld.
4. Peter, volgt Vllle.
5. Marij.
6. Jenneke/ trouwt Hendrick Claes Alaerts. Hieruit o.a. : Anneken Hendricks<302> . In
1607 zijn Dirck Peters van Doormalen en Peter Peters van Doormalen<303> en in
1609 Dirck Peters van Doormalen en Jan Goorts van Breugel voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Henriek Claes Alaerts<304>.
7. Anna, trouwt Jan Goijaert Reijnen<305> .
In 1547 belooft Peter zoon van wijlen Dirck Willems van Dormalen aan zijn broer Jan vijf
gouden Karolusgulden uit de Hagelaer, een akker van 3 lopense groot te Aerle<306> . In
1582 delen de zeven kinderen van Peter Dircx van Doormalen de erfenis van hun ouders.
Zij worden eigenaar van percelen grond te Aerle/ o.a. de Haeghenbeempt, een akker "het
Hagelaer" en de erfenis genaamd den Sonderens onder Verrenbest<307> . Het laatste
dragen zij in 1593 over aan Di rek Goijaert Willemsen van Loon<308>. In 1628 verkopen Peter
Anthonis Dircxssen van den Dijck en Henriek Jan Dirck Schepens als man van lke1 dochter
van wijlen Anthonis Dircxssen van den Dijck1 mede voor Gerit hun broeder/ de koeiweijde
genaamd den Penninck, afkomstig uit de erfenis van Peter Dirck Willemsen van
Doormaelen<309> . In 1593 transporteren Willem Di rex van Doormalen en Jan1 Di rek en
Jacop/ zonen van Peter Dircx van Doormalen "seeker goed" gekomen van Aerd Dircx van
Doormalen<310> .
====

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 2 van 1582.
met:

womanThoenken Peters‏
Overleden ‎± 1581
[bron]
Genoemd in akte 095 van mei 1580.
Zie akte 002 van 20 januari 1582. Overleden.

Kinderen:

1.
man‎Peter Peters Dircks Van Doormalen‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1603
134
Antonis zoon wijlen Henricks de Cort heeft aan Peter Peters van Doormalen zijn hofstede verhuurd met het weiland etc., gelegen in Oirschot, herdgang Aerle aan het Hagelaer. ...
Datum en getuigen als boven (Datum 14 mei 1603)

Genoemd met broer Dirck Peters echtgenoot van zus Jenneke Peters
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1607
177
Dirk Peters van Dormalen en Peter Peterszoon van Dormaelen als voogdan over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Claas Alaerts, hebben als schuldenaars ....
Datum 14 mei 1607

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1609.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1609
298
Er is een bepaald geschil ontstaan en er dreigden nog meer problemen over te komen tussen de vrienden van wijlen Anthonis zoon Peter Peters van Dormaelen, partij ter ener zijde en Michiel van der Waerden, partij anderzijds vanwege een doodslag door genoemde Michiel op genoemde Antonis gepleegd. Om dit geschil op te lossen en in der minne te regelen is voor ons schepenen de vader van de overledene verschenen zijnde Peter Peters van Dormaelen die daarbij door zijn zoon Peter is geassisteerd, die daarbij optreden voor de zonen en en dochters van genoemde Peter, partij enerzijds en Dirck Ariens van Nistelroij namens de dader, partij anderzijds. Daarbij is het volgende overeengekomen. ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1626.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 151 REGESTEN 1626
020
Anneke dochter van Henrick Claes Alaerts met haar oom en voogd Peter Peters van Doormalen, ...
Datum 17 januari 1626

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
035
... Hij verklaart dat hij erbij aanwezig was toen Jan en Peter, gebroeders en zoons van Peter Dircks van Doormalen als zijnde echtgenoten van Merieken en Henrieksken, gezusters en dochters van wijlen Jan Henriks de Gruijter ...
Datum 4 februari 1630

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
VIII-g : Peter Petri van Dormaelen, geboren rond 1538 (?), wonende te Oirschot (NB), z.v. VII-h.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:
1 : ? van Dormaelen, geboren rond 1570 (?).
2 : ? van Dormaelen, geboren rond 1570 (?).
3 : Anthonius Petri van Dormaelen, geboren rond 1572 (?), wonende te Oirschot (NB), vermoord te Kortenaken (B) in oktober 1609.
4 : Petrus Petri van Dormaelen, Peter, geboren rond 1579 (?), volgt onder IX-h.
5 : waarschijnlijk Guilielmus Petri Petri van Dormaelen, geboren rond 1579 (?) (RK), overleden te Best (NB) op 6 februari 1624, begraven aldaar op 12 februari 1624.

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vll le. PETER PETERS VAN DOORMALEN, overleden na 1626.
Kinderen :
1. Antonius, vermoord te Kortenaken (1609) door Miehiel van der Waerden <362,363> .
2. Peter, volgt IXj.
3. N.N. (dochter).
4. N.N. (dochter).
5. N.N. (zoon), mogelijk Willem genaamd. Te Best begraven : 12-2-1624: Guilielmus
Petrus Petrus van Doormalen.
Mogelijk is Peter Peters van Doormalen dezelfde als Petrus Petri de Dorenmael, die in 1592
te Geldrop doopheffer was bij Margaretha Godefridus Vreijsen<364> . In 1604 huurt Peter
Peters van Doormalen een stede met erve aan het Hagelaar van Antenis Henricks<365> . In
1613 is hij pachter van huis en erf aan het Piekevelt, eigendom van de Tafel van de H.
Geest<366> .
====

2.
manJan Peters Dircks Van Doormalen‏
Overleden ‎23 apr 1630 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
RHCE:
116629 Begraafinschrijving Joannes Petrus van Dormalen, 23-04-1630
DTB_Best_10225_4.1 Doop-, trouw- en begraafboek Best
Overledene: Joannes Petrus van Dormalen
Plaats inschrijving: Best
Overlijdensdatum: 23-04-1630
Folio: 62
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1
64 / 364 00064_D_Best_0001_0061v-0062.jpg
"23 aprilus obijt joes petri van dormalen"


[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
Jan zoon wijlen Matheus Jacobs heeft verklaard dat Henrick Jan Vlemincks, Jan Peters van Doormalen als man van Marijke dochter van Willem Wouters en Bartholomeus van Geenhoven als voogd over het minderjarige kind van wijlen Aert Willem Wouters, aan hem een pacht van 12 lopen rogge per jaar hebben afgelost ...
Datum 5 maart 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1596.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1596
142
.. verkopen een akker genoemd de Braecken, groot ca. 3 lopenzaad en 40 roeden, gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ...
.. Het wordt nu verkocht aan Jan Peters van Doormalen ...
Datum 6 mei 1596

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1600
230
Allen etc., ( vidimus ) voor ons zijn verschenen Joost Adam Weijlaerts, Henrick Verhoeven en Jan Peters van Doormalen, ...hebben ... de navolgende verklaring onder ede afgelegd...
Datum 11 december 1600

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1600
027
Jan Peter van Doormalen en Peter Willem Wouters hebben beloofd ...
Datum 5 februari 1600

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1604
028
... Deze rente wordt geheven op het bezit van Jan Peters van Doormalen zoals in schepen brieven van Oirschot is vermeld d.d. 11 januari 1559. ...
Datum 27 februari 1604

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1605
051
... verkopen een pacht van 1 Bosch mudde rogge per jaar, binnen Den Bosch elk jaar op 0.L. Vrouw Lichtmisdag te leveren. ...
... Deze pacht verkopen zij nu aan Arien Jan Jan Joris, Jacob Jan Dirks en aan Jan Peters van Dormalen....
Datum 11 juni 1605
.
052
... en Jan Peters van Doormalen alsnog zullen vernemen of deze laatste nu wel of niet het desbetreffende onderpand daarvan in bezit hebben. Indien dit niet zo is, dan zullen genoemde Arien Jan Joris, Jacob Jan Dirks en Jan Peters van Dormaelen, de brieven die zij nog in hun bezit hebben, overdragen, ...
Datum en getuigen als boven

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1612
223
Onlangs hebben Adriaen van Coll en Jan Peters van Dormaelen in de stad Den Bosch geld opgenomen en wel 100 gulden om daarmee een ander bedrag van 100 gulden te voldoen, die deze Adriaen van Col en Jan Peters van Dormalen voor henzelf handelend en ook voor Dirck Peters van Dormalen, in Den Bosch hadden opgenomen. Voor ons als schepenen is nu verschenen deze Dirck Peters van Dormalen en heeft beloofd om Adriaen van Col en Jan Peters van Dormalen voor hun betalingsbelofte te zullen vrijwaren voordit in Den Bosch opgenomen bedrag van 100 gulden en de rente daarover.
Datum en getuigen als boven. (Datum 26 juli 1612)
.
224
Vervolgens belooft Jan Peters van Dormalen zijn broer Dirck Peters van Dormalen die voor diens belofte te zullen vrijwaren, welke belofte Dirck hiervoor heeft gedaan ten behoeve van vermelde Jan Peters van Dormaelen.
Datum en getuigen als boven. (Datum 26 juli 1612)

ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1622
034
Jan zoon wijlen Peter van Doormalen, die voor zichzelf handelt en als man van Marieken dochter van wijlen Willem Wouter Jacops, verkoopt hierbij ...
Datum 10 februari 1622

ECHTGENOTE Merieken overleden:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1627.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 152 REGESTEN 1627
141
Jan Peters van Dormaelen als weduwnaar van Merieken, doet hierbij afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake de helft van een hooibeemd genoemd de Ouden Beemd...
Dit bezit was hem door wijlen zijn vrouw nagelaten en hij geeft het vruchtgebruik nu over aan Wouter Antonis Verroten als man van Willemken, dochter van genoemde Jan Peters ( van Dormaelen ) en van genoemde Merieken. ...
Datum 31 maart 1627

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
136
Jan Peters van Doormaelen heeft hierbij verklaard al 17 jaar lang en ook hierna nog, aan Gijsbert Henricks van Engeland, een bedrag van 100 gulden schuldig te zijn ...
Datum 20 april 1630

WIE ZIJN DIT DAN????
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1630.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 155 REGESTEN 1630
035
... Hij verklaart dat hij erbij aanwezig was toen Jan en Peter, gebroeders en zoons van Peter Dircks van Doormalen als zijnde echtgenoten van Merieken en Henrieksken, gezusters en dochters van wijlen Jan Henriks de Gruijter ...
Datum 4 februari 1630

OVERLEDEN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1633.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 158 REGESTEN 1633
248
... , de erfgenamen van Jan Peters van Doormalen, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 27 juni 1633)

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_5.html

VIII-j : Jan Petri van Doormalen, geboren rond 1548 (?), wonende te Oirschot (NB), begraven te Best (NB) op 23 april 1630, z.v. VII-h.

Jan was gehuwd met Marijken Woutersse, wonende te Best (NB), overleden aldaar op 5 maart 1624, begraven aldaar, d.v. Willem Woutersse.

Uit dit huwelijk:
1 : waarschijnlijk Guilielma Joannis Petri van Doormalen, geboren rond 1588 (?), volgt onder IX-q.

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Jan Peters van Doormalen, geb. ca. 1540, begr. Best 23-4-1630, trouwt met
Marijken Willem Woutersse<299> , begr. Best 5-3-1624. In 1612 lenen Jan Peters van
Dormalen en Adriaen Jans van Coll te Best 321 gulden aan Arnd Haubracken ten
behoeve van Jenneken weduwe Reijner Henricx Rogge<300> . In 1612 is Jan Peters
in Den Bosch, waar hij 100 gulden opneemt voor zijn broer Dirck<301> .
====

3.
womanJenneke Peters Dircks Van Doormalen‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1599.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1599
035
Henrick zoon wijlen Niclaes Alaerts en Dirck Peters van Doormalen hebben samen en ieder hoofdelijk beloofd om....
.
037
Henrick Niclaes Alaerts heeft beloofd om genoemde Dirck Peters van Doormalen voor diens betalingsbelofte te zullen vrijwaren.
Datum en getuigen als boven. (Datum 3 februari 1599)

ANDER PERSOON:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1599.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1599
282
Henrick zoon wijlen Niclaes Alart Schepens namens zijn kinderen verwekt bij Geertruiden dochter van Gijsbert Hoppenbrouwers...
Datum 4 november 1599

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1602.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1602
192
Henrick Niclaes Alaerts heeft als schuldenaar beloofd om aan...
Datum 21 november

WEDUWE:
NB: "haar zwager Jan Goort Reijnen" is de echtgenoot van zus Anna.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1606.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1606
095
Erfelijke verdeling tussen Jenneke weduwe Henrick Niclaes Alaerts en Gijsbert zoon van genoemde Henrick Niclaes Alaerts, Jenneke weduwe Henrick Niclaes Alaerts met haar kinderen verwekt bij
genoemde Henrick en geassisteerd door haar broer Peter Peters en haar zwager Jan Goort Reijnen als haar voogden, en haar kinderen, zijnde partij enerzijds, en Gijsbrecht zoon wijlen Niclaes Alaerts
verwekt bij Geertruit dochter Gijsbert Dirk Hoppenbrouwers, geassisteerd door zijn oom en voogd Aertgen Niclaes Alaerts, partij anderzijds, hebben een erfelijke verdeling gemaakt....
Datum 12 april 1606

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1607
177
Dirk Peters van Dormalen en Peter Peterszoon van Dormaelen als voogdan over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Claas Alaerts, hebben als schuldenaars beloofd ...
Datum 14 mei 1607

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1613
20
Jenneken weduwe van Henrick Claes Alaerts geassisteerd door Dirk Peters van Doormalen als haar voogd en nog haar zoon Peter, heeft als schuldenaresse beloofd om ...
Datum en getuigen als boven (22 januari 1613)
.
152
Jenneken weduwe van Henrick Claes Alaerts geassisteerd door Dirck Peters van Dormalen, haar broer als haar hierbij gekozen voogd, draagt hierbij een half lopenzaad land over, ...
Datum 29 mei 1613
Zie ook 154.

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
VIII-h : Joanna Petri Theodori van Doormalen, Jenneke, geboren rond 1540 (?), wonende te Oirschot (NB), d.v. VII-h.

Joanna was gehuwd met Hendrick Claes Alaerts, overleden voor 1607.

Uit dit huwelijk:
1 : Kind Alaerts, geboren rond 1570 (?).
2 : waarschijnlijk Petrus Henrici, geboren rond 1579 (?), volgt onder IX-i.
3 : waarschijnlijk Petrus Henrici Nicolai, geboren rond 1580 (?), volgt onder IX-j.
4 : waarschijnlijk Petrus Henrici, geboren rond 1585 (?), volgt onder IX-k.

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Jenneke, trouwt Hendrick Claes Alaerts. Hieruit o.a.: Anneken Hendricks<302> . In
1607 zijn Di rek Peters van Doormalen en Peter Peters van Doormalen <303> en in
1609 Dirck Peters van Doormalen en Jan Goorts van Breugel voogden over de
minderjarige kinderen van wij len Henriek Claes Alaerts<304> .
====

4.
manJacob Peters Dircks Van Doormalen‏
Overleden ‎± 1587
[bron]
Genoemd in akte 126 van 19 maart 1586
Zie akte 218 van 8 september 1587: echtgenote genoemd als weduwe.

[Gebruikersnotities]
ZWAGER:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1576.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1576
Los001
Dierick zoon wijlen Aert Hermenszoon ....
... Het perceel wordt nu verkocht aan Jacop zoon wijlen Peters van Doormalen zijn zwager...
Datum 5 juni 1576

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1578.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1578
134
Jacop zoon wijlen Peters van Doormalen verkoopt de helft van een akker genoemd de Hoghe akker ...
Datum 28 maart 1578
.
136
Jacop zoon wijlen Peters van Doormaelen heeft beloofd dat hij de rente van twee gulden uit de rente van drie gulden zal gaan betalen die Goijaert Dircks van Geloven vandaag heeft beloofd aan Jan Jan Goessens ten behoeve van de St. Odulphuskerk te Best....
Datum en getuigen als boven. (Datum 28 maart 1578)
.
138
Jacop zoon wijlen Peters van Doormaelen heeft beloofd om aan Margriet dochter van wijlen Aert Dirck Hermans een jaarlijkse rente van 30 stuivers te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 28 maart 1578)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1586
126
... , Jacop Peters van Doormalen....
Datum 19 maart 1586

OVERLEDEN?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
Jan Dirck Jan Hermans die verklaart 24 jaar oud te zijn, desondanks wordt geassisteerd door Goijaerden Dircks van Geloven zijn voogd, draagt een akker over, zoals hij die middels het recht van vernadering heeft verkregen van Jacop van Doormalen, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, groot ca. een zesterzaad, b.p. Goijaert Dircks van Geloven, Niclaes Jan Goossens, Jacop Peters van Doormalen.....
Datum 24 maart 1587

WEDUWE ECHTGENOTE: Henrieksken
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
218
Goijaert Dircks van Geloven oud ca. 45 jaar en Margriet dochter van Gerart Philips van Strijp weduwe van Peter Antonis Dreijssen oud ca. 43 jaar die door Henrieksken weduwe van Jacop Peters van Doormalen verzocht zijn een verklaring af te leggen hebben gezegd dat het hen bekend is dat Jan Peters van Doormalen hetgene heeft betaald dat Dirck Aert Hermans te Woensel in diens testament had vermaakt zijnde 50 gulden en wel aan genoemde Dirck, ondanks het feit dat er in dat testament daarvan geen aantekening is gemaakt. Genoemde Goijaert verklaart dat hij er destijds bij was in het huis van Joost Talen waar het geld werd betaald en Margriet verklaart nog dat genoemde Jacop Peters van Doormalen dit geld van haar man heeft verkregen.
Datum 8 september 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1591
Los051
... hadden middels het recht van vernadering een stuk akker verkregen van Jacop van Doormalen...
... , Jacop Peters van Doormalen ...
Datum 23 maart 1587

Echtgenote Henriksen weduwe.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
036
Dirck Peters van Dormaelen en Willem Daniel Smetsers als voogden over de minderjarige kinderen van Henriksken weduwe van Jacob Peters van Dormaelen, hebben als schuldenaars beloofd ...
Datum en getuigen als boven.(Datum 30 januari 1592)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1594
362
Indertijd geeft Jacop Peterssn. van Doormalen van Dirk Aert Hermans en diens voogden een stuk akkerland gekocht gelegen in de Hoge akkers, herdgang Verrenbest aldaar aan de Duitse Val voor een bedrag van 400 gulden zoals wordt gezegd. Nu is verschenen ...
Datum 10 december 1594

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1598.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1598
168
... , de weduwe en kinderen van Jacop Peters van Doormaelen, ...
Datum 20 maart 1598

ECHTGENOTE: wijlen Henrieksken Vinck
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1604
136
Aert zoon wijlen Jacop Peters van Doormalen verwekt bij wijlen Henrieksken Vinck, verder Adriaen zoon Joost Jan Willems als man van Antonis dochter van Jacop Peters van Doormalen en genoemde Henrieksken, hebben een boedelscheiding gemaakt vanwege denalatenschap van hun ouders....
Datum 5 juni 1604

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
VIII-f : Jacop Petri van Doormalen, geboren rond 1536 (?), wonende te Oirschot (NB), overleden voor 1587, z.v. VII-h.

Jacop was gehuwd met Henricxken Vinck, overleden tussen 1598 en 1604.
Uit dit huwelijk:
1 : Arnoldus Jacobi van Doormalen, Aerdt, geboren rond 1565 (?), volgt onder IX-f.
2 : Antonia Jacobi van Doormalen, geboren rond 1567 (?), volgt onder IX-g.

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vll ld. JACOP PETERS VAN DOORMALEN<357> , overleden vóór 1587<358> , t rouwt met Henricxken
Vinck, overleden na 1598 en vóór 1604 <359> .
Uit dit huwelijk:
1. Aerdt, volgt IXi.
2. Antonia, trouwt met Adriaen Joost Jan Willems. Hieruit : Jacob Adriaens, Jan
Adriaens, Peter Adriaens, Meriken Adriaens, Jenneken Adriaens, Margriet
Adriaens en Henricxken Adriaens getrouwd met Dirck Meeus<360> .
Aert en Antonia delen in 1604 het erfgoed van hun ouders, bestaande uit een huis en land
te Verrenbest<361>.
====

5.
womanAnna Peters Dircks Van Doormalen‏

[Gebruikersnotities]
ECHTGENOOT:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1589.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1589
035
Jan zoon wijlen Goijaert Reijnen als man van Anna dochter van wijlen Peter Dircks van Doormalen, verkoopt de helft van een akker genoemd het Hagelaer groot ca. in totaal 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Aerle...
Datum 27 juni 1589

ECHTEGENOOT "Jan Goort Reijnen" genoemd als voogd van zus Jenneke:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1606.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1606
095
Erfelijke verdeling tussen Jenneke weduwe Henrick Niclaes Alaerts en Gijsbert zoon van genoemde Henrick Niclaes Alaerts, Jenneke weduwe Henrick Niclaes Alaerts met haar kinderen verwekt bij
genoemde Henrick en geassisteerd door haar broer Peter Peters en haar zwager Jan Goort Reijnen als haar voogden, en haar kinderen, zijnde partij enerzijds, en Gijsbrecht zoon wijlen Niclaes Alaerts
verwekt bij Geertruit dochter Gijsbert Dirk Hoppenbrouwers, geassisteerd door zijn oom en voogd Aertgen Niclaes Alaerts, partij anderzijds, hebben een erfelijke verdeling gemaakt....
Datum 12 april 1606

Niet individueel genoemd in doorm_2.html. "Anna was gehuwd met Jan Goijaert Reijnen."
Geen additionele info in GTOB 11-Jan-1996: "Anna, trouwt Jan Goijaert Reijnen <305>."

6.
woman‎Marie Peters Dircks Van Doormalen‏‎

[Gebruikersnotities]
Niet individueel genoemd in doorm_2.html
Geen additionele info in GTOB 11-Jan-1996

7.
manDirck Peters Dircks Van Doormalen‏
Geboren ‎voor 1559
[bron]
Genoemd met echtgenote in akte 013 van 1579.
Dus geboren voor 1579-20=1559

Overleden ‎28 sep 1627 Best, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Genoemd in akte 033 van 1 februari 1625
Echtgenote genoemd als weduwe in akte 358 van 27 juli 1628

RHCE:
116582 Begraafinschrijving Theodorus Petrus van Doormaelen, 28-09-1627
DTB_Best_10225_4.1 Doop-, trouw- en begraafboek Best
Overledene: Theodorus Petrus van Doormaelen
Plaats inschrijving: Best
Overlijdensdatum: 28-09-1627
Folio: 51
Toegangsnummer: 10225 Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerlijke Stand, 1562-1810
Inventarisnummer: 4.1
53 / 364 00053_D_Best_0001_0050v-0051.jpg
"obijt Theodorus Petri van Dormalen 28 september"

‎, leeftijd minimaal 68 jaar
[Gebruikersnotities]
ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1581.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1581
013
Er is een ruzie ontstaan tussen Henrick Willem Merks ... als partij ter ener zijde en ... en ook nog vanwege Dirck Peters van Doormalen als man van Elisabeth dochter van Wouter Henrick Mercks ...
Datum 21 augustus 1579 (!, jaartal, JT )
.
014
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen als man van Elisabeth dochter van Wouter Henrick Mercks verkoopt zijn erfdeel en aanspraken ... Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Antonis Aerts van der Rooten
Datum 27 augustus 1579
.
067
Alle verkopers uit de vorige akte verkopen een stuk land deels weiland deels akker genoemd de Sondaerens ...
.. Ze verkopen het perceel nu aan Dirck Peters van Doormalen ...
Datum en getuigen als boven (Datum 21 februari 1581).

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1582.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1582
018
Jan zoon Henrick Willem Andriessen verkoopt een huis, tuin etc. ... Verder verkoopt hij een akker genoemd de Meijenbraeck ...Ook verkoopt hij nog een akker genoemd de Mispelakker ... Deze bezittingen verkoopt hij nu aan Dirck Peterssn. van Doormaelen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1582)
.
019
Dirck zoon Peters van Doormalen heeft de verplichting op zich genomen om vanwege Jan Henrick Willems per a.s. Maria Lichtmisdag aan Denis Gijsbrechts een bedrag van 50 gulden te gaan betalen, welk bedrag Jan Henrick Willems aan deze Denis verplicht is te betalen.
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1582)
.
020
Peter Boelaerts bezit een akker gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest genoemd de Broekekker...Hij staat hierbij aan genoemde Dirck Peters van Doormalen en zijn erfgenamen toe om voortaan over zijn erf te mogen wegen met wagens, karren, over deze Broekakker zoals dat nog aan Dirck aangewezen zal worden. Dirck is verplicht daarvoor goed toezicht te houden dat Peter geen schade daardoor aan zijn oogstgewassen zal lijden.
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1582)
.
021
Dirck Peters van Doormalen heeft beloofd om aan Peter Boelaerts een bedrag van 7 gulden te zullen betalen per a.s. Pasen.
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 februari 1582)
.
046
Henrick zoon Jan Hermans verkoopt een heiveld dat hij van de gemeijnte heeft ingenomen, groot ca. 4 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
... Hij verkoopt het perceel nu aan Dirck Petersssn. van Dormaelen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 5 maart 1582)
.
047
Dirck Peters van Dormaelen heeft als schuldenaar beloofd om aan Henrick Jan Hermans een bedrag van 45 gulden te zullen betalen per heden datum over een jaar.
Datum en getuigen als boven. (Datum 5 maart 1582)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1585.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1585
190
... verkoopt het derde deel van een akker groot ca. twee en een halve lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, genoemd de Meijen Braecke,...
... Hij verkoopt dit perceelsgedeelte nu aan Dirk Peters van Doormalen ...
Datum 26 september 1585

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1586.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1586
264
Vroeger heeft Dirksken weduwe van Danel Vos steeds een jaarlijkse rente geheven op het bezit van Dirck Peters van Doormalen zijnde een huis etc. gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
... Zodoende zijn nu verschenen genoemde Goijaert Aert Danel Vos en heeft verklaard dat genoemde Dirck Peters van Doormalen aan hem deze 4 gulden van de totale rente van 9 gulden per jaar heeft afgelost...
Datum 4 oktober 1586
.
265
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen uit hoofde van een jaarlijkse rente van 9 gulden waarvan de brief in het ongerede is geraakt, en waarvan er 4 gulden per jaar aan deze Goijaert Aert Vos eerder zijn afgelost, heeft nu beloofd ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 4 oktober 1586)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1587
088
... een rente van 5 gulden per jaar te verkopen, welke rente Dirck Peters van Doormalen aan deze Goijaert eerder had beloofd ten behoeve van die minderjarige kinderen...
Datum 25 maart 1587

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1590.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 143 REGESTEN 1590
209
Niclaes zoon Goijaert Dircks als man van Mechteld dochter van wijlen Gijsbert Willemsen voor zichzelf alsook optredend voor Willem Eijmberts als man van Cathelijn dochter van genoemde Gijsbert Willemsen, partij enerzijds en Dirck Peters van Doormalen en Willem Gijsbert Willemsen als voogden van Jan en Marieke kinderen van genoemde Gijsbert Willemsen, partij ter andere zijde, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake de nalatenschap van genoemde Gijsberden Willems en diens vrouw Margriet dochter van Evert Thonis.....
Datum 13 augustus 1590

BROER JACOB:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1592.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1592
036
Dirck Peters van Dormaelen en Willem Daniel Smetsers als voogden over de minderjarige kinderen van Henriksken weduwe van Jacob Peters van Dormaelen, hebben als schuldenaars beloofd ...
Datum en getuigen als boven.(Datum 30 januari 1592)
.
Ook genoemd in akte 201

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1593
064
Cornelis en Dirck broers en zonen van wijlen Dielis Dirck Crijns, verkopen ... een huis met toebehoren gelegen in Oirschot, herdgang van Verrenbest ...
... De percelen worden verkocht aan Dircken Peters van Doormalen ...
Datum 13 februari 1593
.
066
Dirk Peterssn. van Doormalen heeft als schuldenaar beloofd om aan genoemde Cornelis en Dirk een bedrag ...
Datum en getuigen als boven (Datum 13 februari 1593)
.
079
Thomas zoon wijlen Willem Rutgers als man van Margriet natuurlijke dochter van Aert Dircks van Doormalen, met instemming van Jan en Dirck zijnde de zonen van Peter Dirks van Doormalen, namens zichzelf optredend en ook handelend voor hun broers en zusters, en verder nog Dirck Willems van Doormalen voor zichzelf en nog optredend vanwege zijn zusters, verkopen een stuk....
Datum als boven (Datum 20 februari 1593)
.
081
Willem Dircks van Doormalen en Jan, Dirck en Jacop, zonen van Peter Dircks van Doormalen, hadden eerder bepaalde goederen aanvaard afkomstig van Aerden Dircks van Doormalen, om daarmee de schulden in het sterfhuis te betalen en nu is ontdekt dat deze personen meer hebben moeten betalen dan de roerende goederen waard zijn en wel een bedrag van 40 gulden. Om daarover in de toekomst geen twijfel over te laten ontstaan, zijn thans verschenen Dirck Willems van Doormalen voor zichzelf en nog optredend voor zijn zusters, verder genoemde Jan en Dirk zonen van Peters van Doormalen, en hebben nu verklaard dat ze volledig zijn voldaan door Thomas Willems Rutgers als man van Margrietken natuurlijke dochter van Aerts Dircx van Doormalen ...
.
Ook genoemd in 295 en 309.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1594
021
... De rente wordt nu verkocht aan Dirck Peters van Doormalen als eigenaar van de onderpanden ...
Datum 22 januari 1594
.
183
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen, als voogd over Jan zoon Gijsberts Willems, Willem zoon Gijsberts Willems als voogd over zijn zuster Marieke dochter van genoemde Gijsbrecht Willems, hebben samen een boedelscheiding gemaakt van de goederen en rentes die ze door het overlijden van hun ouders hebben verkregen....
Datum 16 april 1594
.
213
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen, als voogd over Jan zoon wijlen Gijsbert Willemssn., verkoopt een akker groot ca. twee en een halve lopenzaad gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest genoemd de Princkheester,...
Datum en getuigen als boven (Datum 13 juni 1594)

OOMS?
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1597.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1597
038
Henrick zoon wijlen Jan Hermans partij enerzijds, Thomas zoon wijlen Willem Rutgers van der Vleuten als man van Margrietken, natuurlijke dochter van wijlen Aert Dircks van Doormalen, geassisteerd door Jan, Dirck en Peter, zonen van Peters van Doormalen, verder nog Dirck Willems van Doormalen als zijnde allen naaste vrienden van genoemde Margrietken, partij anderzijds, hebben de volgende ruil gedaan van de navolgende percelen grond....
Datum als boven (Datum 6 februari 1597)
.
041
Jan, Dirck, en Peter, broers en zonen van wijlen Peters van Doormalen en verder nog Dirck Willems van Doormalen als vrienden en erfgenamen van wijlen Aert Dirks van Doormalen, hebben ermee ingestemd dat Thomas Willem Rutgerssn. als man van Margrietken, natuurlijke dochter van genoemde Aert van Doormalen, een stuk grond van twee lopenzaad mag verkopen uit het bezit dat hij vandaag in een ruil van Henrick Jan Hermans heeft verkregen, ....
Datum en getuigen als boven.(Datum 6 februari 1597)
.
183
Antonis Aerts van der Rooten heeft verklaard dat Thomas Willems Rutgers bij diens verkoop van zijn kindsdeel uit de nalatenschap van de kinderen van Adriaen Henrick Thomas, zoals gedaan voor schepenen van Oirschot op 7 maart j.l. is vastgelegd, nietheeft meeverkocht een heiveldje gelegen herdgang Verrenbest, maar dat hij dat al eerder aan Dirck Peters van Dormalen had verkocht. Antonis doet hierbij afstand van dit heiveldje ten behoeve van deze Dirck van Doormalen.
Datum en getuigen als boven.(Datum 21 maart 1597)
.
228
... verkopen hun aanspraken en erfdelen in een akker met een stuk hei daaraan, groot in totaal 5 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, ...
... Dit bezit wordt nu verkocht aan Dirck Peters van Doormalen ...
Datum 3 april 1597
.
353
Dirck zoon wijlen Peters van Doormaelen verkoopt een nieuw stuk grond van ca. 4 lopenzaad en 8 roeden zoals hij dat heeft gekocht van Aerden Naets, gelegen in Oirschot, herdgang Verrenbest...
Datum 4 november 1597
.
376
... Marten de Cuijper ... Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Dirck zoon Peters van Doormalen ...
Datum 4 december 1597
.
377
Catharijn dochter van wijlen Marten de Cuijper ... verkoopt .. aan Dirck Peters van Doormalen.
Datum 4 december 1597
.
Los042
hebben daar de volgende personen aangetroffen, zijnde Cornelis Dielis en Dierck Dielis met hun kinderen ... en nog Gerit Diercks als partij ter eender zijde en verder Dierck Peters van Doormalen partij anderzijds en hebben nu door een arbitragecommissie van goede mannen een minnelijke afrekening gemaakt vanwege de nalatenschap van hun overleden ouders zoals ze die ook hebben verkregen op grond van het recht van vernadering inzake een huis etc. gelegen te Oirschot herdgang Verrenbest conform eenschepenbrief van Oirschot d.d. 23 februari 159... en partijen ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1599.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1599
030
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen verkoopt het vierde
deel, zijnde zijn erfdeel, van een een stuk land groot in totaal vier en een halve lopenzaad, genoemd Heijn Maes heikamp, zoals hij dat heeft verkregen van de kinderen van Willem Rutgers van der Vleuten, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest ...
Datum 30 januari 1599
.
037
Henrick Niclaes Alaerts heeft beloofd om genoemde Dirck Peters
van Doormalen voor diens betalingsbelofte te zullen vrijwaren.
Datum en getuigen als boven. (Datum 3 februari 1599)
.
296
Jan en Dirck, broers en zonen van wijlen Peters van Doormaelen, verkopen twee stukken beemd of weiland, samen aan elkaar gelegen, genoemd de Haeghenbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Aerle ...
Datum en getuigen als boven (Datum 13 november 1599)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1600.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1600
117
... hebben verklaard dat Dirck Peters van Doormalen aan hen een pacht van een halve mudde rogge heeft afgelost, maat van Den Bosch of van Oirschot, welke pacht werd geheven op onderpand van goederen die door deze Dirck van Doormalen van Heijlke Crijns waren gekocht. ...
Datum 15 mei 1600
.
118
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen verkoopt een stuk land groot ca. een lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest dat deze Dirck eerder van Heijlke Crijns had gekocht, ...
Datum en getuigen als boven.
.
210
..., hebben verklaard dat Dirck Peters zoon van Doormalen aan hen een rente heeft afgelost van een Bosch mauwer rogge per jaar dat aan deze personen betaald moest worden op onderpand van een bepaald stuk akkerland dat deze Peter heeft verkregen van Heijlken Jan Crijns, gelegen te Oirschot, herdgang Verrenbest. ...
Datum 13 december 1600
.
233
Dirck zoon wijlen Peters van Doormalen heeft beloofd voortaan een rente voor zijn rekening te nemen en te betalen van een bosch mauwer rogge per jaar, welke de kinderen van Henrick Santegoets te Verrenbest tot nu toe betaalde aan de kerk en H. Geestte Esch uit een grotere pacht, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 13 december 1600)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1603.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1603
094
... heeft verklaard dat Dirck Peters van Doormalen die een perceel land heeft gekocht van Heijlke weduwe van Jan Crijns, aan hem een rente van 4 gulden per jaar en de achterstand daarvan heeft afgelost,...
Datum als boven (Datum 11 maart 1603)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1605a.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 145 REGESTEN 1605
Los117
Dierck Peters van Doormaelen heeft als schuldenaar beloofd om aan Heijlkenen weduwe van Jan Joostens een bedrag van 4 gulden per jaar gedurende haar leven te betalen, omdat deze niet in de kamer van het huis is komen wonen om daarmee een andere woonruimte te kunnen betalen. ...

BROER PETER genoemd met echtgenoot van zus Jenneke
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1607.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1607
177
Dirk Peters van Dormalen en Peter Peterszoon van Dormaelen als voogdan over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Claas Alaerts, hebben als schuldenaars ....
Datum 14 mei 1607

ZUS JENNEKE. Zie ook onder.
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1609.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 146 REGESTEN 1609
177
... Ze dragen dat deel nu in de vorm van belening over aan Dirk Peters van Dormaelen en aan Jan Goorts van Breugel als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Henrick Claes Alaerts verwekt bij Jenneke dochter wijlen Peter Dircks van Dormaelen ...
akte is doorgestreept en niet afgemaakt
.
178
... Het perceel wordt nu verkocht aan Jenneke dochter van Peter Dirks van Dormaele weduwe van Henrick Claes Alaerts met haar daarbij gekozen voogd. ...
Datum 13 juni 1609
.
180
Jenneke dochter wijlen Peter Dirks van Dormaelen, weduwe van Henrick Claes Alaerts, daarbij geassisteerd door haar broer Dirk Peters van Dormaelen, ....
Datum en getuigen als boven (Datum 13 juni 1609)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1610.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1610
325
... Verder krijgen ze een jaarlijkse rente van 3 gulden en tien stuivers te ontvangen van Dirck Peters van Dormalen over te nemen met twee vervallen en de lopende termijn....
Datum 9 september 1610

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1611.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1611
230
Dirck Peters van Dormalen heeft beloofd om aan Herman Stockelmans als voogd over Silverster ...
Datum 23 augustus 1611
.
271
Ariaen Everaerts van den Bichelaer verkoopt hierbij een beemd met de helft van het gras, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest in de Vluetstraat aldaar ...
... Het perceel wordt nu verkocht aan Adriaen Jans van Col en aan Dirck Peters van Dormalen ...
Datum 16 augustus 1611
.
348
Dirck Peters van Dormalen heeft ongeveer 18 jaar geleden voor schepenen van Oirschot alhier ...
... een weilandje beleend genoemd het Steertken, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest...
... Zij hebben deze belening die Dirck van Dormalen eerder aan deze Jan hebben gedaan, nu alsnog goedgekeurd....
.. hebben ze daarom nu al hun rechten daarin verkocht en overgedragen aan vermelde Dirck Peters van Dormaelen. ...
Datum 21 oktober 1611

BROER JAN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1612.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1612
112
Dirck Peters van Doormalen heeft als schuldenaar beloofd om aan Dirck Goorts van Loon, onze collega schepen, die een bedrag van 100 gulden te gaan betalen ...
.. Hiermee is een belofte komen te vervallen die Dick Peters van Dormalen eerder aan deze Dirk Goorts van Loon heeft gedaan. ...
Datum en getuigen als boven (Datum 20 maart 1612)
.
223
Onlangs hebben Adriaen van Coll en Jan Peters van Dormaelen in de stad Den Bosch geld opgenomen en wel 100 gulden om daarmee een ander bedrag van 100 gulden te voldoen, die deze Adriaen van Col en Jan Peters van Dormalen voor henzelf handelend en ook voor Dirck Peters van Dormalen, in Den Bosch hadden opgenomen. Voor ons als schepenen is nu verschenen deze Dirck Peters van Dormalen en heeft beloofd om Adriaen van Col en Jan Peters van Dormalen voor hun betalingsbelofte te zullen vrijwaren voordit in Den Bosch opgenomen bedrag van 100 gulden en de rente daarover.
Datum en getuigen als boven. (Datum 26 juli 1612)
.
224
Vervolgens belooft Jan Peters van Dormalen zijn broer Dirck Peters van Dormalen die voor diens belofte te zullen vrijwaren, welke belofte Dirck hiervoor heeft gedaan ten behoeve van vermelde Jan Peters van Dormaelen.
Datum en getuigen als boven. (Datum 26 juli 1612)
.
315
... Hij verkoopt deze aanspraken nu aan Dirck Peters van Dormalen ...
Datum 19 november 1612

ZUS JENNEKEN + echtgenoot
OOK ZWAGER GENOEMD
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1613.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 147 REGESTEN 1613
20
Jenneken weduwe van Henrick Claes Alaerts geassisteerd door Dirk Peters van Doormalen als haar voogd en nog haar zoon Peter, heeft als schuldenaresse beloofd om ...
Datum en getuigen als boven (datum 21 januari 1614) <== DIT IS 1613!
152
Jenneken weduwe van Henrick Claes Alaerts geassisteerd door Dirck Peters van Dormalen, haar broer als haar hierbij gekozen voogd, draagt hierbij een half lopenzaad land over, ...
Datum 29 mei 1613
.
155
Jacop zoon Dick Henrick Hermans verkoopt hierbij ...
... Hij verkoopt de rente nu samen met alle achterstand etc. aan Dirck Peters van Dormalen ten behoeve van zijn zwager Jan Dirck Henrick Hermans ( deze Jan is zwager van Dirk Peters van Dormalen en de broer van Jacop als verkoper, JT ). ...
Datum 29 mei 1613

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1614.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 148 REGESTEN 1614
66
Dirck Peters van Dormalen op grond van een aan hem gegeven machtiging, ... verkoopt hierbij een jaarlijkse rente van 3 gulden en 15 stuivers, ...
Datum en getuigen als boven (Datum 26 februari 1614)
.
254
Jan Mathijs Daniels van den Dijck verkoopt hierbij de helft inzake een rente van 3 gulden en 15 stuivers die hij heeft gekocht van Dirk Peeters van Doormalen, ....
Datum 23 september 1614

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1622.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 149 REGESTEN 1622
150
... en nog krijgen ze een rente van 3 gulden per jaar te ontvangen van Dirck Peters van Dormalen. ...
Datum 18 april 1622

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1625.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 150 REGESTEN 1625
033
Dirk Peters van Dormalen heeft als schuldenaar beloofd om aan Dirk Goorts van Loon een jaarrente van f. 6.-- te zullen betalen.
Datum en getuigen als boven. (Datum 1 februari 1625)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1628b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 153 REGESTEN 1628
358
... b.p. de weduwe en kinderen van Dirck Peters van Doormalen, ...
Datum en getuigen als boven (Datum 27 juli 1628)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1636.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 161 REGESTEN 1636
019
... Verder nog een rente van drie gulden jaarlijks, die de weduwe van Dirk van Doormalen op Lichtmisse verschuldigd is te betalen, met 2 achterstallige jaren en de lopende termijn, ook af te lossen met 50 gulden ineens.
Datum en getuigen als boven (Datum 4 februari 1636)
.
225
... , de weduwe Peter Dirks van Doormalen,...
Datum 15 oktober 1636

GEZIN:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
058
Wouter, Antonis en Jan, gebroeders en zoons van wijlen Dirck Peters van Doormalen, verwekt door wijlen deze Dirck bij wijlen diens vrouw Elisabeth dochter van Wouter Rose, verder Willem Antonis Verrooten als man van Elisabeth ook dochter van genoemde Dirk en Elisabeth, verder Adam Peters als man van Anneken dochter van wijlen Jan Dirck Hermans verwekt door wijlen deze Jan bij wijlen diens vrouw Meriken, ook dochter van genoemde Dirck en Elisabeth, welke Adam voor zichzelf handelt en ook voor Catharina zijnde de zuster van zijn vrouw, volgens een Oirschotse machtiging daarvan, hebben verklaard een boedelverdeling te hebben gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd na het overlijden van hun ouders respectievelijk hun grootouders, zoals ze verklaarden.
...
Datum 17 februari 1638

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1638.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 163 REGESTEN 1638
006
.. , de erfgenamen van Dirck Peters van Doormalen...
Datum en getuigen als boven. (Datum 13 januari 1638)

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html
VIII-i : Dirck Petri van Doormalen, geboren rond 1545 (?), overleden te Best (NB) op 28 september 1627, z.v. VII-h.

Dirck was gehuwd met Elisabeth Wouters Jans Mercx Rose, geboren rond 1561 (?), begraven te Best (NB) op 31 augustus 1637, d.v. Wouter Henrick Jan Mercx en Elisabeth Jan Roelof.

Uit dit huwelijk:
1 : waarschijnlijk Wouter Dijricx van Doormaele, geboren rond 1582 (?) (RK), overleden te Oirschot (NB) voor 1631.
2 : Wouter Dircx van Doormalen, geboren rond 1584 (?) (RK), volgt onder IX-l.
3 : Joannes Theodori van Doormalen, Jan, geboren rond 1584 (?), volgt onder IX-m.
4 : Mariken Theodori van Doormalen, geboren rond 1584 (?), volgt onder IX-n.
5 : Catharina Theodori van Doormalen, geboren rond 1585 (?), volgt onder IX-o.
6 : Anthonius Theodori van Dormalen, geboren rond 1586 (?), volgt onder IX-p.
====

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vlllc. DIRCK PETERS VAN DOORMALEN, geboren omstreeks 1542<348'349>, begraven te Best
op 28-9-1627, trouwt met Elisabeth Mercx (Eiisabeth Wouter Rose), begraven te Best op
31-8-1637, d.v. Wouter Henriek Jan Mercx en Elisabeth Jan Roelof<360>.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IXf.
2. Wouter, volgt IXg.
3. Anthonis, volgt IXh.
4. Elisabeth, trouwt met Willem Anthonis Verrooten.
5. Mariken, trouwt met Jan Dirck Henriek Hermans, geboren ca. 1563. Hieruit:
Catharina en Anneken gehuwd met Adam Peters<361 >.
In 1594 verkoopt Dirck Peters van Dormalen als man van Elisabath dochter van wijlen
outer Henncx Mercx 1/4 deel in de akker te Groote Steege onder Naastenbest aan
Albrecht Nicolaes Mercx<362>. In 1597 koopt Dierek Peters van Doormalen een huis met
aangelag te Naestenbest van Heijlke, weduwe van Jan zoon van wijlen Jan Crijns<363>.
In 1599 leent Dierck 100 gulden van Geelis zoon van wijlen Odulphus (genoemd Thoolis)
Gotjaert Maessen . In 1599 verkopen Jan en Dirck, zonen van wijfen Peter van
Doormalen, twee stukken beemd te Aerle, genaamd de Haeghenbeempt, aan heer
Adriaen Dionijs Cornelis Danelssen van den Dijck pastoor te Bladel<366>. In 1638 gaan
de kinderen van wijlen Dtrck van Doormalen en Elisabath Wouters een erfdeling aan< 366 >.
===


Voor meer informatie: bertho@derikx.com