man‎Dirck Willem Dircks Van Doormalen‏‎
Overleden ‎± 1546
[bron]
Genoemd in akte 229 van 29 juni 1545.
Genoemd als wijlen in akte 197 van 2 juni 1547

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1510.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1510
078
Dirck Jacop Keijmps en Dirck Willems van Dormalen als voogd over Jacop dochter van Jacop Keijmps hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun vader hebben geerfd....
... Genoemde Dirck Willems van Dormalen als echtgenoot krijgt een stuk land genoemd de Braken, groot ca. een zesterzaad, gelegen in herdgang Naastenbest,...
Datum op St. Simon en Judasdag 1510

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1522.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1522
054
Dirck zoon wijlen Willem van Dormalen verkoopt aan Goijaert Jacop Willems die een stuk beemd gelegen in herdgang Verrenbest aan de Oude Beemd daar,...
Datum 21 februari 1522
.
055
Goijaert Jacop Willems uit de vorige akte verkoopt aan Dirck Willems van Dormalen een stuk akkerland groot 3 lopenzaad gelegen in herdgang Aerle, ...
Actum als boven

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1524.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 129 REGESTEN 1524
175
Jan Jan Haecks de jonge verkoopt aan Dirck Willems van Dormalen een stuk beemd genoemd dat Maerselaer, gelegen in herdgang Aerle, ...
Datum 14 maart 1524

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1537.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 132 REGESTEN 1537
094
Er is onlangs een doodslag gepleegd waarbij Henrik Goijaert Riemslegers de persoon van Joirdaen Dirck Corstiaens van de Velde om het leven heeft gebracht. ...
... Als extra zekerheid hiervoor zijn ook aanwezig Rut Lenaerts. Dirck Willems van Doormalen en Andries Gijsbrechts en hebben zich hiervoor borg gesteld voor hetgene waartoe de misdadiger veroordeeld zal worden. ...
Datum op St. Sebastiaensdag
.
095
Henrick Goijaert Riemslegers mede namens zijn vrouw draagt hierbij aan Rutger Lenaerts en aan Dirck Willems van Dormalen en aan Andries Gijsbrechts al diens bezit over, hetzij roerend of onroerend, van welke aard dan ook en waar dan ook gelegen, ...
Actum als boven
.
096
Dirck Willems van Doormalen heeft toegezegd dat het testament van wijlen zijn vader Willem, ten aanzien van Henrick Goijaert Riemslegers en diens vrouw geen beletsel zal vormen voor de verkoop of belasting van hetgeen nodig is voor de zoenovereenkomst uit de vorige akte van Joirdaen Dirck Corstiaens van de Velde.
Actum als boven.
.
Ook genoemd in akte 248 en 316 en 326.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1538.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1538
146
Mathijs zoon wijlen Jan Backs, voor hemzelf handelend en voor zijn zuster Marie, verder Aert Jan Lambrechts als wettige man van Geertruijen dochter van genoemde Jan Backs, Dirck Willems van Doormalen voor hemzelf handelend en voor Peter Meeus Crommen als man van Dircken wettige dochter van wijlen Willem van Dormalen, verder Goijaert zoon wijlen Jacop Keijmps als wettige man van Jenneken, dochter van wijlen genoemde Willem van Dormalen, Willem Goijaerts van den Maerselaer als wettige man van Jutken dochter van wijlen Daniel Smetsers, verwekt door wijlen deze Daniel bij diens brouw Berten dochter van genoemde Willem van Dormalen, nog Gijsbrecht van der After als wettige man van Katalijn dochter van wijlen Aert Willems van Dormalen, voor hemzelf handelend en voor Henrick en Henrieksken kinderen van wijlen genoemde Aert Willems van Dormalen, verder Henrieksken wettige dochter van wijlen Wouter Willems van Dormalen, met genoemde Dirck Willems van Dormalen als haar voogd, voor haarzelf handelend en ook voor Anna, Ariken en Willem, haar broer en zusters zijnde, ...
... hebben hierbij samen volmacht verleend aan ...
... en namens hen en de andere erfgenamen tot een boedeldeling komen...
Datum 17 juni 1538
.
155
Aert Jan Lambrechts als wettige man van Geertruijen dochter van wijlen Jan Backs, verder Dirck Willems van Doormalen voor hemzelf handelend en voor Peter Meeus Crommen als man van Dircken wettige dochter van wijlen Willem van Dormalen, verder voor Goijaert zoon wijlen Jacop Keijmps als wettige man van Jenneken, dochter van wijlen genoemde Willem van Dormalen, Willem Goijaerts van den Maerselaer als wettige man van Jutken dochter van wijlen Daniel Smetsers, verwekt door wijlen deze Daniel bij diens vrouw Berten dochter van genoemde Willem van Dormalen, nog Gijsbrecht van der After als wettige man van Katalijn dochter van wijlen Aert Willems van Dormalen, voor hemzelf handelend en voor Henrick en Henrieksken kinderen van wijlen genoemde AertWillems van Dormalen, verder Denis Cornelis Daniels (van den Dijck, JT) als wettige man van Annen dochter van wijlen Wouter Willems van Dormalen, voor hemzelf handelend en ook namens Henrieksken, Ariken en Willem, wettige kinderen van wijlen genoemde Wouter Willems van Dormalen, ...
Datum onleesbaar
.
OUDERLIJK GEZIN:
265
Dirck zoon wijlen Willems van Dormalen, verwekt door deze Willem bij diens vrouw Aleijt dochter van Aert Backs, door deze Aert verwekt bij wijlen diens vrouw Heijlwich van Esbeeck, voor hemzelf optredend en voor Goijaert Jacop Keimps als man van Jenneken dochter van genoemde wijlen Willem en Aleijt, verder Peter Meeus Crommen als man van Dircken dochter van wijlen genoemde Willem en Aleijt, verder Henrick zoon wijlen Aert zoon wijlen Willem en genoemde Aleijt, verder Gijsbrecht zoon wijlen Gijsbrechts Verafter als man van Katalijn beiden wettige dochters van genoemde Aert Backs, Henrick zoon wijlen Henrick Riemslegers als man van Henrieksken, Willem Goijaerts van den Marselaer als wettige man van Jutken, beide dochters van wijlen Daniel die Metser verwekt door deze Daniel bij wijlen Berten dochter van Willem van Doormalen, verder Willem zoon wijlen Wouter zoon wijlen Willems van Doormalen, verder Denis Cornelis Daniels (van den Dijck, JT) als man van Anna wettige dochter van genoemdeWouter, nog Henrieksken en Ariken ook wettige dochters van genoemde Wouter, met Dirck van Doormalen als hun wettige voogd hierin, ...
Datum 8 november 1538

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1539.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1539
013
Wouter zoon wijlen Aerts van der Vloet verkoopt hierbij een beemd genoemd de Hagenbeemd en een daarbij gelegen houtveld, gelegen in Oirschot herdgang Aerle...
Hij verkoopt de percelen nu aan Dirck zoon wijlen Willem van Dormalen ...
Actum als boven. (Datum 31 december 1538)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1542.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1542
118
Dirck Willems van Dormalen heeft beloofd aan Gielissen Rolof Backszoon waarbij hij daarvan het erfrecht krijgt en waarvan Katalijn Roelofsdochter van der Ameijden het vruchtgebruik krijgt, ...
Datum 10 maart 1542

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1545
146
Dirck Willems van Dormalen heeft beloofd om aan Willem Wouter Jacops per a.s. Maria Lichtmisdag een bedrag van 9 gulden te zullen betalen.
Datum 10 maart 1545,
.
229
Voor ons is verschenen Dirck Willems van Dormaelen en doet afstand van zijn recht van vruchtgebruik inzake zijn bezit in Oirschot en wel ten behoeve van zijn 4 kinderen om op die manier op dat bezit een jaarlijkse rente van 3 gulden te kunnen opnemen.
Datum 29 juni 1545
.
230
Voor ons zijn verschenen Jacop, Willem, Peter en Jan, broers en wettige kinderen van Dirck Willems ( van Dormalen dus ), en hebben beloofd om voortaan aan Barbara Smollers een jaarlijkse rente van 3 giulden te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven. (29 juni 1545)

ERFDELING:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1547.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1547
197
Jacop, Aert, Willem, Peter en Jan, gebroeders en wettige kinderen van wijlen Dirk Willems van Dormalen verwekt bij deze Dirck en bij Jacoppen dochter van wijlen
Jacop Keijmps hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt van het navolgende bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van hun vader en moeder. ...
Datum 2 juni 1547
.
198
Peter zoon wijlen Dirck Willems van Dormalen heeft beloofd om aan Aerden zoon van wijlen genoemde Dirck van Dormalen, zijnde zijn broer, die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven.
.
199
Peter zoon wijlen Dirck Willems van Dormalen heeft beloofd aan zijn broer Willem zoon wijlen Dirck van Dormalen, die een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven.
.
379
Peter zoon wijlen Dirk Willems van Dormalen heeft beloofd om aan Jan zoon wijlen Dirck van Doormalen, zijnde zijn broer, die een jaarlijkse rente van 5 gulden te gaan betalen, ...
Datum 13 december 1547

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html

VI-k : Dirck Willems van Doormalen, geboren te Aarle (NB) rond 1467 (?), wonende aldaar, overleden voor 2 juni 1547, z.v. V-h.
Dirck was gehuwd met Jacoba Jacop Keijmps, geboren rond 1484 (?), wonende te Aarle (NB), overleden voor 2 juni 1547.

Uit dit huwelijk:
1 : Peter Dircx van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1504 (?), volgt onder VII-h.
2 : Jacob Theodori van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1504 (?).
3 : Jan Theodori van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1505 (?), volgt onder VII-i.
4 : Arnoldus van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1506 (?), volgt onder VII-j.
5 : Willem Theodori van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1511 (?), volgt onder VII-k.

====
GTOB 11 1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vlb. DIRCK WILLEMS VAN DOORMALEN, overleden vóór 2-6-1547, trouwt Jacoba Jacop
Kemps, overleden vóór 2-6-1547. Haar broer Dirc k Jacop Kemps was bij de erfdeling in
1510 ook haar momber<237> . Uit het huwelijk van Dirk en Jacoba:
1. Jacob Dircks van Doormalen .
2. Aert, volgt Vllb.
3. Willem, volgt Vllc.
4. Peter, volgt Vlld .
5. Jan Dircx van Dormalen.
In 1547 verdeelden de kinderen van Dirck Willems en Jacoba de erfenis van hun ouders.
Jacob en Jan krijgen het huis met schuur, schop, hof, etc. te Aerle, groot 4 lopense, en
nog de "Hagebeempt". Vervolgens geeft Jan zijn helft van het huis over aan zijn broer
Peter<238> . De broers verkopen in 1547 en 1553 nog meer percelen aan elkaar<239> .
====

Gehuwd met:

womanJacoba Jacops Keijmps‏
Overleden ‎voor 1548
[bron]
Zie akte 197 van 2 juni 1547: overleden.

[Gebruikersnotities]
BROER DIRCK
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1510.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 128 REGESTEN 1510
078
Dirck Jacop Keijmps en Dirck Willems van Dormalen als voogd over Jacop dochter van Jacop Keijmps hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van hun vader hebben geerfd....
... Genoemde Dirck Jacop Keijmps krijgt een huis, tuin etc., gelegen in herdgang Naastenbest, groot ca. 3 lopenzaad, ...
... Nog krijgt hij een stuk land genoemd ´t Rieland, ...
... Genoemde Dirck Willems van Dormalen als echtgenoot krijgt een stuk land genoemd de Braken, groot ca. een zesterzaad, gelegen in herdgang Naastenbest,...
... Nog krijgt hij een beemd genoemd de Oude Beemd, gelegen in herdgang Verrenbest,...
Datum op St. Simon en Judasdag 1510
.
079
Dirck Jacop Keijmps uit de vorige akte heeft beloofd om aan Dirck Willems van Dormalen die voortaan ..
.
080
Dirck Willems van Dormalen verklaart dat Dirck Jacop Keijmps het halve mud van hiervoor altijd mag aflossen...

====
GTOB 25 (2010)
Kwartierstaat Lots-Kamphuis III door Mr. J.J.F. Lots

59.789.
Jacoba Jacop Kemps (Keijmps), geb. ca. 1493, overl.ca. 1545, op 2 juni 1547 [12,49].
Boedeldeling op 16 maart 1553.

Mogelijk voorgeslacht van Jacoba Jacop Kemps (Keijmps),
(1e versie):

119.578. Jacop Willems Keijmps, geb. ca. 1440, overl. ca. 1515, ca. 1493 bij
119.579. Lisbeth d.v. Jan van Hertsroede, geb. ca. 1460, overl. ca. 1520, weduwe in 1507.

239.156. Willem Jacob Keijmps, geb. ca. 1407, won. Best bij de St. Odulphuskapel, over!. ca. 1470, trouwt ca. 1430
239.157. Aleijt Jan Koenen, geb. ca. 1410, overl. ca. 1470 [1].

478.312. Jacob Goijaert Keijmps, geb. ca. 1370, overl. ca. 1425, trouwt ca. 1395
478.313. Alijt Willems van der IJnden, geb. ca. 1365, over!. ca. 1440 [1].

478.314. Jan Koenen, geb. ca. 1380, overl. ca. 1440, trouwt ca. 1410
478.315. Lijsbath Laurens Karijns, geb. ca. 1390, over!. ca. 1440 [1].

956.624. Goijaert Keijmps, geb. ca. 1340, overl. ca. 1390, trouwt
956.625. N.N.[1].

956.630. Laureys Karijns, geb. ca. 1360, overl. ca. 1423, trouwt
956.631. N.N.[1].

1.913.248. N.N. Keijmps, geb. ca. 1310, overl. ca. 1370, trouwt
1.913.249. N.N.[1,49].

1.913.260. N.N. Karijns, geb. ca. 1340, overl. ca. 1400, trouwt
1.913.261. N.N.[1].

(2e versie):

119.578. Jacob Jacobs Kemps (Keijmps) sr., geb. ca. 1425, overl. ca. 1500, trouwt
119.579. Baten Rutten Maercolfs, overl. vóór 1491.

239.156. Jacob Jacob Kemps (Keijmps), geb. ca. 1403, overl. ca. 1460, trouwt ca. 1425
239.157. Katalijn (Bertken?) N.N., geb. 1405, overl. 1475.

239.158. Rutger (Rutken) Jansz. Maercolfs, trouwt
239.159. N.N.

478.312. als boven
478.313. als boven

478.316. Jan Maercofs, overl. Oirschot vóór 6 december 1463, trouwt
478.317. Beatrijs N.N., overl. vóór 6 december 1463.

12. Kwartierstatenboek Prometheus XVIII, blz. 222. GTOB 11 (1996), blz. 79-82.
49. Internet. G. van Adricllem-Gijselllart. Kwartierstaat Norbert Cornelis George van Adricllem. http://members.ziggo.nl/cvadelft/kwartierstaatmoederszijde.htm
====

Kinderen:

1.
manPeter Dircks Willems Van Doormalen‏
Overleden ‎± 1557
[bron]
Genoemd in aktes van mei 1557.
In akte 3 van 7 januari 1558 wordt echtgenote als weduwe genoemd.

[Gebruikersnotities]
BROER JACOB
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1553.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1553
167
Jacop zoon wijlen Dircks van Doormalen verkoopt hierbij de helft van een huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang Aerle, ...
Ook verkoopt hij de helft van een beemd genoemdd de Haghebeemd, ...
Deze bezittingen worden nu verkocht aan zijn broer Peter Dirks van Dormalen ...
Datum 24 februari 1553
.
168
Peter Dircks van Dormalen heeft beloofd om aan diens broer Jacop Dirks van Dormalen die een bedrag van 100 gulden te zullen gaan betalen samen met een rente tegen de penning zestien per a.s. Maria Lichtmisdag.
Datum en getuigen als boven. (Datum 24 februari 1553)

BROER WILLEM:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1554.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 137 REGESTEN 1554
190
Peter zoon Dircks van Doormalen heeft als schuldenaar beloofd om aan zijn broer Willem Dircks van Doormalen die een bedrag van 36 gulden te gaan betalen ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 30 maart 1554)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1557.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1557
263
... , Peter Dircks van Doormaelen, ...
Datum 17 mei 1557
.
281
... , Peter Dircks van Dormaelen. ...
Datum 31 mei 1557

WEDUWE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1558.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1558
003
... , de weduwe en kinderen van Peter Dircks van Doormaelen,...
Datum 7 januari 1558,
.
089
... , de weduwe van Peter Dircks van Dormaelen, ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 12 maart 1558)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
120
... de weduwe van Peter Dirck Willems,..
Datum en getuigen als boven. (Datum 14 februari 1562)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
166
... , Peter Dircks van Dormalen, ...
Datum en getuigen als boven (Datum 26 maart 1566)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1570.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1570
142
... de weduwe en kinderen van Peter Dircks van Dormalen...
Datum en getuigen als boven.(Datum 3 juni 1570)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1572.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1572
086
... de weduwe en kinderen van Peter Dircks van Doormalen...
Datum en getuigen als boven. (Datum 6 maart 1572)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1580.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1580
095
... een huis met schaapskooi laten verhuren met de grond die erbij hoort, te weten het Brechtken en de Schoet,...
Vandaag op ... mei, vanwege de gevaarlijke tijd waarin we leven is er uitstel geweest, is de kaars aangestoken en nadat die uitging is de verhuur gegund aan Theunken Dircks en deze heeft met haar zoon Peter en met Willem Dircks van Dormalen als haarvoogden...
Geen datum

GEZIN + ECHTGENOTE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1582.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1582
002
Jacop, Jan, Dirck en Peter, broers, Marie, Anna en Jenneken, gezusters en allen kinderen van wijlen Peters van Doormalen verwekt bij Thoenken Peters, waarbij genoemde Marie, Anna en Jenneken worden geassisteerd door Willem Dircks van Doormalen hun hierbij gekozen voogd, hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgende bezittingen die ze na de dood van genoemde Peter en Thoenken hebben geerfd....
Datum 20 januari 1582

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_2.html

VII-h : Peter Dircx van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1504 (?), wonende aldaar, overleden voor 1582, z.v. VI-k.
Peter was gehuwd met Thoenken Peters.

Uit dit huwelijk:
1 : Jacop Petri van Doormalen, geboren rond 1536 (?), volgt onder VIII-f.
2 : Anna Petri van Doormalen, geboren rond 1536 (?), wonende te Best (NB).
Anna was gehuwd met Jan Goijaert Reijnen.
3 : Marij Petri van Doormalen, geboren rond 1536 (?).
4 : Peter Petri van Dormaelen, geboren rond 1538 (?), volgt onder VIII-g.
5 : Joanna Petri Theodori van Doormalen, Jenneke, geboren rond 1540 (?), volgt onder VIII-h.
6 : Dirck Petri van Doormalen, geboren rond 1545 (?), volgt onder VIII-i.
7 : Jan Petri van Doormalen, geboren rond 1548 (?), volgt onder VIII-j.

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vlld. PETER DIRCKS VAN DOORMALEN/ overleden vóór 1582, trouwt met Thoentken Peters.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Peters van Doormalen1 geb. ca. 1540, begr. Best 23-4-16301 trouwt met
Marijken Willem Woutersse<299> , begr. Best 5-3-1624. In 1612 lenen Jan Peters van
Dormalen en Adriaen Jans van Coll te Best 321 gulden aan Arnd Haubracken ten
behoeve van Jenneken weduwe Reijner Henricx Rogge<300>. In 1612 is Jan Peters
in Den Bosch/ waar hij 100 gulden opneemt voor zijn broer Dirck<301> .
2. Dirck, volgt Vlllc.
3. Jacop/ volgt Vllld.
4. Peter, volgt Vllle.
5. Marij.
6. Jenneke/ trouwt Hendrick Claes Alaerts. Hieruit o.a. : Anneken Hendricks<302> . In
1607 zijn Dirck Peters van Doormalen en Peter Peters van Doormalen<303> en in
1609 Dirck Peters van Doormalen en Jan Goorts van Breugel voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Henriek Claes Alaerts<304>.
7. Anna, trouwt Jan Goijaert Reijnen<305> .
In 1547 belooft Peter zoon van wijlen Dirck Willems van Dormalen aan zijn broer Jan vijf
gouden Karolusgulden uit de Hagelaer, een akker van 3 lopense groot te Aerle<306> . In
1582 delen de zeven kinderen van Peter Dircx van Doormalen de erfenis van hun ouders.
Zij worden eigenaar van percelen grond te Aerle/ o.a. de Haeghenbeempt, een akker "het
Hagelaer" en de erfenis genaamd den Sonderens onder Verrenbest<307> . Het laatste
dragen zij in 1593 over aan Di rek Goijaert Willemsen van Loon<308>. In 1628 verkopen Peter
Anthonis Dircxssen van den Dijck en Henriek Jan Dirck Schepens als man van lke1 dochter
van wijlen Anthonis Dircxssen van den Dijck1 mede voor Gerit hun broeder/ de koeiweijde
genaamd den Penninck, afkomstig uit de erfenis van Peter Dirck Willemsen van
Doormaelen<309> . In 1593 transporteren Willem Di rex van Doormalen en Jan1 Di rek en
Jacop/ zonen van Peter Dircx van Doormalen "seeker goed" gekomen van Aerd Dircx van
Doormalen<310> .
====

2.
man‎Jacob Dircks Willems Van Doormalen‏‎

[Gebruikersnotities]
Genoemd bij erfdeling ouders akte 197 van 2 juni 1547.

3.
man‎Willem Dircks Willems Van Doormalen‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1562.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1562
346
Willem Dircks van Doormalen verkoopt een akker groot ca. een zesterzaad, genoemd de Braecken, die hij heeft geerfd bij de dood van zijn ouders, gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest, ...
Datum 4 september 1562

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
140
Heijlwich weduwe van Henrick Cornelis Daniels (van den Dijck, JT) met Willem Dircks van Dormaelen haar voogd, wettige dochter van Bartholomeus Crommen ( akte is niet verder afgemaakt, JT )

ECHTGENOTE: Elisabeth
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1567b.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1567
065
Willem zoon wijlen Dircks van Dormalen als man van Elisabeth verkoopt een jaarlijkse rente van twee en een halve gulden met twee vervallen en een lopende termijn, welke rente Jan Henricks der Hoeven eerder aan deze Elisabeth had beloofd, ...
Datum 10 augustus 1567

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_5.html

VII-k : Willem Theodori van Doormalen, geboren te Oirschot (NB) rond 1511 (?), overleden voor 11 augustus 1567, vlg TvD tussen 1582 en 1587, z.v. VI-k.

Willem was gehuwd met Elisabeth.

Uit dit huwelijk:
1 : Theodorus Wilhelmi van Doormalen, Dirck, geboren rond 1556 (?), volgt onder VIII-m.
2 : Meriken Wilhelmi van Doormalen, geboren rond 1557 (?), wonende te Aarle (NB).
Meriken is getrouwd te Oirschot (NB) op 25 november 1598 met Dirck Cornelis Peters.
3 : Heylwig Wilhelmi van Doormalen, Heijlke, geboren rond 1562 (?), wonende te Best (NB), ongehuwd overleden aldaar op 18 september 1624.

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

VIIc. WILLEM DIRCKS VAN DOORMALEN<292·293> , overleden tussen 1582 en 1587, was
getrouwd met Elisabeth.
Uit dit huwelijk<294>:
1. Dirck, volgt Vlllb.
2. Meriken, trouwt te Oirschot op 25-11-1598 met Dirck Cornelis Peters. Zij woonden
in een huis te Aerle<295> .
3. Heijlwig {Heijlke)<296,297> , ongehuwd, begraven te Best op 18-11-1624.
In 1593 is een proces gaande tussen Goijaerden Henriek Goijaertssen, ten eenre, en
Dircken, Heijlw ig en Mariken, broeder en susteren, kinderen Willem Dircxssen van
Doormalen, ten anderen<298> .
====

4.
manAert Dircks Willems Van Doormalen‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1556.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1556
101
Dirck zoon wijlen Goijaerts van Gelove heeft als schuldenaar beloofd om aan Aerden Dircks van Doormalen ten behoeve van zijn broer Jacop Dircks van Doormalen een bedrag van 68 gulden te zullen betalen, per a.s. Maria Lichtmisdag.
Datum en getuigen als boven. (Datum 19 februari 1556)

ECHTGENOTE: Margriet Jan Henrick Pauwels
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1557.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1557
203
Peter zoon wijlen Jan Henrick Pauwels verwekt bij Lisbeth, verder Aert Dircks van Dormalen als man van Margriet dochter van wijlen genoemde Jan Henrick Pauwels, Adriaen Henrick Goijaerts als man van Marie dochter van genoemde Jan Henrick Pauwels, welke Aert en Adriaen samen ook optreden voor Dielis zoon van genoemde Jan Henrick Pauwels, verder als partij Mathijs Daniels als man van Aleijt dochter van genoemde Jan Henrick Pauwels, nog Joerden en Peter broers en kinderen van wijlen Ariens van Hurck verwekt bij Heijlken dochter van genoemde Jan Henrick Pauwels die de plaats van hun moeder innemen, hebben beloofd ...
.
204
Peter zoon wijlen Jan Henrick Pauwels, Aert Dirks van Doormalen als man van Margriet, Adriaen Henrick Goijaerts als man van Marien, welke Aert en Adriaen samen optreden voor Dielis zoon wijlen genoemde Jan Henrick Pauwels, Mathijs Daniels als man van Aleijt dochter van genoemde Jan Henrick Pauwels, verder Peter en Joorden, broers en kinderen van wijlen Ariens van Huerck verwekt bij Heijlkenen dochter van genoemde Jan Henrick Pauwels die de plaats van hun moeder innemen, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze bij het overlijden van genoemde Jan Henrick Pauwels hebben geerfd....
Datum 9 maart 1557

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1564.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1564
092
Aert Dircks van Dormaelen als man van Margriet wettige dochter van wijlen Jan Henrick Pauwels ...
Datum en getuigen als boven (Datum 26 januari 1564)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
087
Aerdt Dircks van Doormalen, Peter Gijsbrechts Peters en Corstiaen Jan Corstens als fabriekmeesters van de St. Odulphuskerk te Best, hebben beloofd om ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 4 februari 1566)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
089
Jan Aert Sceijntkens en Aerdt Dircks van Dormalen als aangestelde voogden over Dirck minderjarige zoon van wijlen Henrick Gijsbrechts, verkopen ...
Datum en getuigen als boven (Datum 4 februari 1566)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1575.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1575
156
Jacop zoon wijlen Henrick Willems als man van Thomassen dochter van wijlen Henrick Thomassen, verder Heijlwich dochter van genoemde Henrick Thomassen met haar voogd Aerden Dirkszoon van Doormalen, Jan Henrick Goijaertssoon en Peter Lauwereijns van den
Zande als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Adriaen zoon van genoemde Henrick Thomassen, hebben een boedelverdeling gemaakt
Datum 8 april 1575

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1578.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1578
... verder Aert zoon Dirk van Doormalen als gekozen voogd van Goijaert zoon Dielen Dirck Vrancken, hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van wijlen Dirck Vrancken
resp. hun vader en grootvader.

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_5.html

VII-j : Arnoldus van Doormalen, kerkmeester, geboren te Oirschot (NB) rond 1506 (?), wonende te Best (NB), overleden rond 1579, z.v. VI-k.

Arnoldus was gehuwd (1) met Margriet Jan Henrick Pauwels.

Arnoldus had een buitenechtelijke relatie (2) met Anna Scorten.
Anna was later gehuwd met Geerlinck Goijaertss vande Melcroth.

Uit deze relatie:
1 : Margriet Arnoldi van Doormalen, geboren rond 1541 (?), volgt onder VIII-l.

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vllb. AERT DIRCKS VAN DOORMALEN, in 1565 kerkmeester van St. Odulphus te Best.
Waarschijnlijk is Aert kort na 1579 overleden, want in dat jaar maakt hij een testament voor
pastoor Henriek Adriaens te Best, waarin w ordt vermeld dat Aert geen wettige geboorte
nalaat<287> . Mogelijk was Aert Dircks van Doormalen getrouwd met Margriet Jan Henriek
Pauwels<288> .
Aert van Doormalen had een natuurlijke dochter:
1. Margriet, verwekt bij Anna Scorten. Margriet trouwt met Thomas Willem Rutgers
van der Vleuten<289> . Hieruit worden geboren : Heij lke, Aerden, Rutger, Jacob,
Willemke, Marike, Enneke en Henrick<290> . Anna Scorten trouwt met Geer linck
(= Gerlach) Goijaertss. van de Melcroth<291> .
====

5.
man‎Jan Dircks Willems Van Doormalen‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1594.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 144 REGESTEN 1594
076
Dirck en Peter, broers en zonen van Jan Dircks van Doormalen en Aert zoon Pauwels Aertssn. als man van Jenneken dochter van genoemde Jan van Doormalen, verkopen een stuk akkerland groot ca. 3 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest genoemd de Hoeve...
Datum 19 februari 1594

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_5.html
VII-i : Jan Theodori van Doormalen, rademaker, geboren te Oirschot (NB) rond 1505 (?), wonende te Hilvarenbeek (NB) (?), z.v. VI-k.

Jan was waarschijnlijk gehuwd met Maeijken Claes Jan Celen, wonende te Hilvarenbeek (NB), overleden aldaar voor 23 november 1594, d.v. Claes Jan Claes Celen en Heylwich Henrick Scuermans.

Uit dit huwelijk:
1 : Dirck van Dormalen, geboren rond 1534 (?), wonende te Hilvarenbeek (NB).
Dirck was gehuwd met Maria Bacx, geboren rond 1534 (?), wonende te Hilvarenbeek (NB).
2 : Jenneken van Dormalen, geboren rond 1534 (?), wonende te Hilvarenbeek (NB).
Jenneken was gehuwd met Aert Aert Pauwels Aerts.
3 : Claesken van Doormalen, geboren rond 1534 (?), wonende te Hilvarenbeek (NB).
Claesken was gehuwd met Wouter Adriaen Leenen.
4 : Petrus Joannis Doremael, Peer, geboren rond 1548 (?), volgt onder VIII-k.

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Van Jan Dircx van Dormalen wordt daarna niets meer vernomen; mogelijk is hij naar elders
vertrokken. In Hilvarenbeek blijkt in 1585 een raaijmaker Jan Dircx van Dormalen te wonen. Het is
niet uitgesloten dat de hieronder vermelde Jan Dircx de gezochte Jan uit Oirschot is.
I. JAN DIRCX VAN DORMALEN, raaijmaker<240> , over!. Hilvarenbeek vóór 23-11-1594, was
getrouwd met Maeijken Claes Jan Celen, overl. Hilvarenbeek vóór 23-11-1594.
Uit dit huwelijk:
1. Peter, volgt 11.
2. Dirck van Dormalen, trouwt Maria Bacx<241 >. In 1623 woonde Dierek Jans van
Dormalen in Arendonk, toen hij een akker te Hilvarenbeek, hem aanbestorven van
zijn ouders, verkocht aan Niclaes van Goor!. Deze akker was in 1614 vernaderd
door Peter Jans van Dormalen, mede ten behoeve van zijn kinderen Jan,
Laureijns, Peter, Johanna en Marijke, allen verwekt bij zijn huisvrouw Catharina
Jan Scellens<242> .
3. Claesken, getrouwd met Wouter Adriaen Leenen.
4. Jenneken, getrouwd met Aert Aert Pauwels Aerts.
Dirck, Peter, Claasken en Jenneken, allen kinderen van wijlen Jan Dircx van Dormalen en
wijlen Maijken Claes Jan Celen, maken in 1594 een scheiding en deling. Dirck krijgt land in
de hertgang van der Voort; Peter krijgt de schuur met de torfschoppen; Claesken krijgt
land en Jenneken het huis en het timmerhuis (belendend des Pastairs Catharina ... kercke
van Beeckl<243>.
====


Voor meer informatie: bertho@derikx.com