man‎Aert Dircks Willems Van Doormalen‏‎

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1556.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1556
101
Dirck zoon wijlen Goijaerts van Gelove heeft als schuldenaar beloofd om aan Aerden Dircks van Doormalen ten behoeve van zijn broer Jacop Dircks van Doormalen een bedrag van 68 gulden te zullen betalen, per a.s. Maria Lichtmisdag.
Datum en getuigen als boven. (Datum 19 februari 1556)

ECHTGENOTE: Margriet Jan Henrick Pauwels
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1557.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 138 REGESTEN 1557
203
Peter zoon wijlen Jan Henrick Pauwels verwekt bij Lisbeth, verder Aert Dircks van Dormalen als man van Margriet dochter van wijlen genoemde Jan Henrick Pauwels, Adriaen Henrick Goijaerts als man van Marie dochter van genoemde Jan Henrick Pauwels, welke Aert en Adriaen samen ook optreden voor Dielis zoon van genoemde Jan Henrick Pauwels, verder als partij Mathijs Daniels als man van Aleijt dochter van genoemde Jan Henrick Pauwels, nog Joerden en Peter broers en kinderen van wijlen Ariens van Hurck verwekt bij Heijlken dochter van genoemde Jan Henrick Pauwels die de plaats van hun moeder innemen, hebben beloofd ...
.
204
Peter zoon wijlen Jan Henrick Pauwels, Aert Dirks van Doormalen als man van Margriet, Adriaen Henrick Goijaerts als man van Marien, welke Aert en Adriaen samen optreden voor Dielis zoon wijlen genoemde Jan Henrick Pauwels, Mathijs Daniels als man van Aleijt dochter van genoemde Jan Henrick Pauwels, verder Peter en Joorden, broers en kinderen van wijlen Ariens van Huerck verwekt bij Heijlkenen dochter van genoemde Jan Henrick Pauwels die de plaats van hun moeder innemen, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze bij het overlijden van genoemde Jan Henrick Pauwels hebben geerfd....
Datum 9 maart 1557

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1564.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1564
092
Aert Dircks van Dormaelen als man van Margriet wettige dochter van wijlen Jan Henrick Pauwels ...
Datum en getuigen als boven (Datum 26 januari 1564)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
087
Aerdt Dircks van Doormalen, Peter Gijsbrechts Peters en Corstiaen Jan Corstens als fabriekmeesters van de St. Odulphuskerk te Best, hebben beloofd om ...
Datum en getuigen als boven. (Datum 4 februari 1566)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1566.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1566
089
Jan Aert Sceijntkens en Aerdt Dircks van Dormalen als aangestelde voogden over Dirck minderjarige zoon van wijlen Henrick Gijsbrechts, verkopen ...
Datum en getuigen als boven (Datum 4 februari 1566)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1575.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 141 REGESTEN 1575
156
Jacop zoon wijlen Henrick Willems als man van Thomassen dochter van wijlen Henrick Thomassen, verder Heijlwich dochter van genoemde Henrick Thomassen met haar voogd Aerden Dirkszoon van Doormalen, Jan Henrick Goijaertssoon en Peter Lauwereijns van den
Zande als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Adriaen zoon van genoemde Henrick Thomassen, hebben een boedelverdeling gemaakt
Datum 8 april 1575

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1578.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 142 REGESTEN 1578
... verder Aert zoon Dirk van Doormalen als gekozen voogd van Goijaert zoon Dielen Dirck Vrancken, hebben een boedelverdeling gemaakt van het bezit dat ze hebben geerfd van wijlen Dirck Vrancken
resp. hun vader en grootvader.

====
http://www.derikx.com/doormalen/doorm_5.html

VII-j : Arnoldus van Doormalen, kerkmeester, geboren te Oirschot (NB) rond 1506 (?), wonende te Best (NB), overleden rond 1579, z.v. VI-k.

Arnoldus was gehuwd (1) met Margriet Jan Henrick Pauwels.

Arnoldus had een buitenechtelijke relatie (2) met Anna Scorten.
Anna was later gehuwd met Geerlinck Goijaertss vande Melcroth.

Uit deze relatie:
1 : Margriet Arnoldi van Doormalen, geboren rond 1541 (?), volgt onder VIII-l.

====
GTOB 11-1 Jan-1996
VAN DORMALE UIT BEST EN OIRSCHOT door M.J.H. van Dooremolen

Vllb. AERT DIRCKS VAN DOORMALEN, in 1565 kerkmeester van St. Odulphus te Best.
Waarschijnlijk is Aert kort na 1579 overleden, want in dat jaar maakt hij een testament voor
pastoor Henriek Adriaens te Best, waarin w ordt vermeld dat Aert geen wettige geboorte
nalaat<287> . Mogelijk was Aert Dircks van Doormalen getrouwd met Margriet Jan Henriek
Pauwels<288> .
Aert van Doormalen had een natuurlijke dochter:
1. Margriet, verwekt bij Anna Scorten. Margriet trouwt met Thomas Willem Rutgers
van der Vleuten<289> . Hieruit worden geboren : Heij lke, Aerden, Rutger, Jacob,
Willemke, Marike, Enneke en Henrick<290> . Anna Scorten trouwt met Geer linck
(= Gerlach) Goijaertss. van de Melcroth<291> .
====

Gehuwd met:


Voor meer informatie: bertho@derikx.com